Slaan oor na inhoud

Art 059: 2011-02-22 Moeletsi Mbeki se ‘Tunisië-profesie’ oor Suid-Afrika.

2013/12/06

www.sienervanrensburg.co.za

FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.
 
Moeletsi Mbeki is ‘n broer van die vorige SP, en is bekend vir sy erge weerstand teen die rigting wat die ANC inslaan.  Ons kan hom seker nie summier wil klassifiseer as ‘n ‘amptelike’ profeet nie, maar ons kan gerus baie ernstig begin luister na wat hy sê, want hy is baie nader aan die hartklop van die alledaagse [swart] binnepolitiek as ons.  Ek heg daarom twee toepaslike koerantberigte hierby aan, soos ek dit van ‘n vriend ontvang het.  Die  eerste een verwys na Moeletsi Mbeki se analise van die jongste politieke situasie in die Moslemwêreld, en hoe dit ons kan raak.  En ja, soos ek hier skryf het die nuus begin deurkom dat Ghadaffi nou al met vliegtuie op die betogers skiet.  Die bekende inligtingsorganisasie Stratfor, sê hiervan dat dit aanduidend kan wees van ‘n skeuring in Libië se militêre struktuur, want die enigste haalbare teiken vir vegvliegtuie kan nét militêre sterkpunte wees.  Die vliegtuie loods dus waarskynlik aanvalle op militêre teikens wat na die betogers oorgeloop het.  Nog ‘n raakpunt met ons?  Besluit maar vir u self.
 
Ek dink nie ons moet die gees agter hierdie Libiese betogings in ‘n algemene sin verkeerd lees nie, want dit is ‘n feit dat die gewone swartman hier by ons al meer as genoeg gehad het van die leë beloftes waarmee hulle van owerheidskant af gevoer word.  Die tweede koerantberig hieronder dien om die skrille kontras aan te toon tussen die ANC Jeugliga se skeefgetrekte idealistiese sieninge en die praktiese werklikheid soos dit deur [onder andere] Moeletsi Mbeki beskryf word.  ‘n Mens hoef net oppervlakkig na hierdie kontras te kyk, en dit binne die immer ontwikkelende situasie te plaas en te verstaan, om te besef dat die lont van die handgranaat inderdaad stadig maar seker al hoe korter brand.  Mense kan my dalk wil beskuldig van wolf-wolf roep, want ek kom al redelik vêr met hierdie argument, maar die brandende vraag is natuurlik nog steeds: Wanneer kan ons die ontploffing verwag?
 
Ek kan nog steeds nie sê wanneer nie, maar ek dink nie ons moet toelaat dat hierdie vraag ons van balans af trek nie.  Die ontploffing sal die resultaat wees van ‘n hele klomp klein dingetjies wat net skielik, en baie onverwags, bymekaar gaan kom.  Niemand, behalwe die bose magte wat hierdie dingetjies beheer en daardie spesifieke oomblik sorgvuldig beplan het, kan sê wanneer dit gaan gebeur nie.  Hulle sal die oomblik kies wat hul planne die beste pas, en ons kan maar net met groot geduld daarop wag.
 
Hierdie vraag is daarom letterlik soos die spits van ‘n emosionele ysberg waarteen ons onsself in ‘n donker see te pletter kan vaar as ons nie kalm bly en kophou nie.  En miskien moet ons hierdie vraag eers ‘n bietjie opsy skuif en dalk eerder begin fokus op ons geestelike en emosionele fiksheid.  Dit sal nie die volledige antwoord bring nie, maar dit sal help om die spanning rondom die vraag te kan hanteer.  Die angsgevoelens wat normaalweg saam met hierdie soort vraag gaan skep ‘n spanningsvlak waarop niemand onbepaald kan bly en nog steeds standhoudend normaal funksioneer nie.  Ons is nie geskape daarvoor nie, en enige mens [of volk] moet noodwendig op die een of ander stadium knak onder hierdie onnodige lading.  En ek glo nogal dit is onnodig, want ek glo dat dit een van die pyle in die koker van ons vyande is.  Hulle is oor die algemeen baie braaf en kordaat met die manier waarop hulle ons treiter en probeer uitlok, maar ons moenie toelaat dat hulle ons verder op sleeptou neem nie.  Sien hul dreigende houding en uitlatings vir wat dit regtig is, en laat dit maar verby gaan.  Dit is leë bravade en daarom eintlik heeltemal niksseggend, want die kanse is nog steeds baie uitstekend dat daar dadels van al hul oordadige plannetjies gaan kom!
 
Ek wil nie nou hierop ingaan nie, maar ons enigste wapens hierteen draai om die begrippe Geestelike Oorlogvoering en ook Paraatheid.  En die sleutel hiertoe is kwaliteit kennis van wat om te verwag.  Ek het nog nooit beweer dat ek volmaak korrek met my afleidings is nie, maar dit wat ek uit Siener se visioene kon saamstel is meer as genoeg om ons met die nodige kennis en insig te bewapen.  Ek sal later weer hierna terugkom, want ek skuld ‘n korrespondent van my nog ‘n antwoord op ‘n vraag rondom geestelike oorlogvoering.  Hy het ‘n stelling of twee daarin gemaak wat nogal ernstige nabetragting gevra het, en ek skuld hom ‘n antwoord al van vroeg in Desember 2010 af.  Ek wil vra dat u geduld hiermee sal hê, want ek is nog steeds baie siek en dit gaan soms maar baie moeilik om aan die gang te bly.  Maar dit is die rede waarom ek so skielik, en ook so lank stil geword het op hierdie artikelblad.
 
Dit is in elk geval nie ‘n nuwe vraag nie, want dit kom al van omtrent 2,200 v.C. af met die mensdom saam.  Ek dink dit is belangrik dat ons min of meer sal verstaan waar dit vandaan kom.  Die antieke geskiedenis dui in ‘boeke’ van skrif op hardgebakte kleitablette, tempelmure, monumente en grafkelders aan dat dit die tydperk was wat ene Marduk, die god van Babilon, prominent op die voorgrond begin tree het.  Hierdie artikel gaan nie oor hom nie, behalwe met so bietjie van ‘n draai omdat hy die teenpool van Jesus Christus vorm, maar die Bybel ken hom as die Babiloniese [‘Chaldese’] god Bel, en ons ken hom kortweg as die Satan. Die Ou Testament plaas baie klem op Babilon en die absolute brutaliteit van daardie mense, en die Boek van Openbaring beskryf die uiteindelike val van hierdie god én sy hoofstad Babilon.  Ons hoor maar bitter min hiervan in die Nuwe Testament, want die samestellers van die Bybel se twee dele het hierdie mitologiese stryd tusse dié twee met uitermate groot sorg weggesteek vir ons.  Ek glo nogal baie gelowiges het al gewonder waarom die Nuwe Testament soveel onverwagse klem op die val van Babilon in die boek Openbaring plaas, want ons lees dan niks daarvan op enige ander plek in die Nuwe Testament nie.  Verder is dit ook so dat die volledige agtergrond van die val van Babilon eintlik in baie groot diepte in die Ou Testament opgesluit lê …. en ek het in my hele lewe nog nooit ‘n enkele preek hieroor gehoor nie!
 
In elk geval, die enigste rede waarom ek hier na Marduk verwys is dat hy die werklike bron van die vraag onder bespreking is.  Die vraag het weliswaar verskillende vorme aangeneem oor die eeue, maar die kern daarvan, soos vanuit die hart van die opregte gelowige gespreek, was nog altyd gewees: ‘Wanneer word ons dan vry, Here?  Hoe lank nog voordat u die duiwel vernietig en ons van sy juk verlos?’
 
Maar so het die profeet Hábakuk ook hierdie vraag laat in die sewende eeu v.C. gevra.  En omdat hy die vraag aan God Almagtig gestel het moet ons noodwendig ook op Sy antwoord aan Hábakuk terugval.  Hy is per slot van sake nog steeds die enigste Bron van wysheid en insig wat ons blindelings kán aanvaar!
 
Die Boervolk is die Juda van vandag en ons omstandighede verskil nie werklik so baie van dié van die Juda van destyds nie.  En omdat ons nog steeds van dieselfde volk praat is die antwoord wat die Here gegee het uit die aard van die saak tot vandag toe nog steeds vir ons tydsgewrig geldig óók.  Soos destyds is daar ook ‘n deel van die volk wat verlore sal gaan en ‘n deel wat behoue gaan bly.  Ek wil nie meer so aanhoudend op die negatiewe fokus nie, want dit ontstel my tot op ‘n punt waar ek glad nie meer wil skryf nie, maar daar is nie plek vir enige van die uiters ‘slim’ politieke diere van enige oortuiging in die Nuwe Suid-Afrika wat kom nie!  Hulle gaan dit nie lewend maak tot by Prieska nie, en diegene wat dit wel maak sal dit deur vuur heen moet doen! En sommer ook van hul wanpersepsies en dwaalweë genees wees!   Maar anders as destyds sal die oorblyfsel nie maar net ‘n minderwaardige tweede tempel op die ou murasie moet herbou nie.  Ons gaan volkome vrygemaak word en die tempel wat ons groep gaan oprig gaan selfs die Eerste Tempel maar redelik ordinêr laat voorkom.
 
Ek wil nie hier uit my beurt praat nie, want ek wil nie allerhande onnodige indrukke skep nie., maar soos enige ander gelowige het ek ook ‘n sekere begrip van die toekomsbeloftes wat vir ons in die Skrif opgeteken staan.  Maar behalwe dit, saam met my insig in die visioenêre verhaal, het ek oor die jare egter ook spesifieke Skrif in hierdie verband ontvang wat my met reikhalsende verlange na die toekoms laat uitsien!  Skrif wat op hierdie manier ontvang word is niks anders as Goddelike openbaring rondom ‘n spesifieke saak nie.  Soms is dit bemoediging, soms is dit vertroosting en soms is dit selfs slae, maar altyd is dit ook lering en openbaring wat tot ‘n verdieping in insig lei.  Liewe volksgenote en medegelowiges, hou moed en behou die geloof, want die Gees spel vir ons in al hierdie dinge uit dat ons ‘n wonderlike mooi toekoms tegemoet gaan!
 
Die Heer se antwoord aan die profeet kan in twee dele verdeel word.  Die toekoms lyk op hierdie stadium baie onseker, en die situasie plaas ‘n al hoe groter wordende las op die krag en veral die geduld van ons geloof.  Dit lyk soms of die magte van die bose die Krag van ons Verlosser dalk gaan oorspoel, maar moenie dat hierdie negatiewe gedagtes u fokus verbreek en u na onder aftrek nie.  Die rigter Gideon was in ‘n ietwat soortgelyke situasie en hy het allerhande tekens en dinge van die Here afgebid voordat hy uiteindelik sy onmiddellike toekoms behoorlik in die oë kon kyk.  Ons het egter nie nodig om soos hy vir allerhande tekens te vra nie.  Die Heilige Gees het reeds al die voortekens wat ons nodig het aan ons deurgegee, en Siener se versteekte visioenêre verhaal vorm ‘n belangrike deel daarvan.  Ek het uit die beginpunte van die verhaal ‘n bepaalde reeks mees moontlike vooraf-gebeure tot die verhaal kon aflei.  Dit het baie lank geneem voordat die ontwikkelende situasie ‘n punt van groter duidelikheid begin bereik het waar ons nou is …. en alles wat besig is om te gebeur sê dat ek tot op hierdie punt reg was.  Maar ons is nog nie ‘heeltemal daar’ nie, en totdat ons daar kom moet nog baie water in die see loop.  Die feit van die saak is dat dit wat ek kon aflei rondom die aanloop tot die visioenêre verhaal se beginpunt is maar net die mees moontlike hooftrekke van wat kán gebeur.  Tot tyd en wyl die leidrade wat na die toekoms heenwys meer duidelik word sal ons dus tevrede moet wees met die eerste deel van die antwoord wat ons Koning aan die profeet gegee het …. terwyl ons al hoe vaster aan die tweede deel daarvan sal moet vasklou vir versterking.
 
Hab 2:1  Op my wagtoring wil ek gaan staan en op ‘n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord.
Hab 2:2  Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees.
Hab 2:3  Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:
 
Nou, hierdie Goddelike antwoord is dalk ‘n bietjie baie vaag vir die algemene smaak, maar dit is al wat Hy destyds gegee het ….. en dit is al wat ons nog steeds het!  En miskien sal dit help as ek net hierdie klein bietjie inligting vir u bygee.  Die ‘gesig’ wat Juda in 700 vC ontvang het, het tot ‘n groot mate bestaan uit inligting wat die profeet Jeremia vir hulle deurgegee het.  Hy veral, maar dan ook mense soos Hábakuk, het vir hulle uitgespel wat op hulle wag, of dit dan goed of kwaad was.  Maar ons het ook so ‘n gesig ontvang vir die dae waarin ons leef, en dit is die versteekte verhaal in Siener se visioene.  Kontak my gerus via my webblad as u nog nie weet wat dit is of hoe dit werk nie.
 
Maar dit is nie waar die antwoord op ons vraag stop nie, want die Here God se antwoord aan Hábakuk bestaan natuurlik uit twee dele, en die werklike kern van sy antwoord word in Hab. 2:4(b) gevind.  Dit is wat ons op ‘n baie self-gedissiplineerde wyse sal moet toepas in hierdie dae, en dit sê: ‘Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe’.  En ek dink hierdie verskaf aan ons ‘n fondament waarop ons kan staan om die huidige ysberg van misleiding, onsekerheid en vertwyfeling te verander in ‘n vaste eiland van moed hou op ‘n doelgerigte en standhoudende wyse.  Ons gaan nêrens kom sonder hierdie soepele, buigsame en selfs rekbare geloof en verwagting op uitkoms nie, en dit sal ons ook in staat stel om die ontwikkelende situasie met wysheid reg te kan meet en te verstaan.  Die bewys hiervoor lê juis in die verdere ontwikkeling van die situasie waarin Juda hulself sowat 700 v.C. bevind het.  Hulle was nog nie eers fisies bedreig of weggevoer in ballingskap nie toe die Here God deur Jeremia laat weet het dat hulle veiliger in Babilon sal wees as in hul eie land, en dat die bannelingskap in elk geval net sewentig jaar sal duur.  En kyk baie mooi hoe Hy die opregtes uitgesoek het – het dit u al ooit opgeval dat Hy altyd nét met vrywilligers werk; en nét hulle uitred ook?  In hierdie geval moes Jeremia profeteer dat alleenlik diegene wat vrywilliglik na die Chaldeërs oorloop hul lewens sal behou!  Een van die bewyse wat Hy deur voorbeeld aan hulle voorgehou het was dat Jeremia grond moes koop as ondersteuning van sy belofte dat hulle weer in Juda sou bou en woon.  Die donker bedreiging van die vernietiging van infrastruktuur en die uitwissing van die opregte gelowiges sou, met ander woorde, wel einde kry – en dit is ‘n historiese feit dat dit presies so gebeur het.
 
Wat sal Jesus se vereistes rondom ‘vrywilligers’ vir ons tydsgewrig wees?  Dit is ‘n bietjie moeiliker om te antwoord, maar die verhaal dui vir my aan dat ons dadelik moet ophou om dinge in eie krag en slimmigheid te wil doen. Ons kan onsself op geen manier red nie, en ons is ten volle op Jesus se beplanning aangewese om lewendig by Prieska uit te kom.  Ons sal minstens dit moet erken, en alleenlik diegene wat dit nou al begin doen sal ‘n kans staan om deur sy genade gered te word.  En die sleutelbegrip wat ons hier soek is onmiddellike persoonlike verootmoediging voor God Almagtig’!  Ek stel glad nie belang in al die verkiesingskommissies en sulke dinge wat tans so sterk op die voorgrond staan nie.  Wie het in elk geval aan die mense wat hierdie dinge probeer organiseer die mandaat gegee om so maklik ‘namens die volk’ te wil besluit en op te tree?  Die min of meer een tot twee persent van die volk wat hulle wel ondersteun?  En hoekom kry ek die indruk dat die strydpunte tussen die verskillende organisasies maar net ‘n voortlewing is van die politieke klowe tussen volksgenote wat in elk geval deur hulle en hul voorgangers geskep is?  Weg met hulle sê ek!  Ons gaan twee Volkstate kry, maar dit gaan nie as gevolg van hul ‘onderhandelinge’ [met wie nogal] wees nie.  Die twee Volkstate gaan in elk geval waarskynlik ook nie van die ANC-regering af kom nie, want volgens die visioenêre inligting gaan hulle nie meer daar wees nie.
 
Wat die pad [of roetes] na veiligheid betref sal die Here voorsien as die tyd daarvoor gekom het. Hy het dit eintlik reeds gedoen, maar omdat ons mense ‘n bietjie sukkel om die kort opsomming van die Unie verhaal te kan verstaan sal ek op ‘n stadium daardie inligting aanvul met kaarte en ‘n bietjie meer detail.  Op hierdie stadium is dit dalk genoeg om te sê dat ons nie die pad van konfrontasie kán loop nie en daarom meer op vermyding ingestel sal moet raak.  Niemand kan oorlog gaan maak met ‘n klomp onopgeleide en ongewapende mense nie, waarvan die grootste deel nogal vrouens en kinders sal wees.
 
Moenie mor nie en moenie kla nie, want die Here God is besig met ‘n veldtog om die Wit Groep onder ons volk uit te soek.  Ek weet nie watter individue dit gaan maak nie, maar ek weet wel wie dit nié gaan maak nie.  Sorg van u kant af dat u deel word van hierdie Wit Groep, want die verhaal dui aan dat dit die enigste groep Boere is wat lewendig by Prieska gaan uitkom.  Wie en wat is hierdie Wit Groep?  Gaan lees gerus weer my artikel ‘Vrae en Antwoorde’, want dit bevat ‘n beskrywing van die vier soorte Boere wat in die verhaal optree.  Hierdie groepe word op die simboliese vlak voorgestel deur die vier kleurbane op die ou Transvaalse Vierkleur, en die Wit Groep is een van hierdie vier.  Die kleur Wit word met God Almagtig geassosieer in die visioenêre verhaal.
 
Groete,
Frik Pretorius,
 
Aanhaling 1:

ANCYL dismisses Mbeki’s Tunisia prophecy

Related Links href=”http://www.news24.com/SouthAfrica/News/SA-wont-be-a-2nd-Tunisia-Zuma-20110217″>SA won’t be a 2nd Tunisia – Zuma
href=”http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/Municipality-Protests-not-about-delivery-20110217″>Municipality: Protests not about delivery
href=”http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Ermelo-protests-about-ANC-nominations-20110216″>Ermelo protests ‘about ANC nominations

Johannesburg – The ANC Youth League on Friday dismissed predictions by political analyst Moeletsi Mbeki that South Africa is heading for Tunisia-like protests in 2020, aimed at toppling the ANC government.
‘If there will be any revolt in South Africa, it will not be against the ANC government, but against white monopoly capitalists who continue to extract our resources, massively profit, whilst our people remain without jobs and living in poverty,’ said ANCYL spokesperson Floyd Shivambu in a statement.
He described Mbeki’s prediction as one of ‘the most bizarre to ever happen’.
Mbeki is the brother of former president Thabo Mbeki.
‘The Tunisia-like protests will not happen in South Africa, because the ANC government has made profound progress in placing institutions, structures and virtues of democracy, which allow the people of South Africa to freely and fairly choose public representatives after every five years.’
‘For Moeletsi Mbeki to suggest that the people of South Africa will revolt to topple the ANC government is day-dreaming inspired by his hatred of the African National Congress.’
He accused Mbeki of living on a ‘different planet’ and being ‘very pessimistic and consistently negative about the progress made by the ANC government, particularly since the departure of his brother as president’.
A state of emergency was declared in Tunisia in January, in a popular revolt that drove out former president Zine El Abidine Ben Ali.
Mbeki wrote that ‘ANC leaders are like a group of children playing with a hand grenade. One day one of them will figure out how to pull out the pin and everyone will be killed’.
Pockets of protests have hit South Africa this week, with residents saying they were unhappy about service delivery, joblessness and the ruling African National Congress’ selection of candidates ahead of local government elections later this year.
President Jacob Zuma reportedly said there would never be a revolt mirroring that of Tunisia in South Africa.

Aanhaling 2:

ANC faces fury over candidate selection

Sabelo Ndlangisa, Sizwe sama Sende and Cedric Mboyisa
 
Hundreds of angry ANC members from six provinces have threatened to boycott this year’s local government elections as the contest for posts in the party hots up.
More than 60 ANC branches out of a total of 1 807 in six provinces – Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal, Western Cape, North West and Eastern Cape – have lodged complaints with Luthuli House, the ANC’s head office in central Johannesburg, or their provincial party offices, bemoaning the manner in which the ruling party selects prospective councillors.
Most members complain that candidates preferred by the community are excluded in favour of those linked to certain powerful ­individuals in the party.
The move, if carried out, could prove disastrous for the party.
Late last year, ANC leader Gwede Mantashe said the party wanted communities to choose candidates so it could get as much support as possible during the upcoming municipal polls, planned to take place on May 18.
The ANC will finalise its list of candidates this week and present them to the country at a rally next Sunday. The names have to be sent to the Independent Electoral Commission before March 25.
In Mpumalanga, more than 20 ANC branches have complained that candidates close to Premier David Mabuza were selected in three regions: Gert Sibande, Nkangala and Ehlanzeni.
Gert Sibande is where residents of Wesselton, near Ermelo, embarked on violent protests this week.
In Nkomazi, fed-up ANC members have started a Facebook account called ‘Mpumalanga ANC’ which targets Mabuza and his backers, particularly the Ehlanzeni regional executive committee (REC) member Ngrayi Ngwenya.
The account has 350 members.
Mantashe has referred the complaints to ANC provincial secretary Lucky Ndinisa.
Mpumalanga ANC spokesperson Paul Mbenyane could not say how many complaints had been lodged with the province.
‘There are challenges, it is true. We are handling a number of complaints, and branches have complained through the region, the province and nationally,’ he said.
A senior ANC Western Cape leader, like Mbenyane, confirmed that the party had received complaints but could not give a tally.
In KwaZulu-Natal some ANC members in ward 7, in Gcilima ­village on the lower South Coast, warned of an uprising if the ruling party decided not to install the community’s preferred candidate, S’the Lushaba.
In Gauteng, the party’s Ekurhuleni, Midvaal and Tshwane regions have also complained.
On Friday night a man was killed in Atteridgeville, west of Pretoria, when ANC members clashed over the list of prospective councillors.
Police spokesperson Captain Thomas Mufamadi yesterday confirmed the murder, but declined to provide further details.
This week several ANC branches from Tshwane handed Luthuli House a memorandum of grievances in which they demanded that ANC national executive committee members intervene and disband the Tshwane REC.
‘We would like to send a message to Mantashe not to undermine the basic unit (branches) of the ANC, because we are not voting cows. We deployed him to serve our organisation,’ a senior ANC member in Tshwane said.
ANC Gauteng spokesperson Dumisa Ntuli said they would not disband the Tshwane region.
‘Our view is that those who are protesting have poorly understood the selection guidelines and others were deceived by the cadres who were eliminated in the selection process,’ he said.
A few branches from Hammanskraal and Mabopane in North West joined the Tshwane delegation that travelled to Luthuli House.
In Eastern Cape, about 150 ANC members from Ngqushwa and Mnquma stormed the party’s provincial office this week, demanding that secretary Oscar Mabuyane ­listen to their grievances. Mabuyane was assaulted.
An ANC leader said the ­party’s leadership was divided on how to deal with the incident.
– City Press
 

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: