Slaan oor na inhoud

ART 002: 2006-05-19 Rolspelers van oorsee in die komende visioenêre oorlog.

2013/03/19

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Bloemfontein.

Ene Walter het op 19 Mei 2006 ‘n vraag aan my gestel. Ek het besluit om die antwoord oor twee opeenvolgende artikels te versprei omdat veral die tweede deel daarvan só belangrik is vir ons volk om te weet. Die leser moet egter ook weet dat ek hierdie artikels bygewerk het in Februarie 2009, en weer ‘n keer daarna in Maart 2013. Ek het niks weggeneem van die oorspronklike nie, en dit is nog beskikbaar vir wie dit ookal wil sien, maar ek het wel nuwe insigte verwerk en bygevoeg op hierdie twee datums.

Walter se vraag is:
Het gister vir die eerste keer op BV die draad oor Siener gelees, en besluit om hier te registreer as gebruiker sodat ek sommer maar hier vrae kan vra…
Jy sê ons eintlike vyand (die vyand van die Boerevolk neem ek aan) sit in Londen. Praat ons hier van ‘n individu, of is dit ‘n groepering?

ANTWOORD: 2006-05-19
Kort vragies vra soms nogal ‘n lang antwoord! Die rede hiervoor is dat ek u alleenlik vanuit die perspektief van die visioenêre verhaal kan antwoord, maar dit kan van u kant af gesien dalk leemtes bevat omdat u duidelik nog nie die boek gelees het nie. Ek sal daarom so volledig, maar nogtans so kort moontlik probeer wees.

DEEL A – Spesifieke groeperinge onder die vyand.

Die vyand waarvan ons hier praat is beslis ‘n georganiseerde groep. Die gang van die visioenêre verhaal ontbloot dat hulle hierdie oorlog vooraf beplan het, en dit dan ook aan die gang sal sit op ‘n tyd wat hulle die beste pas. En ons kan maar hierna kyk soos ons wil, die gang van die visioenêre verhaal dui aan dat die doel agter dit duidelik is om die Christusgelowige Afrikaanssprekende Blanke te kom uitwis.

Ons kan aflei dat dit ‘n gevestigde organisasie is, en alles in ag genome is dit dan ook ‘n baie ou een. Ek kon byvoorbeeld (vir die spesifieke doeleindes van die boek) uitsorteer dat die oorspronklike basis daarvan reeds bestaan het nog voordat die Britse Eilande se opgetekende geskiedenis ontstaan het. Dit was ook nie net beperk tot die Britse Eilande nie, want van die oudste spore daarvan loop deur die antieke Griekse beskawing tot in die nóg meer antieke Egipte.

Die visioenêre verhaal dui aan dat die VVO, die Statebond en die Europa Regering die basiese regeringsstruktuur van hierdie organsisasie vorm, maar dat elkeeen hiervan nog steeds afsonderlik funksioneer met die Britse vorstehuis aan die spits van die geheel. Dit word onder andere weerspieël in die feit dat die Britse Rebelle in die verhaal nét uit ‘n sekere afdeling van die Britse leër en een van die Indiër terroristegroepe bestaan – hulle vorm met ander woorde deel van die ‘Britse Statebond’, en nie van die VVO of EU as sulks nie. Die Britse koningshuis het egter volle beheer oor al hierdie organsisasies.

Iets wat baie interessant is hier is dat ons die huidige Britse kroonprins baie duidelik kan identifiseer, en dat hy in beheer van die ‘bose groep’ in die verhaal is. Dit kan dan ook net na Charles verwys en nie sy twee seuns nie, want Siener het gesê dat die verhaal begin by die punt waar die Britse monarg te sterwe kom en dat die twee seuns dan probleme met mekaar kry omdat altwee die kroon wil hê. Dit is iets wat nie waar kan wees van die twee jong prinse nie, want Elizabeth II, Charles se moeder, sit nog steeds op die troon.

Die verraaiers hier by ons, wat deur Jan Smuts en sy Sappe (van Siener se tyd) getipeer word, vorm ongetwyfeld deel van hierdie organisasie.

Die begrip ‘VVO’ is ietwat onduidelik in die verhaal, want ons kan byvoorbeeld nie aflei presies watter lede ‘n aktiewe rol in doie gebeure speel nie. Die enigste werklike aanduiding wat ons hieroor het, is dat die (politieke) leier van die Amerikaanse militêre groep in Europa klaarblyklik aan hulle behoort. Daar is wel ‘n toneel in die verhaal waar ‘n hewige twis in die VVO se raadsaal uitbreek as die bose groep se planne aan die lig kom, en dan as ‘n ‘regering’ in twee skeur. Dit impliseer m.a.w. dat in terme van die strekking van die verhaal die VVO as ‘n organisasie nie noodwendig in sy geheel boos is nie, maar dat die bose groep wel deeglik skuiling daarin vind. U kan ook maar gaan kyk, daar is in werklikheid net ‘n paar lande in die huidige VVO wat as ‘moeilikheidmakers’ vir ons bestempel kan word. Indië is so ‘n land, want hulle het reeds in die voormalige Volkerebond, die huidige VVO se voorloper, gewoel om sanksies teen ons ingestel te kry. Die res sit maar net daar en suip saam op Amerika se rekening.

Die begrip ‘Statebond’ bestaan uit vier basiese groepe, te wete die Engelse adel, waarvan die huidige twee prinse die leiers vorm, saam met hul ondersteunende militêre eenhede, drie groepe gewapende Indiërs wat volgens alle aanduidinge as terroristegroepe geklassifiseer kan word, maar dan ook ‘n bona fide Indiër militêre mag wat vanaf ‘Indië se koers’ na die RSA sal kom om die Engelse en die verraaiers te kom help.

Daar is egter ook ‘n Turkse terroris wat optree in die verhaal, maar dit is baie moeilik om hom op enige besondere plek in te pas. Die simboliek verbind hom baie direk aan die die bose deel in die Engelse regering en die drie Indiër terroriste groepe. Die vreemdheid hier is dat sy manne soos Boesmans lyk en dit kan net beteken dat sy manne almal uit Mongolië kom.

Die Europa Regering in die verhaal is baie kleiner as die een wat tans opgerig word, en dit bestaan uit Engeland, Frankryk, België en Pole. Dit vorm in werklikheid maar net ‘n onderafdeling van die Britse Ryk in die verhaal.

DEEL B – Groepe wat aan ons kant sal veg in die komende oorlog wat in die visioene beskryf word.

Breedweg gesien sal hierdie groep bestaan uit Duitsland, Amerika, Italië, moontlike elemente van die Iere, en dan ook ‘n groep Britse rebelle wat met ‘n groep vriendelike Indiërs kombineer in Europa. Hulle kom later ook hierheen om ons te kom help.

Die Duitsers:
Die Duitsers kom hierheen in vier opeenvolgende golwe, en elke sodanige golf verskil geestelik heeltemal van die vorige een!

Die eerste groep Duitsers wat kom word gekenmerk deur die kleur wit-skimmel, oftwel vaal. Die kleur vind sy ontstaan daarin dat die Duitse vrou [volk] ‘n mantel dra wat aan die een kant wit is en aan die ander kant blou. Dit lewer die kleur wit-skimmel waar daar ewe veel wit as blou bymekaar is. Die ooreeenstemmende militêre simbool hiervoor is wit-skimmel perde. Hierdie kleur koppel met die ekstreme verregse politiek waar die hele Duitse volk spontaan daarby betrek word. Wat baie interessant is hier is dat die huidige gebeure en woelinge in die Duitse politiek daarop dui dat die Neo-Naziisme die ideologie van hul volgende regering ná Frau Merckel sal wees….

Ek soebat niemand om my te glo nie, maar die Pous van Rome is ersntig besig om saam met sekere Duitse regeringsleiers te werk om die Vierde Duitse Ryk op te rig, met die doel om die Heilige Romeinse Ryk vir ‘n sewende keer in die geskiedenis van Europa te laat herleef, sódat die Ryk van die Antichris uiteindelik daaruit tot stand kan kom.

Die kleur wit-skimmel koppel baie direk met die Suid-Afrikaanse kleur vaal, soos in vaal donkies en vaal mofskape. Hierdie simbole word nét gebruik vir die lede van ‘n konserwatiewe politieke koalisie wat die regering sal vorm in ‘n komende Volkstaat in Noordwes Provinsie. Ons sal hieronder kom by ‘n groep Britse rebelle wat ons sal kom help en die kleur vaal vind ‘n baie interessante toepassing daar!

Die Amerikaners:
Almal in die wêreld het nog altyd gewonder waarom die grootste buitelandse Amerikaanse lugmagbasis nou juis in die suide van Botswana geleë moet wees. En ook hoekom die Amerikaanse ambassade in Pretoria die eerste een was, en bes moontlik ook die enigste een, wat spesiaal teen groot koste herbou is om ‘n kernbom ontploffing te kan oorleef. Ek wil nie te veel hieroor sê nie, want dit is ‘n ander onderwerp vir ‘n ander dag, maar diegene wat die fliek ‘2012’ gesien én verstaan het sal onmiddellik snap waaroor dit regtig in daardie film gegaan het. Die Amerikaanse lugmag het blykbaar ‘n groot ondergrondse stad in die suide van Botswana gebou waar die sogenaamde ‘elite’ van die Illuminati sal kan wegkruip as hulle die wêreld fisies deur geweld begin oorneem.

In elk geval, hierdie lugmagbasis speel ‘n sleutelrol om ‘n militêre gevegsgroep uit Indië onskadelik te stel. Hiedie Indiërs sal as deel van die bose Statebondsmagte hierheen kom om ons vrouens en kinders te kom uitmoor.

Iets wat sommer baie interessant is hier draai rondom die groep ‘Afrikaners uit die Kaap’ wat na die noorde sal trek om deel van die nuwe republiek in Noordwes te kom word. Hierdie groep Boere loop hulle vas teen die Indiërmagte wat in Noordwes kom optree, en hulle vlug na Botswana se kant toe, waar hulle by die ‘Morokaanse rante’ by die Amerikaanse lugmagsoldate aansluit. Iemand het my op ‘n keer op my landkaart gewys dat hierdie rante tussen Taungs en Vryburg geleë is. Ek het dit nogal op my kaart gemerk sodat die inligting nie verlore kan gaan nie. Maar nietemin, hierdie samesmelting lei tot ‘n groot veldslag waarin die Indiërs verslaan word, waarna hulle na Johannesburg vlug. Die simboliek stel dit voor as ‘n Amerikaanse mes met ‘n bruin hef, wat na die Boere uit die Kaap verwys wat saam met hulle optree, wat ‘n swart vark slag. Die ander simboliese beskrywing wat hierna verwys is dat die swart vark in ‘n kuil water in die Vaalrivier versuip word.

Die Amerikaanse lugmag tree egter ook teen die Indiërs wat aanvalle in die Oos-Vrystaat sal kom uitvoer, wat skynbaar ook die Vereeniging–Sasolburg gebiede insluit. Siener het ‘n visioen beskryf waarin ‘n beeld van ‘n swart man omval, en dan kpom daar ‘n gans uit sy bek wat na die ooste vlieg. Die beeld van die swart man verwys na hierdie Indiërs. Hulle is swart omdat hulle van boosheid deurtrek is, want swart is die kleur van die duiwel in die visioenêre simboliek.

Die Italianers:
Daar is slegs een reëltjie in die visoene wat na hul teenwoordigheid in Suid-Afrika verwys, en wel in die vorm van ‘n klompie bokke wat op ‘n bult staan naby Johannesburg. Hulle tree in Europa saam met die Duitsers op, maar hulle kom op ‘n implisiete wyse saam met die Engelse rebel hierheen om ons te kom help. Om bo op ‘n bult [of berg] te staan beteken dieselfde as om in ‘n stoeigeveg bo op die steenstaander te gaan lê. Dit is die manier om ‘n val aan te teken en die wedstryd te wen. Dit dui dus aan dat die Italianers deel van ‘n oorwinning oor die vyand vorm.

Die Iere:
Siener het nogal heelwat oor Ierland gesê, maar ons het insgelyks slegs een enkele implisiete verwysing na die Iere se teenwoordigheid by ons. Siener het ‘n droom van hom agter in sy Bybel laat aanteken en ‘waarmerk’, en daar is ‘n klein dogtertjie wat in hierdie droom sê: Kyk in die westekant…; en dit is nogal heel duidelik dat sy na Ierland verwys. Ek is nogal bly daaroor, want een van my wortels staan juis in Ierland.

Die Britse Rebelle:
Hulle bestaan uit ‘n samestelling van die gevegsgroep van ‘n Britse generaal en die leier van ‘n land wat in die omgewing van Indië geleë is. [So ‘n gevegsgroep kan uit ‘n hele paar duisend man bestaan!] Die verhaal toon aan dat die Indiërleier agterkom dat daar ‘n bose Statebonds-plan is om Duitsland onverwags omver te werp, en hy neem sy land se leërmag na Europa om teen die vier terroristegroepe te gaan optree. Hy kom in aanraking met ‘n Boergeneraal, wat deel vorm van Duitsland se militêre magte, en vra hom om Lukas 15:1 as ‘n boodskap na ‘n sekere Britse generaal naby Pole te neem. Die Engelsman blyk ‘n sekere Lord General Somebody te wees wat só senior is dat hy selfs as ‘n alternatief vir die Britse kroonprins in dieselfde visioen genoem word [soos in goed versus kwaad]. Hy is die Engelsman met die swart baard in visioen 088.01 hieronder. Die Britse kroonprins is die man met die swart hoed in visioen 088x.01, en die feit dat hulle hierheen kyk dui aan dat hulle op pad is hierheen. Die beeld, wat dit beteken en wat dit tot gevolg het, is ontleen aan Hab. 3:6, maar dan veral ook die kokende pot wat so dreigend in Jer. 1:13 van die noorde af na Jerusalem kyk.
[088.01 03/11/15] Hij es tusschen die Duitschers hulle es plezierig. Die man met die zwart baard kijk hier heen.
[088×01 03/11/15] Ek sien ek is tussen die Duitsers en hulle is baie plesierig. Die man met die swart hoed die kyk hierheen.

Die Indiërsoldate en die Engelsman se mag smelt saam en hierdie gesamentlike mag kom tree uiteindelik ook hier op onder leiding van hierdie Engelsman. Hy word simbolies aangetoon as ‘n swart en wit mofbul [Friesbul] en sy ‘vrou’ [volk, volgelinge] as ‘n mofkoei wat op ‘n stadium melk aan ‘n deel van die Groen Groep gee. Die melk, wat klaarblyklik verwys na materiële hulp soos kos, wapens, klere, toerusting, ensovoorts, help natuurlik die verjaagde Boere om weer hul voete te vind. Die verhaal dui aan dat hierdie groep Boere, wat volgens alle aanduidinge aan die suidekant van die Oranjerivier na die westekant gevlug het, op daardie stadium baie swaar gekry het. Die simboliek stel dit dat hulle slegs swart en bitter koffie gehad het wat hulle uit blikbekers moes drink. Swart is natuurlik die kleur van sataniese boosheid, en daarom ook van die vyand se optrede teen ons volk, terwyl die bitterheid vanself spreek. Die blikbekers is ‘n bietjie lank om hier te bespreek, maar die blik is afgelei van sinkplate, dit word daaruit vervaardig, wat natuurlik ‘n volksvreemde iets was wat oorspronklik deur die Engelse hierheen gebring is. Daar is ‘n hele klomp verwysings na sinkplate in die visioene, en dit koppel in Suid-Afrika met ‘n sekere ‘ingevoerde valsheid’ in die kwaliteit van ons oorspronklike nasionalisme. In hierdie geval koppel die sinkplate met ‘n put, waar ons sien dat die put se wande met die plate uitgevoer is.
[186.01 09/03/16] ‘n Put wat met blik uitgelê is, toe kom daar ‘n hout soos ‘n stampblok daarin op en daar kom ook helder water uit.

Die stampblok verwys na die mofbul en ons sien in in ‘n ander verhaaltjie dat ‘n klomp mielies [verloopte liberaliste wat teen ons veg] fyn getamp word op hierdie stampblok. Die gestampte mielies word dan gaargemaak en as ‘n feesmaal van vryheid deur die Boervolk geëet. Hierdie ete word egter nooit voltooi nie, want die vyand kom met ‘n teenaanval en die Boere word gedwing om weer te vlug. Hierdie verhaaltjie word nie in my eerste boek aangetoon nie, en ek het dit goed gedink om die hooftrekke daarvan hier te plaas.
[263×01 21/01/17] Een lang en een groot schotel mielies en die ou vrou skep uit die een. (Gaargekook) (Tijd).
[142×01 09/01/16] Ek is by my huis. Gestampte mielies staan voor my.
[064.01 01/10/15] Ons zet noch en eet toen raak die kos weg.
gevolg deur:
[068.03] Die put wat die wet steenjes in val. [068.04] Die borde kos wat aan die ander kant staan.

Maar kom ons keer weer terug na die put met die sinkplate in. Die emmer verwys ook na die Engelsae mofbul, en die helder water kontrasteer skerp, soos deurgaans die geval is in die verhaal, met die modderrige, en vuil toestand van vloed en stormwater. Water wat vloei verwys altyd na soldate wat beweeg, maar die aard van die stroom dui aan of die soldate vlug en of hulle doelgerig na ‘n teikengebied marsjeer. Ons vind dat ‘n rivier wat in vloef afkom altyd na ‘n onbeheersde vlugtog verwys, terwyl leiwater, soos vir besproeiing, na soldate verwys wat ordelik op mars is. Leiwater is altyd ook skoon en helder, omdat dit oor die algemeen met ‘n ‘gemesselde voor’ aangebring word, terwyl vloedwater uit die aard van die saak altyd modderig is.

Die stampblok druk ook die sinkplate uit die put uit, en die manne gebruik die sinkplaat om blikbekers te maak. Hulle drink swart bitter koffie uit hierdie bekers, maar dan bring die Duitsers vir hulle suiker in ‘n melkkommetjie en die mofkoei gee vir hulle melk om die koffie smaakvol te maak. Die Duitse vrou [Duitse volk], wat die suiker bring word op ander plekke geïdentifiseer as tant Nonnie De la Rey, generaal De la Rey se vrou. Hy is weer ‘n simbool vir ‘n baie belangrike Duitse generaal wat soos hy in ‘n motorkar te sterwe sal kom. Hy word doodgeskiet deur Engelse vliegtuie.

[472.01 01/02/20] Toe kom van Weste een vrouw met melk kommikie op ‘n pjiering en die kommikie is vol zuiker, naar my.

Een van die baie groot interessanthede van hierdie Engelsman is dat hy op ‘n stadium deel word van die Boeremagte, Hy ‘verander in een Boer’, en dan verander die simbool waarme hy voorgestel word óók. En so sien ons in ‘n visioen dat ‘die mofbul gaan na ‘n garingkraaltjie en word toe vaal.’ Hy smelt dus in alle opsigte met die groen groep in die Boervolk saam.

Groete,
Oupa Baard.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: