Slaan oor na inhoud

ART 006: 2007-03-25 Siener, Genl De la Rey en Bok van Blerk – Hoop vir die Toekoms!

2013/03/19

www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Bloemfontein.

Ek het onlangs op ‘n webblad afgekom wat die video van Bok van Blerk se liedjie oor Genl. De la Rey vertoon. Daar word baie negatiewe geluide vanaf regeringskant teenoor hierdie treffer lied gemaak. Hulle sê dit is opruiend en is bedoel om opstand onder die blanke groep aan te wakker. As dit werklik hul standpunt is het ek egter slegte nuus vir hulle.

Geen volk raak sommer by ‘n oorlog betrokke op grond van die een of ander populêre liedjie nie, al sê die woorde daarvan dan ook wat.  Die teendeel hiervan is dus eerder dat die liedjie eintlik op iets heel anders wys. Liedjieskrywers en sangers, net soos die skrywers van gedigte en boeke, is mense wat kommentaar lewer op die lewe en op hul omgewing deur dit op hul manier te vertolk soos hulle dit ervaar, en dit op rekord te stel.

Hoekom is hierdie liedjie dan so ongelooflik suksesvol? Ek kan nie anders as om te sê dat dit ‘n uiters vreemde sameloop is van die perfekte woorde, die perfekte deuntjie, die perfekte stem, gerugsteun deur die perfekte persoonlikheid vir hierdie taak, en les bes, die perfekte historiese tydstip daarvoor. Die rede vir hierdie liedjie se sukses is dat dit eerder iets sê van ‘n gemoedstoestand wat geruime tyd reeds bestaan …. en die ironie hiervan is dat die regering van die dag die argitekte daarvan is!  Hulle kan dus op geen manier wil beweer dat die lied bedoel is om op te rui nie, want dit is eerder ‘n simptoom van die gemoedstoestand van die tyd wat deur hulle geskep is.

Maar hoekom juis genl. De la Rey? Hoekom nie De Wet, of Beyers, of selfs Hertzog nie? Omdat De la Rey so maklik rym hier? Nee, ek glo nie, want daar steek meer hierin as wat op die oog af sigbaar is. Daar lê ‘n baie groot stuk profetiese waarheid versteek agter hierdie liedjie se sukses. Ek glo die Gees sit agter hierdie saak, want Hy spreek tot ons volk deur hierdie liedjie, wat beteken dat dit heeltemal profeties van aard is.  Daar lê in hierdie verband dan ook ‘n onlosmaaklike band tussen Siener van Rensburg, genl. De la Rey en die werklike betekenis van hierdie liedjie. Min mense weet hiervan, of dink bewustelik daaraan, maar genl. De la Rey het kort voor sy dood in 1914 aan verskeie mense gesê dat hy tot God gebid het en sy bloed as offer vir sy volk se vryheid aangebied het. (‘Siener van Rensburg en die Rebellie van 1914‘ deur A.W.G. Raath en N. van Zyl, bladsye 128 tot 135). En as ons dieper begin kyk na die vreemde manier waarop hy gesterf het kan ons nie anders as om te sê dat sy offer aanvaar en sy gebed verhoor is nie.

Maar nie net dit nie, De la Rey se naam speel ook ‘n baie groot rol in die uiteindelike verkryging van die vryheid. Hy ‘vertolk’ naamlik die loopbaan en dood van ‘n prominente Duitse leier in die visioenêre verhaal. Hierdie man se dood het ‘n geweldige groot impak op die verdere ontwikkeling van die visioenêre verhaal. Dit verteenwoordig in werklikheid ‘n duidelike keerpunt in die gebeure in Europa, en uiteindelik hier. Moenie die dieper betekenis van De la Rey se naam in die komende gebeure geringskat nie!

En nou het ons hierdie treffer lied, wat uitgebrei is tot ‘n sigbare voorbeeld op ‘n video, van die bitter en groot onreg wat aan ons volk gedoen is. Maar dit treur darem nie net oor die verlede nie, die einde daarvan jubel ook reeds oor die oorwinning en vryheid wat wag. Aan die einde van die video kan ons sien hoe die wil van ‘n volk oor die vyandelike aanslag seëvier. Dit is miskien net my persoonlike mening wat my dit hier laat sê, maar die betekenis van Psalm 91 kom baie duidelik deur in hierdie wilsbesluit. Ag, as ons dit maar net nou al wou besef en begin toepas in ons volkslewe!

Ek kan ook nie dink dat dit so bedoel was nie, maar die video sluit af met ‘n baie groot stuk profetiese waarheid. Aan die begin van die video val die klem ooglopend heeltemal op die rol wat die voormalige ZAR, (vandag se Transvaal), in die oorlog gespeel het. Maar, so van die middel van die video af, begin die ou Vrystaat vlag al hoe sterker op die voorgrond tree. En genl. De la Rey, van alle mense, kom nogal op sy perd aangery met hierdie vlag in sy hand. En aan die einde van die video is dit dan ook nét die Vrystaat vlag wat nog sigbaar ‘n rol speel.

Die beginsel agter hierdie saak word soveel meer treffend as ons in ag neem dat die visioenêre verhaal aandui dat ons vryheid, menslik gesproke, vanuit die Vrystaat sal kom. Dit is waar die ‘Wit Groep’ in die verhaal sy ontstaan sal vind, en dit is die gebied waarvandaan hulle sal uitreik na hul volksgenote in Noordwes en Noord-Kaap. Wit is God Almagtig se kleur in die verhaal, en hierdie groepie mense, gewillige werktuie in Sy Hand, kom bymekaar en bring die groot verskil in Siener se versteekte profetiese verhaal.  [*Nota bygevoeg op 25 Maart 2013:  Ek het intussen begin agterkom dat daar meer diepte betrokke is by hierdie groep as wat ek aanvanklik verstaan het.  Ek het dit begin regstel in my tweede boek, Wat kom ná Siener? en sal dit by geleentheid verder uitbrei.]

Maar ons moenie die fout vir die huidige situasie nét by die regering van die dag wil gaan soek nie, want die werklike probleem gaan baie verder terug as dit. So kan ons vra wie die Boervolk van 1902 verraai het, want dit was nie nét die hensoppers en die Afrikaners van die Kaap gewees nie. Hierdie mense het minstens openlik opgetree ook.  Nee, dit was sommige van die Boervolk se eie geliefde generaals gewees wat die finale been van die verraad baie stilweg deurgevoer het. Dit was hulle wat die Vrede van Vereeniging in die volk se kele afgetrap het …. teen die vroue en die Vrystaters se sin, want dit was hoofsaaklik hulle waaruit die bittereinders bestaan het.

En dit is waar ons probleme begin het, by internasionalisme en verpolitiseerde nasionalisme. Is u byvoorbeeld in hierdie verband bewus van die politieke knoeiery wat tot genl. Louis Botha se aanstelling as Eerste Minister in 1910 gelei het? Wat was dit anders as geestelike volks-owerspel teenoor ons God gewees? En vandag lyk die toekoms donkerder as ooit in ons geskiedenis, maar tog weier ons nog steeds om van ons verdeeldheid af te sien en die knie nét voor ons komende Koning Jesus te buig.

Maar is dit werklik so donker, of skrik ons dalk maar net te gou? Het Johanna Brandt dan nie die opdrag vanaf Jesus ontvang om die swartman te waarsku om nie betrokke te raak by Sy strafgerig oor hierdie volk nie? En het sy nie hierdie opdrag teen groot persoonlike koste en met groot moeite nagekom nie? En lyk dit vir u of hulle hierdie Goddelike waarskuwing ter harte geneem het? Nee, hulle het nie en wat hulle ookal sê of doen, hulle kan nie ontken dat hulle nie gewaarsku is om die Afrikanervolk in vrede te laat nie. En begin die versteekte verhaal in Siener se visioene dan ook nie met die regerings boom van die dag wat van bo af verkrummel en uitmekaarval nie? Die boom verdwyn, en al wat oorbly daarvan is ‘n gat in die grond. In simboliese terme verwys dit in werklikheid na ‘n graf. En die verraaiers onder ons? Het ons dan vergeet wat die Bybel van hulle sê? Kan u dink hoe wonderlik dit gaan wees sonder al die bose elemente wat ons tans so ernstig bedreig?

Die liedjie wat Bok van Blerk so suksesvol sing, en die agtergrond waarteen dit plaasvind, sê vir my dat Jesus die gelowige deel van sy volk vergewe het, en dat Hy gereedstaan om ons tegemoet te kom. Gaan ons dit weer, soos by so baie geleenthede in ons geskiedenis, in sy gesig teruggooi?  Vêrgesog? Kom, laat ons wat in Hom glo biddend en in vertroue op die toekoms wag. En ons kan dit so doen, want vorm God se beloftes van vryheid dan nie die kern en die fondament van ons geloofslewe nie?

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: