Slaan oor na inhoud

Art 042: 2010-02-01 Spykertjies, Plastieksakkies en Wapenopslagplekke …. en die Waarheid agter dit.

2013/09/10

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Nuutste duimsuigstorie rondom Siener se visioene?

Ek sien onlangs op Boerevryheid.co.za dat ‘n heel nuwe storie oor Siener sy kop begin uitsteek het. Ek het besluit om dit op hierdie artikelblad op te volg en te bespreek, aangesien dit ooglopend die volgende ‘gons-gesprek’ oor Siener gaan vorm.

Nou, ek ken nie die persoon wat hierdie pos geplaas het nie, en omdat ek (nog) nie weet wat die presiese motivering agter die storie is nie sal ek bloot volstaan deur die feite rondom die saak in hul korrekte perspektief te probeer plaas. Dit is dus glad nie ‘n aanval op hierdie persoon nie, maar bloot ‘n reaksie wat geplaas word met die hoop dat dit iets vir iemand daarbuite sal beteken. En natuurlik hopelik die briefskrywer óók!

Die opmerking lui soos volg:

‘… Ek weet daar is nou weer ‘n paar wat gaan sug, maar oom Siener het gepraat van ‘n wapen opslag (hy sien swart spykertjies in plastiek sakkies). Dink bietjie daaraan … waar gaan al hierdie wapens wat so ‘wegraak’ heen? …’

Nou, ek verwag nie van almal om presies en onmiddellik te verstaan wat ek hieronder probeer sê nie, maar minstens sal dit wys presies hoe onwaar hierdie nuwe storie werklik is. Die simbole wat gebruik word om hierdie nuwe wanpersepsie te skep beteken iets heel anders as wat hier gesê word! Daar is ‘n groot groep (regse) mense wat dit waarskynlik nie sal wil verstaan nie, maar kom ons begin dan maar by die propaganda-aspekte van hierdie jongste verdigsel. Daar is spykertjies en sakkies in die visioene, maar binne hul korrekte konteks gesien beteken hulle egter iets heel anders as wat hiér na vore kom. Hierdie storie besit egter die potensiaal om dalk dié nonsens-storie van die jaar te word, en daarom sal ek probeer om al die faktore aan die werk hier in hul korrekte en gebalanseerde vorm te verduidelik.

Die basis waarop hierdie jongste storie berus is nêrens meer as bloot ‘n paar spekulatiewe en suggestiewe opmerkings nie. Die manier waarop dit aan die leser aangebied word maak dit egter lyk of die skeppers hiervan die absolute waarheid kán praat. Die persepsie word geskep dat Siener dit gesê het en dit word versterk deurdat die motivering vir die stelling so stilweg ‘tussen hakies’ in die argument ingegooi word. Hierdie poging word ondersteun deur die skep van ‘n vêrdere suggestie, naamlik: Dink bietjie daaraan …! Waaraan moet hulle dink? Al wat hulle hier het om aan te dink is wat direk as volle en enigste waarheid gestel word! Baie min mense, veral die ouens op die vêrregse flank, gaan dit stuk vir stuk lees en ontleed soos hulle gaan, en aan die einde van die dag gaan hulle met ‘n geheelbeeld bly sit dat Siener inderdaad na sulke versteekte wapenopslagplekke verwys het. Dit gebeur omdat mense neig om dinge bloot te lees vir die oppervlakkige storie daarin, die sensasie dus, en nié om dit op ‘n dieper vlak te wil ontleed óók nie.

Die saak word vererger omdat daar wel verwysings na spykertjies en sakkies in die visioene is, alhoewel darem nie plastieksakkies nie. Ons sal seker maar vir die man met die groot verbeelding moet wag om te sien waar die ‘plastiek’ vandaan kom en wat dit beteken. My ondervinding is dat die gemiddelde mens in elk geval nie die visioene goed genoeg ken om die verskil te weet nie, en juis daarom sal die storie bly groei. Die agent provocateurs sal op die oppervlakkighede in die nuwe storie fokus en daarop bly hamer totdat dit algemeen aanvaar word as, ‘Siener het mos gesê …

Die agent provocateurs doen dit in ‘n spanverband, waar ‘n paar agente elkeen onder verskeie skuilname optree en saamwerk om ‘n saak te bevorder of af te breek. Dit skep die indruk dat ‘heelwat mense’ oor ‘n saak saamstem, en omdat dit ‘n sekere geloofwaardigheid aan die argument verleen neig mense makliker om dit te aanvaar en te glo. Dit is veral waar as die argumente in lyn is met die leser se politieke sieninge en verwagtinge. ‘n Mens het regtig nie baie verbeelding nodig om te kan sien waarheen hierdie jongste storie mik nie, en ons kan nou al sien dat die sukses daarvan onder die vêrregse groep eintlik gewaarborg is. Die doel hiermee is natuurlik om vêrdere stemming teen die swartmense te maak en die kunsmatige skep van haat van blank teenoor swart aan te moedig. (Ek gaan nie weer hier verduidelik dat die swartes nie ons vyande is in die verhaal nie, maar wel die verraaiers, ‘n groot klomp Britse soldate en ‘n groep soldate uit Indië. Die swart regering én hul ondersteuningsbasis gaan volgens alle visioenêre aanduidinge van die toneel verdwyn voordat hulle werklik ‘n gevaar vir die Boervolk in sy geheel kan word. Ek kan nie regtig sê wat van hulle word nie, alhoewel daar bepaalde aanwysers rondom dit is, maar ek kan wel uitwys dat hulle geen aantoonbare rol in die verhaal as sulks speel nie.)

Kom ons kyk nou na die twee tersaaklike simbole in hierdie nuutste storie, naamlik spykertjies en (plastiek) sakkies.

Spykertjies en sakkies.

Ek haal die tersaaklike stuk direk uit my boek Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid? aan:

(5.2.25.2.) Die smeltkroes.
Die smeltkroes word ook aan die tweede vyandelike staatsgreep gekoppel deur die bruin velskoene wat die skielike tweede lig-tydperk vir hom bring:
(214.03) ‘n Nuwe velskoen wat op ‘n plankvloer te voorskyn kom.
(214.04) Die boeke in die kantooren die rol papiere wat daaronder lê.
(Dit verwys na die VVO se samesprekinge.)
(007c07) Die sool van my skoen gaan af.
(317×02) In die Noorde in die Unie is nieuwe veld skoene die spijkerkies val uit die skoene op een hoop en toe is dit als gesmelte lood.
(Die betekenis van die gesmelte lood spreek vanself.)
(455.01 10/10/19) In die Weste in die Unie daar leg banja spijkers op.
(455.02) Toe kom daar nieuwe veldskoen uit. Een veldskoen z’n punt is nog nie klaar nie.
(Dit verwys, soos die stewel in (541), na ‘n staatsgreep. Die skoen is nog nie klaar gemaak nie en word dus eintlik voortydig aangetrek.)
(505.01 08/02/21) Banja skoen spijkers leg op die grond en ek het een hand vol geroeste in mij hand.
(505.02) En niewe veld skoene.
(084×06) (DUPL 084.06) Ek sien ek is by my huis en ek het my rooi skoene aan.

Nou, kom ons kyk wat gebeur hierbo.

Ons sien dat die volk in Noordwes (bruin*) velskoene dra, maar dat die spykertjies uit een van die sole uitval en hy (die volk) dan kaalvoet bly staan. Dit beteken, soos ons hierbo kan sien, dat die regering tot niet gaan want hy verloor sy skoene. (Hierdie beeld is in die enkelvoud gegee, wat beteken dat dit van toepassing sal wees op een van die konserwatiewe groepe. Ek glo dit is die groen groep, d.i. vandag se KP). Die spykertjies verander dan in gesmelte lood, wat baie duidelik na ‘n oond verwys waarin lood gesmelt word, d.w.s. dit verwys na die smeltkroes. Die beeld is ontleen aan Esegiël 22:18-22, saam met Jer. 6:26-29. Laat die huidige kragdadige regterflank lees en solank begin sidder van angs! Hierdie is die hoofrede waarom ek sê dat die enigste hoop wat ons het om weer vry te kan word by persoonlike verootmoediging voor God Almagtig begin. En nee, dit is nie iets wat by massabyeenkomste deur pseudo-politieke verleiers aan u belowe en uitgedeel kan word nie, want dit begin by die individu op sy knieë voor Vader in die binnekamer! Ons sal eers dan as ‘n volk bymekaar kan kom om Koning Jesus met ‘n eenparige skouer te begin dien, en dit begin eers laat in die verhaal as die volk ná die smeltkroes by Prieska bymekaarkom. Baie mense gaan verkies om die ding in eie krag te probeer doen, en dit wys nou reeds in hul uitermate groot ‘slimheid’ as dit by Siener se profesieë kom. As ek hulle maar net kan maak verstaan dat die smeltkroes juis vir hulle lê en wag sal ek die Gees baie, baie dankbaar wees. Daar sál van hulle lewendig aan die anderkant uitkom, maar hulle sal gelukkig nooit weer dieselfde wees nie. Die verbysterende ‘Godlose bravade’ waarmee hulle ons leefwêreld op hul eie politieke voorwaardes reg wil buig en breek sal beslis nie meer daar wees nie!
(*Bruin is die kleur van konserwatiewe politiek in die visioenêre verhaal)

Die simboliek hierbo werk soos volg:

Die ‘skielike tweede lig-tydperk’ hierbo het te doen met die son wat redelik laat skielik agter ‘n dik bank wolke uitkom. Die simboliek stel staatkundige (politieke) vryheid gelyk aan die volle en helder lig van die son. Hierdie vryheid word by twee geleenthede weggeneem deur die vyand, en word simbolies voorgestel as dik wolke wat die lig van die son afsny en ‘n sterk skemer veroorsaak. Die eerste verlies aan vryheid word veroorsaak deur dik swart wolke wat aan Pretoria se kant opsteek, en die tweede deur dik stofwolke wat deur ‘n stormwind vanaf die weste van Europa opgejaag word. Dit word nêrens uitgespel nie, maar hierdie soort stof is normaalweg kenmerkend rooi van kleur.

Daar word twee staatsgrepe uitgevoer teen die konserwatiewe Boereregering wat in die redelike nabye toekoms aan bewind sal kom in die huidige Noordwes. Die eerste staatsgreep speel af in donker en somber omstandighede. Dit is in wese satanies boos en dit gaan gepaard met swart skoene wat die volk kry om aan te trek. En ja, dit het absoluut niks te doen met die huidige, of enige toekomstige swart regering nie. Daai was darem ‘n uiters opportunistiese grootliegstorie wat omtrent die hele volk met ‘n slap riem gevang het!

Die tweede vyandelike staatsgreep bring mee dat die volk (in Noordwes) rooi skoene kry om aan te trek. Hierdie staatsgreep gaan gepaard met ‘n rooi vlag wat deur die vyand opgetrek word in Noordwes. Dit gaan ook gepaard met grootskaalse verlies aan lewens, want die Boervolk gaan deur die smeltkroes in hierdie tydvak van die verhaal. (Dit staan bekend as ‘n ‘groot vlug’ van Pretoria, asook Lichtenburg, na Wolmaransstad se kant toe.)

Skoene is een van die simbole wat (deur die Gees) gebruik is om ‘n regering aan te dui. Om klere aan te hê beteken insgelyks dat die mense ‘staatkundig geklee’ is; hulle het ‘n legitieme regering oor hulle. Net soos in die geval van die kleur van die klere wat die mense dra, dui die kleur van hul skoene ook die bepaalde ideologie aan wat die regering van die dag onderskryf.

Die beeld word egter ook op ‘n ander manier voorgestel, en dit is ‘n klomp (skoen) spykers wat op ‘n hoop lê en roes.

Die kleur van die spykers verander na swart, en dit dra bepaalde negatiewe betekenisse aan ons oor. Een hiervan, binne die konserwatiewe deel van die Boervolk, is ‘n sekere boosheid wat neerslag vind in die manier waarop die Groen Groep ‘n nuwe leier kies en dan besluit om die vyand te gaan aanval. Die leser kan dit opspoor en nalees in die artikel wat oor die ‘kort opsomming’ van die Unieverhaal handel. (Die Groen Groep korrespondeer met vandag se KP.)

Hierdie (swart) geroeste spykers word deur die Verweelbroeke in ‘sakkies’ saam met hulle geneem op hul bepaalde triomftog teen die vyand. Die naaste wat ek aan hierdie sakkies kon kom was dat dit óf na kussingslope verwys, óf na ‘n sak vol ‘ystertjies’ en ‘n ‘rol kabeltou’ wat in die Kolonie te voorskyn kom. Die kussingsloop word visioenêr soos volg voorgestel:
(005a05) Toe skiet die kanon op mense wat daar uitkom …
(wat lei tot)
(479.04) Toe staan aan die Weste kant ‘n klip huis en die voorste stuk ze zink is af en die deur is uit.
(en dan die verweelbroeke)
(228.03) Die mense loop so uit ‘n sink affêre.
(046.01 06/08/15) Ek sien mense wat uitloop en die agterste een het ‘n verweelbroek aan. Met ‘n wit sloop in sy hand.
(124×01 18/12/15) Baie verweelbroeke is alles buitekant, so by ‘n groot sink affêre.

Die kussingslope waarna ek hierbo verwys koppel met ‘n bed wat stuk vir stuk aanmekaargesit word in die verhaal. Die leser sal in die kort opsomming van die verhaal sien dat ‘n vrou met ‘n bruin rok op haar sy op hierdie bed lê. Die bed staan in haar kampplek in die Kolonie, wat min of meer wes van Bloemhof lê. Sy kies ‘n nuwe leier op hierdie stadium en hy lok haar in ‘n onnodige en baie gewaagde aanslag teen die vyand in. Hulle kom uiteindelik baie sleg tweede in hierdie onderonsie. Die vrou verwys na die Groen Groep, oftewel vandag se KP. Die leier word uitgevang dat hy ‘n verraaier is en hy vlug dan na sy vriende in Europa toe. Die tipe vir hierdie man was genl. Louis Botha. Die groep Boere wat hom agtervolg gebruik die ‘rol kabeltou’ (‘hulp’) om teen ‘n baie steil damwal uit te kom in Europa. Hierdie damwal word deur ‘n steil krans vervang in ‘n ander verhaaltjie. Hulle sien in elk geval dan hoe die verraaier sterf tydens ‘n Amerikaanse lugaanval binne ‘n geel dam in Europa.

Die verweelbroeke verwys na ‘n klompie verloopte liberaliste wat baie vroeg in die verhaal onder leiding van hul bevelvoerder tot inkeer kom en dan terugkeer na die konserwatiewe groep toe. Hulle leier dra ‘n (bruin) fluweelbaadjie, wat ‘n glansende goud-bruin verteenwoordig, en die aard van sy ‘politiek’ verskil dus radikaal van die res van die bruin groep. Hy is trouens glad nie ‘n konserwatiewe politieke leier nie, maar kan eerder gesien word as ‘n nuut-bekeerde militêre bevelvoerder wat op grond van sy militêre bydrae ‘n leiersfiguur onder die konserwatiewes word. Hy begin sy loopbaan in die verhaal as die bevelvoerder van ‘n militêre groep in die vyand se kamp. Hy rebelleer egter en loop na die konserwatiewes toe oor as hy besef wat aan die gebeur is en dan as gevolg daarvan tot inkeer kom. Ons ken hom ook as die befaamde man in die bruin pak klere.

Die beeld rondom die geroeste spykers loop redelik direk met die smeltkroes saam, en dit gaan gepaard met groot bloedverlies aan ons kant. Hierdie verwantskap kom reeds na vore in visioen reëls 001f01 en 001f02, waar hierdie twee beelde direk bymekaar staan. (Die tydsverloop tussen die twee stelle gebeure kom egter nie so sterk na vore in die voorbeeld nie; hulle volg nie noodwendig direk opmekaar nie, maar speel darem in dieselfde tydgleuf af.)
(001f01 /10/13) Die twee swarte spykers alles in die sakkies. (001f02) Die diep wal met die rooi rand waarteen die riete staan.

Die rooi grond hierbo in (001f02) vorm ook deel van ‘n verhaaltjie waarin ‘n bloedaartjie onder op Siener se kierie oopbars en die bloed op sy skoen afloop. Hierdie beeld het absoluut niks met die destydse moord op dr. Verwoerd te doen nie. (Dit was nét so ‘n groot liegstorie hierdie wat die ganse volk verneuk het!) Die beeld beteken dat die manne waarop die KP staatmaak voor die vyand sal swig omdat, soos die visioene sê, hulle ‘nie klaargemaak is nie’. Dit gebeur omdat daardie spesifieke groep Boere geestelik nie reg ingestel is nie, maar ook fisies nie opgewasse is teen die vyand nie. Hulle probeer die vryheid in eie krag en slimheid herwin, en hulle betaal uiteindelik ‘n baie duur prys vir hul voorbarigheid om God Almagtig se voortydige visioenêre waarskuwings na eie wil en wens aan te pas.
(180×01 01/03/16) (DUPL 182) ‘n Bos kieries wat klaar gemaak is wat uitgaan.
(182.01 03/03/16) (DUPL 180×01) Een bos Kieries wat klaar es wat uit gaan.
(182×01 03/03/16) (DUPL 180×01) ‘n Bos kieries wat klaar gemaak is en wat uitgaan. (182×02) ‘n Ander bos kieries, wat nog nie klaar is nie maar wat ook uitgaan.
(435.01 08/07/19) Toe staan ek op mij kierrie en onderaan die kierrie spring een bloed aardje oop, en die bloed loop op die grond en op mij veldskoen.

Vêrdere opmerkings rondom moontlike ‘wapenopslagplekke’ in die visioene.

Ek wil ook graag onderstaande visioen voortydig uitwys en verduidelik wat regtig hier aangaan. Ek kan nogal dink dat hierdie visioen op die een of ander stadium aan die jongste duimsuigstorie vasgehaak gaan word as ‘vêrdere bewys’ van die stelling, en ek wil graag hierdie rokerige misvure betyds doodslaan.

(588.01 10/06/23) Ek gaan na Europa oor berge, (588.02) ek kom by ‘n plek en daar lê nieuwe mausers gewere onder planke, (588.03) endjie verder en daar in een hoek lê 2 mense met ‘n laken oor hulle en grond kom ook oor hulle. (588.04) Verder en daar kom ‘n horlosie maar met strepe en tussen die strepe kom die vierkleur met strepe uit.

Reël (588.01) verwys na die donkies (Boerekrygers) wat na Europa gaan om die Duitsers te gaan help. Die berge (probleme) waaroor hulle trek is die Britse magte wat reeds op daardie vroeë stadium van die verhaal by Kimberley en Noordwes teen die nuwe konserwatiewe regering besig is. Hierdie Britse militêre magte kom van Pretoria af en hulle is reeds in die land as die visioenêre verhaal ‘amptelik’ begin.

Reël (588.02) verwys nie na ‘n wapenopslagplek nie, maar wel na twee Duitse generaals met hul gevegsgroepe (en voertuie) wat na Suid-Afrika op pad is. Die leser sal in die kort opsomming van die Unie verhaal sien dat een van hulle as ‘n Duitse motorkar aangedui word. Hierdie motorkar vervoer die Groen Groep se handbyltjie vanaf hul kampplek in die Kolonie tot by die koppie noord van Lichtenburg, en hulle vlug ook daarvandaan na die westekant toe as die Engelse magte hulle verjaag. Die twee mausers vorm die eerste van drie golwe Duitse hulp wat na ons toe sal kom. Ek gee ook die ‘bewys’ hiervoor, soos ons dit in visioen (492) aantref, naamlik: (492.01 13/09/20) In die Kolonie kom twee mausers bij mekaar uit.

Ek wil volledigheidshalwe daarop wys dat ‘n geweer in simboliese terme letterlik ook na ‘n ‘klein kanon’ kan verwys. Die begrip ‘klein’ dui aan dat dit nie ‘n internasionale aangeleentheid is nie, soos in ‘n wêreldoorlog nie, maar dat dit op die kleiner interne vlak lê. Dit is dus bloot vriendelike militêre hulp op ‘n baie klein skaal, soos in ‘hulp tydens ‘n burgeroorlog’.

Die twee mausers (ook wit-skimmel perde) verdeel hier en een groep sluit by die Groen Groep aan, terwyl die ander Duitse groep oënskynlik saam met die Blou Groep gaan. Die Blou Groep gaan lê uiteindelik regoor Vereeniging aan die Vrystaatkant van die Vaalrivier.

Reël (588.03) verwys na die tweede golf Duitse hulp wat kom, naamlik twee donkerblou-skimmel perde. Dit verwys dus ook na twee Duitse generaals met hul gevegsgroepe.

Reël (588.04) verwys na die finale stadium van die oorlog. Die Duitsers kom in vier golwe van hulp hierheen. Die derde een bestaan uit Duitsers in blou klere wat, as ‘n vierde stadium, in mense met wit klere verander. Ek verduidelik in Wat is die Waarheid? dat die Duitsers deur ‘n viervoudige geestelike ontwikkeling gaan. Dit begin met suiwer konserwatiewe politiek (wit-skimmel) wat deur hul verliese en swaarkry in iets meer nasionalisties verander (donkerblou-skimmel). Hierdie kleur verander dan nóg verder in suiwer blou as die Duitse nasionalisme verder deur hul swaarkry gesuiwer word. Die verandering in leierskap het natuurlik ook baie hiermee te doen. Die suiwer blou verander egter hierna in wit as die Gees ook die Duitse volk in iets bruikbaar vir die ganse wêreld verander. Die vrou in wit klere verwys na die Duitse reserwemag wat ons vyand finaal kom vernietig en uit die land jaag sodat ons finaal vry kan word.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: