Slaan oor na inhoud

Art 023: 2009-02-16 Só begin ‘n revolusie! – nóg ‘n Rubicon kom in sig!

2013/09/02

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek gaan nie veel oor die nuusartikel hieronder sê nie. Ek hoef nie regtig nie, want ek het hierdie soort gebeure reeds in 2004 in die openbaar voorsien, en het dit reeds in 2006 in sommige van my poste op die internet begin uitspel. Die onderwerp is weer op 27-12-2008 in hierdie artikelblad aangesny onder die opskrif 2008-12-20 Almal flikflooi by Afrikaners vir 2009.

Ek was nie verkeerd nie en ek is ook nie onnodig alarmisties nie!

En hierdie is maar net die begin van erger om te kom, want hierdie soort botsings sal algaande meer gereeld voorkom en al hoe meer omvangryk word. Hierdie keer was daar maar sowat tweehonderd mense betrokke by die probleempunt. Dit was skynbaar ook nie eers ‘n openbare vergadering nie, maar ‘n geslote een. Volgende keer is dit dalk twee duisend mense, en dan twee honderd duisend, en voor ons ons oë uitvee is dit ‘n paar miljoen wat mekaar met kieries, ysterpype en messe stukkend slaan! Hierdie was dan ook nie die eerste voorval van sy soort nie, want daar was verlede jaar al voorvalle gewees van bakleiery tydens politieke vergaderings. Maar kyk hoe vinnig het hierdie situasie eskaleer. Waar dit so ‘n ruk gelede met vuiste en skoppe begin het tydens vergaderings, het dit nou al ontwikkel tot ‘n openlike en direkte aanval óp ‘n geslote politieke reëlingsvergadering. Daar was onlangs ook voorvalle waarin ván die leiers in die betrokke twee groepe deur sluipskutters vermoor is. In KwaZulu-Natal het ‘n leier in een groep vêrder ook onlangs ‘n leier in die ander groep in die bene geskiet voor ‘n vergadering gehou kon word. Wanneer gaan die gewone lede op grondvlak besluit dat vuiste, voete en handwapens soos knopkieries, pype en messe nie meer goed genoeg is om die ding vir hulle te doen nie: wanneer gaan hulle begin om die versteekte AK’s uit te haal ook?

Hoe vêr nog tot by daardie Rubicon waar die Townships én ons strate deur politieke onverdraagsaamheid in ‘n bloederige oorlogsone verander gaan word? En dit kan nie anders as om só te wees nie, want die ANC is dié soort outokratiese organisasie wat geen teenstand in enige vorm kán duld nie. Hulle kan nie anders as om deur middel van intimidasie, afdreiging en geweld te regeer nie, want dit is al taal wat die ekstremistiese kommunisme verstaan. En nou weet ons ook dat geweld outomaties geweld sal kweek, want op hierdie vlak van ontwikkelheid is dit die mees natuurlike manier om geweld teen die eie groep hok te slaan. Die leiers kan hierdie probleem probeer beredeneer en hokslaan soos hulle wil, maar uiteindelik gaan die massas se onmiddellike emosies oorkook en gaan die land brand! Die mense wat COPE oorspronklik aan die swart groep voorgestel, en die stigting daarvan van agter die skerms bestuur het, wéét dit. Die stigting van COPE het presies dieselfde resultate in die oog as wat hulle in vroeër jare met die swart jeug teen mnr. PW Botha én (deur) Afrikaans in die skole gehad het. COPE kan per definisie in werklikheid nie anders as om ‘n swart burgeroorlog tot gevolg te hê nie, want dit daag die ANC se oorheersing openlik uit!

Maar, en dit is baie belangrik om te verstaan, hiérdie artikel is nie daarop gemik om ‘n swart revolusie te bevorder nie, want ek wil niks daarmee te doen hê nie. Dit is seker te veel gevra dat so iets ons glad nie sal raak nie, maar ons hoef darem nie te gaan krap waar dit nie jeuk nie. Al wat ek hier vra is dat die blanke, en dan baie bepaald die ware en opregte Boervolk, wakker sal loop en nie sal toelaat dat ons aan die hare by hierdie argument ingesleep word nie, Pasop vir die wolwe in skaapsklere tussen ons, die selfaangestelde valse profete, want hulle wil ons onder andere baie doelbewus met allerhande opruiende subjektiewe “uitlegte” van Siener se visioene by die gevaar betrek. Bly kalm, behou u afstand en moenie deel word van die probleem nie, want dit stel die hele volk in gevaar! Ons almal weet dat ons die huidige politieke bedeling nie kan vertrou nie – ons almal weet dat daar geen huiwering sal wees om die weermag en polisie teen ons los te laat nie. Die enigste rede waarom dit nog nie gebeur het nie is dat hulle ‘n politieke korrekte rede daarvoor moét hê. Alles rondom ons, alles wat aan ons gedoen word in die naam van “demokrasie” is daarop gerig om so ‘n blanke opstand in die hand te werk. Moenie vir hulle so ‘n rede gee nie, want as slegs ‘n klein groepie blankes na die wapen gryp sal dit summier en meteens na die blanke groep as ‘n geheel oorgeplaas kán word – en ek glo dit sal. Bid dat so iets nie sal gebeur nie! Ons beurt om heeltemal vry te word sál wel kom – en dit is dalk baie nader as wat u tans mag dink.

Hou moed en behou die geloof in die oplossing wat ons Koning Jesus Christus vir ons beplan het. Hy het hierdie oplossing in spesifieke terme aan ons deurgegee in die verhaal wat Hy in Siener van Rensburg se visioene weggesteek het. Ek is nie die wêreld se beste analis of skrywer nie en ek het dit nog nooit probeer ontken nie, maar die twee boeke wat op hierdie webtuiste adverteer word bevat meer as genoeg inligting as wat ons nodig het om relatief heelhuids aan die anderkant van die probleem uit te kom. En dit geld nie net vir ons volk nie, maar ook ons anderstalige familie en selfs ander Christusgelowiges.

Die leser kan nou vra: Maar hoekom juis Siener van Rensburg? Is die Bybelse profete dan nie genoeg nie?. Onder normale omstandighede sou die waarskuwings en riglyne van die Bybelse profete inderdaad genoeg gewees het. Dit is so, máár die Koning het óók geweet dat die mense wat die profete vir ons moet uitlê, die amptelike teologiese wetenskap met hul vervloekte heidense wysbegeertelike leuens en bedrog, óók maar net deel vorm van die aanslag teen Sy gelowige kinders. Hulle is om hierdie rede ook maar net wolwe in skaapsklere – en as dit nie so was nie sou die oorgrote meerderheid leraars, pastore, of wat hulle hulself ookal wil noem, reeds lánkal terug na die profetiese gedeeltes van die Bybel teruggekeer het. Hulle sou lankal terug reeds die gevare begin uitwys het, in plaas daarvan om aan te hou met hul drogredenasies rondom “vrede, vrede” in hierdie wonderlike demoon-krasie waarin ons onsself bevind! Die leser kan gerus in ‘n Skrifgedeelte soos Esegiël 34 gaan kyk hoe hierdie mense se toekoms lyk. U kan sommer ook daar sien hoe die gelowige groep se toekoms daarmee kontrasteer.

Koning Jesus Christus het geweet van die geestelike bedrog en misleiding wat sou kom, en daarom het Hy ‘n alternatiewe bron van inligting vir die wêreld weggesteek en op die laaste nippertjie vir ons oopgemaak. Dit is om hierdie rede dat ek in my eerste boek, Wat is die Waarheid? gesê het ek glo dat die tyd nou eers ryp geword het vir die inligting in die visioenêre verhaal om openbare kennis te word. Die vyand se planne is oor ‘n baie lang tyd gemaak en in plek geplaas, en dit kan nie meer so vinnig en so maklik verander word nie. Die huidige wêreldsituasie is reeds in ‘n bepaalde vorm van hul keuse gegiet, en omdat daar ook ‘n spesifieke teikendatum aan die vyand se doelwitte gekoppel is kan dit nie meer verander word nie. Hierdie planne het die internasionale én die plaaslike politieke proses as basis en is só opgestel dat die ongelowige en die half-gelowige asof outomaties in die strik gaan trap.

Ek kan nog steeds, selfs ná meer as veertien jaar, nie vir u sê waarom die Gees hierdie waarskuwing en bemoediging juis deur my pen na vore laat kom het nie, want ek weet eerlikwaar nie. Maar maak dit hoegenaamd saak? Is dit nie belangriker dat dit wel gekom het en nou openbare besit is nie? Die opregte gelowige, die a-politiese ootmoediges wat hul absolute afhanklikheid van ons Koning Jesus Christus bely, kán op grond hiervan op kort kennisgewing by die vyand se planne aanpas en die aanslag vermy en ontvlug, want Siener se visioenêre verhaal is nou oop en dit bevat al die inligting wat ons daarvoor nodig het. Al wat dit vra is geloof in ons Koning en ‘n koel en beredeneerde benadering tot die probleem. Kennis en insig is mag, maar dit is darem beskerming ook!

Hier by ons staan ons aan die vooraand van die totale inmekaarsak van ‘n regering. Regerings sak nie maar net inmekaar as gevolg van blote wanbestuur nie. Die enigste manier waarop enige regering hoegenaamd op hierdie skaal in duie kán stort is deur ‘n revolusie, en ‘n revolusie is nie iets wat oornag ontstaan en aangevuur word nie. Ons het so ‘n revolusie in 1994 beleef, en die enigste rede waarom dit bloedloos was, was omdat dit so fyn beplan en agteraf bestuur was. Ons wat daar was weet dat die oorgawe van 1994 reeds in dr. Verwoerd se tyd ‘n aanvang geneem het, want ons het oor die jare al hierdie klein-klein politieke veranderings en aanpassings beleef wat uiteindelik op 1994 se groot uitverkoop uitgeloop het.

In Europa staan die Turk waarskynlik op die punt om op Duitsland toe te slaan. U hoef maar net die toutrekkery tussen die Turkse regering (onder leiding van Iran) en die Europa Unie van nader te beskou om die beginstadiums van die Turkse terroris in Siener se verhaal reeds nou al te kan identifiseer! Dit sal die gevolg wees van die pous se openlike uittarting van die Islam, saam met Amerika en Groot Brittanje se georkestreerde ondergang, Duitsland se huidige snelle opkoms as die volgende Westerse Supermoondheid, asook die huidige wêreldwye georkestreerde finansiële krisis. Groot Brittanje is byvoorbeeld só bankrot georkestreer dat die EU hulle nie eers meer as ‘n lid wil aanvaar nie: Groot Brittanje, nét soos die magtige VSA, het oor die jare ‘n welsynstaat geword wat self ‘n welsyn geval geword het! En nou het Obama sowaar ook nog sy land se grense oopgegooi vir die “arme mishandelde Hamas-vlugtelinge”. Die konserwatiewe mense in Amerika verwag nou ‘n absolute toeloop van ekstremistiese Islamitiese terroriste! Obama is nou maar twee weke aan bewind, maar die mense vra al klaar dat hy “ge-impeach” moet word!

Nie een van hierdie faktore is iets wat oornag in plek kan kom nie, maar is dinge wat oor ‘n lang tydperk agter die skerms aangelê en bestuur moet word om op ‘n gegewe tyd in die toekoms te kan manifesteer!

En so kan ek aangaan en aangaan, en aan u uitwys wat Europese parlementariërs oor die sogenaamde demokratiese prosesse van die Europa Regering te sê het. Ek kan uit die perd se bek aan u wys presies hoe satanies geïnspireerd hierdie organisasie regtig is en wat dit vir ons in gedagte het. Nou, hierdie dinge vorm almal deel van “die tekens van die tye”, en eintlik het ek as besorgde Boer net een probleem daarmee: wanneer gaan ons mense, (veral die vêrregse politieke groepies) begin besef dat die algemene opinie heeltemal die verkeerde “vyand” beet het? Want mense kan nog in ‘n oorlog oorwin word, al is die oormag oënskynlik dan ook so groot, maar die regte vyand is die satan en ons kan hom ongelukkig nie met brute krag en slim woordspeletjies aanvat nie – net ons Koning Jesus Christus het die mag en krag daarvoor! En nét Hy kan ons deur Sy Gees beïnvloed en versterk om deur die komende Rubicon te kan beweeg.

Groete,
Frik Pretorius.
—————————————————————————————

http://www.news24.com/News24/South_Afri … 27,00.html
ANC, Cope members clash
08/02/2009 22:56 – (SA)
Johannesburg – Seven members of the Congress of the People have been injured during an attack by a 80-strong group of people at a meeting in Kou-Kamma in the Eastern Cape.
The party’s Kou-Kamma chair, Tertius Kritzinger, said the group was made up of ANC members.
“About 120 Cope members were attacked like dogs by ANC members,” said Kritzinger.
He said the attackers had arrived at a hall in Kou-Kamma, where the meeting was being held at 18:30.
“They broke down the front gate of the hall and entered carrying knobkerries, knives, iron pipes and sticks.
“They then started beating our members with their weapons, as we struggled to leave the area in fear for our lives.”
He said the Cope members finally managed to get into their cars and had to drive through the crowd in order to get away.
Kritzinger alleged that the ANC group was led by the mayor of Kou-Kamma.
Police did nothing to stop attack
“He was the main operator in the attack,” Kritzinger said.
He also claimed that police who were nearby, did not do anything to stop the attack.
“There was definitely some agreement between police and these ANC members…we were being attacked like dogs, and nothing was done to stop it.”
The seven injured people were taken to hospital for treatment.
“They had a lot of bruises. I am not a doctor, but I know that they are in pain.”
Eastern Cape spokesperson for Cope, Nkosi Sikele Ngomo, said that Cope will be laying charges against the ANC.
“We are sick of this, we will be laying charges against the ANC itself,” Ngomo said.
Eastern Cape police spokesperson Marianette Olivier confirmed that the incident did occur.
“I can confirm the allegations made by Cope members towards the ANC…we are also investigating allegations of the mayor being involved.”
She said that cases of assault and intimidation were opened, and police were investigating.
No arrests were made as yet, Olivier said.
– SAPA

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: