Slaan oor na inhoud

ART 005: 2006-07-04 Die man op die swart perd en die man in die bruin pak klere.

2013/03/19

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Bloemfontein.

Vandag se artikel bestaan uit twee afdelings wat om bepaalde redes as ‘n eenheid hanteer word. Ek moes twee vrae van twee verskillende mense beantwoord.

VRAAG: vanaf Lerak 2006-06-30
Word daar op enige plek in die visioene melding gemaak van ‘n man op ‘n swart perd?

ANTWOORD: op 2006-07-02

Ja, en om die waarheid te sê is daar twee sulke mense. Een is ‘n Engelsman en die ander ‘n blanke Suid-Afrikaner.

Die Boer op die swart perd.

Om te verstaan wie die Suid-Afrikaner is sal jy hierbo op die forum moet gaan kyk na die vier groepe Afrikaners wat in die verhaal optree. (Die Afrikanervolk is o.a. ‘n tipe vir die blanke Westerling, so hierdie verdeling geld vir hulle ook).

Hierdie man is ‘n baie senior offisier in die bekende SAW-struktuur van ons tyd, en hy loop by hulle weg om by die politieke bruin groep in die Noordwes-Transvaal aan te sluit. Dit is ‘n baie lang storie wat op ander plekke hanteer is, maar daar sal wel ‘n ‘nuwe’ nasionale regering in die ANC se plek kom, en dit is hierdie regering wat die Volkstate aan die Boervolk sal toeken. Dit sal deur blankes beheer word, en dan baie bepaald deur lede van die ondergrondse Broederbond, wat hulself veral in 1994 bewys het as die Christusgelowige Boervolk se grootste vyande. Die Engelse aanslag teen ons volk word deur hierdie ‘nasionale regering’ gekanaliseer.

In elk geval, ons kan duidelik sien hoe hy tot inkeer kom, en dan met sy geveggroep oorloop om die bruines te help teen ‘n gepoogde liberalistiese staatsgreep [gerugsteun deur die Britse soldate in die land].

Hierdie offisier is die befaamde ‘man in die bruin pak klere’ wat foutiewelik deur die regse groep vir die komende nasionale leier aangesien word. Hy kom op ‘n swart perd by die konserwatiewe politieke groep in Noordwes aan, wat aandui dat hy deel van die vyand vorm; swart is die kleur van sataniese boosheid, terwyl ‘n perd onder andere na ‘n generaal verwys. Hierdie kleur speel die hoof-agtergrond rol tydens die eerste twee fases van die Unie verhaal.

Hy word deur die volk aanvaar op grond van die kleur van sy baadjie, wat van [goudkleurige] bruin fluweel gemaak is. Hy word trouens as ‘n leier aangestel, en die feit dat hy ‘n pak klere dra bevestig dat hy ‘n generaal is – hulle is die enigste mense wat pakke klere dra in die visioenêre verhaal. Sy perd se kleur verander ook ná sy aanstelling, want dan ry hy verder met ‘n vosperd. Die kleur van die perd is dus die ‘perd-ekwivalent’ van die glansende goud-bruin fluweelbaadjie wat hy dra.

Die goud wat ‘n rol speel hierin kom voor in twee visioene wat baie direk met die Heiligste van die Tabernakel koppel, en sy ‘bekering’ lei daartoe dat die kruheid van die sekulêre politiek waarby hy hierna inskakel versag tot ‘n soort ‘heiligheid’. Daar is meer detail beskikbaar hieroor in die boek. Die tersaaklike visioenêre inligting lyk so:
[555.02] Voor mij deur kom iemand met fluweel baadjie aan en zwart perd toe hy weg rij is dit ‘n vos perd wat hij op rij.

Die Engelsman op die swart perd.

Hierdie Engelsman is ‘n simbool wat eerstens na die kroonprins van Brittanje verwys. Hy kom te sterwe tydens die laaste groot veldslag in die suid-ooste van Europa. Ons het ‘n ander beeld hiervan waarin ‘n Engelsman dood op sy rug lê, en op die bors van sy baadjie is daar twee koning sterre.

Maar hy is ook ‘n simbool vir sy land en volk: Engeland se mag en invloed word totaal en al gebreek tydens hierdie finale veldslag.

Wat die beeld van ‘n Engelsman op ‘n swart perd betref sien ons dat hy naby die einde van die Europa verhaal op ‘n swart perd in ‘n rivier inry en dan verdrink. Hy is ook ‘n tipe vir die bose koalisie wat uit die Britse Koninkryk, die Europa Regering en die VVO (in Europa) bestaan, want al hierdie entiteite kom op hierdie punt van die verhaal tot ‘n val.

[291.01 22/08/17] Ver in die Weste in Europa is ‘n klomp mense of hul op ‘n bank zit. Toe die mense wegraak ry daar ‘n man te perd en daar is enkele springbokke.
saam met:
[490.03] In Europa in die Ooste zit een man op een zwart perd en hij rij na een rivier, toe hij in die water kom raak hij weg.

Groete.
Oupa Baard.
—————————————————————————————

My ander vriend, Walter, het hierdie antwoord opgevolg met ‘n verdere vraag wat ek op 4 Julie 2006 geantwoord het, maar ek plaas dit hier bymekaar om die rekord volledig bymekaar te hou.

VRAAG: Walter 2006-07-03
So verstaan ek jou reg, is die man in die bruin pak klere dan eintlik ‘n slegte ou?

ANTWOORD:

Nee, inteendeel! Hy is ‘n baie senior militêre offisier wat vanaf die verloopte liberalistiese politieke groep (swart en rooi) oorloop na die konserwatiewe politieke groep (bruin). Hierdie persoon se oë word deur die Heilige Gees oopgemaak vir die booshede wat die Sappe en Engelse beplan, en dan gaan help hy die bruines teen die rooi groep. Dit lei dan ook tot ‘n baie groot veldslag tussen hom en die vyand. Die Engelse in Pretoria kom help die Sappe dan, en dit loop uiteindelik uit op ‘n baie groot aanslag teen hom en sy manne.

Die kleur van ‘n simbool dui aan by watter groep dit hoort, en in hierdie geval sê die kleur van sy baadjie dat hy homself met die bruin groep assosieer. Maar dit is geen gewone bruin hierdie nie, m.a.w. hy werk saam met die bruines, maar het nie werklik deel aan hul sekulêre politieke doelstellings as sulks nie. Hy word trouens aangestel as die top militêr-politieke leiers in die bruin groep, maar dan kan ons baie duidelik sien hoe hy deur die ander konserwatiewe politieke leiers ondergrawe word. Is dit nie in elk geval maar ‘n kenmerk van die politieke werkswyse nie, regs én links!

Hy beland dus by die bruines omdat sy agtergrond én die situasie hom dwing om by hulle te gaan aansluit. Hulle verkeer per slot van sake in groot militêre gevaar, en hy kan daarom, as militaris, nét na hulle toe gaan. Jy sal dan ook agterkom dat hy vir die grootste deel van die verhaal langs Jan Pretorius optree, maar streng gesproke hoort hy eintlik by die wit groep. (Omdat die Gees hom verander en daarna baie direk deur hom werk.) Ons sien dan ook dat hulle op ‘n redelike laat stadium in die verhaal openlik begin saamwerk. Die visioene verduidelik dit baie kortliks soos volg:
[002e02] Die bruin man wat afgaan, en ook een uit die Vrystaat.
[002d04] Twee beeste, een ‘n bietjie bruin.
(‘n Bees beteken onder andere ‘sterkte’ ook. Die bietjie-bruin een verwys na Jan Pretorius, want dit is die kleur waarmee die Vrystaters aangedui word in die verhaal. Die ander bees is genl. Nog Een, oftewel die man in die bruin pak.)
[493.04] Ek gaan schierlik af naar die Weste en Weerskante van mij is een man.
(en dan, so ‘n bietjie later)
[376.02]a Toe gaan ek af naar die Weste en voor my is een onbekende persoon.
[275.02] Uit die Ooste kant kom ‘n man sij horlozie ketting blink in die zon. Uit die Zuide kom ook ‘n man, die man wat uit die Zuide kom vat die een uit die Ooste om sij lyf.
[009.11] Ek groet die man met die dik gesig.
(Die dik gesig beteken dieselfde as ‘n dier wat vet is, d.w.s. hierdie man is gereed en lus vir ‘n geveg. So ‘n geveg word tipies voorgestel deur die begrip ‘stoei’, en die een wat onder beland is die verloorder en hy word ‘skraal’, ‘kort’ of ‘klein’. Diere wat verloor word weer ‘klein’ of ‘maer’.)

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: