Slaan oor na inhoud

Art 035: Word Europa tans voorberei vir die Turk se aanval op Duitsland?

2013/09/08

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Lesers wat bekend is met my werk het gesien dat Siener se visioene ‘n versteekte verhaal bevat wat oor ‘n komende Derde Wêreldoorlog handel. Ons sien dan ook in die visioenêre verhaal dat die oorlog in Europa deur ‘n Turkse terroristebeweging begin sal word, en dat die teiken van hul aanvanklike aanslag moontlik iewers in die suid-oostelike kant van Duitsland sal wees.

Die verhaal as sulks begin eintlik ‘n bietjie voor dit met nuus van ‘n verkiesing in Noordwes hier by ons. Ons is op hierdie stadium nog maar besig met die aanloop tot die beginpunt van die verhaal, en ek wil dit beklemtoon dat ons nog steeds op geen manier enige tydskaal hieraan kan koppel nie. Die algemene gang van die verhaal, veral die begindeel daarvan, lê egter sekere rigiede grense neer wat die aanvanklike volgorde van gebeure baie direk beïnvloed. Die volgorde van gebeure, soos ek dit kon identifiseer, wil dit hê dat die verhaal hier begin met ‘n verkiesing in Noordwes, en dat dit baie gou deur die aanslag van die Turk op Duitsland gevolg word. Dit lei feitlik onmiddellik tot die uitbreek van die oorlog in Europa, wat dan gevolg word deur die uitbreek van die oorlog hier.

Die moontlikhede wat deur die skrywer van die aangehegde artikel na vore gebring word kan egter wel ‘n vêrreikende invloed op die aanvanklike beginpunte van die verhaal hê. Hy, of dan liewers sy bronne (wat nogal hoog aangeslaan word), verwag ‘n El Kaeda-aanval op Duitsland binne die volgende twee weke of dalk ‘n bietjie meer!

Maar so sien ons byvoorbeeld dat die verhaal begin in omstandighede wat Duitsland, Brittanje en Amerika noop om ‘n soort vredes taakmag in Europa te ontplooi nog vóórdat die oorlog as sulks begin. Die oorlog ontbrand om die waarheid te sê juis as gevolg van die wrywing wat tussen hierdie drie kuipe ontstaan as gevolg van die Turkse terroris en Engeland se agteraf optrede. Ek het al hierdie punte baie duidelik in die eerste boek, ‘Wat is die Waarheid?’ uitgewys. Ek kon egter nie op daardie stadium sê presies hoekom daar eers ‘n vredestaakmag tot stand moet kom nie. As die inligting in die aangehegde artikel korrek is, dat El Kaeda ‘n teiken binne die volgende twee weke of meer in Duitsland kan aanval, het ons dan sommer ook die rede waarom Duitsland, Brittanje en Amerika (saam met die ander mindere lande in die verhaal) ‘n vredestaakmag op die been moet bring! In die verhaal staan dit ook bekend as drie gemesselde kuipe, wat aandui dat die taakmag op ‘n gevestigde staatkundige ooreenkoms tussen die lande in Europa sal berus. Die verhaal dui aan dat die VVO in Europa die hoofkwartier van hierdie vredestaakmag sal vorm.

Ek het die artikel hieronder op die internet raakgeloop en dit as belangrik genoeg geag om hier vir die leser se aandag te plaas. Ek dink ons kan aanvaar dat die inligting daarin aandui dat ons minstens nóg ‘n treë nader gekom het aan die beginpunt van die versteekte visioenêre verhaal. Die sluiers oor die toekoms word al hoe vinniger afgehaal soos die verskillende groepe in die verhaal se planne bekend begin word.

Ek wil dit weereens beklemtoon dat ek baie vrae het oor Trumpet se egtheid as ‘n ware Christelike organisasie, maar daar skort egter niks met hul joernalistieke vermoëns nie. Hulle hou nie van Duitsland en die Vatikaan nie, maar hulle berig minstens saaklik en objektief in die openbare internet-pers oor wêreldsake. Dit is veral waar ten opsigte van Duitsland, want juis omdat hulle so erg teen daardie land gekant is weet hulle hul durf nie waninligting in die wêreld instuur nie. Die boeke wat hulle publiseer is ‘n heel ander storie, want daar drup dit soms van hul haat en minagting jeens Duitsland en die Pous. (Daar word juis een hiervan aan die einde van hul artikel geadverteer.)

Hierdie is baie beslis een van die taktiese vooraf skuiwe wat teen Duitsland gemik is. Ek glo ek dat die doel daarmee is om óf die Duitse moraal af te breek, óf dalk om die nasionale Duitse gemoed op te wek en teen die Islam te polariseer. Ek dink egter nie ons moet die werklikheid van die waarskuwing minag nie! Soos dit is het ek redelik onlangs oor die strekwydte van een of twee artikels aangetoon hoe die situasie in die Europa Regering teen Turkye geswaai word. Ek het in daardie kort reeks artikels gesê dat Turkye dalk doelbewus op hierdie manier in ‘n negatiewe reaksie teen Duitsland ingedwing word. Dit is ‘n Turkse Moslem wat die oorlog as sulks begin en waar anders kan hy vandaan kom as van Turkye af?

Nou, Siener word deur baie mense aan die ‘verligte kant’ van die politieke spektrum beskou as ‘n valse profeet en selfs as ‘n ‘ou prul’. Daar is egter ook ‘n groep aan die regterflank wat vir die knaende duimsuigstories vanuit sekere (sogenaamde) ‘vêrregse’ kringe geval het. En ek plaas die ‘sogenaamde’ hier in hakies omdat daar intussen ‘n uiters vreemde huwelik tussen hierdie ‘vêrregse’ groep en die liberalistiese Media 24 aan die lig gekom het: Media 24 is sowaar besig om hierdie vêrregse’ duimsuigstories oor Siener te bevorder en die jongste vêrregse boek hieroor so stilweg verniet te adverteer. Dit is werklik nét die bose een wat ‘n os en ‘n esel saam voor dieselfde ploeg sal probeer inspan. Die hartseer is dat hierdie jongste vyandige poging, gemeet aan die gang van die visioenêre verhaal, waarskynlik baie suksesvol gaan verloop. (Iets wat ek werklik vreemd vind hier is dat ek tot op datum nog geen protes vanaf die opregte regse flank teen die teenwoordigheid van Beeld in die sage gehoor het nie. Geen ordentlike regse het tyd of ooghare vir die liberalistiese Media 24 nie, en ek verwonder my aan hierdie skielike geduld met hierdie koerantgroep. Of is dit net maar nóg ‘n voorbeeld van hoe moralisme uiteindelik mense se oortuigings kan verwater?)

Al verweer wat mense soos ek en my paar vriende teen hierdie magtige saamgestelde propagandamasjien het is die Waarheid en ons gebede dat Vader Sy kinders sal beskerm en betyds uit die gevaar sal wegstuur. En een van die mees dringende gebede in my hart is dat minstens sommige van die mense wat my artikels so gereeld en getrou lees óók meer openlik betrokke sal begin raak. U kry dit verniet, versprei dit asseblief ook k verniet so wyd moontlik. Al wat ek vra is dat u erkenning aan die webblad sal gee en sovêr moontlik ook my adres aan ander mense sal deurgee. Ek kry nogal van tyd tot tyd handgeskrewe briewe in my posbus!

U is natuurlik meer as welkom om my te kontak as u vrae het. Dit is lankal al meer as hoog tyd dat ons mekaar begin vind om saam aan hierdie saak te werk. U moet net aanvaar dat ek nie daarin belangstel om ‘n organisasie op te rig nie. Ons sal egter baie dringend met mekaar moet begin praat en planne begin maak om die Waarheid aan die orde te begin stel. Hoe gaan ons anders by die res van die volk uitkom daarmee? En wie gaan die volk waarsku as die paar van ons wat ons volk en ander Christusgelowige vriende in Koning Jesus Christus lief het dit nie in spanverband begin doen nie?

Hierdie artikelblad dien om soveel moontlik lede van allee groepe tussen links en regs tot ander insigte te probeer bring. Dit poog ook (weereens) om die groot groep in die middel betyds wakker te maak en op die dringende gevaar wat kom te wys. Daar is meer as genoeg bewyse dat Siener inderdaad ‘n profeet van God Almagtig was en dit is slegs mense wat dit nie wíl glo nie wat dit nog kan probeer ontken. Al drie hierdie groepe moet egter ook verstaan dat die Gees ‘n uitgebreide en volledige verhaal in Siener se visioene weggesteek het. Hierdie verhaal is ‘n baie beter maatstaf om die werklikheid te kan meet as die baie subjektiewe politieke stories waaraan u blootgestel word.

Dit is by sommige mense bekend dat ek onlangs ernstig siek geword het. Ek gaan nie hier en nou daaroor skryf nie, maar ek het inderdaad ‘n totale hernuwing as ‘n Christusgelowige Boer beleef hierdeur. My simpatieë het onder andere weer terug geswaai na die sogenaamde regse groep wat deur die politieke duimsuigstories oor Siener se visioene mislei is. Die verhaal dui aan dat tienduisende opregte Boere tot ‘n onnodige dood deur hierdie siniese subjektiewe politiese verdraaiings van die Waarheid in Siener se visioene weggevoer gaan word. Ek bly verbind om my hard en duidelik teen dit uit te spreek. Ek bly veral verbind daartoe om saam met my geloofsgenote in die gebed by ons Hemelse Vader vir die massas misleide mense in te tree. En let wel, ek praat nie hier van vreemdelinge nie, maar wel van bloed van ons bloed – ek praat van blanke Afrikaanssprekende broeders en susters in Christus, al is die vermeende verskille tussen ons dan ook hoe groot!

Dit is dan ook die gebed van my hart dat al hoe meer van die mense in die drie groepe hierbo, regses, gematigdes én linkses, na die stil en sterk stem van rede sal begin luister. Die spesifieke fokuspunt in hierdie artikel, dié van ‘n moontlike aanval op Duitsland, vorm juis deel van hierdie stem van rede. En ja, ek sal Vader oneindig dankbaar bly as my pogings in hierdie verband selfs tot die behoud van net een enkele opregte Boer sal lei. Dit is minstens ‘n punt om by te begin, en wat hopelik sal oorgaan tot die behoud van letterlik elke opregte Boer en elke ander Christus gelowige wat leef. Ek bid dat ons almal se oë sal begin oopgaan vir die Waarheid in elke vorm van die ware Godspraak wat ons van Hom ontvang het.

Groete,
Frik Pretorius.
———————————————————————————————————————-
Artikel uit The Trumpet

http://www.thetrumpet.com/index.php?q=6528.5009.0.0
Brad Macdonald – Columnist
Is Germany’s 9/11 Imminent?
September 10, 2009 | From theTrumpet.com

An Islamic terrorist attack transformed Spain’s political landscape in 2004. Could an attack do the same in Germany?

Analysts with the Institute of Terrorism Research and Response (itrr) recently intercepted a message circulating among al Qaeda-affiliated terrorists that said ‘everyone knows the next strike is very near.’ The attack will ‘surprise everyone in its effect,’ the author noted, and will be ‘much more shocking than that of Sept. 11, 2001″ (emphasis mine throughout).

Threats like this are not rare, which means they can be too easily discarded. But this communique is relevant, and raises some worthwhile considerations. First, notice which nation the terrorists are targeting. The message said,

‘… And the Germans, grandchildren of the Nazis, know more than everyone else that they will be the first ones to taste (the nightmare). It is just a matter of time—that is, days or weeks—and God willing you’ll see things that you’ve never heard of before ….’

This message is also relevant for its timing. Germany is on the eve of national elections; the people vote on September 27. Will an al Qaeda attack occur before the German national election? Before or after, it’s easy to see how an attack would transform Germany’s national leadership.

Consider this too: Al Qaeda has a successful track record of transforming a country’s political landscape by conducting an attack, or series of attacks, on the eve of a national election. Remember Spanish national elections in March 2004?

In the weeks prior to elections on March 14, 2004, polls showed Spain’s incumbent Prime Minister, José Aznar, with a solid lead over his opposition. Even a week before Election Day, Aznar’s reelection appeared certain, despite the fact that the majority of Spaniards opposed his government’s support of and participation in the U.S.-led Iraq war. But Mr. Aznar’s political destiny changed the morning of March 11, when a string of exploding bombs wreaked carnage and chaos on the Madrid rail system, killing 191 and injuring 1,800 people.

Al Qaeda’s message to Spanish voters was crystal clear: ‘Perfectly timed to be absorbed into the Spanish electorate’s psyche,’ Stratfor observed, the train bombings were ‘designed to demonstrate the price that Spain would be forced to pay for its Iraq policy’ (March 18, 2004). The message resonated, quickly. ‘What was a less-than-decisive issue (the Iraq war) for voters March 10 became the defining issue by March 12.’ Two days later, the pro-war José Aznar was ousted, and José Luis Zapatero, the anti-Iraq war leader of the Socialist Party, was elected. Within months, Spanish troops were exiting Iraq.

In a matter of hours, and with a handful of bombs, al Qaeda successfully transformed Spain’s political landscape—and drove Spanish forces from Iraq!

Will they attempt to do the same in Germany?

One of al Qaeda’s top priorities is to drive foreign troops from Afghanistan, which has been its central base of operations for more than 25 years. With more than 4,000 troops stationed in Afghanistan, the third largest contingent behind America and Britain, Germany is one of al Qaeda’s primary targets. At home, Germany’s political landscape is not dissimilar to Spain’s in the weeks prior to March 11, 2004. While the war is unpopular among the German electorate, it has not been a determining factor in the election campaign.

Not until this week did it even appear that Ms. Merkel’s support of the war efforts might hurt her popularity and seemingly likely reelection on September 27. Last Friday, the German electorate was reminded of its government’s participation in the U.S.-led war when a wayward air assault on terrorists, ordered by German military commanders, apparently killed dozens of civilians. Since then the war has emerged as a topic of national debate, with Ms. Merkel’s defense of Germany’s involvement in Afghanistan becoming as much a sore point among Germans, two thirds of whom don’t believe Germany ought to be there in the first place, as last Friday’s botched attack.

With anti-war sentiments mounting and a national election looming, it’s not difficult to see why al Qaeda might consider the next few weeks an opportune time to strike Germany.

It’s a possibility not lost on German officials. ‘We all have Madrid at the back of our minds,’ stated August Hanning, the assistant to German Interior Minister Wolfgang Schäuble. Last month, Schäuble himself warned that ‘Germany is in the crosshairs of international terrorism.’ ‘German security authorities, especially the Interior Ministry,’ noted Spiegel Online, ‘have rarely spoken as often and openly about a supposedly imminent attack as they have this summer.’ Campaigning on domestic security might not win an election during a global financial crisis, continued Spiegel, but a ‘bomb exploding in Germany could quickly spell an election loss.’

In his latest Key of David television program, recorded yesterday and scheduled to air in two weeks, Trumpet editor in chief Gerald Flurry discussed the possibility of an Islamic terrorist attack in Germany, and the transformation it would cause in German politics. While intelligence like this intercepted message certainly suggests an attack is possible, Mr. Flurry explained, Bible prophecy and historical fact reveal emphatically that Germany is about to undergo a political transformation—which could easily be set off by an attack on Germany by Islamic terrorists.

‘I believe this could very easily happen, and could lead to the biggest change in world events in this end time,’ stated Mr. Flurry.

Should Germany be attacked by al Qaeda or one of its radical Islamic friends, explained Mr. Flurry, its response would probably be the exact opposite of Spain’s in 2004. An attack on German soil would almost certainly bring about the demise of Angela Merkel’s chancellorship, and, depending on the parties in power and the strength of the coalition, likely destabilize the German government, no matter if it occurred before or after this month’s elections. Whatever the details, an attack would not usher in a weak, introverted, anti-war administration in Berlin.

It would usher in the exact opposite!

Bible prophecy reveals that in the end time, the time immediately before Jesus Christ’s return, a man of fierce countenance and powerful, cruel leadership will assume control of a newly resurrected, German-led Holy Roman Empire. Daniel 8 identifies this man as a modern-day Antiochus Epiphanes, the Greek king in the second-century B.C. who, after obtaining his kingdom by flattery and deceit, set about afflicting and torturing the Jews around Jerusalem. (To study this prophecy in detail, read Daniel Unlocks Revelation).

A terrorist explosion on German soil could thrust this terrifying man onto the scene in an instant!
Right now Germany is a strong nation without a strong leader. The European Union is an empire without an emperor. While some Germans and Europeans see this reality, many don’t. A devastating terrorist attack on German soil by Islamic terrorists would quickly expose this void, and immediately intensify the craving in Germany, and Europe, for strong leadership. If you haven’t already, read ‘Is Germany’s Charlemagne About to Appear?’

And remember, watch Germany—closely!

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: