Slaan oor na inhoud

Art 049: 2010-05-13 Satan se skaakspel gaan misluk!

2013/09/10

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius.
Garsfontein,
Pretoria.

Ek steur my nie normaalweg aan kettingbriewe nie, maar die een hieronder bevat ‘n besonder treffende boodskap vir die Christusgelowiges van vandag. Veral vir ons wat hier in Suid-Afrika woon! Dit is aan my gestuur deur ‘n ou en gerespekteerde vriend van Bloemfontein, wat iemand is wat die betekenis van die verhaal in Siener se visioene instinktief verstaan het toe hy daarmee kennis gemaak het in my eerste boek. Nou, een ding wat ek van hom kan sê is dat hy self baie versigtig vir kettingbriewe is. Hy het dan ook, anders as ander mense, nie gevra of geskimp dat ek die brief moet aanstuur nie, maar hy het dit bloot vir my aandag deurgestuur. Hier is die brief vanaf vriend Mornay Jansen van 13 Mei 2010 aan my:

Die Koning het nog ‘n skuif …..

Jare gelede, in die beroemde Louvre Museum in Parys was daar ‘n skildery met die titel ‘skaakmat’. Dit het die Satan uitgebeeld wat smalend oor sy skaak-opponent uittroon, omdat hy sy opponent se siel gewen het. Die opponent word uitgebeeld as ‘n jong man, sy kop gebuig in vernedering – hy’s verslaan en verslae. Sy gesig is vertrek van pyn – en die satan lag oorwinnend. Daar’s ‘n paar stukkies oor op die skaakbord en die woord ‘skaakmat’ staan oor die skildery geskryf.

‘n Ouerige man stap deur die Louvre en stop by die sataniese skaakspel. Doodstil staan hy vir lank die prent net en bekyk. Toe kry hy skielik lewe en begin uitroep: ‘Dit is ‘n leuen, dit is ‘n leuen!‘. Ander mense in die gallery het kom kyk wat aangaan. Wat is die leuen vra hulle terwyl hy aangaan om dit uit te roep. Die kurator van die museum daag op. ‘Meneer is hier ‘n probleem, kan ek help?’. Die man kyk die kurator in die oë en sȇ: ‘Ek is die Franse skaakkampioen, en ek sȇ vir jou dit is ‘n leuen!’. Die kurator was nog steeds verward; wat is ‘n leuen? Die man wys na die skaakbord en sê: die skilder sal die skildery moet verander, of hy sal die titel moet verander. Kyk, die spel is nie oor nie, dit is ‘n leuen, dit is nie skaakmat nie, want die KONING het nog ‘n skuif!

– ‘n Klein seuntjie met 2 vissies en 5 brode en duisend mense. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif …. en hulle tel 12 mandjies kos na die tyd op.

– ‘n Man met die naam Daniël word gegooi in ‘n kuil vol honger leeus. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor!

– Jesus kom by die graf van Lasarus. Hy’s al 3 dae dood en die graf ruik sleg. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor.

– Die vrou by die put moet deur mans met klippe doodgegooi word. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor… ‘Gaan en moenie langer sondig nie!’

– Die moordenaars saam met Jesus aan die kruis. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor … ‘ Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.’

– Op Goeie Vrydag word die Lam geslag. Die mense skreeu veroordelend: ‘Kruisig Hom, kruisig Hom.’ Hulle spot Hom en slaan Hom. Hulle spoeg Hom en kap Hom met spykers vas aan die kruis. Jesus skreeu met ‘n hortende asemteug en gebarste lippe dit uit: ‘ Eloi, Eloi lama sabagtani – my God, my God waarom het U my verlaat?’ Eenkant staan mense en sê: ‘Ja ander kon Hy red, maar Homself kan Hy nie red nie’. Dit is verby, skaakmat, gaan maar huis toe. Satan leun smalend oor die skouer van die mens, alles is verby, maar dan kom die opstanding Sondag en ek en jy weet: Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor!

Die land is in ‘n gemors. Moorde vind orals plaas. Kinders word wreed verkrag. Mense verloor hul werke, huise, huwelike, lewens, self respek, waardes, morele, harte en verstand … jou lewe is in ‘n gemors. Jy soek, jy klop. Jy roep, jy huil, jy lag, jy raak kwaad, jy voel leeg. Jy voel verlore. Jy soek jou voetspore, maar vind verdwaalde paaie. Satan staan en lag. Dis verby. Sluk daai pil, trek die sneller, gee daai tree oor die rand … vrees is aan die orde van die dag. Vrees bepaal jou kom en jou gaan. Vrees vir jou lewe, vrees vir jou medemens, vrees vir jouself, vrees vir jou gedagtes, vrees vir jou omstandighede, vrees vir môre, vrees vir die herinnering van gister, vrees vir die omstandighede van vandag. VREES …! Maar vandag wil ek vir jou sȇ, die spel is nie oor nie!!!

DIE KONING HET NOG ‘N SKUIF OOR !!!!!!!!

Die koppeling wat ek vanmiddag tussen hierdie kettingbrief en die visioenêre verhaal gevind het spreek vanself hieronder. Daar kom ‘n geweldige groot waarheid hierin na vore, en dit is dat God Almagtig nie net één plan vir die oorlewing van ons volk en ons gelowige vriende reg het nie, maar sommer ‘n hele paar wat agtermekaar in ons guns sal saamwerk. Ek glo, en dit met stewige grond onder my voete, dat die eerste skuif wat Hy gaan maak direk voor die deur lê. Dit is om die regering van die dag toe te laat om self in die gat te val wat hulle vir ons gegrawe het. En dit is nie asof Hy iets vreemds gaan doen nie – Hy gaan bloot niks doen om te keer sodat hulle dit aan hulself kan doen! Ons kan aanvaar dat die grootste gros mense in en rondom die regering van die dag die Boervolk wil uitmoor…. en ons gaan met arms gevou staan en kyk hoe hulle dit aan mekaar doen! Die verskillende groeperinge onder hulle staan op die punt om aanmekaar te spring. Moenie stres oor die jongste ‘ligte straf’ wat mnr. Julius Malema van die ANC ontvang het nie(*), want dit is maar net deel van die finale skrif aan die muur vir die huidige regering! Ek het jare gelede, as Oupa Baard, al gesê én geskryf dat ons moet begin voorberei vir ‘n post-ANC regeringstydperk. Ek is destyds van regs uitgelag, en selfs beledig daaroor, maar vandag word dit al baie wyd so aanvaar!

Hou moed, ons wat glo sál lewendig anderkant hierdie berg voor ons uitkom – die berg is nie regtig so hoog soos dit op hierdie stadium mag lyk nie! Hou moed, want ons Koning het reeds ‘n plan gemaak vir ons om anderkant die berg te kom, en die roete wat ons moet volg om daar te kom word in Siener se visioene uitgespel …. vir hulle wat bereid is om die visioenêre getuienis voor ons te aanvaar, in elk geval! Ek is nie ‘n profeet soos Siener nie, maar ‘n mens hoef nie een te wees om die gang van die visioenêre verhaal te kan verstaan en tot eie voordeel uit te buit nie. Dit is per slot van sake waarom ons die verhaal vanaf God Almagtig ontvang het. Daar is ‘n klein groepie mense wat rééds verstaan dat Hy ons nie soseer óór die berg gaan lei nie, maar dat Hy in werklikheid die berg voor ons gaan gelykmaak. Maar dit gaan ongelukkig by die oorgrote meerderheid mense verby omdat hulle nie nóú wil hoor wat die Gees vir ons wil sê nie. Party is bloot te polities hardekop daarvoor, terwyl ander weer gewoon ongelowig is. Dit is heeltemal vermybaar, maar dit is die mense wat deur die smeltkroes sal moet gaan in ruil vir hul hardkoppige ongelowigheid van nóú!

En nee, ek praat nie hier van die vlugtog wat die Suidlanders se leierskap so ywerig aan die volk probeer verkoop nie! Dit maak nie saak hoe mooi hulle dit probeer bewoord en bewimpel nie, maar daardie poging is niks meer as ‘n verleidelike weglok om blindelings weg te hardloop na ‘n onnodige volksdood toe! En een van die grondredes vir hierdie fout is die ou, ou kwaal van blinde leiersaanbidding. Hulle weier om die Gees te glo en verkies om eerder alles wat hul (ver)leiers sê vir soetkoek op te eet. Ek kan dit nie duidelik en hard genoeg vir my volk stel nie: Moenie dáár gaan nie, u gáán u lewe weggooi, want u loop in ‘n lokval in wat baie sorgvuldig teen ons beplan en opgestel is!

Die Suidlanders se leiersgroep in sy geheel is nie noodwendig skuldig hieraan nie. Ek dink trouens hulle is bloot maar net heeltemal naïef, want hulle het toegelaat dat ‘n paar wolwe in skaapsklere hulle breinspoel om summier te glo wat aan hulle in die naam van Siener opgedis word! Dit is alles goed en wel om ‘n vurige Boere-nasionalis te wees, maar as dit eers eenmaal jou sin vir balans verdring het en in werklikheid jou godsdiens geword het, het jy ‘n baie groot probleem ontwikkel! En die ergste van alles is dat hierdie mense intelligent en insigryk genoeg is, of dan minstens behoort te wees, om te kan verstaan hoe erg hulle aan die neus rondgelei word. Dat hulle dit nie kan insien nie is iets wat ek nie mooi kan kleinkry en verstaan nie, want dit sluit (na my mening) so direk aan by die vraag in die Bybel: Waarom wil julle dan verlore gaan, Israel? En ja, die werklik hartseer vir my is dat hierdie mense geen troos of verskoning vir hul besluite gaan vind nie. Die moeilikheidmakers het my suksesvol aan die regse gemeenskap bemark as ‘n opperste liberalis en leuenaar, en die volgelinge het verkies om hulle onvoorwaardelik te glo. Hierdie mense is in alle liefde en met alle goeie bedoelinge van my kant af oor ‘n tydperk van by die sestien jaar gewaarsku teen die gevare wat voorlê, en hulle gaan maar net die verskrikking daarvan alleen moet dra.

Ek weet daar word in die dampkringe van die inligtingsgemeenskap, soos onder andere op AKSKA, gesê dat profesieë nie ‘n goeie bron van inligting kan wees nie. Dit is egter ‘n baie groot denkfout, veral wat Siener se visioene betref, want die verhaal wat die Gees daarin weggesteek het spel die toekoms baie duidelik uit – mits ‘n mens bereid is om na die stil stem van die Gees te wil luister. Ek wonder of hierdie mense nie dalk hul basiese ongelowigheid in God Almagtig op hierdie verskuilde manier vir hulself probeer verbloem nie.

Ek het darem onlangs die plesier gehad om te sien dat die mense op AKSKA uiteindelik moes erken dat ek in een opsig korrek was. Ek het minstens tien jaar terug al begin sê, sonder dat ek oor enige kwalifikasies in die ‘verwerking van inligting’ beskik, dat die verskillende faksies in die ANC-alliansie mekaar fisies gaan aanvat. Hulle aanvaar en erken nou dit is aan die kom, en ek glo hulle sal uiteindelik óók moet erken dat ek korrek was oor die ander dinge waaroor hulle nou (nog) kibbel. Ek mag dalk verkeerd wees met my tydsberekening, maar ek glo ek is wel in die kol met wat nog moet gebeur voor die verhaal kan begin. Baie kortliks gestel is ek op rekord dat ek verwag dat die aanloop tot die visioenêre verhaal die volgende hoofpunte gaan oplewer:

(a) Ek verwag ‘n swart burgeroorlog baie binnekort, waarby El Kaeda op ‘n manier betrokke kan wees. Niemand kan regtig sê hoe lank die huidige staatkundige gemors nog sal voortduur nie, maar ek twyfel of die ekonomie sterk genoeg is om dit vir nog veel langer te dra. Ek weet ook nie of die koppe in die regeringstrukture koel genoeg is om die oplaaiende interne politieke druk en hitte veel langer (suksesvol) te kan hanteer nie. Ek mag dalk heeltemal verkeerd wees in my siening, en die kanse is sekerlik goed daarvoor, maar ek glo in hierdie verband dat die sokkertoernooi miskien nog sal begin, maar ek twyfel of daar ‘n finale eindfluitjie in hierdie toernooi geblaas gaan word. Die verwagte swart burgeroorlog is ‘n feit en dit gaan veroorsaak dat die regering van binne af inmekaar val. En dit is maar net die begin van die ‘sports’!

(b) Groot Brittanje gaan twee groepe soldate na Suider-Afrika stuur as gevolg van die gevaar wat El Kaeda vir hul belange in Suider-Afrika inhou. Hulle sal dit moet doen, want hulle sal doodgaan van die honger as hulle hul inkomste uit Afrika moet verloor. Die direkte en oorweldigende invloed van die Konserwatiewe deel van die nuwe Britse koalisieregering maak hierdie soort optrede natuurlik baie moontlik. Dit is iets wat glad nie in lyn sou wees met die vorige Arbeidersregering se beleid nie, veral omdat hulle die Islam so goedgesind is nie.

(c) Ek glo die vyand gaan ook die een of ander biologiese wapen aanwend wat op die swart genetiese stelsel sal fokus. Dit gaan ‘n geweldige vermindering in swart getalle meebring, wat iets verklaar waarna ek reeds in die eerste boek verwys het en waaroor ek al baie gewonder het. Die verhaal ontbloot dat die swartmense geen aantoonbare rol in die visioenêre verhaal speel nie. Ek het maar eers later begin verstaan dat hulle nie kan nie omdat hulle skynbaar geoormerk is vir uitwissing. Die visioen wat Siener hieroor beskryf het toon dan ook aan dat die regeringsboom in ‘n gat in die grond verdwyn, wat in werklikheid beeldspraak vir ‘n graf is.

(d) Die finale been van die aanloop tot die visioenêre verhaal sal bestaan uit die toekenning van twee Volkstate aan die Boervolk, dit wil sê letterlik die inwerkstelling van Klousule 7 van die Vrede van Vereeniging van 1902. Dit beteken, ‘n bietjie anders gestel, dat die twee Boererepublieke van die laat 1800’s weer herstel sal word. Dit sal die weg oopmaak vir die Britte en die verraaiers om te kan klaarmaak wat hulle tussen 1899 en 1902 nie kon regkry nie, en dit is die uitwissing van die Christusgelowige Boervolk. Van hulle kant af gesien moet ons uitgewis word, want ons is die simbool van Koning Jesus Christus se Koninkryk hier op aarde en Sy heerskappy daaroor. Hulle moet ons uithaal om met reg te kan sê dat hul god die koning van die wêreld is.

Baie seën vir u,
Frik Pretorius.
———————————————————————————————————————

Aanhaling (*):
http://www.news24.com/Columnists/Hlengiwe-Mnguni/Whos-afraid-of-Julius-Malema-20100513
News24:
Who’s afraid of Julius Malema?
2010-05-13 09:25 Hlengiwe Mnguni

Is embarrassment a foreign concept to the ANC? Surely they must know how bad it looks for them when all the punishment they are able to dish out to Julius Malema is a fine, an apology and classes?

Despite the opinions of analysts, I still hoped that for once that the ANC would be firmer. I had hoped the ANC would not relegate South Africans to the role of spectators in the unending drama of political sparring within the ruling party.

I had hoped the country’s irritation with Malema would be enough for them to rise up out of party politics and show not only South Africans, but also the world, that the ANC is bigger than party politics.

I had hoped they would realise that as a party elected to govern, their first responsibility lies with the people they govern.

That the disappointment of millions of people should be sacrificed for the sake of one man whose contribution to society still remains unclear erodes the party’s credibility even more.

I had hoped at least for a suspension. But like the ANC is always quick to remind people on Malema: It’s an internal matter. And that excuse has worn thin with outsiders.

The ANC has had a lot of time to adjust to the reality of not being a liberation movement answerable only to itself.

Malema has insulted the dignity of multitudes of people, organisations and sections of the South African population.

That it took an unflattering comparison of Jacob Zuma to Thabo Mbeki to get some reaction from the ANC shows up the ANC as a party obsessed with itself.

The sanctity fragile national unity can be shattered with little consequence, but the image of the President of the ANC is sacred seems to be the message.

While the ANC has a lot that it can be proud of, but its descent into a position where the kingmaker of formidable men and women turns out to be a crude youth leader should be cause for embarrassment.
What a pity the ANC is scared of Julius Malema. He would have made the perfect sacrifice in a South Africa where racial tensions have suddenly flared – with some help from him.

But perhaps the ANC leadership knows what it is doing. They are more likely to know Malema better than the rest of us.

Perhaps while they seem to bow down to their own internal pressures to let him off lightly, there are some that know better than most that two years will be too long for Malema to bottle up a part of his personality that has become his trademark.

By putting him on probation of sorts they have perhaps ensured that in the very near future Malema will use the rope they have given him to hang himself.

But even if that is true, they should still be embarrassed that it has come to this.

Einde van aanhaling.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: