Slaan oor na inhoud

Art 017: 2008-09-24 Die dam wat leegloop in die visioene – verwys dit regtig na Amerika se verslegtende finansiële situasie?

2013/09/01

http://www.sienervanrensburg.co.za
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het ‘n navraag van my korrespondent Noordoos ontvang waarin hy vra hoe waar die onderstaande stellings is, en presies waaroor dit gaan. Hierdie vrae en stellings het verskyn by: http://www.boerevryheid.co.za/forums/showpost.php?p=209755&postcount=1628

[spinnekop] [Siener – Wat is die tyd?] [Pos #1628]
Quote:
Originally Posted by HUMANX
Mense kan julle asb. vir my sê of Siener iets gesê het oor Amerika se huidige finansiële krisis.

Die reaksie wat HUMANX vanaf SPINNEKOP ontvang het lyk so:
Adriaan Snyman het so iets genoem , ek kan nou nie meer presies onthou nie maar dis iets van n dam en dan skeilik is die dam droog en dan is daar net klippe in die dam, hy sê die dam simboliseer die finansies van die land, en dan skielik is daar nie meer water in die dam nie en dan is daar net klippe oor in die dam, die klippe simboliseer skuld briewe m.a.w die land se rykdom is klaar daar’s nou net skuld oor, en dis nou wat gebeur in amerika hulle ‘druk’ geld om wall street aan die gang te hou, en al daai ‘gedrukte’ geld is skuld(briewe) m.a.w. die klippe
Ek dink dis op dvd 5 van die http://suidlanders.co.za/ wat hy dit verduidelik (beter as wat ek dit nou verduidelik het)

MY ANTWOORD hierop aan Noordoos:
24-09-2008
Hallo Noordoos,
Bly om weer van jou te hoor ou vriend!
Ek weet nie wat die ander ‘kenners’ alles hieroor te duimsuig gehad het nie, maar die onderstaande uiteensetting is wat die gang van die verhaal aan die lig bring. Ek gaan nie al die spesifieke verwysings hierby gee nie, want dit sou hierdie antwoord ‘n baie lang ene maak. Hierdie deel van die verhaal, behalwe natuurlik die gelyksoortige gebeure in die Unie, word in elk geval in baie groot detail in volgorde van gebeure aangetoon in Deel 4 van Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?

Daar is in werklikheid drie damme wat leeg word in die verhaal, naamlik twee in Europa en een by Vereeniging. Daar is nie een enkele visioen wat na Amerika as sulks, as ‘n geografiese plek en/of ‘n finansiële entiteit, verwys nie. Ek sou dit graag sterker wou gestel het, maar hierdie storie is gewoon sommer maar net weer ‘n klomp opportunistiese en gedramatiseerde snert. Die visioene verwys nét na die optrede van afdelings van Amerika se troepe in Europa en hier by ons. ‘n Dam, binne die konteks van die verhaal gesien, verwys in elk geval nie na ‘n land se finansiële vermoë nie, dit verwys sonder uitsondering baie bepaald na ontwrigte soldate wat deur hul vyande in ‘n bepaalde gebied bymekaar geforseer word.

Siener het aan Mussmann verduidelik wat in Amerika as sulks gebeur, maar daar is geen visioene daarvoor nie. Dit was, m.a.w. bloot ‘n ‘vrye beskrywing’ van wat hy oor Amerika gesien het. Amerika gaan sommer baie seerkry in ‘hul afdeling’ van die komende oorlog, maar dit speel geen rol in die verhaal wat ons ontvang het, en soos dit ons situasie raak nie!

(a) ‘n Dam ‘ver in die noorde’ van Europa:
Die eerste dam wat ons in die verhaal raakloop is ‘ver in die noorde’ van Europa geleë. Die gang van die verhaal dui aan dat dit in Pole lê, oftewel in die noord-ooste van Europa, soos die visioene dit stel. Hierdie dam ontstaan as die Amerikaanse mes die Engelse garingboom in Pole in twee stukke sny. Dit gebeur heel aan die begin van die verhaal, net nadat die Amerikaners die Turk die eerste keer vasgetrap het. Die Engelse troepe word in Pole deur die momentum van die Amerikaanse aanslag weggedruk na die suide en ooste, waar hierdie dam geleë is.

Die wal van hierdie dam lê min of meer op die suidelike grens van Pole, maar dan ook baie naby aan die grens met ou Rusland. ‘n Kwaai Amerikaanse bul trek op hierdie stadium van Genève se kant af daarheen en breek die dam se wal oop (hy gaan baie doelbewus daarheen om die geel Engelse koetsie, oftewel ‘geel spiter’ om te gooi). Die Amerikaanse bul kom breek dus die dam oop om te keer dat die twee afdelings van die vyand, dit is die Europa Regering en die Statebondsmagte weer in ‘n enkele eenheid kan konsolideer. Die omkeer van die ‘geel spiter’ beteken dat die Amerikaner die vyand se HK (en leierskorps) aanval en vernietig.

Die ‘water’ binne die dam (soldate van die Europa Regering, wat uit Engelse en Franse bestaan) vlug dan by die gat uit en stroom teen ‘n lang afdraande af na die suide. Die Duitse skêr (blou beeste, donkerblou-skimmel perde) raak dan besig met die Engelse en Franse troepe, asook een van die drie groepe Indiër-terroriste wat daar teenwoordig is.

Die Turk, wat die oorlog begin het, bevind homself op hierdie stadium iewers in die verre noorde of dalk noord-oostelike deel van Pole. Hy word heel aan die begin van die verhaal deur die Amerikaners aangeval, maar ontvlug as die Amerikaanse mes sy aandag na die Engelse garingboom verskuif. Hulle doen dit omdat die garingboom die werklike bron van die probleem blyk te wees – die Turk is maar net ‘n Engelse pion in hierdie gebeure. Die Turk hergroepeer daar en kom later weer deur ou Rusland na die suide terug om aan die oorlog te kom deelneem.

Die Statebondsmagte (Engelse en Indiër-terroriste) word deur ‘n groot Duitse saag uitgewis in ‘n gebied wat ons kan aandui as die aangrensende suidwestelike deel van Pole (baie naby, en langs die stukkende damwal dus). Hierdie saag staan onder bevel van ‘n Boer-generaal wat deel van die Duitse magte vorm – hy werk vir hulle. (Hy dra ‘n bruin pak klere met blink knope. Sy eweknie hier in die Unie, die Sap-rebel, dra ook ‘n blink horlosieketting by sy bruin pak – dit is die baie bekende ‘man met die bruin pak klere’ wat almal so geredelik met die komende leier verwar. Dalk sal jy nou beter verstaan waarom ek so onderlangs glimlag oor die baie ‘leiers’ wat so skielik so lief geword het om in bruin pakke gesien te word! Die leier wat kom dra wit klere en NIE bruin nie!)

Die kleur wat in die visioene aan die Statebondsmagte toegeken word is vrouens met swart rokke en wit kant om die nek. Die Sappe hier by ons word in hierdie verband weer aangedui as ‘n wit perd (Smuts) wat swart kolle kry, en dan word hy swartbont (wit en swart). Hierdie is nie net die kleur van ‘n vermenging van wit (Goddelike reinheid) met swart (sataniese boosheid) in die verhaal nie, maar ook die kleur van enige rebellie in die algemeen. Die Engelse rebel, wat ‘n Lord General Somebody sal wees, smelt byvoorbeeld met ‘n groep Indiërs in Europa saam. Hulle rebelleer teen die bose groep se poging om ‘n staatsgreep op die vrye Westerse Wêreld uit te voer. Hulle kom ook hierheen om aan ons kant teen die vyand te veg.

Die vlugtog van die ander afdeling van die vyand, die sogenaamde Europa Regering in die verhaal, geskied al langs die grens met ou Rusland af tot min of meer op die suidelike grens van Hongarye. Dit kan dalk selfs oorspoel tot in die noordelike deel van ou Joego-Slawië. Die Duitse blou beeste en donkerblou skimmelperde vernietig die Europa Regering tussen die bosse op hierdie afdraande. Hulle word voorgestel as vrouens met geel klere, as geel karretjies wat uitmekaarspat, mense met geel kamaste, en ook as ‘n growwe geel steen wat deur ‘n fyn blou steen agtervolg word. Al hierdie beelde verander in ‘n skottel vol wors as ‘n blou perd in die bosse by die steen kom en dit oorwin. Dit loop saam met ‘n ander verhaaltjie waarin ‘n groot wit vark deur (onder andere) Siener geslag word en daar wors van hom gemaak word. Terloops, die bak wors kom hierheen om deel te vorm van ‘n feesmaal van vryheid ná die eerste staatsgreep (swart skoene) omgekeer is, maar die wors beland op die grond as die vyand onverwags toeslaan en die tweede staatsgreep uitvoer (rooi vlag).

Siener het na hierdie aangeleentheid verwys as ‘twee verskriklike veldslae’ wat die uitkoms van die oorlog in Europa bepaal, maar dit nog nie beëindig nie. Dit is tydens hierdie twee veldslae wat die bloed soos stormwater tussen die graspolle deurloop.

Die vloedwater spoel ‘n diep moddersloot in Europa oop. Hierdie sloot loop suggestief deur die see en sluit dan by die Oranjerivier aan. Die pad-netwerk (‘hoofpaaie’) in die Unie bestaan uit die droë beddings van die Oranje- en Vaalrivier, en die vyand kom langs hierdie roetes vanaf Europa na die Unie. Die riviere droog op as gevolg van die geweldige droogtes wat ons tref, dit is die verskillende broedertwiste wat uitbreek. Dit is egter nie nét die konserwatiewe politieke Boere wat ‘n broedertwis ondervind nie, die Sappe en Engelse spring by geleentheid self onderling aanmekaar.

(b) ‘n Geel dam in Europa.
Die tweede dam, die een waarna jy verwys, lê in die omgewing van Genève, en die water van hierdie dam is geel. Geel is die kleur wat aan die Europa Regering toegeken word, en die dam is met ander woorde ‘n gebied waar die vlugtende soldate van die Europa Regering saamdrom ná die twee verskriklike veldslae verby is. Hulle vlug, uit die aard van die saak, terug na waar hul sterkste basis lê. Die Engelse se oorspronklike HK word aangedui as ‘n bult baie naby aan die plek waar die VVO se HK geleë is, en wat in die werklike lewe by Genève geleë is. Dit bestaan uit ‘n huis met twee (voor)deure en ‘n stoep waarop ‘n sitbank staan. Die vrou met die klein dogtertjie onder ‘n kombers op haar skoot (Duitsland en Ierland) sit onder andere op hierdie bank nadat Duitsland die Iere se onafhanklikheid by die VVO se vredesamesprekinge beding het.

Die Amerikaanse beeste gaan op hierdie stadium in hierdie dam in en breek die wal oop wat aan die oostekant van die bult lê (met dalk ‘n bietjie suid in), en dan stroom die geel water weg na die suid-ooste. Hierdie optrede spruit voort uit die feit dat die bose groep die VVO se skietstaking agteraf verbreek en op die weerlose Duitsers en Amerikaners toeslaan. (Die Duitsers en Amerikaners moet ontwapen en demobiliseer as deel van die ooreenkoms). Die Engelse soldaat wat in die verhaal verdrink (Britse kroonprins), ry op ‘n swart perd in hierdie stroom in en verdwyn dan onder die water (soos Farao in die Skelfsee, het Siener gesê.) Daar is ‘n alternatiewe verhaaltjie wat hierdie gebeure beskryf as ‘n man wat op sy rug lê met blink (koning)sterre op sy baadjie. Hy kom te sterwe in ‘n verskriklike Duitse haelstorm in Europa, wat al die mielies wegslaan in die suid-ooste, asook die sentrale deel van Europa (Frankryk en België). Die Britse Koninkryk kom op hierdie punt tot ‘n val, want hul totale leërmag word hier finaal saam met hul leierskorps vernietig.

Die straatklippe in die bodem van die dam word sigbaar soos die water uitloop. Klippe verwys na bomme, en dit vorm volledig deel van die gebeure wat dan begin afspeel. ‘n Klein voëltjie (Engelse lugmag) sit by die klippe in die dam en dan kom ‘n groot voël (Amerikaanse lugmag) en hy sluk die kleintjie in. Ons sien verder ook dat ‘n toneeltjie beskryf word waarin daar na bome en klippers verwys word, en dan kom daar vuurvlamme uit die klippers uit. Maar nie net dit nie, genl. Louis Botha (wit hond, Engelse meeloper en agent provocateur tussen die lede van die Bruin Groep in die Unie) arriveer op daardie stadium óók in die dam. Ons sien in die verhaal dat hy hiervandaan vlug as die Boere sy streke agterkom. Hy klim in Europa van ‘n hoë berg met ‘n leer teen ‘n krans af tot onder tussen die klippe binne in die leë dam. Die suggestie is dat hy saam met die Engelse in die dam doodgeskiet word. (Mag hierdie kwelgees heeltemal tot rus kom hierna!)

Hierdie dam lewer egter ook ‘n direkte aansluiting met die Unie verhaal op, en wel in die sin dat die donkies wat van Europa af terugkom daar deurtrek op pad terug hierheen. Hulle neem nie werklik deel aan daardie operasie nie, maar loop hulself skynbaar in ‘n hinderlaag vas binne in die dam. Die Amerikaanse verraaiers (mes met ‘n skurwe hef) sny ‘n bruin blok (genl. Manie Maritz) stukkend tydens hierdie gebeure. Dit gebeur net voordat die (goeie) Amerikaanse beeste die wal van hierdie geel dam oopbreek. Hierdie verraaiers breek weg van die Amerikaanse magte wat die Turk die eerste keer aanvat, heel aan die begin van die verhaal, en loop dan oor na die Engelse toe. Genl. Maritz lê dan kaal (veldslag verloor) op die voorste wa wat by Lüderitzbaai aan wal kom – die wiele ‘kom so uit die water uit’. Hierdie is die tweede blou brief (tweede golf Duitse hulp) wat hier aankom, want die waens bring die donkies asook Duitse mannekrag en wapens hierheen. Hierdie Duitsers dra ‘suiwer blou’ klere. Dit dui natuurlik die derde stadium van die viermalige geestelike verdieping aan wat by die Duitsers plaasvind, want hulle gaan ook deur ‘n smeltkroes as die Engelse vroeg in die verhaal op Duitsland toeslaan. Hulle val onder andere op Berlyn aan, en Duitsland se son van vryheid verdwyn agter dik swart (oorlogs) wolke. Die vierde deel van Duitsland se geestelike verdieping manifesteer in die feit dat die hele Duitse reserwemag kort hierna hier aankom met wit klere aan – wit synde God Almagtig se kleur in die verhaal.

(c) ‘n Dam by Vereeniging.
Die derde dam ontstaan naby Vereeniging kort nadat die Sappe teen die Vredesberaad by Rustenburg rebelleer. Hulle begin met onluste in Johannesburg se strate, en gebruik dit as ‘n rookskerm om ‘n horinglose rooi Engelse bul los te maak. Hy staan vasgemaak omdat die VVO se algemene skietstilstand in die Unie op daardie punt van krag is. Hierdie bul se horings word deur die Duitse saag afgesaag in Europa op die stadium waar die kwaai Amerikaanse bul die geel koetsie in Pole omgooi. Hy word dan deur een van die Indiër-terroriste aangeval en vlug na die suide. Hy kom daarna hierheen, en arriveer kort voordat die verkiesing in Noordwes plaasvind – hy kom, volgens alle aanduidinge, hierheen as ‘n soort ‘vredestaakmag’ tydens die verkiesing. (Sic!), en dit is inderdaad ‘siek’, ja, want die hele ding stink van die siniese moralisme van die internasionale politiek!

Maar kom ons kyk kortliks hoe die dam by Vereeniging ontstaan.

Die eerste staatsgreep in Noordwes word deur twee donkerblou Duitse skimmelperde omgekeer en die vyand word tot in Pretoria teruggedryf. Die VVO (Duitsland en Engeland) kom dan in Pretoria bymekaar en ‘n skietstilstand word bewerkstellig. Die twee Duitse perde staan gekniehalter tydens hierdie gebeure. Hierdie geleentheid word ook gebruik om ‘n vredesberaad by die Boere parlement in Rustenburg tussen die strydende Boere faksies te hou (Sappe, oftewel verraaiers, ingesluit). Hierdie mense kom dan ook tot ‘n vergelyk, en hulle trek selfs ‘n geskrewe amptelike ooreenkoms met mekaar op. Die Sappe en die Engelse gebruik egter die geleentheid om ‘n verrassingsaanval op die Konserwatiewes te beplan en uit te voer. Die Sappe se onluste in Johannesburg vorm deel hiervan. (In Pretoria smelt die Sappe en ‘n ander rooi Engelse bul met mekaar saam om ‘n Engelse kanon en ‘n Sap-kanonwa te vorm. Hierdie kanon word gebruik om die Boere parlement in Rustenburg stukkend te gaan skiet.)

Die twee Duitse generaals kom egter agter wat regtig agter die skerms aan die gang is en ruk dan los. Hulle hardloop na die Vrystaat waar hulle by ‘n klompie bruin (donkie) karre gaan aansluit. Die bruin karre verwys na ‘n groep bruin basterskape (Blou Groep) wat vroeg in die verhaal in Noordwes van die Groen Groep afgeskei het. Hulle word in twee groepe uitmekaar gedryf as gevolg van die Sappe en Engelse se aanslag tydens die eerste staatsgreep in Noordwes. Die Blou Groep gaan trek hierna laer in die Vrystaat, net onderkant Vereeniging.

Die bruin karre en die twee Duitse perde loods ‘n aanval teen die onluste (en die rooi bul) in Johannesburg, maar loop hulself dan in ‘n hinderlaag vas. Hulle vlug hierna terug na hul basis suid van Vereeniging. Dit is nie duidelik presies wat hierna van die twee Duitse perde word nie. Ons sien dat die rooi bul hulle op ‘n stadium teen ‘n draad vaskeer (troepemag) en dat die bul (seuntjie, leier) hulle met ‘n sweep slaan, maar ons lees hierna nie weer van hulle nie.

Die rooi bul en die Sappe, waar Jan Smuts as ‘n droë doringboom voorgestel word, agtervolg die vlugtende bruin karre en breek uiteindelik die dam se wal oop (op ‘n suggestiewe wyse). Dit bring mee dat die Vaalrivier hierna in vloed afkom (bruin karre, oftewel vaal hoede, wat vlug), en die water loop uiteindelik in ‘n groot pan in. Die horinglose rooi bul se horings het op hierdie stadium reeds weer uitgegroei, wat beteken dat die Sappe hom herbewapen het, en hy en Smuts trek dan in die moordkamp in Noordwes in. Hulle gaan daarheen, saam met die Britse rooi koei, om die Bruin Groep (konserwatiewe politieke inwoners) in Noordwes te gaan uitmoor.

Hierdie pan (‘natuurlike dam’) is iewers tussen Kimberley en Coligny geleë. Die Duitse rooi-bles bul (Duitse opperbevelvoerder) en ‘n klompie vliegtuie vanaf die Duitse vliegdekskip (makoue) snel hulle te hulp en beskerm hulle teen die vyand se verdere aanslae. Die Duitse bul en hierdie Boere (vaal hoede) trek dan teen die vyand op en breek deur hul linies by Wolmaransstad – die vaal hoede knip die draad (linie troepe) oop met ‘n silwer tang (Duitse hulp) en skep sodoende ‘n ‘hek’ in die heining. Dit stel die vasgekeerde volk in staat om na Prieska te kan ontvlug – en hulle kom almal in wit klere daar aan. Een volk, met een God, en met een doelwit voor oë – om Sy volk te bly!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: