Slaan oor na inhoud

ART 009: 2007-04-06 Kom jubel saam met my, alle gelowiges!

2013/03/19

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Bloemfontein.

Dit is met groot dankbaarheid in die hart dat ek vandag hierdie artikel op die forum kan plaas. Dit is vir my veral van waarde omdat ons vandag Koning Jesus se offer aan die Kruis amptelik gedenk.

Ek kan aanvaar dat baie mense skeef opgekyk het toe ek onlangs die oproep gemaak het om ‘n vasdag te hou, soos per my opdrag uit Joël 1: 13-15. Dit is egter nie meer vir my vreemd nie, want hierdie soort ondervinding het sedert 1988 en 1994 volledig deel geword van my lewenservaring. Dit wil voorkom asof mense nie kan, of wil aanvaar dat die Gees werklik so duidelik deur ‘gewone sterflinge’ kan praat nie. Sommige mense sê hiervan: …. die Gees se plek is mos in die Bybel, dan nie? Hoe kan hierdie man dan sulke dinge wil sê, en dan nogal in die naam van die Heilige Gees óók? En dan word ek daarvan beskuldig dat ek Godslasterlik optree, wat natuurlik die persoon ‘toelaat’ om nie net vir my nie, maar veral ook Siener te verwerp. Die probleem is dat hulle, sonder dat hulle dit eers besef, die Gewer van hierdie dinge óók daarmee saam verwerp!

Hoe bewys ‘n akademikus sy teoretiese argumente? Daar is hoofsaaklik maar net een van twee maniere om dit te doen. Die eerste is deur die logika van sy argument, en die tweede om die praktiese toetse as bewyse vir sy argumente aan te bied. Dit staan in die algemeen bekend as ‘meting’. Ek het myself nog nooit as ‘n akademikus voorgedoen nie, maar die argumente wat ek in my boek gepubliseer het val baie beslis binne hierdie parameters. Die algemene gang van die artikel hieronder val óók binne hierdie klas, maar dan op ‘n meer geestelike manier. Hoe word openbaringe soos hierdie bewys? Die antwoord lê in die begrip ‘bevestiging’. Die Woord sê byvoorbeeld die volgende rondom die spreek in tale in 1 Kor. 14: 27: En as iemand in ‘n taal spreek, laat dit dan wees twee of hoogstens drie, en by beurte; en laat een dit uitlê.

Dit beteken dat enigiets wat iemand ookal uit die Skrif ontvang bevestig en/of verklaar moet word deur ander Skrif wat een of meer ander mense onafhanklik óók rondom die onderwerp ontvang. Hierdie mag dalk vreemd voorkom vir baie mense, maar die lesers wat dit al beleef het sal dit onmiddellik herken vir die praktiese toets wat dit werklik is.

Die logika in my argumente in die boek is nou al sedert 31 Mei 2004 oop vir openbare inspeksie, en niemand kon dit tot dusvêr verkeerd bewys nie. Ek kan sekerlik nie sê dat dit volmaak is nie, want dit is per slot van sake ook maar net my menslike weergawe van die logika wat deur die Gees aan my openbaar is. Daar is mense wat my as ‘besonder briljant’ beskou hieroor, maar kom ek gee u ‘n idee van hoe ‘slim’ ek werklik is: dit het selfs die Heilige Gees van God net mooi tien jaar geneem om aan my te verduidelik wat binne die visioene van Siener van Rensburg gebeur. Kan ons soveel dofheid werklik as ‘besonder briljant’ bestempel? Is dit nie dalk eerder onverdiende genade om nogtans soveel begrip van die visioenêre verhaal te kon verkry nie, selfs ‘ten spyte van’?

Daar is mense, en hulle huiwer nie om dit te sê nie, wat die boek summier as verkeerd, en selfs as vals probeer wegredeneer, maar dit sê nog steeds niks nie. Waar is hulle ’empiriese redes’ daarvoor, en hoekom stel hulle dit nie in die openbaar aan ons nie? Hoekom skinder hulle agteraf en onder mekaar hieroor? Kyk, die beoordeling van die logika in die boek kan nie anders as om op die menslike vlak gedoen te word nie, so daar kan foute aan beide kante van die argument voorkom. Maar dit onderstreep juis die oer-oue reaksie van ontkenning deur ‘n ding af te skiet as jy dit nie wil glo of verstaan nie. En toe kom hierdie oproep óók nog by, om deur middel van ‘n vasdag tot die Vader te nader en om uitkoms vir ons volk te pleit!

Maar nietemin, het u mooi gaan kyk na die situasie wat op so ‘n skrikwekkende eerlike wyse deur Joël beskryf word, en hoe direk dit op ons van toepassing is? Ek weet nie hoeveel mense aan die vas deelgeneem het nie, want net ‘n klein handjievol het terug laat weet. Maar ek kan wel vir u sê dat die paar wat my gekontak het getuig het van iets baie groots wat plaasgevind het. Ek self het dan ook Skrif ontvang wat my nog steeds verwonder en so opgewonde soos ‘n klein seuntjie laat ronddans. Maar miskien is dit beter om hier met ‘n kort opsomming te volstaan van die aaneenlopende gebeure sedert ongeveer die middel-1980’s. Ek doen dit so om die jongste gebeure in ‘n meer gebalanseerde perspektief te plaas, want daar is ‘n sekere patroon van ‘Godgegewe ontwikkeling’ merkbaar hierin.

Die eerste Skrif wat na my gekom het was tydens ‘n herlewingsdiens in die NG Moedergemeente Rustenburg in die middel-1980’s. Die teksvers was Jesaja 6: 8, en ek het om die een of ander rede dadelik gesê, ‘ … stuur my ook maar as u my nog kan gebruik …’ Ek het maar eers baie jare later verstaan waar hierdie Skrifgedeelte in die groter opset inpas, maar dan ook presies wat Jes. 6 werklik in hierdie opset beteken. Ek het nou wel nie geweet presies waarvoor nie, maar hierdie was in werklikheid ‘n roeping gewees om ‘n stuk werk vir Koning Jesus te doen.

Die tweede oproep het eers in 1994 na my gekom en dit was bevestiging van die roeping wat ek in 1988 ontvang het. Ek het twee stukke Skrif binne dae namekaar ontvang wat my só ernstig aangespreek het dat ek die volgende tien jaar daarop gespandeer het om Siener se visioene stukkie vir stukkie te ontleed en in hul regte volgorde te herrangskik. Hierdie visioene vertel ‘n samehangende verhaal wat op ‘n ongelooflike ingewikkelde tegniese wyse saamgestel is, maar wat tog só eenvoudig is dat selfs ‘n kind dit kan verstaan.

Dit handel oor ‘n Derde Wêreldoorlog wat kom, en dui aan hoe die Boervolk daardeur van verdere verknegting en selfs uitwissing deur God Almagtig vrygemaak sal word. Toevallig, of dalk so ietwat arrogant van my? Nee, ek glo nie, maar lees gerus verder voordat u daaroor besluit. Die twee Skrifgedeeltes wat aan my gegee is, was Miga 5: 1, waar die verwysing na Bethlehem-Efrata die sleutelwoord was wat my wakker geskud het. Ons was op daardie stadium lidmate van die NG Bethlehem Efrata gemeente. Die tweede stuk Skrif het my egter nie net geskud nie, maar erg ontstel ook, want ek het geen idee gehad van waaroor dit gegaan het nie. Hierdie wekroep het uit Esegiël 33 gekom, met vers 7 as sentrale vertrekpunt. Ek het ongelukkig nie rekord gehou van die dag en datums van Jes. 6: 8, Miga 5:1 en Eseg. 33: 7 nie, want ek het toe nog nie verstaan en geweet waaroor dit gaan, en wat alles op my wag nie.

Daarna was daar ‘n lang stilte tot en met 19 Maart 2007, toe die Gees weer met my deur Joël 1: 13-15 gepraat het. (Dié kere wat Hy my tussen hierdie twee datums aangespreek het was dit op ‘n meer persoonlike vlak en het dit te doen gehad met die ontsyfering van die verhaal. Die meeste hiervan was in elk geval nie net deur die Skrif nie, maar het op ander maniere plaasgevind ook). Die jare tussen hierdie twee hoogtepunte was nie maklik gewees nie, maar vandag kan ek nie anders as om te sê dat dit nogtans die moeite werd was nie. Dit was gevul met sukkel en swaarkry, baie gespot, gevloekery op my en selfs vervloekinge vanaf ‘oortuigde Christene’, een of twee fisiese dreigemente van regs, en vir die grootste deel van toe af selfs broodgebrek by een of twee geleenthede. En altyd, maar altyd, die brandende vraag: Wanneer Here, wanneer dan? Toe kom Joël 1: 13-15, en toe gebeur daar iets wonderliks binne veertien kort dae.

Ek was op Maandagoggend 2 April 2007 teen omtrent 06h20 besig om aan te trek toe die Here op my vas en gebede geantwoord het. Maar nou moet u eers verstaan dat die simboliek in Siener se visioene onlosmaaklik deel van my daaglikse lewenservaring geword het. Dit spreek eintlik vanself, want ek het hierdie simboliek vir tien jaar lank geëet, gedrink, geslaap, en ge-alles. Dit het die basis geword waarmee ek vandag nog die ontwikkelende gebeure rondom ons ontleed, en in perspektief probeer plaas. Maar so was ek nog half deur die slaap, maar reeds aangetrek en was ek besig om my skoene aan te trek toe God se antwoord tot my gekom het. Ek was heeltemal alleen by die huis, want my vrou het vir ‘n paar dae by ons dogter en haar gesin in Pretoria gaan kuier. Ons jongste seun in graad 12 was by ‘n aanbieding by Potchefstroom Universiteit, en die ander twee seuns is albei lankal al uit die huis uit. Dit was net ek en my groot maat Kerneels, ‘n reuse groot Duitse herdershond, wat by die huis was.

Op daardie stadium het ek reeds my linker skoen aangehad en was dit reeds vasgemaak. Ek was besig om my regterskoen aan te trek toe die Skrif in my hart opgekom het. Nou, net om mee te begin, dit was Maandagoggend, wat die begin van ‘n nuwe werksweek is. Dit dui dus ‘n ‘nuwe begin’ aan. Ek het my klere aangehad, wat simbolies beteken dat ek ‘staatkundig geklee’ was. Linkerkant verwys na die Vrystaat in die visioene, en ‘n skoen na regering. Die komende regering vind volgens die verhaal sy ontstaan in die Vrystaat, want die leier wat ons gaan kry kom vanuit hierdie provinsie. Dit beteken dus, volgens die simboliek, dat my leier en regering reeds deur God aangewys en aangestel is. Hier is dit belangrik om te verstaan dat ek nie net ‘n Vrystater in hart en siel is nie, maar ook deel van ‘n volk vir wie ek baie lief is. My regterskoen was reeds aan my voet, maar dit was nog nie vasgemaak nie. In die verhaal probeer die konserwatiewe politiek-gesinde groep by minstens twee geleenthede om ‘n nasionale regering op ‘n politieke basis saam te stel, maar elke poging misluk klaaglik. En hulle betaal ‘n baie duur prys hiervoor, want dit geskied uit eie krag en wysheid.

Die Skrif wat die Gees in my hart laat opkom het was aanvanklik so ietwat ‘deurmekaar’. Ek het aanvanklik, terwyl ek daar gebuk het, onder die indruk gekom dat dit iewers in Jesaja 64 is, toe sê iets vir my nee, Jesaja 62 vers 2, en toe ek by die Bybel kom weer Jesaja 61 vers 2. Ek pleit by u om al die Skrifgedeeltes in die volgorde waarin ek dit in hierdie artikel gee, saam met die hele boek van Joël, te gaan lees en te bestudeer. En kom staan dan op u voete en ‘n opgehefde oog saam met my om dankie te sê vir die wonderlike vertroosting wat hierin aan ons almal geopenbaar word. En ek kán dit sê, want die magtiging daarvoor word in Jesaja 61:1 gevind – dit vorm dan deel van die Skrif wat die Gees aan my persoonlik gegee het. Maar dit vorm verder ook deel van ‘n groter patroon, want dit sluit direk aan by my roeping in 1994. Dit sluit ook baie direk aan by ‘n vorige artikel op hierdie forum dat ek baie diep onder die indruk gekom het dat die gelowige deel van die volk vergewe is, en dat Jesus gereedstaan om ons te help. Hierdie ‘weet’ is ook gebaseer op Skrif en ander insig wat ek so ‘n ruk gelede gekry het.

Maar dit is nie al wat ek oor die pas afgelope vasdag te sê het nie, want hoe bewys ‘n mens sulke aanvegbare stellings? Die punt is dat ek nie alleen Skrif ontvang het nie – ek het getuies wat dit as waar en eg bewys. Ek het ‘n bietjie later op Maandagoggend 2 April 2007 twee maal met ‘n boek-vriendin in Malelane kontak gehad, en sy het Skrif ontvang wat myne ten volle ondersteun en bevestig het. Annatjie Venter van Malelane (vroeër van Derby) het twee stukke Skrif bymekaar ontvang, en toe nog een later in die oggend. Dit was, in volgorde, die brief aan Filadelfía in Openbaring 3, gevolg deur Psalm 103: 6 (saam met die res van die Psalm, en toe Jeremia 31: 3 (saam met die res van die hoofstuk). Hoe is dit moontlik dat so iets kan gebeur, en hoekom het sy die drang ondervind om dit met my te deel? Toeval, of dalk selfs gemanipuleerde samewerking? Ek glo nie, want die kanse teen so iets is statisties net té groot om haar besonderse bydrae te kan ontken. Dit is veral waar omdat sy nie alleen in hierdie saak staan nie. Daar is ander mense betrokke hierby ook, en hulle het geen onderlinge kontak met mekaar nie. Hulle weet trouens nie eers vanmekaar nie, en hulle gaan vandag vir die eerste keer van mekaar hoor op hierdie forum. As daar dan sprake van ‘manipulasie’ is vind dit baie beslis nie op die menslike vlak plaas nie.

Hennie Markgraaff (van iewers) het Rigters 1: 1-10 deurgestuur. Hulle het hierdie gedeelte saamgelees tydens hul huisgodsdiens op Dinsdagaand 3 Maart 2007. Dit pas nog steeds by die geheel in, want dit verduidelik in detail waar die toestand in Joël vandaan gekom het. Ons het dus in hierdie dae ‘n volledige Bybelse rekord ontvang wat die situasie waarin ons onsself bevind van begin tot einde toe beskryf. En dit alles deur drie versies uit Joël, ‘n artikel op my forum, ‘n paar e-posse en een of twee telefoonoproepe uit? Toeval? Nee, ek glo nie, veral omdat die antwoorde en bevestiging van so ver en wyd gekom het – en alles wat tot dusvêr hiermee saamgaan ondersteun mekaar en vertel dieselfde storie! Ek weet nie hoeveel mense aan die vas en gebede vir uitkoms vir ons volk deelgeneem het nie, maar ek sal graag van hulle wil hoor. Hierdie soort ondervinding kan dalk iets vreemds vir baie mense wees, en daarom wil hulle dalk nie geredelik daaroor praat nie. Dit neem nogal ‘n tydjie voordat ‘n mens begin verstaan dat God elke dag op baie, en verskillende maniere met die mens kommunikeer, maar dan veral om te aanvaar dat Hy dit meer dikwels met, en deur u doen as wat u besef. Dit is maar een van die redes waarom die Woord in Heb. 3: 7-8 sê: Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie,

Maar laat weet gerus van u, want dit kan net help om ‘n beter geheel saam te stel, en so kan ons almal gestig en bemoedig word. U wil dalk nie u naam op die forum genoem hê nie, en ek sal u daarin beskerm, maar u bydrae sal wel op die een of ander manier tot die gelowiges se welsyn op die forum verskyn. Gebruik dan ‘n skuilnaam as dit nie anders kan nie, maar kom praat saam.

Maar my baie goeie vriend hier in Bloemfontein, Pierre Nel, het op Dinsdag 3 April 2007 die finale goeie nuus gebring. Hierdie vriend van my is soos wat die Woord sê, ‘’n Israeliet in wie se mond daar werklik geen bedrog is nie’. Hy sê hy kon Maandagnag 2 tot 3 April nie slaap nie, en het Vader op ‘n stadium vir ‘n antwoord gevra. Toe kry hy ‘n gedeelte uit die grootliks onbekende apokriewe boek, 3 Esra 1: 17. Hierdie vers lees soos volg: So is daar dan op daardie dag volbring alles wat tot die aanbiedinge aan JaHWeh behoort, sodat hulle die PêSaag kon hou.

Sy kommentaar hierop was dat hy net eenvoudig ‘geweet’ het dat die vas en die gebede ons Vader behaag het, en dat Hy tevrede daarmee was. Ek ken Pierre baie goed, en ek weet wat ek aan hom het, en daarom aanvaar ek sy getuienis sonder enige voorbehoude. Maar, hoef ons dan nog verder te wonder oor die intieme samehang tussen die Skrif wat verskillende mense rondom die wekroep uit Joël 1: 13-15 ontvang het? En kom die ietwat vreemde reeks gebeure sedert Jes. 6: 8 hierbo dan nóg as so vreemd voor as wat baie mense dink en sê? Kan ons dit bekostig om hierdie dinge so summier en maklik te wil ignoreer?

Maar wat is die praktiese betekenis van die vasdag in Joël 1: 13-15 dan vir ons? Die spesifieke vasdag wat hier aangedui word koppel met ou-Israel se uittog uit slawerny en vervolging in Egipte, maar dan ook met die beplande moord op die Judeërs in Ester se tyd. Dit koppel egter baie beslis ook met ons huidige situasie. Die verband tussen die Bybelse verhaal en die visioenêre verhaal wat ons deur Siener ontvang het is daarvoor net té duidelik om te kan ignoreer. En mense kan sê net wat hulle wil, hierdie drie situasies word onlosmaaklik aanmekaar verbind deur die wekroep wat deur Joël 1: 14 tot my (en daarom ook tot u) gekom het. Ons kan nie tot enige ander afleiding as nét dit geraak nie. Maar die Pasga wat in Joël beveel word koppel deur die uittog uit Egipte óók met die laaste Pasga wat Jesus saam met sy dissipels gehou het. Ons is dan nou ook ‘toevallig’ in daardie tyd van die jaar waar hierdie laaste Pasga sy voleindiging gekry het in die Kruisdood. En ek dink dit sê alles waarop ons hoop.

Gaan lees al hierdie stukke Skrif baie aandagtig asseblief, en laat ons almal saam dankbaar wees vir wat Jesus onderneem om vir ons te doen. En let wel, nie wat Hy ‘n paar duisend jaar terug in die algemeen onderneem het nie, maar vandag, soos in nou en vir ons tyd, want sy bedoelde optrede, soos in die aangetoonde Skrifgedeeltes in hierdie artikel, spruit voort uit ‘n opdrag wat aanvanklik vanuit Jes. 6:8 gekom het en ‘n hoogtepunt bereik het op 19 Maart 2007! Ons het nog steeds nie ‘n dag en datum vir ons uitkoms nie, maar let daarop dat Jesus in hierdie stukke Skrif baie haastig voorkom om die wiel aan die rol te sit. Ons kan trouens met reg sê dat Hy selfs ‘n koorsagtige haas openbaar om ons uit die moeilikheid uit te help.

Die Bybelse geskiedenis dui aan dat ou-Israel baie graag na die Beloofde Land wou wegtrek, maar ons vind dat dit uiteindelik misluk het omdat hulle dit volgens hul eie voorwaardes wou doen. Hulle wou nie die voorskrifte wat God deur Moses aan hulle gegee het volg nie, en so het daardie geslag uiteindelik almal in die woestyn bly lê. Siener se tydgenote het nie gehuiwer om hom as ‘n (soort) Moses te beskryf nie. Die Heilige Gees het dan ook deur hom uitgestippel wat God se voorwaardes vir óns uittog uit slawerny en vervolging is. En ek dink ons moet daarteen waak om nie ou-Israel se eiesinnige foute te herhaal nie!

Kom jubel saam met my, want Jesus het ons nie vergeet en afgeskryf nie, en soos ons kan sien wil Hy ons baie graag help – ons sien trouens hier baie duidelik dat Hy ons gaan help! Ons weet nie presies wanneer hierdie dinge sal begin nie, maar Jesus se koorsagtige haas in die Skrifgedeeltes hierbo sê dat dit nie meer so ver kan wees nie. Ek het my al op verskillende plekke op die internet, asook in dosyne privaat gesprekke, oor die moontlike oorsake en beginpunt hiervan uitgelaat. Ons kan dan ook die volgende reeks tekens van die komende gebeure al hoe duideliker begin onderskei, maar dit sal moet oorstaan tot ‘n volgende keer.

En die wat nie deelgeneem het nie, wat dan van hulle? U kan maar rustig wees hieroor, want dié van ons wat wél deelgeneem het weet dat ons dit nie vir onsself gedoen het nie, maar tot eer van die Vader, Seun en Heilige Gees, maar dan ook tot die welsyn van die hele volk. U hoef tog nie te vas om óf Skrif, óf ander leiding te ontvang nie, en u nie-deelname sluit u tog nie van sy genade en liefde uit nie. Wat egter wél waar is, is dat die Gees nou kan begin uitsoek soos dit Hom pas. Daardie streep is nou vir ons getrek, maar u kan tussen nou en die begin van die versteekte visioenêre verhaal nog steeds na die regte kant van die streep beweeg. Daar is darem nog ‘n kort tydjie van genade oor. En ja, Siener is nie die absolute antwoord op alles nie, maar dit dui ‘n baie goeie en praktiese roete na die komende vryheid aan. U moet nou nog net verstaan dat hierdie roete nie los van Jesus staan nie, maar dat dit in absolute terme nét op Hom gerig is. Hy is nie net die toekoms nie, Hy is daardie vryheid waarheen ons beweeg ook.

Mag ons Verlosser u seën, en mag sy Gees u betyds nadertrek aan Vader se liefde vir ons

Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: