Slaan oor na inhoud

Art 020: 2008-08-03 Nog ‘n beredeneerde argument waarom ek sê dat die Boervolk Juda is.

2013/09/01

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hierdie artikel sal in die toekoms as ‘n Aanhangsel 3 tot my boek Wat kom ná Siener? bygevoeg word. Dit hoort by die boek want dit verduidelik hoe die Boervolk logieserwys inpas by die groter geheel in die wêreld.

Aanhangsel 3:
Hoekom ek sê dat ons Juda is – ‘n Verdere argument op die logiese vlak.

Die Bybel leer dat Yahweh ‘n ‘ewigdurende Verbond’ met ou Israel gesluit het. Ons vind later dat alles wat rondom hierdie Verbond voortgespruit het aan die hand van ‘n huwelik tussen ‘n man en twee vrouens aan ons verduidelik word. Die praktiese rede hiervoor is natuurlik dat die volk Israel na Salomo se koningskap in twee verdeel het. Dit was dus letterlik ‘n geval van een vrou wat as gevolg van staatkundige redes twee geword het. Maar hierdie twee vrouens het nie gedoen soos wat van hulle verwag is nie – om dit sommer baie sagkens te stel. Ons lees in baie direkte terme hiervan in Esegiël 23, waar die oudste een se naam Ohóla, en die jongste een Ohóliba is. Hierdie twee susters loop albei dieselfde pad as gevolg van hul oortredinge, en dit is die twee bekende bannelingskappe van Israel. Hierdie twee groepe het uiteindelik vir alle praktiese doeleindes dan ook tussen die nasies van die wêreld in verdwyn.

Dit skep egter ‘n baie groot probleem vir ons, want dit beteken, in alle eerlikheid gesê, dat ons nie veel peil kan trek op God Almagtig se beloftes nie. Ons kan dink wat die ongelowiges hiérmee maak: Hy sluit ‘n ‘ewigdurende’ verbond met Israel, maar kyk wat gebeur uiteindelik – Israel het eers in twee verdeel en toe het albei dele in die niet verdwyn!

Maar beteken dit werklik dat Hy vir ons gejok het en dat die sogenaamde ‘Verbond’ ook waardeloos geword het? Kom ons dink eers ‘n bietjie verder as wat ons neuse lank is, kom ons skakel oor na ‘n dieper vlak van redenasie en besluit dán daaroor. U sien, die liewe Heer breek nooit ‘n belofte nie, al lyk dit miskien so, soos in hierdie geval, maar Hy tree darem ook nooit onlogies en irrasioneel op nie. Die dae van wonderwerke is inderdaad nog nie verby nie, maar die fassinerende interessantheid hiervan is hoe prakties en eenvoudig, hoe gewóón en natuurlik hierdie wonderwerke oor die algemeen werklik is! Dit gaan dan ook gewoonlik heel ongesiens verby.

Die storie rondom Ohóla en Ohóliba eindig in elk geval nie by die bannelingskappe nie, want ons lees darem ook iets anders rondom hierdie saak. So sien ons dat daar ook ‘n Goddelike Belofte van uiteindelike herstel vir hierdie twee susters is, en wel weer as ‘n enkele eenheid. Dit sal egter nie sommer maar net nóg ‘n eenheid wees nie, maar juis die gemeente van Israel wat weer in sy oorspronklike vorm herstel sal word. Die Bybelverhaal leer dat die oudste suster ‘n skeibrief ontvang het, en dat sy daarna letterlik op straat uitgegooi is vanweë haar oortredinge. Die Man in die verhaal neem egter die saak ‘n stappie verder met die jonger suster, met Juda. Hy sorg dat sy ‘n weduwee word deur letterlik tot sterwe te kom, sodat albei die susters later weer met Hom in die huwelik kan tree. Hoe is dit egter moontlik as albei hierdie vroue ‘in die geskiedenis in verdwyn’ het? Hier is iets aan die werk, ongelukkig vir die liberalistiese teologie, wat nie so maklik weg-vergeestelik kan word nie.

Ek het op 27 September 2008 ‘n brief van ‘n dame ontvang wat my nogal geskud het, veral omdat dit so direk van toepassing op hierdie onderwerp is. Sy is Engelssprekend, maar sê dat sy haarself as ‘n deel van die Boervolk beskou omdat haar moeder ‘n Boerenooi was – haar moeder was nogal ‘n nooi Pretorius gewees wat in Theunissen se omgewing groot geword het. Hierdie vrou het op iets afgekom wat al hoe meer ‘n fokuspunt vir haar word. Sy is besig om haar wortels te herontdek en dit het haar passie geword om die Boervolk attent te maak daarop dat ons Geloftedag verkeerd vier. Hier is haar presiese woorde:

‘… Repent, walk humbly with HIM and seek HIS ways for our lives, not only celebrate the 16th December but walk in the ways of GOD. At present the 16th December is celebrated with braaivleis and boeresport. Our LORD’S heart is broken. (Read Daniel Chapter 9, it says it all). In all honesty I feel like Daniel and cannot stop crying for my people. My prayer, like Daniel, is how do I speak to my people the Boere / Afrikaner without causing political incitement. …’

Hierdie dame is tans besig met ‘n formele kursus om die Bybel in Hebreeus te bestudeer, en was in Junie 2008 in Israel as deel hiervan. Sy sê: ‘… Following a visit to Israel and spending some time with the Rabbis, I was faced with these words: ‘There are only two Nations in the world that has made a Covenant with GOD’ – One the Israelites and the other the Afrikaner at Blood River’. These words were spoken to me in June of this year, and needless to say I have not stopped crying in prayer and searching for information on the Covenant and what is GOD’S plan for placing this on my heart.

Ek het haar dadelik gekontak en was verstom om te hoor dat die twee Rabbi’s van die ortodokse soort was! Dit is iets redelik vreemd om te hoor, want hulle is oor die algemeen nie baie lief vir ons nie.

Die leser het elders in hierdie boek kennis gemaak met seker vreemde betekenisse wat rondom die Slag van Bloedrivier vir my oopgemaak is. Ek het sekere heeltemal onbekende verskynsels uitgewys rondom die dieper simboliese betekenisse wat daar aan die werk was, maar ek het veral daarop gewys (en ons almal weet dit in elk geval) dat God Almagtig gedoen het wat die Voortrekkers gevra het – Hy het die oorwinning geskenk op die basis wat hulle voorgestel het. Ek wil egter óók herhaal dat ons die enigste volk buiten ou-Israel is wat ooit ‘n ooreenkoms op hierdie vlak met God Almagtig gesluit het. Daar was inderdaad ander volkere in die geskiedenis wat ‘n belofte van die een of ander aard aan Hom gemaak het, maar hulle het nie hul nasate as sulks óók by die ooreenkoms ingetrek nie! Die verskil is dus dat die ou Voortrekkers ook die toekoms van hul nasate aan Hom verpand het as deel van die kontrak wat hulle met Hom aangegaan het. Gaan lees die Gelofte weer, dit staan in groot detail daar aangeteken, en dan nogal in driemalige herhalende vorm ook.

En dit bring weer die twee vrouens, Ohóla en Ohóliba in die prentjie in. Ons weet dat Hy aan hulle belowe het dat hulle weer in hul oorspronklike posisie herstel sal word. Ons weet verder ook dat Hy belowe het dat hulle daarna weer saamgevoeg sal word om ‘n enkele Bruid te word, maar waar plaas dit die Boervolk dan? Wat moet ons maak met hierdie bykomende belofte van trou aan ‘n derde vrou wat nou so skielik op die toneel verskyn het?

Kom ons maak ‘n lang storie sommer baie korter. Die plek en die rol van die Boervolk maak baie sin as ons die Gelofte van Bloedrivier sien vir wat dit werklik is – dit is bloot ‘n verlenging van die oorspronklike Verbond met ou-Israel. Daar is nie werklik ‘n ‘tweede Verbond met ‘n derde vrou’ nie, want dit sou beteken dat Hy onlogies en impulsief optree, en dit is glad nie waar nie. Die teologie en ‘kerk’ het hierdie beginsel inderdaad verdraai om so ‘n derde vrou kunsmatiglik in die vorm van ‘die Nuwe Testamentiese wêreldwye kerk’ te skep. Die idee hiermee was om Vader se doel met Israel te vernietig en Hom en Sy beloftes dus te diskrediteer! Dit is kritiek-belangrik om hier te verstaan dat hierdie drog-konsep by die oorspronklike Roomse kerk ontstaan het, en dat daardie ‘kerk’ nooit meer as bloot net ‘n verlengstuk van die Babiloniese baäldiens was wat na die Weste oorgeplaas is nie. In die Bybel is dit dan ook Babilon wat uiteindelik as dié groot vyand uitgewys word.

Ou-Israel het op ‘n bepaalde manier en volgorde in twee verdeel voordat sy onder die nasies verstrooi is, en sy sal op ‘n omgekeerde wyse weer herstel word. Die laaste deel van die ‘ou Verbond’ was met Juda en die eerste deel van die ‘nuwe Verbond’ was met die Boervolk, die ‘nuwe en herversamelde’ Juda. Die Tien-stamme Ryk is eerste verstrooi, maar hulle sal laaste weer ingebring word. Dit sluit direk aan by wat Siener gesê het van die gelowiges wat hierheen sal kom ná die oorlog in die visioenêre verhaal verby is. Hy het dit gemotiveer deur te sê dat Suid-Afrika die enigste land in die wêreld sal wees waar daar vrede én veiligheid sal wees.

Die Gelofte van Bloedrivier is ook nie ‘n ‘nuwe Verbond’ as sulks nie, dit is bloot ‘n voortsetting van die oue, want Hy kán onmoontlik nie teruggaan op Sy Woord nie. Dit is na my mening bloot die ou huweliksbelofte in ‘n nuwe vorm, want die Bruid begin letterlik van voor af – sy kry tót ‘n splinternuwe trourok van fyn en rein materiaal. Vir my maak dit baie sin, sonder om te wil vergeestelik, dat die Man se herhaling van Sy belofte van trou aan Sy ‘nuutgemaakte Bruid’ óók nuut en uniek sal wees, want dit is per slot van sake ‘n heel nuwe seremonie ook! Dit is dus letterlik ‘n kwessie van dieselfde Man en dieselfde vrou in dieselfde verhouding, maar binne ‘n splinternuwe situasie en tydvak.

Die Tien Stamme sal uiteindelik deel van hierdie gebeure word, maar eers nadat hulle deeglik skoongemaak is. En verstaan my asseblief reg, ek sê nie hiermee dat die blanke Europese volkere direk uit ou-Israel ontstaan het nie. Dit kon in elk geval nie gebeur het nie, omdat die ou beskawings reeds in Europa bestaan het vóórdat die eerste bannelingskap plaasgevind het. Daar kon dus hoogstens kleiner groepies van ou-Israel na Europa uitgewyk het, waar hulle as afgeslote groepe oorleef en gegroei het. Hulle sou, soos ek in die boek uitgewys het, nie ‘vermeng’ het nie as gevolg van die Goddelike Verbod téén dit wat oor ‘n tydperk van baie eeue in hulle ingedril is. Die vraag is in elk geval tot watter mate blankes met blankes kán verbaster? Wat wel waar is, is dat ons twee hoofgroepe blankes in die wêreld kan onderskei, naamlik Christusgelowiges en ongelowiges. Alles wat ek weet en kan aanvoel sê vir my dat ons in werklikheid hier van twee verskillende blanke rasse langsmekaar kan praat! Die Christusgelowige groep is getallegewys baie klein omdat hulle in die gang van die geskiedenis baie erg deur die ongelowige groep vervolg en uitgeroei is. Ons sien in hierdie verband dan ook al hoe meer tekens dat ‘n baie groot deel van Europa besig is om terug te beweeg na die aanbidding van die ou Noorse gode. Daar word byvoorbeeld baie gesê oor die dekadensie en die morele verval in Europa, maar vir hierdie mense is dit ‘n doodnormale deel van die uitlewing van hul spesifieke godsdienstige sieninge en gebruike.

Ons volk is al sedert die Volksplanting besig om deur ‘n reinigingsproses te gaan, en op hierdie stadium is dit baie erger as ooit tevore – meer as 52,000 blankes is al sedert 1994 vermoor. En dit is maar net die moorde, wat nog van die verkragtings en ander misdrywe wat so duidelik teen ons gemik is? Maar hou moed, want dit sál verbygaan, en ons ken die eindpunt daarvan as Siener se baie bekende smeltkroes. Die drie politieke groepe in die Boervolk, wat deur die rooi, blou en groen bane van die ou Vierkleur voorgestel word, word einde ten laaste ook skoongebrand (en uitgehaal) deur hierdie gebeure. Die gelowiges wat van oorsee sal kom gaan deur ‘n baie erger smeltkroes van hul eie in Europa en Amerika, en hulle sal dus reeds skoongebrand hier aankom. En, wat meer is, hulle sal tevrede moet wees daarmee om op ons voorwaardes hier te kán bly, en die leiersrol van Juda sal dus outomaties voortgaan in hierdie land.

Ek is ook op rekord dat ek gesê het dat Suid-Afrika die laaste plek en geleentheid sal wees waar die Christusgelowige deel van die Ariese Ras sal kan oorleef. Dit is nét moontlik as ons leer om eensgesind saam te staan, en die verskillende smeltkroese wat hier en elders oor die Christusgelowige blankes sal gaan sal hierdie gesindheid bewerkstellig en vestig! Die bron van hierdie aanslag sal die ander blanke groep in Europa en Amerika wees, en ons sal ons hakke hier moet inkap en die laaste groot aanslag teen ons moet weerstaan. Die argument wat my stelling ondersteun val heeltemal buite die bestek van hierdie boek, maar ons is inderdaad Koningskinders. Ons het ‘n leiersrol om te vervul in die Koninkryk wat kom, en dit is waarom die bose ons moet verkneg en ons uiteindelik uitgewis moet word. En dit is nie net Juda wat belangrik is in hierdie verband nie, die ander stamme speel ook ‘n rol daarin, want uiteindelik loop al die geslagsregisters deur Abraham terug tot by Adam, die seun van God – en God Almagtig gaan nooit regtig terug op Sy Woord nie!

Ek kan nie wag vir die dag waar die heropgerigte Juda die wêreld sal voorgaan in Reg en Geregtigheid nie, want dit is die grondslag waarop die Koning deur ons sal heers. Ek wil my nie op die terrein van die rassistiese politiek begeef nie, maar ek dink nogal dit is belangrik om te verstaan dat hierdie beginsel ook die ander groepe in die wêreld ten goede sal wees. Daar ís plek vir hulle in die Koninkryk wat kom óók, maar nooit weer op die basis wat veral tans so erg in ons kele afgetrap word nie. Maar as ek dit sê, moet ek ook die balanserende sy hiervan stel, en dit is dat daar ‘n baie groot verskil tussen ware Godgegewe leierskap en selfverheerlikende ‘baasskap’ is. Ons is geroep om die leiergroep na ons Koning se Beeld in die komende wêreld te wees, en ons sal baie versigtiger moet raak met hoe ons daardie Beeld na buite vertoon!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: