Slaan oor na inhoud

Art 019: 2008-11-02 Nog steeds op koers na die beginpunt van die visioenêre verhaal!

2013/09/01

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek en my vrou Ankie het op 11 Oktober 2008 die voorreg gehad om die vieringe van Krugerdag op Pretoria se skougronde by te woon. Hierdie byeenkoms is deur mnr. Edwin Leemans onder die vaandel van http://www.Boerevryheid.co.za gereël en aangebied. Ek wil hom en sy span langs hierdie weg gelukwens met ‘n baie puik byeenkoms – dit was baie goed gereël én bestuur. Dit was ongenadiglik warm gewees, wat darem seker nie mnr. Leemans se skuld was nie, maar ons het die dag sommer baie geniet.

Dit is jammer dat hierdie soort byeenkoms so geredelik as ‘té regs’ deur sommige mense afgemaak en vermy word. Kyk, ek het nie daarheen gegaan nét om my twee boeke te bemark nie, maar óók om te bestudeer, te meet en te weeg. En was ons nie weereens aangenaam verras met die ingebore beskaafdheid van ons Boervolk nie! Ek weet dat nie almal van ons volk so is nie, maar hierdie groep van so om en by die drie duisend mense (deur die dag) was dit beslis gewees. Een van die aangenaamste dinge wat ons daar raakgeloop het was ongetwyfeld die goeie maniere waaraan ons blootgestel is. Ek wil veral dankie sê vir die beskaafde en ordentlike wyse waarop my eggenote behandel is. Ons het al baie sulke byeenkomste, basaars, Boeremarkte en vlooimarkte die afgelope vier jaar bygewoon, en sy moet noodwendig soms antwoorde gee as ek met iemand anders besig is. Maar so is sy al ‘n hele paar keer onregverdiglik baie onbeskof in die gesig gevat en erg beledig deur mense wat my eintlik wou bykom. Daar was absoluut geen teken hiervan by hierdie byeenkoms gewees nie, en sy is inteendeel letterlik deur die mense as ‘n individu gerespekteer en op die hande gedra.

Maar nietemin, ek kan nie eers onthou wanneer laas ek die voorreg gehad het dat jongmense, en selfs jong kinders, na jou toe kom, hulself duidelik voorstel en baie beleefd met die hand groet nie. Dit sê so baie van die huise waaruit hulle kom, en dit sê maar net vir my dat die toekoms veilig is in sulke sterk en gesonde jong hande! Dit sluit in elk geval aan by wat ek in Wat kom ná Siener? bedoel het met my opmerking, ‘Opregte Boere is na my beskeie mening verfynde en opgevoede mense: Boerwees is nie iets wat jy in ‘n plastieksak saam met jou dra nie – jy is dit of jy is nie.’

Daar was baie vrae, maar ek dink tog die meeste daarvan kan redelik veralgemeen word tot net ‘n paar wat basies dieselfde was. Hiervan was daar veral twee wat oor en oor na vore gekom het. Een hiervan is die vraag hoe my werk van die ander mense s’n verskil. Dit is ‘n vraag wat volledig in die uittreksels van Wat is die Waarheid? elders op hierdie webblad, asook in hierdie artikelblad, behandel word en ek gaan dit dus nie hier herhaal nie. Ek moes dit noodgedwonge op daardie dag volledig hanteer omdat nie almal wat daar was toegang tot die internet het nie. Almal van hulle het natuurlik ook nog nie my boeke gelees nie.

Die tweede belangrike vraag spruit eintlik maar net voort uit die eerste, maar dit is belangrik genoeg om dieper behandel te word hier. Hierdie vraag hou ook verband met ‘n opmerking wat iemand einde September 2008 op een van die geselsprogramme op Boerevryheid gemaak het. Hierdie persoon het verwys na ‘n stukkie wat ek in 2006 as Oupa Baard op BV geplaas het, en waarin ek onder andere gesê het dat Zuma die beste kans staan om Mbeki uit sy pos as SP uit te stoot.

Nou, dit is nie al wat ek raak ‘voorspel’ het nie, daar is nog baie, baie meer, en sommige van die mense wou Saterdag weet hoe ek dit regkry. Maar so kon ek aan hulle uitwys dat ek reeds in 2004 in Wat is die Waarheid? verwys het na die gebeure wat tans so sterk voorop in die nuus is. Ek het daar hardop gewonder oor die moontlikheid dat die magtige ANC tot ‘n val sal kom, en hoe dit ons kan raak, en dit is presies wat vandag besig is om te gebeur. Die ANC gaan nie die pyp met ‘n volstrekte meerderheid in die komende verkiesing rook nie, en die nuwe regering gaan waarskynlik uit ‘n koalisie tussen minstens die nuwe Lekota-party, die DA en dalk nog so een of twee van die kleintjies wees.

Daar is ook verwysings in my werk, in die twee boeke en ook op ander plekke sedert 1994, na die toekenning van twee Blanke Volkstate wat by hierdie vooruitskouing moet bykom. Daar is ‘n sekere geheimsinnigheid rondom die een wat in die Noord-Vrystaat tot stand sal kom, want daar word eintlik maar min daaroor in die visioene gesê, maar daar kom baie beslis een (met ‘n groot gedruis) tot stand in die hedendaagse Noordwes Provinsie. Dit is egter nog nie heeltemal op die tafel nie, so kom ons bêre dit ‘n bietjie eenkant vir die toekoms. Maar dat die kwessie van ‘n nuwe politieke bedeling én die idee van minstens een Blanke Volkstaat in die komende paar maande op die tafel gaan kom twyfel ek nie eers aan nie – ek het selfs by daardie geleenthede daarop gewys dat dit waarskynlik nogal die voormalige leiers van die ou NP sal wees wat ‘n nasionale gesprek oor die toekenning van ‘n blanke Volkstaat aan die gang sal sit. Ek het tot nou toe aanvaar dat mnr. Pik Botha se deurlopende gesprek met oud-SP Mbeki oor die plek en swaarkry van die minderheidsgroepe, asook die blanke as teiken van die misdaadgolf, logieserwys nét by ‘n Volkstaat kán uitkom, maar daar het nou nóg verdere moontlikhede hiervoor begin oopgaan. Ek dink dit spreek boekdele dat iemand soos mnr. Inus Aucamp, voormalige leier van die NP in die Vrystaat, so onlangs soos in hierdie week aangedui het dat hy en die grootste gros van sy voormalige kollegas in die Vrystaat nie net die Lekota-Shilowa inisiatief steun nie, maar dat hulle ook daarby gaan aansluit en aktief by hul doelstellings betrokke gaan raak! Daar word gesê dat die politiek die kuns van die onmoontlike is, maar ek dink mnre. Lekota en Shilowa gaan dalk hulle hande baie vol hê met hierdie een.

Ek dink dit is daarom baie belangrik dat al ons mense as kiesers sal gaan registreer voordat die nasionale kiesersregister sluit. Ek praat so ‘n bietjie onder korreksie hier, maar ek meen die kiesers kan hul besonderhede oor die naweek van 8 tot 9 November 2008 by die naaste kiessentrum gaan opdateer. Ek is nie ‘n voorstaander van die politieke proses nie, maar ons kan darem nie uit die oog verloor dat ons nieteenstaande nog steeds aan hierdie proses uitgelewer is nie. U hoef in elk geval nie op ‘n nasionale grondslag te gaan stem nie, maar u stem kán belangrik word as daar ‘n soort tussenverkiesing of ‘n referendum oor ‘n Volkstaat gehou word óók. En ek dink nogal dit gáán gebeur, dit kan eintlik nie anders nie, en dan is die mense wat nie as kiesers geregistreer het nie heeltemal uitgelewer aan wat ookal besluit word. U stem kan wel ‘n verskil aan so ‘n uitslag maak. Mense wat toegang tot die internet het kan hul kieser-status vasstel by https://www.elections.org.za/AmRegister/AmRegister.aspx

Ek is ook op rekord dat ek nie veel ooghare vir die idee van ‘n klein ou Volkstaatjie iewers op die vlaktes van ons eie grote land het nie, maar dit, ongelukkig vir mense soos myself, is die beginpunt van Siener se versteekte visioenêre verhaal. Dit is ook die nederige beginpunt van die Godgegewe werklike Nuwe Suid-Afrika, waarvan die grense uiteindelik tot by die grens met Sudan, en oos en wes van kus tot kus oor Afrika sal uitstrek. Dit is die enigste rede waarom ek hoegenaamd vir ‘n Blanke Volkstaat sal gaan stem.

Ek het ook in daardie dae, vroegerig in 2006, en onder andere ook op BV se webblad, ‘voorspel’ dat die probleme tussen die verskillende faksies in die ANC logieserwys só groot gaan word dat dit nie anders kan as om minstens in grootskaalse swart onrus, en waarskynlik in ‘n swart burgeroorlog, uit te bars nie. Hierdie vooruitskouing is destyds feitlik heeltemal geïgnoreer, en selfs in sommige kringe bespot en afgelag, maar vandag waarsku die swart joernaliste openlik dat dit op die punt staan om te gebeur. Die uitsprake wat vanaf die kant van die ANC teen die vorming van die nuwe swart politieke party gemaak word, saam met die eerste tekens van massa-geweld op hul byeenkomste, spel dit in elk geval uit dat hier sommer baie groot moeilikheid op pad is. Kom ons staan maar eenkant toe en kyk soos ‘n Gideon en sy manne vanaf die kantlyn hoe hulle mekaar stukkend slaan en opvreet! Dit spreek natuurlik vanself dat ons nie daar moet gaan inmeng nie, maar dan ook dat ons mekaar sal moet oppas en beskerm, want letterlik enigiets is moontlik in sulke omstandighede. Wie weet, dalk is die sogenaamde ‘nag van die lang messe’ juis vir hierdie geleentheid deur die vyand geskep en so naarstigtelik deur sommige ‘regses’ bevorder!

Die mense by BV se Krugerdagvieringe wou weet hoe dit moontlik is dat ek hierdie dinge regkry, en sommige mense wil selfs weet of ek óók ‘n profeet is. Die antwoord hierop is ‘n baie besliste ‘nee, ek is nie ‘n profeet nie’, en eintlik is dit verstommend eenvoudig hoe ek so lank voor die tyd by die regte antwoorde uitgekom het. Kom ek verduidelik hoe hierdie geheim werk – ek het dit in my boeke rondom my werkmetode gedoen, en ek gaan ook hierdie ‘geheimpie’ nie van die leser weghou nie.

Nou, die leser moet eerstens hier baie goed verstaan dat ek nie besonder slim of selfs begaafd is nie, en ek sien ook nie visioene en sulke dinge nie. Ek is baie lief daarvoor om dinge deur te kyk totdat ek presies verstaan hoe dit werk, want ek is baie nuuskierig oor baie dinge, maar verstandelik gesproke is ek maar net nog ‘n doodnormale man, eggenoot, pa en oupa van amper 60-jaar. Dit is waar dat ek van tyd tot tyd spesifieke Skrif (boek, hoofstuk en selfs die versie se nommer) saam met ander openbaring ontvang, maar verreweg die grootste deel hiervan is ook maar net afgestem op doodnormale rasionele prosesse – ek word eerder deur die Gees en die feite in die saak tot ‘n logiese gevolgtrekking gelei as wat ek flitsende ligte sien, in ‘n soort trans verval of myself onverwags in ‘n soort aardbewing bevind. Die hele proses is egter relatief maklik vir my omdat ek in hierdie geval oor presies die nodige instrumente en agtergrond beskik om by geweegde en gebalanseerde afleidings te kan uitkom.

Die eerste hiervan is dat ek die versteekte visioenêre verhaal baie goed ken en verstaan. Ek bestudeer hierdie visioene nou al sowat veertien jaar lank feitlik daagliks op ‘n baie intensiewe en gestruktureerde basis, en ek wil glo dat ek etlike jare gelede reeds verby die punt van ‘n spesialis-kenner daarvan beweeg het. Ek verstaan die Bybel miskien beter as wat ek dit ken, maar ek verstaan ook waar en hoe die visioenêre verhaal by die Bybelverhaal inpas. Die sleutel hiertoe lê in die eerste van twee baie groot oorloë wat in Jes. 18 vers 6 beskryf word, want dit is dieselfde as die een in Siener se visioene. Die res daarvan is maar gebaseer op my spesifieke manier van lees en verstaan, want ek bestudeer ook maar die Bybelse profete op my manier. Ek is verder ook ‘n ywerige student van die antieke geskiedenis, die sogenaamde ‘mitologie’, en ek het agtergekom dat verreweg die meeste van die antwoorde wat ons vandag soek in daardie verre antieke verlede vasgevang lê. Meeste van die hedendaagse probleme het aan die einde van die sogenaamde Sumeriese tydperk reeds bestaan, dit is so ongeveer 2,200vC, en die mense van daardie tyd het nogal heelwat detail nagelaat van hoe daardie probleme ontstaan het en wat dit behels het. My navorsing in die visioene het my verder ook gedwing om ‘n redelike in-diepte studie van veral die doelwitte van die sogenaamde geheime organisasies te maak. Ons moet egter baie versigtig wees hoe ons hier oordeel, want met hierdie organisasies weet jy nooit wanneer jy met kwaliteit informasie of dalk met kwaliteit dis-informasie te doene het nie. Dit is egter anders gesteld met hul doelwitte, want dit is iets wat openlik op baie verskillende maniere na vore kom. Ek beskik dus oor ‘n redelike uitgebreide insig in die ontstaan van vandag se probleme, die manier waarop dit oor die millennia ontwikkel het, en die mees moontlike rigting waarin dit deur die geheime organisasies gestuur (en bestuur) word. Ek sal later hierdie maand in ‘n kort reeks van so twee of drie aflewerings meer hieroor sê, maar die Bybel spel dit eintlik ook baie duidelik vir ons uit – jy moet die Bybelverhaal net op die regte manier benader om dit te kan verstaan, en dit is in sy verhaal verband.

Siener se verhaal is heeltemal futuristies van aard, maar dit bied ‘n vaste platform van die presiese eindpunte waarheen vandag se gebeure in veral Europa en Suider-Afrika op pad is. Ons weet nie veel van wat in Noord-Amerika gaan gebeur nie, maar dat hulle swaar getref gaan word is volgens Siener baie seker. Enige vooruitskouing in byvoorbeeld die handelswêreld gaan altyd mank aan die werklikheid van die begrip ‘onsekerheid’, en dit dwing die analis telkens om alle moontlike uitkomste in sy model in te werk. Dit maak hierdie soort vooruitskattingsmodelle baie lomp goeters om te hanteer. Met Siener se versteekte visioenêre verhaal as agtergrond (eintlik ‘mikpunt’, né) werk dit egter heel anders, want dit verskaf ‘n rigiede soort gids, ‘n ‘enigste wyse’, vir die manier waarop die huidige situasie maar kán ontwikkel om uiteindelik by die detail van Siener se verhaal uit te kom. Al wat dus oorbly is om die mees moontlike (en logiese) ontwikkelingslyn in die daaglikse gebeure rondom ons uit te soek en uit te wys. Hierdie dinge staan vir my só vas, die ontwikkelende patroon is só rigied van aard, dat daar maar mins kans is om verkeerd te kan wees. En ek praat nie nou sommer maar net groot nie, want sommige daarvan het ek reeds meer as vier jaar gelede korrek in feitlik volledige detail uitgespel.

Ek probeer, ten slotte, nie hiermee sê dat ek nie foute kan maak nie, want ek is ook maar net ‘n feilbare mens, maar minstens kan ek die algemene rigting waarin dinge neig redelik duidelik onderskei. Ek dra nie die baie bagasie van die politieke soort analis met my saam nie, en kan daarom baie makliker by die mees moontlike eindpunte uitkom – vir my is daar net ‘n paar moontlikhede oop, en baie min daarvan word deur ‘onsekerheid’ verswaar. Ek kan nog foute maak met die spesifieke detail of die spesifieke volgorde van gebeure, maar die buitelyne van die manier waarop die situasie kan ontwikkel staan vir my onbeweeglik vas.

En dit is dit – dit is die geheim van Oupa Baard se relatief ‘korrekte voorspellings’.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: