Slaan oor na inhoud

Art 034: 2009-08-29 Siekte, Siener en Media 24.

2013/09/08

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die program wat die statistieke op my webblad hanteer dui aan dat ‘n skielike vloedgolf besoekers my webtuiste laat in Augustus 2009 getref het. En as ek hier praat van ‘n vloedgolf bedoel ek nét dit, want die skielike verhoging in getalle vanaf 23 tot 24 Augustus was oornag bykans 800% gewees! Die enigste rede wat ek hiervoor kon vind was dat ‘n sekere artikelskrywer by Beeld jou werklikwaar die jongste boek met ‘n versameling nuwe duimsuigstories oor Siener baie subtiel, maar nogtans baie sterk bevorder het.

Ek kon weens siekte nie so dadelik op hierdie nuus reageer as wat ek wou nie. Die artikel, en die betekenis daarvan vir Beeld én die Boervolk, is egter van so ‘n aard dat dit nog vir ‘n lang tyd relevant sal bly. Soos dit is het ek onmiddellik nadat die artikel onder my aandag gekom het ‘n beswaarskrif aan die redakteur deurgestuur. (Ek het ‘n afskrif daarvan gehou en kan dit vrystel as dit nodig word) Ek kan nie dink dat Beeld dit nié ontvang het nie, wat beteken dat mense soos ek maar net weer vir die hoeveelste keer wéér deur ‘n Afrikaanse publikasie doodgeswyg word.

Maar nou ja, die publiek het my webblad behoorlik toegesak om te kom kyk wat ek oor hierdie ‘nuwe boek’, asook die verwikkelinge rondom dit te sê gehad het. Dit was maar baie dieselfde as in Februarie voorverlede jaar met dieselfde skrywer en die Suidlanders se ‘groot trek’ van Heilbron af na die weste toe. Die publiek se reaksie was op daardie stadium nét so groot gewees. Ek het daarna op die internet, asook in my tweede boek, breedvoerig aangedui hoe groot hierdie stuk vervalsing en blatante bedrog werklik is. Ek het daar gesê, en ek bly by my stelling, dat daardie skrywer en minstens ‘n deel van die Suidlanders se leiers alles behalwe vriende van die Boervolk is. Ek praat nie sommer van ander mense wat van my verskil as rugstekers nie, want elke mens is geregtig op sy eie mening, maar ek hét dit van hierdie klomp gesê, en in hierdie geval bedoel elke woord daarvan nou nog!

Die vraag vir my is of Beeld dan nou ook openlik deel van hierdie sluipmoordpoging op die opregte Christus gelowige Boervolk geword het? Ek het gevra om die ander kant van Siener óók in hierdie koerant aan die orde te stel, want dit sal aan die lesers van Beeld die geleentheid bied om ‘n gebalanseerde keuse tussen twee teenoorstaandes te maak. Hierdie bestaan natuurlik uit die klomp duimsuigstorietjies aan die een kant versus my bevindinge rondom die bestaan van ‘n samehangende verhaal in die visioene. Hierdie verhaal is só duidelik dat dit eintlik geen ‘uitleg’ of uitbreiding behoef nie. Ek het dan ook baie breedvoerige bewyse gelewer dat die Heilige Gees die Outeur van hierdie verhaal was, en nie ‘n mens soos Siener, wat ongelukkig in die ‘boeke’ wat oor hom verskyn as ‘n ‘opruiende regse politikus’ voorgestel word nie. Siener was geen politieke dier nie, hy was ‘n opregte Christus gelowige Boer gewees. Hy het dan ook gesê dat die oplossing van ons probleme nie in die politiek geleë is nie, maar dat elkeen sal doen wat sy hand vind om te doen. Waarom wil Beeld dit dan nou so skielik so radikaal anders hê? Dit is so anders as wat ons eintlik van hulle kan verwag? Waarom doen hierdie openlike liberale publikasie nou so skielik so baie moeite om hierdie soort vêrregse politieke nonsens en bedrog oor Siener te wil bevorder? Hulle wat tot op datum hoogstens die spot met hom gedryf het?

Die aanvanklike indruk is dat hierdie geleentheid, om die saak in sy korrekte perspektief te plaas, nie aan my gegun gaan word nie, en ek kan nie help om teen dit te protesteer nie.

Nou, my beswaar teenoor Beeld is seker maar dieselfde as om teen donderweer te raas, want Beeld is baie groot, maar een ding weet ek wat soos ‘n paal bo water staan: Ons God en Koning hoor wat gesê word, ook wat ek sê, en as daar enige meriete daarin steek sal Hy wel toesien dat reg en geregtigheid uiteindelik sigbaar geskied

Wat is hier aan die gang waar ‘n esel en ‘n muil so duidelik op on-Bybelse wyse voor dieselfde ploeg ingespan word? Of is albei muile? Want ek kan nie dink dat ‘n uitgesproke liberalistiese publikasie soos Beeld op enige wyse iets in gemeen kan hê met die (oënskynlike) vêrregse duimsuig stories oor Siener van Rensburg nie. Nie tensy daar tog iewers in Beeld se wandelgange ‘n stilswyende gesamentlike poging is om die Boervolk agteraf in die grond in te ploeg nie. Is hierdie een van die meer finale ‘seine’ aan diegene wat ‘weet’ dat ons ‘n baie groot verandering tegemoet gaan? En dat die tyd daarvoor nou gekom het?

Wakker loop!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: