Slaan oor na inhoud

Art 027: 2009-03-22 Die Nuwe Wêreld Orde – Bid jy ook nog kop-onderstebo hieroor?

2013/09/06

http://www.sienervanrensburg.co.za.
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek kry deesdae al hoe meer e-posse wat teen die gruwels van die komende Nuwe Wêreld Orde waarsku. ‘n Mens kan natuurlik nie meer ‘n internet-soek doen na begrippe soos NWO of New Prophecies sonder om deur inligting verswelg te word nie. Die soekwoord NWO lewer byvoorbeeld 5,230,000 verwysings binne ‘n breukdeel van ‘n sekonde op. New Age gee 171,000,000; New Prophecies lewer 3,870,000 en New Prophecy 5,060,000. End of Days gee 152,000,000 verwysings en Last Days 210,000,000. En so kan ons aangaan en aangaan tot in lengte van dae …..

Die leser moet hier in gedagte hou dat ek ook maar nét ses sulke soekwoorde ingesleutel het. Ses soekwoorde lewer net mooi 647,9 miljoen verwysings na die onderwerp op! En ek wonder hoeveel sulke verwysings daar sal wees as ons ál die sleutelwoorde vir hierdie onderwerp kon bepaal en insleutel.

Ek glo nie ons weet eers hoeveel sulke kodewoorde op die internet vir hierdie komende traumatiese tydperk bestaan nie. En elke webblad wat ‘n mens hieroor oopmaak vertel ‘n meer verskriklike storie as die vorige. Dit wissel van die ekonomiese en maatskaplike viktimisasie van groepe tot en met die openbare marteling en doodmaak van hele gemeenskappe. Die wapentuig wat teen ‘die wêreld’ ingespan [sal!] word wissel weer vanaf kieries en kapmesse tot gifgas en dodelike giftige poeiers wat uit die lug op daardie gemeenskappe gestrooi [sal!] word. Dit eindig genadiglik met kernbomme wat in hul honderde op die aarde neerreën en amper alle lewe op aarde [gaan!] uitwis.

Snaaks, hulle sê nooit wat se soort toekoms vir die oorwinnaars op so ‘n steriele en vergiftigde aardbol wag nie. Hulle sê ook nie wat ons kan doen om die katastrofe te ontwyk of af te weer nie. Hulle hamer ons net eenvoudig onophoudelik met die afgryslike en negatiewe sy daarvan.

Die republikeine in Amerika beskuldig die Islam vir hierdie [onafwendbare!] komende krisis, terwyl die demokrate in daardie land weer die Bush-regime verantwoordelik hou. Obama is juis onlangs as president gekies om Bush se bose nalatenskap te probeer omswaai na ‘iets beter’. Daar word met groot sadistiese smaak gepraat van verskuilde wetgewing wat die skep van konsentrasiekampe vir hul volk moontlik maak, regeringsleiers in Amerika wat [so te sê!] openlik by die ‘mind control‘ van die massas betrokke is om weerstand teen hul bose planne af te breek, ens. ens. Enige gebalanseerde leser wat al die skrywer David Icke raakgeloop het sal onmiddellik verstaan wat ek probeer sê, en hy is maar net een van ‘n paar hansworse wat oor hierdie soort ding skryf. Hy is miskien net daardie bietjie meer interessant, want hy het weer hierdie sappige storietjie van verskillende reptielspesies vanuit die buitenste ruimte wat ons bloed nodig het om te kan voortplant en te oorleef, ens. ens. Vreeslik en verskriklik al hierdie stories …. maar dan ook baie betalend natuurlik, want ‘n hedonistiese half-gelowige publiek slurp die boeke wat hulle skryf behoorlik op vir poeding.

In Europa wys die liberales weer die vinger na die vêrregse konserwatiewe groepe, die konserwatiewes kla die Islam hiervoor aan, maar darem ook die ‘Jode’, Rusland en al hoe meer die Chinese. En die Islam, die ‘Jode’, Rusland en die Chinese sit maar net onderlangs en lag vir hierdie sirkus … terwyl hulle hul eie plannetjies skelmpies in die mou beplan en uitvoer. En natuurlik ook die vure vêrder aanblaas om die goedgelowiges se verwarring nóg groter te maak.

Ons het ook maar óns kwota hiervan, en die hartseer vir my is dat feitlik alles daarvan rondom Siener van Rensburg se visioene draai. Hierdie pragtige mens se visioene word op ‘n siellose wyse misbruik om vrees aan te jaag en ‘n konflik te probeer skep en ryp druk wat ons op hierdie stadium glad nie kan bekostig nie. En mense wat van beter behoort te weet kan jou werklikwaar nie genoeg daarvan inkry nie.

En die verskriklike bloeddorstigheid waarin die liegstorie oor die Nag Van Die Lange Messe gegiet is vorm die basis daarvan….!

Dit is nogal ‘n ondervinding om selfs net vlugtig deur sommige van hierdie webtuistes te blaai. Die kleure en agtergrondbeelde wat gebruik word, word skitterend aangewend om die nodige vreesaanjaende atmosfeer te skep. Die onderliggende houding van die skrywers is natuurlik ‘n sirkus van sy eie soort. Elke mens wat daar skryf adverteer sy eie storie oor hierdie saak …. en stal eintlik maar net sy angsbevangenheid oor die komende NWO op sy eie unieke manier uit. Dit is daar vir almal om te sien. Ek is nie ‘n siniese soort mens nie, ek probeer in elk geval om nie so te wees nie, maar dit laat my nogal dink aan ‘n klompie bang kuikens wat desperaat onder ‘n bossie vir die honger kat probeer wegkruip …. terwyl hulle nie eers weet waar die kat is en hoe hy regtig lyk nie!

Een so ‘n webblad, by http://www.newprophecy.net/ is oorweldigend indrukwekkend uitgelê, maar as ons dit van nader beskou kom ons agter dat die inhoud daarvan niks meer as blote spekulasie is nie. Hierdie skrywer doen homself voor as die wêreld se voorste kenner van Nostradamus. Hy beroem homself op ‘n baie hoë persentasie van ‘suksesvolle waarskuwings’, maar as ‘n mens bietjie dieper daaraan krap kom jy ‘n paar dinge agter. Die voorspellings wat hy gemaak het is redelik algemeen van aard. Die geringste moontlikheid dat iets wat iewers gebeur het by sy voorspelling ingepas kan word, word soos ‘n strooihalm aangegryp – en dan tot ‘n reuse voëlverskrikker verbuig en opgebou! Een so ‘n voorbeeld was ‘n [voortydige] waarskuwing dat oud-pres. Clinton vermoor gaan word. En toe dit nie gebeur nie glip hy baie gerieflik agter die verdagmakery van Clinton in en sê hy het eintlik ‘n karaktermoord op Clinton bedoel! En dan bied die skrywer as bewys die skinderveldtog en donker wolk aan waaronder Clinton sy dienstydperk afgesluit het.

Die geheim lê daarin om inligting op so ‘n wyse te verbuig en dit só erg op te pomp dat dit die sinne oordonder en die publiek dit nie agterkom nie, en om dit dan as basis vir ‘n ‘sukses barometer’ te gebruik. Die resep kom maar weereens op die skep van suggesties neer – in hierdie geval is dit maar net terugwerkend van aard.

Die ironie van die saak is natuurlik dat al hierdie dinge in alle opsigte op subjektiewe spekulasie berus. Ek dink nogal die ware aard en inslag daarvan word reeds op die voorblad in die betrokke skrywer se eie woorde gevind: Nostradamus and the New Prophecy Almanacs is a synthesis of prophetic interpretation and personal prediction.[my beklemtoning]

Dit is, met ander woorde, maar net sy subjektiewe mening wat hy as korrek probeer bewys deur ‘n geweldige groot, maar nogtans hoogs eensydige advertensieveldtog van sy ‘suksesse’ aan die publiek af te smeer.

Die verskriklikhede wat daar beskryf word is egter genoeg om die meeste mense neerslagtig te maak. Die vrae wat hieruit ontstaan is: Waarom al hierdie oordadige drama? Waarom word dit so aanhoudend so opsienbarend as moontlik voorgestel? Waarom kry ‘n mens die baie bepaalde indruk dat dit op elke moontlike manier in ons kele afgetrap word?

Die Christusgelowige wat hierdie goed raaklees sal op ‘n heel natuurlike wyse wil bid om uitkoms. Die probleem is egter dat meeste Christusgelowiges neig om dit prewelend en kop-onderstebo te doen; met toegeknypte oë en bewende lippe. En ja, die oorwig van gelowiges staan wel op hul knieë as hulle oor hierdie sake bid, maar ongelukkig nie uit respek vir God Almagtig nie, maar omdat hul bene te veel van vrees bewe om regop te kán staan. Die mense agter hierdie verskriklike stories wéét dit en daarom hamer hulle so geweldig op hierdie onderwerp. Weet die Christusgelowiges dan nie meer waaroor dit regtig gaan nie? Waarom so beswaard oor dinge waaroor die Bybel die Christusgelowiges duisende jare gelede reeds ingelig het? Waarom so bang vir dinge waarvan die Bybel in dieselfde asem gesê het dat Jesus dit sal kom oorwin ….. sodat ons uit die vangnet kan ontsnap?

Maar hierdie betrokke skrywer, soos al hierdie soort self-aangestelde ‘profete’, maak ‘n baie sigbare fout, en dit is om sy persoonlike voor en afkeure nét so duidelik aan die orde te stel – dit syfer elke keer en in elke geval op die een of ander manier deur na buite. Kom ek gee ‘n voorbeeld hiervan:

Nostradamus het byvoorbeeld, volgens daardie skrywer, ‘baie duidelik’ na Madonna verwys as die Bybel se ‘prostituut wat op die rooi draak sit’. En hy sê dit nie maar sommer so in die verbygaan nie, want hy staan baie spasie hieraan af. Wie is hierdie Madonna? Sy is ‘n mislukte pop-aktrise en ‘n nog swakker sangeres wat deesdae die een of ander iets met die Joodse Kabbalistiese beweging te doen het. Haar aanspraak op beroemdheid is vir praktiese doeleindes bloot op sensasiewekkende ‘xxx-eskapades’ gevestig, want talent as ‘n sangeres en aktrise het sy nou maar eenmaal nie. Sy kan selfs nie eers belangrik binne daardie beweging wees nie want sy het maar redelik onlangs daar aangesluit en is dus hoogstens nog maar net ‘n onkundige beginner. Sy is dus letterlik ‘n promiskue niks en niemand, volgens alle aanduidinge ‘n hormoon gedrewe loskop-dolla, wat relatief gesproke maar baie min van haar ‘nuwe godsdiens’ weet. Sy word nóg minder belangrik as ons in ag begin neem dat die ‘prostituut op die dier’ in werklikheid na daardie deel van die gelowiges verwys wat afvallig van God Almagtig geword het. Alles in ag genome verwys dit na die sogenaamde ‘kerk’ wat in elk geval nog nooit op die regte pad was nie, en die Joodse Kabbalisme is beslis nie deel van hierdie ‘Christelike kerklike opset’ nie. Die skrywer op daardie webtuiste beleef haar duidelik as ‘n uiters vulgêre persoon wat hy op hierdie kinderagtige manier probeer verkleineer. Soos dit is het ek ook geen respek vir Madonna nie, maar om haar op hierdie manier meteens tot ‘n Godgegewe simbool vir die afvallige kerk te wil verhef is gewoon verspot. En om ‘n ‘profeet’ met die statuur van ‘n Nostradamus hiervoor te wil gebruik is juis daarom niks meer as belaglik nie. En juis daarom baie deursigtig ook, natuurlik.

Maar ek sien daar is onder andere ‘n afdeling vir ‘The Seer van Rensburg‘ op hierdie webblad óók. Ek kon om die een of ander onbekende rede nie daar inkom nie, maar ek kan nogal dink wat daar staan. Die onderliggende kwaliteit van die sigbare deel van hierdie webtuiste dui aan dat dit maar dieselfde subjektiewe soort snert behoort te wees as waaraan ons hier in Afrikaans blootgestel word. Die klem val dalk ‘n bietjie anders, want dit is op Europa gerig, maar ons het hier al gehoor dat die weerligstorm in die visioene op ‘n ‘kernoorlog in Europa’ dui. En daar is geen sprake van so iets in die visioenêre verhaal nie. Ek kan maar net herhaal wat ek lank terug op Boerevryheid.co.za van hierdie soort spekulasie gesê het [en daar is klanke daarvan in die woorde hieronder]:

Snaaks, hulle sê nooit wat se soort toekoms vir die oorwinnaars op so ‘n steriele en vergiftigde aardbol wag nie. Hulle sê ook nie wat ons kan doen om die katastrofe te ontwyk of af te weer nie. Hulle hamer ons net eenvoudig onophoudelik met die afgryslike en negatiewe sy daarvan.

Die weerlig in die verhaal dui op God se ingryping ‘van Bowe’ op die gang van die verhaal in. Hier by ons is ook sulke weerlig, en dit dui op Sy ‘uitkap’ van dooie konserwatiewe politieke hout onder ons volk. Dit gebeur in Siener se skaapkraal ‘op die koppie agter my huis’ waar die ‘skape (Boere) deurmekaar lê en slaap, baster en mof’. Die simboliek verwys hier na politieke regse Boere en verloopte liberale Boere wat in die omgewing van Lichtenburg deurmekaar woon, pas nadat die nuwe Boereregering in Noordwes aangestel is. Die liberaliste voer ‘n onverwagse staatsgreep uit met die hulp van Engelse militêre magte wat in Pretoria teenwoordig is, en verskriklik baie van die politieke konserwatiewes verloor hul lewens in die gevegte wat hieruit voortspruit. In Europa dui dit weer op God se bemagtiging van die Duitse militêre magte om die vyand, wat as ryp mielies op die lande voorgestel word, letterlik deur ‘n blou haelstorm weg te slaan. Die weerlig (silwer kleur) word in ‘n gelykwaardige visioenêre beeld voorgestel as ‘n blou mes, oftewel ‘n (blou) sekel, wat van bo uit die dik onweerswolke afkom. Dit verander dan in drie silwer sekels waarmee die vyandelike lande afgeoes word. Hierdie lande strek vanaf België oor Europa tot by ongeveer Hongarye in die ooste en tot onder in die suidoostelike hoek van Europa. ‘n Sekel verwys na ‘n militêre eenheid of ‘n groep van sulke eenhede. Geen vyand sal so stompsinnig wees om sy eie grondgebiede dwarsoor die hele Europa met kernwapens te vernietig nie. Waar gaan hulle woon as die oorlog verby is? Moet ek regtig wéér die stelling hierbo vir ‘n derde keer herhaal?

Die punt wat ek egter hier wil maak is dat Siener summier op hierdie buitelandse webblad staangemaak word langs ‘n hele paar twyfelagtige karakters, waarvan sommige selfs as satanies-geïnspireerd beskryf kan word. Nou, Siener was ‘n doodgewone mens en ons mag hom op geen wyse tot ‘n ‘heilige’ wil verhef nie. Maar Siener het oor God Almagtig se beplanning vir die wêreld geprofeteer, en ek dink ons behoort minstens respek te hê dáárvoor. Dit gaan dus nie vir my om Siener as sulks nie, maar wel om die Persoon van God ons Vader. Siener se profesieë is tegnies op ‘n baie moeilike manier aanmekaargesit, dit is so, maar anders as mense soos Nostradamus en Irlmaier s’n is dit heeltemal ontleedbaar en ten volle verstaanbaar. Siener het nie in versteekte en geheime kodes agter sy hand verby gefluister nie, maar het reguit gepraat soos wat ‘n goeie bokser reguit van die skouer af slaan.

Die feit van die saak is dat publikasies en webtuistes soos hierdie ons Vader summier en meteens wil gelykstel aan die bose teenstander en sy planne mét die wêreld. En dit is na my beskeie mening baie verkeerd. Die hele gedagte is in elk geval nie haalbaar nie, want die een groep profesieë weerspreek die ander een volledig. Die vraag wat natuurlik hieruit ontstaan is watter een van die twee kante ú gaan glo?

Maar dit bring Siener se versteekte visioenêre verhaal óók in die gedrang. Dit is so dat ‘n groepie mense in Suid-Afrika probeer om my navorsing en bevindinge rondom Siener se visioene te benadeel. Die kern van hul metode is om my persoon as mens en skrywer verdag te maak. Die leser wat hierdie artikelblad gereeld volg sou byvoorbeeld agtergekom het dat daar op stadiums baie lelike dinge van my persoon op die internet gesê is – nooit van my werk as sulks nie, maar altyd my persoon! Nou, ek gee nie regtig om vir hierdie aanvalle nie, want ek is nie werklik belangrik in die groter opset wat my werk uitgelig het nie. Dit is egter skokkend om te ervaar dat ek deur ‘Christen-Boeremense’ gebruik word om my volk se God en Koning by te kom en Sy beplanning vir ons af te kraak. Die doel daarmee is duidelik om mense van my werk af weg te hou, want die agitators verstaan die gevaar wat dit vir hul planne inhou. Hierdie planne is lankal terug geformuleer en reeds in werking gestel en dit kan nie meer [so maklik] verander word nie – daar is gewoon nie genoeg tyd vir hulle oor daarvoor nie. Al wat hulle nog kán doen is om mense te probeer ontmoedig om te lees, te verstaan en vir hulself te begin dink ook. Dit is maar al wat hierdie histeriese en paniekerige veldtog van hulle werklik is.

En ja, laat ek dit dan maar ook openlik erken hier, ek het ongelukkig óók subjektiewe krake van my eie wat in my benadering voorkom, want wat is ek dan tog beter as ander mense? Myne draai baie bepaald rondom die gesag en heerskappy van Koning Jesus Christus op hierdie aarde en die herstel en welsyn van my volk en medegelowiges om te word wat Hy wil hê ons moet wees. En ek wil hier herhaal dat ek ‘n broertjie dood het aan die sekulêre aspekte van die politieke proses – in elk geval op hierdie stadium waar dit deur die geheime organisasies gerig en gedryf word!

Maar dan neig ek natuurlik ook maar om ‘voorspellings’ van my eie te wil waag. Daar is egter wel ‘n verskil tussen my ‘voorspellings’ vir die onmiddellike toekoms en dié van mense soos onder andere op http://www.newprophecy.net/.

My poging bestaan in werklikheid uit twee bene. Die eerste bestaan uit ‘n verduideliking van die visioene en die versteekte verhaal wat daarin voorkom. Hierdie is die werklike en enigste belangrike van die twee, maar dit is natuurlik nie ‘my werk’ nie. Dit is deur die Heilige Gees geskryf en saamgestel en ek het bloot maar net die insig én die ontvang om te verduidelik hoe dit werk.

Die tweede been bestaan uit my eie ‘voorspellings’ en dit het bloot te doen met die dinge wat vooraf op die praktiese vlak in plek móét kom om Siener se verhaal moontlik te kán maak. Die beginpunte en gang van die gegewe visioenêre verhaal is vas en rigied, en dit maak dinge redelik maklik vir my. Dit dien as ‘n gids om die mees moontlike ontwikkelingsgang van hier tot by die beginpunt van hierdie Godgegewe visioenêre verhaal af te lei. Al wat dit vra is om die gang van die politieke geskiedenis te verstaan en dit saam met die gang van die verhaal te lees. Ons kan tog nie gister en môre vanmekaar skei nie, want daar is altyd ‘n vandag wat die twee tydperke aanmekaar verbind. Die verhaal begin met die nasionale regering wat vanself inmekaar sak en twee Volkstate vir die Boervolk, en die aantal moontlike maniere om by daardie punt uit te kom is maar baie beperk.

My ‘voorspellings’ word dus van beide kante gekwantifiseer en gekwalifiseer, en ek hoef bloot net die blokkie tussen hierdie twee reekse gebeure in te kleur. Ek kan nog steeds foute maak, dit bly baie waar, maar ek glo ek is darem nie té vêr verkeerd nie. Ek het my poging daarom nog nooit anders gestel as ‘die mees moontlike en logiese manier’ waarop die aanloop tot die verhaal as sulks vorm kan aanneem nie. Die komende nasionale verkiesing van 2009 gaan nie noodwendig die direkte vonk veroorsaak nie, maar die tydperk direk daarna gaan al hoe rowwer raak totdat die bom uiteindelik bars. Die komende verkiesing is daarom wel die beginpunt wat die lont uiteindelik aan die brand gaan steek. Dit kan nie anders nie, want die algemene situasie is wêreldwyd presies op hierdie soort voorkoms ingestel – en alles balanseer tans op ‘n mespunt. Al manier om dit miskien heeltemal te ontwyk is om mekaar as ‘n volk te vind en saam as ‘n eenheid by ons Koning te pleit om ‘n ander, ‘makliker’ uitkoms. Maar wat is die kanse dat só iets ooit binne hierdie gefragmenteerde volk van ons kán gebeur? Dit moet inderdaad baie skraal wees – en dit is ons eie beterweterige en hardkoppige skuld.

Daar kom ‘n paar onaangename dinge vir ons aan die lig in hierdie visioenêre verhaal, maar dit is dinge waarvoor ons darem nie soos die kuikens hierbo in angs hóéf te buig nie. Kennis is mag, maar dit is in hierdie geval oorlewing óók, en daarvan kry ons ‘n oorvloed in die waarskuwing wat God Almagtig vir ons in die visioenêre verhaal ingebou het.

Die vraag is net: Hoe graag wil ons as volk regtig oorleef? En eintlik moet ons hier vra: Hoeveel vertrou die volk en ander medegelowiges ons Koning werklik in hierdie opsig? Want die tyd is vinnig besig om uit te loop en die kanse om mekaar nog op relatiewe gelyk grond te vind word al hoe kleiner. Vir diegene wat sal weet waarvan ek nou praat wil ek net sê dat hierdie spesifieke artikel sonder enige poging van my kant af volledig in die betekenis van nege te staan gekom het. Hoor dit hard en duidelik: Die tyd is verby om vêrder wegkruipertjie met God Almagtig én mekaar te kan speel.

Webtuistes soos hierdie http://www.newprophecy.net/ skep vrees en bewing by ‘n naïewe en half-gelowige Christendom, en ek wonder dikwels wat Koning Jesus Christus hiervan moet dink. U sien, hierdie ontluikende NWO-monster het ‘n ander kant óók – ons Koning se kant! Webblaaie soos die een onder bespreking skryf NOOIT hieroor nie, maar die Bybel verduidelik Sy kant van die saak as Koning Jesus se wederkoms: Hy wat in Lukas 21:28 vir Juda gesê het: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Werklike, ons kan nie genoeg uitroeptekens agter hierdie vers sit nie!

Dit beteken meteens vir die opregte gelowige dat die komende NWO nie nét slegte nuus is nie! En hier moet ons nie vergeet dat Siener se visioenêre verhaal ook nog iewers vóór dit ingepas moet word nie: en ook daarvoor het Hy uitkoms deur die visioenêre verhaal voorsien. Maar sien dit in elk geval só: Sonder die koms van die NWO kan die wederkoms nie plaasvind nie, want dit is juis waaroor die wederkoms eintlik gaan – om die satanskinders op ‘n hoop bymekaar te kry en hulle saam met hul afskuwelike god en koning plat te trap! Kyk dus met oop oë op terwyl u met ‘n vaste stem hardop vir uitkoms bid, want hoe sal ons Hom sien kom as ons voortdurend mompelend teen ons toonpunte bly vas prewel? En ja, ons kán Hom te alle tye sonder vrees vas in die oë kyk as ons met Hom praat! As ons Hom lief het en respekteer natuurlik, want Hy is nie nét ons Koning nie. Hy is eintlik ons Oudste Broer wat ons namens die Vader teen die boelie van die buurt kom beskerm! Hy kom terug om reg en geregtigheid en eerlike administrasie te herstel, en ook om die onderlinge verhoudinge tussen mense te versag en te normaliseer. Hy en die leërmag, wat hy volgens Jesaja, van ‘die uiteindes van die hemele’ bymekaar gaan maak kom hierdie kanker van die NWO in die wêreld uitsny en vernietig!

Kom ons los al hierdie bangmaak-stories en die baie versinsels rondom politiek, dogmatiese kerkisme, en ál die baie etikette wat ons so geredelik om ons volksgenote en medegelowiges se nekke bly hang. Kom! ons wat wil, ons wat wérklik wil, begin van alle kante van die spektrum na mekaar uit te reik. U sien, dit is nie politiek of ‘n sterk ekonomie wat ons volk aanmekaar bind nie. Dit is nie eers ons veelgeroemde nasionalisme nie, maar wel Koning Jesus Christus wat die brug tussen die verskillende groepe in ons volk vorm. Hy is die enigste samebindende faktor wat ons onlosmaaklik aan mekaar kan vasmaak en daar geanker hou! Maar dan moet ons dit vat en gebruik!

Kom ons begin om saam te staan teen hierdie donker en onheilige ding wat dreig om ons te wil oorweldig: ons hoef nie in enige angs voor dit neer te buig nie! En ja, wees gewaarsku, hulle gáán al hoe meer skade aan ons aanrig as ons nie as ‘n groep weerstand teen hulle begin bied nie. Die kern van hierdie stryd is geestelike weerbaarheid en die bose probeer dit weg te kalwe deur kleingelowige vrees en wantroue in mekaar te skep. Ons het nie wapens nie, maar dit is nie ‘n voorvereiste vir ons verdediging nie. Ons wil in elk geval nie ‘n oorlog of ‘n rebellie hê nie en daarom praat ons nie in terme van geweld en doodslag nie. Ons kan ook nie eers almal gelyk op een enkele plek vir ‘n ‘dag van gesamentlike gebed’ bymekaarkom nie – as die wil daarvoor gevind kan word, natuurlik. Maar ons kan wel almal saam op dieselfde uur vir versterking en uitkoms begin bid – met die koppe omhoog en die oë oop omdat ons weet ons gebede sál gehoor en verhoor word.

Ou-Israel het die sogenaamde ‘aand spysoffer’ gehad waaraan hulle baie getrou vasgehou het. Die hele gelowige deel van die volk het tydens hierdie uur, wat eintlik maar na hul aandete verwys het, hul smeek en dankgebede in gesinsverband op die huisaltaar aan God geoffer. Die volk is natuurlik bloot ‘n ekstensie van die individuele gesin, want enige volk bestaan uit gesinne, en so is die hele volk in dieselfde uur saamgebind as ‘n rotsvaste biddende geheel. Ons ken dit natuurlik as die outydse ‘boekevat’ wat nou nog deel van die gesin se aandete behoort te vorm. Die gesin is die basis waarop die samelewing gebou is, en dit is die enigste tyd van die dag waarop die hele volk dus rustig bymekaar voor God kan wees. Keer terug na die ou paaie toe, want daarop kan geen volk verdwaal nie.

Los die res dat hulle maar begaan, laat hulle maar spot en raas, want ons wat glo wéét waar ons redding vandaan sal kom. Maar daarvoor moet ons nog steeds na Bowe opkyk, sónder die kunsmatige ‘vrees en bewing’ wat ‘n verloopte teologie oor ‘n paar honderd jaar in ons ingedril het. En wat nog steeds deur sekere van hul lakeie in sensasiewekkende geskrifte as ‘n wapen van misleiding teen ons gebruik word. Ons God is inderdaad ‘n verterende vuur, maar dan ook maar net vir hulle wat teen Hom werk: vir sy gelowige kinders is Hy nét …. Liefde en Erbarming!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: