Slaan oor na inhoud

Art 022: 20/12/2008 – Almal flikflooi by die Afrikaners vir 2009!

2013/09/01

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Verlede Sondag se [internet] Rapport het ‘n baie interessante berig gedra en ek dink dit is die moeite werd om dit van nader te beskou*. Dit bevestig op ‘n unieke manier dat ons nog steeds stewig op koers is na die beginpunt van die versteekte visioenêre verhaal.
[*Die volledige berig word vir verwysingsdoeleindes hieronder aangehaal.]

Die berig kan in drie dele verdeel word:

(a) Zuma flikflooi namens die ANC by die Afrikaner om sy ondersteuningsbasis te verbreed. Hy is, met ander woorde, besig om na broodnodige Afrikanerstemme vir die ANC in die komende verkiesing te vry. Volgens die berig het Zuma gesê: ‘…. hy het Afrikaners nodig en dat dit vir hom belangrik is om meer tyd saam met hulle deur te bring.’

Die trant van die berig dui aan dat die Afrikaner-organisasies wat hierdie samesprekinge met Zuma gevoer het redelik in hul skik is daarmee. Dit is verseker beter om te praat as om te baklei, maar ek hoop egter dat die ‘gewone Afrikaner’ deur hierdie set sal sien, want dit is al wat dit is. Die redes hiervoor word vêrderaan in hierdie artikel verduidelik. Ek kan nie dink dat veral die familie van die 52,000 plus blankes wat sedert 1994 deur die ANC vermoor is hiermee sal saamstem nie. Ek kan ook nie dink dat die blanke slagoffers van die ANC se uiters rassistiese regstellende aksie hiermee tevrede kan wees nie. RAPPORT verwys onder andere in hierdie berig na die Afrikaner (lees as: blanke minderheidsgroep in sy geheel) as ‘kroonwild’. Ek wil nie die spesifieke bedoeling hiermee in die berig skeeftrek nie, maar die blanke in Suid-Afrika ervaar al hoe meer dat ons inderdaad kroonwild geword het. Die eintlike woord wat ons hier soek is openlike prooi, want die misdaadstatistieke bevestig dat daar ‘n goed beplande aanslag teen ons gevoer word om ons uit te roei. En Zuma staan in beginsel nogal aan die hoof daarvan!

(b) Lekota flikflooi namens COPE by die Afrikaner om sy ondersteuningsbasis te verbreed. Die berig sê in hierdie verband: ‘…en [het] selfs die volks-liedjie Suikerbossie op die party se stigtings kongres in Bloemfontein gesing.’
Dit maak baie sin vanuit ‘n stemwerwery-oogpunt gesien, want die blanke minderheidsgroep kan inderdaad die komende verkiesingsuitslag in COPE se guns swaai.

COPE se grootste enkele probleem is egter juis die ANC-bagasie wat Lekota en Shilowa met hulle saamdra. Hulle kan ongelukkig nie so maklik daarvan ontslae raak nie, want hulle moes noodwendig deel gewees het van die meer as 52,000 moorde op die blanke minderheidsgroep. En laat hulle nou maar sê net wat hulle wil, die moorde en roof aanslag word wel op hoë owerheidsvlak beplan, ondersteun en uitgevoer. Op die heel minste gaan die regering van die dag, in samewerking met die polisie en die regstelsel, uit hul pad om die blanke te ontman en die misdadiger en moordenaar weg te steek en te beskerm.

Die grootste pluspunt wat in COPE se guns tel is dat hulle oor die nodige potensiaal beskik om die ANC-monster te kan stop, en dat hulle sê dat hulle die misdaadgolf en regstellende aksie-veldtog daadwerklik wil aanspreek. Dit gaan egter nie die vermoordes terugbring nie en dit gaan baie beslis nie die uitgewerkte blankes se werk en bevorderingsmoontlikhede aan hulle teruggee nie – en hoe kan ons dit wil vergeet óf selfs wil vergewe? – maar dit tel nogtans in hul guns.

Die mense wat agter COPE se wegbreekaksie sit, wat dieselfde mense is wat agter die verraad van 1994 gesit het, wéét dat die ‘gemiddelde Afrikaner’ so sal reageer, en daarom stook hulle hierdie vuur van weerskante af. COPE is na my mening NIE ‘n bona fide politieke reaksie nie, maar eerder ‘n agteraf kunsmatige ingryping om ‘n politieke koersverandering te weeg te bring. Suid-Afrika het uiteindelik in die politieke en morele doodloopstraat beland waarvoor hulle lank voor 1994 beplan het, en hulle het COPE gestig om bloot as ‘n ontsnaproete na hul eintlike bestemming te dien. Om hul planne te laat slaag moet hulle noodwendig op ‘n legitieme wyse van die dooie ANC-hout ontslae raak om hulself uiteindelik as die ‘redders van die Afrikanervolk’ te kan voorstel. Die ANC het sy doel gedien en moet noodwendig nou ‘uitgehaal’ en met iets meer doenlik én dienlik vervang word. COPE sal op sy beurt uitgehaal word voordat sy leierskorps hulself ook aan die blanke se tyd, geld én lewens kán begin vergryp.

Ek twyfel in elk geval baie sterk of COPE nog steeds ‘n faktor sal wees teen die tyd wat die verkiesing van 2009 gehou moet word. Ek glo hierdie nuwe politieke party is bloot gestig om as die vlampunt te dien om ‘n swart burgeroorlog aan die gang te sit. Hierdie gedagte word versterk deur die feit dat die wegbreekaksie juis vanuit die ANC se regse flank plaasgevind het. Die swart joernaliste waarsku al van voor Polokwane af teen hierdie skeuring, en soos die verkiesingsdatum naderkom sal die intimidasie van Cope se swart ondersteuningsbasis al hoe erger word. ‘n Mens hoor baie stories dat Cosatu (wat maar die die SAKP is) blykbaar óók van plan is om weg te breek in Januarie-Februarie 2009, en dit kan die situasie net daardie bietjie meer plofbaar maak. Dit kan in elk geval uiteindelik nét in landwye gewelddadige [swart op swart] politieke reaksie en teenreaksie uitbars. Die ‘geheime [blanke] groep’ agter al hierdie beplanning sal die mag gryp in die chaos wat deur so ‘n burgeroorlog ontstaan. COPE sal onmiddellik vervang word met ‘n leierselement wat volledig aan die organisasie behoort wat die Ryk van die Antichris in Afrika wil vestig.

(c) Maar dit is nie waar die interessantheid van hierdie berig werklik lê nie. Hierdie is baie subtiel van aard en lê op ‘n paar plekkies tussen die lyne weggesteek. Hieruit kan ons duidelik sien dat 1994, asook die komende verkiesing van 2009, deur ‘n georganiseerde groep mense bestuur word. Die belangrike hiervan is dat die ‘Afrikaner organisasies’ wat die onlangse vergadering met Zuma bygewoon het omtrent almal binne die dampkring van die Broederbond verkeer. Die teenwoordigheid van die Afrikanerbond veral spreek boekdele, want dit is bloot die openbare front van die ondergrondse Broederbond. Die uitsondering hier is miskien PRAAG, en dan baie bepaald die persoon van Dr. Dan Roodt. Hy het ‘n voorstel ter tafel gelê wat handel oor ‘die moontlikheid van die regering se fasilitering van ’n verteenwoordigende Afrikaner-liggaam.’ Ek glo hierdie is die eerste praktiese stap in die rigting van ‘n nasionale bespreking van die moontlikheid om ‘n Blanke Volkstaat af te sny en op te rig. Ek het verwag dat hierdie soort voorstel eerder deur die een of ander ‘verligte’ uit die vorige bedeling sou gekom het. Ek weet nie veel van Dr. Dan Roodt af nie, behalwe dat hy noue bande met die HNP het. Die ironie hiervan is dat hierdie gebeure ‘n konserwatiewe organisasie soos die HNP baie direk by die politieke proses van die dag insuig. Die HNP is so erg teen die huidige bedeling gekant dat hulle by verkiesing na verkiesing sedert 1994 plakkate aanbring wat sê: Moenie stem nie!

Wat kan ek van die HNP sê behalwe dat ek persoonlik baie lief is vir die mense van die HNP. Daar is ‘n bepaalde propagandistiese beeld van hulle geskep dat hulle ‘n klomp vêrregse takhare is, maar ek ken genoeg van hulle om nie daarmee te kan saamstem nie. Die HNP is na my mening eerder konserwatief as wat dit vêrregs, of selfs net polities regs is. Ek het byvoorbeeld al ‘n hele paar van hulle gevra wat die HNP werklik is, en nie een van hulle kon my antwoord nie. Die vraag is of die HNP ‘n volksbeweging is wat langs partypolitieke lyne georganiseer word, of is dit ‘n politieke party wat ook ‘n volksbeweging wil wees? Ek het in elk geval tot nou toe geglo dat dit eerder ‘n bona fide volksbeweging is, maar nou het dit skynbaar in iets anders begin verander. Die gedagte skok, maar is darem ook nie so vreemd nie, want die voormalige AWB is volgens alle aanduidinge deur mnr. John Vorster geskep om die regse groep te verdeel en uitmekaar te jaag. Die AWB is baie doelbewus geskep om staatsbeheerde agent provocateurs onder die regse groep in te smokkel en los te laat. Die regse groep wou dit nie daardie tyd glo nie en hulle het ‘n duur prys daarvoor betaal. Hulle betaal trouens nou nog daarvoor en die jongste drama in hierdie sage is natuurlik die sogenaamde Boeremag verhoor. Dit beteken egter nie summier dat Dr. Roodt óók so ‘n mol is nie, maar dalk eerder dat sy spesifieke sentimente deeglik deur die vyand vir hul eie doeleindes uitgebuit word.

Waar laat dit die Boer/Afrikaner van vandag? Moet hy stem in die verkiesing van 2009 of moet hy buite stemming bly? Die antwoord is ongelukkig nie so eenvoudig nie, maar elkeen sal nogtans vir ‘n antwoord moet begin soek. Die probleem is dat die deler altyd net so goed soos die steler is, en wie wil homself vrywilliglik in só ‘n onaanvaarbare morele situasie inbind. Ek dink die ding om te doen is om al die opsies te beskou en van ‘n kant af te begin elimineer om uiteindelik by die mees praktiese optrede uit te kom. Hierdie is ongelukkig ‘n verkiesing wat ons nie summier mag ignoreer nie, want dit verteenwoordig ‘n waterskeiding in ons volksgeskiedenis!

Vir my is die antwoord relatief eenvoudig: Ek wil in beginsel glad nie aan enige demokratiese politieke proses deelneem nie, want my begrip van die komende Koninkryk sluit hierdie proses heeltemal uit. Ek kan egter nie die praktiese werklikhede waarin ons nou staan ontken nie. Ons bevind onsself in ‘n onaanvaarbare situasie wat op ‘n praktiese wyse aangespreek en die hoof gebied moet word, en ons kan die situasie weer verander daarna. Ons kan byvoorbeeld, as ‘n eerste stap, ons volk-wees sommer dadelik reinig van al wat ‘n geheime organisasie is, want enige en elke geheime organisasie is satanies geïnspireer.

Ek hou nie van die ANC-regime nie en wil bitter graag sien dat hulle met iets meer gematig vervang word. Dit is op hierdie stadium miskien die enigste haalbare manier om die verskriklike moordaanslag teen ons dadelik te stop. Ek kan egter ook nie van COPE hou nie, want ek verpes kunsmatigheid en politieke bedrog in absolute terme. Die manipulering van die kieserskorps wat daarmee saamgaan stuit my heeltemal teen die bors. Ek hou verder ook glad nie van die idee van ‘n Volkstaat nie, maar ek besef dat die roete tot ons uiteindelike vryheid deur die vestiging van so ‘n Volkstaat loop – want sonder dit kan Siener se visioenêre verhaal nie begin nie, en sonder dit kan ons nie werklik vry word nie. Daar is by my geen twyfel dat hierdie berig in RAPPORT die eerste tekens vertoon van ‘n reeks gebeure wat die afsny van ‘n Blanke Volkstaat op die nasionale politieke agenda sal plaas. Ek kan dit nie ignoreer nie, maar ek kan ook nie anders as om die bedrog agter dit raak te sien nie. Hierdie berig vorm deel van wat ek as ‘beplande profesie’ in Wat kom ná Siener? beskryf het, en ek verstaan die implikasies hiervan maar te goed. So, as ek gaan stem sal dit wees om eerstens die moorde op ‘n nood-basis te probeer stop, en tweedens om ‘n Volkstaat van die grond af te kry. Ek het twee boeke oor Siener se versteekte visioenêre verhaal geskryf waarin aangedui word hoe God Almagtig ons paadjie tussen al hierdie slaggate deur beplan het. Dit is die enigste sinvolle pad om ons as ‘n volk, Koning Jesus Christus se spesiale volk, weer by standhoudende vrede en vryheid uit te bring. Maar dit is ook juis ons dilemma, want Hy het beplan maar ons moet hierdie plan nog steeds prakties uitvoer. En om dit te kan doen moet ons ons hulp by die Gees gaan soek en ongelukkig stel baie Afrikaners nie meer in so iets belang nie. Die vraag is dus nie soseer of ek moet gaan stem om deel van die sekulêre politieke proses te word nie, maar eerder of ek in geloof moet gaan stem om my deeltjie by te dra om God se planne vir ons volk in werking te kan stel. Die res is eintlik heel eenvoudig, en al wat dit vra is om in God Almagtig se uiteindelike direkte ingryping te bly glo, en om tot dan wakker te loop en moeilikheid te vermy.
———————————————————————————–

Met erkenning aan RAPPORT:
20/12/2008 21:15 – (SA)
Almal flikflooi by Afrikaners vir 2009
Marthinus van Vuuren
Johannesburg

Afrikaners is die kroonwild in 2009 se verkiesing.

Mnr. Mosiuoa Lekota, leier van die Congress of the People (Cope), het die afgelope week onbeskaamd by Afrikaners geflikflooi en selfs die volks-liedjie Suikerbossie op die party se stigtings kongres in Bloemfontein gesing.
Op soortgelyke trant het mnr. Jacob Zuma, ANC-president, Vrydag met verskeie Afrikaanse organisasies in sy huis in Forest Town, Johannesburg, vergader.
Minderheidsgroepe soos Afrikaners gaan in al hoe meer politieke agendas ingesluit word, het mnr. Dirk Hermann van Solidariteit ná die Zuma-samesprekings aan Rapport gesê.

‘Dit sou nie ’n jaar gelede gebeur het nie. Die politiek is nou meer vloeibaar en daar word nou verwag dat die ANC meer sal moet doen om minderheidsgroepe soos Afrikaners aan hul kant te kry.’

Volgens me. Liesl Göttert, Zuma se woordvoerder, het Afrikaners hulle op hul vergadering met Zuma ‘deur die bank aan Suid-Afrika beskikbaar gestel’.

‘Tot dusvêr was dit nie altyd moontlik nie en mnr. Zuma het dié geleentheid met ope arms verwelkom.

‘Hy het gesê hy het Afrikaners nodig en dat dit vir hom belangrik is om meer tyd saam met hulle deur te bring.’

Organisasies soos Solidariteit, AfriForum, die Afrikanerbond, die Transvaalse Landbou-unie (TLU), die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging, die Pro-Afrikaanse Aksiegroep (Praag) en die Vereniging van Regslui vir Afrikaners het tydens kort, individuele ‘konsultasies’ met Zuma hul griewe en kommer oor kwessies soos onderwys, regstellende aksie, grondhervorming en misdaad ter tafel gelê.

Solidariteit het sy konsep wysigingswet oor regstellende aksie aan Zuma voorgelê.

Daarin word voorgestel dat regstellende aksie nie toegepas word op skaars vaardighede en noodsaaklike dienste nie en dat jong mense wat van 1994 af skool toe gegaan het, van regstellende aksie vrygestel word.

‘Mnr. Zuma het hom daartoe verbind om oor hierdie kwessie koppe en vuiste bymekaar te sit. Hy het al vantevore gesê ons standpunte oor regstellende aksie is ‘verfrissend’.’

Tog glo Hermann dat Zuma se tegemoetkomende gebare met versigtigheid bejeën moet word.

‘Baie gesprekke is gevoer. Ons glo dit is nie genoeg as die ANC net tee en simpatie gee nie. Dit irriteer Afrikaners as daar net gesprekke is en geen uitkomste nie.’

Intussen het Cope op sy stigtings kongres in die Vrystaat gesê regstellende aksie soos dit nou toegepas word, is ‘kunsmatig’, berig Lizel Steenkamp.

‘Ons is verbind tot ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie, maar dit kan nie op grond van ras gebeur nie,’ het Lekota gesê kort nadat hy Dinsdag as Cope se president aangewys is.

Mnr. Bennie van Zyl, hoofbestuurder van die TLU, het die mislukte grondhervormingsprogram op sy vergadering met Zuma opgehaal.

‘Landbou kan nie as ’n politieke speelbal gebruik word nie,’ het Van Zyl gesê.
Landbou en grondhervorming is ook ’n kernaspek van Cope se verkiesingsveldtog. Lekota het aan Rapport gesê kommersiële wit boere moet ten volle by grondhervorming betrek word en help om die beleid vir grond onteiening op te stel.

Zuma het ook op sy vergadering met die TLU aangedui hy wil landbou ’n priorititeitsaak maak.

Hy is baie bekommerd oor die feit dat die invoer van landbouprodukte die uitvoer sedert Augustus oortref, het Van Zyl gesê.

Mnr. Kallie Kriel, voorsitter van AfriForum, glo die gesprekke met Zuma was positief.

AfriForum het op sy vergadering met Zuma sy beweegredes vir sy regstappe teen die regering weens dié se onvermoë om misdaad te bestry, verduidelik.

Die Afrikanerbond het onder meer gepleit vir die behoud van moedertaalonderrig vir alle Suid-Afrikaners en ander kernprobleme uitgewys.

Dr. Dan Roodt, voorsitter van Praag, het die moontlikheid van die regering se fasilitering van ’n verteenwoordigende Afrikaner-liggaam bespreek.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: