Slaan oor na inhoud

Art 026: 2009-03-09 Aanloop tot die Derde Wêreldoorlog reeds sigbaar in Europa – die Turk kom in sig!

2013/09/02

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die Turk en WO III.

Hierdie artikel is nie bedoel om kant te kies vir of teen die een of ander groep, organisasie of selfs ideologie nie. Dit is bloot daarop gemik om sin te begin maak van die baie en die verwarrende ideologiese onderstrominge waaraan ons hoe langer, hoe meer blootgestel word. Ek wil egter óók onmiddellik sê dat ons tóg sin uit hierdie warboel kan maak mits ons dit natuurlik op ‘n sistematiese en gebalanseerde wyse begin benader en dit heeltyd binne die ‘groter prentjie’ sal plaas.

Hoe lyk hierdie ‘Groter Prentjie’?

Die Bybelse profete het verduidelik dat die Satan ‘n aardse Ryk sal oprig ‘aan die einde van die dae’ en dat die mens verskriklik onderdruk sal word binne daardie Ryk. Maar hulle het nie nét slegte nuus vir ons gehad nie, want Openbaring 12:14 stel dit ook duidelik dat ‘die vrou’, wat ‘n na ‘n veilige plek op aarde sal kan ontsnap. Die feit dat sommige van haar ‘nakomelinge’ agterbly, en deur die Antichris vervolg sal word, dui daarop dat sy die meer opregte groep van die gelowiges aldaar verteenwoordig. Siener van Rensburg se visioenêre verhaal dui aan dat daardie veilige plek hier by ons in Suid-Afrika sal wees. Maar hier moet die leser in ag neem dat ek so pas slegs die buitelyne van ‘n lang en baie ingewikkelde verhaal beskryf het. En tog is dit eenvoudig genoeg vir selfs jong kinders om te verstaan.

Siener se visioenêre verhaal vorm deel van die vroeë inleiding tot die Bybelse stryd van die ‘laaste dae’ waarin Koning Jesus die Satan se wurggreep op die aarde kom verbreek. Ons sal deel wees hiervan, maar vóór ons daar kan kom moet daar darem eers ‘n paar dinge gebeur.

Vandag se artikel handel oor ‘n deel van die aanloop tot die versteekte verhaal in Siener se visioene wat in Europa afspeel. Die eerste fisiese tekens van die Derde Wêreldoorlog vind in Europa plaas as ‘n Turkse terroriste leier poog om ‘n aanval op Duitsland te loods, en die artikel hieronder kyk na die eerste tekens hiervan.

Wat gebeur tans in Europa?

Die probleem wat ons konfronteer kom kortweg hierop neer: Daar is ‘n groep invloedryke mense besig is om ‘n Een-Wêreld Orde op te rig, waarmee die hele wêreld onder die gesag van ‘n baie klein groepie onderwerp sal word. Hulle noem hulself die ‘elite’ en beskou hulself as die regmatige heersers van die mensdom. Hierdie orde is die Ryk van Satans waarna die Bybel verwys, en dit is besig om al hoe vinniger vorm aan te neem. Dit skep ‘n bedreiging vir die vrye Christusgelowige gemeenskap wêreldwyd en ons behoort meer kennis daarvan te begin neem.

Daar is ‘n sekere rigiede struktuur en organisasie in die magte van die bose se werkswyse teenwoordig, en al wat dit vra is om die hoofstroming daarvan te begin uitsorteer en sinvol bymekaar te plaas. Dit is in ons eie beste belang om dit met toewyding te begin doen, want ons fisiese oorlewing hang per slot van sake daarvan af. Hierdie artikel ondersoek die mees sigbare deel van die probleem en dit begin by dieselfde beginpunt as Siener van Rensburg se versteekte visioenêre verhaal. Alles rondom ons wys op hierdie stadium na daardie spesifieke ‘iets’ wat die Derde Wêreldoorlog aan die gang sal sit.

Basiese agtergrond.

Die Derde Wêreldoorlog begin met die optrede van ‘n Turk in Europa. Hierdie is ‘n gegewe wat nie net deur Siener genoem is nie, maar wat ook deur die gang van die visioenêre verhaal bevestig word. Dit word, vir wat dit dan ookal werd mag wees, ook al hoe vinniger deur die praktiese gang van die geskiedenis bewys.

Ons kan uit die gang van die visioenêre verhaal aflei dat die oorlog sal begin direk nadat ‘n Turkse terroriste groep teen die een of ander teiken in Duitsland probeer optree. Die mees logiese beginpunte van die visioenêre verhaal moet dus noodwendig in die huidige verhoudinge tussen blanke Europeër en Islamiet in Europa gesoek word.

Ons het nie enige visioenêre inligting oor presies waar Siener se Turk sal toeslaan nie, óf selfs wat daar gebeur nie, maar ons kan aflei dat die Duitsers hom op ‘n stadium begin jaag nog voor hy kan toeslaan. Hy vlug na op die noordekant tot in die suidelike deel van Pole, waar die Amerikaanse militêre magte hom uiteindelik in ‘n hakkejag-operasie vastrap.

Die Turk slaag egter daarin om te ontsnap en vêrder noord te vlug na min of meer die noordoostelike hoek van Pole. Die verhaal impliseer dat hy ontsnap omdat die Amerikaners se aandag deur iets anders afgetrek word. Hy verdwyn op hierdie punt tydelik uit die verhaal en ons sien dat hy maar eers later weer tot die stryd terugkeer nadat hy gaan her organiseer het. Sy toevlugsoord is iewers in die noorde van Pole, en dit kan dalk selfs in die noordwestelike hoekie wees wat Rusland daar maak, want hy kom ‘n bietjie laer af in Europa van die oostekant af terug oor die grens met ou-Rusland.

Die verhaal neem op die punt, waar die Amerikaners die Turk vaskeer, ‘n skielike wending as hulle die finale aanslag op die Turk stop om eers ‘n koalisie met Duitsland te vorm en dan onverwags (as ‘n gesamentlike mag) op die Britse militêre magte in Pole aanval. Die simboliek stel hierdie Britse militêre groep voor as ‘n groot, maar alleenstaande garingboom wat in Pole staan. Bome is ‘n simbool vir ‘n regering, en in hierdie geval is dit ‘n Britse regeringstruktuur wat ook na ‘n groot militêre basis verwys. Hierdie basis, oftewel hoofmag, word op drie flanke deur drie Britse geveg groepe beskerm, wat as drie wit bulle voorgestel word. Al drie van hulle speel later ‘n baie groot rol in die visioenêre gebeure in Suid-Afrika. (Die feit dat daar so ‘n groot Britse militêre mag in Pole ontplooi sal word bied natuurlik ‘n vêrdere verwysing vir ons om op te volg. Dit is natuurlik ‘n vroeë aanduiding om voor uit te kyk, want waarom en hoe sal so iets in ons tyd gebeur?)

Die Amerikaanse militêre mag, wat as ‘n mes voorgestel word, sny hierdie garingboom in Pole in twee stukke, en dit is die ‘amptelike beginpunt’ van die komende Derde Wêreldoorlog in die visioenêre verhaal. Dit begin dus as ‘n baie groot terroriste aanval wat dan baie vinnig en baie onverwags tot ‘n internasionale konflik eskaleer.

Maar ons het darem nog ‘n klein entjie om te gaan voor ons dáár kom en dit is dalk baie belangriker om nou te begin verstaan hoe hierdie situasie moontlik kan ontwikkel. En ons kán, want daar is dinge wat noodwendig vooraf in plek moet kom om uiteindelik so ‘n gebeurtenis moontlik te maak. Dit geld veral vir die Turk se aanval, want die opbou daartoe is relatief makliker om te monitor as die interne diplomatieke probleme tussen Amerika, Engeland en Duitsland. Dit is iets wat heeltemal agter die skerms gebeur en ons het uit die aard van die saak geen insae dáárin nie.

Ek kan seker nie hier sê dat die oorlog ‘presies so’ sal ontwikkel nie, dit is dalk ‘n bietjie baie voortvarend gestel, maar ek glo dat onderstaande inligting die belangrikste en mees moontlike beginfase daarvan omlyn en aandui. Die oorlog kán seker vanuit die huidige wêreldwye ekonomiese krisis ontstaan, maar dit sou glad nie in lyn wees met wat Siener gesê het nie. Hy het nou wel gesê dat ons geld heeltemal waardeloos sal word ‘in daardie tyd’, maar dit alleen is nie genoeg om ‘n wêreldoorlog aan die gang te sit nie en kan hoogstens as ‘n ‘teken van die tyd’ beskou word.

Daar word byvoorbeeld baie gepraat van die ekonomiese mag, en die daarmee gepaardgaande militêre krag, wat tans besig is om na Sjina te verskuif. Kom ons kyk net vir ‘n klein oomblik baie prakties hierna. Ek persoonlik kan dit nie regtig sien nie, want Amerika beheer byvoorbeeld ‘n massa ballistiese missiele met die kodenaam ‘Star Wars Program’. Hierdie skrikwekkende wapentuig dryf in die buitenste ruimte rond waar niemand dit kan bykom en vernietig nie. Die VSA kan Sjina, Rusland en Indië sáám binne ‘n oogwink met hierdie wapens uitwis as dit hulle sou pas …. en dan bly daar nog meer as genoeg missiele oor vir die volgende groep moontlike teenstanders.

‘n Mens kan nie help om te wonder of hier nie ook verskuilde tekens van ‘n vêrdere en dieper samewerkingsooreenkoms na vore kom nie, want ‘n oorlog op hierdie vlak sal waarskynlik alle lewe op aarde uitwis. Ek dink nie ons moet ons dus ligtelik laat mislei deur allerhande ongegronde bespiegelinge rondom die verskuiwing van magsbalanse nie! Ek dink die enigste werklike rede waarom hierdie ‘verskuiwing van mag’ toegelaat word is bloot omdat Sjina op hierdie stadium die grootste leërmag in die wêreld het, en daarom uitstekend geposisioneer is om die wêreld massas te kan beheer. Anders as die Amerikaanse kultuur is die Sjinese een van so ‘n reptielagtige aard dat hierdie soldate selfs onskuldige lewens sal neem sonder om ‘n oog te knip.

Die ander, maar mindere rede, is dat daar tans waarskynlik beter beleggingsgeleenthede vir die Amerikaners en Engelse in die Ooste is. Arbeid, en dan baie letterlik soos in (slawe-arbeid, is byvoorbeeld baie goedkoper daar as in die Weste, en dit beteken outomaties groter winste. Obama het homself vêrder ook openbaar as ‘n goeie vriend van die Islam, en dit hou natuurlik ook bepaalde probleme vir die sogenaamde Vrye Weste in. Maar ek glo ook hy is ‘gestoot’ om president van die VSA te word om uiteindelik bloot ‘n pion in die hande van die werklike maghebbers in die wêreld en Amerika te wees. ‘n Baie gesiene senior Senator in Amerika het bewyse voorgelê dat Obama deur prins Charles van Engeland, wat self ‘n verskuilde Islamiet is, in sy posisie ‘in gehelp’ is. Obama sal in elk geval net soveel skade aan Amerika kan aanrig as wat hy toegelaat word, en as sy rol uitgespeel is sal die ‘elite’ net eenvoudig van hom ontslae raak en die volgende pion in sy plek inwerk. Dit klink verskriklik sinies om te sê, maar Obama is volgens alle aanduidinge ‘toegelaat’ om president van die VSA te word sodat niemand later kan sê dat dit Amerikaanse blankes was wat die Amerikaanse droom finaal vernietig het nie! Ek wil in hierdie verband herhaal wat ek in Wat kom ná Siener? gesê het: Ons leef ongelukkig in ‘n wêreld waar niks rondom ons werklik is soos dit lyk nie!

Ek dink die natuurlike gang van die versteekte visioenêre verhaal bied aan ons die mees moontlike aanloop tot die komende wêreldoorlog. Siener was inderdaad ‘n profeet van God gewees, en sy profesieë is tot op die laaste nippertjie deur God Almagtig ‘toegehou’ om te keer dat die liberalistiese teologie ook dít deur hul misleidende waninterpretasies verwater. Die verhaal ontbloot ‘n komplot teen Duitsland en die Christusgelowige Boervolk van Suid-Afrika en die Turk se aanval is duidelik deel van ‘n groter bose plan. (Daar is nog drie vêrdere Indiër-terroriste groepe betrokke by die saak in Europa ook!)

Maar selfs terroriste kan nie sonder ‘n duidelike motivering op ‘n gekose teiken aanval nie, want op die heel minste moet hul lede verstaan waarom so ‘n aanval nodig is: hulle het ook maar ‘n ‘legitieme rede’ nodig om lede en ondersteuners vir hul saak te werf. Die baie bekende Ché Guevara het byvoorbeeld ‘n punt daarvan gemaak om lede vir sy beweging te werf juis op grond van die situasie waarin hulle hulself bevind het – soos hy dit aan hulle verduidelik het, natuurlik!

Maar so kan ons reeds nóú al onderskei dat sekere instansies tans besig is om presies hierdie situasie in Europa ryp te druk. Dit is ook nie eers baie moeilik vir hulle nie omdat die radikale element in die Islam so roekeloos fanaties is. Daar is nie veel verskil tussen die Suid-Amerikaanse temperament en Islamitiese radikalisme nie, want die emosionele onstabiliteit in albei groepe is ewe uitbuit-baar vir die geskoolde agent provocateur. Die Turkse volk veral word tans doelbewus só erg gefrustreer dat iemand uit hul geledere uiteindelik uit pure frustrasie gedwing sal word om die vuilwerk namens die vyand aan te voor. Dit is my oortuiging dat die Turk van meet af aan volledig deel van die bose plan is, maar kom ons bly dan maar vir eers net by die kwantifiseerbare moontlikhede.

Aanloop tot die verhaal: die rol van die Vatikaan.

Die leser kan gerus na ‘n webblad soos http://www.thetrumpet.com gaan kyk om meer agtergrond te verkry as wat ek hier kan gee. Ek wil egter onmiddellik waarsku dat die leser baie versigtig met hierdie mense se idees sal omgaan. Hulle is skynbaar Messiaanse Jode wat tot die Brits-Israel visie behoort, maar is volgens alle aanduidinge ook een van die internasionale ‘protestantse’ Vrymesselary se talle openbare frontorganisasies. Dit is waar die begrip ‘Brits-Israel visie’ werklik inkom, want hulle reserveer wêreldoorheersing vir ‘n Brits-Amerikaanse leierskorps. Maar dit is meteens ook ‘n waarborg dat almal wat hulle as ‘teenstanders’ beskou baie fyn dopgehou en ontleed sal word. Hulle haat byvoorbeeld die Roomse kerk en Duitsland met ‘n redelose passie en is nie eers skaam om dit sommer ronduit te sê nie. Die rede hiervoor is ooglopend dat die Vatikaan en Duitsland in die pad staan van hul eie strewe na wêreldoorheersing, en dit kan hulle onder geen omstandighede duld of toelaat nie. Daar is ook die kwessie van die Pous se verraad teenoor die Tempeliers in die vroeë 1300’s: die Vrymesselary het dit nog nie vergeet nie! Die kwaliteit van hul navorsing en rapportering van die situasie in Amerika en Europa is egter baie professioneel en absoluut geloofwaardig.

Maar so het The Trumpet se joernaliste reeds ‘n paar dinge rondom die Pous en sy spesifieke rol in die ontwikkelende drama uitgewys. Hierdie is nié die enigste faktor wat ‘n rol in die ontvouende drama speel nie, maar dit staan op hierdie stadium uit as die duidelikste een wat ons kan onderskei. Ons kan ongelukkig nie in enige diepte in hierdie artikel daarop ingaan nie, maar The Trumpet is self ook maar met sy eie verskuilde internasionale agenda besig. Dit vorm juis een van die vele ander fasette van die warboel rondom ons, want hierdie groep is natuurlik ook ‘n baie groot ondersteuner van die Amerikaanse Republikeinse party. Hulle het liries geraak oor Bush se manier van doen, en dit alleen is genoeg om orals rooi liggies te laat aangaan – want Bush, soos Clinton, het geblyk om nie heeltemal te wees wat die Amerikaanse kiesers gedink het hy is nie!

Die leser moet hier ook heeltyd in gedagte hou dat die Roomse kerkleiding nie die ‘Christusgebonde’ organisasie is soos hulle aan die wêreld probeer voorhou nie. Dit is ‘n baie lang storie om weer hier op te haal, maar hierdie ‘kerk’ se leerstellinge berus eerder op heidense Babiloniese dogma as op die Christelike belydenis soos dit deur die Protestantisme verstaan word. Die Protestantse kerk en die Charismatiese beweging het in elk geval lankal terug óók op ‘n dwaalspoor afgedraai, maar dit is op sigselwers ook al weer ‘n heel ander storie.

(a) Die wêreldwye ekonomiese krisis.

Die Vatikaan word wêreldwyd erken as ‘n onafhanklike staat in eie reg. Die regeringshoof van hierdie moondheid is die Pous, en hy beheer natuurlik ‘n baie groot deel van die wêreldbevolking deur hul geloofsverband. Maar hierdie moondheid is natuurlik ook die heel rykste een in die wêreld. Die Roomse kerk is die tweede grootste Ontvanger van Inkomste in die ganse wêreld naas die VSA, en daar is nie ‘n sent skuld teen hul bates nie!

Nou, die Vatikaan het nie noodwendig die huidige ekonomiese krisis aangevoor nie, maar die vermoede bestaan dat hulle hul ontsaglike groot finansiële hefboomkrag gebruik het om die huidige ekonomiese krisis te vererger. Die Pous het sy kerk se lidmate al so lank gelede as in 2006 begin waarsku teen hierdie finansiële krisis! Die doel hiermee was om die VSA Dollar en die Britse Pond te vernietig en om albei lande se status as internasionale kragte finaal in die sloot in te stoot. Amerika en Groot Brittanje staan in die Vatikaan se pad om hul doelwitte te bereik, en hierdie twee lande is op ‘n meesterlike wyse na die kantlyn uitgerangeer. Sommige lesers mag byvoorbeeld weet dat die Europa Unie onlangs in soveel woorde vir Groot Brittanje gesê het dat hulle nie meer welkom in die EU is nie. Die argument is dat Brittanje ‘n welsynstaat was wat nou sélf ‘n welsyn geval geword het, en dat die res van Europa hulle nie kan of sál dra nie. Die praktiese feit van die saak is dat Engeland skielik vir alle praktiese doeleindes geen sê meer het in die diplomatieke proses en staatkundige ontwikkeling in Europa nie! En ja, presies dieselfde geld net so vir die eens magtige VSA. En die rede hiervoor? Albei hierdie belangrike lande is ‘protestants’ in oriëntasie en staan daarom vierkantig in die Vatikaan se pad om die wêreld deur sy kerkverband, en met Duitsland as ‘militêre basis’ te kan oorheers!

Die ekonomiese krisis het meegebring dat Duitsland baie stilweg, maar nog steeds baie amptelik, die nuwe Westerse Supermoondheid geword het! Mev. Merckel was die enigste staatshoof in die Weste wat geweier het om staatsgeld in haar land se sukkelende ekonomie in te pomp. ‘n Mens kan dit natuurlik nét doen as jy weet jou land se ekonomie kan dit absorbeer en sterker anderkant die krisis uitkom … of as jy vêrder kan dink as wat ander mense se neuse lank is. Die baie interessante agtergrond hiervan is dat die minister wat hiervoor verantwoordelik was ene Baron zu Guttenberg was. On sal vorentoe nog baie van hierdie man hoor! Maar die vraag is hier: Is daar werklik ‘n krisis of draai die hele probleem eerder om sekere persepsies wat gevestig is om die wêreld te mislei? Mev. Merckel het duidelik geweier om dit te aanvaar en sy het bloot verkies om hierdie blufspel te ignoreer. Of was sy in elk geval maar van meet af aan deel van die Vatikaan se beplanning? Die teenwoordigheid en invloed van zu Guttenberg moet nie misgekyk word hierin nie!

Die krisis in Amerika het ontstaan omdat ‘n paar enkelinge hulself op ‘n reuse en uitgebreide wyse probeer verryk het. My siening hieroor is dalk baie naïef, maar dit is minstens baie prakties. Waarom word die geld wat hulle gesteel het nie eenvoudig net teruggeneem nie? Die rede hiervoor is dat dit krediet was wat gesteel is, en krediet is net wat dit is: die skuldiges het letterlik skuld gesteel wat nie werklik bestaan nie! ‘n Bank wat geld uitleen doen dit nie met geld wat aan hulle behoort, of selfs werklik bestaan nie. Die ‘krediet’ wat hulle uitleen bestaan bloot uit imaginêre syfers wat op ‘n rekenaarskerm teen ‘n lener se naam ‘uitgeboek’ word. Die bank gebruik bloot die sekuriteit wat die lener moet verskaf om die skepping van spookgeld by sy plaaslike reserwebank te kan regverdig.

Die lener se sekuriteit word dus bloot gebruik om die bank se balansstaat te balanseer, en hulle stap weg met die wins. En ja, die lener verkneg homself natuurlik vir baie jare om die rente op die ‘lening’ terug te betaal, want al sekuriteit wat hy regtig het is die vermoë om geld deur sy arbeid te kan verdien. Die bank lag al die pad bank toe, want die lener betaal rente plus kapitaal terug wat nooit regtig bestaan het nie. Die lener word dus ‘n gerieflike kunsmatige skepper van fondse vir die bank waarmee die kliënte met ‘n vêrdere slap riem gevang word, want die winste word onder die aandeelhouers verdeel en nie onder die kliënte nie!

Geld vir vêrdere beleggings is nie vir hierdie mense ‘n probleem nie, want die kliëntebasis vorm ‘n onuitputbare bron van fondse vir hulle … solank as die koei melk kán gee, natuurlik. Want dit is wat gebeur het; die aandeelhouers van die banke het té gulsig geraak en die koei eensklaps droog gemelk. Hulle praat nou weer van oorverhitting van die ekonomiese proses en herhalende ekonomiese siklusse, en so aan, maar die feit van die saak is dat die lener vanweë groeiende inflasie (wat ie banke aanstook) nie meer genoeg verdien om sy onregverdige skuldlas te kan terugbetaal nie.

Ons kan aanvaar dat dit baie ongemaklik en irriterend vir die individu én die land moet wees, maar dit is darem ook nog nie genoeg om ‘n wêreldoorlog aan te stig nie.

Maar in elk geval, Duitsland is op hierdie stadium die enigste diplomatieke brug tussen Europa en Rusland, en hierdie twee lande werk baie nou met mekaar saam, veral ten opsigte van die verskaffing van aardgas aan Europa. Rusland is ietwat van ‘n ‘donker perd’ in Siener se verhaal, maar ons kan aflei dat hulle wel by die geheel betrokke sal wees. Die belangrike punt hier is egter dat Duitsland effektief Europa se enigste voorraad huishoudelike energie beheer wat via Rusland daarheen kom. Dit, saam met Duitsland se ekonomiese krag, moet noodwendig ‘n groot effek op Duitsland se status en verhoudinge met die res van Europa én die wêreld hê. Dit beteken in effek ook dat Duitsland die EU beheer.

Wat Duitsland se supermoondheid status betref het ons onlangs gesien dat die Duitse vloot vir die eerste keer sedert WOII buite Duitsland se gebiedswaters gaan optree; met die EU se toestemming en dan nogal as ‘n vredestaakmag langs Israel se kuslyn. Maar nie net dit nie, hulle gaan ook in die Gasastrook tussen die twee strydende groepe ontplooi word, hul deelname in Afghanistan gaan blykbaar ook vergroot word, ensovoorts. Die sleutelfaktor wat ons hier in ag moet neem is die Pous se huidige hartlike uitreik na Israel, terwyl die gemene ‘probleem-deler’ nog steeds die Islam is. Hierdie situasie gaan Duitsland op ‘n praktiese basis baie direk teen die Islam opstel in die Gasastrook, asook elke ander gebied waar daar kontak tussen Duitsland en die Islam is.

(b) Hy stook moeilikheid met die Islam in Europa.

Hierdie deel van die storie het eintlik reeds by die huidige Pous se voorganger begin. Die huidige een, volgens The Trumpet, is egter besig om die laaste been van ‘n finale kruisvaart teen die Islam te organiseer. Hulle toon dan ook duidelik aan hoe hy besig is om die Islam in Europa op allerhande maniere te tart om tot aktiewe en beslissende opstand oor te gaan. Maar hy speel hierdie vis baie fyn en uiters versigtig, want die situasie en verál die tydstip vir die aanslag moet natuurlik reg wees. En, soos ek in Wat kom ná Siener? gesê het, is daar ‘n baie bepaalde tydsberekening aan die werk hier!

Ons het die afgelope paar jare byvoorbeeld redelik gereeld gesien hoe maklik Islamitiese radikale die vlae van die Europese lande waarin hulle woon in die openbaar verbrand. Hulle het egter ook al ambassades aangeval en met springstof opgeblaas en aan die brand gesteek. Onthou u nog die storm rondom die spotprent in ‘n Sweedse koerant van Mohammed met die brandende lont van ‘n bom in sy tulband? Die Islamiete het die Sweedse ambassade afgebrand uit woede hieroor. Hierdie spotprent, en ook ander wat daarmee saamgegaan het, het hul oorsprong gevind by ‘n uitlokkende toespraak wat die Pous by geleentheid gehou het! Daar is vêrder ook gereeld probleme tussen die Islam en die Duitse jeug wat aan die vêrregse politieke vleuel behoort. Hierdie mense rand nie maar net een of twee Islamiete aan nie, hulle brand selfs hele woonstelblokke af om die Turkse gasarbeiders wat daarin woon dood te maak en te verdryf! In Swede is dit ook al só erg dat die polisie die jong Swede soms met geweld van die Islamiete moet weghou. Nou, die Moslems soek hiervoor, veral in Swede, maar die Vatikaan spreek homself nogtans nie uit teen hierdie reaktiewe soort optrede nie. Dit skep die indruk dat die Vatikaan dit stilswyend goedkeur, veral omdat hy soms so openlik smalend teenoor die Islam optree.

Ek sal hieronder vêrder uitbrei oor hierdie saak, want dit is waaroor hierdie artikel eintlik handel.

(c) Hy beheer Duitsland se regering en militêre mag.

Ek kan my nie regtig hieroor uitlaat nie, maar volgens veral The Trumpet het die Vatikaan blykbaar nog altyd ‘n baie sterk invloed op opeenvolgende Duitse regerings gehad. Ons kan nie hier in enige besondere diepte daarop kan ingaan nie en die leser sal ongelukkig maar sy eie navorsing hieroor moet gaan doen.

Die leser moet hier miskien net (eers) verstaan waaroor hierdie poging om die Duitse regering te beheer werklik gaan. Die Pous is nie werklik so besig om die Islam wêreldwyd vir die uitklophou ‘op te lyn’ as wat hy verál besig is om die voormalige Heilige Romeinse Ryk in sy volle glorie te herstel nie. Dit was juis hierdie Ryk wat die destydse kruisvaart-togte teen die Islam uitgevoer het, en die een sal dus outomaties ook die ander moontlik maak. Ons moet noodwendig die geheel van sy twee ‘veldtogte’ darem in die groter opset verstaan ook. Die kern van die poging om hierdie Ryk te laat herleef is natuurlik dat dit die spilpunt sal vorm van die komende Een-Wêreld regering, oftewel die Ryk van die Antichris. Daar is nie plek vir opposisie in hierdie stelsel nie, en daarom moet die Islam en die ‘protestantse’ groepe permanent uitgehaal word.

Dit is seker ietwat van ‘n ‘losse term’ om die begrip ‘Duitsland’ hier te wil gebruik, maar Duitsland het al die vorige keisers (opper konings) vir hierdie ryk gelewer. Duitsland was deel van die Heilige Romeinse Ryk en al hierdie konings was wel van Germaanse, oftewel Duitse oorsprong gewees. Hierdie ‘deur Rome gerespekteerde leierskap’ was iets wat teruggaan na die ‘beskermingsooreenkoms’ wat Merovee se kleinseun Clovis destyds met die jong Roomse ‘kerk’ aangegaan het. En as ons die oorsprong van hierdie ‘kerk’ en die ooreenkoms met Clovis van nader begin beskou kom ons uiteindelik direk by die antieke Babiloniese godsdiensstelsel uit! Die leser wat belangstel kan so ‘n bietjie meer oor hom lees by http://en.wikipedia.org/wiki/Clovis I en ook http://www.theconspiracy.us/vol11/cn11-79.html

(d) Hy is besig om verlore/verwaarloosde beheer oor Europa terug te wen.

Daar kan egter geen twyfel wees dat die Pous daadwerklik besig is om sy politieke beheer oor Europa uit te brei nie. En net so terloops, hy is selfs besig om duisende Britte, verál Engelse, van die Anglikaanse staatskerk vir sy eie kerk af te rokkel. Daardie ‘kerk’ se bisarre idees rondom die Bybel is wyd bekend, en hul onlangse goedpraat en toelaat van omstrede kwessies soos ‘gay-leraars’ en ‘gay-huwelike’ dryf Skrifgebonde Anglikane by die tienduisende terug na die oorspronklike moederkerk toe! Die Pous is dus nie meer so kwaad vir Hendrik die Agste nie, en hy het onlangs selfs so vêr gegaan om Martin Luther in die openbaar te vergewe en van alle kwaad kwyt te skeld.

Italië het met hul onlangse verkiesing die mees konserwatiewe regering wat hulle nog ooit gehad het aangestel. Hierdie verkiesing is deur sekere Rooms Katolieke lede in Italië se parlement afgedwing, want hulle het nie gehou van die liberalisme van die vorige leier nie. Die nuwe leierskap in Italië is sterk en toegewyde ondersteuners van die Roomse kerk.

Dieselfde ding is besig om in Spanje te gebeur, want die Roomse kerk in Spanje het die liberalisme van die huidige Spaanse regeringsleier tot ‘n absolute strydpunt (begin) verhef. Nou, hierdie is omtrent die enigste saak waarmee ek absoluut met Rome kan saamstem, want dit gaan hier veral oor die Spaanse leier se siening rondom aborsie. Hy wil dit nie net toelaat nie, hy wil dit selfs uitbrei en op Spanje afdwing, en aborsie bots natuurlik totaal en al met die Katolieke kerk se ekstreme konserwatiewe sieninge. Dit is niks anders as ‘n massamoord op onskuldige en weerlose babatjies nie, en dit moet dadelik stopgesit en die mense agter dit moet permanent uit die samelewing verwyder word! Maar dit gaan darem hier óók oor ‘n baie handige verskoning vir die Vatikaan om die huidige Spaanse regering tot ‘n val te bring en iemand van hul keuse in beheer van daardie land te stel. Die persoon wat tans vir hierdie pos gestoot word is natuurlik toevallig ook ‘n toegewyde Rooms katoliek.

Ook die uiters sekulêre Frankryk het die Vatikaan se wysvinger nie ontwyk nie. Die nuwe (liberalistiese) president van daardie land het ‘n basiese ommekeer gemaak rondom die manier waarop opeenvolgende Franse regerings die Roomse kerkleiding tot dusvêr hanteer het. Hy en senior lede van die Roomse kerk het mekaar onlangs baie ernstig ondersteun tydens ‘n amptelike vergadering en persverklaring. Die kern hiervan was dat hy die Vatikaan ‘n beduidende groot inspraak in Frankryk se bestuur op ‘n skinkbord gegee het. Dit is dalk nader aan ‘n paleisrevolusie as wat die Franse moontlik bereid is om te erken.

Maar hierdie poging is nie net beperk tot Europa nie, hy is ook besig om ‘n groter faktor op ‘n pro-aktiewe wyse in Noord-Amerika te word. Ek praat ‘n bietjie onder korreksie hier, maar sovêr ek weet het twee Roomse biskoppe, een in Kanada én een in New York, onlangs openlik opdrag aan alle Rooms Katolieke gegee om bankvas agter Roomse kandidate in plaaslike verkiesings te staan. Die Vatikaan is, met ander woorde, besig om sy getalle te gebruik om ook politieke beheer in ander dele van die wêreld te begin beïnvloed. Die reaksie in die VSA was nie so goed as wat die Pous wou hê nie, maar, soos die ou gesegde sê: Hulle werk nou hard daaraan, want hulle besef Rome is nie in een dag gebou nie!

En nou is die Vatikaan skynbaar besig om ook Nederland voor te berei vir ‘n stille regerings oorname. Sommige van my lesers mag dalk bewus wees van ‘n omstrede anti-Islam video wat ‘n ruk gelede die gemoedere in veral Nederland erg omgekrap het. Die titel hiervan was Fitna, en dit is deur ene mnr. Geert Wilders geproduseer. Hierdie man beywer hom daarvoor dat alle Moslems uit Nederland gedeporteer moet word. Hy wil ook niks van die voorstel weet dat Turkye in die EU opgeneem moet word nie.

Wilders is die leier van ‘n klein partytjie in die Nederlandse Laerhuis, die Partij Voor de Vryheid, (PVV), en hulle het slegs nege setels kon wen in Nederland se verkiesing van 2006. Hy was onlangs in die nuus toe die Britse regering hom in Februarie 2009 toegang tot Brittanje geweier het. Hy het die verbod verontagsaam en is uiteindelik in Engeland gearresteer en na Nederland gedeporteer.

Hy is na Engeland genooi deur Lord Pearson van Rannoch en Barones Cox van Queensbury, wat albei lede van Engeland se House of Lords is. Hulle wou hê hy moes sy video in die Westminster Paleis voor ‘n gehoor kom vertoon en verduidelik. Dit is egter deur die Britse regering stopgesit op verál die versoek van Lord Ahmed, wat ook ‘n lid van die Britse Hoërhuis is (nogal!). Ahmed is in hierdie poging ondersteun deur die Ramadan Foundation en die Muslim Council of Britain. Die Nederlandse hooggeregshof in Amsterdam het daarna besluit om Wilders te vervolg omdat hy haatspraak teenoor ‘n ander groep (nie-Nederlanders!) sou aanmoedig. Die leser kan meer oor Wilders gaan lees by http://en.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders, en ek sal hier bloot volstaan met die onderstaande aanhaling oor sy spesifieke benadering tot die Islam in Europa:

‘He left the liberal party over a dispute within the VVD in late August 2004 about, among other things, his refusal to endorse the party’s position that EU-accession negotiations must be started with Turkey. (7)(4)’

Maar hierdie mnr. Wilders en sy sieninge is vinnig besig om in ‘n nagmerrie vir die liberalisme in Nederland te ontwikkel. Hy het oornag só gewild geword dat meningsopnames in Nederland aantoon dat hy die volgende premier van Nederland sal word as daar môre ‘n verkiesing gehou moet word. Hy beheer tans nege setels in die Nederlandse parlement, maar die meningsopname toon dat die kiesers op hierdie stadium 27 van die 150 setels in die parlement aan hom toeken. Dit beteken dat hy effektiewelik die ‘power broker’ in daardie parlement geword het, en dat hy die hoofrol sal vertolk in enige koalisie om Nederland te bestuur. Die huidige sterkste party is die Christen Demokrate; maar hul posisie het geval van die huidige 41 setels tot slegs 26.

Wat beteken dit? Op die heel minste sê dit dat al hoe meer van die algemene publiek in Nederland baie skielik keelvol begin raak vir die Islam se radikale teenwoordigheid in Europa! En ja, soos die leser dalk nou al begin vermoed het is mnr. Geert Wilders van die PVV ‘n uitgesproke en toegewyde Rooms katoliek! ‘n Mens kan net wonder oor die rol wat die Roomse kerk agter die skerms gespeel het om hierdie man se gewildheid só te laat toeneem. En dan moet ons natuurlik ook nie vergeet dat verkiesings soms op die mees onmoontlike maniere op regerings afgedwing word nie. Dit het in Italië gebeur, dit is besig om in Spanje te gebeur, Frankryk het reeds op ‘n implisiete wyse gekapituleer en daar is sekerlik niks wat óók Nederland hierteen vrywaar nie. Kom ons kyk maar wat gebeur….

(e) Turkye en die Europa Unie – vereistes wat bedoel is om die Turke erg te frustreer.

Ek het al op ander plekke hierna verwys, maar ek plaas dit weer om die groter prentjie so ietwat duideliker te maak.

Turkye wil baie graag deel van die EU word om hul ekonomie te stimuleer om verligting in die skreiende armoede in daardie land te bewerkstellig. Daar kom egter al hoe meer twispunte tussen Turkye se aansoek, die EU se vereistes en die reaksie van die radikale groepe in Turkye na vore. Turkye is natuurlik ‘n Moslem-land en die Internasionale Moslemraad in Iran speel ‘n baie groot rol in druk op hul regering. Die EU het sekere minimum ‘westerse standaarde’ as toegang vereistes aan Turkye gestel, en dit kan nie anders as om uiteindelik op ‘n direkte konfliksituasie met die radikale Islam uit te loop nie.

Die Turkse regering is byvoorbeeld baie onlangs gedwing om standpunt in te neem rondom ‘n baie fundamentalistiese Islamitiese aandrang dat alle vroue die gesig in die openbaar moet bedek. Die fundamentaliste wou dit in Turkye se grondwet laat inskryf, maar die EU het hulle daarteen verset. Vir ons is dit maar ‘n baie klein kwessie wat die vrou se status en posisie in die Islam raak, maar vir die Islam is dit iets geweldig groot. Wat gaan gebeur as die EU begin aandring op die basiese regte van vroue in ‘n vrye gemeenskap. Wat gaan gebeur as hulle begin aandring op dinge, om net ‘n paar te noem, soos vryheid van spraak, volle stemreg, die dra van grimering op ‘oop’ gesigte en die dra van westerse kleredrag vir Turkye se vroue? En dan het ons nog nie eers by algemene sake gekom soos vryheid van godsdiens, die vrye beskikbaarheid van alkoholiese drank vir Westerlinge vanuit die res van die EU, ensovoorts, ensovoorts.

Die toelatingsvereistes wat aan Turkye gestel word kan uiteindelik dalk net een te veel word vir die radikale konserwatiewe element in daardie land. Duitsland is die grootste enkele krag in Europa, en daarom in die EU, en die radikale fundamentaliste in Turkye kan dalk net besluit dat Duitsland ‘n les geleer moet word om hul ‘regte’ te beskerm. En dan word Siener se versteekte visioenêre verhaal meteens ook ‘n werklikheid!

Kom ons kyk maar hoe hierdie situasie ontwikkel, want dit is juis die verhouding tussen die EU en Turkye wat die grootse moontlike area van konflik in Europa kan word. En die Rooms Katolieke Vatikaan is 0p hierdie stadium skynbaar die mees moontlike katalisator wat die vonk in die kruitvat kan lewer.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: