Slaan oor na inhoud

Art 029: 2009-04-19 Daardie spesiale dae in die lewe ….

2013/09/07

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Elke mens het ‘n paar dae in sy lewe wat as mylpale beskryf kan word. Dink hier aan ‘n verjaarsdag, huweliksdag, ensovoorts. Elke volk op aarde het natuurlik óók sulke dae. Vir die Amerikaners is die 4e Julie belangrik. Vir ons is 31 Mei weer so ‘n mylpaal-dag. Vir die Boervolk is 16 Desember natuurlik die heel belangrikste dag van almal, want dit was per slot van sake op dié dag waarop ons deur God Almagtig opgewek, gebore én erken is. En so kan ons aangaan en ‘n baie lang lys van spesiale dae vir baie volkere saamstel.

Maar ek wil my aandag eerder hier beperk tot die lewenservaring van die Boervolk, want dit is die volk wat vir my belangrik is. Dit is tog die volk waarvan ek deel is.

Ek het tot op hierdie stadium al baie inligting rondom ons onmiddellike toekoms vrygestel soos dit deur die versteekte verhaal in Siener van Rensburg se visioene verduidelik word. Ek wil nog net die volgende hieroor sê: Woensdag 22 April 2009 sal in die toekoms bekendstaan as die amptelike begindatum van die verkryging van die Boervolk se finale vryheid.

Ja, die land gaan stembus toe op hierdie dag, en dit mag dalk ‘n rukkie neem om sigbaar duidelik te word, maar niks sal ooit weer dieselfde wees hierna nie.

Ek gaan nie eers probeer om te voorspel watter party hierdie keer beter of slegter gaan presteer nie. Ek is nie ‘n politikus nie en ek het geen begeerte om my op daardie terrein te wil begewe nie. Ek het sommer twee broertjies dood aan die politiek, maar hierdie dag is die beginpunt van die finale aanloop tot ons komende vryheid.

My opdrag en taak, soos dit vanuit my roeping rondom Siener se visioene uitgekristalliseer het, is om te waarsku én te bemoedig. Dit het ek tot dusvêr so getrou moontlik in my twee boeke, briefwisseling en persoonlike gesprekke probeer doen. Ek kan dus nog net vra vir kalmte en rustigheid, maar ook dat u baie versigtig sal wees van hierdie punt af vorentoe. En ja, hou vas aan u geloof in ons Koning en hou moed, want die einde van ons verdrukking is besig om in sig te kom.

Ons gaan ‘n paar stampe en stote kry in die prosesse wat op Woensdag 22 April aangeskakel [gaan] word, maar as ons versigtig is sal die oorgrote meerderheid van ons veilig aan die anderkant daarvan uitkom. Moenie moeilikheid gaan soek nie. En ek sê dit nie omdat ek ‘n bangjan is nie, maar omdat ons elke Boer nodiger het as om in ‘n onnodige en kinderagtige gestoeiery betrokke te raak met mense wat ons so brutaal daartoe probeer uitlok. Aggressiewe optrede teen dit bewys absoluut niks nie, en elke Boerelewe is in elk geval net té kosbaar om op hierdie wyse beskadig te word of selfs beëindig te word!

Maar daar is ook twee ander redes waarom ek hierdie spesifieke onderwerp vandag wil aanspreek. En hier moet ek in die eerste plek waarsku teen die skep van valse verwagtinge.

Die internet lê op hierdie stadium vol van bespiegelinge dat die wederkoms van Koning Jesus Christus in April kan plaasvind. Dit sal natuurlik wonderlik wees as dit so kán gebeur, maar ek glo nie ons moet te ernstig hieroor raak nie. Die basis van die argumente draai blykbaar rondom die feit dat ou-Israel in die maand Abib (April) uit die slawehuis van Egipte uitgelei is. Ek dink egter dit is baie belangrik om te verstaan dat die maand Abib bloot die beginpunt was van ‘n reis wat maar eers baie later in die Beloofde Land geëindig het. Die maand April was dus bloot ‘n vertrekpunt en níé die einde van ‘n reis nie, en dit is vir ons ook baie waar. Daar is in elk geval net té veel dinge wat nog eers in hul regte plekke moet kom vóórdat die vryheidstryd as sulks kan begin. Hierdie dinge is afhanklik van sekere prosesse wat tyd neem om by daardie punt te kan uitkom. Maar dit begin wel op Woensdag 22 April 2009.

Die tweede belangrike saak handel oor die onderliggende betekenis van hierdie datum. En dan praat ek baie bepaald van die spesifieke syferwaarde wat deur hierdie datum weerspieël word. Die syfer 22 word opgemaak deur 2 x 11, of natuurlik ook 11 + 11. Ek is geen wiskundige nie, maar in die filosofie rondom die wiskunde is hierdie twee kombinasies in een enkele syferwaarde blykbaar iets besonders. Dit kom skynbaar nie baie gereeld na vore nie en dit maak die syfer 22 baie belangrik.

Kom ons kyk vlugtig na die verskillende betekenisse wat hierdeur uitgelig word en wat dit op Bybelse gronde moontlik vir ons kan inhou. Die [basiese] betekenisse van hierdie syferwaardes berus op die studiestuk van die bekende Rev. E.W. Bullinger, Number in Scripture:

ELEVEN – If ten is the number which marks the perfection of Divine order, then eleven is an addition to it, subversive of and undoing that order. If twelve is the number which marks the perfection of Divine government, then eleven falls short of it. So that whether we regard it as being 10 + 1, or 12 – 1, it is the number which marks, disorder, disorganization, imperfection, and disintegration. [My beklemtoning.]

TWENTY-TWO
being the double of eleven, has the significance of that number in an intensified form,—disorganization and disintegration, especially in connection with the Word of God. For the number two is associated with the second person of the Godhead, the living Word. [My beklemtoning.]
It is associated with the worst of Israel’s kings,—Jeroboam (1 Kings 14:20), and Ahab (1 Kings 16:29), each reigning 22 years.
Eleven, we have seen, derives its significance by being an addition to Divine order (10), and a subtraction from Divine rule (12). These are two of the three ways in which the written Word of God can be corrupted—the third being alteration. ‘The words of the LORD are pure words’—words pertaining to this world and therefore requiring to be purified (see p. 169). But these words have been altered, taken from, and added to by man. Is there anything in this which connects it with the fact that the letters of the alphabet (Hebrew) are twenty-two in number? Does it point to the fact that the revelation of God in being committed to human language and to man’s keeping would thereby be subject to disintegration and corruption? [Opmerking: Lesers wat my houding teenoor die teologiese wetenskap ken sal nou ook dalk beter verstaan hoekom ek so gekant teen die ‘wysbegeerte’ is, want dit is die manier waarop God se Woord gekorrupteer is en nog steeds verdraai word.

Tot sovêr Eerwaarde E. W. Bullinger se studiestukke.

Ek dink dit is kritiek-belangrik dat ons op hierdie punt moet verstaan dat die huidige regering in 1994 deur die ‘base in Londen’ ingeskoen is om ons Christelike waardes en stelsels te disorganiseer en af te breek. Dit sal dan uiteindelik deur die NWO vervang word. Die gewone swartman op straat besef dit maar [nog] net nie, maar as hierdie doel eers bereik is sal hulle net eenvoudig uitgewis word. Die HIV-virus, wat in ‘n laboratorium in Amerika geskep is, juis vir hierdie doel, is maar net één van die voortekens hiervan. Prins Phillip, wat koningin Elizabeth II se handperdjie op stal is, is byvoorbeeld ‘n uitgesproke ‘Eugenic’ wat in afbrekende terme na die Derde Wêreld se sogenaamde ‘modder rasse’ verwys. Dit is bekend dat hierdie mense die totale uitwissing van die Derde Wêreld beplan en goedpraat, en die swartmense kan aanvaar dat hulle deel van hierdie beplanning sal wees.

Ek het in my eerste boek, Wat is die Waarheid? daarop gewys dat die swartmense rondom ons géén aantoonbare rol in die visioenêre verhaal speel nie. Ek het ook daar gesê dat ek nie weet wat van hulle word nie, maar hulle is as ‘n groep net eenvoudig nie deel van die verhaal as sulks nie. En ek weet nog steeds nie wat van hulle word nie. Dit is onwaarskynlik dat hulle mekaar in totaliteit sal uitmoor tydens die swart revolusie wat onafwendbaar moet plaasvind, en dit is eweneens onwaarskynlik dat die vigspandemie skielik in alle erns sal toeslaan: wel, nie tensy die vyand ook nog die een of ander dodelike siekte-virus op die rug van die HIV-virus oplaai nie. Is dit dalk hoekom voëlgriep as so ‘n groot bedreiging in veral die Derde Wêreldlande beskou word? Is dit ook deel van die vyand se selfvervullende profesieë vir die wêreld waarna ek in Wat kom ná Siener? verwys het?

Kom ons hoop en bid dat dit nie gebeur nie, maar dit is natuurlik iets wat tien-miljoene mense binne ‘n week of twee kan uitwis. En ja, ek glo vas die owerhede lieg vir ons oor die werklike omvang van HIV-besmetting in ons land en buurstate. Soos dit is kan ons in elk geval op grond van ene Oupa Krause se getuienis aanvaar dat Siener gesê het dat daar wel swartmense gaan oorbly in die land nadat die komende oorlog verby is. Maar wat dan ookal mag gebeur vind ek dit eintlik heel ironies dat hulle self op die 22ste April vir die beginpunt van hul eie ondergang besluit het. April 2009 is die vertrekpunt vir ons ontsnapping uit die slawehuis van Egipte – wat maar net ‘n ander manier is om na die dodelike greep van die Antichris op die Christusgelowiges se kele te verwys.

Het hulle regtig gedink hulle kan onbepaald wegkruipertjie met Koning Jesus Christus bly speel?

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: