Slaan oor na inhoud

Art 040: 2009-12-07 So lyk die situasie tans in Suid Afrika.

2013/09/10

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die prentjie begin vir ander ook duideliker te word!

Dit is op rekord dat ek gesê het dat die visioenêre verhaal ‘n sekere aanloop het en dat dit redelik rigied is. Hierdie aanloop kan op geen ander manier plaasvind soos wat ek dit geïdentifiseer het nie, en die mees basiese beginpunt van die visioenêre verhaal is ‘n swart burgeroorlog. Dit sal gevolg word deur ‘n totale moordaanslag teen die swart groep in Suider-Afrika. Hierdie moordaanslag sal egter van hul blanke ‘vriende’ oorsee kom en nie van die Boervolk nie! Hierdie stelling is wyd en syd afgeskiet, maar daar kom al meer inligting na vore wat my saak al meer bewys.

Die leser kan aanvaar dat ek op my manier heel gelukkig is met die manier waarop die politieke situasie op hierdie stadium wêreldwyd ontwikkel. Ek was nie verkeerd nie, in elk geval nie wat Europa betref nie, en die inligting wat nou plaaslik begin deurkom dui dieselfde aan vir Suider-Afrika. Wat vir my baie lekker is, is dat dit bevestig word deur twee mense wat heeltemal onafhanklik van my op die internet optree. Ek ken een van hulle goed, maar die ander een, mnr. Lukas Swart, eintlik glad nie. Ek plaas egter albei se argumente volledig hieronder, saam met ‘n Reuters-berig van 30-11-2009, wat ‘n vriend wat op AKSKA optree se basiese aannames as korrek bewys. Reuters is natuurlik ‘n baie groot nuusagentskap wat koerante wêreldwyd van nuus voorsien.

Nou, dié mnr. Lukas Swart is ook die eienaar van AKSKA se webtuiste. Ek het hom eenmaal so ‘n paar maande gelede ontmoet toe hy en ‘n vriend van hom my kom besoek het. Ek weet egter dat hy vroeër jare op professionele vlak vir militêre inligting gewerk het, en die basis van sy argument wat ek hier wil gebruik gaan oor die verskil tussen informasie en inligting. Ek moet aanvaar dat hy ‘n spesialis hierin is, en ek is derhalwe bereid om sy bydrae hieroor sonder enige teëspraak te aanvaar.

Die saak waaroor hulle op AKSKA argumenteer het gaan uiteindelik oor die moontlikheid van ‘n dreigende fisiese botsing in swart regeringsgeledere, en dit ondersteun my afleidings rondom die aanloop tot die visioenêre verhaal tot ‘n baie groot mate. Daar is genoeg oorvleueling hier om te kan sê dat ek wel korrek was. Om die eerlike waarheid te sê, sy woorde, saam met sy gespreksgenote s’n (wat ek hieronder volledig aanhaal), ondersteun my afleidinge eintlik ten volle. En ek dink nogal die geheel hiervan dien as ‘n tydige waarskuwing vir almal in ons land. ‘n Deel van hul gesprek gaan oor wat ons te doen staan, en ook hieroor het ek myself al ‘n paar jaar gelede uitgelaat (‘…veg by jou huis as jy moet – moenie blindelings probeer vlug nie!…’) Maar dit kan op hierdie stadium nog ‘n week of wat oorstaan tot ‘n volgende plasing.

Al die stellings wat ek tot dusvêr rondom die aanloop tot die visioenêre verhaal gemaak het, kan per mnr. Swart se definisie nooit meer as net blote informasie geklassifiseer word nie. Die visioenêre verhaal as sulks kan natuurlik ook eers beoordeel word nadat dit verby en afgehandel is. Al wat ek hiervan kan sê is dat my afleidinge rondom die aanloop tot die verhaal op die beginpunte van die verhaal gebaseer is. As my ontleding van hierdie aanloop dus korrek is beteken dit egter meteens ook dat my ontleding van die verhaal as sulks noodwendig ook korrek moét wees. Die vraag is dus hoe korrek ek ten opsigte van byvoorbeeld ‘n swart burgeroorlog kan wees. (En ja, as ek reg is hiermee sal ek noodwendig ook reg moet wees ten opsigte van die ander afleidinge oor die aanloop tot die visioenêre verhaal!)

Die strekking van die aanhaling hieronder dui egter aan dat die informasie wat ek aan my volk aangebied het intussen na bewysbare inligting begin verander het. Die leser moet maar mooi kyk na die argument wat hieronder voorkom, want my bewyse lê daarin opgesluit. Ek het by verskeie geleenthede, soos ook vandag, na toepaslike koerantberigte verwys, maar dit was nog nooit as geloofwaardig aanvaar nie. Mnr. Lukas Swart verwys iewers in hul debat selfs na ‘n soortgelyke situasie, maar sê daar dat die betrokke persoon (mnr. Gustav Muller van die Suidlanders) ‘n punt bereik het waar hy koerantberigte skeeftrek om sy punt te ‘probeer bewys’. Sy skoonvader is natuurlik laaaaankal besig om visioene na willekeur aan te pas en te fabriseer en aan die volk as die waarheid af te smeer. Ek het óók foute, maar ek het myself darem nog nooit aan enige van hierdie doelbewuste vergrype teen die Godgegewe waarheid skuldig gemaak nie.

Maar as ons die basiese argument op AKSKA op my afleidinge begin toepas, en dit dan nog verder toelig met toepaslike koerantberigte, begin ‘n heel ander prentjie na vore te tree. Die dinge wat ek oor die afgelope tien jaar, of so, gesê het, en wat voorheen van regs as wensdenkery, en selfs as blote snert afgeskryf is, het met ander woorde intussen baie waar geword, want die argument op AKSKA gaan juis oor die moontlikheid dat ‘n swart burgeroorlog voor die deur kom lê het! En volgens hierdie mense se argumente was ek dus presies en volkome reg gewees!

Maar, kom ons kyk weereens ‘n bietjie dieper na die moontlikheid van ‘n swart burgeroorlog binne die afsienbare toekoms, want dit bevat ‘n element van algemene gevaar waarna ons beslis sal moet kyk. Wat dit betref moet ek sê dat ek ook op rekord is dat ek die sogenaamde ‘nag van die lang messe’ as ‘n groot bedrogspul ontbloot het. Ek het onlangs van my korrespondent by AKSKA verneem dat die idee agter ‘Uhuru’, oftewel ‘nag van die lang messe’ heeltemal verskuif het sedert die dae toe Mbeki by Polokwane van die politieke toneel verwyder is. Uhuru het in sy oorspronklike vorm oor ‘n grootskaalse moordaanslag op die blanke in Johannesburg gegaan. Ek was die man wat egter ontbloot het dat hierdie plan van Londen af gekom het, en NIE van Johannah Brandt of Siener van Rensburg nie! Die (Illuminati) agente wat die ‘plan’ onder ons mense gevestig en versprei het, het dit heel gou uitgebrei om omtrent elke stad en dorp in die land in te sluit. Die doel hiermee was om rassehaat te bevorder en ‘n blanke rebellie van die grond af te kry, maar dan ook om angs en paniek onder die meer gematigde blanke groep te bewerkstellig. Volgens my korrespondent het die klem in swart geledere egter intussen heeltemal weggeskuif van die blanke groep af, en wentel dit tans om ‘n dreigende burgeroorlog tussen die Xhosas en die Zoeloes. Alles wat ons tans weet dui daarop dat hier ‘n magstryd aan die kom is wat vir geen oorlog terugstaan nie!

Daar het egter intussen ook ‘n verdere kinkel aan die lig gekom, en dit is dat mnr. Julius Malema, leier van die ANC-Jeugliga, intussen óók deel van die probleem geword het. Die argument onder die swartmense is skynbaar dat die Zoeloes die ANC die eerste vyftig jaar beheer het, die Xhosas die vyftig jaar daarna, en dat dit nou die Pedi se beurt is om daardie beheer uit te oefen. Julius Malema is ‘n Pedi. Mnr. Jacob Zuma het onlangs in die openbaar gesê dat Malema ‘n waardige opvolger vir hom sal wees, en dit is onmiddellik op ‘n bepaalde manier deur die ANC se Jeugliga geïnterpreteer. Hulle sê nou reguit dat die tyd gekom het vir Malema om Zuma op te volg, want hulle beheer die ANC, en hul besluite dra na regte die gewig in die alliansie. Hulle sê dus eintlik dat Zuma ‘onmiddellik’ moet uittree en deur Malema vervang moet word. En ek glo nie mnr. Zuma gaan dit so maklik en so gedwee doen nie.

Die koerantberig wat ek hierby plaas dui egter aan presies hoe gevaarlik hierdie ietwat naïewe aandrang van sommige van die lede van die ANC-jeug werklik is. Ons kan uit die Reuters-berig aflei dat COSATU daarop aandring dat hulle ‘n groter deel van die pastei wil hê, en dat hulle die SAKP hierby insluit. Die beskuldiging wat hulle maak dat ‘senior ANC-lede hulle wil uitrangeer’, en veral die manier waarop hulle dit maak, kan uiteindelik dalk net die vonk in die kruitvat word. Dit word veral meteens gevaarlik as ons ook in ag begin neem dat die ANC-jeugliga nou ‘n vierde party in hierdie voortslepende magstryd geword het. Ons het so onlangs soos laasweek gesien dat die heer Malema en mnr. Jeremy Cronin van die SAKP mekaar baie ernstig in die openbaar beledig het. Dit is in elk geval nie die soort openbare uitval wat regtig nog deur mooiklinkende woorde toegesmeer kan word nie. Malema wil hê die myne moet onvoorwaardelik genasionaliseer word, maar Cronin wil dit nie so aanvaar nie. Die redes wat hy hiervoor gee dui op ‘n meer volwasse en gebalanseerde siening as dié van Malema, maar dit is presies net hier waar die probleem vir die groter ANC-alliansie lê. Die ANC-jeugliga se kenmerkende voortvarendheid en ondeurdagte denke kan dalk net tot oorhaastige optrede teen die ANC se hoofbestuur lei, en dan is die vet natuurlik in die vuur.

Ons sien in hierdie Reuters-berig dat COSATU stelling teen die ANC ingeneem het en dat hulle die SAKP as vennoot met hulle saamgeneem het. Dit verleen gewig aan my korrespondent se stelling dat die drie alliansie-vennote einde ten laaste direk teenoor mekaar in fisiese konfrontasie te staan gekom het. Dit het waar geword dat enige twee van hulle nie meer sal huiwer om die derde een fisies aan te val as dit hul saak die beste pas nie. Maar my ‘informasie’ val meteens ook in presies dieselfde klas as dié van AKSKA, want dit word ook op ‘n terloopse wyse ondersteun deur die inligting wat in die Reuters-berig aangebied word. En ja, hierdie is nie die eerste keer dat ek na spesifieke koerantberigte verwys nie. Die verskil is net dat die lede van AKSKA hierdie informasie as inligting aanvaar omdat dit vanuit minstens twee of drie onafhanklike bronne as waar en eg bewys is. Dit is met ander woorde presies dieselfde ding, maar omdat my siening nie noodwendig vir almal op die persoonlike vlak aanvaarbaar is nie word dit nie as volwaardige inligting aanvaar nie. Vergewe maar my Russies, maar partymaal is dit nogal ‘n bliksem van ‘n bliksem om ‘n roeping vanuit die Woord te ontvang om ‘n profeet van God se profesieë aan ‘n halsstarrige en eiesinnige volk te probeer verduidelik. Mense kan tog so maklik agter allerhande definisies wil wegkruip as dit hulle pas!

Vat vyf Dawie van AKSKA, ek het nét ‘n visioenêre verhaal wat nie deur almal aanvaar word nie om my beweringe op te bou, maar jy is baie nader aan die waarheid as wat jy dalk gedink het – jy en jou (ander) vriende het om die waarheid te sê op jul manier presies daar uitgekom!. En ja, ek het geen ‘onafhanklike bronne’ om my inligting op ‘n professionele wyse te toets nie, maar as jy namens al die lede én mnr. Swart gepraat het, en as my sieninge jul toets slaag en haalbaar is dink ek julle almal moet dit so in die openbaar sê ook! Dit kan dalk net help om die ‘road show’ waarna hy in sy pos #15(**) verwys verder te ontbloot vir die valsevlag operasie wat dit werklik is. Ek en mnr. Swart is miskien nie ‘beste vriende’ nie, want ons ken mekaar eintlik glad nie, maar ons werk minstens saam om dieselfde onheilige pes onder die volk teen te staan en uit te roei. My teiken is nog steeds die ongelooflike groot bedrog wat in Siener se naam teenoor ons volk gepleeg word. En natuurlik om die informasie in die visioene te verduidelik tot op ‘n punt waar dit ook as betroubare inligting aanvaar sal word, want dit is waarin die Wit Groep (as ‘n simboliese uitdrukking) se redding gaan lê. Die leser sal dalk onthou dat een van die eerste artikels op hierdie blad juis onder die hofie Ex Unitate Vires gevra het: Kan ons nog saamstaan? Daar is geen ander manier om by die uiteindelike uitkoms uit te kom wat Vader deur die visioenêre verhaal aan ons verduidelik het nie. Maar dit vra iets, en dit is dat elkeen van ons by sy of haar geliefkoosde teorie en aannames moet verbykyk en slegs begin doen wat Hy in hierdie opsig van ons verwag.

(**) Hierdie pos van hom verskyn by:http://www.AKSKA.co.za/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=856&viewmode=flat&order=ASC&start=10

Aanhaling uit ‘n brief vanaf my korrespondent op 25-11-2009:

Na aanleiding van wat ons in die onlangse verlede bespreek het, het die onmin in die ANC, SAKP en Cosatu alliansie my opgeval.

Daar is glo ooreengekom op protokol wat dit verbied vir enige van die drie vennote om die ander te beledig of aan te vat in die openbaar. Malema het glo ‘n lid van Cosatu in die publiek deur die media beledig. Mantashe die sekretaris generaal se verder dat die ANC die ‘powerhouse’ van die alliansie is. Vavi sê weer dit is bog, die Alliansie self is dit wat hulle sterk maak.

Malema vry sterk om vir die vorige leier van die jeugliga wat nou ‘n adjunk minister is ‘n pos as sekretaris generaal in die ANC te kry om die jeugliga se posisie te verbeter. Die SAKP is stil.

Net om Oom se geheue te verfris. Die SAKP het rondom 1925 ‘n voorstel aan die ANC gedoen dat hulle die ANC sal help om aan bewind te kom, in ruil vir die sleutel posisies in ‘n parlement wanneer hulle plan eventueel suksesvol is. Omtrent 6 maande voor die 1994 verkiesing het die ANC besluit om die ooreenkoms te breek en sonder die SAKP in die verkiesing in te gaan. Oornag het die SAKP die massas onder die PAC gevestig en die ANC was verplig om die oorspronklike ooreenkoms te eer. Dis hoekom die SAKP met minder as 30 000 lede die belangrikste poste in die Parlement het. Dis die stert wat die hond swaai.

Mense soos PW Botha het na die alliansie verwys as volg. Die SAKP is die brein, Cosatu is die hande en die ANC is die naam.

Die alliansie het die regte wigte en teenwigte in plek om die bus op die pad te hou. Die waarde van die alliansie is gesamentlik meer as die waarde van die komponente. Sou een vennoot korrup raak sal die totale slaankrag wat mag oor die spektrum verteenwoordig ineenstort.

Volgens politieke ontleders is die vennote in die alliansie besig om in opposisie te verander, die lede van die liggaam ken nie meer hulle plek nie.

As onderlinge wrywing bly eskaleer kan dit ons verseker bring by ‘n punt waar alles ineenstort. Om dinge erger te maak is al die lede van die Alliansie goed gewapen. Ek wil myself verstout om te se dat as twee vennote saamstaan teen die oorblywende een hulle so vennoot totaal kan uitwis, maar sou daar dan steeds wrywing wees tussen die oorblywende twee noudat die ooglopende opposisie uitgewis is die potensiaal bestaan dat hulle mekaar ook kan uitwis.

Net God sal weet!

Aanhalings uit ‘n artikel op AKSKA:http://www.AKSKA.co.za/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=853&start=0#foru

(A) Guest_Anoniem #1

Dit het aan die lig gekom dat die ANC jeugliga reeds praat oor die Tweede Revolusie.

Die volgende word op lede vergaderings bespreek oor die onderwerp:

1. Hulle vertel hulle lede dat die jeugliga verantwoordelik is vir Mnr Mbeki wat uit die kussings gelig is.

2. Hulle vertel hulle lede dat die jeugliga Mnr Zuma in sy posisie geplaas het.

3. Die feit dat Mnr. Malema se en doen wat hy wil word as bewys voorgehou dat hy en die jeugliga eintlik in beheer is en nie Mnr. Zuma nie.

4. Die verwagting word gekweek dat Mnr Zuma voor die einde van sy eerste termyn vrywillig gaan bedank en Mnr. Malema ‘n kans gaan gee om President te word.

5. Die feit dat Mnr. Zuma oud stryders aanstel in die regering en ook oplei word as verdere bewys voorgehou.

6. Die bewapening van mense in landelike gebiede veral Kwa Zulu Natal word voorgehou as bewys dat die kapasiteit geskep word om die proses te fasiliteer.

‘n Vraag?

Omdat al die bewyse daar is dat die jeugliga se President die septer swaai (ten minste in die jeug se gedagtes) en nie die President van die land nie, kan dit aanleiding gee tot ‘n revolusie as Mnr Zuma nie gehoorsaam is aan die jeug en nie op die bestemde tyd bedank nie?

Gepos op: 11/19 9:17:29

(B) Guest_Anoniem #2

More
As ek mag vra, waar kom die inligting vandaan.
Ek glo nie hulle sal so dom wees om dit te laat uitlek nie, hulle weet dat dit gestop sal word.

Gepos op: 11/19 10:41:40

Hierdie briefskrywer is soos volg geantwoord deur mnr. Lukas Swart, die eienaar van die webblad AKSKA.

Lukas #3

Jy is welkom om te vra. Maar soos gewoonlik is die vraag nie so eenvoudig om te antwoord nie.
Ons kry drie soorte van berigte as ek so kan noem. Die eerste is gerugte. Die meeste wat ‘n mens van ’n gerug kan sê is dat daar iewers ‘n vuurtjie moet wees omdat daar rook is.

Die ander berig word as informasie geklassifiseer. Informasie se kans om waar te wees is beter as die van gerugte maar is steeds te onbetroubaar om op te werk.

Die laaste een wat ons kry is inligting. Inligting word veroorsaak wanneer informasie van meer as een plek onafhanklik met mekaar vergelyk kan word. Wanneer hierdie informasie dus ooreenstem, sê ons dat dit bevestig is en word die informasie volgens klasifikasie, die waarheid.

Om te vra waar ons Inligting vandaan kom, beteken inligting in die eerste plek dat die bronne wat hierdie informasie bevestig het, gewoonlik in verskillende provinsies, van verskillende nasionaliteite, vir ons presies dieselfde storie vertel het. Wanneer dit gebeur sal AKSKA lede my skakel, waarna ons sal besluit of ons dit gaan plaas of nie. Ons sal dan ook besluit of dit inligting of informasie is. Wanneer dit inligting is, sal ons besluit of dit onder die AKSKA lid se nommer, naam of anoniem geplaas gaan word.

DIE REDE WAAROM ONS DIT PLAAS:

Ons sal informasie vir twee redes plaas. 1. Om mense ingelig te hou. 2. Om paniek uit die politiek te haal sodat ons sonder vrees of emosie, nugter besluite rakende ons finansiële toekoms of eie sekuriteit kan maak.

Ons weet dat ons nie die politieke strominge gaan verander nie. Ons wil ook nie. Wat ons wil doen is om dit te verstaan sodat dit nie vir ons as ‘n skok kom nie en wanneer dinge gebeur wil ons dit verstaan. Ons is opsoek na goeie neutrale grond waar ons nie vir die regering of die politiek ‘n struikelblok of bedreiging wil wees nie.

WAAR KRY ONS, ONS INFORMASIE ?

Die meeste AKSKA lede het getoetste, betroubare maniere om dit te bekom.

JOU STELLING:

‘Ek glo nie hulle sal so dom wees om dit te laat uitlek nie, hulle weet dat dit gestop sal word.’

Mag ek jou vra wie dit gaan stop ?

Dieselfde bladsy: Lukas – Pos # 5

Op hierdie stadium lyk dit of daar verwagtinge by die jeugliga geskep word dat Zuma ook sal vroeg uittree. Dit lyk of Malema op hierdie stadium verseker ook volgens jeugliga se oortuiging die volgende president kan word.

Dawie voel ook dat Indien Zuma nie na die eerste termyn gaan uittree nie, ons volgens dit wat ons nou hoor, opstande van die jeug kan verwag.

Ons ander bronne het ook bevestig dat die jeug oortuig is dat die tweede revolusie vinniger gaan plaasvind. Maar omdat dit politiek is, is daar soveel veranderlikes, en is dit ook moontlik dat die verwagtinge wat nou geskep word, moontlik daarop gemik is om die mobilisasie van die jeug so bietjie aan te jaag.

Aan die ander kant word daar ‘n ekonomiese insinking vir 2013 verwag. Daardie insinking kan die ideale geleentheid skep om die massas te mobiliseer.

Gaan dit ‘n gemors wees ?

‘n Tweede rewolusie is altyd ‘n gemors. Kyk byvoorbeeld na Zimbabwe. Die tweede rewolusie waarvan ons praat staan ook as Red October bekend. Dit is gewoonlik die finale fase waar daar met die vyande van die regering afgehandel word. Tradisioneel is hierdie tweede rewolusie veronderstel om ongeveer sewentien jaar na die eerste oorname plaas te vind.

Dit is belangrik om te weet dat die regering self ook by die tweede rewolusie betrokke is. Dit is nie ‘n geval waar die SAKP die ANC gaan oorneem nie. Nee die regering en die kriminele sal dan in ‘n gesamentlike poging probeer om al die dislojale en kapitalistiese karakters van die tafel te vee. Vir ‘n regering wat die tweede rewolusie begin, is dit nie ‘n probleem om homself daardeur in die voet te skiet nie. Mugabe het sy eie ekonomie in die proses vernietig.

Rusland het destyds tydens Red October al sy Boere in die Oekraïne uitgemoor deur hulle te belet om te plant en toe gedwing om van die honger om te kom. Miljoene mense was op die stil manier vermoor.

WAG DIESELFDE LOT OP ONS ?

Ons kan massa aksies verwag wat die land se ekonomie kan lam lê. Ons kan ook aanvalle teen witmense verwag wat hulle oor uitlanders ontferm het. Ons kan ook verwag dat die staat met groot geweld teen mense wat hom opponeer, kan optree.

Beteken dit dat Zuma ‘n slegte president is. Ek glo nie. Nie ek of jy of Zuma sal hierdie tweede rewolusie stop nie. Zuma het wel ‘n hand na ons uitgesteek sodat ons by die opheffing van die tradisionele leiers betrokke moet raak.

Ek is oortuig dat hy al dieper in die gemors insak, solank as wat ons eenkant bly staan. Aan die anderkant sal ons positiewe betrokkenheid tog tot ons voordeel kan wees. Dit sal nie die tweede rewolusie stop nie. Dit gaan ons net in ‘n beter posisie plaas sodat ons nie as ‘n bedreiging van die staat, ook in die slag bly nie.

Daar is ‘n manier wat ons hierdie drome vir hulle kan waarmaak, sonder dat ons BEE word of sonder dat ons vir die staat vir betaling hoef te wag. Daar is ‘n manier wat ons kan plant, bemark, ontwikkel en infrastruktuur skep, en ons self in die proses onmisbaar kan maak, sonder dat ons soos die wit Zim. boere arrogant genoeg raak om die regering se gesag uit te daag.

WAT VAN UITLATINGS DAT MENSE GESKIET GAAN WORD?

Ek glo dat hierdie uitlatings daarop gemik is om vir ons die publiek te sê, dat ons uit die pad moet bly. Moenie met die polisie arrogant raak nie. Moenie die polisie met minagting hanteer nie. Luister as hulle praat. Baie van hulle is ongeletterd, aggressief en met die wapen in die hand en die wet agter hom, onoorwinlik. Pasop, hy kan hy jou dalk verkeerd verstaan en dalk skiet.

Gebeur dit dat hy jou skiet, sal die staat hom beskerm, soos wat die staat ons in die ou Suid-Afrika beskerm het.

Is dit verkeerd ? Ek glo dat dit volgens die Kanadese konstitusie verkeerd is, maar hier is dit Afrika. In Afrika hoop jy later dat die regeringsmagte sterker as die rebellemagte bly. En wen die rebelle magte, hoop jy dat hulle die regeringsmagte op ‘n afstand sal kan hou. Wen die regerings magte die gebied terug, hoop jy dat jy die rebelle nooit weer sal sien nie. Maar wen die rebelle weer die gebied terug, is jy dankbaar dat hulle weer in die dorp is.

En, einde ten laaste, ook die Reuters-berig waarna ek verwys het.

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE5AT0KM20091130
S.Africa’s COSATU says to take on the ANC right.
Mon Nov 30, 2009 4:19pm GMT
By Ed Cropley

JOHANNESBURG (Reuters) – South Africa’s COSATU labour federation launched a ‘war’ on Monday against anti-left elements of the ruling ANC, saying the continent’s biggest economy could face another divisive leadership struggle.
In a 19-page summary of a policy meeting last week, COSATU said it was the victim of a smear campaign by senior ANC members opposed to its inclusion, along with the Communist Party, in a three-way ANC-led alliance 15 years after the end of apartheid. (My beklemtoning)
The roots of the alliance, dominated by Nelson Mandela’s African National Congress, lie in the common struggle against the white-minority rule that ended in 1994, and COSATU said it would fight to preserve that union.
‘It is now clear that there is a realignment of forces in the National Executive Committee of the ANC, with a new tendency emerging,’ COSATU, which claims a membership of 2 million workers, said.
‘These forces are also seemingly frustrated with the President, whom they accuse of allowing too much ground to the communists and COSATU. If this agenda persists, the ANC may have a bitter battle for leadership yet again in 2012,’ it said. (My beklemtoning)
President Jacob Zuma was elected in April after a 2007 internal putsch against the pro-business Thabo Mbeki that exposed the bitter ideological divides within the anti-apartheid movement. The next leadership debate is set for 2012.
Union and communist support was key to Zuma’s campaign against Mbeki, and ever since then analysts have been trying to discern signs of him yielding to their desire for political payback, notably in the form of more pro-poor economic policy.
So far, there has been precious little evidence but investors are concerned that, under Zuma, organised labour and the communists are shaping the terms of debate about issues such as central bank independence and inflation-targeting.
COSATU said it would lobby the ANC from the grass-roots up to negate the impact of what it said was a minority clique demonising the left in the media as a ‘new bogeyman’. It did not name names.
‘This war against the small minority, this new tendency, will not be won in COSATU head office, but on the ground,’ Secretary-General Zwelinzima Vavi told a news conference. ‘COSATU will be equal to the challenge.’
Vavi, who last week called for a sharp devaluation of the rand to aid struggling manufacturers, did not discuss economic policy in detail, other than to touch on the perennially sensitive issue of a greater state role in the mining sector.

Einde van vandag se artikel.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: