Slaan oor na inhoud

Art 025: 2009-03-08 Die Heilige Gees werk soms op vreemde maniere! – Deel 2.

2013/09/02

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Soos in die vorige artikel belowe gaan ek vandag aan om die laaste ‘geheimpie’ wat my vriend Noordoos so gepla het te openbaar. Ek plaas volledigheidshalwe weer sy brief hier.

23-02-2009
Frik, ek moet eerlik sê. ek verstaan nie al die dinge nie. Daar is net te veel ‘angles’. Let wel, ek verstaan wel waarom, dat dit ‘n aanslag teen God is, maar ek verstaan nie wat hulle sê nie.

Dit is net jou boek dit en jou boek dat. Jou Afrikaans dit en jou sinsbou dat! Maar hulle sê niks. Wat is dit wat jy sê wat hulle regtig ontstel? Dit is nie die ding met die rekenaar of met die Heilige Gees nie. Jy sê iets wat hierdie mense geweldig ontstel, maar hulle wil nie uitkom daarmee nie.

Voel hulle jou boodskap hou die volk te kalm?
Is hulle kwaad oor die nag van die lang messe storie wat sy oemf verloor het?
Is hulle kwaad omdat mense nie by hul groepe wil aansluit nie?
Is hulle kwaad omdat jy mense waarsku om te wag en nie die wapen op te neem nie?
Is hulle jaloers?
Raak jy hulle geldelik, in dat hulle inkomste verminder a.g.v. jou boeke?
Dink hulle jy maak sakke vol geld wat hulle toekom? (Wat n grap!)
Is hulle rooi in die gesig omdat dit so duidelik is dat hulle ‘boeremag’ n bespotting van Siener se visioene gemaak het? (bid jou dit aan, hulle het drie blou briewe vir die regering gestuur en toe oorlog verklaar!)

Of is dit iets in die verhaal wat so naby die waarheid is en dreig om hulle te ontbloot, dat hulle nie durf sê wat dit is nie?

Ek dink jy weet wat dit werklik is. Is hulle bang jy weet wat dit is en dat jy dit een of ander tyd gaan openbaar maak? Waarom anders jou so aanval? As jy klaar gesê het wat hulle nie wil hê jy moes sê nie, wat is die doel om jou nou te intimideer? Esegiël 3 kom in gedagte. Dan het jy niks om voor bang te wees nie.

Ek bid tot Jesus dat Sy Gees jou die krag sal gee om te doen wat Sy Wil is.

Groete
Noordoos

Ek moet eers ‘n bietjie agtergrond gee voordat ek by die antwoord as sulks kan uitkom.

My nie-so-dierbare vriend van weleer, ene Voertsek van Boerervryheid.co.za, het skielik daarop begin aandring dat ek my boeke kosteloos op die internet moet oopgooi. Dit sou dan meteens my erns met my roeping ‘bewys’. En waarom, vra hy, streel ek my eie eer deur die boeke onder my naam te publiseer terwyl ek die bron daarvan aan die Heilige Gees ‘toeken’. Ek het ‘n hele paar probleme met hierdie saak, veral die ietwat lompe poging tot lis wat daarin openbaar word, maar gaan hier en nou net die belangrikste aanraak.

(a) Daar is ‘n bepaalde rede waarom ek nie my boeke op die internet kán oopgooi nie. Daar is ‘n baie groot mark beskikbaar vir my oorsee, maar ek stel nie eers daarin belang om die boeke as e-boeke daar te bemark nie. En die rede hiervoor is eintlik baie eenvoudig. As ‘n boek eers eenmaal elektronies beskikbaar is, is dit baie maklik om dit te vervals en weer iewers op ‘n ander plek op die internet ‘oop te gooi’. Ek kan dink dat dit die ideale situasie vir hierdie groepie sal wees, want wie gaan weet wat ek regtig gesê het as hulle dit eers onder hande gehad het?

(b) Wat gaan ek ‘bewys’ deur my boeke op die internet oop te gooi? Of, bietjie anders gestel; as dit dan só belangrik is waarom stel hul selfaangestelde profeetjie dan nie die voorbeeld nie? En nog ‘n ding: hoekom is dit so dat my twee boeke heel onderaan die pryslys op die mark is?

Maar hierdie is nie die hoofrede waarom ek hierdie artikel plaas en soveel aandag aan die heer Voertsek afstaan nie. Ek sou my normaalweg nie aan hom steur nie, en ek kan nie dink dat enige normale en gebalanseerde persoon dit ook sou doen nie. Maar daar is wel ‘n vêrdere kinkel in hierdie kabel en ek dink dit is belangrik genoeg om aan die groot klok gehang te word.

En die basis hiervan draai om die begrip: Volkstaat!

Ja, mnr. Voertsek beywer hom baie sterk vir die totstandkoming van so ‘n veilige hawe vir die Boervolk, en almal wat van voor 2006 af met Boerevryheid saamkom weet dit. Nou, daar is seker nie fout te vind met die strewe as sulks nie, al dink ek dit is polities glad nie haalbaar nie, en vanuit die oogpunt van ‘veiligheid’ selfs nie eers wenslik nie. Die enigste rede waarom die regering van die dag só ‘n ‘goedgunstiglike vergunning’ aan ons sal maak is om ons almal op ‘n hoop bymekaar te kry …. met die doel om ons eensklaps te kan uitwis. En selfs al word die moordbendes nie ingestuur nie sal hulle ons ekonomies heeltemal verwurg. Mnr. Voertsek antisipeer dit baie duidelik in sy pos op Boerevryheid, want hy sê:

‘… Ek dink die FHP raak nou paniekerig. Ons almal weet dat opofferings gemaak sal word. Al wat ons wil he is dat ons opofferings vir ons volks sinvol sal wees. Of jy van ouderdom dood en of jy dit nou vir volk en vaderland doen is om te ewe. Niemand kan jou vorseer om te besluit hoe jy jou lewe sinvol sal voltooi nie.
Die feit bly staan, Siener se visioene voorsien dat God aan die kant van die Boerevolk sal wees. Daarom doop ons ook die vierkleur in die loutering van ons eie bloed. Ons aanvaar reeds dat daar baie sal sneuwel. Maar ons weet dat die oorwinning aan ons behoort
… ‘

‘n Bietjie oor-gedramatiseer, maar darem ook insiggewend, want hierdie man, wat baie veilig in Amerika woon, propageer die gewelddadige daarstelling van ‘n Volkstaat en hy sluit selfs sy betoog af met die emosiebelaaide wekroep, ‘…Maar ons weet dat die oorwinning aan ons behoort… ‘ (en dan plaas hy sowaar nogal twee ‘smiling emoticons’ na elke paragrafie óók!)

Ai, ons het so baie probleme met hierdie saak en nou kom skep hy (en sy pêlle) nog ‘n bykomende baie groot beginselprobleem ook vir dié van ons wat die volk se beste belange op die hart dra. Hulle predik tydig en ontydig opstand en gewelddadige bloedvergieting terwyl hulle sélf baie veilig vêr weg van die mees moontlike konflikgebied sit. En as die stryd dan nou eenmaal verby is sal hulle net eenvoudig van buite af inkom en bo op die Boervolk se lyke kom staan en dit uitskreeu dat hulle Boere is en dat hierdie land nou aan hulle behoort! Dit is mos die toppunt van ‘n baie siek soort moralisme en beheptheid met die bloed-god se manier van doen!

En weet jy, dit klink vêrder ook só baie na dieselfde ding wat met die Bittereinders gebeur het ná die Tweede Vryheidsoorlog: Toe hulle hul oë na die oorlog uitvee het, het die Joiners op die een of ander manier met hul eiendomme bly sit! Ek weet dit maar te goed, want my oupagrootjie Piet Botha was ‘n Kolonie rebel en hy het drie plase by Vryburg verloor op hierdie manier.

My antwoord aan Noordoos:

Dagsê ou Vriend,

Hierdie vrae van jou is baie belangrik en toepaslik. Kyk, hierdie klomp rasieleiers is almal op die een of ander manier besig om ‘n baie lelike saak teen ons volk te bevorder. Party doen dit omdat hulle direk vir die vyand werk en ander doen dit uit blote stiksienige dwarsheid, maar almal van hulle is uiteindelik wel betrokke.

En hierdie kwessie manifesteer op ‘n baie interessante wyse op BV. Kyk, soos jy weet is ek lankal nie meer aktief deel van Boerevryheid nie, en ek kom nog net daar as jy die een of ander vraag stel óf inligting oor iets by my soek. Waarom is dit dan so dat die blote noem van my naam op daardie blad genoeg is om ‘n aller verskriklike histerie tot gevolg te hê – praat van Frik Pretorius of Oupa Baard en dit is so goed as om ‘n hele sak vol Engelse sout aan sekere mense daar in te gee! Hoekom is dit so? Hoekom kan niemand selfs net iets goed of mooi van my sê sonder dat party mense daar deur die dak gaan óók nie?

Die antwoord is eintlik baie eenvoudig: hierdie mense is angsbevange dat mense die waarskuwing in my werk ter harte sal begin neem en dieper begin dink oor die dinge waarmee hulle regtig besig is. Hulle is só bang hiervoor dat hulle hulself amper bemors as hulle net my naam hoor!

En die groot probleem, soos ek dit vanuit Voertsek se reaksie afgelei het, is die begrip: Volkstaat! Ek dink hierdie Voertsek het sy mond verbygepraat en het in die proses ‘n deel van sy belangegroep se diepste hartsgeheim uitgeblaker!

Het jy agtergekom dat sy tirade absoluut op die idee van ‘n Volkstaat fokus, terwyl dit net mooi niks met die basiese argument op die tafel te doen het nie? Praat van ‘n moralistiese ‘jumping the gun’! Hy het dit uit sy eie ingegooi sonder dat daar eers een enkele woord daaroor van enigiemand gekom het, wat nog van my!

Die grootste enkele probleem wat ek hiermee het is dat hy homself vir hierdie moord en doodslag beywer terwyl hy veilig oorsee sit!

Het jy agtergekom hoe deurweek met bloed en nogmaals goeie en ordentlike Boerebloed sy gewelddadige ‘pleitskrif’ vir ‘n Volkstaat is? Hoekom is dit nodig om dieselfde proses wat in die visioene op ‘n relatiewe ‘sagte manier’ gebeur voortydig te wil aanskakel, terwyl die agitators daarvoor skynbaar maar té goed [vooraf] weet dat dit met groot en onnodige bloedverlies onder ons mense gaan plaasvind? Voertsek stel dit dan in soveel woorde in sy reaksie op my klagskrif, en ek dink dit behoort allerhande klokkies te laat begin lui. Weet hy dalk iets waaroor mense soos ek nog maar net wonder?

Hoekom is ek teen hierdie ding gekant? Hier moet jy verstaan dat ek nie soseer teen die beginsel van die saak gekant is nie, maar wel teen die manier waarop dit gedoen [wil] word. Ek is op rekord dat ek persoonlik nie van die idee van ‘n ou Volkstaatjie in ons grote land hou nie, en my redes hiervoor is ook welbekend, maar ek is darem nog steeds bereid om met die idee saam te gaan as die meerderheid dit so verkies. Die roete wat die Koning tot die verkryging van ons vryheid gekies het loop in elk geval deur ‘n Volkstaat (twee van hulle!) en ek moet noodwendig voor dit buig.

Maar dit is nie die belangrikste rede nie. Siener se visioenêre verhaal dui aan dat ons uiteindelike Vryheid van Kaapstad tot bo teen die Soedan sal strek (Oos en Wes oor Afrika) en hierdie groot land begin by twee kleinerige Volkstate, naamlik een in die Noord-Vrystaat en die ander in die huidige Noordwes. Hierdie verhaal is deur die Heilige Gees geskep en ingegee, en as dit die pad is wat Hy wil hê ons moet loop, dan loop ek hom met blymoedigheid en entoesiasme sáám met my volk. En as daar dan stryd moet wees is dit óók goed so, maar ek dink dit is onnodig om daardie stryd ten alle koste in eie kragdadigheid te wil ontketen. Die wit groep, wat die ware en werklike Boervolk is, is gekant teen onnodige geweld, maar ons is nie pasifiste wat maar net voor ‘n vyand sal gaan lê nie.

So, die beginsel agter Voertsek se storie is miskien nog ten dele goed en reg, maar die bysake en die bloederige manier waarop hierdie manne dit wil doen laat my hare regop staan. Hoekom kry ek die idee dat die volk so stilweg voorberei word op ‘n slagting …. binne die grense van so ‘n Volkstaat nog vóór God Almagtig se plan in werking kan tree? Want dit is wat die vyand se doel met die twee Volkstate in Siener se verhaal regtig is: om die konserwatiewe element in ‘n geslote gebied vas te keer en daar finaal uit te roei.

Diegene van die Christusgelowige Boervolk wat hulself nie op daardie tydstip binne veral Noordwes bevind nie is geteiken om in die Illuminati se beplande moordaanslag uitgeroei te word. Ons ken dit maar as die sogenaamde ‘nag van die lang messe’. En ja, ek het nogal gedink dat ek hierdie stuk valsheid, hierdie lafhartige en agteraf poging om my volk uit te moor redelik volledig ontbloot het, maar nou begin dit te lyk asof ek maar nog net die inleiding daartoe aangeraak het. Daar is veel erger verbonde hieraan, en ek sou my plig en verantwoordelikheid versuim as ek dit nie van die dakke afskreeu nie.

Die twee Volkstate in Siener se verhaal kom tot stand op grond van die interne nasionale politieke proses, en hierdie verwikkeling sal uit die aard van die saak op die internasionale vlak erkenning moet ontvang om te kan slaag. Ons kan dit nie met geweld wil bereik nie, want dan gaan ons maar net weer met sanksies teen ons opgeskeep sit, indien nie selfs ‘n fisiese inval om ons te stop nie (en sommer uit te roei ook nie). Ons het baie min inligting in die visioene wat aandui presies wat voor die ‘amptelike beginpunt’ sal gebeur, maar iets soos ‘n blanke rebellie om ‘n Volkstaat in veral Noordwes af te dwing sal noodwendig in daardie beginpunt moet reflekteer, en dit doen nie. Die verhaal begin ‘amptelik’ by ‘n vrye algemene verkiesing waaraan ‘n party soortgelyk aan die huidige DA vrylik en ongehinderd deelneem (liberale kant van die politieke spektrum). So iets sal tog nie moontlik wees as daar ‘n staatsgreep is nie, of hoe?

En o ja, voor ek vergeet, sal iemand asseblief vir Voertsek verduidelik dat die bloedvlag waarna hy verwys absoluut niks met ‘n voortydige rebellie in Noordwes te doen het nie. Dit is iets wat eers naby die einde van die verhaal in Noordwes gebeur. En sê sommer ook vir hom dat die verhaal aandui dat dit juis die hardekwas en sterk regse politieke manne soos hy sal wee, manne van durf en daad, wat deur die smeltkroes sal gaan en deur die vyand platgetrap sal word. En ja, dit is juis hierdie sterk manne wat hul vrouens en kinders aan hul eie lot oorlaat terwyl hulle met ‘n kinderagtige gewapende leierskaptwis besig is. Dit is juis hierdie voortvarende manne wat uiteindelik deur die oorlog situasie gebreek sal word om in alle nederigheid en afhanklikheid voor God Almagtig aan daardie laaste en finale veldslag in die omgewing van Coligny deel te neem. En ja, dit gebeur eers nadat hulle tot inkeer gekom het en wit klere aangetrek het om aan te toon dat hulle nou Koning Jesus se Ideologie ondersteun.

Arme Voertsek! Wanneer gaan mense soos hy besef dat dit juis die sagmoediges en nederiges van ons volk gaan wees wat die Nuwe God-gegewe Suid-Afrilka sal beërwe, hulle wat hulself nou al deur die Heilige Gees laat rig en lei! En die klein ou groepie politieke sterkmanne wat die smeltkroes gaan oorleef kan hulself gelukkig ag dat die liewe Heer hulle ook daarin gaan toelaat – want die vyand gaan al die roekelose bravade van nou uit hulle uitskiet! Ek hoop en bid regtig dat mense soos Voertsek en Marco dit óók sal maak, maar net hulle kan natuurlik nog iets daaraan doen. Al wat hulle hoef te doen is om hul politieke vooroordele te los en betyds met my te begin gesels oor wat regtig kom, en wat hulle te doen staan!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: