Slaan oor na inhoud

Art 057: 2010-10-18 Skrif ontvang – die Koning het geantwoord!

2013/12/06

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

‘n Baie goeie vriend van my, ‘n man met die naam Beyers, het my vroeg-vroeg vanoggend gebel en my met baie goeie nuus verras. Hy is ‘n professionele mens en is geruime tyd al besig met ‘n ingewikkelde projek wat redelik gesukkel het om sigbaar te realiseer. En vanoggend bel hy my toe om te sê dat dit nie net sterk aan die gang gekom het nie, maar dat dit skielik ook meervoudig van aard geword het. Ek was baie bly saam met hom hieroor en het hom dan ook diep uit my hart geluk gewens – ek gun hom hierdie sukses want ek het ‘n baie goeie idee van hoe hard hy daarvoor gewerk het. En omdat hy werklik ‘n baie goeie vriend is was dit ook vir my besonder lekker om hom die Here se seën te kon toebid dat die projek geseënd en suksesvol sal wees.

En toe, so twintig minute later, kry ek ‘n SMS van hom af wat sê: Skrif gekry ….

Maar nou moet ek darem eers iets verduidelik van hierdie ‘Skrif gekry-storie’. Daar is baie mense wat nie mooi verstaan wat dit is, hoe dit werk, en wat dit beteken nie. Ek wil baie ernstig en mooi vra dat u nie die idee sal verwerp net omdat u dit nie ken of verstaan nie.

Skrif ontvang is een van die maniere waarop God Almagtig direk met Sy kinders praat. Die basiese beginsel hiervan is dat die Gees die een of ander kennisbasis waaroor ‘n bepaalde persoon beskik gebruik om iets aan hom of haar duidelik te maak – letterlik om met iemand ‘te praat’. Hierdie beginsel maak veral sin omdat ons ook die gebruik het na die Bybel as die Woord te verwys: Hy gee letterlik sy Woorde aan ons op hierdie manier. Ek weet uit persoonlike ondervinding dat Hy nie net die Bybel hiervoor gebruik nie. Die Bybel vorm egter wel die algemene basis van die manier waarop Hy die Christusgelowige groep bereik.

Nou, wat gebeur is dat die Gees op die een of ander manier ‘n aanhaling uit die Bybel onder so ‘n ontvanger se aandag bring. Hy gee letterlik op hierdie manier [reeds] bekende Skrif vir iemand terug, MAAR die spesifieke betekenis daarvan word op daardie punt bepaal deur die omstandighede waarin die ontvanger homself bevind. ‘n Baie eenvoudige voorbeeld hiervan kan dalk só lyk: Iemand wonder byvoorbeeld wat hy [of sy] met ‘n bepaalde nuwe en onbekende situasie in sy lewe moet maak. As die Here so ‘n persoon met Skrif wil antwoord, gee Hy dan gewoonlik iets uit die Skrif wat by die persoon se heersende situasie en gemoedstoestand inpas. Hy gee aan die persoon leiding, inligting, waarskuwing of troos op hierdie manier. Die Skrif spreek hom dus aan binne die konteks van sy situasie en dra op daardie manier die een of ander Goddelike boodskap aan hom oor rakende sy omstandighede.

Dit is egter belangrik om te weet dat die Gees slegs Skrif direk aan iemand kan teruggee as die persoon minstens self vantevore reeds Skrif in die gemoed [geheue] ingesit het – hoe meer jy dus insit hoe beter. [Hierdie is egter regtig nie die alfa en die omega van die saak nie, want die Here gebruik ander maniere ook as Hy wil, of as Hy moet – en Hy kom ons al die pad tegemoet as ons tekortskiet, hoor!] Dit sal tog sinloos wees vir die Here om met iemand op hierdie baie direkte manier te probeer kommunikeer wat nie weet waarvan Hy praat nie. Die Gees gebruik sleutelbegrippe uit inligting wat so ‘n persoon reeds ingeneem het om die een of ander boodskap aan hom of haar oor te dra. Vra gerus hiervoor; u word dalk deel van hierdie wonderlike ervaring!!

Die ander ‘normale’ manier wat Hy hiervoor gebruik is om Skrif [op ‘n onafhanklike wyse] deur ‘n persoon aan iemand anders oor te dra. Ek het hierbo verduidelik dat die Skrif wat ‘n mens ontvang iets vir hom of haar persoonlik beteken. Wat egter so wonderlik is aan die saak is hoe die Gees presies dieselfde Skrif na iemand anders kan kanaliseer deur dit letterlik vanaf persoon A na persoon B te laat aangee, en om dan ‘n totaal en al ander boodskap aan persoon B deur presies dieselfde stuk Skrif te gee. Dit is egter baie belangrik om hier te verstaan dat dit iets is wat heeltemal spontaan en sonder enige bybedoelinge of doelbewuste optrede gebeur. Ek dink so ‘n ‘aangee-aksie’ sal niks vir die tweede persoon beteken as dit kunsmatig moet gebeur nie – dit sal bloot leeg by die ontvanger verbygaan omdat daar ‘geen boodskap’ vir hom in die betrokke Skrif is nie.

Ek sal hieronder verder verduidelik, maar dit is presies wat vanoggend met my goeie vriend Beyers en myself gebeur het. Die Skrif wat hy ontvang het, het hy in sy vreugde en blydskap spesiaal met my gedeel, maar in die proses, sonder dat hy dit besef het, het die Here my deur dieselfde stuk Skrif geantwoord op my artikel van Sondag 17 Oktober 2010. Daar is geen manier hoe Beyers dit kon geweet het nie, want sy persoonlike omstandighede is van so ‘n aard dat hy geen toegang tot die internet het nie.

Ek kan nogal dink dat die praktiese proses van ‘Skrif ontvang’ van mens tot mens sal verskil, maar in my geval flits daar ‘n kort verwysing na die een of ander Skrifgedeelte deur my gedagtes. Ek het al geleer om alles te los waarmee ek besig is en die verwysing dadelik neer te skryf. Doen dit dadelik as dit met u gebeur, want dit kom gewoonlik baie onverwags, baie saggies en dit is baie vinnig weer weg. U kan dalk dink dit is bloot verbeelding, maar skryf dit in elk geval neer en hou rekord daarvan. Dit is ‘n vreemde soort verbeelding as dit oor tyd ‘n definitiewe en herhalende patroon begin aanneem – soos dit die geval met my is.

Ek moet egter ook hier sê dat ek die afgelope tyd ook boodskappe, inligting en bemoediging deur drome ontvang. So het ek onlangs Skrif op ‘n ietwat lagwekkende manier in ‘n droom ontvang. Ek het in die nag van 22-23 Maart 2010 gedroom dat ek ernstig besig was met voorbereiding om iets soos ‘n Gesang tot eer van God te sing. Ek droom my oudste seun, wat in my droom so om en by sewe jaar oud was, en ‘n maatjie staan naby my. My seun staan lank en baie aandagtig na my en kyk, en sê toe vir sy maatjie: Jislaaik, ‘n mens moet darem erg benoud en desperaat oor jou sondes wees as jy so baie moeite doen om Psalm 7 te wil sing. En ja, hierdie Psalm het [vir my] baie nou gekoppel met Psalm 85 wat my vrou kort voor dit aan my gegee het!

Dit gebeur ook van tyd tot tyd dat iemand anders my kontak en byvoorbeeld sê dat hy of sy vreeslik baie aan my dink as hulle aan die of daai stukkie in die Bybel dink, of terwyl ‘n spesifieke stuk Skrif gelees word. Van die heel belangrikste boodskappe wat die Gees na my deurgestuur het, het juis op hierdie manier gekom.

Hierdie ‘Skrif ontvang’ is iets wat eers relatief onlangs in my lewe gekom het. Miskien was dit vroeër daar, maar ek kon dit nie hoor nie omdat ek nie regtig aan hierdie soort dinge geglo het nie – totdat dit begin gebeur het! Dit is gewoonlik die een of ander stukkie uit die Bybel, maar soos ek hierbo gesê het is dit nie noodwendig altyd so nie. Die grootste openbaring rondom die Godheid wat ek tot op datum ontvang het, het byvoorbeeld uit ‘n baie sekulêre boek gekom. Ek het baie ernstig gevra vir spesiale openbaring, en hierdie boek was die antwoord wat ek gekry het. Die boodskap wat vir my uit daardie boek na vore gekom het, het my geloofslewe oneindig versterk, en het dit selfs vir altyd verander.

In elk geval, in my geval het ‘Skrif ontvang’ tipies altyd met my roeping en my werk rondom Siener se visioene te doen. So het ek pas Sondag 17-10-2010 aan die volk bekend gemaak dat ek op 31-08-2008 Skrif ontvang het uit Jes. 16:14. Hierdie boodskap lui dat ons binne drie jaar, soos die jaar van ‘n dagloner, vry sal wees! Al die kommentare wat ek in die hande kon kry beskryf hierdie ‘jaar van ‘n dagloner’ as presies ‘n jaar lank. ‘n Dagloner is iemand wat sy loon, en veral die tyd waarin hy dit verdien het, baie fyn moes dophou omdat sy loon so min was en hy so hard daarvoor moes werk. Sy jaar-tydperk van diens was dus baie presies bereken en toegepas! Die boodskap wat die Gees in hierdie geval aan die volk deur my deurgegee het sê egter dat ons, wat tans nog soos dagloners deur die bose stelsel rondom ons misbruik word, in MINDER as presies drie jaar vanaf 31 Augustus 2008 vry sal wees! Dit sal naby aan drie jaar wees, maar beslis minders as dit, en soos ek aangetoon het is daar nog so tien maande oor voordat die tyd verstreke is.

Ons moet egter darem ook ons voete stewig op die grond hou. U besef natuurlik dat ons absoluut geen waarborg het dat pastoor Weitz se profesie, wat ek in die vorige artikel behandel het, wel gaan realiseer nie. Ons het ook geen waarborg dat Siener se profesieë waar gaan word nie. Daar is ook absoluut geen waarborg dat die dinge wat ek hier sê waar sal word nie. Dit sal byvoorbeeld nie waar word net omdat ek uit hoofde van my insig in die visioene so sê nie! Ons het absoluut niks nie behalwe die geloof dat dit wel gaan gebeur! Hierdie geloof spruit voort uit die oortuigingswerk van die Heilige Gees, en dit is iets wat in elke gelowige se lewe oor ‘n tydperk van baie jare gewerk en gevestig word. Ons ‘weet’ ons kan Hom glo en vertrou, want Hy het Homself oor tyd as waaragtig en getrou bewys – Sy rekord in hierdie opsig is onberispelik skoon. En dan gebruik Hy natuurlik ook iets soos ‘Skrif ontvang’ om daardie oortuigingswerk te versterk en te bevestig. Ek kan net namens myself praat, maar ek kan darem bewys hoe dit my werk aan Siener bevestig het. “Skrif ontvang” spoor ons aan tot dankbaarheid en stille gebed, en ek dink nogal dit is kritiek-belangrik dat ons in hierdie dae al ons tyd in stil gebed sal begin deurbring. Bid dat hierdie dinge, dit wat deur Siener na vore gekom het, sal begin gebeur en dat dit baie vinnig verby sal gaan! Bid vir genade en beskerming vir mekaar, want die rit wat voor ons lê kan dalk baie rowwer raak as wat u op hierdie stadium verwag!

En ja, u moet asseblief geen fout maak nie, die feit dat ek gereeld Skrif ontvang beteken glad nie dat ek ‘n “beter” gelowige is as iemand anders wat dit nooit kry nie. Dit het maar alles met my roeping en my werk rondom Siener te doen. Vir wat dit dus werd is wil ek u bemoedig deur te sê ek het die Skrif wat ek oor die jare sedert 1988 ontvang het getrou aangeteken en deurgegaan. Daar is stukke van hierdie Skrif Ontvang wat dit baie duidelik aan my uitgespel het dat Jesus só haastig is om terug te kom dat Hy Vader eintlik al begin aanpor het om Hom dadelik te laat gaan!

Klink al hierdie dinge en aansprake soos verwaande heiligskennis van my kant af? Dink dit maar as u so wil, ek weet wat ek weet en ek jubel en juig in my Koning se beloftes, Sy ongelooflike groot krag en Sy komende terugkeer! Ek glo in absolute terme in ons komende vryheid en die vrede wat dit gaan bring – en Koning Jesus is daardie Vryheid en Vrede.

Maar kom ons keer weer terug na waar ek begin het, en dit is by die Skrif wat die Heilige Gees so stilweg deur my goeie vriend Beyers aan my en ook aan my volk en medegelowiges gegee het. Die volledige SMS het gelees: Skrif gekry JES 60 vanaf V 17. Ek gaan niks verder sê nie, want in die konteks van die vorige artikel gesien spreek hierdie stuk Skrif vanself hard en duidelik genoeg. En ja, moenie vergeet dat die stuk ontvang deel vorm van ‘n groter geheel nie. Want dit is nog ‘n belangrike aspek van Skrif ontvang, dat ons die stukkie wat ons kry binne die konteks van die geheel waarin dit voorkom sal verstaan. Die hele hoofstuk is dus op ‘n heerlike wyse op ons toekoms van toepassing!

Isa 60:17 Vir koper bring Ek goud en vir yster bring Ek silwer, en vir hout koper en vir klippe yster; en Ek sal Vrede as jou owerheid aanstel en Geregtigheid as jou bestuurders.
Isa 60:18 Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie—van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof.
Isa 60:19 Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.
Isa 60:20 Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.
Isa 60:21 En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit—as lote deur My geplant, ‘n werk van my hande, tot my verheerliking.
Isa 60:22 Die kleinste sal ‘n geslag word en die geringste ‘n magtige nasie. Ek, die HERE, sal dit op die regte tyd gou laat kom.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: