Slaan oor na inhoud

Art 047: 2010-04-04 Eugène Ney Terre’Blanche: Hoe onsinnig tog …. ‘n onnodige politieke moord op die verkeerde tydstip!

2013/09/10

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria

Ek wil eerstens my medelyde met sy naaste familie uitspreek voordat ek vêrder gaan. Hierdie moord, soos enige van die duisende op die blanke groep vóór dit, was nie net onnodig nie, dit was ook totaal onsinnig gewees.

Een van my eerste reaksies op die nuus dat ET deur twee (van sy) plaaswerkers vermoor is, was om te wonder wat die werklike doel daarmee kon wees. Ek aanvaar dat die grootste een hiervan gaan wees dat dit daarop gemik is om ‘n gewelddadige regse reaksie te bewerkstellig. Ek kan egter nie sien dat dit regtig enige gewig kan dra nie. ET was ‘n belangrike regse leier aan die einde van die vorige bedeling gewees, maar hy was dit lankal nie meer nie. Die destydse gebeure het hom totaal en al as regse leier gediskrediteer en sy AWB het reeds in die 1990’s heeltemal uitmekaar gespat.

‘n Hele paar mense het my gebel en gevra wat nou gaan gebeur; hoe pas hierdie moord by die versteekte visioenêre verhaal in? Ek dink dit is in hierdie opsig miskien belangriker om te verstaan wat die moord NIE beteken nie, want dit speel geen aantoonbare rol in die verhaal as sulks nie. Om die waarheid te sê, die verhaal ken nie iemand soos ‘n Eugène Terre’Blanche, of selfs ‘n beweging soos die AWB nie. Die naaste wat die verhaal aan so iets kom is om die drie huidige hoofstroom ‘blanke’ politieke partye te erken. Hierdie drie ken ons vandag as die koalisie tussen die Vryheidsfront en die KP, naamlik die VF+, wat teenoor die liberalistiese DA geposisioneer is.

En as ek dit sê aanvaar ek dat ons op hierdie stadium vlak voor die beginpunte van die visioenêre verhaal gekom het. Daar is egter nog ‘n hele paar baie belangrike dinge wat moet plaasvind en in plek kom voordat ons by die beginpunt van die verhaal as sulks sal kom. Ons bevind ons tans op ‘n punt in die aanloop tot die visioenêre verhaal waar omdraai of van rigting verander nie meer moontlik is nie: die situasie is nou tot buite alle menslike beheer gedryf! Die volgende ding wat behoort te gebeur is dat die huidige ANC-alliansie mekaar in ‘n burgeroorlog sal aanvat. En dit is waarom ek so sterk aandring op kalmte en selfbeheersing. Die moord is skynbaar daarop gemik om die blanke groep deel te maak van die ANC-alliansie se probleme. Dit lyk vir my so al of die doel daarmee is dat die blanke ingetrek moet word om as ‘n buffer, om as ‘n gemeenskaplike vyand vir die drie strydende regeringsfaksies te dien. Ons moet dus as ‘n weerligafleier dien vir die swartes om hul probleempies met mekaar te oorbrug! Ek is verskriklik jammer dat ET vermoor is, maar die punt is net dat dit nie ons argument is daardie nie, so waarom daar betrokke wil gaan raak? Waarom jouself by ‘n ding gaan inlaat en ‘n kans staan om die hele volk te laat vernietig as Vader juis hierdie situasie toegelaat het om Sy planne te pas? Die huidige argumente in swart geledere laat aan ons ‘n skuiwergat om relatief ongeskonde deur die komende krisisse te kom, so kom ons gebruik dit tot ons voordeel!

Die Engelse moet ook nog ‘n groot groepe soldate na Suider-Afrika stuur, en El Kaeda se planne hier moet ook nog aan die lig kom. En dan is daar natuurlik ook nog my afleiding dat die (werklike) vyand ‘n grootskaalse massamoord op die nie-blanke groepe gaan uitvoer. Hier kom groot moeilikheid, maar tot dan toe is dit van kardinale belang om kalm en beheersd te bly en enige en alle konfrontasie en veral uitlokking te vermy. Ons kans om te veg sal beslis en onvermybaar kom, en dan moet ons oor genoeg gesonde mannekrag beskik om ons verantwoordelikheid teenoor ons volk se toekoms na te kan kom!

Ek het vroeër vandag na Radio Pretoria se uitsending van AfriForum en Solidariteit se nuuskonferensie oor die moord geluister. Hulle het ‘n agt-punt plan voorgestel waarvan een punt my nogal baie interesseer. Ek het al in 2004 geskryf dat ons behoud daarin lê om mekaar te beskerm. Gelukkig is hierdie afdeling van ons volk se (ietwat self-aangestelde) ‘leierskorps’ besig om wakker te word en hul bronne te gebruik om selfbeskerming te begin vestig en aan te help.

Daar was in elk geval baie vraagtekens oor ET gewees, en so het daar stemme in die onlangse verlede na vore begin kom dat sy ‘ou base in die Broederbond’ hom weer as leier van die regse groep wou hervestig. Dit het volgens sommige mense al hoe duideliker begin blyk dat mnr. Gustav Muller van die Suidlanders sy steun toenemend onder die Broederbond se ‘oorhoofse leierskap’ begin verloor het. Die idee hiermee sou wees om die regse flank weereens onder die vaandel van die charisma van mnr. Terre’Blanche en die AWB in een sentrale groep saam te trek om hulle later ‘n finale nekslag toe te kan dien. (Dit is nog heeltemal in lyn met die mees basiese betekenis van die visioenêre verhaal, want hierdie ‘finale nekslag’ is presies wat die Boervolk se vyande beoog met die toekenning van die twee Volkstate wat ons gaan kry – en die Broederbond het ontwikkel in die heel grootste vyand wat ons het!) As dit so was, ás hierdie ‘toekenning en hervestiging’ van ET se leierskap waar is, was hy in elk geval nog nie (weer) sterk genoeg gevestig om as ‘n algemene aanvaarde regse leier gesien te kon word nie. Hy was, met ander woorde, nog nie ‘weer’ belangrik genoeg dat ‘n moordaanslag op sy lewe ‘n algemene regse opstand sou kon bewerkstellig nie.

En dit is wat hierdie moord so sinloos en uit koers uit maak. Daar sal sekerlik gesê word dat hy nie anders of beter as die baie ander moordslagoffers was nie, maar sou so ‘n aanname werklik gewig kon dra? Hy was miskien nog nie ten volle as ‘n leiersfiguur herstel nie, maar hy was minstens darem nog steeds dié ikoon vir regse weerstand gewees. Baie min van die jonger geslag weet nog presies wat die AWB was en waarvoor hulle gestaan het, maar hulle het wel geweet dat ET ‘n uitgesproke ‘regse korrelkop’ was.

Baie mense het van die veronderstelling uitgegaan dat Eugène Terre’Blanche ‘n soort Neo-Nazi was. Ek kan egter nie heeltemal hiermee saamstem nie, want ek is op grond van intiem-persoonlike ondervinding bewus daarvan dat genl. Koos De la Rey sy rolmodel was(*). Daar was sekerlik elemente van die Nazi beweging in die AWB-struktuur teenwoordig, maar ek glo hy was essensieel ‘n Boer wat deur genl. De la Rey bekoor is, maar deur ander sekulêre kragte mislei is. (Ek moet billikheidshalwe hier ook uitwys dat genl. De la Rey ‘n baie sterk voorstaander van ‘n rebellie was.)

Ek wil dit egter baie duidelik stel dat daar geen direkte simboliese koppeling tussen hom en genl. De la Rey op die visioenêre vlak kán wees nie. En enigeen wat die geskiedenis ken sal óók weet dat daar geen konneksie tussen genl. De la Rey se dood en die uitbreek van die sogenaamde Rebellie van 1914 was nie. Hy is doodgeskiet twee dae vóór die rebellie uitgebreek het toe hy en genl. Beyers op pad na Potchefstroom was om die soldate om te praat om nie teen die ‘rebelle’ op te tree nie. Wat meer is, die koeël wat hom doodgemaak het was eintlik vir genl. Beyers bedoel gewees! Die sogenaamde rebellie van 1914(**) het in elk geval om heeltemal ander redes plaasgevind as wat normaalweg deur die begrip ‘rebellie’ geïmpliseer word.

Genl. De la Rey tree wel in die visioenêre verhaal op, maar sy naam en die omstandighede waarin hy kort voor die rebellie dood is vorm bloot ‘n visioenêre tipe vir ‘n Duitse leier wat iewers in die toekoms op ‘n soortgelyke wyse in Europa sy lewe sal verloor. Mnr. Terre’Blanche was inderdaad na my persoonlike wete ‘n De la Rey volgeling, en hy was skynbaar ‘n uitgesproke voorstaander van ‘n gewapende opstand, maar hy kan nogtans op geen wyse soortgelyk aan genl. De la Rey wees nie. Die werklike en enigste kandidaat vir ‘n visioenêre De la Rey word deur die gang van die visioenêre verhaal geïdentifiseer, en hy tree eers heelwat later in die toekoms op in Europa. Die aard van die werklike gebeure in 1914 kan vêrder in elk geval ook op geen wyse as ‘n rebellie gedefinieer word nie. Dit sou dus in elk geval verkeerd van ET gewees het om ‘n rebellie op grond van genl. De la Rey se nagedagtenis aan te stig. Dit sal in beginsel dus nét so verkeerd wees vir die AWB om ‘n rebellie aan te stig in weerwraak op die moord op mnr. Terre’Blanche.

Die leser moet my hier egter baie mooi verstaan. Ek het in my persoonlike sieninge ‘n punt bereik waar my vrou so ‘n week of wat gelede in haar wysheid besluit het om Psalm 28 as Skrif van haar kant af aan my deur te gee. Dit het my gekalmeer en ek vra nie meer met gebalde vuiste nét vir wraak nie. Ek vra weer soos ‘n Dawid: Hoe lank nog Here? Hoe lank voordat U ingryp en hierdie moordenaars, verkragters en diewe plat trap? Die Koning belowe in hierdie Psalm dat Hy wel gaan optree teen ons vyande en hulle gaan verdelg, en ons kan maar net biddend bly wag totdat Hy begin optree. Die hartseer vir my is dat dieselfde regses, wat in hul radeloosheid óók na Hom roep, egter so maklik in eie krag wil optree en weier om te wil verstaan wat werklik in Siener se visioene opgeteken staan. Hulle weier om te wil verstaan dat die Gees ‘n verhaal daarin versteek het wat spreek van ons komende vryheid – maar op Sy voorwaardes en soos Hy dit wil hê, en nie volgens hul sekulêre politieke eie-wil nie.

AANHALING 1:
(*) Die ouer lesers sal dalk onthou dat mnr. Terre’Blanche destyds sonder sy baadjie op die verhoog verskyn het tydens die AWB se ‘oorname’ van oud-minister Pietie du Plessis, toe nog Minister van Mannekrag, se vergadering op Pietersburg. As ek my feite reg het was dit op 23 Mei 1986 gewees.

Ek het as lid van die destydse NP saam met vriende vanaf Rustenburg daarheen gegaan, en so het ek en een van hulle onsself voor die hoofingang van die stadsaal bevind. Daar het ‘n groot gestoei met lede van die AWB ontstaan toe hulle die saal by die voordeur wou binnegaan. En skielik het my vriend (langs my) en ET teenoor mekaar te staan gekom. ET wou by hom weet waarom ons hulle probeer verhinder om die vergadering by te woon, en die vriend het hom daarvan beskuldig dat hy ‘n navolger van Hitler is. ET het daarop geantwoord deur te sê: Nee, jy maak ‘n fout: De la Rey is my man, hy is my held en die man wat ek navolg! ET het daarop ‘n ding gedoen wat my altyd sal bybly as een van daardie skreeusnaakse oomblikke wat soms in ‘n donker en dreigende situasie na vore kom. Ek gee dit hier juis sodat dit openbaar kan word en hopelik sal voortleef. Hy het uitdagend vir my vriend gesê: Armdruk! En daar staan hierdie twee manne toe en armdruk op die skouers van twee van ET se volgelinge terwyl almal rondom ons mekaar met die vuiste en allerhande ander goeters bydam! ET se baadjiemou is op die naat oopgeskeur tydens hierdie gebeure, en dit is waarom hy sonder sy baadjie op die verhoog verskyn het. En ja, ET het gewen, maar ook maar net omdat sy mense rondom hom gehelp het – hulle was te veel vir my en my vriend om suksesvol te kon hanteer.

En nee, ek het lankal niks meer met die politiek te doen nie. Ek het trouens kort ná hierdie gebeure heeltemal met die NP gebreek.

AANHALING 2:
(**) Die onderstaande verduidelikings van waarom ek sê die ‘rebellie’ van 1914 was geen rebellie gewees nie kom uit my twee boeke. Die eerste paar aanhalings kom uit die eerste boek, ‘Siener van Rensburg – profeet of waarsêer – Wat is die Waarheid?’

(1.1.4.) Sy rol en invloed tydens die aanloop tot die Rebellie van 1914.
…….. Een van die heel beste bronne oor die Siener se invloed op die aanloop tot die rebellie word in die amptelike parlementêre ondersoeke na die oorsake van die rebellie gevind. Dit is opmerklik dat oom Niklaas se naam ‘n baie prominente rol in twee van hierdie ondersoeke gespeel het. Die saak nommers wat aan hierdie parlementêre ondersoeke toegeken is, was U.G. no 10 van 1915, asook U.G. no 46 van 1916. (Die getuienis ten opsigte van die laasgenoemde ondersoek is vervat in U.G. no 42 van 1916). Uit sommige van die getuies se opmerkings kry ‘n mens die indruk dat die ondersoeke meer daaroor gegaan het om oom Niklaas die skuldige te maak as om die werklike oorsake van die rebellie te vind. Dit word grootliks bevestig deur die negatiewe uitlatings van die voorsittende beampte tydens die hofsaak ná die rebellie. Uit hierdie verslae blyk dit duidelik dat die Siener se invloed baie diep en wyd op die Afrikaner van sy tyd gestrek het. Vir die rekord wil ek dit egter baie duidelik stel dat Siener van Rensburg die idee van ‘n rebellie op geen stadium goedgepraat of bevorder het nie. Die klagtes teen hom was heeltemal vals gewees. Gesien in die lig van die groter geheel kry ons die indruk dat dit deel gevorm het van ‘n histeriese propaganda-poging vanaf regeringskant om hul geknoeiery met die grondwet en hul samewerking met die magte van die bose toe te smeer. …’

En ook:
(1.2.14.) ‘ …. Die rede waarom ons by Prieska omdraai, is omdat oom Niklaas gesê het in 1914 as Generaal Botha nie Duits-Wes vat nie, dan het die Duitsers nie rede om dit weer te kom vat in hierdie oorlog nie. Dit was teen ons sin dat genl. Botha Duits-Wes moes inneem maar oom Niklaas sê die HERE se weë is nie ons weë nie. Oom Niklaas sê genl. Botha kan nie Duits-Wes vat as hy nie die spoorweg bou van Prieska en aansluit by die Duitse lyn na Duits-Wes om sy troepevoorrade aan te voer nie.
(Opmerking: Dit is ‘n historiese feit dat Botha en Smuts se voorgenome plan om Duitswes vir die Britse kroon te annekseer die werklike oorsaak vir die Rebellie van 1914 was. Die aanloop tot hierdie besluit was deurspek met leuens en bedrog, wat selfs die doelbewuste vervalsing van die landkaart ingesluit het. Hulle het alles moontlik gedoen om die parlement te bedrieg om die veldtog goed te keur. Die giftige veldtog wat hulle teen die ‘rebelle’, en veral teen die Siener gevoer het vorm deel hiervan.)

(1.2.16.) ‘… In 1914 toe genl. Botha en Smuts te kenne gee dat hul Duits-wes wil annekseer vir Engeland, toe belê genl. De Wet ‘n offisiersvergadering op Rooiwal, Koppies, O.V.S. Daar besluit die offisiere dat as genl. Botha Duits-Wes gaan aanval, dan gaan hys hul die Republikeinse vlae en veg vir ‘n Republiek. Toe sien oom Niklaas daar ‘n appel rol en toe die appel gaan lê is dit ‘n pasgebore meisiekind. …..’

En ook:
(1.1.5.) Sy rol en invloed tydens die Rebellie van 1914.
Die Rebellie was vanuit ‘n militêre oogpunt gesien heel duidelik ‘n totale mislukking. Volgens Raath was dit egter ‘n sukses ‘in ander opsigte: Dit was ‘n nuwe en essensiële stukrag wat die vryheidsvlam in die Afrikanerhart hoër laat brand het.’ Dit is ongetwyfeld waar, maar vanuit ‘n profetiese oogpunt gesien lê daar egter ‘n nóg dieper betekenis agter die rebellie. Vir my is dit ‘n ope vraag of ons werklik nog van ‘n rebellie kán praat, behalwe miskien in die teoretiese sin van die woord. As ons die aanloop tot hierdie rebellie deeglik ontleed, vind ons dat dit op ‘n interessante manier verander het. Dit het begin as ‘n paar heethoofde se begeerte om die regering omvêr te werp, maar is deur genl. De Wet verander na ‘n meer algemene poging om die Duitsers teen Botha en Smuts se misplaaste imperialisme te gaan help. Die rebelle het vêrder ook nie offensief opgetree nie, maar is gedwing om hulself te verdedig op hul uittog na Duitswes toe. Dit is mos nie meer ‘n rebellie nie? Die somtotaal van die rebelletog, en dit was die werklike Goddelike doel daarmee gewees, was om die Traktate van 1914 tot stand te bring. Dit is hoekom oom Niklaas net na hul aankoms in Duitswes gesê het dat hulle taak afgehandel is en dat hulle moet teruggaan. Raath haal Boy Mussmann in hierdie verband soos volg aan in ‘Siener van Rensburg en die Rebellie’, Voetnotas Deel 2, nota 803: ‘Nege-uur die more kom genl. Manie Maritz by ons aan met burgers en kanonne. Genl. Maritz is ‘n geharde man, maar sy hart het gebloei net soos baie van ons se voete, toe hy sien hoe ons klere verskeur is en hoe ons vervolg is deur ons eie Afrikaners saam met die Engelsman. Oom Niklaas sê, dat ons nie Maritz se hulp nodig het nie, ons is deur en ons doel is verwesenlik. Genl. Maritz was onkeerbaar. Oom Niklaas sê: ‘Nee, laat staan maar die Botha-troep. Ons is die redding van die volk, selfs van die wat agter ons gejaag het.”

En dan ook uit Wat kom ná Siener? die volgende aanhaling:

Die wit baan.

Ek het in die vorige boek daarop gewys dat Vader die formele staatkundige basis vir ons komende vryheid reeds in 1914 deur hierdie ooreenkoms neergelê het. Van Sy kant af gesien was dit die werklike en enigste rede vir die ‘rebellie’ gewees – dit was nie werklik ‘n rebellie nie. Die ‘rebelle’ het op geen stadium die regering omvêr probeer werp nie, en wou bloot na Duitswes gaan om die Duitsers teen Botha en Smuts se besettingsplanne te help. Botha se propagandamasjien het ‘n rebellie daarvan gemaak om die weermag openlik teen die ‘rebelle’ te kon ontplooi…’.

Botha en Smuts se propaganda het dus ‘n rebellie gemaak van ‘n poging om die Duitsers te gaan help teen hierdie twee leiers se planne vir Duitswes. Hulle moes dit so doen om seker te maak dat hulle Duitswes sou kon annekseer sonder om die kiesers in die Unie teen hulle te laat draai. Dit sou sekerlik gebeur het as broer teen broer te staan gekom het in Botha en Smuts se misplaaste ywer om Duitswes vir die Britse kroon te gaan annekseer. Dit sou noodwendig tot lewensverlies gely het en dit sou in die verkiesingsuitslae teen Botha en Smuts gereflekteer het. Die bewys vir hierdie aanname lê in die vergelykende verkiesingsuitslae vanaf die tyd dat die Nasionale Party gestig is uit protes teen die politieke rigting wat genl. Botha ingeslaan het. Ek het die moeite gedoen om ‘n studie te maak van hierdie verkiesingsuitslae en het gevind dat die verskil tussen die aantal setels oor die algemeen baie bitter klein was – Botha, en Smuts ná hom, het telkens met net ‘n baie klein meerderheid aan bewind gebly tot in 1923. Hulle sou beslis die volgende verkiesing verloor het as die Boere mekaar in Duitswes doodgeskiet het tydens die besetting en anneksasie van daardie Duitse kolonie.
Einde van aanhalings.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: