Slaan oor na inhoud

Art 054: 2010-10-12 Het Malema uiteindelik vêr genoeg gegaan?

2013/09/11

http://www.sienervanrensburg.co.za.
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek wil dit eerstens weer duidelik stel dat die aanloop tot die visioenêre verhaal NIE in Siener se visioene aangetoon word nie. Die volgorde van gebeure wat ek kon uitsorteer is egter almal afgestem op die beginpunte van die visioenêre verhaal: Siener het dit nie gesê nie en dit is alles beredeneerde afleidinge wat ek self gemaak het. Die basis hiervan is dat die aanloop tot die verhaal slegs langs ‘n baie beperkte lyn van gebeure kán ontwikkel. Die ANC kom tot ‘n val as gevolg van interne struwelinge, en dit lei uiteindelik tot ‘n blanke verkiesing van ‘n blanke regering in Noordwes Provinsie. Hierdie proses vorder baie stadig, maar tot dusvêr het daar darem meer gebeur wat my stellings as korrek bewys het as andersom. Die kern van wat ek sê is volgens alle aanduidinge dan ook reeds in plek en die praktiese situasie is besig om al hoe vinniger in daardie rigting te ontwikkel.

My vraag vandag is: Hoe lank nog voordat die broeiende twis binne die ANC-alliansie tot uitbarsting kom? Daar is al baie hieroor gepraat, onder andere op hierdie artikelblad, maar tot dusvêr het daar nie regtig iets ‘groot’ gebeur nie. Maar miskien is die probleem juis dat ons allerhande groot dinge’ verwag terwyl die proses eerder uit klein dingetjies bestaan wat geleidelik tot ‘n bepaalde plofpunt sal opbou. En ek glo nie ons kan eers begin dink hoeveel van hierdie klein dingetjies regtig besig is om op ‘n daaglikse basis te akkumuleer nie. Die gewig hiervan sal naderhand só swaar word dat dit die regering inmekaar sal laat sak. Die boom wat Siener sien pluiens het doen dit meteens en baie onverwags, en ek dink dit is presies wat ons kan verwag. Hierdie eerste been van die aanloop tot die visioenêre verhaal word daarna voltooi as die regering en sy ondersteuningsbasis in ‘n graf wegsak.

Niemand kan meer ontken dat die drie ANC-vennote selfs openlik met mekaar begin meeding het om die regeringsfunksie te beheer nie. Daar het egter in die afgelope jaar of wat ‘n vierde rolspeler na vore getree in die persoon van Julius Malema en dit lyk npogal of hy die een is wat die vonk in die kruitvat kan gooi.. Elke groep glo klaarblyklik dat hy as die enigste oorwinnaar uit die stryd sal tree, en nie een van hulle sal huiwer om maksimum geweld toe te pas om hierdie ideaal te bereik nie.

Nie een van hierdie groepe hou egter rekening met die (eintlike) vyand se beplanning nie, en dit is om al hierdie swart groepe plat te veeg en uit te haal nadat die huidige regering tot ‘n val gekom het. Ek sal in ‘n volgende artikel hierop uitbrei, maar ‘n korrespondent het my van inligting voorsien wat my beweringe perfek ondersteun. Dit gaan onder andere oor ‘n visioenêre openbaring wat ‘n bekende pastoor ontvang het wat hom in staat gestel het om ‘n uiters interessante profesie uit te spreek. Maar dan is dit natuurlik óók so dat ons nie juis meer ‘n profeet nodig het om dit vir ons te sê nie: Afrika se politieke geskiedenis lê kant en wal vol van hierdie soort gebeure!

Maar waar staan ons vandag?

Die onderskeie rolspelers in die regeringsalliansie het mekaar tot dusvêr erg aangeval, en dit was nog deurgaans grootliks Malema versus iemand, maar dit was duidelik alles net verbaal gewees. Die ANC was skynbaar tot dusvêr maar net besig met hul voorbereidings om van die ander twee vennote in die regering ontslae te raak. Een van die mees basiese dinge waarvoor hulle gereedmaak is om so gewelddadig moontlik teenoor hul teenstanders op te kan tree, want dit is Afrika se manier om politieke diplomasie te bedryf. Malema het homself in hierdie opsig bewys as die stormram wat deur ‘n drukgroep binne die ANC-party gebruik word om gewelddadige polarisasie in swart geledere af te dwing.

Die leser het dit dalk al so ‘n bietjie vergeet, maar die uwe het nog in Bloemfontein gewoon toe Malema oorspronklik president van die ANC Jeugliga geword het. En let wel, hy is nie regtig in hierdie posisie verkies nie hoor, hy is daar ingeslaan (en gebreek) deur sy volgelinge. Die vergaderings waarop hy ‘verkies’ is het by die Technikon begin, maar is uiteindelik na die Universiteit verskuif nadat hulle by die Technikon uitgegooi is. Die volledige skade aan hierdie twee instellings se geboue en ander infrastruktuur is nooit bekend gemaak nie, maar ons het wel uitgesorteer dat dit baie, baie geld beloop het! En alles daarvan was kwaadwillige saakbeskadiging wat deur verskillende groeperinge binne die liga aangerig is.

Maar so word Malema ook hierdie keer deur sy teenstanders gedreig dat hy ‘reggesien’ sal word as hy nie ophou met sy stories rondom die nasionalisering van die myne nie. Ek dink nie hy moet hierdie dreigemente vlak kyk nie, want daar is ‘n verskil tussen hierdie dreigemente en die voriges wat hy al ontvang het. Die verskil is dat die uiters militante National Union of (Black) Mineworkers, NUM, reguit sê dat hulle nie sal huiwer om die wet in eie hande te neem as hy nie ophou met sy pogings om die myne te nasionaliseer nie. (Hy is natuurlik ook steeds besig om die leier van die SAKP vir die soveelste keer rondom ‘n ander saak uit te daag en te irriteer. Hy is sélf ‘n jongman met vêrreikende sosialistiese sieninge, maar daar kan geen twyfel meer wees dat hy sy mes vir die leier van die SAKP in het nie.)

Dit maak van hierdie aansprake van Malema iets besonders, want dit bring ‘n praktiese kinkel in die kabel wat nie weer so maklik reguit getrek sal kan word nie. Dit is ‘n stelling wat op net een van twee maniere uitgekanselleer kan word: Malema moet óf sy woorde terugtrek en stop, óf NUM gaan hom en sy gevolg plat trap. Ek kan nie sien dat Malema dit gaan doen nie, want hy het reeds verby ‘n omdraaipunt beweeg met sy poging. NUM sal verseker die reg in eie hande neem, en hulle sál dit doen, want hul motivering is dat Malema se planne 500,000 swart mynwerkers hul werk kan kos. En ja, NUM is een van die mees militante swart organisasies wat ons in Suid-Afrika het. Hou vas die hoed en staan terug in die skaduwees in, want hier kan dalk heel gou groot ‘sports’ kom! Dit is nie ons geveg nie, en hierdie manne speel nie voetjie-voetjie met mekaar as hulle eers aan die gang gekom het nie.

Hierdie uiters interessante verwikkeling onthul natuurlik ook ver meer as bloot nét Malema se manewales. Dit wil vir my voorkom asof die media ook weer besig is om kole te begin gooi op die broeiende onmin in die ANC-alliansie. Hulle was vir ‘n rukkie redelik stil gewees, maar stook skynbaar nou weer die vure met groot en ywerige entoesiasme. Dit sê vir my dat die tydsberekening van die mense wat werklik agter die probleme in ons land sit dalk nou in plek kan begin kom. Ek het elders reeds in meer detail hierna verwys, onder andere in albei my twee boeke, maar daar is iets soos ‘n meesterplan aan die werk om die (Brits-georiënteerde) Ryk van die Antichris in sy finale vorm in Suider-Afrika op te rig.

Daar is geen twyfel by my dat sekere van die senior mense in die voormalige NP regering agter hierdie poging sit nie. Ander skrywers vóór my het ook na hierdie aangeleentheid gekyk en het dan ook beter argumente hieroor op die tafel geplaas as ek. Die basis van die dinge wat ons nou sien gebeur is reeds vóór die ‘verkiesing’ van 1994 beplan en in plek gekry. Dit sal my nie verbaas as hulle selfs agter Malema sit nie, want sy optrede pas hul saak nogal besonder goed!

Dit spreek vanself dat hierdie poging gesinchroniseer sal word met gebeure in Europa, want dit is waar hul base se HK is, in Londen. Die teenpool hiervan is die Vatikaan se veldtog in Europa om die voormalige Heilige Romeinse Ryk weer te laat herleef. Hierdie poging is, oppervlakkig beskou in elk geval, baie vêrder gevorder as die een van die Britse Vrymesselary. Dit het reeds sigbaar vorm begin aanneem met Duitsland as die leier in die EU – en hulle is tans heel duidelik besig om hierdie leiersrol te konsolideer en te verstewig. Die versteekte visioenêre verhaal verduidelik hierdie komende stryd in groot detail.

Groete,
Frik Pretorius.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Aanhaling:
http://www.iol.co.za/news/politics/beware-wrath-of-miners-malema-told-1.684792?showComments=true
Beware wrath of miners, Malema told.
October 9 2010 at 11:45am
By Carien du Plessis
Youth league president Julius Malema’s slash-and-burn campaign against the ANC alliance continued unabated this week – but he might finally have bitten off more than he can chew.
This week he took on the National Union of Mineworkers (NUM) and then tried to undo the merger of Medunsa and the University of Limpopo, pre-empting a government announcement that a task team would investigate its problems.
Now the NUM has hit back, warning that miners would not hesitate to take the law into their own hands and sort Malema out if he didn’t shut up.
‘This is an industry where you must not play with the emotions of people,’ NUM spokesman Lesiba Seshoka said, saying it was quite a different environment to a university.
The spat between the league’s enfant terrible and one of South Africa’s toughest unions erupted in a war of words after Malema urged that the mines be nationalised. The NUM responded by calling the league ‘juvenile’, warning that loose talk could cost half a million jobs.
League spokesman Floyd Shivambu retorted, saying they were ‘seriously considering’ setting up branches at shafts.
On Friday, ANCYL secretary-general Vuyiswa Tulelo moved to distance the league from Shivambu’s comment, saying it was ‘an idea that (Shivambu) got wherever’ and it still had to be brought to the league’s leadership structures.
Seshoka wryly said establishing league branches on mines would be a ‘revolutionary move’, and mineworkers were tough people, known to express themselves violently.
Perhaps still mindful of his booing at the SACP’s congress last year, Malema also caused havoc this week for Blade Nzimande, the SACP general secretary and Minister of Higher Education, by promising irate Medunsa students in Pretoria he would personally push for the undoing of its merger with the University of Limpopo, 300km to the north.
Nzimande and Health Minister Aaron Motsoaledi scrambled to convene a press conference on the sidelines of the SA Democratic Teachers Union congress in Boksburg on Thursday to explain that a task team was already looking into the matter.
Analyst Steven Friedman from the Centre for the Study of Democracy said it was vintage Malema ‘bully politics’. ‘It is the kind of politics that says ‘you tried to discipline me, and I am a tough guy and will come and throw my weight around’.’
Malema and others in the league might yet face disciplining by the ANC for storming the stage at the ANC’s national general council in Durban last month. It might be a safer bet than facing the wrath of the mineworkers.
Einde van aanhaling.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: