Slaan oor na inhoud

ART 008: 2007-04-01 Die vasdag in Joël 1:14 – Verdere inligting.

2013/03/19

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Bloemfontein.
 
Die wekroep in Joël 1:14 om ‘n vasdag uit te roep, wat ek in ‘n vorige artikel geplaas het, het vir my persoonlik meer vrae as antwoorde gebring. Dit het my minstens gedwing om baie vinnig na antwoorde te begin soek om ook hierdie saak in die regte perspektief te kan plaas. Ek het werklik tot nou toe nog nooit enige aandag aan die vas gegee nie, en so is ek sedert 19 Maart 2007 gedwing om dieper te gaan krap. Ek het dan ook op die volgende baie interessante (verdere) inligting afgekom, en deel dit graag met u. Dit sal dalk help om ‘n beter waardering van my vorige artikel te kan maak. U kan byvoorbeeld dalk skuldig voel omdat u dink dat u nie genoeg gedoen het om die boodskap ‘so vinnig as moontlik, so wyd as moontlik’ te versprei nie. As dit so is moet u asseblief sommer dadelik ophou skuldig voel.

Ek aanvaar dat die oorgrote meerderheid lesers dalk ernstig oor die nodigheid van ‘n vasdag kan wonder, veral dan nog een wat drie dae lank is ook. As u besluit het om nie deel te neem nie gaan dit nie noodwendig teen u tel nie – dit maak nie van u ‘n groter sondaar as die wat wel deelneem nie. Dieselfde argument geld dan ook vir die tydperk van die vas. Die beste wat ek (op hierdie stadium) kon uitsorteer was dat die idee van ‘n ‘drie-dag soliede vas’ by Ester ontstaan het, en dat dit daarna in Israel gevestig geraak het. Sy het Mordegai gevra om so ‘n vas te reël nadat sy uitgevind het dat die hele volk uitgeroei gaan word. Die profeet Daniël het vir ‘n nóg langer tydperk gevas, maar dit was nie so ‘n ‘streng vas’ soos by Ester nie, want hy het minstens groente en vloeistof tydens hierdie tydperk ingeneem. Ester het natuurlik geen voedsel of vloeistof vir drie dae lank ingeneem nie

Daar is ander voorbeelde van nóg langer vastydperke, soos bv. Moses se 2 x veertig dae en Jesus se veertig dae vastydperke. Maar hierdie was ekstreme gevalle waar direkte ingryping van Bo dit moontlik gemaak het. Dit is onder gewone omstandighede fisies onmoontlik om gesond aan die anderkant van so ‘n lang vastydperk uit te kom. Die Bybel self skryf net een verpligte vasdag voor, en dit is tydens die ‘dag van verootmoediging’ (Day of Atonement). Die Bybel vra ook nêrens ‘n langer tydperk as net een dag nie, en selfs dan is dit ook net van toepassing op sekere spesifieke geleenthede. Ons mag wel die voorbeeld van sekere prominente Bybelfigure navolg, soos dié van Ester, Daniël, Dawid en Paulus, maar dit is opsioneel en ek dink dit gaan in elk geval afhang van die spesifieke manier waarop ‘n mens glo.

Die grootste enkele persoonlike openbaring wat ek die afgelope twee dae oor die kwessie van die vas ontvang het, is dat dit eintlik niks meer as ‘n baie spesiale manier van bid is nie.

Maar ek het ook begin wonder oor hoekom ek nou juis Joël 1:13-15 ontvang het. Wat beteken dit, waar pas die vasdag daarin in, en waarheen moet dit lei? Ek het ook hierop ‘n antwoord gekry, en die leser kan gerus by http://www.christconnections.com/joel_1.asp gaan inloer om te sien hoe die meer volledige antwoord lyk. (Hierdie is ‘n ‘moet lees’, hoor!). Hierdie mense se verduideliking is een van die heel beste voorbeelde van ‘korrekte eskatologiese eksegese’ wat ek vir ‘n baie lang tyd gesien het.

In wese sê Joel 1:14 dat die volk moet afspreek om op ‘n sekere dag te vas, en om tydens daardie dag te bid vir uitkoms. Maar uitkoms van wat, want die bedreiging teen ons neem (aan die hand van Joël) verskillende vorme aan.

(a) Ek sou sê, en ek dink ek leef al lank genoeg saam met my volk om óók te kan oordeel, dat ons dringend en ernstig moet begin bid dat die volk sal terugkeer na die ou paaie toe. Dit begin by die besef dat ons letterlik in alles van Hom afhanklik is, en nie van ons ‘slim leiers’, of ons eie vermoëns nie. Die mens is inderdaad die argitek van sy eie toekoms, maar die enigste geboue wat gaan bly staan is daardie wat onder God se leiding opgerig is! En as u die soort mens is wat verstaan presies wat ek hier sê, sal u onmiddellik saam met my begin reël vir so ‘n vas-geleentheid. Daar word al hoe meer oproepe gehoor om biddae teen misdaad te hou, maar is dit wat ons werklik nodig het? Hoeveel biddae vir reën het hierdie skrywer al in die verlede bygewoon, maar in al hierdie jare weet ek van net een georganiseerde dankdag wat gehou is nadat die reën gekom het. Dit is mos nou nie juis tekenend van ‘standvastige geloof’ nie, is dit? Is dit dan nie maar beter om die algemene betekenis van Joël tot in sy volle konsekwensies deur te trek nie? Want ons probleem gaan eers verby wees as ons onsself betyds ten volle aan God onderwerp het, en Hy die vyand daarna heeltemal vernietig het. Daar sal sekerlik nog probleempies oor ons pad kom vorentoe, maar ons sal geen standhoudende rus hê tot die dag dat dit gebeur het nie.

Kom ons vra dat God op die sagte manier sal ingryp en dat die ware en onvervalste geloof baie vinnig by die volk sal wortel skiet, en dat dit sal groei en ons daaglikse riglyn word. (Die alternatief hiervoor is natuurlik die ‘smeltkroes’ waarna Siener verwys het). Ons sal nog steeds ‘sondig’, en wie doen dit nie elke dag nie, maar ons sal onmiddellik ‘n brug begin bou na die toekoms toe. Jesus Christus, en die Koninkryk wat Hy kom oprig, is daardie toekoms, en dit bied aan ons ‘n positiewe doelwit om na te streef. Moenie dat die stemme van misleiding u verder verwar nie, al kom dit dan ook van wie af. Daar is geen toekoms in die politieke stelsel en die staatkundige modelle wat hulle voorstaan nie. Dit is so omdat daar geen toekoms is in die manier waarop hulle God wil gebruik om hul eie doelwitte te bereik nie.

(b) Maar hoe moet ‘n mens hierdie stemme van misleiding uitken vir wat dit werklik is? Die antwoord is nog steeds dat die volk verlore gaan as gevolg van ‘n gebrek aan kennis, en dan veral die volwasse insig wat saam met daardie kennis kom. En let wel, daar is ‘n baie groot verskil tussen kennis en geleerdheid. Geleerdheid is iets wat op ‘n mens afsmeer by die een of ander studieplek, en dit bestaan grotendeels uit tweedehandse inligting wat jy daar absorbeer. Die kennis waarvan ons hier praat is iets heel anders, want die enigste manier om die Bybel te leer ken, en insig in die lewe te verkry daardeur, is om die Heilige Gees as gids te ‘gebruik’. Daar is nie ‘n ander manier om die Bybel te lees of te interpreteer nie, al het jy dan ook sewentig jaar lank formeel gestudeer om dit te kan doen.

(c) Ek probeer niemand bangpraat as ek uitwys dat die visioenêre verhaal sê dat daar ook ‘n fisieke aanslag teen ons op pad is nie. Trouens as ons Joël ontleed sien ons dat die sprinkaanplaag daarin verstommend akkuraat na Openbaring verwys. Nou, Siener se versteekte verhaal verwys bloot na die intreevlak van hierdie gebeure, maar ook dit gaan met ‘n geweldige aanslag gepaard. En hierdie aanslag kom so seker as wat die aarde draai. Ons sal dit noodwendig fisies moet teëstaan, maar dit kan ons alleenlik suksesvol doen as ons geestelik reg ingestel is daarvoor. En dit kan ons alleenlik doen as God ons onderrig en onderskraag. Kan ons van Hom verwag om dit te doen as ons Hom bloot wil gebruik om ons eie agenda te bevorder?

Maar om terug te kom na die kwessie van die vas. Wie mag vas, en wie nie? Daar is mense wat nie behoort te vas nie, soos diabete, want dit sou fisies baie nadelig vir hulle wees. Nog so ‘n kategorie is moeders wat soog. Daar sal sekerlik nog ander siektetoestande wees wat ‘n vas verbied, maar u dokter sal u beter raad daaroor kan gee. (En ja, elke ander geloof in die wêreld maak van die vas gebruik. Ek het dit nooit geweet nie, maar die Hindu-geloof loop skynbaar heel voor met die gereelde toepassing daarvan.)

Dit is ongetwyfeld so dat daar verskillende uitgangspunte oor die kwessie van ‘vas’ bestaan, want verskillende groepe sien dit op verskillende maniere. Ons kan nie hier na almal kyk nie, maar die Bybel, volgens www.new-life.net/fasting.htm beskryf sewe soorte geleenthede waar ons kan vas.

‘When is it appropriate to fast?’ ‘What types of situations should induce a fast?’ ‘What is a good Biblical reason for going without food?’ The Bible has answers to those questions. We find seven occasions when the people of God fasted. God’s people fasted in these situations: …..

Ek sal hier volstaan met ‘n kort opsomming hiervan:

(a) Mourning someone’s death:
(b) Mourning sin, i.e. in repentance and confession:
(c) A situation of impending danger; for protection:
(d) Direction: Fasting helps us find God’s will. If we expect God to reveal his direction for our lives, we must put Him first. Often this means putting aside the fulfillment of our physical appetites, so that we can focus our attention on Him.
(e) Sickness:
(f) The ordination of missionaries or church leaders:
(g) Special revelation:

Hierdie mense gee ook ‘n paar riglyne oor die vas, en ek sluit af met sekerlik die heel belangrikste hiervan:

Enter with a positive faith that God will reward those who fast with the right motives. – Jesus gave this promise: ‘When you fast, your Father, who sees what is done in secret, will reward you’ (Matthew 6:1 ……..

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: