Slaan oor na inhoud

Art 033: 2009-07-01 Nou toe nou – BBP swart vrou reken RSA sit op ‘n tydbom!

2013/09/08

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Nóg ‘n stappie nader aan die beginpunt van die visioenêre verhaal!

Ek word nogal dikwels daarvan beskuldig dat ek onnodig alarmisties is oor hoe die onmiddellike toekoms in ons land lyk. Daar word gesê dat ek die bobbejaan agter die berg gaan haal met my projeksie van hoe die visioenêre verhaal waarskynlik sal begin. Ek glo die verhaal in Siener se visioene kan nét begin na ‘n (swart) revolusie waarin massas mense sal sterf, óf ‘n grootskaalse epidemie wat massas mense doodmaak, óf albei saam. (Psalm 91:7 staan voorop in my gemoed hier)

Dieselfde mense sê dat ek ook nie kan bewys dat Siener se verhaal werklik gaan gebeur nie; dit is bloot wensdenkery om my onsekerhede te verwerk en te verkonkretiseer. Ander mense, vanaf die regse flank, wil dit weer hê dat ek die verhaal doelbewus verkeerd voorstel om hul mense te mislei en na die liberale kant toe te probeer verlei.

Tot op hierdie stadium kon dit dalk vir sommige mense so geklink het, amper iets soos ‘wishful thinking’ van my kant af, maar lees gerus vir uself in die koerantberig hieronder wat besig is om so stilweg agter die skerms te ontwikkel. Ons sien nie hierdie dinge altyd raak nie omdat dit as’t ware ‘eenkant’ gebeur. Ons is dan ook baie selde bewus van die diepgaande effek wat die gebeure van die dag op die gewone mense in die Townships het.

Die feit van die saak is egter dat my insig in Siener se verhaal my gelei het om die aanloop daartoe tot dusvêr redelik akkuraat te kon ‘voorspel’. Hierdie aanloop word nie vir ons in die visioene gegee nie. ‘n Beter begrip hiervoor is dalk om eerder te sê dat ek dit redelik suksesvol op die logiese vlak kon aflei. Dit is nie so moeilik nie, want die beginpunt van die verhaal is rigied genoeg om slegs een of twee opsies rondom die moontlike aanloop tot die verhaal toe te laat. Dit is op hierdie stadium besig om nét so te gebeur soos ek voorsien het, en ek kan dus na regte ook nie (té ver) verkeerd wees met my bevindinge rondom die gang van die visioenêre verhaal as sulks nie. Die verhaal kan nie begin en ontwikkel soos dit doen sonder die ‘korrekte aanloop’ nie, want die hele verhaal is gebaseer op die ‘historiese wiel’ van oorsaak en gevolg. Maar dit, hierdie aanspraak van my, is iets waaroor die leser uiteindelik vir homself moet besluit. Ek kan nogal dink dat ‘n paar mense hiervandaan verder al hoe meer al hoe swaarder aan hul eie woorde sal moet begin sluk. Dit bestaan uit die aard van die saak uit allerhande slim liberale spitsvondighede en kwaadwillige regse galbrakery!

Ek het al vóór Polokwane en die politieke ‘sluipmoord’ op Mbeki daarop gewys dat die swart joernaliste openlik vir ‘n totaal nuwe politieke stelsel pleit. Een van die klagtes was dat die kleiner (swart) groeperinge aan die kortste ent trek en openlik deur die twee grotes vertrap word. Hierdie joernaliste het hul beywer vir ‘n stelsel waar die kleiner groepe op ‘n meer billike proporsionele wyse verteenwoordig kan word en dat hulle hul regmatige deel van die koek sal kry. Maar wat het intussen gebeur? Die ‘kollektief’ in die ANC het maar net groter en magtiger geword, wat beteken dat net nóg meer mag en rykdom in die hande van slegs ‘n paar uitverkore mense gesentraliseer is. Hulle wil dan nou al selfs van Provinsiale Regering in ons stelsel ontslae raak! (Daar is ‘n rede hiervoor, wat met die stigting van ‘n Verenigde State van Afrika te doen het, maar ons gaan nie nou hierby stilstaan nie). Die swart joernaliste is intussen stilgemaak en die kleiner groepe trek al hoe swaarder. Die gewone swartman op straat raak al hoe verder agter met die beloftes wat aan hom gemaak is en sy bordjie kos word al hoe kleiner in die proses. Die pot moét op die een of ander stadium oorkook, want die gewone swart stem word duidelik al hoe meer onderdruk en gruwelik deur hul politici vir eie persoonlike gewin uitgebuit. Ons weet nie hoe lank hulle dit nog gaan verduur nie, maar dit kan nie onbepaald so voortgaan nie. Dit gebeur maar met ons ook, en ek kan nie dink dat die onderdrukte woede oor die openlike uitbuiting en stropery nié by hulle óók al hoe groter word nie. Die verskil is miskien maar net dat ons geestelike oriëntasie en ons bepaalde kultuur nie openlike opstand en doodslag goedkeur nie, en dat ons die situasie op ‘n meer gedweë en gelate wyse benader. Ons geloofsverwagting is oor die algemeen ook anders, want ons het nog nie heeltemal in ‘nou’ mense verander nie. Ons het iets anders, ‘n bepaalde toekomsverwagting, om na uit te sien en ons kan met relatief meer geduld daarvoor wag.

Dit is selde dat die broeiende monster in ons land só eerlik en vierkantig in die openbare oog geplaas word soos in die koerantberig hieronder. En laat ons dit maar erken, dit ís baie eerlik en manmoedig, indien vroumoedig nie eerder die korrekte woord is om te gebruik nie. Ek is nie verbaas dat dit juis ‘n vrou is wat hierdie inligting vrygestel het nie, want as ons al die sommetjies klaar gemaak het is dit gewoonlik die vrouens (en kinders) wat die ergste deurloop as dinge begin skeefloop en die manne mekaar aan die keel begin gryp. Die manne wat verantwoordelik is vir die gemors raak gewoonlik so stilweg weg en ander mense moet maar die kastaiings uit die vuur kom krap. Die dame in die berig hieronder waarsku in werklikheid dat die Townships genoeg gehad het van die gemors waarin hulle sit, en ek dink ons behoort baie ernstig te luister na wat sy sê. Hierdie mense het die huidige regering in plek geplaas om aan hul verwagtinge te voldoen en hul mening swaai die septer op hierdie stadium van die geskiedenis. En hul geduld is skynbaar besig om baie vinnig op te droog!

Maar nou ja, die aap is nou ‘amptelik’ uit die mou en net die tyd kan leer presies hoe die situasie verder gaan ontwikkel. Ek verwag nou nóg meer dat een van twee moontlike scenarios hulself gaan afspeel, indien nie albei gelyktydig in simpatie met mekaar nie. Die kanse vir ‘n swart revolusie word duidelik al hoe groter, want dit is ‘n swart vrou wat hieronder vanuit ‘n swart perspektief teen die heersende (swart) situasie protesteer. En sy brom nie maar net onderlangs nie, sy waarsku hard en duidelik op ‘n feitelike basis. Die feit dat sy die titel van Dr. dra maak haar aansprake soveel ernstiger, want uit hoofde van haar beroepsveld geniet sy beslis breë blootstelling aan die probleme wat haar eie mense ondervind. En kyk gerus ook maar van nader na haar verantwoordelikheidsveld. Daar mag dalk uitroepe van ‘bevoordeling’ wees hier omdat sy ‘n swart vrou is, maar dit gebeur net eenvoudig nie dat ‘n ‘paloeka’ sommer as ‘n direkteur van die wêreldbank aangestel word nie. Die wêreldbank en die S.A. regering is twee heeltemal verskillende instansies! Pasop, dit is geen gewone ‘ousie’ hierdie nie, en ek dink nogal sy weet heelwat meer as wat hier na vore kom!

Ek verwag dat die probleme gaan eskaleer, want dit kán nie anders as om tot buite beheer te groei nie. As ‘n mens haar betoog van nader beskou vind jy dat dit in elk geval al klaar buite beheer is, want dit is dan juis wat sy sê en waarteen sy waarsku. Ek glo verder ook dat die ‘Eugenics’ die onrustigheid gaan gebruik om die swart oorbevolking in Suider-Afrika permanent hok te slaan. Ek is baie lugtig daarvoor dat hulle doelbewus die een of ander dodelike pessiekte gaan versprei om die ANC se mag te breek en die politieke magsbalans in hul guns te swaai, want ons sal nié die effek daarvan gespaar bly nie.

Ons kan op geen manier meer sê dat hierdie kwessies ons nié ook raak nie. As daar ‘n swart revolusie uitbreek gaan ons verseker op die een of ander manier daarby betrek word. Dit is onder andere waarvoor hierdie ‘uhuru-storie’ geskep is. Die skeppers en verspreiders van hierdie valse stuk bedrog het daarmee gesorg dat ‘n afgryslike haat en vrees by wit én swart geplant is. Daar is waarskynlik ‘n paar ultra-vêrregse groepies wat graag van so ‘n geleentheid gebruik sal wil maak om hul haat op die swart groep uit te stort. (En, haat en angs is dieselfde ding, nie war nie?) Die baie duimsuig stories oor Siener wat die rondte doen is in werklikheid juis daarop gemik. Hierdie stories, en die mense wat dit uitdink en versprei, het daarin geslaag om die swart groep in ‘vyand nommer een’ te verander terwyl die werklike vyand stilweg agter die skerms voortgaan om teen ons te organiseer. Ons mense word deur die misbruik van Siener se visioene mislei om op die verkeerde ‘vyand’ te fokus, en om hulle dan nog onredelik te haat ook. Ek wonder soms wanneer ons God van Liefde dan al hierdie haataanblasery gaan stopsit, want die Skrif verduidelik presies hoe Hy daaroor voel. Die feit dat die haatstokery ook teenoor en tussen volkslede plaasvind maak dit natuurlik soveel erger! Die dag as die werklike vyand na vore kom gaan hierdie groep misleide mense nie die skielike verandering in die verwagte situasie kan hanteer nie, en gaan die grootste deel van ons volk sleg tweede kom. Ek glo dat Sagaria 13:7-9 baie spesifiek aan ons adres gerig is. Dit is verskriklike woorde wat hier staan, maar dit is die Skrifgedeelte van waar Siener die beeld van ‘n smeltkroes gekry het – dit is een van ‘n hele paar konneksies tussen die Bybel en Siener se visioene wat ek al opgespoor het.

‘… Ontwaak, o swaard, teen my herder, en teen die man wat my metgesel is! spreek die HERE van die leërskare. Slaan die herder, sodat die skape verstrooi word; en Ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes.
En in die ganse land, spreek die HERE—twee-derdes sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar een-derde daarin oorbly.
Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ‘n mens silwer smelt en hulle toets soos ‘n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die HERE, my God!
…’

Die werklike vyand word in Siener se visioene vergestalt as die Sappe (verloopte Boere-liberaliste van sy tyd) en die Engelse, en níé die swartmense in ons land níé. Die swart bevolking en/of organisasies speel geen aantoonbare rol in hierdie verhaal nie, en ek dink dit is baie onverantwoordelik om hul kunsmatig en verkeerdelik tot vyand te wil maak! Hoekom gaan krap waar dit nie regtig jeuk nie, want dit kan baie, baie gevaarlik word!

Ek is nie belangriker as ander mense bloot omdat ek Siener se visioene uitgesorteer het nie. Ek het bloot die taak ontvang om ‘n Goddelike boodskap af te lewer en dit het ek gedoen so getrou en goed as ek kon. Maar die doel agter die ‘regse’ poging om my persoon en my bydrae rondom Siener se visioene te diskrediteer is onder andere daarop gemik om die openbare aandag van die ware vyand weg te lei. Die mense wat hiervoor verantwoordelik is, is óf te stomp om verder te dink as wat hul neuse lank is, óf hulle staan aan die vyand se kant. En dit maak seker nie saak watter een van die twee moontlikhede reg is nie, want die vyand word in elk geval na beide kante toe bevoordeel daardeur.

Die Goddelike doel met profesieë is om mense in te lig en te waarsku teen die een of ander ramp wat oor ons pad sal kom. Profesieë kan dus ook gesien word as ‘n baie betroubare bron van feitelike inligting, en ons moet hierdie aspek van die saak dalk baie beter begin ontwikkel en benut. Maar dan moet ons eerlik en gebalanseerd genoeg wees om die praktiese feite in profesieë te onderskei van die imaginêre hekelpatroontjies in die sand wat deur sommige ‘ontleders’ versprei word. Ons kan nie Siener se visioene as ‘n betroubare bron van inligting gebruik as ons toelaat dat dit willens en wetens verdraai word nie. Ons kan dit veral nie aanhou duld dat visioene selfs op ‘n ad-hoc basis gefabriseer word om sekere versteekte ‘regse’ politieke agenda’s te bevorder nie. En ek plaas die ‘regse’ in aanhalingstekens omdat ek die legitimiteit van hierdie aanspraak ernstig betwyfel. Ek dink dit is dalk nader aan die waarheid om te sê dat die regse front binnegedring is en bloot as ‘n rookskerm deur hulle gebruik word om sekere negatiewe doelwitte te bereik. Die regse ouens wil dit miskien nie weet nie, en sommige van hulle wil my nogal met klippe gooi oor my stelling, maar hulle word openlik aan die neus rondgelei! Hulle wil dit nie verstaan nie, maar hulle word bloot deur ons volksvyande as voertuig gebruik om by ‘n bepaalde bestemming uit te kom. Hierdie bestemming is die totale vernietiging van die Christus gelowige Boervolk en die Britse vorstehuis en Europese aristokrasie sit nog steeds breed agter die poging.

In elk geval, regse gewelddadige aanvalle op die verkeerde teiken is meteens ook ‘n waarborg dat die hele blanke groep summier by ‘n swart revolusie ingesuig sal word. En as daar dan ook nog die een of ander pessiekte ‘uitbreek’ kán baie van ons mense daaraan sterf. Die kritiek-belangrike vraag is natuurlik: Hoe moet ons maak as hierdie dinge begin gebeur? Ons kan dit nie meer keer nie want dit het reeds te ver gevorder om nog reg gedokter te kan word. Daar is dan ook reeds ‘n meesterplan aan die militante swart groepe voorgestel om die kern van die blanke groep dood te maak, en die sogenaamde ‘nag van die lang messe’ vorm die basis daarvan. Die blanke groep geniet lankal nie meer enige beskerming van owerheidskant af nie en ons is dus menslik gesproke vir ons eie veiligheid verantwoordelik. Die staat wou dit nog nooit doen nie en selfs al sou vandag se regering van idee verander hieroor kán hulle dit nie meer doen nie. Dit skep die verdere vraag van: Hoe doen ‘n groep mense dit sonder wapens en militêre infrastruktuur? Daar is natuurlik ook die kritiek-belangrike vraag van hoeveel tyd ons nog oor het voordat die pot begin oorkook? Kyk weer baie mooi na die koerantberig hieronder. Daar is ‘n ingeboude horlosie teenwoordig in hierdie berig, (of moet ons eintlik sê noodkreet?), wat aandui dat ons baie, baie naby aan ‘n ernstige plofpunt gekom het.

Is ek onnodig alarmisties? Ek glo nie, en ek dink dat ons dalk so vinnig moontlik moet begin voorberei vir die moontlikhede waarna ek hierbo verwys het. As ek dan verkeerd is en Siener vir ons gejok het en bloot God Almagtig se Naam gebruik het om ons te bedrieg, het ons in elk geval nog steeds niks verloor nie – behalwe dat ons as ‘n volk miskien nader aanmekaar beweeg het Maar as ek reg is en ons is nié gereed vir die stamp as dit kom nie gaan baie, baie mense onnodig sterf of seerkry. U moet maar vir uself besluit wat u hiervan dink en waar u beste belange lê. En as dit miskien iets in u wakkermaak moet u dalk ook daadwerklik iets daaraan begin doen. Raak betrokke by u plaaslike gemeenskap. Word deel van die buurtwagstelsel in u omgewing. Leer u bure en hul bure beter ken – maak tyd vir mekaar, want ons gaan mekaar nodig kry vorentoe! Ons het nie gewere, kanonne en tenks nie, maar het ons dit werklik nodig om ‘n woonbuurt teen ‘n aanval te beskerm? Ek is seker daarvan dat ons mense vindingryk genoeg is om ‘n paar planne te kan maak sónder om die landswette te oortree. En ja, vergeet maar van politieke organisasie, want die tyd daarvoor is verby. Ons kán nie meer ons huidige situasie binne die raamwerk van die politiek oplos nie, so moenie u tyd (en geld) verder vermors om ‘n paar politici gerieflik aan die lewe te hou nie.

Ek mag miskien baie naïef in my siening hieroor wees, maar die oplossing van ons probleme begin ongetwyfeld by ‘n summiere persoonlike terugkeer na God Almagtig. Daar is net eenvoudig nie meer ‘n ander manier vir ons oor nie! Dit is ook die enigste ‘plek’ waar ons mekaar weer as ‘n volk kan vind en werklike standhoudende eenheid kan bewerkstellig. Sonder hierdie eenheid en spontane samewerking sal selfs die sterkste geloof ons in geen krisis of aanslag kan help nie. En verstaan my tog reg hier, die politiek en kerk kan dit onmoontlik nie ‘in die Naam van Jesus’ vir ons doen nie omdat albei hierdie verbande deur en deur met allerhande sataniese booshede besmet is. Daar is nog ‘goeie’ en opregte gelowige leraars oor, maar hulle sal moet begin wegstaan van hul kerkverbande. Dit gáán hulle kos, maar wie dien hulle, God en Sy kinders of Baäl-Mammon en die statusvlakke en ander byvoordele wat hy aanbied? Ons kerke én politieke stelsel is verdag, en daardie predikante wat nog op ‘n eerlike en eerbare wyse met die Woord omgaan sal op ‘n meer persoonlike en direkte basis betrokke moet raak by hierdie poging. Ons sal dus ‘n omweg moet vind om weer by God en mekaar uit te kom, en die enigste weg wat ek aan kan dink loop nog steeds nét deur die Gees en ons bereidwilligheid om die pad saam met Hom op Sy voorwaardes te loop. Die res van my voorstel is eintlik baie meganies van aard, en dit kom daarop neer dat ons dadelik moet begin om op ‘n woonbuurt-basis aan ons eie verdediging te werk. Ons sal weer moet besef dat elkeen van ons tóg sy broeder se hoeder is en mekaar se beste welsyn begin bevorder.

Groete,
Frik Pretorius.

Met erkenning aan Beeld.
1ste tydbom in SA begin nou ontplof, sê Ramphele
Jul 01 2009 05:12:14:873AM – (SA)
Die eerste van talle tydbomme in Suid-Afrika begin ontplof.
So meen dr. Mamphela Ramphele, direkteur van die Wêreldbank en sameroeper van die sogenaamde Dinokeng-groep. Sy was gister in Pretoria ’n gasspreker op ’n toekomsberaad van die vakbond Solidariteit.
Die Dinokeng-groep is ’n uiteenlopende groep van 35 gesiene Suid-Afrikaners wat verlede jaar byeengekom het om te probeer vasstel hoe die land in 2020 daar kan uitsien.
Die groep sê Suid-Afrika is by ’n kruispad van drie scenario’s: loop apart, loop agterna of loop saam.
Ramphele sê die regering is verantwoordelik vir talle tydbomme omdat hy misluk met onderwys, gesondheid, misdaad, armoede en werkloosheid. ‘Ons sien ál meer oproerigheid omdat mense moeg is vir munisipaliteite se leë beloftes. Dis een van die tydbomme wat begin ontplof.’
Sy sê Suid-Afrikaners moet hul eienaarskap begin terugeis, ‘want die land behoort immers aan ons’.
‘Dit gaan nodig wees om uit ons gemaksones te beweeg en ’n kopskuif te doen. Die stakende dokters doen dit juis nou en is een van die ander tydbomme wat ontplof. Die staking lei tot chaos, maar dit is nodig sodat die regering die boodskap kry.’
Volgens Ramphele sal die staking die regering dwing om oor die gesondheidsektor, ‘wat ’n soustrein na nêrens geword het’, na te dink.
Sy sê dit is van die uiterste belang dat burgers en leiers uit alle sektore betrokke raak en op beter dienslewering begin aandring. Ramphele sê die onus is op Suid-Afrikaners om die loop-saam-scenario te kies.
Die Dinokeng-groep skets Suid-Afrika in ’n alleenloop-scenario teen 2018 tot 2020 as ’n land waarin die verwydering tussen die regering en burgers toeneem, begrotingstekorte vergroot, dienslewering verder agteruitgaan en ‘bendes, selfaangestelde burgemeesters en taxiverenigings in plaaslike gebiede regeer’.
Einde van aanhaling.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: