Slaan oor na inhoud

Art 058: 2010-11-14 Hoe begin ‘n revolusie?

2013/12/06

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Hierdie artikel sluit aan by ‘n vorige een waarin ek verwys het na pastoor Harold Weitz se profesie oor staatspresident Zuma en sy ANC-regering. Pastoor Weitz het op 18 April 2010 tydens ‘n erediens in sy kerk aangekondig dat Vader ‘n grasietydperk van [nog] sewe maande aan president Zuma toegestaan het om sy regering in orde te kry. [Sien by http://artikels.sienervanrensburg.co.za/viewtopic.php?f=91&t=102%5D

Ek hoop vir die ANC-regeringstruktuur se onthalwe dat hy dit wel gedoen het, want die grasietydperk verstryk op Donderdag 18 November 2010. Dit is oormôre van vandag af!

Ek en my vrou het gisteraand oor hierdie saak gesels, en sy wou toe by my weet wat ons kan verwag. Dit lyk nie juis asof die staatshoof, sy kabinet en sy meelopers hulself aan die Goddelike waarskuwing gesteur het nie. Hulle gaan dus die prys daarvoor betaal, maar wat gaan gebeur, en hoe gaan dit lyk? My antwoord was dat ek nie kan dink dat die land en regering binne een dag se tyd in rook en vlamme sal opgaan nie. Die datum van Donderdag 18 November 2010 is dus vir my bloot ‘n ‘amptelike afsnypunt’, en ons kan verwag dat die ondergang van die ANC-regering eers daarná ‘n praktiese aanvang sal begin neem. Maar val gaan hy val, want ek glo dat ons Koning sy Hand van beskerming teenoor die ANC-regering van hierdie datum af sal begin terugtrek. En voordat mense nou weer begin skree dat ek ‘n verloopte liberalis en ‘n ‘******boetie’ is wil ek sê: ja, ons moet aanvaar dat Hy tot op datum inderdaad die gesag van die ANC as regering beskerm het, want die Bybel sê baie duidelik dat God Almagtig die Beskikker en Borg van alle menslike [regerings]gesag is. Dit klink dalk verregaande om te sê dat Hy ‘n ateïstiese swart regering sal borg, maar ek glo dat Hy sulke dinge doen soos dit by Sy beplanning inpas: Hy borg so ‘n stelsel totdat dit tyd geword het om na ‘n volgende stap in sy beplanning oor te skakel. Dit is van kritieke belang om hiermee saam te verstaan dat Koning Jesus se eerste en belangrikste prioriteit is om Sy [en ons] Vader se Koninkryk weer te kom herstel. Die ANC-kolos is vir baie mense ‘n monster wat hulle bangmaak, maar vir Hom is dit bloot net nóg ‘n pion om rond te skuif om by die uiteindelike ontknoping van Sy plan uit te kom! Dit is die rede waarom ek nog al my jare glo dat die ANC-kolos heeltemal oorskat word en eintlik niks meer as wind is nie. Hul bestuursrekord sedert 1994, saam met hul huidige vlakke van paraatheid op alle vlakke, bewys dit oor en oor.

Wat kan ons verwag?

Hoe begin ‘n burgeroorlog van enige grootte en omvang in elk geval? Ek dink ons kan ‘n idee hiervan begin vorm deur te kyk na wat reeds aan die gang is. Die swart burgeroorlog woed geruime tyd reeds in die townships, maar omdat die media hierdie soort nuus onderdruk, en dit word baie doelbewus gedoen, weet ons nie wat regtig om ons aangaan nie. Mense, word wakker! Die onrus en gevegte in ons land loop parallel aan die onrus, oorloë, hongersnode en swak administrasie in die res van Afrika. Ons maak verniet of daar ‘n verskil tussen Suid-Afrika en die res van Afrika is, want die verskille wat daar wel was het deur die verraad van 1994 by die venster uitgewaai. Ons is in presies dieselfde bootjie as die res van die vasteland, want ons was nog altyd volledig deel daarvan gewees. Daar is ‘n baie bepaalde verband tussen wat hier en elders in Afrika gebeur, maar dan ook met wat in Europa en die Amerikas aan die gang is. Die sleutelwoorde hier is wêreldoorheersing en die stille, agteraf infasering van die NWO.

Ek het die afgelope klompie maande heelwat oor Malema se bydrae tot die komende swart teen swart konflik op hierdie blad geskryf, en ek glo nog steeds dat sy organisasie, die ANC-Jeugliga, tans die ‘beste’ katalisator is om die komende swart burgeroorlog aan die gang te sit. Die media het wel baie oor Malema geskryf, want hulle gebruik hom om die persepsie te vestig dat hy vir die groeiende polarisasie in swart geledere verantwoordelik is. Hulle het van hom ‘n soort held en ikoon gemaak, presies net soos hulle destyds Mandela se beeld gepoets en ‘n staatspresident van hom gemaak het. Die geheime organisasies, wat agter die opstokery sit, speel die verskillende rolspelers op ‘n meesterlike wyse teen mekaar af, want Malema is nie die enigste skuldige nie!

Ek heg een van die naweek se koerantberigte oor hierdie broeiende twis aan by hierdie artikel. Dit is dalk ‘n bietjie moeilik om die presiese probleem in die berig raak te vat, want die mense praat deurmekaar en weerspreek mekaar, maar hierdie een spreek in elk geval van die dreigende eskalasie van probleme en massa-geweld in die Wes-Kaap. Dit is veral die township Khayelitsha wat tans [weer] aan die brand is, en dit vorm deel van ‘n onrustigheid wat al van die sogenaamde ‘oop toilet-voorvalle’ in daardie township af kom. Daar steek verseker waarde in die ANC-Jeugliga se klagtes hieroor, maar hul ‘woede’ daaroor, en veral die manier waarop hulle uiting gee daaraan, pas glad nie by die werklike erns rondom die saak nie. Hul reaksie, op probleme wat as baie vaag voorkom, word heeltemal oordoen!

Ek haal, soos gewoonlik, die volledige berig hieronder aan, maar vir die doeleindes van vandag se artikel wil ek graag die volgende hier uitlig:

‘… The ANC’s Youth League has warned of more of the same today. The league says it has organised a service delivery march, with the region’s treasurer, Andile Lile, saying he could not be certain that the protest would not turn aggressive.

‘The thing that happened in Khayelitsha, it might happen again,’ he said.

‘We won’t be able to control people’s emotions. We can’t say nothing will happen. But the most important thing is that we will continue with our protest and programme. …’

Die baie belangrike saak wat ek hier wil uitlig is dat dit wat ons hier lees maar nog net op die oppervlak lê van wat onderliggend werklik bedoel word. Ek wil herhaal dat ek myself nie as ‘n kenner van die interpretasie van inligting soos hierdie beskou nie, maar ek het in hierdie verband tog ook al ‘n paar dinge geleer die afgelope klompie jare!

Een van my gespreksgenote, wat ook ‘n baie goeie en betroubare vriend is, het onlangs aan my verduidelik hoe hierdie soort opswepery werk. Ek haal direk uit sy brief aan, en die ‘struktuur’ waarvan hy hier praat dui maar net die bevel- en beheer element van die beweging aan.

‘…In die tyd voor die 1994 verkiesing, toe die verbode organisasies soos die ANC ontban is het die verskillende wettige en onwettige arms van die ou regering glo ‘n volledige databasis saamgestel, waar almal wat deel uitmaak van die organisasies se struktuur woon en wie hulle is tot op ‘n redelike lae vlak. So word beweer.

Die doel hiervan sou glo wees om in die geval van ‘n ongrondwetlike oorname die volledige struktuur van al die organisasies gelyktydig uit te haal. ……

Met die moontlike versplintering van die drie party-alliansie glo ek die vennote moet elkeen ‘n ‘plan B’ hê vir wanneer dit gebeur dat hulle deur die ander vennote uit beheer uitgerangeer word. Van beide die SAKP en die ANC se kant af, wat beide onwettige militêre arms het, sal dit sin maak dat hulle mekaar se adresse, ensovoorts, óók op databasisse het.

[Beide die ANC en SAKP weet dat die massas nie teen mekaar gemobiliseer kan word sonder die struktuur nie. Die een wat dan die ander een se struktuur eerste uitwis kan dan beheer neem van die massas. Onthou die massas brand en moor nie vrywilliglik uit die staanspoor uit nie, hulle word eers gedreig, geïntimideer, geslaan en party vermoor, daarna ernstig opgesweep, waarna hulle besete raak.  Selfs in die straat word hulle steeds deur ‘marshals’ beheer en is steeds onder ‘n mate van beheer van die struktuur.

Indien die struktuur uitgewis raak sal die massas soos skape wees, sonder rigting. Die massas sal nie die vermoë hê om, indien daar ‘n totale uitwissing is van die struktuur, hulle self te regeer nie.…’

Nou, dit het eintlik om iets anders gegaan in ons gesprek, maar die beginsel in die aanhaling uit sy brief pas perfek in by wat besig is om in die Wes-Kaap asook ander plekke in die land te gebeur. Die jongste aksie om die DA in die Wes-Kaap ‘met die volgende verkiesing’ uit te haal het in alle erns met die onlangse ‘toilet-sage’ begin. Hierdie optrede teen die DA is na my mening egter eerder daarop gemik om staatsgesag te vernietig as om steun vir die volgende verkiesing teen die DA te begin mobiliseer. Teen die tyd wat hulle klaar is met hierdie militante soort ‘steun-werwing’ van hulle gaan daar in elk geval niks oorbly om volgende jaar voor te stem nie! In elk geval nie in Khayelitsha nie!

Mev. Zille se regering is natuurlik vir die militante swartes die laaste [halsstarrige] vesting van blanke regering in Suid-Afrika, en dit moet daarom noodwendig uitgeroei word. Die werklike doelwit is egter nog groter as dit, want hierdie ‘rolling action’ van die Jeugliga sal momentum opbou totdat alle teenstand, wat selfs alle gewaande teenstand insluit, vernietig is. Vandag is dit die DA in die Wes-Kaap, maar waar sal die volgende voorval môre wees? Ons weet dat iemand soos Vavi van COSATU ook nou direk by die konflik tussen Malema versus NUM en die SAKP ingesleep is, om maar net een van die paar potensiële volgende slagvelde te noem. [En dan sal hulle mekaar hopelik begin opvreet en verteer, presies net soos die Skrif sê! En ja, dit is die ernstige gebed van my hart dat hierdie dinge nou sal begin, sodat dit kan verbygaan en ons uiteindelik weer ‘n vrede en vryheid kan ervaar wat die mensdom sowat 2,200 jaar voor Christus laas geken het!]

Die aanhaling hierbo oor hul doelwit in Kaapstad sê alles wat ons wil weet van die onstabiele militantheid van die ANC Jeugliga. Ek dink egter ons moenie hier vergeet dat Malema deur die een of ander groep hardebaarde in die ANC beheer en gebruik word nie. En hierdie hardebaarde se toutjies word weer deur iemand anders getrek – wat volgens alle aanduidinge ‘n groep ‘verligte’ blankes is! Iemand baie betroubaar sê my juis nou die dag dat NUM, daardie bastion van militante swart sosialisme tans deur blanke Anglo American gefinansier word, en dat dit die rede is waarom hulle so kwaad vir Malema is oor sy beleid van die nasionalisering van die myne! Hulle kan net so min as Anglo American bekostig dat Anglo American se myne genasionaliseer word, want dan is alle voorspoed daarmee heen! Kan u sien hoe die sosialistiese NUM en die ewe sosialistiese Malema deur die gebruik van kapitalistiese beginsels en instrumente teen mekaar afgespeel word? En nou het die nuus nogal ook gebreek dat die regering ‘n kommissie van ondersoek gaan aanstel om die kwessie van die nasionalisering van die myne te ondersoek. Die indruk wat die [aanvanklike] nuusberig geskep het is dat die regering bloot besig is om die nasionaliseringproses te formaliseer, en dat dit beslis gaan kom. Hoef ons te wonder hoeveel struweling met NUM en COSATU hieruit gebore kan word?

Ek dink dit is bloot ‘n kwessie van tyd voordat die huidige onrus in die Wes-Kaap uitbrei na die Noorde toe. Daar is reeds soveel onmin binne die ANC-alliansie dat ‘n finale plofpunt in die Noorde baie maklik deur die emosionele uitbarsting in die Kaap aan die brand gesteek kan word. Onthou hier dat meer as 75% van die land se totale bevolking in Gauteng woon, en dat die land se gevaarlikste bewoonde gebiede juis in hierdie Provinsie geleë is. Dit was al so gewees vóór die ‘verkiesing’ van 1994, en dit kan wees dat die syfer op hierdie stadium al baie hoër is. Die gewaande voorspoed in Gauteng is ‘n baie groot trekpleister vir die miljoene onwettige immigrante wat die land so onbeheersd binnestroom. Die ANC Jeugliga se oorweldigende emosionele reaksie ‘n dag of wat gelede rondom die Block-voorval in Kimberley onderstreep juis hierdie voorkoms van absolute ’buite beheer wees’ van die ANC-Jeugliga. Die probleem in Kimberley was iets heel anders as die een in die Kaap, maar dit bewys dat ‘n onderliggende emosionele onstabiliteit sterk aan die werk is om die bestaande regsorde finaal te begin vernietig. Die kernfaktor hier is dat die ANC-Jeugliga in ‘n psigopatiese monster ontaard het wat enige prooi soek om te verskeur. In die Kaap is die prooi die DA, in Kimberley is dit die ANC en die regstelsel, in Gauteng is dit die SAKP en COSATU, en orals op alle plekke is dit enige groepie wat durf van hulle verskil! Die ANC-Jeugliga het in iets ontaard wat nie anders kan as om die gat te grawe waarin Siener hul regering in sien wegsak het nie. Hierdie gat moet eintlik as ‘graf’ verstaan word.

Daar is mense wat openlik wonder oor die vorige paar artikels waarin ek pastoor Harold Weitz se profesie aan die leser voorgestel het. Ek weet uit ondervinding dat daar selfs mense is wat hoop en bid dat Oupa Baard hierdie keer sy vingers verbrand het deur ongesubstansieerde inligting te verkondig. En dit nogal ‘n profesie wat van ‘n charismatiese prediker afkomstig is – bid jou dit aan! My antwoord hierop is: Ja, ek kan dit nog steeds ondersteun, want alles wat ek weet en alles wat ek kan dink, maar dan ook alles wat ek hoop en bid, is op hierdie punt van die geskiedenis besig om bymekaar te kom. Aan my maak dit nou regtig nie saak of die regering se ondergang volledig op eerskomende Donderdagaand afgehandel sal wees, en of ons nog ‘n paar maande daarvoor sal moet wag nie, want gebeur sal dit gebeur; daarvan is ek absoluut oortuig! Dit sal waarskynlik binne die volgende paar dae, of week of twee, iewers by ‘n byeenkoms met ‘n bakleiery begin, wat dan opgevolg sal word met een of twee nóg groter gevegte, ensovoorts, totdat die land se townships almal aan die brand is. En dan gaan die Engelse bykom en El Kaeda op ‘n manier by die brousel insleep, en dan is die verhaal net skielik volledig aan die gang.

Ek wil my bekende pleidooi weer hier herhaal: Bly weg daar! Moenie betrokke wil gaan raak nie, want dit is nie ons geveg nie! Ek kan nie dink dat ons Vader hierdie bakleiery aan die gang sal sit om ons te beskerm nie, want dit kan nie waar wees nie. Hy hoef dit in elk geval nie te doen nie, want al wat Hy moet doen is om sy steun te onttrek en die ou duiwel en die kaders sal vir die res sorg. Hy sal u egter nie [kan] beskerm as u u neus om die een of ander rede daar gaan indruk nie, want dit sou die hele blanke groep in die gevaarsone kan intrek, en ek kan ook nie dink dat Hy dit wil hê nie. Hy het dan juis die Wit Groep tussen die res van die Boervolk, die Afrikaner, en selfs die anderstalige vriende weggesteek om hulle te beskerm, so waarom sou Hy die groter blanke groep onnodig wil blootstel

Die tyd is meer as ryp vir ‘n georganiseerde en ‘goeie’ regering. Maar ook daarvoor sal ons nog ‘n bietjie langer moet wag, ook dáárvoor sal ons meer geduld moet vind, want daardie regering sal eers op Prieska ‘n werklikheid word. En Prieska lê nog ‘n entjie weg in ‘n ietwat onstabiele, en selfs onsekere toekoms in.

Hou moed en staan sterk, want kom sal ons vrede en vryheid verseker kom! Intussen moet ons mekaar begin vind en mekaar begin beskerm teen honger, koue, siektes en doodslag. Hou moed, want al hierdie dinge sal verbygaan en ons volk sal in alle vryheid en vrede voortbestaan!

Groete,
Frik Pretorius.

http://www.iol.co.za/news/crime-courts/rioters-stone-children-s-bus-1.746906
IOL News
Rioters stone children’s bus
November 13 2010 at 11:26am
By LEILA SAMODIEN

A bus carrying about 30 children and NGO workers was stoned in Khayelitsha’s TR Section as residents protesting against poor service delivery ran amok for the second day running.
Trucks were set alight, cars stoned, and police said people also tried to set a crèche alight.
The ANC’s Youth League has warned of more of the same today. The league says it has organised a service delivery march, with the region’s treasurer, Andile Lile, saying he could not be certain that the protest would not turn aggressive.
‘The thing that happened in Khayelitsha, it might happen again,’ he said.
‘We won’t be able to control people’s emotions. We can’t say nothing will happen. But the most important thing is that we will continue with our protest and programme.’
Yesterday several children were hurt when a crowd attacked a bus carrying them to a year-end camp. Natalie Mason, a British musician from Birmingham and a facilitator at the Music Therapy Community Clinic, said they were ‘shocked’ by what had happened.
Mason, four colleagues and children aged between 10 and 16 were travelling along Mew Way, one of Khayelitsha’s main roads, about 2.30pm when they reached a roadblock barring access to TR Section.
But when the bus turned around, a group of people began pelting it with rocks.
Windows were smashed and several children were hit. One child’s lip was cut and another was struck in the back by a rock.
‘It was all so sudden; we were very shocked,’ said Mason. ‘Luckily no one was injured too badly, and the children are doing well.’
The group, on its way to a camp in Villiersdorp, had already picked up children from Heideveld, and were collecting the last of the children in Khayelitsha.
Music Therapy Community Clinic director Sunelle Fouché said that while everyone had a ‘big fright’, they had gone ahead with the camp. ‘We got a new bus and informed all the parents, who are still happy for their kids to go on the camp.’
This stoning was one of many in Mew Way yesterday. Hostile residents randomly stoned cars and trucks, making it difficult for even the police to reach the area.
Authorities hung back, closing the road off at the Lansdowne Road intersection.
At the next traffic lights just a couple of hundred metres beyond the intersection, residents pelted selected vehicles with stones.
Later, however, they turned on any vehicle which drove past, including a big furniture removal truck and vehicles driven by other Khayelitsha residents.
Khayelitsha police spokeswoman Captain Anneke van der Vyver said that after violence on Thursday, things had quietened down, only to flare up again.
‘This morning they tried to burn down a crèche but they failed, and the owner laid a charge,’ she said.
‘One man even came into the police station threatening to burn down a crèche in TR Section.’
On Friday’s incidents came just hours after the ANC Youth League called a press conference to distance itself from Thursday’s trouble, during which protesters set alight several vehicles including a government car carrying matric exam scripts.
Allegations were rife yesterday that the youth league was behind the violence, with organisation Abahlali baseMjondolo, which itself faced blame for the incident, pinning it on the league.
At Friday’s press conference, called by the league’s Dullah Omar region, it denied any involvement in the TR Section violence, and announced it would hold a 14-day protest against poor service delivery, which would begin when they secured a protest permit from the City of Cape Town.
Lile said a separate league march would be held today to protest against poor service delivery and against banks which did not assist poor clients.
But the City of Cape Town said if today’s march went ahead it would be illegal.
Spokesman Charles Cooper said the league’s application for a permit had not been granted for today.
‘We informed them that the police could not attend to them because of another commitment and they agreed to protest on November 19.’
He said the city had also not received an application for a 14-day protest, which Lile said they had submitted last Monday.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: