Slaan oor na inhoud

Art 018: 2008-09-27 Toffies, Karaktermoord ….. en sommer Angus Buchan ook!

2013/09/01

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel het ontwikkel op grond van ‘n agteraf aanval op my op Boerevryheid.co.za se webblad. Ek begin daarom met ‘n brief aan my ou vriend Noordoos, waarin ek hom gevra het om ‘n antwoord namens my op Boerevryheid.co.za te plaas. Ek publiseer saam met dit ook drie briewe wat met die aanval verband hou. Ek het hierdie artikel spesifiek geskryf om aan die meer gematigde groep die ‘boere sports’ te wys wat hulle misloop! [Ek wil egter onmiddellik hier byvoeg dat die deursnee lid op BV op ‘n heel ander en volwasse vlak van emosionele balans funksioneer!]

Die algemene beginpunt van vandag se artikel lê in ‘n vorige artikel wat oor die drie blou briewe gehandel het, en die spesifieke punt waar hierdie huidige artikel begin het kan hier gevind word: http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?t=10031&page=110

Hallo Noordoos,

Ek het vroeg vanoggend op BV gesien dat die veldtog teen my as persoon skielik ‘n nuwe dimensie begin bykry het. Dit blyk dat nog een of twee mense op die wa geklim het en tot allerhande gevolgtrekkings gekom het wat nie regtig enige bestaansreg het nie. Die bron hiervan is duidelik ‘n skeefgetrekte gevolgtrekking wat die deelnemer Marco gemaak het rondom my opmerking. ‘Ek is mal oor Angus Buchan en wat hy bereik het’, en dit is [eintlik te verwagte] onmiddellik deur Voertsek opgevolg in sy kenmerkende oorywerigheid om my by te kom. Dit is nou tot so ‘n mate verdraai dat dit ontaard het in presies dieselfde werkwyse wat die ANC op sy teëstanders toepas – ek het by implikasie, soos Buchan, ‘n sot in hulle oë geword!

Die belangrike punt is egter dat daar nou rêrig niks is in wat ek gesê het wat enigsins na ‘n saam biddery met anderskleuriges herlei kan word nie – ek het bloot gesê dat Buchan meer bereik het as die kerke rondom herlewing, en daarmee het ek baie bepaald na die talle foto’s verwys wat BLANKES aandui wat lofprysing doen. As jy byvoorbeeld die 60,000 BLANKE manne by Greytown, of die BLANKE skare onlangs by Loftus vergelyk met die 300 BLANKE manne wat onlangs by ds. Bennie Mostert se herlewingsdienste by Moreleta se NG kerk opgedaag het sal my opmerking dalk in sy korrekte perspektief verstaan word.

Ds. Mostert is ‘n predikant wat hom in sy professionele hoedanigheid reeds jare lank daarop toelê om mense tot herlewing te lei. Buchan daarenteen sê bloot een keer: Kom ons loof en prys die Here omdat ons glo en omdat dit lekker is om te glo ….. en dan slaan daar tienduisende mense uit by die plekke waar hy optree. Die oorgrote meerderheid van hulle ry letterlik honderde en honderde km’s ver om daar te wees, en dan slaap hulle nogal in tentjies op die grond ook!. Sê dit nie vir jou iets van die wonderwerk wat besig is om in honderde duisende BLANKES se harte plaas te vind nie? Want om 60, 000 manne sonder enige noemenswaardige advertensie by so ‘n byeenkoms bymekaar te kry impliseer ‘n reuse groot onderbou van gelowiges wat na die Stem van die Gees luister …. en veral doen!

Dit is dus nie regtig nodig om die ANC se rassekaart-speletjie óók op my te wil begin toepas nie, want ek is nie ‘n voorstaander van hierdie soort verbroedering nie. Ek was trouens nog nooit nie, want ek het nog nooit daardie behoefte gevoel nie. Dit is in elk geval ook waarom ek uiteindelik in 1994 uit die NG Kerk uitgestap het – die groot liefde vir Boesak in die NG kerk in die vroeë 1980’s was een van die beginpunte hiervan. Ek het nog altyd geglo dat jy enige nie-Afrikaanssprekende ‘n groot onguns aandoen om enigiets in Afrikaans in sy keel af te wil forseer. Dit sluit Boesak en sy groep in, want hulle praat oor die algemeen nie Afrikaans nie, hulle bedryf dit – net soos ‘n mens wyn in ‘n fabriek sou trap.

Ek is verskriklik lief vir my taal en probeer dit daarom so skoon en suiwer moontlik hou. My taalgebruik mag dalk ‘n bietjie oudmodies voorkom, maar ek verkies dit so want dit is baie mooier as die kortaf ‘koerant-manier’ wat deesdae so hoog in die mode is. Ek sien regtig ook nie kans om self na ‘n erediens in, sê maar Fanakalo, te gaan luister nie. Ek verstaan Fanakalo want ek kan dit redelik goed praat, maar darem nie só goed nie. Afrikaans is my taal, so waarom sou ek goedsmoeds na enigiets in ‘n ander taal gaan luister as dit in my eie taal beskikbaar is?

My probleem is die vraag waarom sommige Boere hulself én hul volk so geredelik kan verneder deur die ANC se werkswyse so maklik en so presies na te volg? Het hulle dan nie meer verbeelding as dit nie? Of ….. hoort hulle regtig nog by ons?

Saam met dit wil ek egter sê dat ek ten volle met ‘Toffie’ se denkpatroon saamstem: Wie is ons om te oordeel watter mense gered sal word en watter nie? Siener het in elk geval, volgens Oupa Krause (wat sommer baie, baie vêr regs was!) gesê dat ons en die swartes goeie BURE sal word – nie saambly nie, maar langsmekaar in verskillende gebiede. Ek het dit dan ook in my werk baie duidelik gestel dat ek dit ten volle aanvaarbaar vind so.

Groete,

Frik Pretorius.
——————————————————————————————

Die onderstaande is afgetrek van http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?t=10031&page=110
marco
WERFNAR
Aansluit Datum
2006-Jul-Fri
Plek
Mandelasegat-topia
Poste
5,764
Re: Siener – Wat is die tyd?
Nee wat, ek het heelwat ‘kritiek’ vir mnr. FH Pretorius en sy ‘nuwe’ openbaring oor die ‘nuwe’ metode (met rekenaar) om siener se visioene wat ‘n ‘versteekte’ verhaal het op te los. En net hy wat mnr. Pretorius is het die ‘sleutel’ van God gekry! (Klink vir my baie bekend) Sy metode is ‘wetenskaplik’?

Sy ‘çhristelike’ ondersteuning vir ouens soos Buchan (Faith like potatoes)? Hy sien die swartes as geen bedreiging nie??? Ja mooi, nou veroordeel hy ouens soos ek wat glo vryheid gaan kom deur die wapen want ouens soos ek gryp vir ver regse politieke redes na AS se boeke om mense te ‘mislei’ en op te stook sodat ons kan oorgaan tot geweld!
Dis die probleem wat ek met meeste kerke en baie gelowiges het. Dit gaan oor ‘n liewe Jesusie en ons is almal tog sy liewe kindertjies en so kosbaar. Vergeet van realiteit. Vergeet van die mentaliteit van die swartes in Afrika. Nee ons gaan almal handjies vat en gelukkig saam leef. Nou begin ek wonder wie is regtig die misleier?

Ek roep nie mense op om wapen op te neem nie maar ek gaan ook nie stil bly as ouens probeer vertel dat daar nie moeilikheid gaan kom nie. En veral dan iemand wat my probeer wys maak dat God hom ‘n spesiale sleutel gegee het nie. Hoeveel ouens het dit nie al gebruik nie?

In my opinie is dit juis mnr. Pretorius wat mislei is terwyl hy dink hy is die een met die sleutel.
—————————————————————————————–

26 Sep 2008, 12:44#1648
Elizabeth vd Schyff
Ant: Siener – Wat is die tyd?
Marco,
Dink jy nie dat jy Mnr. F.H. Pretorius bietjie kras oordeel nie? As jy ‘n kundige is waarom kontak jy hom nie persoonlik en klaar dit wat jou pla met hom uit nie? Dit is redelik onregverdig om sy werk op ‘n openbare forum te kritiseer. Per slot van sake het jy tog ‘n keuse gehad om die boek te lees. As jy nie daarvan gehou het nie kon jy dit maar net eenkant geplaas het en iets anders gelees het. Ek het ook Mnr. Pretorius se boek gelees maar het glad nie tot die gevolgtrekking gekom dat dit wat hy sê die alfa en die omega is nie, of dat hy soos jy dit uitdruk dat “net hy wat mnr. Pretorius is het die ‘sleutel’ van God gekry!

Die volgende opmerking “Dit gaan oor ‘n liewe Jesusie en ons is almal tog sy liewe kindertjies en so kosbaar.” is ongegrond en lasterlik. Sou jy op die vleeslike arm steun is dit jou prerogatief, maar laat ruimte vir elkeen om te steun op wat/wie hy/sy wil steun.

Mnr. Pretorius staan onder geen verpligting om sy werk met ander mense te deel nie tog het hy probeer om die baie van ons wat so graag die visioene wou verstaan te akkommodeer. Om dit te lees of nie bly ‘n eenvoudige keuse. Geniet jou naweek.
——————————————————————————————

Voertsek
Bittereinder
Re: Siener – Wat is die tyd?
Oorspronklik gepos deur marco
Nee wat, ek het heelwat ‘kritiek’ vir mnr. FH Pretorius en sy ‘nuwe’ openbaring oor die ‘nuwe’ metode (met rekenaar) om siener se visioene wat ‘n ‘versteekte’ verhaal het op te los. En net hy wat mnr. Pretorius is het die ‘sleutel’ van God gekry! (Klink vir my baie bekend) Sy metode is ‘wetenskaplik’?
Sy ‘çhristelike’ ondersteuning vir ouens soos Buchan (Faith like potatoes)? Hy sien die swartes as geen bedreiging nie??? Ja mooi, nou veroordeel hy ouens soos ek wat glo vryheid gaan kom deur die wapen want ouens soos ek gryp vir ver regse politieke redes na AS se boeke om mense te ‘mislei’ en op te stook sodat ons kan oorgaan tot geweld!
Dis die probleem wat ek met meeste kerke en baie gelowiges het. Dit gaan oor ‘n liewe Jesusie en ons is almal tog sy liewe kindertjies en so kosbaar. Vergeet van realiteit. Vergeet van die mentaliteit van die swartes in Afrika. Nee ons gaan almal handjies vat en gelukkig saam leef. Nou begin ek wonder wie is regtig die misleier?
Ek roep nie mense op om wapen op te neem nie maar ek gaan ook nie stil bly as ouens probeer vertel dat daar nie moeilikheid gaan kom nie. En veral dan iemand wat my probeer wys maak dat God hom ‘n spesiale sleutel gegee het nie. Hoeveel ouens het dit nie al gebruik nie?
In my opinie is dit juis mnr. Pretorius wat mislei is terwyl hy dink hy is die een met die sleutel.

Hmmmm…..interresant. So Petoors is n nog n Ertapelmoer aanhanger OOK en hy “like like” sy swart broers. Dus kan ek nie anders as om te wonder wat regtig die motief en die sponsors agter die skerms is nie. Klink my weer na n goewerment Project-TWART…..

Ek sien dooie mense….ek sien dom mense….ek sien veraaiers …..hulle is orals. Moet my nie verkwalik as ek daardie gawe het nie…
————————————————————————————

En nou vandag se artikel.

Iemand het eendag vir ‘n politikus gesê: As jy jou uitgee vir ‘n toffie gáán jy gekou word. Hierdie politikus het blykbaar gebrom oor die wyse waarop hy in die openbaar aangeval is, en is toe deur ‘n ander persoon met hierdie opportunistiese kwinkslag ‘getroos’.

Wat was hierdie persoon se sonde? Hy was per slot van sake ook maar net ‘n mindere lid van ‘n groot organisasie, iemand wat sy party se dogma verkondig en uitgeleef het. Nou, ons lag miskien hieroor, maar hoekom sal een enkele mens in enige groot organisasie op so ‘n spesiale wyse uitgesonder word? Dit kan net wees omdat hy sy ding op ‘n bepaalde individuele manier gedoen het, en dat hy relatief suksesvol daarmee was. Die opposisie het duidelik nie daarvan gehou nie, want hy het net so duidelik hul swakhede oopgevlek en ontbloot – en daarom hierdie ietwat siniese reaksie.

Ek is geen politikus nie, en ek het baie beslis geen ambisies om een te wees nie, maar ek het agtergekom dat ‘n soortgelyke tendens teen my bydrae rondom Siener van Rensburg aan die ontwikkel is. Dit kom tans nêrens so duidelik na vore as juis op die geselsprogram ‘Siener – Wat is die tyd? op http://www.boerevryheid.co.za nie. Ek word al sedert my oorspronklike deelname as Oupa Baard daar gekarnuffel, maar die aanvalle het die afgelope tyd al hoe meer begin ontaard in ‘n uiters venynige en giftige poging tot karaktermoord. Die gekarnuffel pla my nie regtig nie, want dit vorm maar deel van enige normale debat, maar wat nou aangaan is vanuit enige gebalanseerde oogpunt nie meer aanvaarbaar nie.

Dit is bekend dat ek ‘n paar jaar gelede daar deelgeneem het as Oupa Baard, en dat daar baie vrae uit my teenwoordigheid daar voortgespruit het. Ek kan dus vanuit praktiese blootstelling en ondervinding saampraat oor hierdie webblad en sy mense. Sommige van hierdie reaksies was aanvanklik baie negatief van aard, wat te verstane is, want my boodskap het baie sterk ingedruis teen die dinge wat hulle tot op daardie stadium oor Siener gehoor het. Ek het so geduldig moontlik probeer verduidelik, en dit het klaarblyklik gewerk, want uiteindelik het slegs ‘n klein handjievol lede oorgebly wat, asof in beginsel, hewig van my verskil het. Daar is selfs minstens een van daardie skuilname van destyds wat weer deurslaan.

Wie en wat is Boerevryheid, en hoekom verwys ek in die besonder daarna? Die maklike antwoord vir baie mense is dat dit ‘n regse gespreksforum op die internet is wat deur dr. Lets Pretorius gedryf word. Daar is mense wat dalk selfs sal wil beweer dat dit ‘n plek is waar allerhande ‘bose en onheilige regse dinge’ gepropageer word. Maar hierdie is ‘n persepsie wat nie regtig enige bestaansreg het nie, want eintlik is BV iets heel anders. Dit is so dat die fokus by hierdie groep op die eie in plaas van die groter geheel gerig is, maar wat kan tog verkeerd wees daarmee?

Hierdie beweging het ontstaan ná die ondergang van die AWB, maar is nie noodwendig presies dieselfde organisasie nie. Dit het egter wel ‘n sekere vakuum gevul wat deur die heengaan van die AWB veroorsaak is en het die tuiste van ‘n beduidende groot groep ontredderde konserwatiewe blankes geword. Daar is ‘n geweldige positiewe aspek aan hierdie soort forum verbonde wat nie altyd raakgesien en na behore erken word nie. Dit wissel van ‘n afdeling waar daar ernstig vir ons volk en die wêreld gebid word, tot en met sinvolle besprekings van sake van die dag – wat gebeure op die internasionale vlak insluit. Mense kan seker heelwat sê rondom die politieke sy van BV, ten regte óf onregte, maar ek weet nie of álmal daar noodwendig in hierdie aspek belangstel nie. Die absolute oorwig van hierdie mense is egter wel opreg besorgd oor die rigting waarin die algemene politieke omgewing hoe langer hoe erger teen ons verskuif word.

Een van die grootste foute wat die meer gematigde groep kan maak is om alle konserwatiewe mense summier te wil afskryf as onbuigsame en ‘wild eyed’ takhare. My ondervinding, en onthou dat Oupa Baard deurgaans ‘n ‘openbare teiken’ daar was, is dat die oorwig van die lede op BV in werklikheid baie ordentlike mense is. Ek is uitgesproke gematig in my sieninge, en dan boonop ook nog nét so openlik en ernstig teen enige vorm van politiek gekant, en die blote feit dat my naam ten spyte hiervan nog steeds op BV verdra word spreek boekdele van daardie ‘regse’ gemeenskap se algemene lewenshouding.

En nee, ek is nie besig om die heuningkwas in te lê om my boeke aan hulle te probeer verkoop nie, want dieselfde geld vir hulle as vir alle ander groepe – ek adverteer my werk in die openbaar vir almal wat belangstel, en dit is dit. Ek is in elk geval op rekord dat ek al reguit vir mense gesê het hulle hoef nie my boeke te koop as hulle dit ‘met voorwaardes’ wil doen nie. Dit is elke mens se reg om self te besluit hoe wyd hul hulself vir enigiets wil oopmaak, en ek het nie die reg om enigsins daaraan te peuter nie. Ek glo in vryheid van spraak en geloof, sien. My argument is bloot dat ek met ‘n deurtastende ondersoek na die Waarheid rondom Siener se toekomsblik besig is, en saam met dit dat geestelike groei nét kan plaasvind waar daar toetsing teenwoordig is óók. My bydrae het blykbaar nou maar eenmaal die manier om juis dit in die konserwatiewe gemeenskap te doen, maar ek is nogtans nog steeds nie verantwoordelik vir die volgende mens se persoonlike besluite nie – ek dra nie die moontlike gevolge wat daarmee kan saamgaan nie. Los dan liewer my boeke uit, en hou asseblief dadelik op om te lees wat ek hier skryf as u dan nie hou van wat ek sê nie. Gaan doen iets anders, gaan sny die gras, of gaan sommer net weg, want die ware en werklike Siener van Rensburg is nie vir almal bedoel nie – dit is slegs bedoel vir daardie mense wat die Waarheid in hierdie saak op ‘n opregte wyse wil soek. En dit wys wel deeglik, want in die laaste tyd dui bestelling na bestelling die bron daarvan aan as, ‘By ‘n vriend gehoor’, ‘Deur iemand wat ek ken aanbeveel’, ensovoorts.

Die ander, en vir my die belangrikste deel van die huidige aanval, is dat dit heeltemal ongevraagd was om ook op ‘n neerhalende wyse na ‘liewe Jesussie’ te verwys in ‘n poging om my by te kom! Die persoon agter hierdie woorde, ene Marco, moet baie goed verstaan dat hy nou op die heel verkeerde manier met die verkeerde Persoon deurmekaar geraak het. Ek weet nie mooi hoe om hierdie deel van sy ongevraagde tirade te beskryf nie. Dit sê egter wel meer van sy geestelike (en politiese) bankrotskap as wat hy daardeur van my probeer sê. Ek dink hy het dalk onbewustelik ‘n groter probleem met die ware Koning Jesus Christus van die Bybel as wat hy met my en my werk rondom Siener het – ek is bloot maar net die sigbare simbool vir die regte hond wat hy eintlik probeer slaan. Is daar ‘n beter manier as hierdie om jou absolute frustrasie rondom jou eie onmagtigheid in die openbaar uit te pak?

Ons moet hierdie saamlees met sy openlike aandrang op gewelddadige blanke optrede teen die huidige regering – terwyl hy en sommige van sy ‘broeders’ veilig oorsee sit! Ek word tans baie erg op BV aangeval deur hierdie persoon, saam met ‘n ander een met die naam Voertsek, (wat in Amerika woon), plus nog so een of twee ander mense, en ek hoop en bid dat daar ook vir hulle genade sal wees in hierdie verband. Hierdie mense dink maar net dat hulle veilig in die buiteland sit, want selfs hulle sal op ‘n stadium die Waarheid vierkantig in die oë moet kyk. Hulle gaan verseker hul beurt kry om die oorlogsprobleme wat kom op die persoonlike vlak te hanteer.

Die absolute ironie van hierdie saak is dat Boerevryheid se (soort) mense in elk geval nie regtig my teikengroep is nie – ek het eers lank nadat die eerste boek gepubliseer is op hierdie webblad afgekom. Maar selfs toe het hulle voorgekom as volwasse en gebalanseerde manne en vroue wat oor die algemeen reeds weet waar hulle wil staan – dit was nie eers vir my nodig om my bemarkings program aan te pas nie. Ek gee nie om dat hulle my boeke koop nie, en ek deel die insigte wat ek ontvang het baie graag met hulle, maar enigeen wat my werk net oppervlakkig bestudeer het sou agtergekom het dat die sentrale boodskap daarin eintlik op ‘n heel ander groep gerig is. Ek het destyds ook maar net op BV betrokke geraak om die ware sy van Siener aan hulle bekend te stel, maar kon nie help om in die proses hierdie onsigbare, maar pragtige en positiewe geestelike krag in hulle raak te sien nie. Siener van Rensburg is inderdaad belangrik vir hulle, maar ek twyfel of sy visioene veel aan hierdie houding gaan verander, want hulle vertrou in absolute terme op Koning Jesus!.

Nee, my boeke is baie bepaald gerig aan daardie groep Afrikaners wat op hierdie stadium nog nie weet dat hulle in werklikheid deel van die Boervolk is nie. Ek het hulle geïdentifiseer as deel van die sogenaamde Wit Groep in die visioenêre verhaal, en húlle is baie spesifiek my teikenmark. Ek het geen erg aan die ander drie groepe nie, die Rooi, Blou en Groen Groepe, behalwe natuurlik vir daardie individue wat die Gees op Sy tyd en op Sy manier na die Wit Groep sal oortrek. Ek dink ons is baie beter af sonder hierdie drie groepe, want hul politiekery en hul algemene onvergenoegdheid met die lewe is meer as enigiets anders verantwoordelik vir die onverkwiklike verdeeldheid onder ons.

My teikengroep bly egter nog steeds die gesiglose en onbekende lede van die Wit Groep. Sommige van die moderne Afrikaners wil nie hierdie dinge weet nie, maar die oorgrote meerderheid weet net eenvoudig nie meer wie en wat hulle regtig is nie. Hulle het nog nooit werklik enige rede gehad om só daaraan te dink nie. Hulle sit verder ook in dié onaanvaarbare situasie dat hulle baie ywerig deur die links-liberalisme vanuit eie geledere verwar en mislei word rondom hul afkoms én hul toekoms. Maar nie net dit nie, afwysende ‘regse’ stemme soos dié van Marco en Voertsek, met hulle grillerige bloeddorstigheid en krasse kruheid en bombastiese taalgebruik, bring mee dat die gemiddelde ordentlike en opgevoede Afrikaner met soveel afsku vervul word dat hulle op geen manier nog in die konserwatiewe flank as bron van inligting kán belangstel nie. Daar is ‘n volkslied wat vra: Weet jy wat jou vlag dan beteken, Suid-Afrika? Hoeveel ‘regse’ mense sal op die regte manier aan ‘n Afrikaner kan verduidelik presies wat dit beteken? Die ‘regte manier’ beteken hier dat die ander persoon aangetrek sal word tot ons vlag, en nie afgestoot nie! As ons dit so doen bou ons mos op in plaas van om af te breek en te vernietig!

En al wat die Afrikaners, en trouens almal van ons, regtig hoef te weet en te verstaan is dat die kwalifiserende faktor vir (opregte) Boerwees baie beslis nie enige vorm van politiek en/of ‘woeste en ongebonde regsheid’ is nie, maar wel die fynskrif van die Gelofte van Bloedrivier. Die res wat ons nodig het om te kan oorleef sal vanself kom as ons eers hierdie basis in ons groepwees gevestig het. Dit spreek vanself dat hierdie ooreenkoms met God Almagtig slegs op Christusgelowiges van toepassing is. Sommige mense verkies die naam Yashua, maar dit is en bly presies dieselfde Persoon – albei hierdie Name verwys na ons Koning. Wie nie hierdie voorreg, hierdie Goddelike stukkie wonderwerk, aan sy of haar volksgenote gun nie kan onmoontlik nie meer as gelowiges beskryf word nie, want hulle ontken daarmee self hul eie geboortereg – of hulle hulself nou as Boere óf nog steeds as Afrikaners beskou. Ek het dit in die inleiding, op bladsy 5 en 6, in Wat kom ná Siener? soos volg verwoord:

Dit was ‘n kontrak wat die Trekkers met Hom aangegaan het en Hy het Sy kant onmiddellik gebring en hulle van uitwissing gered. Die Huis, oftewel die volk wat hulle belowe het om te stig, moet egter nog hul deel hiervan uitvoer. Ons maak ‘n baie groot fout om te dink dat óns deel van daardie ooreenkoms maar net uit ‘n plegtige jaarlikse seremonie bestaan.

Die stigting van ‘n volk aan die suidpunt van Afrika het nie doelloos in ‘n vakuum plaasgevind nie. Die skeiding wat die Groot Trek in daardie volk gebring het, het ‘n groep afgesonder om ‘n spesiale taak in Koning Jesus Christus se diens te verrig. Die dag van 16 Desember 1838 was in werklikheid die geboortedag van die Boervolk, want die oorwinning oor die heidense magte het die Boervolk ingeseën en bevestig as die Nuwe Testamentiese Verbondsvolk. En die doel hiermee? Ou-Israel was die volk deur wie Hy die toekomstige Koninkryk aangekondig het en die Volk wat die Trekkers belowe het om te stig sal die ankerpunt en basis van daardie Koninkryk vorm. Dit is nie net individue wat ‘n roeping ontvang nie, dit gebeur met individuele volke ook.
Die wêreld glo nie hierdie dinge nie, maar anders as die wêreld glo die Satan dit ten volle en daarom die voortdurende poging om ons te verkneg en uit te wis. Die breinspoeling en verdagmakery om ons los te maak van wie en wat die Gelofte van ons gemaak het kom dan juis van hom af. Die aanslag teen ons was wreed en dit het so lank geduur dat baie van ons volksgenote hieraan begin twyfel het. Baie van hulle het hul herkoms en die toekoms waarop dit gemik is verwerp, en het afgedraai op die gladde ideologiese dwaalweë van hierdie wêreld. Maar die betekenis van die Gelofte staan vas, ten spyte van ons ongelowigheid en hardkoppigheid. Ons Vader in die Hemele, die Opper-Koning wat ook oor die Satan heers, wou dit so gehad het en daarom sal die vyand nooit die kern van hierdie volk kan oorweldig nie.

En dit is die sleutel, in elk geval wat die plek en rol van Boerevryheid in hierdie artikel betref, wat tot die skryf hiervan gelei het. Daar het met verloop van tyd, lank nadat Oupa Baard sy selfopgelegde taak afgehandel en sy koers gekry het, veral een persoon na vore getree wat eerlik genoeg met homself was om sekere botsings en wanklanke in die meer bekende ‘uitlegte’ raak te sien, en daaroor te begin wonder en na te dink. Hy het uiteindelik die moeite gedoen om te begin soek en het so op Oupa Baard se bydraes afgekom. Hy het alles daarvan uit die argiewe gaan opdiep en begin bestudeer, en het dit vergelyk met die inligting waaraan die volk tot op daardie stadium blootgestel was. Hy het uiteindelik my eerste boek bestel, en het die moeite gedoen om dit deeglik te bestudeer en met die bestaande bronne te vergelyk. Hy het op ‘n stadium daarna na my teruggekom en het my met vrae en versoeke begin peper totdat hy tevrede was dat hy verstaan, en het toe op BV daaroor begin praat. Hy is heel gou gevolg deur nóg so ‘n uitgesproke persoon, en later nog ‘n paar.

Ek het geen idee van hoeveel mense op daardie forum deur my werk tot ander insigte gekom het nie, maar die reaksie op die onaanvaarbare wyse waarop my persoon in die openbaar aangeval is wys dat daar dalk ‘n hele paar kan wees. Verstaan my baie reg hier, dit is nie my doel om ‘n ‘persoonlike gevolg’ op te bou nie. Ek het geen erg aan hierdie soort ding nie want ek is ‘n baie stil en privaat soort mens – ek hou nie van die kalklig nie. Ek het daarom ook geen, maar geen ambisie om enige leierskap-posisie te beklee nie. Ek stel nie eers regtig in die inkomste belang wat my boeke genereer nie – daardie geld gaan feitlik nét so terug in die druk van nuwe boeke in. Ek het maar net één Held en Leier, en dit is Koning Jesus Christus, en al waarmee ek besig is, is om daardie mense te soek en te help bymekaar maak wat óók so glo. Ek stel ook nie eers daarin belang om ‘n versamelplek, ‘n organisasie, te stig waarin hierdie mense bymekaar gemaak en gehou kan word nie. Ek ‘weet’ en aanvaar daarom dat die Heilige Gees dit op Sy eie besondere manier sal doen – baie beter as wat ek of iemand anders kan. Die werksakker wat ek hiervoor ontvang het is die visioene van Siener van Rensburg, want die verhaal wat die Heilige Gees daarin weggesteek het spreek ons baie direk aan in die tydvak waarin ons leef.

Ons het elkeen ‘n verantwoordelikheid, selfs ‘n roeping, om te help om die Wit Groep bymekaar te maak. Ons moet ophou om maar net van ‘Eenheid in Christus’ te praat, en moet dringend na mekaar begin uitreik, want ons fisiese oorlewing lê daarin opgesluit. Ons het ‘n punt in die geskiedenis bereik waar dit net eenvoudig nie meer belangrik is of jy ‘n bietjie van dit of ‘n bietjie van dat is nie, want ons gaan uiteindelik skouer aan skouer veg vir dieselfde oorlewing en einddoel. Die mense wat nie hierin belangstel nie gaan dit net eenvoudig nie maak nie! En dit is nie ék wat so sê nie, maar dit word so in die visoenêre verhaal uitgespel. My spesifieke bydrae in hierdie verband is nog steeds om die Waarheid rondom Siener na te spoor, en om my bevindinge onder die algemene aandag te bring, want dit is die roeping en opdrag wat ek in 1994 uit die Woord ontvang het. Daar is niemand wat kan sê dat ek nou sommer maar net so sê om myself te ‘cover’ nie, want ek het dit reeds op 31 Mei 2004 duidelik gestel in die inleiding tot my eerste boek, Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?:

Ek het, in hierdie verband, op ‘n keer geskryf dat ek met niemand [wil] argumenteer nie. Die verskil tussen my en ander mense se manier van doen is dat ek bereid is om bloot die saadjies van wat aan my openbaar is op die wind te strooi, en om die res aan die Heilige Gees oor te laat. Hy sal besluit watter plantjies Hy wil laat groei, en ek as werktuig in Sy Hande het net mooi niks dáármee te doen nie. Dit bly egter nog steeds elke individu se saak wat hy of sy daarmee wil maak, of hulle wil deelneem, al dan nie.

En dit bring my terug na die toffie hierbo. Daar is ‘n groepie mense, soos hierdie Marco en Voertsek, wat nie huiwer om die toffie te verwerp sonder dat hulle dit eers probeer proe het ook nie. Hulle sit egter nie net aan die regterkant van die politieke spektrum nie, want sommige van hierdie stemme kom ook van ver links. Ons leef in ‘n ronde wêreld, en dit is tog só ironies dat as ‘n mens ver genoeg na regs oorbeweeg bevind hy homself uiteindelik aan die verre linkerkant! Daar is ‘n grens wat ‘n mens nie behoort oor te steek nie, want dan verwyder jy jouself van enige Genade wat jy nog kon verwag het – en militantheid is miskien die eerste waarskuwingsteken op hierdie pad. Een van die rookskerms wat sulke mense ten opsigte van my werk gebruik om hul versteekte motiewe mee te verdoesel is dat ek ‘n soort ‘profeetskap’ aan myself toegeken het wat ek nie verdien nie. Dit klink vreeslik vroom maar dit is egter nét so vreeslik vals ook. Ek is op rekord dat ek male sonder tal gesê het dat:

(a) My werk op ‘n roeping uit die Bybel berus,
(b) Dat net die Gees hierdie visioene vir ‘n mens kan oopmaak, maar dat dit wel op die logiese vlak verstaan kan word (en moet),
(c) Dat ek nog nooit gesê het my werk is volmaak en sonder foute nie, en les bes,
(d) Dat ek die publiek uitnooi om saam met my deur die proses te gaan sodat almal beter kan verstaan – want dit is waar die bewyse vir wat ek sê geleë is!

Ek is ook op rekord dat ek al die krediet vir my werk aan die werking van die Gees toeskryf. Maar hierdie dinge word bloot deur mense soos my twee ‘slim’ vriende geïgnoreer, en hulle maak summier hul eie gevolgtrekkings, bloot op grond van wat hulle in die verbygaan by ander mense hoor. Ek wil nie soos hulle allerhande ongegronde aantygings maak nie, maar ‘n mens kan nie help om te wonder hoeveel van hierdie soort aanvalle werklik spontaan is en hoeveel ‘in opdrag van’ iemand anders geskied nie. Ek sê nooit enigiets wat ek ook nie redelikerwys kan bewys nie, maar hier is beslis iets onheilig aan die gang. Hierdie mense is duidelik besig met ‘n versteekte en georkestreerde agenda, wat logieserwys, en alles in ag genome, nét teen ons volk gemik kan wees. Die feit van die saak is dat ‘n mens baie beslis nie jou volk se welsyn op hierdie manier bevorder nie. Wat dink hulle doen hulle? Waarmee is hulle dan werklik besig?

Volgens hulle verkondig ek ‘n vals doktrine wat daarop gemik is om my volk te verlei en in die afgrond in te lei. Ek het ‘n vraag aan hulle: Wie is die man wat die storie van die ‘nag van die lang messe’ ontbloot het vir die valse bedrogspul wat dit werklik is? Wie is die man wat die mees logiese gevolge daarvan uitgespel het? En wie is die man wat by herhaling vra dat ons onmiddellik koppe bymekaar moet sit om die huidige aanslag teen ons suksesvol hok te begin slaan – om nie eers van die komende groot aanslag te praat nie? Ja, dit is die uwe, en ek doen dit omdat ek lief het, en nie omdat ek my volk, soos beweer word, wil verraai nie – dit is tog nie hoe verraad klink of lyk nie! Laat hierdie mense en hul vriende dan maar dink en sê wat hulle wil, want hulle erken self dat hulle nie eers daarin belangstel om my werk deur te gaan nie. Maar kyk wat het hulle alles daaroor te sê! Die Marco-kêrel sê dan ook baie reguit dat hy eerder die geweldsopsie verkies, en Voertsek staan nie baie ver agter hom nie.

Die feit van die saak is dat my twee boeke, saam met al die ander dinge wat ek daarna uitgewys het, hulle en hul spesifieke dampkring ontbloot het vir die adder nes wat dit werklik is. Hulle het geen antwoorde op my bevindinge en argumente nie, en al wat vir hulle oorgebly het is om my persoon so erg te beswadder en verdag te maak as wat hulle maar moontlik kan. Daar is geen poging om eers te ondersoek en dan op ‘n beskaafde wyse te debatteer nie – hulle krabbel bloot terug deur openlik en koelbloediglik karaktermoord te pleeg in ‘n poging om tog iets van hul verlore aansien te probeer red, en hul agteraf duiwelswerk betyds klaar te maak. Hulle doen hulself voor as besorgde Boere, maar optrede soos hierdie wys egter iets heel anders. Ek wil wéér waarsku: Hierdie mense het die ‘nag van die lang messe’ op ‘n bedrieglike wyse kunsmatiglik geskep en dit deur volgehoue propaganda ‘n wrede werklikheid gemaak – en hierdie beplande gebeure is maar net die beginpunt van die nagmerrie!

Ek het in ‘n vorige artikel gevra waarom sommige van ons mense so behep met haat, wraak, doodslag en bloed en nog bloed is – hulle praat byvoorbeeld rondom Siener met groot smaak van emmers vol bloed terwyl die visioene slegs na één verwys. En dit is nie eers ‘swart bloed’ nie, dit is die vyand s’n wat uit verraaiers, Engelse en ‘n groep soldate uit Indië bestaan. Die veldslag waarin hierdie emmer bloed omval het ook niks met haat of wraak teen die swart groep te doen nie, maar draai in absolute terme rondom ons oorlewing. Miskien het dit tyd geword dat ek my bevindinge in hierdie verband met die volk deel, want dit is nogal baie insiggewend – skokkend en skrikwekkend, maar nogtans baie insiggewend.

Waar plaas dit mense soos hierdie Marco, Voertsek en nog so een of twee ander, hierdie mense wat so ooglopend as spreekbuise vir die vyand teenoor my persoon optree? Slaan maar die toffie kêrels, spring selfs op hom as julle wil, maar weet dat julle nie meer van hom ontslae kan raak nie. Proe sal julle tog nooit nie – julle kan nie regtig nie, nie met julle onverkwiklike houding nie, want diep binne weet julle dat julle dalk net die Heilige Gees gaan raak proe soos Hy regtig smaak, en dalk word Hy dan vir hulle net ‘n geur tot die dood toe.

Ek wil, ten slotte, net nog dit sê. ‘n Vriendin het vir my ‘n e-pos aangestuur wat ‘n kosbare stukkie waarheid vir my kritici bevat. Baie mense sal seker van hierdie e-pos weet, maar dit is ‘n verhaaltjie wat handel oor ‘n dame wat ‘n berg uitgeklim het. Sy het probleme met haar oë gehad en moes kontaklense dra om helder en duidelik te kan sien. Daar het egter toe ‘n probleem gekom en sy het een hiervan verloor so halfpad teen die berg op. Sy het gesoek, maar kon dit nie kry nie, en so het sy toe maar aangesukkel tot bo op die berg. Sy was natuurlik baie teleurgesteld omdat sy nie die toneel van daar bo af in sy volle glorie kon aanskou nie. Met die afgaanslag het hulle ‘n ander groep klimmers raakgeloop wat op pad was boontoe. Hulle het ‘n verstommende vraag aan die afgaande groep gevra: Het enige van julle dalk ‘n kontaklens verloor? is aan hulle gevra. Een van hulle het op ‘n mier afgekom wat besig was om die lens na sy nes toe aan te dra! Maar kom ek haal die slotgedeelte hiervan direk aan:

The story doesn’t end there. Brenda’s father is a cartoonist. When she told him the incredible story of the ant, the prayer, and the contact lens, he drew a cartoon of an ant lugging that contact lens with the caption, ‘Lord, I don’t know why You want me to carry this thing. I can’t eat it, and it’s awfully heavy. But if this is what You want me to do, I’ll carry it for You.’

I think it would do all of us some good to say, ‘God, I don’t know why You want me to carry this load. I can see no good in it and it’s awfully heavy. But, if You want me to carry it, I will.’

God doesn’t call the qualified, He qualifies the called.

En dit, mnre. Marco, Voertsek en al die ander twyfelaars en verloorders, is die kern van my betrokkenheid by Siener van Rensburg se visioene. Ek het ‘n roeping uit die Woord ontvang om Siener te verduidelik. Ek weet nie hoekom juis ek vir hierdie besondere werkveld rondom Siener gekies is nie, maar dit is hoe dit is. Toets my werk op ‘n eerlike en gebalanseerde wyse, want dit is nog steeds die enigste manier om te sien of my aansprake water dra, en of God Almagtig nie dalk tóg Sy Handewerk daardeur bewys ook nie. Dit is nie my probleem as julle nie bevatlik is vir die ware betekenis en dieper dimensies van hierdie visioene nie. Dit is ook nie my probleem as julle daarom probleme met my as mens het nie. Al wat ek kan sê is dat die Heilige Gees letterlik die kromste stok wat Hy in die hande kon kry gebruik het om die visioenêre verhaal oop te breek en te verduidelik – en Hy het nogal ‘n manier om reguit strepe met krom stokke te trek – nie vir die stok se selfverheffing nie, maar tot Sy eer en krediet, en dán eers vir die beswil van die stok en dié se geesgenote.

Ek dank Hom vir hierdie wonderlike voorreg, maar dan ook vir die genoegdoening om te sien en te beleef dat daar stadig maar seker ‘n positiewe verskuiwing besig is om plaas te vind in my geliefde Boervolk se sieninge oor die toekoms. Dit het ‘n paar jaar geneem om met my boodskap van hoop en uitkoms deur te breek, maar dit versnel al hoe vinniger en vinniger soos die tyd aanstap. Die Heilige Gees is aan die werk en Hy gebruik meer mense hiervoor as nét vir my. En ja, Hy gebruik óók ‘n Angus Buchan hiervoor, want Hy gebruik wie Hy wil soos Hy wil – en Hy alleen is daardeur besig om die donkerte daar voor weg te skuif en dit minder skrikwekkend te maak.

Groete en rustigheid in ons Magtige Koning,

Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: