Slaan oor na inhoud

Art 031: 2009-05-03 Varkgriep en die visioenêre verhaal.

2013/09/07

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Sê Siener se visioene iets oor varkgriep?

Ons staan tans aan die vooraand van die gewone jaarlikse reeks verkoue en griepepidemies. My ou vriend [van Boerevryheid.co.za], Noordoos, het ‘n spesiale versoek hieroor namens een van die lede daar aan my deurgestuur. Die vraag afkomstig van ene HUMANX kan gesien word by http://www.boerevryheid.co.za/forums/showpost.php?p=261243&postcount=2141:

‘… Noordoos, kan jy nie asb. by FH Pretorius hoor wat hy dink oor die vark epidemie nie. Ek sal graag wou hoor wat hy daarvan sê …’

Ek voldoen graag hieraan, maar dan moet ons minstens eers vooraf kennis neem van ‘n paar belangrike sake hier.

(a) Ek wil dit baie duidelik stel dat daar absoluut geen verwysing in Siener se visioene is na varkgriep, enige ánder griep of siektetoestand, soos byvoorbeeld die HIV-virus en vigs nie. Daar kan egter wel ‘n implisiete voorkoms van die een of ander pessiekte wees wat saam met die beginpunt van die verhaal sal saamval.

Die visioenêre verhaal het, interessant genoeg, eintlik twee beginpunte, en albei kom in dieselfde visioen voor. Die eerste een vorm nog nie heeltemal deel van die verhaal as sulks nie, maar dit skep die nodige agtergrond waarteen die verhaal dan op ‘n latere stadium kan begin en ontwikkel. Die voorvereiste hier is dat die huidige ANC regering tot ‘n val sal kom.

Die ‘eerste beginpunt’ van die verhaal begin by die totale ineenstorting van die nasionale regering, en dan ‘spring’ dit oor ‘n onbekende tydperk om ons by die tweede beginpunt te bring, en dit is ‘n verkiesing om ‘n blanke regering in ‘n onafhanklike [Volk]staat in Noordwes aan te stel. (Ons lees nêrens hiervan in die visioene nie, maar daar is ‘n verwysing in hierdie ‘openingsvisioen’ dat ‘n blanke nasionalistiese regering terselfdertyd in die Noord-Vrystaat aangestel sal word. Ons het egter geen verdere uitkenbare visioenêre inligting hieroor nie.)

Nou, ons weet nie wat tussen nou en die val van die huidige ANC regering gebeur nie, en die normale ding om te doen sou wees om dan maar ‘n projeksie hieroor te probeer maak. Nou, alle projeksies wat oor enige saak gemaak kan word kan nie anders as om altyd baie spekulatief van aard te wees nie, want ons weet nie regtig hoe die toekoms sal lyk nie. Dit sluit nie net die eindpunt waarheen ons projekteer in nie, maar ook die roete soontoe. Die probleem hiermee is dat ons die ontwikkeling van so ‘n projeksie fyn moet dophou om dit gereeld by die werklikheid aan te pas. Dit bring ‘n verdere probleem na vore, want omdat die politieke situasie rondom ons so vloeibaar en veranderlik is, is enige tussentydse afleidings wat ons kan maak óók uiters spekulatief van aard. En so sal ons maar aanstap met ons spekulatiewe afleidings totdat die werklikheid van daardie spesifieke toekomsoomblik ons so onverwags soos ‘n bom tref!

Die manier waarop ek hierna kyk verskil egter heeltemal van die normale soort projeksie omdat ons ‘n relatief ‘bekende’ visioenêre toekomsblik in hierdie spesifieke visioen vind. Ons ‘weet’ dus hoe die toekomsoomblik lyk waarheen ons op pad is, en al wat ons nou moet doen is om terugwerkend van daardie toekomspunt af te projekteer na waar ons nou is. Die lekker hiervan is dat baie min daarvan regtig nog ‘onbekend’ kan wees, want die simboliese betekenisse wat na vore kom in die betrokke visioen stel ons in staat om redelike akkurate afleidings te kan maak van sekere uitkenbare hoogtepunte langs die pad. In hierdie geval is dit doodeenvoudig:

(a) Val van die ANC regering.

(b) Oorname van die regeringsfunksies deur ‘n ‘tussentydse regering’. Ek verwag dat dit maar die ou Broederbond sal wees, maar met ‘n ander baadjie aan om die regse politieke groep om die bos te lei; en die visioenêre verhaal dui aan dat hulle dit gaan regkry ook!

(c) Die toekenning van twee Volkstate deur hierdie regering aan die regse groep. Dit moet noodwendig op regeringsvlak gebeur, want die grondwet én die landkaart sal verander moet word. (Die verskrikking hiervan is dat die Volkstaatgedagte op hierdie stadium grotendeels deur mense gedryf word wat hulself as ‘regs’ voordoen, maar dit nie regtig is nie!)

(d) Die aankondiging van ‘n verkiesingsdatum om ‘n regering vir die Volkstaat in Noordwes te kies.

Daar sal altyd vrae wees, dit is so, maar minstens kan ons nou ‘n goeie idee vorm van wat om te verwag. Dit stel ons in elk geval in staat om vrae te vra soos: Hoe is dit moontlik dat die Boervolk van die ou ZAR en Vrystaat uiteindelik, na amper ‘n 100 jaar, hul vryheid in die vorm van twee moderne republieke sal verkry? Wat kan die doel tog dáármee wees?

Hier is die volledige visioen wat na hierdie aangeleentheid verwys. (Die [J-P(b)] vóór die visioen is deur my daar geplaas vir administratiewe doeleindes.)

[J-P(b)] De siener gewaar ‘n groot boom in ons land en die begin somaar van bo af weg te krummel of te ‘pluiens’ so’s hy self dit noem, en te vergaan, sodat daar ‘n gat in die grond blij, waar die boom gestaan het. Daarna siet hij in die Vrijstaat en Transvaal elk ‘n pragtige bloue boom verrijs en die dra pragtige druiwe korrels, ongeveer so groot als ‘n fatsoenlike perske. ‘En wat beteken dit? Vraag die toehoorder, helemaal verbijsterd. ‘Die antwoord is: ‘Wel, dis ons Regering wat tot niet gaat en twee ander Regerings wat opkom in Vrijstaat en Transvaal.

Die visioenêre verhaal begin dus met die totale ineenstorting van die regering van die dag, wat dan heeltemal in ‘n gat in die grond ‘verdwyn’.

Kom ons kyk gou na ‘n kort lysie van die ‘hoogtepunte’ wat die simboliek hier openbaar. ‘n Boom verwys na ‘n regering. Die woord ‘pluiens’ beteken ‘verslete klere, wat hier aandui dat die regering só uitgedien is dat die takke daarvan sommer spontaan vanself van die boom afval. Hulle moet regtig verrot wees om dit te kan doen! Maar die boom verkrummel van bo af, wat aandui dat die verval én die val by die regeringshoof sal begin. Niemand beskik natuurlik oor meer potensiaal om juis dit te doen as Zuma nie! Die simboliese betekenis van die gat verwys in werklikheid na ‘n graf, wat beteken dat die ANC regering letterlik tot sterwe gaan kom en ’tot stof terugkeer’.

Die onderwerp waaroor vandag se artikel handel stop eintlik hier, maar kom ons maak die simboliek in elk geval klaar.

Die twee blou bome verwys in vandag se terme na die opkoms van twee Volkstate, een in Noord-Vrystaat en een in Noordwes. Hierdie spesifieke gebiede word in die verhaal by wyse van dorpsname, streke, ensovoorts, aangedui. Druiwekorrels verwys na ons geloof in die komende vryheid, maar die verhaal dui egter aan dat hierdie hoop nie langs die politieke weg realiseer nie. Ons verkry die vryheid wel kort daarna, maar op ‘n ander manier – op Vader se manier!

Maar goed, kom ons kyk van nader na die visioenêre ondergang van die ANC regering. Die feit dat daar ‘n graf betrokke is waarby die hele regering in verdwyn verander die saak tog in iets heel anders as die normale. Ek dink die belangrike vraag hier is dus: Hoe is so iets moontlik, want geen regering kan logies gesproke ooit heeltemal tot niet gaan nie.

Ek dink in die praktyk is so iets slegs en alleenlik moontlik as ‘n regering die slagoffer van ‘n volskaalse revolusie word. ‘n Regering kan tot ‘n val kom as dit tydens ‘n algemene verkiesing uitgestem word, maar selfs dan gaan dit nie heeltemal tot niet nie, want dit word bloot deel van die opposisie ná so ‘n verkiesing. Die graf impliseer verder dat ons ook hier na die totale vervanging van ‘n politieke stelsel kyk, en nie maar net na die vervanging van ‘n regering nie. Die huidige stelsel maak geen voorsiening vir iets soos ‘n Volkstaat vir die Boervolk nie, maar die verhaal toon aan dat ons sommer twee gaan kry. Dit is natuurlik heeltemal ondenkbaar binne die huidige situasie, soos wat dit ook tydens die ou NP-stelsel was, en dit impliseer dus dat die stelsel inderdaad in sy geheel gaan verander. Wat is dit wat so iets moontlik kan maak? Wat moet dan eers vooraf tussen nou en dan gebeur?

(b) Die versteekte visioenêre verhaal handel oor ‘n Derde Wêreldoorlog en daar is uit die aard van die saak baie verwysings na gewere en kanonne wat skiet, bomme wat tussen mense bars, dooies wat op draagbare na ‘n hospitaal gedra word, en dan ook ‘n paar meer versteekte verwysings na grootskaalse militêre operasies, soos [Duitse] sekels wat die vyand se landerye afoes, [Duitse] haelstorms wat ryp oeste [vyand] wegslaan, ‘n Boere-handbyltjie wat ‘n klomp jong doringbome afkap [Sappe oftewel Liberaliste], ensovoorts. Daar is egter geen verwysing, direk en/of implisiet, binne die verhaal na iets soos ‘n kernoorlog, en verál belangrik hier, na enige vorm van biologiese oorlogvoering nie.

Maar hierdie laaste raak net die gebeure BINNE die verhaal, want daar kan uit die aard van die saak tog geen verwysings wees van wat vóór die visioenêre verhaal gebeur nie. In hierdie geval gebeur hierdie onbekende ‘iets’ dan ook binne ‘n tydperk wat nie deur die visioenêre oorsig gedek word nie, en dit is tussen die twee punte waar die groot boom in die gat wegraak en die twee blou bome opkom. (Die Bybelse boek Openbaring ken óók amper so ‘n oomblik waar die sewe donderslae slaan en die profeet dan die opdrag kry om nie aan te teken wat die donderslae beteken nie. Dit val saam met ‘n stiltetydperk wat ‘n halfuur duur waaroor hy dus ook nie mag rapporteer nie.)

(c) Ons weet almal dat iets soos ‘n griepepidemie ‘n normale en natuurlike verskynsel is wat op ‘n gereelde jaarlikse basis voorkom. Die meeste hiervan is normaalweg nie so erg nie, en kan vergelyk word met ‘n baie swaar verkoue. Dit gebeur egter soms dat so ‘n griep besonder straf is, soos byvoorbeeld die Spaanse griep van 1918 en die sogenaamde ‘Black Death’ van 1347 tot 1351. [http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza en ook http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death%5D

Ek is nie slim genoeg om te kan verstaan of die Swart Dood ook ‘n soort griep was nie, maar dit word in elk geval aangebied asof dit tot dieselfde klas siekte behoort. Die feit van die saak is egter dat die wetenskaplikes sê dat die werklike dodelike epidemies van die verlede plaasgevind het as gevolg van ‘n ‘vreemde en onverwagse mutasie’ in ‘n virus se genetiese samestelling. Dit sal dus meebring dat die normale soort griepepidemie onverwags [en oornag!] in ‘n absolute dodelike moordenaar kan verander wat selfs hele bevolkings kan uitwis. Hierdie laaste voorkoms is baie belangrik vir my doeleindes hier.

(d) My siening hieroor vertoon twee kante. Die eerste is gebaseer op ‘harde inligting’ wat in die media verskyn [het]. Die ander sy hiervan hou weer verband met wat ek van die werkinge van die sogenaamde geheime organisasies weet. Hierdie organisasies is darem nie regtig so geheim nie, en hul bestaan en optrede lê oop vir mense wat met oop oë deur die lewe gaan. Daar is regtig niks esoteries aan wat ek hier sê nie, want dit is gebaseer op wye navorsing wêreldwyd en ook uitlatings wat sekere hooggeplaaste mense al in die openbaar gemaak het. Die res daarvan is doodgewone logika en rasionele afleidings.

Deel 1: Is die nuwe varkgriep maar die normale jaarlikse farmaseutiese advertensie foefie om nog meer en meer geld uit die publiek te tap?

Ek het in Beeld van 26 April 2009 ‘n artikel raakgelees onder die opskrif: Nog g’n varkgriep in SA. [http://jv.news24.com/Beeld/Wereld/0,,3-71_2507467,00.html]

Dit was op 26 April en dinge het sedertdien nogal verander, want die varkgriep het [blykbaar] intussen reeds hier aangekom en gevestig. Een reisiger van oorsee wat die siekte onder lede het is natuurlik genoeg om dit te laat gebeur, want teen die tyd dat die simptome duidelik na vore kom is baie mense reeds aangesteek. Die berig noem egter ‘n paar punte wat belangrik is vir ons doeleindes hier. Die leser moet egter ook hier oplet na die relatief subtiele wyse waarop die publiek voorberei word vir die moontlikheid van grootskaalse sterftes as gevolg van griep!

Prof. Barry Schoub, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (Nios), het gistermiddag gesê daar is nog min inligting oor die virus bekend.

Hy en ander kenners waarsku al jare dat die volgende Groot Griep, volgens statistieke, op hande is.

Die gevaartekens het begin nadat al hoe meer mense dodelike griepvirusse by voëls en ander diere aangesteek het, maar die redding was elke keer dat dié virusse nie die vermoë gehad het om maklik tussen mense aan te steek nie.

Die nuwe vark virus, die A/H1N1 of A-Kalifornië 2009, bevat unieke genetiese eienskappe wat nog nooit tevore in mense of varke gesien is nie.

Volgens Schoub is dit veral kommerwekkend dat die virus genetiese materiaal van menslike griepvirusse bevat.

Ek dink dit is belangrik om hier te verstaan dat die trant van hierdie deel van die berig daarop gemik is om vrees te skep en aan te wakker. Dit op sigselwers is natuurlik nie noodwendig negatief bedoel nie, want die publiek moet ongelukkig soms hard geskud word om hulle wakker te kry. Die berig is egter terselfdertyd [veral] ook daarop gerig om medisyne te verkoop, en die berig bevat dan ook genoegsame ‘gerusstelling’ deurdat dit mense attent maak daarop dat daar wel medisyne beskikbaar is om die ergste af te weer. Die aanvoorwerk hiervoor word baie professioneel aangebied en word soos volg gedoen:

Suid-Afrikaanse gesondheidsowerhede is bewus van die WGO se waarskuwing wat lande oor die wêreld heen gevra het om op die uitkyk te wees na ongewoon ernstige of groot griep uitbrekings.

Volgens Schoub is Suid-Afrika se griep moniteringstelsel die laaste jare baie opgeskerp. Daar is nou sowat 150 algemene praktisyns, hoofsaaklik in die private sektor, wat griep gevalle by Nios aanmeld. [My beklemtoning.]

‘…Dr. Margaret Chan, direkteur van die WGO, het die naweek aan Sapa-AFP gesê ‘dit is ’n ernstige situasie wat fyn dopgehou moet word’.

Sy het die uitbreking as ’n openbare gesondheidsgevaar met ‘pandemiese potensiaal’ bestempel.

Die WGO besluit nog oor maatreëls soos grensbeheer en reis waarskuwings.

In Mexiko het soldate en gesondheidswerkers glo reeds lughawens en bus stasies begin patrolleer op soek na mense met simptome.

Dit sluit in hoë koors, lyfseer, hoes, keelseer, verstopte lugweë en selfs braking en diarree.

Skole, museums, biblioteke en teaters is daar gesluit om die uitbreking te keer…’

Ek wil op hierdie punt eers ‘n wanklankie in die eerste twee paragrawe van hierdie aanhaling uitwys. As die Suid-Afrikaanse gesondheidsowerhede werklik so skerp was as wat hier voorgegee word, waarom was dit vir die DA so belangrik om reeds op 28 April beswaar aan te teken oor die wyse waarop die regering en staat hul verantwoordelikhede in hierdie opsig opneem? Dit is so dat dit hul werk is om Wolf! te skreeu, maar darem seker nie oor iets soos voorkomende mediese optrede op hierdie skaal nie. Waarom was dit nodig om die staat op parlementêre vlak aan te vat oor die sorgwekkende gebrek aan optrede teen hierdie nuwe griep? Die leser kan hierdie beswaar gaan lees by http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71654?oid=127052&sn=Detail

Toegegee, die staat het feitlik onmiddellik op die DA se beskuldiging begin reageer. [Sien Beeld 28 April 2009 by http://jv.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2508348,00.html] Ek het hierna gaan kyk en al wat ek daar kon sien is dat dit bloot inligting bevat wat oorsee beskikbaar is en op sekere ander lande betrekking het. Dit vertel ons eintlik maar baie min van wat hier gebeur en hoe die regering beplan om die situasie te hanteer.

‘…Die departement van gesondheid het gister skakels op sy webwerf (http://www.doh.gov.za) aangebring na oorsese webwerwe met inligting oor varkgriep, wat teen gister vermoedelik reeds 152 mense in Mexiko gedood het…’

Maar die blote feit alleen dat hierdie soort druk op ‘n regering toegepas moet word rondom so ‘n groot potensiële gesondheidsgevaar sê reeds alles van wat regtig [in die algemeen] aangaan! Ek meen, wat moet ‘n mens daarvan sê as slegs 150 private praktisyns betrokke is by die voorkoming van ‘n moontlike epidemie wat sowat 40 tot 50 miljoen mense baie nadelig kan raak? Ons praat per slot van sake van ‘n siekte wat binne dae meer as ‘n honderd lewens in een enkele land geëis het! En dit is maar net wat ons van weet. Hier moet ons natuurlik óók in ag neem dat relatief min van die mense in ons land dit [nog] kan bekostig om ‘n privaat geneesheer te kan raadpleeg. Die jongste berigte uit Meksiko poog op hierdie stadium om die erns van die situasie te onderspeel deur slegs 19 sterfgevalle aan die nuwe griep te koppel, maar waaraan is die res van hierdie ‘groep’ sterfgevalle dan toeskryfbaar? Daar was dan selfs onafhanklike berigte wat aandui dat tot gesonde tienderjariges hieraan dood is!

Maar kom ons gaan aan met dit wat ek regtig oor die onderwerp wil sê.

Die Wêreldgesondheidsorganisasie [WGO] het ‘n graderingstelsel wat die vlak van gevaar vir die wêreld inhou. Volgens Beeld lyk dit só, en ek moet sê dat dit nogal dreigend en vreesaanjaend klink.

‘…Ses is vir paniek
Die WGO se waarskuwings vlak vir pandemies is op vlak 3.
• Die organisasie sal dit opskuif na 4 as die virus aanhou tekens toon dat dit tussen mense oorgedra kan word.
• Vlak 5 word bereik sodra die virus voorkom in minstens twee lande in dieselfde streek.
• Vlak ses dui op ’n grootskaalse pandemie regoor die wêreld
…’

Beeld sê op 26 April hiervan:
‘… Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) het eergisteraand sy waarskuwings vlak vir pandemies van vlak drie na vlak vier opgestoot…’

Maar nou ja, soos ek gesê het, daar is eintlik niks om bekommerd oor te wees nie, want Beeld het op 28 April 2009 darem die volgende hierby gevoeg:

‘… Tekens van die siekte
• Dit is aansteeklik solank as simptome aanhou, dikwels tot sewe dae lank.
• Daar is geen entstof teen varkgriep nie en dit kan maande duur om een te ontwikkel en vervaardig.
Die virus is weerstandig teen twee antivirale middels, maar oseltamivir (Tamiflu), wat regerings die afgelope jare opgegaar het, werk daarteen.
[My beklemtoning.]
Griep voorkoming – bedek jou neus en mond met ’n snesie as jy hoes of nies en gooi die snesie weg, was jou hande gereeld, vermy kontak met siekes en bly weg van ander as jy siek is.

Waarskuwingstekens vir dringende mediese aandag:
• Kinders – vinnige en moeilike asemhaling, drink nie genoeg vloeistowwe nie, word nie wakker nie of toon min interaksie, so geïrriteerd dat hulle nie vasgehou wil word nie, hul griepsimptome verbeter, maar keer dan erger terug, koors met uitslag.
• Volwassenes – moeilike asemhaling, kortasem, maag of borskaspyn en -drukking en skielike duiseligheid
…’

Terloops, die simptome vir hierdie griep is maar dieselfde as wat ons elke jaar van elke nuwe griepvirus lees. Dit is dus oënskynlik ook maar ‘n geval van, soos die ou gesegde sê, dat jy sewe dae sleg voel as jy die medisyne gebruik, maar as jy dit nie doen nie voel jy darem net ‘n week lank siek! Die negatiewe verwagtinge is in elk geval sedertdien [op 03-05-2009] ook heeltemal afgeskaal en dit lyk, volgens oorsese bronne wat erg onder boikotte teen varkvleis deurloop(!) asof ons niks meer as ‘n effense swaar verkoue kan verwag nie.

Die leser het hierbo gesien dat ek die woorde ‘… (Tamiflu), wat regerings die afgelope jare opgegaar het …’ onderstreep het. Nou, as ek dit reg verstaan is hierdie Tamiflu eintlik vir iets anders as varkgriep ontwikkel, maar as dit dan teen varkgriep werk óók is dit sekerlik goed so. Die punt is net dat enige medisyne normaalweg baie duur is en dat dit ‘n vervaldatum het, en dat juis hierdie voorkomste dit moeilik maak om te verstaan waarom en hoe ‘regerings’ soveel voorrade hiervan ‘oor ‘n tydperk van jare’ kon opgepot het.

Dit is natuurlik bo en behalwe die feit dat Tamiflu ‘n antibiotika is terwyl die mediese spesialiste sê dat varkgriep deur ‘n virus veroorsaak word. Ek is maar net ‘n gewone ou, en dalk nogal ‘n dommerige een, maar selfs ek weet dat ‘n virus nie deur antibiotika doodgemaak kan word nie!

Maar nou ja, soos dit daar staan sê dit nogal ‘n paar dinge.

Die eerste is die moontlikheid dat die farmaseutiese en mediese bedrywe openlik vir ons lieg en dat medisyne nie werklik ‘n vervaldatum het nie. Die alternatief hiervoor is natuurlik dat medisyne se gebruikstydvenster langer oop bly as wat ons wysgemaak word. Ons hoef dus nie ons medisynekassies by die huis so elke drie tot ses maande skoon te maak en nuwe medisyne ten duurste aan te koop nie. Ek het nie ‘n mediese agtergrond nie en daarom kan ek nie regtig sê nie, en daarom doen ek ook maar wat die dokter en die apteker aanbeveel, al kos dit oor die algemeen elke keer ‘n klein fortuintjie! Ek en my vrou het nie ‘n gereelde en vaste inkomste nie, en ons kan nie altyd enige ekstras bekostig nie, en aai-aai, hoe dikwels kyk een van ons nie maar magteloos toe hoe die ander een sukkel en swaarkry met die een of ander ongesteldheid nie. Glo my, dit gaan glad nie lekker af nie!

Die tweede is dat ons openlik deur die mediese wêreld bedrieg word. As dit dan so is dat die griepvirus elke jaar muteer en telkens ‘n nuwe entstof of medisyne benodig om bestry te kan word, waarom sou Tamiflu, wat ‘n ‘ou’ medisyne is wat intussen ook lê en oud word het, dan so geredelik teen die nuwe griep werk? As ek dit saam met die feit lees dat daar geen werklike ‘aanvoelbare’ verskil van jaar tot jaar tussen elke nuwe griepaanval is nie, kry ek nogal die indruk dat ons elke jaar presies dieselfde medisyne formule onder ‘n ander handelsnaam kry om ons mee te dokter. En dit stink ten hemele, want dit is openlike bedrog en uitbuiting van die algemene publiek. My ou vriend, wyle mnr. Willie van Wyk van Carolina het altyd gesê dat daar vyf Goliatte is wat ons bedreig, waarvan Medisyne een is. Dit is inderdaad so, want die farmaseutiese bedryf is bekend daarvoor dat hulle skatryk word uit die publiek se onkunde. Ek dink dit is ‘n skande, nie net vir die bedryf as sulks nie, maar ook vir die ander lede van die ketting wat willens en wetens daaraan deelneem. Wie kan die man op straat verkwalik as ons al ons respek vir die totale mediese bedryf verloor het?

Die enigste onmiddellike slotsom waartoe ek hier kan kom is dat farmaseutiese organisasies, soos Roche wat Tamiflu vervaardig, maar net weereens met hul jaarlikse bemarkingstrategie toeslaan om sakke vol geld uit ‘n oningeligte publiek te probeer uitwurg.

Die derde rede sluit eintlik by die tweede deel van my siening aan. Kyk, medisyne is duur en dan het dit nogal ‘n vervaldatum daarby, maar die feit dat ‘regerings’ dit nodig geag het om hierdie medisyne op te pot sê ook vir my dat hulle presies weet wat regtig agter die skerms aan die gang is. Waarom sou sekere regerings so baie geld blindweg en onnodig spandeer op iets wat so gou waardeloos kan raak as hulle nie vooraf geweet het dat dit op ‘n stadium relatief dringend nodig kan word nie? Wie kan my verkwalik as ek ‘n slegte polities-mediese reukie hier iewers gewaar?

Deel 2: Is daar iets meer sinister agter hierdie sluwe bemarkingsfoefie waarvan ons kennis behoort te neem?

Ek is nogal geneig om so te dink ja, en dit kom wel ‘tussen die lyne’ deur in die koerantartikels waarna ek hierbo verwys. Hierdie inligting word ook wêreldwyd in ander publikasies beklemtoon met die doel om mense bang te praat en vooraf vir ‘iets’ te kondisioneer. Daar is ‘n dieper en verskuilde rede agter die oordadige wyse waarop ‘n komende griep-pandemie in berig na berig wêreldwyd geadverteer word. Ek sien dit, in die lig van die bietjie wat ek weet, as deel van die beplande profesie waarna ek in Wat kom ná Siener? verwys het. Die vyand waarsku deur hierdie mensgemaakte soort profesie wat hul toekomsplanne is, en dan skep hulle presies daardie situasie deur agteraf geheime organisasie. En hulle kan dit doen, want hulle beheer elke regering in die wêreld, en hul agente beheer ook elke staatsonderneming, openbare konsortiums, teologiese opleidingsentrum, privaat korporasies en selfs privaat ondernemings waaraan ons kan dink! Die doel hiermee is om die Ryk van die Antichris wêreldwyd op te rig.

Beeld sê verder ook op 26 April 2009: ‘… [dat] Die nuwe vark virus, die A/H1N1 of A-Kalifornië 2009, bevat unieke genetiese eienskappe wat nog nooit tevore in mense of varke gesien is nie…’ Dit is egter nie al nie, want dit blyk ook dat daar algemene instemming onder wetenskaplikes wêreldwyd heers dat hierdie virus vinnig [kan] muteer en moontlik baie gou in iets regtig skrikwekkend kan verander.

Ek het in ‘n artikel op hierdie webblad op 19 April 2009 onder die opskrif ‘Daardie spesiale dae in die lewe …’ nogal iets heel onbedoeld in hierdie verband gesê. Die leser moet hier in gedagte hou dat hierdie nuwe varkgriep nog glad nie op die voorgrond was op daardie datum nie. Dit wat ek in daardie artikel gesê het was gebaseer op dinge wat ek al in 2002 aan vriende gesê en geskryf het, en ook op ‘n moontlikheid waarop ek in Mei 2004 gesinspeel het in Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? Dit was in alle opsigte bloot as ‘n terloopse opmerking bedoel om iets heel anders in daardie betrokke artikel te aksentueer.

‘… Ek dink dit is kritiek-belangrik dat ons op hierdie punt moet verstaan dat die huidige regering in 1994 deur die ‘base in Londen’ ingeskoen is om ons Christelike waardes en stelsels te disorganiseer en af te breek. Dit sal dan uiteindelik deur die NWO vervang word. Die gewone swartman op straat besef dit maar [nog] net nie, maar as hierdie doel eers bereik is sal hulle net eenvoudig uitgewis word. Die HIV-virus, wat in ‘n laboratorium in Amerika geskep is, juis vir hierdie doel, is maar net één van die voortekens hiervan.. Prins Phillip, wat koningin Elizabeth II se handperdjie op stal is, is byvoorbeeld ‘n uitgesproke ‘Eugenic’ wat in afbrekende terme na die Derde Wêreld se sogenaamde ‘modder rasse’ verwys. Dit is bekend dat hierdie mense die totale uitwissing van die Derde Wêreld beplan en goedpraat, en die swartmense kan aanvaar dat hulle deel van hierdie beplanning is.

Ek het in my eerste boek, Wat is die Waarheid? daarop gewys dat die swartmense rondom ons géén aantoonbare rol in die visioenêre verhaal speel nie. Ek het ook daar gesê dat ek nie weet wat van hulle word nie, maar hulle is as ‘n groep net eenvoudig nie deel van die verhaal as sulks nie. En ek weet nog steeds nie wat van hulle word nie. Dit is onwaarskynlik dat hulle mekaar in totaliteit sal uitmoor tydens die spanning wat ná die verkiesing móét kom, en dit is eweneens onwaarskynlik dat die vigspandemie skielik in alle erns sal toeslaan – nie tensy die vyand ook nog die een of ander dodelike siekte-virus op die rug van die HIV-virus oplaai nie. Is dit dalk hoekom voëlgriep as so ‘n groot bedreiging vir veral die Derde Wêreldlande beskou word? Is dit ook deel van die vyand se selfvervullende profesieë vir die wêreld waarna ek in Wat kom ná Siener? verwys het? Kom ons hoop en bid dat dit nie gebeur nie, maar dit is natuurlik iets wat tien miljoene mense binne enkele weke kan uitwis. En ja, ek glo vas die owerhede lieg vir ons oor die werklike omvang van HIV-besmetting in ons land en buurstate…’

Die punt wat ek wil maak is dat hierdie nuwe griep homself al hoe vinniger al hoe meer leen tot die skepping van ‘n dodelike biologiese moordwapen presies soos die een waarna ek in die vorige artikel en hierbo verwys het. En ja, dit is meer as net moontlik, want minstens sommige van die wetenskaplikes wat met hierdie dinge werk is heeltemal bekwaam genoeg om die genetiese stelsel van ‘n relatiewe eenvoudige iets soos ‘n virus te manipuleer. Hulle kan dit nie doodmaak nie, want die wetenskap kon dit nog nooit regkry om enige virus dood te maak nie. Virusse is ‘intelligent genoeg’ is om vanself teen enige bedreiging te muteer. Kyk maar hoe ernstig het siektes soos malaria en polio teruggekeer nadat dit as ‘onder beheer’ verklaar is. Hulle kan egter wel ‘n virus láát muteer in ‘n vorm wat hulle pas! As hulle die regte prikkel teen die virus loslaat, of selfs ‘iets ekstra’ bysit, kan dit in ‘n dodelike wapen verander wat hele bevolkings baie vinnig kan uitwis.

Ek het dan ook om meer as net die ooglopende redes na iets soos Voëlgriep in daardie artikel verwys, en wat meer is, ons kan die sogenaamde Akute Lugweg sindroom óók hierby voeg. Ek mag verkeerd wees, maar sovêr ek kon vasstel het albei hierdie epidemies nét Sjinese doodgemaak. Die Japanese, wat geneties direk aan die Sjinese verwant is, is só bang vir hierdie siekte dat hulle byvoorbeeld alle openbare plekke en toerusting soos spoorwegstasies, treine en busse op ‘n daaglikse basis teen geweldige hoë koste ontsmet. Was hierdie ontwikkeling van ‘n virus deel van navorsing, en ook ‘n proeflopie om ‘n geen-gerigte siekte te ontwikkel wat net sekere rasgroepe aanval en doodmaak? Kan dit wees dat die ‘Eugenics’ wetenskaplikes reeds daarin geslaag het om ‘n virus te ontwikkel wat deur daardie een enkele geen aangetrek word wat byvoorbeeld alle swartmense dra en wat hulle as ‘n eiesoortige rassegroep van ander rasse onderskei? Want as dit die geval is hoef die vyand maar net te wag totdat miljoene mense siek is aan ‘n relatiewe onskadelike vark griepvirus … en om dan ‘n dodelike vooraf-vervaardigde ras-gerigte mutasie van varkgriep vry te stel.

En ja, dit hoef nie eers varkgriep te wees nie, want wie gaan die tyd en die vermoë hê om die presiese aard van afsterwe van tien miljoene mense te bepaal? Enigiets sal goed genoeg wees solank dit suksesvol aan varkgriep gekoppel kan word! Niemand wat byvoorbeeld aan die HIV-virus ly sal so ‘n sluipaanslag kan oorleef nie, en niemand sal van beter weet nie, want het die media dan nie prontuit gewaarsku dat hierdie nuwe die varkgriep ‘n volwaardige epidemie is wat eintlik nie anders kan as om in ‘n internasionale pandemie te ontaard nie? Wie gaan soek vir redes onder hierdie omstandighede?

Dit kan nie meer ontken word dat HIV kunsmatig in ‘n laboratorium geskep is nie. Hierdie virus is daarna baie doelbewus onder die dekmantel van ‘n inentingsveldtog in Sentraal-Afrika versprei. Die virus is doodeenvoudig as ‘n ‘ekstra’ by die eintlike entstof gevoeg, en siedaar! ‘n splinternuwe euwel is gebore.

Hierdie virus het dan ook geen ‘geskiedenis’ nie, en as ons die feite wat aan ons voorgehou word moet glo het dit spontaan en sommer ‘vanself’ ontwikkel. (Darwin sou hierdie een nogal geniet het!) Die oorsprong en vordering van elke ander soort siekte waaraan die mensdom ly kan tot in die vêrste gryse verlede nagespoor word, maar nie dié van HIV nie. En ja, interessant genoeg ook nie die varkgriep virus nie! Die probleem is dat die wetenskaplikes duidelik nét so in die duister is met hierdie nuwe geslag voël- en vark griepvirusse. Dit het skynbaar nét so ‘spontaan’ soos HIV ontstaan, en die groot gevaar is dat die wetenskaplikes ‘n baie groot agterdeur oopgelaat het vir die virus om ‘onverwags te kan muteer’ in iets anders wat nog erger is. Hierdie virus bevat ‘n saamgeflansde genetiese brousel wat die hare laat regop staan van skrik vir die moontlikhede vir afwykende ontwikkeling wat dit inhou! Ek haal weereens uit Beeld van 26 April 2009 aan:

‘… Die nuwe vark virus, die A/H1N1 of A-Kalifornië 2009, bevat unieke genetiese eienskappe wat nog nooit tevore in mense of varke gesien is nie…..

‘…. Volgens Schoub is dit veral kommerwekkend dat die virus genetiese materiaal van menslike griepvirusse bevat…’

Wat se waarborg het ons dat die finale moord-virus nie op dieselfde manier in ‘n inentingsveldtog vir varkgriep hier en in die res van Afrika versprei sal word nie? Dit sou die ‘Eugenics’ soos prins Phillip van Brittanje natuurlik ideaal pas. Die tyd is in elk geval ryp en reg vir so iets, want die wêreld soos ons hom ken is besig om vinnig te verander. Die wêreld staan in werklikheid op die vooraand van skielike, onverwagse en geweldige groot aanpassings wat ons lewens radikaal gaan verander.

Ons sien dan ook dat die moontlike basis vir so ‘n massamoord in Suider-Afrika dalk reeds vóór verlede jaar gelê is. Dit impliseer ‘n goed beplande veldtog om alle mense in ons land met die een of ander ‘gogga’ te besmet. Hierdie is natuurlik ‘n operasie wat baie fyn en uitgebreide beplanning en infrastruktuur vereis, want ons kan aflei dat minstens die hele land, indien nie die hele sub-kontinent, hierby betrek is! (Dit is dus ook die soort operasie wat lank voor die ‘amptelike teikendatum’ aangepak moet word, wat natuurlik ook beteken dat hierdie bisarre ‘onderstroming’ dalk al ‘n entjie kom.)

‘n Korrespondent in Europa het vir my inligting deurgestuur wat baie sterk op juis hierdie moontlikheid dui, en dit in werklikheid tot ‘n sekere mate bevestig. Hierdie inligting bring ‘n paar baie ernstige vrae na vore, en sy stel dan sommer ook die mees ooglopende een in die e-pos aan my:

‘…Skokkend, ons mense word weer pragtig in die duister gehou… Kyk hierna….
Hoeveel mense in SA besef dat varkgriep [ook] H1N1 is…? Lyk my die gesondheidsdienste weet dit nie eers nie – of sekerlik nie van hierdie feite nie… Of miskien wil Roche net ontslae raak van al hulle medisyne wat nie eintlik effektief is vir wat dit nodig is nie
…? [My beklemtoning.]

Sy gaan dan voort deur my na drie webblaaie te verwys wat hierdie saak reeds in ons winter van 2008 aangespreek het! Die inligting wat hierin verskyn is bo alle twyfel eg en gesaghebbend, en dit blyk duidelik hieruit dat:

(a) Die veelgeroemde Tamiflu van Roche het dalk nog in die seisoen van 2007 gewerk, maar was tussen laat-Januarie 2008 en ‘later daardie jaar’ reeds 16% minder effektief(*). Waarom word dit vir ons toegehou en waarom word hierdie medisyne nog steeds aan ons afgesmeer? Tamiflu is natuurlik die handelsnaam waaronder Oseltamivir deur die fabrikant Roche bemark word. [(*) U moet hier maar gereedmaak vir ‘n redelike skok hieronder, want die syfer in Suid-Afrika het reeds verlede jaar in Augustus, in die winter vóór hierdie een, al so ‘n bietjie anders gelyk as in die res van die wêreld.]

http://www.cdc.gov/eid/content/14/11/1809.htm
Terry G. Besselaar, Dhamari Naidoo, Amelia Buys, Vicky Gregory, Jo McAnerney, Jack M. Manamela, Lucille Blumberg, and Barry D. Schoub.
‘… To the Editor: Oseltamivir is the most widely used antiviral drug for influenza; it is a potent inhibitor of influenza virus neuraminidase (NA) protein (1). Until recently, oseltamivir resistance occurred in <1% of circulating viruses globally. An increased number of influenza A viruses (H1N1) with resistance to oseltamivir was first reported to the World Health Organization (WHO) by Norway in late January 2008. The viruses carried a specific histidine-to-tyrosine mutation at position 274 (H274Y; H275Y in N1 numbering system) in the NA protein that confers high-level resistance to oseltamivir (2). Further surveillance by the European Surveillance Network for Vigilance against Viral Resistance and the WHO Global Influenza Surveillance Network (GISN) showed that 16% of community isolates (0%–67% by country) of influenza A viruses (H1N1) circulating in the 2007–08 season in several other countries were also oseltamivir resistant (3). The predominant influenza subtype circulating in South Africa this winter season is H1N1. To determine whether oseltamivir-resistant viruses have spread to South Africa, we examined influenza A (H1N1) isolated during the 2008 winter season for resistance to this antiviral compound.…’ [My beklemtoning.]

(b) Die siekte wat die media tans as varkgriep beskryf en wat in die winter van 2009 hier verwag word, staan eintlik in die mediese wêreld bekend as H1N1. Dit is die naam van die griepvirus wat Suid-Afrika in die winter van 2008 geteister het, en ons kan dus [feitlik] presies dieselfde soort griep as verlede jaar verwag. Waarom lieg hulle vir ons hieroor?

Hier is miskien ook die rede waarom die WGO ‘n wêreldwye pandemie van 2009 af verwag. Dit kom uit dieselfde berig as direk hierbo en dit noop my om te vra of hierdie mense, ons mediese waghonde, dan nooit uit praktiese ondervinding sal leer nie. Dit is alles goed en wel dat Tamiflu vir ‘n paar dinge werk, maar wat van die werklike gevaarlike een? Dit is nie die sub-tipes wat my bekommer nie, want die medisyne werk daarteen, maar wel dié een of twee waarteen ons géén [medisinale] verweer het nie. En ek vermoed dit is juis hierdie ‘een of twee’ wat doodmaak!

‘… The policy in South Africa for use of oseltamivir for treatment of severe influenza remains unchanged because 2008 H3N2 subtype viruses are still drug sensitive. …’

(c) Die mediese wêreld was egter reeds verlede jaar verstom om te vind dat die Suid-Afrikaanse bevolking in sy geheel weerstandig was teen die medisyne wat veronderstel was om ons gesond te maak … in Julie-Augustus 2008! En tog is dit blykbaar al medisyne vir varkgriep wat [in sy geheel] deur die WGO voorgestaan word, en daarom dus deur ons regering opgepot word vir die voorkoming van die griep.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=aYJ463xrY_Oo&refer=africa
Aug. 22 (Bloomberg) — Roche Holding AG’s Tamiflu may be ineffective in fighting this winter’s dominant flu strain in South Africa, where studies found the highest level of resistance to the drug globally, World Health Organization data show.
Tests on 107 people with the H1N1 strain — one of the three most common flu viruses in humans — found all had a mutant bug that’s likely to render Roche’s medicine ineffective, the Geneva- based WHO said in an Aug. 20 statement
.[My beklemtoning.]

En ook,

‘… Tests on 788 samples taken from H1N1 flu patients in 12 countries, mostly in the southern hemisphere, from April 1 to Aug. 20 found that 242, or 31 percent, had the so-called H274Y mutation associated with Tamiflu resistance, the WHO said.

In the southern hemisphere, incidence of the mutation in tests on the H1N1 virus ranged from 100 percent in South Africa to 13 percent in Chile, according to the WHO. [My beklemtoning.]

That compares with a resistance rate of 16 percent found in 7,528 samples tested from the last quarter of 2007 to March 31 in 34 countries, mostly in the northern hemisphere.…’

http://www.recombinomics.com/News/07180802/H274Y_South_Africa_100.html
H1N1 Tamiflu Resistance at 100% in South Africa
Recombinomics Commentary 23:50
July 18, 2008
‘…In South Africa, a total of 90 A(H1N1) viruses have been isolated during the 2008 influenza season to date, and all of the 23 influenza A(H1N1) viruses tested by the WHO collaborating Centres in London and Melbourne were found to have resistance to oseltamivir by neuraminidase enzyme-inhibition assay.
None of these patients were receiving oseltamivir at the time of sampling, and no unusual clinical feature or underlying conditions have been found.
…’ [Eina!]

Wat beteken hierdie dinge? Ek dink op die heel minste sê dit dat ons as ‘n samelewing heeltemal blootgestel staan teen ‘n siekte wat mense met swak gesondheid baie maklik kan doodmaak. Die gapende verskil tussen Suid-Afrika met die res van die wêreld lê dalk net ‘n bietjie té wyd om ‘n mens gemaklik daaroor te laat voel – die telbord sê RSA = 100% teenoor die 13-16% vir die res. Suid-Afrika is dan ook die enigste land in die wêreld wat 100% weerstandigheid teen die medisyne aangeteken het! Ek hoop regtig ek is verkeerd, maar ek dink dit alleen is reeds genoeg om allerhande rooi vlaggies vir almal in Suid-Afrika te laat opgaan. Wat is regtig aan die gang hier?

Die probleem is natuurlik dat ons kan hoop en bid tot ons blou word, maar my ‘gut feeling’ sê vir my dat so ‘n ramp dalk op hande kan wees. Dit is in elk geval die enigste haalbare rede wat die totale ondergang van ‘n nasionale regering en ‘n plotselinge en radikale verandering in so ‘n land se politieke stelsel kan veroorsaak. Daar is wel ‘n derde moontlikheid, dié van ‘n grootskaalse Christelike herlewing wat alle swartmense in veral die ANC se leierskorps sal insluit, maar ek dink die kanse dat dit sál gebeur is maar baie effentjies.

Ek is mens genoeg om jammer te voel vir hulle en ek kan my op geen manier oor so ‘n moontlikheid verlustig nie, maar is dit nie maar net deel van die Goddelike waarskuwing wat Johannah Brandt in 1918 aan hulle moes deurgee nie? Daar is in elk geval ‘n soortgelyke waarskuwing vir die Boervolk in die visioenêre verhaal! Hierdie waarskuwing is dat ons nie moet probeer om die Vryheid in eie politieke krag te wil gryp en met militêre mag te probeer verdedig nie, maar dat ons op God Almagtig moet vertrou om dit op Sy manier vir ons te gee. En ek glo die soort probleem wat in hierdie artikel bespreek word is volledig deel van daardie plan. Hy sal die vyand en ander teenstanders toelaat om hulself op te hang, en Hy sal slegs ingryp in die lotgevalle van die opregtes soos en waar en wanneer hul lewens bedreig word. Ons moet net die geloof behou en verder wakker loop!

Johannah Brandt moes die swartmense namens Koning Jesus Christus waarsku om nie ‘wraak in enige vorm teen die witman te probeer neem nie’, want Hy was besig om Sy volk in ‘n gerig te bring, Hy was besig om hulle tot inkeer te tugtig, en dit was ‘n proses wat niks met hulle te doen gehad het en wat hulle nie vir eie gewin moes probeer uitbuit nie. Hy het hulle gewaarsku dat as hulle nie gehoor daaraan wou gee nie sou Hy wel later met hulle in die gerig tree. Ons almal weet dat hulle hierdie opdrag van Hom grootliks geïgnoreer het en dat hulle ons veral sedert 1994 so erg moontlik probeer vervolg en te na te kom. Hulle sal hierdie uitstaande rekening op die een of ander moet tyd moet betaal né! En, soos in die artikel ‘Daardie spesiale dae in die lewe …’, wil ek ook hierdie een afsluit met die woorde: Het hulle regtig gedink hulle kan onbepaald wegkruipertjie met Koning Jesus Christus bly speel?

En kom gaan dit kom, of dit varkgriep is of nie, en of dit nou is of later; dit sál kom!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: