Slaan oor na inhoud

Art 041: 2012-01-17 So prut die politieke pot in Suid-Afrika maar aan, en aan ….

2013/09/10

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hoe vêr is die oorkook punt nog?

Dit bly maar interessant om te sien hoe die aanloop tot Siener se versteekte visioenêre verhaal besig is om vorm aan te neem en voortdurend te ontwikkel. Ek weet ek loop gevaar om van allerhande samesweringsteorieë beskuldig te word, maar ek kan selfs tot ‘n mate sien dat van die rolspelers reeds vir tyd begin speel het. Ek het in groter detail in my twee boeke en op ander plekke hierna verwys, maar die tyd is skynbaar nog nie reg vir die vyand om wêreldwyd toe te slaan nie. Daar word dus van tyd tot tyd briek aangedraai om die proses van konflik-skepping stadiger te maak en die tydsberekening reg te kry. (Die versteekte visioenêre verhaal openbaar juis, vir wat dit werd is, ‘n komplot tussen Engeland, Frankryk en die Islam om Duitsland, Amerika en die Boervolk te vernietig!)

Dit is veral interessant om te sien hoe die blanke groep in Suid-Afrika se bepaalde blootgesteldheid, sáám met ‘n sekere weerloosheid, telkens in hierdie ontwikkelingsgang van binne ons groep verskuif, maar ook van buite deur die ander groepe rondgeskuif word. Ons is natuurlik altyd en heeltyd blootgestel, maar darem sonder om noodwendig (absoluut) weerloos te wees óók. Die vraag wat ons dalk eerste hier moet probeer antwoord is dus wat begrippe soos ‘blootgestel’ en ‘weerloos’ presies in hierdie artikel beteken.

Daar kan seker baie definisies hiervoor wees, maar ek dink ‘blootgestel’ beteken vir ons doeleindes hier dat ons beïnvloed word deur die wisselwerking van wat ookal binne én tussen die ander bevolkingsgroepe in die land gebeur. Dit maak seker nie saak wat wie ookal hieroor te sê kan hê nie, maar die verskillende groepe is beslis lotsgebonde in terme van mekaar se wel en weë. Ons moet noodwendig kennis hiervan neem, maar mag nogtans nie toelaat dat ons eie manier van doen van buite aan ons gedikteer word nie. Hierdie laaste sluit natuurlik veral die verraaierselement in eie geledere in.

Die begrip ‘weerloos’ is natuurlik ‘n perd van ‘n heel ander kleur. Ek kry egter die idee dat daar nie op hierdie stadium enige werklike probleem vir ons in die heersende situasie is nie, maar dit kan natuurlik baie vinnig verander. Die bron van kwaad hier is nog steeds die sogenaamde ‘nag van die lang messe’ (‘uhuru’), wat ook nog steeds baie ywerig deur die propageerders daarvan aangeblaas word. ‘n Mens wil eintlik hier sê dat dit desperaat kunsmatig aan die gang gehou word. Die oorywerige wyse waarop hierdie walglike stuk valsheid en visioenêre bedrog sedert ongeveer 1993 as waarheid deur die Adriaan Snyman-kamp bevorder is, het meegebring dat dit heeltemal oorverkoop geraak het. Dit het dus eintlik reeds in ‘n sirkus verander, indien nie ‘n spektakel nie.

Een van die redes hiervoor is dat die politieke situasie intussen ongesiens ook so ietwat verander het. Dit het aan die lig gekom dat die klem in hierdie ‘uhuru-storie’ intussen verskuif het van swart teenoor wit na swart teenoor swart, d.i. veral Zoeloe teenoor Xhosa. Hierdie is ‘harde inligting’ wat vanuit die inligtingsgemeenskap gekom het, en nie van my af nie. Dit hou skynbaar verband met die spesifieke twispunte wat tussen die vennote in die ANC-alliansie heers. Ons kan hierdie ‘uhuru-storie’ natuurlik nog vir die propageerders daarvan laat waar word deur ons neuse in die townships te gaan indruk en onsself sodoende bloot te stel aan die stormwind wat hierdeur gemaai sal word. Ek glo dit is juis wat hierdie propageerders probeer bereik met hul aanhoudende poging om ‘n blanke rebellie aan die gang te kry.

Ek wil weereens waarsku dat ons ongetwyfeld baie seer sal kry as ons sal toelaat dat ‘n klein groepie aan die vêrregse kant ons by die broeiende swart twis insuig, want ons is nie tans reg vir so iets nie. Die klein groepie ‘vêrregses’ wat ‘n blanke rebellie voorstaan beskik egter wel deeglik oor die vermoë om ons teen ons sin by die swart probleem in te trek. Die heel beste manier om dit teen te staan is nog steeds om die groot leuen waaraan hulle bou bloot te stel vir wat dit werklik is. Hierdie mense gebruik Siener se visioene om hul doelwitte te probeer bereik, en ek glo dit verskaf aan my die reg om hul bose planne vanuit Siener se visioene te ontbloot en te weerlê.

Hierdie mense, net om mee te begin, is alles behalwe vêrregs en is baie beslis nie ons vriende nie! Regsheid impliseer onder andere ook geestelike konserwatisme, (tradisionele Godsdienstigheid en gehoorsaamheid as u so wil), maar hoe kan hulle dit wees as hulle ons wil leer om te haat, om teen die owerhede wat God oor ons toegelaat het te wil rebelleer en om ons vryheid in eie krag en mag met maksimum geweld terug te wil kry. Of lieg my Bybel dalk vir my in hierdie opsig? Die Woord sê ons Koning sal ons op Sy tyd en Sy manier vrymaak, en dit word ten volle deur die visioenêre verhaal ondersteun. En ja, ek hét in my twee boeke gesê dat ek om sekere redes en tot op ‘n sekere punt wel met die idee van ‘n Volkstaat sal saamgaan, maar dat ek die idee eintlik verafsku omdat dit die Trojaanse perd is waardeur die vyand ons wil isoleer en vernietig. Pasop vir hierdie ding, wat interessant genoeg in sy moderne vorm óók van vêrregs af kom. Die verkryging van ‘n Volkstaat, wat ‘gee’ van die vyand se kant af impliseer, loop hand in hand met hierdie klein groepie ‘uhuru-agitators’ se strewe na die uitwissing van die Christusgelowige Boervolk!

Wat is die teendeel van hierdie vêrregse argumente? Wat is die (visioenêre) waarheid hier? Siener se versteekte visioenêre verhaal dui aan dat ons nie hoef te rebelleer om die vryheid te verkry nie. Ons gaan trouens nie eers regtig self daarvoor veg nie, want meer as driekwart van die oorlogspoging word deur die Duitsers, Britse rebelle en die Amerikaners vir ons gedoen! Ons, die sogenaamde Wit Groep soos ek hulle gedoop het en wat die Godgegewe Nuwe RSA gaan beërwe, begin maar eers naby die einde van die visioenêre verhaal by Vereeniging (tot by Durban) aan die oorlog deelneem. Dit sal nog steeds baie intens wees, maar die ergste sal dan reeds verby wees. Ons hooftaak reduseer tot die aanvanklike vermyding van skietgevegte sodat ons die vrouens en kinders veilig kan hou. Ons moet noodwendig die heeltyd gereed wees om te veg as dit moet, want ons beweeg deur die oorlogsgebied na veiligheid in die Weste toe, maar dit is nie ons hooftaak in die eerste deel van die verhaal nie.

Hier moet die leser egter ook verstaan dat daar ‘n onnodige oorlog in veral Noordwes kom omdat die regse groep die ietwat valse aanvanklike politieke vryheid in eie krag probeer behou. Hulle verloor hierdie stryd en dan kom sommer baie van hulle tot sterwe as hulle dit probeer omkeer. Die hartseer ironie hiervan is dat die visioenêre verhaal waarsku dat hulle op geen stadium ‘n kans staan om die vyand suksesvol te kán weerstaan nie. Daar is egter nog steeds ‘n manier om weerstand te bied sonder om lewens te verloor ook, daar is ‘n manier uit hierdie dilemma uit, maar die regs politieke ‘leiers’ stel geensins daarin belang om hierna te luister nie. En dit is nie iets nuut wat ek hier sê nie, want dit staan opgeteken in my eerste boek wat reeds in 2004 gepubliseer is. En ja, ek het selfs al in (ongeveer) 1995 met die leier van die VF in die Vrystaat in sy kantoor in Bloemfontein probeer praat hieroor, maar daar was tot nou toe geen belangstelling in wat ek te sê het nie. Ek het die VF se hoofbestuur ook per e-pos probeer kontak tydens die algemene verkiesing in 2008, maar het nooit antwoord daarop ontvang nie.

Ek wil net vir die interessantheid daarvan noem dat ek en my eggenote op 12 November 1994 lank by prof. Andries Raath in Bloemfontein gekuier het. Dit was die dag waarop my werk aan Siener se visioene ‘amptelik’ begin het. Die interessantheid hierin is dat ons eintlik op daardie dag van Bethlehem af na Bloemfontein gereis het om ‘n ‘leiersvergadering’ van die VF in die Vrystaat te gaan bywoon. Ek het binne ‘n kwessie van drie dae van besluit verander om nie deel te word van die VF se leiergroep nie, maar om eerder ernstig na die roeping wat ek rondom Siener ontvang het te begin kyk. Dit het natuurlik ‘amptelik’ by my besoek aan prof. Raath begin, want dit was die dag waarop ek al Siener se aangetekende visioene in my hande gehad het.

Die massas moet egter self versigtig wees hoe hulle ons hanteer, want ons herorganisasie en teenreaksie sal nie lank uitbly nie en ons sal onsself uiteindelik baie deeglik kan laat geld. Die massas daarbuite, veral die jonger groep, wil nie op hierdie stadium daarvan oortuig wees nie, maar mense soos ek glo nogal ons groep sal uiteindelik nié die slegste daarvan afkom nie.

Maar dit net so terloops, want die doel met hierdie artikel is nie om te probeer dreig nie maar wel om my eie mense op datum te hou en te waarsku. Wat die vordering in die aanloop tot die visioenêre verhaal betref lyk dit asof die (swart) slagordes al hoe skerper teenoor mekaar opgestel word. Ek verwys hieronder na ‘n paar (swart) koerantartikels wat prominent was die afgelope week of twee. Twee van die paar dinge wat baie opmerklik is, is die wyse waarop die twispunte al hoe meer deur die rolspelers as relatief niksseggend afgemaak word, asook die manier waarop hulle ‘ordentlik’ teenoor mekaar probeer optree in die openbaar. Dit, terwyl die onderliggende argumente al hoe feller word en presies die teenoorgestelde aandui, want daar is van hul veel gewaande (en aangeleerde) ‘fair play’ net mooi niks in die openbaar te siene nie! Die rolspelers probeer hul bes om die intense erns van die probleme tussen hulle te versag vir die publieke oog, maar sonder om werklik te oortuig.

Wees daarom gewaarsku dat die onmin binne die ANC-alliansie binne ‘n paar kort weke reeds vanaf ‘n relatiewe niks tot ‘n baie gespanne situasie omwikkel het! Hierdie gekibbel en haarklowery dra al die eienskappe van sommer ‘n paar versteekte agendas agter die openbare moddergooiery en argumente. Dit is ook nie eers baie diep weggesteek nie en het volgens alle aanduidinge reeds verby ‘n punt van spontane rekonsiliasie begin beweeg na iets wat al hoe ernstiger word. Daar is hier en daar stemme wat teen hierdie tendens opgaan, maar ek glo dit is niks meer as blote vertoon en die stort van siniese krokodiltrane nie. Die heer Gwede Mantashe, wat senior posisies in beide die SAKP én die ANC beklee, is op ‘n manier een van hulle. Hy veral staan in die middel van die oplaaiende krisis, en dit wat hy sê verskil lynreg met wat hy by ander geleenthede te sê gehad het. Ek twyfel of daar enige ernstige bedoeling van sy/hul kant kán wees om die lug hoegenaamd te wil suiwer, want dit is na my mening bloot die voorbereidingsfase vir iets baie ernstiger as wat sommige kommentators graag nog wil glo. Hou maar die bek-geveg tussen hom en mnr. Malema dop, want dit lyk asof dit die bron van iets ernstiger kan wees.

Daar is te veel inligting in hierdie paar berigte om volledig te kan aanhaal, en daarom gee ek bloot die verwysings na die betrokke koerantberigte. Die leser kan dit gerus gaan oplees om ‘n breër agtergrond vir homself saam te stel.

Groete,
Frik Pretorius.
—————————————————————————————-.

http://www.timeslive.co.za/news/article254370.ece
TIMES LIVE
Seething Malema steps up war on SACP foes
Standoff at ANC birthday rally

Jan 10, 2010 12:02 AM | By Moipone Malefane and Nkululeko Ncana

Julius Malema’s ANC Youth League plans to force a showdown with South African Communist Party leaders at this week’s national executive committee (NEC) lekgotla following a standoff yesterday at a Kimberley rally marking the 98th birthday of the African National Congress.
—————————————————————————————-.
http://www.iol.co.za/index.php?et_id=1&click_id=6&art_id=vn20100117091153373C820525
Sexwale blames Mantashe for tension.
January 17 2010 at 06:29AM
By Moshoeshoe Monare
– Zuma torn between youth league and SACP
– Left’s succession list excludes Mantashe

This article was originally published on page 1 of Sunday Independent on January 17, 2010
—————————————————————————————-.
http://www.timeslive.co.za/news/article266477.eceTIMES LIVE
Mantashe downplays alliance tensions.
Jan 18, 2010 1:19 PM | By Sapa
The leadership of the ANC will not be drawn into ‘street fights’ over positions, the party’s secretary general Gwede Mantashe said in Johannesburg.
—————————————————————————————-.
http://www.mg.co.za/article/2010-01-22-ancs-time-bomb
Mail & Guardian online

ANC’s time bomb.

MMANALEDI MATABOGE | JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA – Jan 22 2010 06:54

The ANC admits that ‘something is bound to give’ if tensions between it and the South African Communist Party are not defused.
—————————————————————————————-.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: