Slaan oor na inhoud

Art 010: 2008-04-11 Emmers en emmers vol bloed?

2013/08/31

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Bloemfontein.

Ek het onlangs ‘n vraag van ‘n vriend met die skuilnaam Noordoos ontvang. Dit gaan hier oor vyf emmers bloed wat Siener sou gesien het wat omval. Ek lei af dat die vraag aan my deel vorm van ‘n gesprek met iemand anders, en dat die huidige gebeure in Zimbabwe die kern daarvan vorm.

Ek het lank en diep gedink voordat ek besluit het om hierdie persoonlike briefwisseling op die forum te plaas. Ek het uiteindelik besluit om dit te doen omdat die situasie rondom ons tans besig is om al hoe vinniger tot ‘n beslissende punt te ontwikkel. Niemand kan sê presies wanneer die plofpunt gaan kom nie, maar intussen dring my roeping my om betyds te waarsku. Nou gaan dit nie vir my hier soseer om die gevare van buite nie, maar eerder oor die grootste gevaar van almal – die kanker wat ons van binne aanval en probeer vernietig. Ek besef dat nie almal my twee boeke oor Siener se visioene gaan lees nie, maar miskien sal hierdie artikel genoeg wees om minstens ‘n paar besoekers wéér te laat dink. Die vraag hieronder as sulks is redelik eenvoudig om te antwoord, maar die kanker agter dit is ‘n bietjie dieper verborge as wat hier na vore kan kom.

Die persoon skryf onder die skuilnaam van Noordoos op http://www.boerevryheid.co.za, en het my in die verlede al om inligting en (elektroniese) uittreksels genader. My ooreenkoms met hierdie persoon is dat die uittreksels uit my boeke wat ek gee onveranderd op die openbare forums van daardie webblad gepubliseer sal word – enige lid of besoeker daar moet dit vrylik kan lees ook. Ek het sy/haar toestemming om ons briefwisseling op hierdie forum te plaas, en onderstaande is soos ek dit ontvang en terug gegee het.

VRAAG:
Hi mnr. Pretorius
Help asb. bietjie hier.
Volgens mnr. Snyman se boek is daar vyf emmers wat omval.
1. Tweede Wêreld oorlog 2. Kongo 3. Zim. 4. SA
Vyfde en laaste emmer, waarin die vierkleur gedoop word!
p.278 Boodskapper van God. (Ek weet nog nie presies wat mnr. Pretorius daaroor geskryf het nie en is nog besig om op te soek.)
Groete
Noordoos

ANTWOORD:
Hallo Noordoos,
Ek verwonder my al jare lank oor die verskriklike bloeddorstigheid van sommige van ons mense – wie en wat sou die bron hiervan tog kan wees, want dit is baie beslis nie Koning Jesus Christus van die Bybel nie. Hierdie is nie heeltemal ‘n nuwe ding nie, maar dit is nogtans tog ‘n relatiewe vreemde volksverskynsel. Dit is nie iets wat geredelik in ‘my deel’ van ons volk se geestelike oriëntasie en verwysingsraamwerk inpas nie.

Die emmers bloed wat omval:
Let daarop dat Siener se aangetekende visioene na net één emmer bloed verwys en dat dit ook die enigste emmer in die verhaal is wat omval. Daar is ander emmers in die verhaal ook, maar hulle vervul ander funksies wat niks met bloed as sulks te doen het nie. Een is vol (wit) pap, wat uitgegooi word, nog een is vol geel water, ‘n ander een is vol helder water, in Europa is vier leë emmers, nog een het brood in, daar is ’n emmer sop wat leeg word, ensovoorts.

U moet u nie steur aan al die verskriklike en bloeddorstige stories wat aan Siener en sy visioene toegedig word nie. U sal beter verstaan hoekom ek so sê as u my nuwe boek gelees het, want daarin plaas ek hierdie sensasiesoekende manier van doen so ‘n bietjie duideliker en in sy meer praktiese perspektief. Hierdie boek het op 20 Maart 2008 verskyn en die titel daarvan is: ‘Wat kom ná Siener?‘ Siener se visioene vertel ‘n samehangende verhaal wat veral oor God Almagtig se genade teenoor ons volk handel. Dit is Hy wat optree, dit is Hy wat die vryheid aanbring, en ons speel maar net ‘n klein en relatief onbeduidende rolletjie daarin. Of. soos ek in die boek uitwys, ons verkry nie die vryheid deur óns optrede nie, want dit word vir ons gebring deur die onbaatsugtige optrede van ander mense – dit is ander mense, die Duitsers, Amerikaners en Engelse rebelle wat die juk kom afhaal sodat ons vry kan word. Hoe kan mense plek wil vind vir al hierdie strome bloed en wraak wat so dik deur hul sieninge loop? Hoekom speel eie krag, bloed, haat en wraak die oorheersende rol in hul vertolking van die visioene?

U moet in die eerste én laaste plek verstaan dat niks rondom ons regtig is soos dit lyk nie! Hierdie baie stories oor Siener bestaan nie in die aangetekende visioene nie, en dit vorm bloot deel van ‘n beplande aanslag teen ons – die komende oorlog is lank gelede reeds tot in die fynste besonderhede beplan! Ons kyk in werklikheid hier na ‘n beplande sielkundige aanslag om ons volk vooraf te kondisioneer om ‘n angsneurose te laat posvat en te ontwikkel – om onder bepaalde (geskepte) omstandighede ‘instinktief’ paniekbevange te raak en op te tree, dus. Een van die meer bekende begrippe hiervoor is ‘mass mind control’. Dit word gedoen deur sekere persepsies te vestig deur dit oor en oor te herhaal. Hierdie persepsies word deur suggestie aan die individu en/of massas oorgedra. Dit is trouens die beginsel waarop hipnose werk, en die enigste verweer wat ons daarteen het is om te weier om toe te laat dat dit ons oorweldig. En u moet asseblief geen fout maak nie, ek praat hier van ‘n vorm van rugstekery en verraad wat so subtiel en verfynd is dat dit die asem wegslaan as jy eers eenmaal verstaan hoe dit werk. Die mense wat hiervoor verantwoordelik is gebruik wat ek ‘beplande profesie’ noem om hul versteekte doelwitte te bereik, en dit kom nogal van selfverklaarde ‘super-boere’ af! Klink dit vreemd of selfs onmoontlik? Wie sou ooit in 1902 kon droom waarmee genls. Louis Botha en Jan Smuts regtig agteraf in die geheim besig was? En kyk net hoeveel skade hierdie twee ‘geliefde Boeregeneraals’ se stille geknoeiery met die vyand nie alles in ons volkslewe aangerig het nie!

Beplande profesie beteken dat hierdie stories deel vorm van ‘n reeds uitgewerkte ‘plan van vernietiging’ vir ons volk. Die kern hiervan is om ons as ‘n Christusgelowige volk te vernietig. Hulle skep ‘n sekere neurose op hierdie manier en laat hul ‘beplande profesieë’ dan ‘selfvervullende profesieë’ word deur die situasie wat hulle wil hê met agteraf organisasie te skep. Mense glo wat hulle sien, of dan liewers wat hulle deur die regte mengsel van propaganda gelei word om te sien, en dit is ongelukkig besig om al hoe meer te gebeur. Ons kan op ‘n latere stadium in meer diepte daarna kyk, maar die sogenaamde ‘nag van die lang messe’ vorm die kern, maar dan ook die einddoelwit hiervan. Ek glo dat ons hier na die poging van ‘n hele span mense kyk, ‘n goed opgeleide ondergrondse organisasie, om hul gif op hierdie manier onder ons geledere te saai. Die versteekte doel met al hierdie leuens en bedrog is om die siel van ons volk te beswaar en weg te steel. Ek begin ook al oukant toe te staan, maar teen hiérdie kanker sal ek baklei vir alles wat ek nog werd is. Ons volk en haar toekoms behoort aan Koning Jesus Christus en ons mag nie toelaat dat sy die prooi van Molog word nie. Kan of wil ons mense dan nie die monsteragtige gedrog agter hierdie dinge raaksien en verstaan nie? Weet hulle régtig dan nie wie en wat hierdie Molog is en hoe hy te werk gaan nie?

My antwoord op die eerste drie emmers waarna u verwys is eintlik baie kort en op die man af. Die vierde en vyfde emmer verg egter ‘n meer uitgebreide antwoord.
(1) Emmer bloed wat na Eerste wêreldoorlog verwys – Duimsuig storie.
(2) Die Kongo – Duimsuig storie.
(3) Zimbabwe – Duimsuig storie.

My dringende vraag hier is: Waar is die aangetekende visioene waarin die drie emmers hierbo voorkom? Vra hierdie mense om dit op die tafel neer te sit dat almal dit kan sien ook! En ja, dit is meteens ook die rede waarom u niks hieroor in my boeke sal vind nie – ek kan tog nie oor iets skryf wat nie bestaan nie!

(4) Suid-Afrika (Sien visioen en verduideliking hierby.)
Dit is die enigste visioen met ‘n emmer bloed daarin, en ook die enigste een wat omval in die verhaal. Ek kan nie mooi uitmaak waar die ‘vyfde’ emmer bloed inpas nie. Dit klink vir my al te veel na Johanna Brandt se sogenaamde ‘vyfde visioen’, wat op sigselwers ‘n reuse groot stuk bedrog en vervalsing is – want dit is wat die ‘nag van die lang messe’ in werklikheid is.

Hier is die visioen oor die emmer bloed wat wél omval:
[262×01 19/01/17] In die Noord Weste sien ek ‘n emmer bloed die omval.

Ek gee die onderstaande aanhalings rondom hierdie visioen uit my eerste boek: Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? Die kern van die saak hier is dat ons vlag in die emmer bloed gedoop word en dat die (nuwe) ‘skoon’ vlag daaruit gebore word. Die skoon vlag verwys na die ou Republiekvlag sonder die klein vlaggies op die wit baan.

Bladsy 31.
(1.2.9.) ‘Die volk sal dinge in sy eie hande neem, en die wat nie wil padgee nie, trap hulle dood. Dan sal daar ‘n groot stilte heers net voor die storm wat geweldig maar kort van duur sal wees. Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en die bloedvlag sal dan wapper oor ‘n vrye volk.’

Bladsy 39.
(1.2.31.) Aan oom Boy Mussmann en sy broer, Piet het oom Niklaas ten opsigte van die Derde Wêreldoorlog en die gebeure by Lichtenburg die volgende vertel: ‘Kyk, ek noem nie vir jou ‘n tyd nie, want jy lees in jou Bybel, dat die tye en geleenthede is by die Here alleen bekend; nie die Engele in die Hemel weet dit nie, maar ek noem vir jou sekere tekens en daaraan weet jy wanneer die oorlog sal uitbreek. By Lichtenburg sien ek ‘n pad fyn stof gery van rytuie van alle maaksels en dan sien ek daar by Lichtenburg die nog vars oopgegrawe gate. Ek sien daar mans, vrouens, kinders en k****** en ou armsalige huisies van alle soorte en ‘n stof daal oor die mense.’ Piet Mussmann vra toe of die rou hope grond nie die Ooste is nie, waarop Siener toe sê: ‘Nee, dit het niks met oorlog te doen nie, want ek sien nie daar geweers nie.’
‘ Oom Nicolaas het voortgegaan: ‘In die Unie kom ‘n vlag uit (tweede teken) met ‘n bloedkol in die middel (Japan), maar dit is nie ons vlag nie, ons vlag is die Vierkleur (dit is die Unievlag). Ek sien ‘n groot ongekende
droogte (derde teken); die wêreld word so kaal soos my hand (droogte van 1933) en net daarna sien ek die oorlog in die ooste met ‘n bruin nasie. Die eerste tyd sien ek die Swartwitpens osse (Italië) is maer, maar later trek hulle, hulle wa. Daarvandaan, sien ek, loop die oorlog aan totdat Engeland en Duitsland uiteindelik aanmekaar is. Na Abessinië en Italië sien ek ‘n seeppot vol bloed (burgeroorlog in Spanje) en dan is daar nog ‘n teken – wanneer Japan en Sjina moeilikheid kry, dan is die oorlog van Duitsland en Engeland voor die deur.’
(Opmerking: Op hierdie punt wil ek terugverwys na my stelling rondom subjektiewe verklarings hierbo. Hierdie probleem word later van nader beskou maar ek noem dit reeds hier omdat dit veel meer as net ‘n groot probleem is. Dit vorm in werklikheid die basis van die grootskaalse verwarring wat rondom die visioene heers. Ons kan byvoorbeeld duidelik sien dat selfs Boy Mussmann bepaalde foute gemaak het rondom die betekenis en die tydsberekening van die visioene. As ons eerlik en nugter na sy opmerkings kyk, kan ons nie anders as om te wonder of oom Niklaas nie dikwels verkeerd verstaan is nie. Hy het per slot van sake op ‘n heel ander vlak gefunksioneer as die mense rondom hom. Die probleem word boonop vererger deurdat hy baie selde uitgebrei het oor die betekenisse van die gesigte. Hierdie laaste punt bring selfs die vraag na vore of hyself altyd geweet het wat die gesigte beteken het, en na watter tyd dit verwys het. Ons sal van tyd tot tyd weer na hierdie aanname terugkom, maar ek het heelwat bewyse gekry dat hy op geen stadium regtig kon geweet het wat die beelde in hul saamgestelde vorm presies beteken nie. Hy kon hoogstens in die laaste jaar of twee voor sy afsterwe eers ten volle verstaan wat hy oor die jare gesien het, en ek twyfel of dit hom genoeg tyd gelaat het om die betekenis daarvan ten volle te kon verwerk. Sy verwysingsraamwerk het hom uit die aard van die saak ook tot sy eie tydsgewrig beperk, en hy was dus te onvolledig toegerus om die groter toekomstige geheel te kon verstaan. Ek glo dit was die hoofrede hoekom hy nie juis na buite oor die visioene wou praat nie, want hy kón dit nie werklik sinvol doen nie. Volgens sommige van die leidrade wat Mussmann hier gee moet ons aanvaar dat die Siener na die Derde Wêreldoorlog verwys het, want die verskillende leidrade wat hy aangee sinchroniseer nie met mekaar in terme van die geskiedenis rondom die Tweede Wêreldoorlog nie. Daar is veral drie sake hier wat glad nie by die Tweede Wêreldoorlog pas nie, naamlik Japan se vlag in die Unie, die tydstip waarop Duitsland en Engeland aanmekaarspring en ook die beskrywing van die situasie by Lichtenburg. Wat Japan betref moet ek ook hier byvoeg dat Siener gesê het dat God hulle ‘sal beheer deur middel van aardbewings’. Japan kan dus ook geen rol speel in die Unie tydens die Derde Wêreldoorlog nie. Boy Mussmann móés hiervan geweet het, maar tog het hy dit heeltemal ignoreer in sy uitleg. Die stukkie oor Lichtenburg is egter van baie groot belang vir ons. Ek moet darem ook vir hom in die bresse tree hier. Die leser het geen idee van hoe groot die omvang van hierdie verhaal werklik is nie. Anders as hy het ek darem het die voordeel van ‘n kragtige rekenaar en ‘n bepaalde werkswyse gehad wat my werklas ligter gemaak het. Maar selfs met hierdie hulp het ek dikwels gevoel dat die taak te groot is vir een mens om te hanteer. Daar is net eenvoudig te veel dinge vir een kop om gelyk bymekaar te hou. Ons kan hom dus vergewe as sy feite so hier en daar deurmekaar loop, of as sekere feite agterweë gebly het.)

Bladsy 41.
(1.2.33.) Mnr. W. Lourens: Ene mnr. Willie Lourens, ‘n medegevangene, het van ‘n interessante visioen van die Siener melding gemaak. Oom Niklaas het in 1914 ‘n visioen aan hom beskryf wat handel oor ons vlag wat uiteindelik weer ‘skoon’ oor ons land sal waai. Ek haal slegs die laaste gedeelte aan: ‘Toe sien oom Niklaas weer die vark hang in Engeland aan die haak – klaar afgeskraap met ‘n vlek aan hom. Ek vra toe aan oom Niklaas wat die vlek dan sou beteken. Toe sê hy dit is nou die Engelse vlek in ons Suid-Afrikaanse vlag. Toe sien oom Niklaas weer die vark hang in Bloemfontein sonder die vlek aan die haak. Dit beteken dat ons vlag weer skoon sal hang oor die Unie van Suid-Afrika’. Hy sê toe aan my: ‘Of ek en jy nog sal leef weet ek nie, want dit sal nog lank wees, want ek sien nog moeilikheid hier in ons land ook met die swartes en wittes hier en daar, maar ons eintlike doel sal bereik word, dat ons vlag weer skoon sal hang oor ons land met ‘n republiek in Suid-Afrika.’

Bladsy 117.
Wat die kwessie van die vlag betref moet ons die aanhaling van mnr. W. Lourens by (1.2.33.) weer van nader beskou, want die oplossing van die probleem lê daarin opgesluit. Op grond van die feite in die aanhaling kan ons duidelik sien dat die Vierkleur ‘n voor-tipe is van die bekende ou Republiekvlag. Dit is die vlag wat eendag weer oor ons sal wapper, maar sonder die drie vlaggies wat op die wit baan was. Ons kan minstens twee aspekte van die ontstaan van die nuwe vlag onderskei. Die vlag hang in Bloemfontein, wat met die feit koppel dat die uiteindelike nasionale leier uit die Vrystaat afkomstig is. Ons sien ook in die verhaal dat die aanloop tot die uiteindelike vlag reeds naby Kimberley in die suidweste begin ([360.02]) en oorloop tot by die gebeure by Coligny. Hier wil ek die leser eerstens na die opmerking verwys wat Boy Mussmann gemaak het rondom die verskyning van Japan se vlag in die Unie (sien by (1.2.31.)). Ek stem nie met hom saam nie, maar dit begin wel sin te maak as ons dit saamlees met die inligting wat mnr. Willie Lourens aan ons nagelaat het. Ek dink dit is nogal logies om te aanvaar dat die Konserwatiewes outomaties dieselfde simbool sal gebruik as in die vorige bedeling, naamlik die Republiekvlag met die drie klein vlaggies op die wit baan. Hulle poog dan juis om te herstel wat weggegooi en weggesteel is. Die gebeure by Coligny lei egter daartoe dat hierdie drie klein vlaggies in ‘n kol bloed verander. Hierdie vlag word letterlik skoon gewas in die emmer bloed wat daar omval ([262]), en dan kom die ‘skoon vlag’ na vore. Let daarop dat die drie klein vlaggies simbolies na die stryd tussen die twee voormalige Boererepublieke en Engeland verwys. Die Unie verhaal handel vir alle praktiese doeleindes oor die finale afhandeling van hierdie stryd, en soos in die verlede is Groot Brittanje weereens die aggressor.

Bladsy 292.
(5.2.28.1.) Die rooi bles bul.
Ons het hierbo gesien dat hy so ‘n bietjie vooruit na die Unie kom as gevolg van sy hakkejag operasie op die rooi koei. Sy hardloop in die Unie reguit in die moordkamp in, terwyl hy eers naby Kimberley deur die Engelse kanonwa opgehou word. Oom Niklaas word in hierdie verband by (1.2.5.) aangehaal dat, ‘by Kimberley is die eerste moeilikheid’. Die situasie lyk op daardie stadium só:
[613.05] ‘n rooi koei hardloop en staan na Zuid (Bees wat gevaar het dit is vrouw mense wat gevaar gaan krij.)
[614.01 01/07/24] ‘n rooi bul gaan dieselfde koers.
[001i04] Die Rooi-bles bul wat so afkom hierheen.
(en dan)
[579.01 04/12/22] (DUPL 578) Ek loop ‘n tweeloop haal geweer aan die kop en staan bij ‘n wa se reling (belang aan Unie).
(Dit is die staatswaentjie, wat ook as ‘n groot skottel vol geel koring beskryf word.)
(en dan die Duitser wat die Engelse kanonwa omgooi)
[360.01 19/08/18] Aan die Weste kant is ‘n steen, die steen val om en toe is dit ‘n wa se voorstel wat omgeval het en die boonste wiel draai in die rond (klein waantje).
[019.02] Ek staan in ‘n diep put, op die onderste twee sporte van ‘n leer. Die leer staan op blou klippe onder in die put en ek klim met die leer uit die put.
(Die Transvaalse staatswaentjie word ook op hierdie stadium omgegooi, en hy land iewers ten noorde van waar hy gestaan het. Die burgers word daar bymekaargemaak en die Slag van die Bloedvlag vind dan naby Coligny plaas. Dit vorm volgens alle aanduidings deel van die Duitse bul se aanslag.)
[360.02] In die Zuid Weste in die Kaap staan ‘n ou waantje die wiel wat aan die Noorde kant staan is een draad om en die draad ruk die ou waantjie om en hij val na die Noorde.
(Logika wil dit hê dat die waentjie dan naby Coligny op sy rug moet lê. Die visioene verwys dan ook hierna.)
[016.09 12/01/14] Aan die Kolonie se kant is ‘n groot skottel maar sy kante is stukkend.
(Die gebeure skuif dan aan tot in die omgewing van Coligny, wat naby aan die ou grenslyn met die Kaap Kolonie was. Die provinsiale grense is na 1994 verander om die nuwe provinsiale struktuur moontlik te maak.)
[262.01 19/01/17] In die Noord Weste is ‘n emmer vol bloed wat omval.

Bladsy 293.
Die rooi bul trek van Kimberley af na die Wes-Transvaal en kom uiteindelik ‘voor my deur’ teen die donkerrooi bul te staan. Dit verwys letterlik na ‘n gebied aangrensend aan Wolmaransstad, en alles in ag genome lê hierdie gebied wes en suidwes van daardie dorp. Ons sal later sien wat dit beteken, maar die Duitse teenwoordigheid word ook as ‘n silwer tang in die Afrikaner se hande voorgestel. Dit word elders as ‘n nuwe geweer aangedui, waarmee hy die delwerye dan skoon skiet. Die twee bulle karnuffel mekaar en ons kry die indruk dat die Duitser aanvanklik dalk baie swaar trek in hierdie geveg, maar hy wen uiteindelik.
[122a07] Toe was daar voor my deur in die laagte ‘n klomp beeste, twee rooi bulle, een met ‘n bles is aan vegte, die bles spring uit, vlug ‘n eindje maar veg weer.
[003a04] Diep sloot. Die grond rooi.
[003a05] Bulle een val … kry min.
Die Duitser veg voort en slaag daarin om die bloedlating stop te sit. Ek kan nie sê presies waar dit plaasvind nie, maar hy speel hierna ‘n prominente rol by die verkiesing en aanstelling van ‘n generaal as bruin leier uit drie kandidate. Ons begin hier met die aanloop tot hierdie ‘tussen-verkiesing’, wat so ‘n rukkie nadat die twis uitgebars het begin:
[137.01 02/01/16] Die schoenen wat zoo engerijg staat. Een Kom huller uit.
[298.04] na Westekant gaat ‘n stof gerijde pad en ek gaan skierlik langs die pad.
[445.03] Naar die Weste gaan ‘n oop pad en in die pad lê ‘n boere veldskoen.
[003a10] Tussen ons borrel die potte …
[016.08] Klein Niklaas is daar en daar is ook twee ander manne by hom en hulle hoede is bruin, en toe trek een van hulle ‘n nuwe skoen aan.
[016.09] Aan die Kolonie se kant is ‘n groot skottel maar sy kante is stukkend.
(Die Transvaalse staatswaentjie wat omgegooi is.)

Bladsy 303.
(5.2.29.4.) Ryp druiwe en ‘n wit diamant.
Die agtergrond hier is dat die halfryp druiwe in twee groot druiwemandjies (leiers) vervoer word. Die groen druiwe word deur die vyand uitgeskud en word dan in ‘n vierkantige blok saamgepers. Die twee leë mandjies beweeg daarna na Duitswes om ‘n vrag ryp druiwe vanaf Europa te gaan afhaal. Dit sluit baie nou aan by die verhaal van die manne met die lang baarde wat met hul reistasse na Europa gaan. Die skepe wat die wapens bring speel dan ook ‘n groot rol in die verhaal van hierdie ryp druiwe, want die druiwe en die bruin klere in die reistasse is vir praktiese doeleindes dieselfde ding. Die verhaal speel op die delwery gebied af in die Noord-Kaap en die Wes-Transvaal, en dit dui aan hoe die geloof in die komende vryheid uiteindelik tot die vind van ‘n kosbare wit diamant lei. Die wyse waarop die gruisgate in [250.02] uitgesonder word, dui aan dat die diamant naby Lichtenburg gevind sal word. Dit hou natuurlik ook verband met die ontstaan van die bloedvlag by Coligny.
[148×01 16/01/16] Die twee mandjies wat by die deur staan.
[149.01 17/01/16] Die mantjes word uitgeschud.
[162.01 06/02/16] Die Hospital zaad mantjes skut hulle uit.
[162×01 06/02/16] Die hospitaal skiet hulle mandjies uit.
(Die fort verander in ‘n hospitaal verander ná die aanslag in die laagte.)
[203.03] Die vuur kom so met ‘n punt uit. Dooies word op ‘n draagbaar gedra.
[276.01 30/04/17] In die Ooste kant is ‘n groot lege fort.
[276.02] Toe kom vijf wit amelans vlae met rooi kruis op uit.
[185.01 06/03/16] Die druiwemandjies is leeg.
[185.02] Die perskes lê in die sloot.
[117×03] Die mandjies is daar buite verstrooi.

Bladsy 304.
Die mandjies trek dan na Lüderitzbaai om hulp te gaan haal.
[144×03] Ons loop met die mandjies in die hande.
[187.03] Die mandjies trek hier af.
[112.01 02/12/15] Die Diep put, die mantjes kom daar uit.
(Ons kan aanvaar dat die pad nie maklik sal wees nie, maar dan:)
[328.01 18/02/18] Groot mandjies lê aan die kant van die zee in die water.
[328.02] Die blauw steen van Europa draai hierheen.
(Dit verwys na die aankoms van die Duitse skepe.)
[167.01 12/02/16] Die drijven van die Westen Kant.
[408.03] Toe kom hier in die Weste groot troste druiven uit.
(saam met)
[560.01 10/06/22] Aan Ooste kant is mistige weer en nieuw roer kom uit na mij met kolf na voren.
[560.02] Op die delvery is klaar uitgehaalde waste maar mense is almal weg.
[561.01 05/07/22] In die Unie kom ‘n roer uit sij kolf is na die Weste.
[561.02] Ek staan met nieuwe roer aan die kop en korrel Oost.
[232.02] en baie bantoms lê so op ‘n hoop,
(Volgens die Nasionale Woordeboek beteken ‘bantom’ ‘n gladde klip met merke soos ‘n band wat veral in diamantgrond gevind word.)
(en dan)
[647.01 10/01/26] Die wingerd loot meen geloof.
[647.02] Lê ‘n tros rijp druiwe langs ‘n sloot
[647.03] en een wit diamant kom in gesig.
(en uiteindelik)
[002d11] Diamant gekry.
[002d12] Troepe wat afkom na die Groot-rivier.
[002d13] Mense wat van die Weste kant af vlug oor ‘n brug.
(Die laaste twee aanhalings verwys eerstens na die Engelse valskermtroepe wat voor die Duitsers na Upington wegvlug, en tweedens na die kaal Engelse wat vanaf Genève na die Unie gevlug het.)

Ek hoop hierdie sal u vraag beantwoord. Ek is ook heeltemal bereid om veral die stukkie oor die Engelse valskermtroepe hierbo uit te brei. Dit sal u dalk interesseer om te weet dat hulle in die verhaal vanaf Upington na Bulawayo vlug! Die Engelse het ‘n militêre basis daar, en die verhaal dui nie aan hoe en wanneer dit tot stand kom nie. Daar is nie op hierdie stadium so ‘n Britse militêre basis in Bulawayo nie, wat beteken dat dit tussen nou en die amptelike beginpunt van die verhaal tot stand sal moet kom. Ons weet nie wat die komende verkiesing in Zimbabwe gaan oplewer nie, maar dit kan moontlik (en logieserwys) ‘n effek hierop hê. Gaan die Engelse dalk in Zim ingryp om reg en geregtigheid te laat geskied? Net die tyd sal dit natuurlik kan leer.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: