Slaan oor na inhoud

ART 001: 2006-05-15 ‘n Pleidooi vir besinning en groter realisme.

2013/03/03

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Bloemfontein.
15 Mei 2006.

Lesers wat ‘n bietjie meer agtergrond wil opbou oor die basiese argumente rondom Siener van Rensburg, en dan veral oor die sogenaamde ‘nag van verskrikking’, kan gerus ‘n draai gaan maak by http://www.boerevryheid.co.za U hoef seker nie by hierdie forum aan te sluit nie, maar u kan wel as ‘n gas daar ingaan en ‘Oupa Baard’ en ‘Siener’ as verwysings gebruik om by die direkte briefwisseling rondom Siener van Rensburg uit te kom. Ek gaan nie my hele siening rondom die sogenaamde ‘nag van verskrikking’ in hierdie skrywe herhaal nie, maar ek kan al hoe duideliker sien dat hierdie openlike en blatante stuk bedrog daarop gemik is om die blanke Christusgelowige se oë toe te maak vir ‘n veel groter bedreiging. Dit is ‘n bedrieglike stuk valsheid wat egter nie nét na regs toeslaan nie, dit verdryf ook die groter middelgroep wat meer gematigd in hul sieninge is. Op hierdie stadium sal ek bloot volstaan deur te sê dat daar nooit so iets in Siener se visioene bestaan het nie, maar dat dit om sekere redes kunsmatiglik geskep is en dat ons daarom nou maar sal moet regmaak vir die een of ander vorm van so ‘n aanslag.

Sommige mense mag dalk huiwerig wees om hulself aan hierdie groep se ‘regsheid’ bloot te stel, maar ek kan nie sterk genoeg aanbeveel dat u tog gereeld daar sal gaan kuier nie. Daar is baie meer aan die gang daar as bloot net politiek en ‘n gesprek oor Siener van Rensburg, en hoe anders gaan u hierdie deel van ons volk van nader leer ken as u nie ook gaan kyk wat hulle doen en sê nie? U hoef sekerlik nie met alles wat hulle sê saam te stem nie, maar glo my, dit het tyd geword dat ons die gewaande verskille tussen ons sal moet begin oorbrug. Dit is veral waar omdat hierdie verskille, en selfs geskille, op ‘n uiters sluwe en kunsmatige wyse deur ons vyande geskep is om ons uitmekaar te hou! Die ouer groep sal miskien die wyse onthou waarop wyle mnr. Jaap Marais in die 1970’s deur John Vorster se handperdjies in spotprente voorgestel is as ‘n skilpad met baie kort beentjies en ‘n dik, pikswart donkerbril op sy lang neus. Nou dan, behalwe dat die geskiedenis bewys het dat sy lang neus baie meer uitgeruik het as wat Vorster probeer toehou het, en dat hy baie meer deur sy donker bril raakgesien het as wat Vorster van gehou het, het hierdie soort bespotting en marginalisering ook ‘n sekere polarisasie tussen volksgenote geskep wat ons as ‘n volk baie beslis nie langer kan bekostig nie. Ek behoort al sedert 1988 nie aan enige partypolitieke groepering nie, maar ek kan minstens getuig dat u sommer baie ver sal moet gaan soek om ‘n groep meer ordentlike en beskaafde mense te kry as wat jy onder andere in die HNP sal vind. En sê net wat u wil, Jaap Marais was uiteindelik tóg reg gewees!

Ek is op rekord dat ek nie ‘regs’ is nie, want dit is ‘n politieke term wat al te maklik op die broodjie van enige persoon meer konserwatief as jy gesmeer kan word. Maar ek wil dit darem ook op rekord stel dat ek op hierdie stadium baie meer geneigd is om juis hierdie sogenaamde ‘regse’ groep agter my rug te vertrou. Dit is so dat jy nie noodwendig alles kan glo wat jy by hulle hoor nie, maar minstens weet jy presies waar jy met hulle staan. Ek wil dit dan ook onomwonde stel dat ek die oorgrote meerderheid van my persoonlike ‘regse’ vriende se geselskap sommer baie geniet en waardeer. Daar is niks vreemds aan hulle nie, want dit is doodgewone normale mense net soos die res van ons. Al verskil is dat hulle dalk net ‘n bietjie meer uitgesproke is oor die vertwyfeling wat op hierdie stadium in elke gebalanseerde blanke hart leef. Ons kan wel ‘n sekere probleem rondom persoonlike vooroordele en gebalanseerde objektiwiteit by hulle bespeur, as ons dan wil hare kloof, maar dit is ‘n probleem waaraan die meer gematigde groep aan die ‘linkerkant’ ewe skuldig is. Die belangrike vraag vir my is hoeveel langer ons dit gaan toelaat, want hierdie afstand tussen ons is eintlik baie kunsmatig van aard. Dit berus ten volle op ‘n volgehoue poging van ons gesamentlike vyand om ons te verdeel om sodoende oor ons te kan bly heers. En hierdie vyand is lankal nie meer nét deel van die linkse groep nie – hulle het hulself letterlik orals ingegrawe!! Die spotprente van die 1970’s het intussen al hoe meer uitgebreid en gesofistikeerd geword, en ons mense(verhoudinge) is nog steeds die slagoffer van hierdie uiters subtiele propaganda veldtog. En nét ons kan dit stop en omkeer, maar dan moet ons darem met mekaar begin praat ook! Dit gaan nie help om dit ‘in die media’ te wil doen nie, want die vyand beheer die media en hulle sal sulke gesprekke so ver moontlik verdag probeer maak en vir hul eie doeleindes uitbuit. Gaan kyk daarom liewers u ‘regse’ buurman of kollega in die oë ou vriend, en raak op die persoonlike vlak betrokke in ‘n gesprek met hom! Nooi hom en sy gesin om ‘n vleisie saam met u te kom braai, of gaan vang vis saam met hom, of wat ookal, maar leer die mens agter die ‘regse front’ beter ken, en kom ons kyk wat dan daaruit kan voortspruit. Los die sogenaamde ‘leiers’ en die baie lawaai wat hulle maak, want almal van hulle dien slegs hul eie belang, en kom ons begin eerder hier op die grondvlak met mekaar te gesels.

Dit is baie waar dat daar ‘n sekere seksie onder die regse groep is met wie ook ek niks te doen wil hê nie, maar die oorgrote meerderheid van hulle is pragtige mense en dit is lekker om hulle te ken. Ek glo nogal dat hierdie groep as ‘n geheel ook maar net teen wil en dank met hierdie ‘ekstremistiese groepie’ se manewales opgeskeep sit. Hierdie mense het ‘n manier om hul sieninge net eenvoudig in ander mense se kele af te trap, of jy nou daarin belangstel of nie. Hulle steur hulself net eenvoudig nie aan die normale reëls vir die beskaafde gesprek nie, en stel bloot net daarin belang om hul soms bisarre sieninge op enige gehoor af te forseer. Dit het ongelukkig ‘n manier om alle spontanïteit in die oop gesprek summier dood te smoor. Ons aan die meer gematigde kant dink maar net dat die meer konserwatiewe groep onvoorwaardelik daarmee saamstem, of dat hulle selfs maar net tevrede is daarmee. Ek is, vanweë my besondere funksie, daarom des te meer dankbaar dat Boerevryheid volgens alle aanduidinge ‘n daadwerklike poging aangewend het om hul werf skoon te maak hiervan, want dit is opmerklik dat daar sommer ‘n groot stuk venynigheid ‘weggeraak’ het op hierdie blad. Ek was trouens besig om my van Boerevryheid te onttrek as gevolg hiervan toe ek hierdie verfrissende verwikkelinge agtergekom het. Ek weet nog steeds nie tot welke mate die gemiddelde leser daar met my sieninge saamstem of verskil nie, maar wat ek wel deeglik verstaan is dat hulle tot dusver goed kennis geneem het van wat ek sê, en dalk nou soveel makliker sal kan reageer daarop. Ek is baie dankbaar vir hierdie geleentheid, want ek weet ook dat daar ‘n tyd sal kom wanneer die gang van die gebeure rondom ons selfs die blindste oë sal oopmaak vir die Waarheid. Dan kan ons mos hande vat en daarvandaan saam vorentoe beweeg na ‘n vrye toekoms!

Ek gee toe dat Boerevryheid net maar ‘n klein deeltjie van die meer konserwatiewe groep verteenwoordig, maar minstens het hulle die moed van hul oortuiging gehad om van hul kant af na die res van die volk te begin uitreik. U kan wel vra waar die res van die ‘regses’ dan is, maar dan gaan ek onmiddelik ook by u as gematigde wil weet waarom u nog nie by ‘n soortgelyke aksie van hierdie kant af betrokke geraak het nie. Die feit van die saak is dat hulle, net soos ons ook maar, uitmekaar gehou word deur allerhande onderlinge twiste wat doelbewus deur sogenaamde ‘leiers’ aangevuur word in ‘n poging om hul persoonlike ambisies te probeer bevredig. Ek sukkel soms om dit te verstaan, want Siener se visioene stel dit baie duidelik dat God Almagtig ons uiteindelike leier op SY tyd sal uitlig en aanstel. Die visioenêre verhaal dui aan dat dit op ‘n redelike laat stadium sal gebeur, en alle pogings om ‘leierskap’ voor dit op te eis is dus bloot tussentyds van aard, so waaroor gaan al die geraas nou eintlik?

Maar nietemin, daar is verseker ook ‘politieke’ ondertone en doelwitte merkbaar hier. Kyk, ek stem verseker nie met álles saam wat op Boerevryheid gesê word en gebeur nie, maar dit is in hierdie geval darem ook nie so belangrik nie, want dit gaan hier om heelwat meer as blote partypolitieke ideologie. Siener het gesê die oplossing van ons probleme lê nie in die politiek nie, maar dat elkeen sal doen wat sy hand vind om te doen. Ek moet dan ook in hierdie verband duidelik sê, dat alhoewel ek geen vertroue in die politieke proses het nie, kan ek nie anders as om saam te stem met die ‘politieke pad’ wat Boerevryheid gekies het om te loop nie. Dit is die enigste beskaafde en (relatief) haalbare manier wat vir ons oorgebly het om uit die staatkundige dwangbuis uit te kom waarin ons vyande ons ingedwing het. Dit is ook die eerste en die enigste doelbewuste poging wat ek van weet om hierdie regering in die hoogste raadsale van die wêreld aan te vat, en op daardie manier te probeer dwing om ons ons vryheid te gun. Dit is dan juis waarvoor ek in my boek gepleit het, lank voordat ek van iets soos Boerevryheid gehoor het, want met geweld, rebellies en dies meer gaan ons net mooi nêrens kom nie. Maar ten spyte hiervan het ek nogtans baie ernstige twyfel aan die uiteindelike uitkoms hiervan, want die mense wat ons in hierdie situasie ingedwing het is ook die mense wat die reëls vir hierdie proses dikteer, en hulle wil nie hê dat ons weer vry sal word nie – tensy u natuurlik ‘n uitgerekte slawerny in die Ryk van die Antichris as ‘vryheid’ wil beskou. Die versteekte verhaal in Siener se visioene waarsku dat hierdie vyand ‘n valstrik vir ons gestel het en ek glo dat hulle onder andere die Majuba Deklarasie sal probeer uitbuit om die situasie in hul guns te swaai. Maar die visioenêre verhaal dui ook aan dat ‘die net van die voëlvanger oopgemaak sal word’, en dat ons op ‘n ander manier, en dit is op God Almagtig se manier, daaruit sal ontsnap. En dit is waaroor my betrokkenheid rondom Siener ten diepste gaan: Om te waarsku dat daar baie meer betrokke is by ons stryd vir vryheid as wat op die oppervlak sigbaar is. As jy nie hiervan weet nie loop jy die gevaar om blindweg in ‘n afgryslike valstrik in te loop.

Maar daar is ook ‘n ander faset rondom Boerevryheid waarvoor ek net die hoogste respek het. Sommige van hulle het reeds Siener se waarskuwing teen die gif van die partypolitiek op ‘n heel natuurlike en spontane manier vir hulself begin uitsorteer. Hulle is trouens reeds besig met ‘n daadwerklike poging om Boereklubs (oftewel ‘leer-mekaar-ken-klubs’) dwarsoor die land te stig en te bevorder. Dit is my oortuiging dat hierdie poging uiteindelik ‘n baie groot rol gaan speel om ons mense weer op die grondvlak bymekaar te kry, mits hulle natuurlik daarin kan slaag om alle en enige ‘politiek’ en ‘kerk’ daar uit te hou.

Ek is ten slotte ook dankbaar en baie bly om te sien dat daar tóg ‘n mate van herbesinning besig is om pos te vat oor die plek, die rol en die waarde van Siener se profesieë in ons volkslewe. Hierdie voorkoms is gelukkig ook nie beperk tot enige spesifieke groep nie, maar sluit die hele volk, en selfs ‘n groot deel van ons anderstalige vriende in. Dit is, en bly, baie moeilik vir enige mens om sy gevestigde idees en sieninge van tyd tot tyd onder die loep te neem en om dit dan aan te pas as dit moet, maar dit is Goddank besig om te gebeur. En dit vat ‘n ware man of vrou met sommer tonne karakter om dit te kán doen, want saam met dit gaan ook die moeilike erkenning dat jy tóg verkeerd kon gewees het. Ek sien ook dat dieselfde tendens stadig maar seker besig is om pos te vat op een of twee ander kleiner ‘regse’ webwerwe. Die klem val volgens alle aanduidinge nie meer nét daarop om my boek op ‘n summiere wyse as ‘liberalisties’ en as ‘n ‘vergeestelikte weergawe’ te diskrediteer en te verwerp nie, maar om ook te begin kyk na wat werklik binne die boek staan. En mense se oë begin daardeur al hoe meer oop te gaan vir die Waarheid, en dit is sommer baie goed vir ons uiteindelike oorlewing en staatkundige vryheid.

Groete,
Oupa Baard.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.