Slaan oor na inhoud

Art 037: Versnelling in Protestantse weerstand teen die Vatikaan se magsug in Europa.

2013/09/09

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek het in ‘n vorige artikel daarop gewys dat die Vatikaan besig is met ‘n ernstige poging om sy invloed in Europa uit te brei en te verstewig. (Sien ART 026: Aanloop tot die Derde Wêreldoorlog reeds sigbaar in Europa.) Sommige kommentators praat selfs van die Vatikaan se demoniese ystergreep op Europa!

Die doel hiermee, volgens aanduidinge wat selfs sekere Bybelse profesieë insluit, is om die voormalige Heilige Romeinse Ryk te laat herleef. Hierdie onheilige en bose Ryk sal meteens ook dien as die Ryk van die Antichris waarna die Bybel verwys.

Maar die Vatikaan het ‘n teëstander in die vorm van die bose deel van die Britse ‘Protestantse’ Vrymesselary. Hierdie faksie dink meer in terme van ‘n heroprigting én uitbreiding van die voormalige Britse Ryk, maar hulle streef óók na heerskappy oor die wêreld. Dit spreek vanself dat dit nog steeds maar net die Ryk van die Antichris in ‘n ander vorm en onder ‘n ander leier sal wees.

Die aangehegde koerantberig hieronder is baie kort en bondig, maar gesien in die lig van die vorige artikel waarna ek hierbo verwys bevestig dit dat daar wel so ‘n stryd tussen die twee groepe bestaan. En as ‘n mens begin kyk na die relatiewe statusvlakke van die deelnemers in hierdie berig kan ons beslis ook sê dat dit ‘n baie intense een is wat op die hoogste vlakke gevoer word. Wat meer is, die argument word ook nie meer agter die skerms gevoer nie, maar al hoe meer in die openbaar. U moet ook fyn oplet na die spesifieke woordkeuses van die deelnemers. Dit is baie skerp en stekelrig, en daar word geen doekies omgedraai nie. Die blote feit dat proff. Bob de Graaff en Jaap van Donselaar terrorismedeskundiges aan die Universiteit van Leiden is, saam met die feit dat die Nederlandse departement van binnelandse sake hierdie studiestuk laat opstel het, spreek boekdele! En dit alles om die parlementêre leier van ‘n piepklein ou politieke partytjie in die openbaar te diskrediteer? Ek glo nie, want die mense wat agter hierdie verslag sit besef maar al te goed hoe naby hierdie party aan ‘n bewindsoorname in Nederland gekom het. En hulle weet ook maar al te goed wie agter hierdie klein party staan – en dit is die Vatikaan!

(En ja, billikheidshalwe moet ek sê dat daar inderdaad iets soos ‘n ‘goeie’ en ‘n ‘bose’ afdeling in die Vrymesselary is. Ek is nie ‘n voorstaander van geheime organisasies nie, en ek is nóg minder ‘n lid, of selfs net ‘n apologeet vir die Vrymesselary. Ek weet dalk meer as die gemiddelde mens van sekere fasette van die dinge waarin hulle glo, maar dit maak my nog lank nie deel van hulle, of selfs van enige ander beweging nie. My kennis en insig in hierdie sake wentel om ‘n persoonlike belangstelling wat oor minstens die afgelope veertig jaar strek, en ek het dit nog nooit deel van die een of ander organisasie gemaak nie.

Maar ons moet noodwendig ook feite op ‘n gebalanseerde wyse onder oë sien. Daar is manne in hierdie beweging wat vas glo dat hulle werklik met iets edel en grootmoedig besig is. Dit kan sekerlik vir hulle waar wees as hulle dan so wíl glo, maar die teenoorgestelde geld ongelukkig óók. Dit maak my sê om dan maar liewers heeltemal weg te bly van enige vorm van geheime organisasie!

Die werklike belangrike deel van hierdie beweging, dié een wat die politieke gang van die wêreld tot op datum so sterk en direk beïnvloed het, word ongelukkig deur die Illuminati beheer. Hierdie ‘beheerliggaam van die geheime organisasies’, as ons dit so kan stel, sal uit hul pad gaan om die komende wederkoms van Koning Jesus Christus te probeer keer. Hulle sal dit dan ook in ‘n nederlaag vir Hom probeer verander as hulle kan. En dit is presies net hier waar ons sekere probleme in terme van doelbewuste misleiding vanaf die kant van die geheime organisasies begin raakloop. Die ironie van die saak is dat die Illuminati nie net, soos in die geval van die Vrymesselary, ook ‘n sterk invloed tot binne die Vatikaan uitoefen nie, maar dat hulle ook ons sogenaamde ‘Christelike kerke’, universiteite, handelswêreld, regerings, ensovoorts van binne beheer! Hulle kan die massas dus belieg en bedrieg soos hulle wil, en omtrent niemand sal ooit eers die verskil weet nie. Maar dit sommer net so terloops.)

Ek het tot dusvêr baie spot, beledigings en selfs dreigemente moes sluk vir my bevindinge en argumente rondom Siener, wat dan ook die aanloop tot die visioenêre verhaal insluit. Maar ek kon nogtans geduldig daaroor bly omdat ek so seker van my saak is. ‘n Mens wag soms baie lank vir inligting om na vore te kom om ‘n saak te bevestig of as onwaar te bewys, maar vroeër of later gebeur dit wel. Die Waarheid het nog altyd ‘n manier gehad om die leuen in te haal, en so het hierdie voortslepende negatiewe houding teenoor my werk ‘n punt bereik waar hulle my en ‘n paar vrywillige medewerkers nog net kan probeer doodskreeu of doodswyg. Die manier waarop dit gedoen word, en die taalgebruik wat daarmee saamgaan, hang maar net af van die relatiewe ontwikkelheid van die persoon. Dit word natuurlik ook beïnvloed deur hoe vêr so ‘n ‘regse persoon’ reeds op sy spesifieke geestelike doodloopstraat afgedraai het. Die punt is dat die gebeure van die dag my al meer as reg begin bewys, en hulle het nie veel verweer daarteen nie!

Ek het nog nooit gesê dat ek alleen en/of volkome reg is nie. Ek kan egter ook met reg sê dat ek op geen stadium die afgelope tien tot twaalf jaar werklik verkeerd was met die feite rondom die aanloop tot die visioenêre verhaal nie. Die verhaal as sulks kan uit die aard van die saak nog nie regtig getoets word nie, want dit moet nog gebeur. Maar as ek tot dusvêr reg was met die aanloop is die kanse uitstekend dat die res ook reg al wees. En tog word die geheel van my bydrae om selfsugtige politieke redes klakkeloos afgekraak! Hulle is besig om die volk doelbewus te bedrieg, en hulle doen dit hoe langer hoe meer openlik en skaamteloos.

Die volk kom dit nie eers agter nie, want die volk is te besig met allerhande ligsinnigheid om hulle nog aan enige erns en waarhede te wil steur ook. Sewende Laan is mos belangriker as hul geestelike toekoms en welsyn! Ek was tot redelik onlangs self baie lief vir sport, maar dit het oor die afgelope klompie jare al hoe meer in ‘n afgod ontwikkel. En die volk het dit gedoen, nie die sport self nie!

Nee wat, die volk probeer die werklike belangrike dinge eenvoudig ontken en weg te speel. Dit maak baie seer om dit só te stel, maar Esegiël 33:30-33 is ongelukkig besig om waar te word vir ‘n baie groot deel van ons volk. En nou wonder ek hoeveel van die gereelde lesers hierdie artikels aftrek en aan ander mense deurgee vir kennisname? Daar is baie meer mense wat nie toegang tot die internet het nie as andersom, en hulle stel dalk óók belang in wat hier gesê word. Ek glo, om die waarheid te sê, dat iemand u eendag baie dankbaar gaan wees omdat u vandag hierdie klein bietjie moeite gedoen het! Hierdie soort inligtingstukke trek wyd en ver en ‘n mens weet nooit wie dit so terloops raakgesien het en daardeur uit groot gevaar gered sal word nie. (Al wat ek vra is dat u erkenning aan my webblad sal gee, al skryf u dit dan met ‘n pen op elke bladsy. En nee, die rede hiervoor het niks met enige eersugtigheid van my kant te doen nie, maar wel omdat die algemene publiek erg verward is oor wie sê wat oor Siener. My werk berus op ‘n roeping uit God se Woord en Hy alleen moet die eer en krediet daarvoor kry.)

Maar ons het ook ‘n verdere probleem saam met die paar hierbo. Die mens neig ook om dinge te vergeet as dit nie voortdurend onder sy aandag gebring en daar gehou word nie. Die aanhaling uit Beeld hieronder bevat bykomende nuwe inligting wat weereens onderstreep dat ‘my’ ontleding van Siener se versteekte visioenêre verhaal nie meer so maklik van die tafel gevee kan word nie. Dit dien dus outomaties ook as nóg ‘n bewys dat Siener se versteekte visioenêre verhaal bestaan, en dat my ontleding daarvan wel die naaste aan korrek is wat u ooit sal vind. U sien, al my afleidinge ten opsigte van die aanloop tot die verhaal steun ten volle daarop dat die beginpunte van die visioenêre verhaal korrek geïnterpreteer sal wees. As my ontleding van hierdie beginpunte verkeerd is sal alle afleidinge van wat vóór dit moét gebeur outomaties óók verkeerd wees. Die koerantberig hieronder, saam met die talle ander bronne van feitelike inligting wat ek reeds op ander plekke gegee het, bevestig egter dat ek nie verkeerd was nie!

Hieronder is in elk geval nóg ‘n bewys dat die aanloop tot die visioenêre verhaal nog steeds besig is om in ‘n bepaalde rigting te ontwikkel. En ja, ek sê nie hierdie dinge van ‘redelik onlangs’ af nie, maar praat al etlike jare lank hieroor. Baie hiervan staan in werklikheid reeds in my eerste boek, Wat is die Waarheid? opgeteken. Hierdie boek het op 31 Mei 2004 verskyn, en is saamgestel tussen 1994 en die datum van publikasie. Dit beteken dat ek reeds vanaf ongeveer 1996 in al hoe dieper wordende detail oor die aanloop tot die visioenêre verhaal begin praat het. Die inligting in die berig hieronder voeg maar net méér feitelike waarde hierby.

Daar is baie dinge wat ek nog nie heeltemal verstaan nie, maar dit verander ook soos die aanloop tot die verhaal vorder. Ek het byvoorbeeld in ART 035: Word Europa tans voorberei vir ‘n aanval deur die Turk op Duitsland?, gesê dat die nuwe inligting verduidelik waarom die drie kuipe (vredestaakmag) in Europa tot stand kom. Ek sê verder in daardie artikel dat ek dit weens ‘n gebrek aan visioenêre feitelike inligting nie in die boek (in 2004) kon verduidelik nie. Ek kan dit egter nou doen, want die nuwe inligting, hier laat in 2009, sê so baie van wat ons nodig het om te weet.

Maar ek het ook in die boek daarna verwys dat daar droë gras in die kuipe is, en dat dit op ‘n dreigende burgeroorlog tussen die drie kuipe dui. Ek het ook daar gesê ons weet nie waarom dit so is nie, maar ons almal weet vandag baie beter waarom. Die huidige politieke klimaat tussen hierdie drie lande is van so ‘n gespanne aard dat hulle maar min erg aan mekaar het! Dit is soms eintlik ‘n wonder dat hulle hoegenaamd nog betrekkinge met mekaar handhaaf.

Hierdie soort inligting sal al hoe meer en al hoe vinniger na vore begin kom hoe nader ons aan die beginpunte van die verhaal kom. Soos ek hierbo gesê het wag ‘n mens soms lank voordat stawende inligting na vore kom. Dit word egter al hoe meer opmerklik dat die wagperiodes tussen stukkies inligting besig is om al hoe korter te word. En so sal die gang van die aanloop tot die visioenêre verhaal algaande versnel totdat die verhaal as sulks meteens sal aanbreek. Koerantberigte soos die een hieronder is op hierdie stadium die sterkste bewys dat daar inderdaad Waarheid in ‘my’ ontleding van Siener se profesieë steek. Wie kan nóg wil ontken dat Vader iets vir ons deur hierdie visioene wil sê. Wie kan nog ontken dat Hy ons wil waarsku teen iets, maar ons terselfdertyd ook daardeur wil bemoedig?

Die waarskuwing is om weg te bly van die vieslike ‘regse’ politieke bedrog wat so ryklik en smaaklik in Siener se naam aan ons volk opgedis word. Dit beteken egter ook dat ons moet ophou om Siener in die plek van God te wil stel. Siener was ‘n gewone sondegebroke mens, terwyl God Almagtig die ware Outeur van die visioene is wat ons so graag aan Siener wil toeskryf! Ons behoort nie te sê: Siener het gesê nie…, maar eerder: God het deur Siener gesê …! Ons moet ook wegkom van die naakte rassehaat wat nie net in Siener se naam gepropageer word nie, maar selfs ook in die Naam van God Almagtig. Dit was nie die Goddelike doel met Siener se visioene gewees nie, en dit vorm ook op geen manier deel van die algemene trant en betekenis van die visioenêre verhaal nie.

Die bemoediging lê daarin dat ons, die opregte gelowiges wat erken en bely dat ons van Jesus Christus afhanklik is, vooraf kan weet dat ons toekoms veilig is.

Die ‘my’ hierbo staan in aanhalingstekens omdat ek hierdie dinge sê sonder om my eie beuel te probeer blaas. Ek erken en bely ruiterlik dat die Gees my Leidsman is, en nie enige verskuilde politieke agendas en/of ambisies nie. Ek het trouens g’n niks hiervan in my samestelling nie, want ek erken en aanvaar slegs Koning Jesus Christus se Heerskappy oor my en my volk. En ja, Hy praat op baie verskillende maniere met ons, as ons maar net stil voor Hom sal word en sal begin luister na wat Hy sê. Hierdie artikel is dus maar net nóg een om by my volk te pleit om terug te draai na ons God en Koning toe. Los hierdie baie ander dingetjies, soos onder andere om in eie-wil en eie-krag te probeer bereik wat ons wil hê. Ons gaan absoluut niks bereik as dit nie ook in lyn met Vader se Wil vir die wêreld is nie. Die sleutel tot oorlewing vir elkeen lê nog steeds in persoonlike verootmoediging voor God Almagtig! En dit is nie iets wat op massa-byeenkomste deur politiek-gewilde ‘leiers’ gedoen kan word nie, maar slegs in die binnekamer op die knieë voor Hom! Dit is nie die politieke bedrieërs en teologiese leuenaars, wat hierdie soort byeenkomste reël, wat u met hul oratoriese vermoëns by Jesus Christus gaan uitbring nie, maar wel die Heilige Gees, en slegs Hy alleen. En Hy werk stil en sag in die binnemens en glad nie van openbare verhoë af deur sekulêre leiers en verdwaalde teoloë nie!

Groete,
Frik Pretorius.

Aanhangsel:
http://www.beeld.com/Content/Wereld/Nuus/1920/8bbe0c33d54c4584ba0dbf99fe638237/02-11-2009-10-37/Vonke_spat_in_Nederland_oor_regse_politikus
Vonke spat in Nederland oor regse politikus
2009-11-02 22:37
Leopold Scholtz
Die omstrede ekstreem-regse Nederlandse politikus mnr. Geert Wilders en sy party, die Partij voor de Vrijheid (PVV), ondermyn die maatskaplike samehang in die land en is ’n gevaar vir die staatsveiligheid en die demokrasie.
Dié gevolgtrekking kan gelees word in ’n verslag van drie bekende Nederlandse akademici, proff. Bob de Graaff en Jaap van Donselaar, terrorismedeskundiges aan die Universiteit van Leiden, asook dr. Hans Moors, navorser aan die Universiteit van Tilburg.
Die verslag bevat heelwat politieke dinamiet in ’n land waar die PVV luidens die jongste peilings die grootste party sou word as verkiesings nou gehou word. Die verslag is in opdrag van die Nederlandse departement van binnelandse sake opgestel.
Luidens berigte in die Nederlandse pers het die minister van binnelandse sake, me. Guusje ter Horst, druk op die drie akademici uitgeoefen om hul bevinding dat Wilders en die PVV ‘ekstreem-regs’ is te verwater omdat dit ’n ‘polities gevoelige’ saak is.
Moors se reaksie, soos aangehaal in De Volkskrant, was bot: ‘Sy kan sê Van Donselaar, De Graaff en Moors is stapelgek. Maar sy hou haar hande van ons navorsing af!’
In reaksie daarop het Wilders gesê volgens hom is dit ‘die hoeveelste poging van die elite om ons te demoniseer en te probeer om die PVV en al ons kiesers te muilband. Maar dit gaan nie werk nie. As daar iets is wat die demokrasie ondermyn, is dit dié elite, onder wie dié soort valse navorsers, en die Islamisering van die samelewing.’
– Beeld

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: