Slaan oor na inhoud

Art 011: 2008-04-12 Beginpunte van die visioenêre verhaal.

2013/08/31

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Bloemfontein.

Hierdie artikel word op versoek van ‘n hele paar mense op die forum geplaas. Hulle vra vir meer duidelikheid om die voortekens van die verhaal makliker te kan herken.

Ek wil dit heel aan die begin weereens stel dat die visioenêre verhaal ‘n bose komplot teen Duitsland en die Boervolk aan die lig gebring het. Die gang van die verhaal dui egter aan, anders as met die Duitsers, dat die vyand duidelik daarop uit is om die Christusgelowige Boervolk heeltemal uit te wis.

Die verhaal gee baie antwoorde, maar dit laat ‘n mens ook met sekere vrae. Die belangrikste een hiervan is miskien: Waarom? Waarom wil die Engelse ons dan so graag vernietig en uitwis? Die nuwe boek, Wat kom ná Siener? berus in hierdie opsig op openbaring wat die mees basiese rede hiervoor volledig verduidelik. Daar word sekere dinge vir ons oopgemaak daarin waaraan ons met alle mag en mening moet vasklou, maar selfs dit laat ons nog steeds met sekere praktiese vrae. Ek kan byvoorbeeld nie sê hoe lank ons nog sal moet wag nie, maar daar is wel sekere voortekens waarop ons bedag moet wees. Sommige hiervan is in werklikheid reeds besig om reg onder ons neuse vorm aan te neem.

Ek het tydens die skryf van die twee boeke op dinge afgekom wat ek net as ‘verstommend’ kan beskryf. Een hiervan is dat die komende aanslag teen ons sy beslag reeds aan die einde van die Tweede Vryheidsoorlog gekry het. Die Engelse vorstehuis wou ons toe al uitgewis het. Ons kan ongelukkig nie nou daarna kyk nie, maar die redes hiervoor gaan selfs nóg ‘n paar honderd jaar verder terug as 1899. Dit impliseer egter langtermyn beplanning aan die vyand se kant wat die oë soms laat rek. Ons sal later weer hierna kyk, maar die huidige reeks kragonderbrekings is nie so ‘toevallig’ as wat dit lyk nie, want dit vorm wel deeglik deel van hul beplanning. Die skielike verskyning van al die ‘Siener-profesieë’ rondom ‘Koeberg wat gaan ontplof’ is dan ook meer as net ‘n duimsuig storie. Ek wil myself nie vooruitloop nie, maar dit vorm deel van wat ek ‘beplande profesie’ noem. Diegene wat die nuwe boek reeds gelees het sal presies verstaan wat ek hiermee bedoel.

Amptelike beginpunt van die verhaal.

Die visioenêre verhaal begin ‘amptelik’ by ‘n algemene blanke verkiesing in Noordwes Provinsie. Die doel hiermee is om ‘n blanke regering in ‘n blanke republiek saam te stel. Ek sal niemand verkwalik as hulle sou sê dat dit dalk ‘n bietjie vêrgesog klink nie, maar dan moet hulle darem ook die (visioenêre) agtergrond rondom dit in ag neem. Die mees basiese implikasie wat hier na vore kom is dat sekere dinge en staats-administratiewe stelsels reeds in hul regte plekke moet wees om die visioenêre verhaal moontlik te kán maak. Dit verwys nie net na ons nasionale opset nie, maar sluit ook ons buurstate Namibië en Zimbabwe in.

Die verhaal gee geen inligting oor wat vóór die verkiesing in Noordwes gebeur nie, behalwe een enkele visioen wat as ‘n baie duidelike voorteken vir hierdie verkiesing dien. Die inligting in hierdie visioen laat ons egter toe om met groot sekerheid te kan sê waarheen die huidige staats opset op pad is. Dit laat ons selfs toe om af te lei presies hoe die huidige ANC bewind tot ‘n val sal kom. Ek dink egter dit bly van kritieke belang om hierdie saak nog steeds so objektief te benader as wat omstandighede toelaat – ons moet in alles prakties en nugter bly.

‘n Sekere persoon met die naam Jan-Petrus, wat bes moontlik ‘n joernalis kon gewees het, het sowat twee dae vóór die Rebellie van 1914 uitgebreek het die volgende visioen uit Siener se mond aangeteken. Ons kan aflei dat hy dalk selfs ‘n soort ‘onderhoud’ met oom Niklaas daaroor kon gevoer het.

De siener gewaar ‘n groot boom in ons land en die begin somaar van bo af weg te krummel of te ‘pluiens’ so’s hy self dit noem, en te vergaan, sodat daar ‘n gat in die grond blij, waar die boom gestaan het. Daarna siet hij in die Vrijstaat en Transvaal elk ‘n pragtige bloue boom verrijs en die dra pragtige druiwe korrels, ongeveer so groot als ‘n fatsoenlike perske. ‘En wat beteken dit? Vraag die toehoorder, helemaal verbijsterd. ‘Die antwoord is: ‘Wel, dis ons Regering wat tot niet gaat en twee ander Regerings wat opkom in Vrijstaat en Transvaal.

Ek wil nie ‘n lang storie hiervan maak nie, maar die skrif is natuurlik lankal reeds aan die muur vir die revolusionêre soort regering in Afrika. Die gemiddelde swart mens is heeltemal keelvol vir die manier waarop hulle deur intimidasie, en selfs geweld, gedwing word om na hierdie ‘revolusionêre leiers’ se selfsugtige pype te dans. Hulle word net armer en kry al hoe swaarder terwyl die regeringslui stinkryk word. Die ‘regeringslui’ bestaan uit die aard van die saak natuurlik uit die vertroude ‘binne-lede’ van hierdie organisasies.

Dit gaan niemand in elk geval regtig meer verbaas as die huidige regering van binne op homself inplof en inmekaarsak nie. ‘n Senior (swart) joernalis by die Washington Post het hierdie moontlikheid vir álle revolusionêre regerings (voormalige terroriste bewegings) in Afrika so onlangs soos vroeër in hierdie week as ‘n komende feit bespreek. Ek dink nogal dit dra heelwat gewig, want hierdie is professionele mense wat ál die politieke, diplomatieke en maatskaplike onderstrominge in ag neem rondom enige argument wat hulle mag opper. Hulle sal nie op hierdie wyse oor hierdie soort onderwerp skryf as so ‘n moontlikheid nie reeds bestaan nie. Ek dink ons kan ook aanvaar dat hierdie berig dalk selfs van die Amerikaanse regering af gekom het. Ek glo nogal dat dit ‘n ‘algemene verklaring van voorneme’ kan wees wat hulle op hierdie manier gemaak het.

Beperkinge op die lyne waarlangs die verhaal kán ontwikkel.

Ek wil hierdie gedeelte begin met ‘n aanhaling uit bladsy 191 van Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?

‘Die groot vraag is natuurlik hoe hierdie gebeure moontlik kan wees, en ek kan in hierdie verband net aan enkele moontlikhede dink wat binne die raamwerk van die visioenêre verhaal kan inpas. Die gang van die verhaal plaas sekere beperkinge op die wyse waarop dit ‘n werklikheid kán word:

(a) Ons vind dat daar ‘n baie groot Engelse militêre teenwoordigheid by Pretoria is ten tyde van die verkiesing in Noordwes.

(b) Die verkiesing vorm die fokuspunt aan die begin van die verhaal, en verskaf ook die konkrete redes vir die uitbreek van die oorlog in die Unie.

(c) Die Sappe, wat na vandag se Liberaliste verwys, neem op ‘n vrywillige basis aan die verkiesing deel. Ons moet hierdie verkiesing noodwendig in die lig van die huidige afwysende houding teen so ‘n moontlikheid beskou. Die regering van die dag en die liberale groeperings in die parlement is natuurlik sterk teen so ‘n afskeidingsaksie gekant. Die feit van die saak is egter dat die gees waarin die verhaal begin aandui dat die nuwe republieke suiwer op grond van die korrekte staatsregtelike prosesse tot stand sal kom.

(d) Die gang van die verhaal impliseer ‘n uiters sinistere komplot teen die konserwatiewe groep.’

Ek wil hierdie uittreksel aanvul met ‘n aanhaling uit bladsye 113 tot 114 van die nuwe boek, Wat kom ná Siener?

Ek het die leser in die vorige boek aangeraai om die boek saam met ‘n landkaart te lees, sodat hy kan sien wat gebeur waar. Daar het ek dan ook verduidelik dat die twee nuwe republieke geheel en al omsingel sal word. So sien ons dat die Engelse ‘n groot militêre mag in Pretoria [en Johannesburg] sal ontplooi en dat hulle ‘n afdeling hiervan ook na Kimberley sal stuur. Die Sappe sal die suidelike punt van die gebied toestop, want ons vind dat hulle ‘n hoofkwartier by Bloemfontein sal hê. Iets wat ek nagelaat het om behoorlik uit te lig in die vorige boek was dat die Engelse nie net ‘n sterk teenwoordigheid by Warmbad in Duitswes sal oprig nie, maar dat hulle ook ‘n groot basis by Bulawayo in Zimbabwe sal hê. Ons sien in hierdie verband, in ‘n redelike lang reeks visioene, dat die Engelse teen die einde ‘n desperate poging sal aanwend om die Duitse reserwemag tussen Lüderitzbaai en Warmbad met valskermsoldate te keer. Die Duitsers loop egter bo-oor hulle en die Engelse vlug halsoorkop terug na die Unie. Siener het gesê hulle trap mekaar eintlik dood op die brug by Upington in hul haas om oor die rivier te kom. Die springbokke word dan deur die situasie wat heers gedwing om na die noordooste te vlug en die landkaart bevestig dat Bulawayo inderdaad in daardie rigting van Upington af lê. Ek wil die leser verder ook daarop wys dat die voormalige Boererublieke darem nog ‘n soort ontsnaproete deur die Noord-Oos Transvaal en Mosambiek na Europa gehad het. Die twee nuwe republieke sal dit egter nie hê nie, want hulle is heeltemal geïsoleer – daar is geen oop gebiede langs hulle nie.

Die mees moontlike vooraf-beginpunte van die verhaal.

Die mees moontlike (en logiese) volgorde van gebeure tussen NOU en die amptelike beginpunt van die visioenêre verhaal lyk myns insiens soos volg.

(a) Die Engelse sal ‘n militêre basis in die afsienbare toekoms by Bulawayo oprig. Ons het nie enige visioene wat so iets aandui nie, en dit gebeur ook nie in die verhaal as sulks nie – die militêre basis is maar net daar. Groot Brittanje het nie tans enige militêre teenwoordigheid in Zimbabwe nie, en die oprigting van so ‘n basis moet dus noodwendig tussen nou en die amptelike beginpunt van die verhaal plaasvind. Ek wil myself nie skuldig maak aan spekulatiewe bespiegelinge nie, maar ek kan nie help om te wonder wat volgende in Zimbabwe gaan gebeur nie. Daar is juis tans aanduidinge dat Mugabe reeds ‘n ‘stille staatsgreep’ uitgevoer het, en ‘n mens wonder wat die Britse regering met so iets gaan doen. Alles in ag genome is die Britse regering besig om Mugabe ‘op te lyn’ vir ‘n opstopper. Hulle het hul nekke op hierdie stadium dalk net té ver uitgesteek om nog met eer uit die diplomatieke stryd met hom te kan onttrek – hulle kan nie meer ‘back pedal’ nie.

Die voordeel vir die vyand van ‘n militêre basis in Bulawayo is dat dit die noordelike grense van Noordwes effektief sal toestop. Dit, gesien in die lig van die gang van die verhaal, is die werklike rede vir hul inmenging in Zimbabwe. Zimbabwe is ‘n baie klein en onbeduidende land in die groter opset, so waaroor gaan die skielike bohaai werklik? En ja, ek sê ‘vyand’, want die visioenêre verhaal dui aan dat Engeland en ons eie verloopte mense dié vyande van ons volk is. Daar is byvoorbeeld absoluut geen aanduiding op geen stadium in die verhaal dat die swart mense teen ons optree nie – hulle speel geen uitkenbare rol in die verhaal nie. Die verhaal is in werklikheid bloot ‘n voortsetting van die aanslag van 1899 tot 1902. Ek weet dit klink moeilik om te glo, maar ek dink ons kan aanvaar dat alles wat Engeland en die huidige Amerikaanse regering doen daarop gemik is om ons as volk verder te isoleer en uiteindelik te vernietig. Ons het ‘n punt in die geskiedenis bereik waar dit nie langer uitgestel sal word nie, want die Satan self wil ons uit die pad hê. Ons het nét een hoop op uitkoms, en dit is dat ons Koning sal ingryp en ons uit hierdie verskriklike diep put sal uithaal. Ons moet maar net moed hou en die geloof behou, want Hy het die basis hiervan reeds in 1914 met die Traktate tussen die ‘rebelle’ en Duitsland in Duitswes vasgelê!

Die oprigting van die Engelse basis by Bulawayo is in elk geval die beginpunt van ‘n reeks gebeure wat sal meebring dat die twee nuwe republieke uiteindelik heeltemal deur die vyand omring sal word. Die Engelse se direkte poging teen ons begin met militêre sterkpunte by Pretoria en Johannesburg, en hulle rig uiteindelik nog sulke punte op by Kimberley en Warmbad in Namibië. Die suidelike grens van die nuwe republiek van Noord-Vrystaat word deur die Sappe (verloopte liberaliste) by Bloemfontein toegemaak. Ons vind in hierdie verband dat hulle ‘n militêre hoofkwartier by Bloemfontein het.

(b) Die regering van die dag sal op die een of ander stadium vanself en van binne ‘inmekaar sak’ en die ou storie van ‘n blanke Volkstaat sal dan weer op die tafel kom. Ons sien reeds spore hiervan in die voortslepende debat tussen mnre. Pik Botha en Mbeki rondom die misdaad-aanslag teen die blanke groep. Die mees logiese eindpunt hiervan kan nét op die eis vir ‘n blanke Volkstaat uitloop – daar is geen ander praktiese oplossing, geen effektiewe alternatief, vir mnr. Botha se besware en argument nie.

Die noordelike deel van die Vrystaat en die huidige Noordwes Provinsie sal hiervoor afgesonder word. In die Noord-Vrystaat sal die nuwe regering by wyse van algemene instemming aangestel word – daar is geen aanduiding van ‘n verkiesing in hierdie gebied nie. Soos die Engelse militêre basis in Bulawayo is dit maar net daar in die verhaal as die verkiesing in Noordwes plaasvind.

Daar sal egter nog steeds ‘n amptelike afkondiging van ‘n verkiesingsdatum in Noordwes Provinsie moet wees. Ons weet nie hoe die liggaam sal lyk wat uiteindelik as ‘tussentydse nasionale regering’ sal optree nadat die regering in duie gestort het nie. Die afkondiging van twee blanke Volkstate is op hierdie stadium ‘n redelike ernstige ingryping en aanpassing in die grondwet, en dit sal op die een of ander manier op ‘n legitieme wyse gedoen moet word. Die meerderheid van alle belanghebbendes sal op die heel minste tot so ‘n stap moét instem. Die algemene gang van die verhaal dui aan dat dit so sal gebeur, want daar is geen teken van enige opstandigheid hierteen nie. Ons sal dus maar net die nasionale politieke gesprek ook moet monitor vir aanduidings in hierdie verband. Die vraag wat hiermee saamgaan is wat in elk geval van die grondwet sal word as die huidige regering in duie stort? En dit sal meer as nét die regering wees, want soos ek in die nuwe boek aangetoon het word vanuit die meer gematigde swart groeperinge aanvaar dat die stelsel reeds plat geval het. Daar is dan ook stemme wat opgaan vir ‘n heeltemal nuwe benadering en regeringstelsel.

(c) Die Turk sal baie kort voor die verkiesingsdag in Noordwes in Europa begin optree. Dit sal daartoe lei dat die oorlog in Europa tussen Duitsland, Amerika, Engeland en Frankryk uitbreek. Siener het gesê dat hierdie oorlog reeds vêr gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor. Ek sal die mees moontlike rede hiervoor apart in ‘n volgende artikel aantoon. Dit hou direk verband met die verskuilde bose doelwitte rondom die verkiesing, maar dan ook die sogenaamde ‘nag van die lang messe’. Hierdie dinge vorm alles deel van die vyand se ‘beplande profesieë’ wat sedert die vroeë 1990’s so sterk gepropageer word.

(d) Die Engelse stuur ‘n baie groot militêre mag van Europa hierheen om oënskynlik as ‘n vredestaakmag tydens die verkiesing in Noordwes te kom dien. Dit sluit aan by die funksie wat Duitsland, Engeland en Amerika oënskynlik in Europa verrig vóór die oorlog daar uitbreek. (Dit is vanwaar ek hierdie afleiding in die eerste boek gemaak het.)

(e) Die verkiesing word deur die konserwatiewe groepe gewen, en die verloopte liberaliste (die Sappe van Siener se tyd) poog om die regeringsmag in Noordwes deur ‘n staatsgreep te gryp. Dit word afgeweer, maar die Engelse ‘vredestaakmag’ help hulle om dit uiteindelik te laat slaag. Dit is dan ook die werklike (versteekte) rede hoekom hulle hierheen kom.

(f) Die sogenaamde ‘nag van die lang messe’ word saam met hierdie aanslag van stapel gestuur. Ek sal meer hieroor sê in ‘n volgende aflewering, maar hierdie aanslag is teen die ‘res van die volk’ gemik. Die Engelse en hul Boere-meelopers tree nét teen die konserwatiewe groepe in Noordwes op. Daar is maniere om aan hierdie situasie te ontkom, maar dan sal almal moet verstaan waaroor dit gaan en wat om te doen. Die absolute basis van enige teenvoeters wat ons probeer uitwerk lê natuurlik in geloof en onderlinge samewerking. Ons kan hierdie aanslag suksesvol afweer as ons die regte dinge op die regte manier doen! En hier moet die leser baie goed verstaan dat ek nie van opstande, rebellies en sulke dinge praat nie. Ons mag dit volgens die Bybel in elk geval nie doen nie, want al wat ons daardeur gaan bereik is dat Koning Jesus Christus ons saam met Sy vyande gaan plattrap. Dit is Hy wat gaan optree, en nie soseer óns nie. Ons kan dit nie bekostig om teen Sy wil in te wil optree nie – watter opregte Christusgelowige sal in elk geval so iets wil doen?

Groete,
Oupa Baard.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: