Slaan oor na inhoud

Art 012: 2008-04-18 Die bose doelwitte agter die liegstorie van die ‘nag van die lang messe’.

2013/08/31

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Bloemfontein.

Die twee vrae waaroor hierdie artikel handel vorm deel van ‘n verdere gesprek met my korrespondent Noordoos van http://www.boerevryheid.co.za. Die antwoord hierop is ‘n bietjie lank, maar daar is ‘n samehang tussen hulle wat nie versteur behoort te word nie. Dit het te doen met ‘n debat op daardie blad rondom die sogenaamde ‘nag van die lang messe’. Mense wil weet wat hulle te doen staan as dit sou gebeur, en dit blyk dat daar groot verwarring hieroor heers.

Die eerste vraag handel oor ‘voorbereidings’ vir ‘n vlugtog as gevolg van die ‘nag van die lang messe’. Daar word hier (soos op ander plekke ook maar) gepraat van radioverbindings, georganiseerde vervoer, verdedigingstelsels, en dies meer. Hierdie debat het, volgens Noordoos se vrae, skynbaar daartoe aanleiding gegee dat Siener se beskrywing van ‘n haastige vlugtog deesdae daarby aangehaak word. Dit staan nêrens in die visioene opgeteken nie, maar Siener het gesê dat die mense so haastig vlug ‘dat die deure en vensters oop bly staan sodat die gordyne by die vensters uitwaai‘. Dit wil voorkom asof hierdie kwessie nou by die sage aangehaak word as motivering om toerusting soos tweerigtingradio’s, rigtingsoekers (‘gps’), kamptoerusting, ensovoorts, aan onrustige mense te verkoop. Noordoos wou meer van hierdie ‘gordyne-storie’ weet, maar ook hoe dit by die ‘uhuru-storie‘ inpas.

Ek wil nie koue water op hierdie mense gooi nie, maar hierdie gesprek gaan niemand êrens bring nie. Dit kan nie anders as om in die soveelste voorbeeld van ‘spekulatiewe reaksie en teenreaksie’ te ontaard nie, en ek kan ook nie sien dat dit in iets anders as ‘n ou bekende gestagneerde frustrasie gaan verval nie. Die versteekte agent provocateurs met hul eindelose haarklowery en opwerp van twispunte sal dáárvoor sorg. Noem vir my net een voorbeeld van al hierdie baie gepraat van 1990 af wat tot ‘n bevredigende en sinvolle oplossing gelei het! En intussen word die onsekerheid en angsgevoelens onder ons mense maar net al hoe groter en ernstiger.

Die tweede vraag hang hiermee saam en gaan oor die sogenaamde ‘nag van die lang messe’. Ek dink dit het meer as tyd geword om hierdie stuk vervalsing en bedrog in sy volle bose perspektief te sien en te verstaan. Daar gáán ‘n dag kom dat van ons eie mense hierdie monsteragtigheid op ons volk gaan loslaat, en ons moet maar liewers emosioneel begin regmaak daarvoor – daar is niks soos kennis en gebalanseerde insig om sulke situasies suksesvol te kan hanteer nie. Dit gaan in elk geval nie help om allerhande organisasies op die been te probeer bring om die verwagte situasie te hanteer nie. Ons volk is veral aan die sogenaamde ‘regse kant’ deurtrek met verraaiers, wat as die duiwel se advokate optree. Die kanse is daarom baie goed dat juis hierdie mense met die stigting van sulke organisasies te doen het – ek dink die destydse gebeure in Bop en die sogenaamde Boeremag verhoor is sprekende voorbeelde dat hulle die voorlopers is hiermee. Ek wil dit duidelik stel dat ek nie al die antwoorde op die probleem het nie, maar die basis daarvan, soos ek dit sien, word in my twee boeke en ook hieronder aangetoon.

VRAAG 1:
Kan mens n redenasie maak van die mense wat so vinnig vlug dat die gordyne na buite waai, of het dit niks daarmee te doen nie?

ANTWOORD:
Ongelukkig kan ‘n skewe en bedrewe mens so ‘n redenasie maak, want profesie is nou maar eenmaal oop vir verskillende interpretasies. Dit is hoekom ek soveel klem daarop plaas dat die visioene, presies net soos die Bybel, in die verhaal verband benader moet word. Enigiets anders as nét dit is niks meer as subjektiewe uitleg nie.

Die Bybel vertel byvoorbeeld ‘n aaneenlopende en samehangende verhaal en ‘n mens begin eers te verstaan wat die Bybel beteken, wat dit wil sê, as jy die verhaal daarin in sy volle strekwydte begin nagaan. Dit beteken dat ‘n mens eers die groter prentjie moet verstaan voordat jy na die detail kan begin kyk. Die kerke leer byvoorbeeld dat ons reeds as gevolg van die Kruisiging van sonde verlos is, en almal glo dit, maar dit is in werklikheid ‘n klomp soetsappige, maar uiters gevaarlike, nonsens. Die Bybelverhaal leer dat die mens in sonde verval omdat die duiwel ons verlei, en dat hierdie verleiding (en daarom sonde) eers einde sal kry as die duiwel nie meer daar is om ons te kán verlei nie. Dit kan eers ‘n werklikheid word ná die wederkoms, want die skurke wat die struikelblokke voor ons neersit (Antichris en verál die bose gees) sal eerste verwyder word. Wie onder ons kan tog sê dat hy of sy op hierdie stadium só gered is dat daar nie meer sonde in sy of haar lewe is nie? Maar selfs dan is het einde nog niet, want die werklike bron van sonde, die duiwel self, word eers ‘n duisend jaar later uitgehaal.

Ons ‘verlossing’ (hiervan) kan dus eers dán ‘n werklikheid word, en nie ‘n dag vóór dit nie.

Nou leef almal rustig (en relatief wellustig) voort, want die klem val op iets heeltemal anders van die kansel af – ons word mos deur die Kruisdood ‘gecover’, sien! En voor hulle hul oë uitvee is hulle só erg gekompromitteer, besmet en verdwaald dat hulle naderhand nie meer kán glo dat hulle nog ‘red-baar’ is nie. As ‘n mens eers hierdie punt bereik het val hy of sy baie vinnig by die afgrond af – omdat hulle Koning Jesus Christus in werklikheid verloën. Intussen is en bly hulle werktuie in die hande van die bose wat struikelblokke plaas voor die behoorlike ontplooiing van Koning Jesus Christus se Groot Plan. Ons kan eers ‘ons’ klein deeltjie tot hierdie plan sinvol en effektief begin bydra as ons die groter prentjie verstaan! Ek glo dit is die smal weg waarna ons Koning verwys het, want hierdie roete druis in absolute terme in teen wat die moralistiese kerk en teoloë wil hê. Hulle wil slawe hê wat klakkeloos agter hulle aanloop en hulle vereer, terwyl Koning Jesus Christus vrywilligers soek wat op hul voete kan en wil dink ook.

Maar, wat die vraag as sulks betref, moet u in gedagte hou dat die visioenêre verhaal in absolute terme op die huidige Noordwes Provinsie fokus. Die gebeure daar kan daarom darem nie só breed gedefinieer word dat dit Gauteng insluit nie. Die verhaal beskryf wel ‘n vlugtog uit Lichtenburg na die suide toe, en ook uit Pretoria na die westekant toe, maar dit vind op heeltemal verskillende stadiums in die verhaal plaas. Die versteekte agente is dus al weer besig om uiteenlopende fasette van die verhaal op sigwaarde aanmekaar te flans om hul eie weergawe van die werklikheid te skep. Hulle loop dus maar dieselfde pad met hierdie gordyne-storie as wat hulle met Johanna Brandt se ‘aanval’ op Johannesburg geloop het. Dit sou oorspronklik nét Johannesburg gewees het, maar nou sluit dit al elke bewoonde gebied in die Transvaal en Vrystaat in. Dit sluit al selfs plekke in die Kaap in!

Die vlugtog waartydens die gordyne by die vensters uitwaai koppel met ‘n [rooi] staatsgreep wat deur die liberalistiese Boere en die Engelse in Noordwes uitgevoer word – dit vind binne Noordwes plaas en het dus niks met Pretoria as sulks te doen nie. Dit verwys na die siviele mense (vrouens en kinders) wat in Noordwes voor die vyand probeer wegkom.

Oppervlakkig gesien kan dit nog aan die vlugtog uit Pretoria vasgehaak word, maar dit val plat sodra ‘n mens die saak in detail en in sy volle omvang begin ontleed. Die vlugtog uit Pretoria het op sy beurt ook absoluut niks met enige ‘nag-aanval’ op Johannesburg te doen nie. Dit bestaan uit ‘n logiese en aantoonbare opbou en verloop van die globale oorlogsgebeure, wat oor die strekwydte van ‘n hele klompie visioene aangetoon word. Ons sien uiteindelik (in die geheel) dat dit as twee rye opgelaaide waens voorgestel word.

Daar is twee rye waens omdat daar twee konserwatiewe politieke groepe betrokke is by die gebeure – dit sluit dus nog steeds die ‘res van die volk’ in ander dele van die Vrystaat en Transvaal uit. Die res van die volk, soos u nou in die nuwe boek gesien het, bestaan uit die Wit Groep wat hulself met die Gelofte assosieer en voor die gesag daarvan buig – die opregte deel van die Boervolk dus. Hierdie groep het op geen stadium enigiets op enige vlak met die politieke proses in Noordwes, of selfs Pretoria en Johannesburg, te doen nie.)

Dit verg beplanning en veral doelgerigte organisasie om iets soos ‘n suksesvolle vlugtog (‘onttrekking’) op hierdie skaal uit te voer, en gordyne wat by die vensters uitwaai impliseer iets heel anders. Dit sê dat mense só haastig padgee dat daar nie eers tyd is om die deure en vensters toe te maak nie. Dit dui mos eerder op volslae paniek as goeie organisasie! Hierdie spesifieke toneeltjie het te doen met die onverwagse aanslag van die Engelse op Noordwes direk nadat die Sappe se eerste poging tot ‘n staatsgreep misluk het(**).

Ek wil ook net so in die verbygaan daarop wys dat die aangetekende visioene self niks sê van gordyne wat by die vensters uitwaai nie. Daar is selfs ook niks van treine en karre wat teen die bulte staan nie! Dit is dinge wat Siener gesê het, maar ons het niks ‘amptelik’ daarvan in die visioene nie. (Wat u miskien ‘n beter idee gee van die ‘stertjies en stories’ waarna hy ook verwys het, want hierdie verduidelikings van hom is in ons tyd volledig ‘deel gemaak’ van die visioene. Dit is verkeerd, want die treine en karre vorm deel van iets heel anders as die sogenaamde ‘vlugtog’ waarna u verwys.) U moet hier ook die verskriklike spoed en dringendheid in die ontwikkeling (verloop) van die verhaal verstaan – dit gebeur letterlik soos ‘n bom wat ontplof! Ek gee hieronder ‘n vergelyking van die twee vlugtogte waarna ek hierbo verwys het.

(** Ek hoop u volg die huidige ontwikkelende drama in Zimbabwe baie mooi, want ons gaan dit weer sien gebeur in Noordwes. Ons weet selfs nou, op 18 April 2008, nog nie wat die verkiesingsuitslag in Zimbabwe werklik was nie. Die MDC het egter in samewerking met die Engelse regering daarin geslaag om die persepsie te vestig dat Mugabe die verkiesing verloor het. Hierdie persepsie het ontwikkel in ‘n situasie waar net mooi almal dit nou vas glo en daarop aandring dat Mugabe ‘uitgehaal’ moet word. Hy verdien dit waarskynlik, maar kan u sien hoe vals en absoluut moralisties die aanslag en optrede teen Mugabe werklik is? Die Engelse soek ‘n rede om militêre vastrapplek en invloed in Suider-Afrika te bekom, en hierdie is hul goue geleentheid. Die redes hiervoor word in detail in Wat kom ná Siener? uitgespel.

Die Sappe gaan dieselfde ding doen in Noordwes, want dit sal die Engelse regering die ‘legitieme geleentheid’ bied om militêr in Noordwes te kan ingryp. Die groot gevaar is dat die klein en niksbeduidende staat Zimbabwe op hierdie stadium besig is om in ‘n internasionale plofpunt te ontwikkel. Ons regering het saamgespeel om die res van die wêreld met die Sjinese af te dreig met die gebeure rondom die Sjinese wapens vir Mugabe. Hierdie was ‘n baie doelbewuste handeling en was op die diplomatieke vlak daarop gemik om Engeland te waarsku dat Sjina in werklikheid Mugabe (en Mbeki) se beskermheer is. Ek sal glad nie verbaas wees as Mbeki uiteindelik saam met Mugabe platgetrap word nie, want hul gesamentlike gevryery na Sjina en die ekstremistiese Islam het ‘n oorlas vir die Engelse en Amerikaanse regerings geword.

Die ander sy van hierdie saak is dat ons, soos ek in die boek aantoon, die ‘volheid van die tyd’ in die geskiedenis bereik het – dit het tyd geword vir die Satan om sy skuiwe te maak om sy koninkryk op aarde finaal op te rig en te bevestig. Die aanslag teen ons volk vorm die kern daarvan, want ons is die simbool vir Koning Jesus Christus se reg om te regeer en ook Sy Heerskappy oor die aarde. Ons simboliese waarde in hierdie saak is ondubbelsinnig bevestig deur die Gelofte van Bloedrivier.)

Die visioenêre prentjie van die vlugtog binne Noordwes lyk so:
[641.01 10/10/25] Kom skape, mof en basterskape deurmekaar, af na hierheen.

Dit verwys na die aanvanklike gestoeiery tussen Nat en Sap voordat die Engelse die Sappe kom help om die eerste staatsgreep uit te voer. Hierdie hulp kom onder andere na vore in die optrede van die ‘jong doringbome’ wat van Pretoria af kom.

[003b06 06/03/14] Hy sien baie waens en tente na aan Lichtenburg.
[001a05 /10/13] Waens met vroue en kinders. Die seile word wit.
[014.05 10/01/15] Die waens met die wit seile vlug langs ‘n groot rant met bosse.
[641.02 10/10/25] Toe kom baie waans om ‘n rand in Unie.
[003a14 06/03/14] … skielik ‘n rantjie.
[045.03 04/08/15] Jong doringbome kom van die Ooste af.
[045.04 04/08/15] ‘n Rantjie kom in gesig en toe raak dit swart afgebrand.
[045.05 04/08/15] Die doringbome gaan toe na die berge.
[001a04 /10/13] Klomp jong doringbome wat afgekap is en nou staan net die stompe daar.

[250×02 20/08/16] Van Suid na Wes lê ‘n bult in ‘n kaal wêreld op die bult is gravel gate en om die bult reg na Suid, vlug waens en agter die waens is ‘n dik stof en toe raak die waens weg.

Die ‘gravel gate’ verwys na die diamant delfplekke in die omgewing van Lichtenburg.

[272×01 06/04/17] In die Ooste sien ek een koppe wêreld.
[272×02 06/04/17] Die waens trek agtermekaar en die stof trek agter uit. Die waens kom na ons na die Suide kant.

Die twee groot vlugtogte in die Transvaal (vrouens en kinders in Noordwes en Pretoria) kom op hierdie punt bymekaar in die omgewing van Wolmaransstad. Daar is ‘n soortgelyke vlugtog vanaf die oostelike deel van die Vrystaat (min of meer onderkant Vereeniging) na die weste, maar hulle hou reguit aan langs die Vaalrivier op tot op ‘n punt wat Siener beskryf as ‘naby’ en suidwes van Wolmaransstad. Ons gaan egter nie hier na die Vrystaatse vlugtog kyk nie. Dit verwys in elk geval veral na die vrouens en kinders wat aan die Transvaalkant van die Vaalrivier woon, maar wat deur die Vrystaat na veiligheid vlug. Die roete wat hulle volg en die tydsaspekte hiervan het egter niks met die leierskap van die Suidlanders se beplande doodslokval te doen nie.

Ek het al baie gesê dat die oorlog baie, baie kort gaan wees, en dit is nie net omdat Siener so gesê het nie. Die oorlog ontwikkel só vinnig dat die Duitse rooi-bles bul en die vlugtende vrouens omtrent op dieselfde tydstip by Wolmaransstad aankom. Hy word aangedui as ‘n silwer tang wat die moordkamp se draad by daardie dorp oopknip. Die moordkamp ontstaan as ‘n groep blanke S.A. soldate vanaf Bloemfontein trek om ‘n ‘heining’ (linie soldate) tussen Bloemhof en Zeerust te gaan ontplooi. Dit beteken dat die Engelse en die verraaiers twee staatsgrepe uitvoer in die tyd wat dit die vrouens neem om in die heersende situasie van Lichtenburg af tot by Wolmaransstad te vlug – (swart skoene gevolg deur ‘n rooi vlag en rooi skoene)! Die tweede (rooi) staatsgreep word deur die Duitse rooi-bles bul omgekeer as hy die draad oopknip en die vrouens na veiligheid kan ontsnap. Hy kom van Kimberley as waar hy die vyand verjaag.

Ek kan uit die aard van die saak nie enige tydsbepalinge maak nie, en ek weier om daaroor te spekuleer, maar die oorlog as sulks gaan nie noodwendig oor ‘n paar maande afspeel nie, maar waarskynlik dalk net oor ‘n paar verskriklike en kort weke en/of dae. Dit is in elk geval ‘n kenmerk van die moderne tipe oorlogvoering dat veldslae baie vinnig afspeel – dit bestaan uit militêre eenhede wat oor geweldige groot slaankrag beskik en wat baie vinnig kan beweeg. Hulle slaan vinnig en hard toe en beweeg dan onmiddellik aan na die volgende veldslag toe. Dit is baie interessant dat die visioenêre tipe hiervoor juis die Boere perdekommando’s van die Tweede Vryheidsoorlog was. Hulle het van die guerrillataktiek van slaan en trek, slaan en trek, gebruik gemaak en was baie suksesvol gewees daarmee.
[408.01 22/02/19] Toe kom van die Weste een helder stroom water en Nicolaas is in die water met een zilwertang in sy hand
[499.01 21/11/20] Ek gaan naar die Noorde en oor die pad is draad gespan en een vrouw se hand maak die draad los
[213.01 08/04/16] Die draadhek is weg.
[124×02 18/12/15] Daar is ‘n dorp waar baie vrouens aankom, hulle is almal wit aangetrek
[117×04 09/12/15] ‘n Groot klomp vroumense wat so deur ‘n groot hek kom by Wolmaransstad.
[237.03 22/05/16] ‘n Groot kamp met mofskape en die hek gaan na die Weste kant toe oop. Toe trek die mofskape na die Weste kant toe.

Die visioenêre prentjie van die vlugtog vanaf Pretoria lyk so:
[410.03 01/03/19] Toe kom in die Ooste kant die licht uit wat daar in die Drie Jarig oorlog uitgekom het maar daar is net of daar enkele wolkies voor is want hy is nie helemaal helder.

Dit is die Sap-rebel wat in Johannesburg tot bekering kom en begin optree. Dit gebeur baie kort ná die verkiesing in Noordwes. Die volledige begronding hiervan word in die boek aangetoon.

[410.04] By Pretoria is een klomp perziken boompjes en die boompjes raak weg dat die een kaal plek is zoals een vloer.

Let op die kaal plek wat in Pretoria ontstaan. ‘n Vloer is ‘n plek waar koring of mielies gedors en ‘skoongemaak’ word, en in die visioenêre konteks verwys dit na ‘n veldslag. In hierdie geval verwys dit na ‘n klomp Boere soldate wat hul blare verloor en dan blaarloos (nakend) na die verre Weste vlug. Ons loop hulle wéér raak nadat die nuwe blare uitgekom het (staatkundige herstel). Die skoonmaakproses word met ‘n sif gedoen, wat op sigselwers na ‘n militêre veldslag verwys. Ek moet ook hier noem dat die wind vroeër jare tydens hierdie proses gebruik is om die kaf eenkant te kry. Daar word in die verhaal verwys na ‘n wind wat só sterk is dat die stofwolke laag op die grond waai. Hierdie wind is ‘n voorloper van die erge Duitse haelstorm wat vanuit die Weste van Europa op pad is hierheen. Op hierdie punt van die verhaal is die eerste wolke van die storm reeds sigbaar, maar die storm as sulks is nog maar op pad na Suid-Afrika toe.
Die verhaaltjie rondom die perskebome hierbo speel ook direk ná die verkiesing in Noordwes af. Die jong Sappe en die Britse populierboompies (jong Engelse troepe) by Pretoria smelt hierna saam en neem dan as jong doringboompies deel aan die eerste Engelse staatsgreep in Noordwes. Die algemene somberheid van die situasie word aangedui deur die kleur Swart – die volk in Noordwes kry dan ook swart skoene (regering) om aan te trek ná hierdie staatsgreep.) Die vlugtog uit Pretoria vind plaas as gevolg van hierdie gebeure.

[232.06] Dit draai so en toe is ons goed so op ‘n kaal plek gepak.
[052.01 12/08/15] Ek sien my tronkmaat Nieuwenhuizen en nog iemand daar staan, terwyl hulle bondeltjies daar lê.
[233.01 09/05/16] Daar is ‘n groot dorp, toe is daar ‘n wa wat opgelaai word.
*[233.02] Toe vervolg daar baie waens en baie mense wat vlug.
[254.01 19/09/16] In die Ooste is ‘n kaal plek waar baie vrouw mense is.

saam met sy alternatief

[254×01 19/09/16] In die Oosten zien ik een kaal plek en daar zijn banja mense,
[029.01 24/06/15] Ek sien ‘n groot klomp mense, die wolkies kom so uit en die waens is opgepak.
[224.02 26/04/16] Ek sit voor op ‘n wa wat opgepak is.
[122a02 14/12/15] Die wagens staan twee rijen, ik sit tussen die vrouwmensen en een klein meisje van sowat 8 jaar staan op en sê, ‘Kyk in die Weste kant.’
*[233.01 09/05/16] Daar is ‘n groot dorp, toe is daar ‘n wa wat opgelaai word.
*[233.02] Toe vervolg daar baie waens en baie mense wat vlug.
[295.01 17/09/17] Uit die Ooste kom ossewaans met wit seile hul trek dat die stof agter hulle uitkom.

Die storie stop nie hier nie, maar dit is genoeg om die punt onder bespreking duideliker te maak.

VRAAG 2:
Dit lyk of die mense geld spandeer op radios en kommunikasie sisteem. So hulle raak aggressief as dit nou gesê word hulle mors hul tyd. Ek voel weer daar is ‘n plek vir dit, later as dit nodig is vir ‘n georganiseerde onttrekking en kommunikasie met die mense in Gauteng. Wat is jou siening? Ek is baie lugtig vir hierdie ‘organisasie’. Dit lyk al te veel na die Suidlanders aan die werk! Noem dit so, en gebruik dan die aanhaling as jy wil

ANTWOORD:
Ek kan hierdie vraag ten beste antwoord met ‘n paar uittreksels uit die nuwe boek Wat kom ná Siener?

Bladsye 96 – 107.

Maar dit beteken nie dat die ‘res van die volk’ nié versigtig moet wees nie!
Ons sit byvoorbeeld met hierdie afskuwelike groot leuen rondom die sogenaamde ‘nag van die lang messe’. Ek het reeds aan die begin van 2006 daarop gewys dat die ontwikkeling van hierdie storie ‘n interessante patroon gevolg het. My waarneming was dat die spoed waarteen die oorspronklike ‘openbaring’ gevestig en uitgebou is, daarop dui dat dit dalk deur ‘n span mense gedryf is. Dit was vir my so al asof dit deel van ‘n vooraf uitgewerkte plan was om die volk te verskrik en as’t ware te druk om tot ‘n rebellie oor te gaan. Wat was die fout wat hulle gemaak het? Die drywers van hierdie storie het in absolute terme op die verskrikking daarvan gefokus sonder om ‘n praktiese oplossing aan te bied ook. Die oplossing wat hulle ‘voorstaan’, of so het ek aanvanklik gedink, lê in die suggestie dat ‘n rebellie die enigste antwoord is wat homself voordoen. Hulle het dit nou wel nooit gesê nie, maar hulle het dit ook nooit /ontken/ nie; hulle het bloot die spekulasie wat rondom hierdie storie ontstaan het in die rigting van ‘n moontlike rebellie gelei. Ons weet nie wat alles tydens privaat gesprekke hieroor gesê is nie, maar die openbare voertuig hiervoor was opruiende boeke, artikels en openbare gespreksforums op die internet. Ek het op ‘n stadium spesiaal by http://www.boerevryheid.co.za (http://www.boerevryheid.co.za/) aangesluit om die wilde spekulasie daar te probeer aanspreek deur ‘n gesprek rondom my werk aan die gang te sit. Ek het daar deelgeneem onder die skuilnaam Oupa Baard en het die ander kant van die saak so kalm en beredeneerd moontlik probeer stel. Is dit nodig om te sê dat ek nie baie welkom by almal daar was nie. Daar is pragtige mense daar, maar die duiwel het sy kleim wel deeglik ook daar afgesteek.

Die leser moenie die verwysing na ‘suggestie’ hierbo miskyk nie, want dit is die sleutel-aspek waarom hierdie poging teen die Boervolk draai. Dit is dan ook, na my mening, die basis waaruit die formele klag teen die lede van die Boeremag voortgespruit het. Ek glo hulle is deur hierdie soort ‘spekulatiewe oorreding’ in die situasie ingelok waarin hulle vandag sit. Dit het sedertdien vir my duidelik geword dat dit in werklikheid deel vorm van ‘n vooraf uitgewerkte plan om die Boervolk te vernietig. Hoekom is dit so dat ‘n mens al hoe meer die indruk kry dat die verskillende fasette hiervan bloot uittreksels uit ‘n uitgewerkte meesterplan is, en dat dit aan ons opgedis word as ‘Siener se profesieë’?

Die algemene begrip wat ek wil tuisbring is dat ons hier in werklikheid van ‘beplande profesie’ moet praat. Dit is nie moeilik om ‘verstommend akkuraat’ te kan ‘voorspel’ wat Siener sou gesê het as die ‘ontleder’ vooraf weet wat vir ons beplan is nie. Dit is nie meer ‘akkurate uitleg’ nie, maar in werklikheid vooraf-kondisionering van wat ons te wagte kan wees. Siener se naam word bloot gebruik om hierdie vooraf beplande propaganda geloofwaardig te laat klink!

Siener het gesê dat die oorlog in Europa ver gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor. Hoe is dit prakties moontlik? Die enigste manier waarop dit hoegenaamd kán gebeur is as ‘n landwye kragonderbreking onverwags vir ‘n paar dae sal voorkom. Alle rekenaars, selfone en telefoonlyne werk met elektrisiteit en so ‘n groot kragonderbreking sal ook alle kontak met die buiteland vir ‘n paar dae afsny!! Die vyand het nie meer as drie of vier dae nodig om hul plan in Europa en in die RSA uit te voer nie, en voor ons ons oë kan uitvee is ons burgers van die Ryk van die Antichris.

Die skielike ‘openbaring’ so twee of drie jaar gelede van visioene wat Siener sou gesien het rondom ‘Koeberg wat ontplof’ vorm na my mening volledig deel van die vyand se beplanning. Die doel met hierdie ‘visioene’ (wat Siener baie beslis nie gesien het nie) was om ons vooraf te kondisioneer om met toegebinde oë in ‘n beplande situasie in te stap. Die huidige vlaag van ‘kragonderbrekings’ sluit hierby aan, en die doel daarmee is om ons vooraf te kondisioneer dat daar ‘probleme’ met die kragvoorsiening is. Die destydse afstel van uitbreidings aan EVKOM se infrastruktuur was dus nie werklik so ‘onbeholpe’ as wat ons gelei word om te glo nie, want dit vorm deel van hierdie langer-termyn beplanning. Ons word tans bietjie vir bietjie gewoond gemaak aan die idee van ‘n grootskaalse en langdurige kragonderbreking. Ons sal dus nie weet wat in Europa aangaan tot op die dag wat die Engelse ‘vredestaakmag’ hier aankom nie. Dit spreek natuurlik ook vanself dat so ‘n langdurige kragonderbreking die perfekte dekmantel vir iets soos die ‘nag van die lang messe ‘ kan wees. Wees daarom wakker en wees waaksaam!

Dit is natuurlik die grootste fout wat hulle gemaak het – hulle het by die verkeerde profeet begin, naamlik Johanna Brandt in plaas van Siener van Rensburg. Hierdie storie is aanvanklik aan Johanna Brandt toegedig, maar is toe later stilweg na Siener toe verskuif. Die rede hiervoor is eintlik voor die hand liggend. Johanna Brandt het net vier visioene beskryf en hierdie ‘vyfde visioen’ is volgens alle aanduidinge bloot ‘n projeksie wat vanuit daardie vier gemaak is. Maar dit is juis waar die probleem lê, want vier plus die bekooksel gee nie genoeg beweegruimte en hefboomkrag om ‘n rebellie van die grond af te kry nie – dit is ‘n doodloop straat omdat Brandt haar visioene in groot detail verklaar het. Siener van Rensburg het daarenteen honderde visioene gesien wat niemand verstaan nie, wat natuurlik oneindig baie meer moontlikhede vir die agitators oopgemaak het. Die res was relatief eenvoudig gewees, want al wat hulle moes doen was om op Siener se waarde as erkende profeet te bly hamer. Dit het selfs mense wat glad nie in hom glo nie oortuig dat daar ‘n nag van verskrikking gaan wees. Dit was dan ook die versteekte doelwit agter al die verskriklike bloeddorstige stories rondom Siener en sy visioene gewees. Hulle fokus op die verskrikking sonder om enige oplossings aan te bied ook. Dit word baie doelbewus so gedoen om ‘n neurose van vrees en angs te skep. Dit kondisioneer mense om in ‘n voortdurende staat van angs te leef. Mense wat angs ervaar kan nie helder dink nie en is geneig om op die geringste teken van bedreiging alles weg te gooi en halsoorkop te vlug. Daar is geen makliker teiken vir ‘n moordenaar as ‘n mens wat paniekbevange vlug nie!

Vader sê in die Woord dat Hy niks doen sonder om dit vooraf deur Sy diensknegte, die profete, bekend te maak nie en as ‘n mens eers weet waarvoor om te kyk sien jy dat die Illuminati presies dieselfde ding doen. Die boek, ‘Big Brother is Watching You’ van Orson Welles (1949) was so ‘n ‘aankondiging’ van wat in die toekoms verwag kan word. Die teikendatum in daardie boek was 1984 en die Watergate skandaal van 1974 in Amerika kan as ‘n relatiewe beginpunt van hierdie soort knoeiery gesien word. Dit is nou die jaar 2008 en ons weet maar al te goed dat ons vandag al vir jare vasgevang sit in presies die situasie wat Welles voorsien het. Hulle propageer hierdie soort ‘profesie’ om mense te kondisioneer om die situasie wat hulle wil bereik te aanvaar sodra hulle dit deur agteraf organisasie gevestig het. Ek is gelei om in te sien dat die ‘nag van die lang messe’ deel vorm van ‘n groter formele plan wat reeds bestaan. Dit vorm deel van die oorlog wat kom en hierdie oorlog is reeds tot in die fynste detail klaar beplan. Hulle wag bloot vir die regte tyd om aan te breek om dit te laat begin. Die ‘aankondiging’ en uitbou van hierdie ‘uhuru-storie’ is bedoel om as ‘profesie’ te dien om die volk vooraf te kondisioneer om op ‘n bepaalde manier op te tree die dag as die plan in werking gestel word. Die spesifieke doel is om maksimum angs en paniek op ‘n bepaalde tydstip in die toekoms te skep.

Die absolute steunpunt van hierdie bose plan is dat u dit sal glo – sonder dit kan hierdie plan nie werk nie en val dit heeltemal plat! Wees wakker en staan gereed, maar bowe alles, moenie paniekbevange raak nie, want dit is presies wat hulle wil hê!

Daar is geen teken van iets soos ‘die nag van die lang messe’ in die aangetekende visioene nie. Daar is ook geen spoor daarvan in enige stadium van die verhaal nie, wat beteken dat ons hier na ‘n kunsmatige toevoeging tot die verhaal kyk. Maar so het hierdie storie na vore gekom en iets geskep wat nooit was nie. Die militante swart groepe is in hierdie proses oor ‘n tydperk van sowat ‘n dekade onophoudelik op ‘n skinkbord gevoer met detail beplanning, roetes, tye, transport, beskrywings van minstens een winkel wat kapmesse goedkoop verkoop, ensovoorts. My aanvanklike gedagte was dat ons nou met die probleem sit dat ons so ‘n aanval kan verwag, maar toe vind daar iets plaas wat my ander gedagtes laat kry het.

Die drukgroepie bekend as die Suidlanders het vroeg verlede jaar wye paniek gesaai met die storie dat mnr. Mandela dood is en dat ‘uhuru’ enige tyd kan uitbars. Almal weet nou dat die storie platgeval het, maar hoeveel mense het gaan sit en dink oor wat regtig hier gebeur het? Ek kon nie anders as om dit te ontleed nie, want sommer baie, baie mense het angsbevange na my toe gekom met hierdie storie. Dit het my gedwing om dieper te begin kyk en ek glo ek het die eintlike doel agter dit tot ‘n groot mate uitgesorteer en vasgepen. Ek glo daar is ‘n baie sinistere en bose doel met hierdie storie en dit raak ons voortbestaan as Verbondsvolk ten nouste.

Die feit dat die Suidlanders se riemtelegram juis in Februarie verlede jaar uitgegaan het bring ‘n ander baie belangrike saak na vore. Dit wil voorkom asof dit dalk selfs deel kan vorm van ‘n groter poging om die politieke klimaat in die land te destabiliseer. Wat dit betref wil dit lyk asof ‘n sekere herhalende patroon van gebeure na vore begin kom. Dit lyk asof die laaste helfte van Januarie, Februarie en Maart dié maande blyk te wees waarin onrus onder werkers, studente en skoliere die ergste voorkom. Dit hou skynbaar verband met iets wat ons amper ‘n legende kan noem, was dit nie vir die feit dat hierdie onrustigheid so werklik is nie. ‘n Mens neig om so onderlangs te wil glimlag hieroor, maar dit kan dalk baie ernstiger wees as wat ons dink. Hierdie storie wil dit hê dat die toordokters al van koning Shaka se tyd af poog om van die witman ontslae te raak. Hulle, soos enige ander geestelike, kan egter nie maak soos hulle wil nie. Hulle moet die nodige sanksie en ondersteuning van die voorvadergeeste kry om die blanke suksesvol in die see in terug te jaag – dit is waar hy sigbaar vandaan gekom het. Hulle voer daarom jaarliks ‘n sekere ritueel elke Maart uit om vas te stel of die tyd vir optrede gekom het al dan nie. Dit het behels dat hulle ‘n opgeblaasde beesblaas in die see inskop en dan bepaal wat met die drywende beesblaas gebeur. Die beesblaas is sedertdien vervang met ‘n sokkerbal. As die see hierdie sokkerbal terugspoel strand toe beteken dit dat die tyd vir optrede nog nie gekom het nie. Hulle gaan dan huis toe om die ritueel die volgende Maart te herhaal. Die teken vir optrede sal wees as die seestrome die sokkerbal intrek na die diepsee toe. Dit sal die teken van die geeste se kant af wees dat hulle die witman moet verdelg en in die see injaag. Die onrus wat so gereeld in Januarie tot Maart aangevuur word kan dus voorbereiding wees vir massa-optrede as die bal daardie spesifieke jaar deur die seestrome ingetrek word. Dit wil dus voorkom asof die ‘nag van die lang messe’ tans gesinchroniseer word met die gedrag van die sokkerbal in die seestrome. Ons het tot dusvêr in 2008 nog nie weer ‘n herhaling van die Suidlanders se poging gesien nie, maar sommige van my lesers het iets anders onder my aandag gebring. Dit blyk dat daar wel ‘n georganiseerde poging is om die ‘uhuru-storie’ met e-posse onder mense se aandag te bring. Hoe sal ons weet wie en wat die bron daarvan is?

‘n Mens sidder om te dink wat kan gebeur as die massas moet hoor dat die bal wel in die see ingetrek is, of dit dan waar is of nie. Die geheime organisasies sal nie huiwer om daaroor te lieg as dit hul saak die beste op ‘n gegewe oomblik pas nie.

Ek wil in die eerste plek sê dat ons hier na ‘n skitterende voorbeeld van die spreekwoordelike tweesnydende swaard kyk. My oë het hiervoor oopgegaan ná die fiasko van Februarie 2007, want die Suidlanders en hul meelopers het oënskynlik presies die teenoorgestelde bereik van wat hulle beweer. Dit is egter ongelukkig so dat ons in ‘n wêreld leef waar niks regtig is soos dit lyk nie, en dit is ook hier waar. Dit lyk maar net vir ons of die oefening platgeval het, want ek glo hulle het ‘n heel ander doelwit voor oë gehad as wat mense gelei is om te glo. Ek het aanvanklik gedink dat dit bloot ‘n oefenlopie was om te sien hoeveel steun hulle geniet, maar toe besef ek dat dit nie ‘n haalbare opsie kon wees nie. Daar is makliker maniere vir ‘n organisasie om sy eie geloofwaardigheid weg te gooi as dit. Dit is waar die eerste snykant van die swaard inkom, want ek dink ons kan aanvaar dat die algemene publiek die moontlikheid van so ‘n aanval nou grootliks afgeskryf het. Ek kan dink wat die reaksie gaan wees as daar weer so ‘n skrikmaak moet kom. Die mense gaan dit aflag en huis toe gaan om rustig agteroor te sit en te ontspan, maar wat sal gebeur as die militante massas dán op een of twee plekke toeslaan? Kan u dink hoeveel paniek dít dán gaan veroorsaak? En dan sal die tweede snykant van die swaard na vore kom as die algemene publiek gelyk in hul karre spring om van die gevaar af weg te jaag. Die aanvanklike fout wat die mense agter die plan gemaak het was dat hulle geweldig op die probleem gehamer het sonder om ‘n oplossing aan te bied ook. Die Suidlanders het hierdie fout nog groter gemaak met die versamel-gebiede en ontsnaproetes wat hulle aanbeveel het. Jy moet byvoorbeeld van jou kop af wees om by Heilbron bymekaar te wil kom en al langs die Vaalrivier na die westekant toe te vlug. Die versamel-gebiede en roetes wat hulle voorstel is nie net in die gevaarlikste gebiede in die land geleë nie, die militante groepe weet nou presies waar om te gaan sit en wag ook. Hulle het eintlik nie eers meer taxis nodig om hul ‘troepe’ na die blankes toe te neem nie, want die blankes sal in die middel van hul woongebiede kom deurry na ‘veiligheid’ toe. Maar dit is ook die sleutel tot die ontstaan en die moontlike sukses van die plan – die doel met hierdie bloederige storie was om soveel skok en angs op te wek dat mense se aandag van die ooglopende weggelei kon word.

Die lesers wat daagliks op die snelweë en paaie in die Witwatersrand-Pretoria gebied beweeg sal weet hoe maklik één enkele ongeluk soms ‘n stuk snelweg vir ure lank kan sluit. En dit, glo ek, is wat hierdie bose plan regtig wil bereik. Die idee wat hulle aan ons voorhou, waardeur massas blankes met pangas in hul huise doodgekap sal word, is eintlik baie moeilik uitvoerbaar. Ek wil so ver gaan om te sê dat dit van ‘n sekere punt af selfs heeltemal onmoontlik raak om uit te voer. Daar is ‘n baie makliker manier om dit te doen, maar daarvoor moet die massas op die een of ander manier uit hul huise uitgelok word. Al wat hulle hoef te doen is om deur ‘n paar fop-aanvalle genoeg paniek te saai sodat ‘n massa mense skielik op die paaie gaan en om dan ‘n paar voertuie aan die bo en onderste punte van so ‘n pad uit te haal. Mense wat weet sal kan getuig dat as jy tydens spitstyd op die snelweg gestrand sit, sit jy net waar jy is – jy gaan nêrens nie, want daar is nie ‘n manier om daar uit te kom nie. En dan, as die paaie heeltemal toegestop is, kan die vyand rustig van kar tot kar beweeg en doodskiet soveel soos hulle wil. Daar is ook geen manier hoe die polisie en die weermag só ‘n situasie sal kan hanteer nie, ás hulle in elk geval beskikbaar is. Ek dink nogal hulle sal dalk ‘n bietjie baie besig wees op ander plekke, want ek vermoed dat die Townships self aan die brand sal wees die dag as hierdie plan in werking gestel word.

Ek glo nie die ware plan is om toe te slaan die dag as Mandela doodgaan nie, nie tensy hy ook ‘toevallig’ aan die begin van die visioenêre verhaal skielik te sterwe kom nie. Ek glo nogal dat hierdie storie beplan is om met die Engelse se aanvanklike aanslag op die mense in Noordwes saam te val. Die vyand se meesterplan om die wêreldregering te verkry moet noodwendig op verrassing en gekoördineerde optrede in Europa en Suid-Afrika berus. Enigiets anders sal hul plan in die wiele ry en hulle kan dus nie voortydig in Suid-Afrika optree nie. Nou, dit is so dat ons nie presies weet wat tussen nou en die inmekaarval van die huidige nasionale regering sal gebeur nie en die visioenêre verhaal begin maar eers ná daardie punt. Die betrokke visioen waarin die beginpunt van die verhaal aangekondig word stel dit egter duidelik dat die boom vanself inmekaarval. Dit verkrummel dan ook baie bepaald van bo af en nie deur die een of ander eksterne gebeurtenis of ingryping nie. Mense mag van my verskil hieroor, maar ek kan nie dink dat ‘n beplande massamoord op die blanke groep die huidige regering vanself inmekaar sal laat sak nie – die prikkel sal van buite kom, maar die proses as sulks kan net aan die binnekant gebeur. Die Engelse militêre mag wat hierheen kom kán dit nie verhoed nie, want hulle kom eers na dit hier aan. Die verkiesing in Noordwes, saam met die feit dat die ander Volkstaat dan reeds bestaan, reflekteer verder ook absoluut niks van die voorgestelde aanslag op die blanke groep nie. Ek dink, alles in ag genome, dit is ook net logies dat die duisende taxis in elk geval dan eerder op die twee Volkstate sal toeslaan. Dit is per slot van sake waar die grootste bron van hul spesifieke frustrasies geleë is. Daar is egter ook geen teken van so ‘n gebeurtenis in die aangetekende visioene nie.

Die Engelse en die Sappe sal ook nie aan hierdie jagtog op die ander blanke groeperinge in die res van die land kan deelneem nie, want hulle sal te besig wees in Noordwes daarvoor. Hulle sal waarskynlik ook nie oor die nodige mannekrag daarvoor beskik nie, want ‘n land kan net soveel soldate aan ‘n ‘vredestaakmag’ toeken en nie meer nie. Hou in gedagte hier dat die oorlog in Europa op daardie stadium op sy hewigste is en dat Engeland dit nie regtig sal kan bekostig om troepe af te staan nie. Dit laat nét die militante swart groepe oor om die taak te verrig, maar ook hier is daar probleme wat baie moeilik oorbrug sal kan word. Die eerste rede wat ek hier wil noem is dat Mandela dalk eerder ‘n verdelende faktor in die swart gemeenskap as ‘n samebindende een is. Dit is dan juis sy statuur en nalatenskap wat die swart groep so erg teen Mbeki in opstand gebring het. Dit het klowe gebring wat nie summier deur Mandela se dood oorbrug kan word nie en ek dink ons kan ‘n groot interne geveg verwag. Maar selfs al gebeur dit tog sal sy afsterwe nie noodwendig ook ons einde beteken nie. As sy afsterwe dan werklik die ‘teken’ vir optrede is sal die element van verrassing ook daarmee heen wees, want alle blankes sal dan gereedstaan vir ‘n aanval. Die meer praktiese sy van hierdie saak is natuurlik dat dit nie so maklik en eenvoudig sal wees om miljoene gewapende mense gelyktydig met taxis na die blanke woongebiede te verskuif nie. Dit impliseer so baie voertuie op dieselfde paaie in dieselfde tydgleuf dat hulle noodwendig verkeersvloei probleme moét ondervind. Die laaste syfer wat ek gehoor het was dat tot soveel as twee miljoen swartmense in Soweto en Mamelodi gereedstaan om toe te slaan. Die woonbuurte in Pretoria en Johannesburg het baie strate, maar hulle is relatief smal. Dit kan dalk moeilik raak om so baie mense op presies dieselfde tydstip daar te kry en dan nog in die strate in te prop ook. Jy kan ook net soveel mense gelyktydig in so ‘n straat indruk en nie meer nie, want hoe meer mense hoe groter word die teiken vir die verdedigers. Ek dink die blankes sal in elk geval terugtrek tot sentrale punte om hul posisie te konsolideer en dan sal dit onmoontlik word om almal met pangas in stukke te kan kap. Die ander baie belangrike sy hiervan is dat so ‘n aanval ‘n goed opgeleide militêre mag impliseer wat oor baie selfdissipline en leierskap-dissipline beskik. Waar sal so ‘n mag vandaan kom? Dit impliseer direkte staatsoptrede en dit is op hierdie stadium dalk ‘n bietjie vêrgesog. Hulle kan, net soos in Europa, dit nog nie op hierdie stadium sonder ‘n baie goeie en legitieme rede bekostig nie. Die aanval, soos hierdie storie impliseer, sal egter juis deur ‘n wilde, onstuimige massa geloods word. Die vraag is verder ook hoe effektief so ‘n onstuimige groep werklik kan wees, want alkohol en verdowingsmiddels soos dagga en gom sal bepaald ‘n rol in hul emosionele voorbereiding speel. Dit is alles dinge wat die hoof gebied kan word met gedissiplineerde organisasie en optrede, waarvan die absolute kern is om nie toe te laat dat paniek ‘n vatkans kry nie. Dit is onafwendbaar dat individue in so ‘n moontlike scenario sal seerkry, maar minstens sal die groter groep relatief ongeskonde anderkant uitkom.

Die doel is om soveel blankes moontlik buite Noordwes uit te wis, want hulle weet dat nie al die konserwatiewe blankes voor die tyd daarheen sal verhuis nie. Hierdie ‘uhuru-storie’ het oorspronklik gelui dat net die blankes in Johannesburg aangeval sal word. Die regse agitators het dit uiteindelik uitgebrei om net mooi elke stad en dorpsgebied in die Vrystaat en die voormalige Transvaal in te sluit. Dit sluit al selfs die stede en groter dorpe in die Kaap in! Ek dink nie dit is so toevallig nie, want ek ken genoeg mense hier in Bloemfontein, Rustenburg, Pretoria en Johannesburg om te weet dat die mense in ons stede enige tyd nét so konserwatief as die mense op die platteland is, indien nie selfs meer nie. Dit sluit selfs ‘n groterige groep Engelssprekendes in. Die stadsmense is miskien maar net minder naïef in hul sieninge omdat hul lewens so gejaagd is en hulle aan ander invloede blootgestel is, maar hulle is alles behalwe dekadente liberaliste. En dit bring my by die volgende belangrike vraag.

Hoekom nou juis die gewone blanke mens op straat? Hoekom u, die leser en sy vriende en bure, wat eintlik maar net deel van ‘n gesiglose massa is? Een van die twee redes hiervoor is dat u vanuit die vêrregse politieke hoek as nuttelose liberalistiese gemors beskou word wat die naam Boer nie werd is nie. Daar is nie plek vir u en my met ons ‘tipiese dekadente liberalisme’ in die komende Utopia wat hulle voorsien nie. Die meer belangrike rede, wat met die sataniese boosheid van die vyand te doen het, is egter dat u per definisie deel van die Wit Groep is, wat vir hul doeleindes uitgewis moét word. Een van die sekerste tekens van u geestelike oriëntasie is daardie sekere gematigdheid, oftewel sagmoedigheid, wat sommige mense so maklik as liberalisme en papbroekige dekadensie afmaak. Het u toe aan die begin van hierdie boek na Mat 5 gaan kyk? Kyk, ons sál vorentoe in ‘n oorlog veg, dit is so en ons kan niks daaraan verander nie, maar dit doen geen afbreuk aan die voorkoms van sagmoedigheid en gematigdheid teenoor ons volksgenote nie. Ek praat nie gewoonlik uit oor persoonlike gesprekke nie, maar hier is een wat na my mening baie dringend onder almal se aandag gebring moet word: Mnr. Willie van Wyk het my onlangs meegedeel dat hy Skrif ontvang het dat ons onmiddellik moet begin om die beginsels in Ester 8, 1 Kor. 13 en Gal. 5 toe te pas. Die basiese beginsel hierin is om liefde tot Vader en naasteliefde vir ons volksgenote ‘n werklikheid te maak deur dit te begin uitleef! Hierdie is openbaring wat ons nie maar net kan ignoreer nie.

Ek hou nie van die idee van ‘n oorlog nie, maar persoonlik het ek reeds vrede in my gemoed gevind daaroor, want ek verstaan waarom dit nie gekeer kan word nie. Ons sal in elk geval geen ander keuse hê as om te veg nie, want die oorlog gaan net eenvoudig op ons afgedwing word. Ons mag net nie vergeet dat die beginpunt van enige sukses baie beslis in Mat. 5 lê nie, want dit is een van die grondredes waarom die Woord ons kan leer: ‘Of ek lewe en of ek sterwe, vir my is Christus altyd wins!’

Die geheim agter die bergrede is dat dit nie net praktiese riglyne vir ons onderlinge volksverhoudinge bevat nie, maar dat dit ook ‘n geweldige groot stuk simboliek verteenwoordig. Ons lees in Mat. 4:23 dat Hy op daardie punt besig was om ‘die evangelie van die koninkryk [te] verkondig’. Die woordjie verkondig moes eintlik met ‘proklameer’ vertaal gewees het, soos in ‘uitroep of bevestig’, en wat Hy eintlik maar daarna in Mat. 5 vir ons sê is: ‘Word soos Ek, want dit is die enigste manier om burgerskap van die Koninkryk te verwerf’.

En wat kan ons nie alles van Hom sê nie! Een daarvan is dat Hy nie aan enige kunsmatig gekweekte minderwaardigheidskomplekse gely het nie. Hy het nie maar net soos ‘n stuk dryfhout op die golwe rondgedryf nie, want Hy het verstaan waar Hy vandaan gekom het en wat Hy moes kom doen. Die mees basiese rede waarom Hy dit suksesvol kon doen was omdat Hy nie aan Sy herkoms en Sy toekoms getwyfel het nie. Hy het vanuit die krag en gesag van die Vader opgetree en Hy het daardeur oorwin.

Die enigste rede waarom ons nie dieselfde kan doen nie is omdat ons gebreinspoel is om te dink dat ons onbekwaam is. Kyk wat het met Gideon gebeur toe hy uiteindelik begin glo het dat hy die taak kan uitvoer – maar kyk dan ook wat Vader alles moes doen om hom te oortuig dat hy en sy manne kón. Het dit nie dalk tyd geword dat ons, net soos Hy, hierdie Krag en Gesag vir onsself begin toe-eien en opneem nie? En ons mag, nee meer nog, ons moét dit doen, want Koning Jesus Christus het nie net opdrag gegee om dit te doen nie, Hy het ook die nodige gesag aan ons verleen om juis dit te kan doen.

Wanneer gaan u dan deur die kunsmatigheid en valsheid van die aanslag teen ons geestelike waardes begin sien? Dit vorm dan die kern van ons gevoel van onmag en minderwaardigheid. Wanneer gaan u begin verstaan dat die bedreiging teen ons eintlik niks meer as grootpraat, bravade en vertoon is nie? Moenie u blindstaar teen blote getalle en windmakerige en lawaaierige dreigemente nie. Op hierdie stadium beteken dit niks nie en is dit bloot daarop gemik om ‘n sekere neurose by ons te laat posvat. As u net ‘n bietjie sal gaan sit en dink daaroor sal u ook vind dat dit niks werd is nie, [i]want dit berus in alle opsigte daarop dat ons die wanpersepsie sal aanvaar dat ons voor dit moét buig[/i].

Kan ek ‘n baie praktiese voorbeeld hiervan uit ons sportwêreld gaan haal? Die rugbyspan van Bloemfontein, die Cheetahs, was bekend daarvoor dat hulle nog altyd een van die vier of vyf topspanne in die land was. Hulle het goeie en mooi rugby gespeel en het dikwels selfs tot by die eindstryd van die Curriebeker reeks gevorder – maar het telkens in die finale dele van die reeks vasgeval. Maar toe het iets onverklaarbaar skielik met hulle gebeur en op hierdie stadium het enige en alle spanne hul hande vol met die Cheetahs. Maar is die positiewe verandering in hierdie span se resultate werklik so onverklaarbaar? Nee, ek glo nie, want die spelers se koppe is gedraai om te glo dat hulle goed genoeg is, en hulle het bewys dat hulle dit is. Ons moét dit glo, want die Curriebeker staan nou al vir drie jaar agtereenvolgens in Bloemfontein. Hulle kan dit hierdie jaar verloor, dit is baie waar, maar ‘n ander span sal hierdie beker alleenlik kan wegneem as die Cheetahs teen hulself begin verloor ook.

Die Boervolk se geestelike krag en weerbaarheid is baie doelbewus oor ‘n lang tydperk afgebreek om ons te verswak. Een van die maniere wat hiervoor gebruik is, was om ons te laat glo dat ons Afrikaners is. As ‘n mens nie weet waar hy vandaan kom nie kan jy aanvaar dat hy ook nie sal weet wat hy is en waarheen hy veronderstel is om te gaan nie. Die vyand het met ander woorde daarin geslaag om ‘n identiteit verwarring by die Boervolk te skep. Verreweg die grootste deel hiervan het nogal van binne gekom. Ons is met negatiewe propaganda en verdagmakery gekondisioneer om op ‘n bepaalde manier oor onsself te dink en al wat nodig is, is om te verstaan hoe vals dit werklik is. Dieselfde rugbyspan hierbo is oor ‘n tydperk van dekades op ‘n soortgelyke wyse gekondisioneer om te glo dat hulle nie kan nie. Dit is veroorsaak deur onder andere binnegevegte tussen die amptenary, die neerbuigende houding van die ander provinsies, deur bespotting, verdagmakery van vermoëns, die onregverdige weerhouding van fondse deur die borge, ensovoorts. Ons kan nie gevestigde spelers van buite inkoop nie, want ons ontvang nie ‘n billike deel van die borge af nie. Ons wil in elk geval niemand koop nie, want ons verkies om eerder ons eie jong talent te ontwikkel, maar ons het nie die nodige fondse daarvoor nie. Die borge verkies om hul geld te spandeer ‘waar die voete is’, want dit is waar hul winste die grootste is. Ons word jaar na jaar gedwing om ons eie nuwe talent met groot moeite te ontwikkel, maar net soos hulle begin deurkom word hulle weggelok met reuse voordele. Die heersende situasie dwing ons om jaar na jaar met ‘n heel nuwe span te begin. Bloemfontein is relatief gesproke ‘n groterige dorp met net ‘n paar klubspanne waaruit ‘n senior span saamgestel kan word, maar kyk net wat het gebeur toe hierdie klein ou spannetjie in hulself begin glo het en daarvolgens begin speel het ook. Dit was natuurlik die heel belangrikste deel van hul sukses gewees. Dit was die absolute keerpunt en dit is wat ek graag wil sien wat met my volk moet gebeur. Die rede hiervoor? Ek kan dit nét met ‘n teenvraag antwoord en dit is: Wie is die Verbondsvolk van die Nuwe Testamentiese era, en wat beteken dit? Ons sal waarskynlik nog steeds rugby speel ná Siener se oorlog, maar belangriker as dit, ons sal ook die leiersvolk van die wêreld wees, want ons sal die verteenwoordigers van Koning Jesus Christus se Koningskap op die aarde wees. Begin dan om op hierdie vlak aan uself en u volk te dink en begin dadelik om op daardie vlak te funksioneer ook. Die heel belangrikste hiervan is egter om getrou te bly aan die vereistes wat Mat. 5 aan die Boervolk stel.

Ons moet net begin verstaan ook dat enigiets wat ons besluit om te doen noodwendig op ons knieë voor ons Koning moet begin. Die voorvereistes vir ons nasionalisme lê onherroeplik in die basis van Mat. 5 opgesluit, want die persoonlike karaktertrekke van ons Koning is daardie basis. Hierdie hoofstuk in die Bybel steek baie meer weg as wat sigbaar daar staan, want dit bemagtig ons met die nodige geestelike weerbaarheid om die stryd teen die bose suksesvol te kan hanteer. Dit sluit egter nie net ons geestelike weerbaarheid in nie, maar dit beïnvloed ook die fisiese sy van die saak. Sagtheid is nie dieselfde as morele papheid nie en Mat. 5 beteken nie dat ons nou maar boedel moet oorgee en gaan lê voor die dinge wat ons bedreig nie. Sagtheid beteken ook respek en liefde vir ons eie, en dan veral ook verantwoordelikheid vir die behoud en voortsetting daarvan. Ons het die reg om onsself en ons eiendom te verdedig en hoe gouer ons dit in groepsverband begin doen hoe beter. Ons is bekend daarvoor dat ons ons reg op privaatheid baie hoog skat, maar ons sal vinnig moet leer om ruimte meer geredelik met mekaar te deel. Die moordbendes maak juis jag op mense wat afgesonderd woon, want hulle is heeltemal onbeskermd en weerloos – veral die bejaardes. Ek dink daar steek baie waarde in georganiseerde straatkomitees en konstante monitering van mekaar se veiligheid op straatvlak. Ek glo nie dit kan langer as alarmisties afgelag word nie, want die statistieke vir inbrake, aanrandings en moorde op die blanke groep is heeltemal aan my kant in hierdie debat. Die sinnelose geweld teen ons gaan net ophou as ons dit stop deur mekaar daadwerklik te beskerm, want geweld is ongelukkig die enigste taal wat hierdie mense verstaan. Maar moenie moeilikheid gaan soek nie, hanteer maar net die misdaadgolf soos dit kom. Dit is in elk geval dieselfde as wat mnr. Jacob Zuma onlangs gesê het die straatkomitees in die Townships moet begin doen. Kom ons gebruik die voorbeeld wat hy gestel het vir ons eie beveiliging en beskerming. Hy is die huidige president van die ANC, wat van hom die magtigste man in Suider-Afrika maak, indien nie die hele Afrika nie. As hy sulke dinge kan sê sonder om die straatkomitees en homself aan vervolging bloot te stel kan ons sekerlik ook daarvan gebruik maak. ‘

EN OOK HIERMEE SAAM:

Bladsy 109
‘Die Wit Groep, die massas wat blindweg aan Koning Jesus Christus vasklou, is die één groep mense wat die Satan nie mág laat leef nie. Hierdie groep is nie maar net die kern van die Verbondsvolk nie, hulle is die Verbondsvolk, so sonde gebroke as wat hulle dan ookal mag wees.’
(OPMERKING by hierdie artikel: Dit is die ‘res van die volk’ wat buite Noordwes woon.)

Bladsy 109 – 111
Die Gelofte by Bloedrivier het die Trekkers se nasate baie letterlik die ‘Huis’, die Verbondsvolk van God Almagtig gemaak, so waar gaan Hy ‘woon’ om Sy toekomsplanne te laat manifesteer as ons nie meer daar is nie? Wie gaan dan Sy ‘hande en voete’ wees om die menslike beginstadiums van die herstel van Israel moontlik te maak? Wie gaan Hy gebruik as ‘n aardse basis om die Koninkryk op te vestig? Want dit gaan alles behalwe die newelagtige geestelike konsep wees wat die kansel verkondig, dit gaan ‘n baie konkrete Koninkryk wees met ‘n konkrete Koning op die Troon. Enige kontrak word tussen minstens twee partye gesluit en elke party word tog op ‘n gelyke mate deur die bepalings van die kontrak gebind. Die Trekkers het na Hom gekom met die redenasie, ‘As U dit sal doen sal ons dat doen’ en Hy het dit so aanvaar.

Ek is nie voorbarig of vermetel as ek dit sê nie, maar u moet nou nog net begin verstaan dat Hy homself ook hierdeur gebind het om ons veiligheid en voortbestaan te waarborg. Dit moet noodwendig so wees, anders kan daar tog geen Huis in die toekoms wees nie. Dit is dan ook baie belangrik om te verstaan dat daar nét twee partye betrokke was by die optrek van hierdie kontrak en dit was God Almagtig en die Boervolk. Dit is waarom die bose groep, baie soos koning Herodus destyds, nie sal huiwer om selfs die hele groter Afrikanervolk uit te wis nie, want hulle weet nie wie die individuele lede van die Wit Groep is nie. Hulle vorm die grootste deel van die Boervolk en die Boervolk is tussen die Afrikanervolk versprei. Dit is waarom die vyand hierdie gruwel van die ‘nag van die lang messe’ geskep het. Ek kon dit tot op hierdie stadium nie so stel nie, maar die ‘nag van die lang messe’ vorm nie maar net ‘n onderdeel van die oorlog teen Noordwes nie. Dit is eintlik anders om, want daardie aanslag is maar net ‘n rookskerm om die ‘nag van die lang messe’ moontlik te maak.

Dit is so dat die Bybelverhaal ons met die nodige geestelike wapentuig bemagtig om die stryd te stry, maar wat van die fisiese deel van hierdie stryd? My raad aan u rondom hierdie ‘uhuru-storie’ is dit:

Wat u ookal doen, en wanneer dit dan ookal mag gebeur, moenie vlug nie! Moenie in u motor spring en probeer wegjaag nie, want dan gaan u beslis omkom. As u dan moét veg vir oorlewing, doen dit by u huis, want langs ons paaie staan u absoluut geen kans om te oorleef nie!

Daar mag miskien miljoene mense beskikbaar wees om teen die res van die volk op te ruk, maar selfs hulle het net een kans om suksesvol te wees. Veg terug, en eers as hulle omgedraai en gevlug het kan u op ‘n beheerde wyse begin onttrek na die veiligheid van die verre weste toe. Die sleutel tot ons sukses lê in beredeneerde georganiseerde optrede. Maar dan moet u minstens baie seker maak dat u u bure ken, want u sal mekaar moet help en ondersteun. En die probleem rondom die wapens wat ons nie hiervoor het nie? Weet u, ‘n eenvoudige tuinvurk, of selfs ‘n vierpondhamer word ‘n dodelike wapen in die hande van ‘n desperate mens wat in ‘n hoek vasgekeer is. ‘n Mens kan nie ‘n oorlog gaan veg met sulke wapens nie, maar jy kan jouself in ‘n noodsituasie daarmee verdedig. Langs die pad beteken dit absoluut niks, maar by u huis moet die aanvaller minstens tot by u kom. U staan ‘n beter kans daar, al brand die huis agter u rug. En weet u verder ook dat niks beter werk om ‘n voortsnellende voertuig vol ‘troepe’ vinnig af te skryf as ‘n klomp diesel op ‘n teerpad nie. Die enigste voertuie wat oor dit kan ry sonder om te rol is ‘n militêre tenk en selfs daarmee kan ‘n plan gemaak word as ‘n mens desperaat genoeg is. Daar is in elk geval nie genoeg pantservoertuie en/of bekwame soldate en polisie om elke blanke straat in die land mee aan te val nie. En ja, wat is meer effektief teen die troepe wat uit so ‘n voertuig kom as ‘n bottel vol petrol? Brand hom voordat hy sy panga kan uithaal om u kop te kom afkap – as hy die ongeluk oorleef natuurlik. Ons moet egter net een ding in gedagte hou hierby en dit is dat al hierdie dinge begin en eindig by die besef hoe spesiaal u vir Koning Jesus Christus is. U is tot baie meer in staat as wat u gebreinspoel is om te glo. U is meer werd as wat u dink, en die toekoms het u nodig.

Groete,
Frik Pretorius,

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: