Slaan oor na inhoud

Art 063: 2012-05-10 ‘n Baie ou vraag op AKSKA: Mag ons rebelleer?

2013/12/06

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Dit skok ‘n mens soms om te sien hoe vinnig en ongesiens tyd kan verbygaan. Ek skryf slegs as die Gees my daartoe dring, en dan gewoonlik ook net oor onderwerpe wat Hy op die een of ander manier onder my aandag bring. Maar so sien ek dat ek amper ‘n jaar laas iets gepubliseer het. Ek het ‘n soort ‘skrywers-droogte’ deurgegaan waarin ek net eenvoudig geen inspirasie kon vind om weer te wil skryf nie. Daar is van u wat weet dat ek op 25 Julie 2009 baie ernstig siek geword het, en dat hierdie toestand jare neem om te verbeter. Ek kan seker nie sê hoe lank hierdie nuwe energie gaan hou nie, maar die droogte is vir eers verby en hier is ‘n nuwe artikel vir wat dit werd mag wees.

Baie dankie vir die talle lesers wat navraag gedoen het en na my welstand gevra het die afgelope klompie maande!

Deel 1:
Ek is ‘n paar dae gelede deur my ou vriend, Tom, genader met ‘n paar vrae. Hy neem deel op die webblad AKSKA en hulle is besig om die Rebellie van 1914 te bespreek. Die antwoord wat ek gegee het was te lank om op AKSKA te kon plaas, en ek het toe met hom gereël om dit hier te publiseer sodat AKSKA se lede dit hier kan kom lees. Die leser wat belangstel kan die volledige gesprek by meegaande adres gaan besigtig:
http://www.akskagroep.com/akska/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1770&post_id=18331#forumpost18331

Ek wil hierdie artikel begin by ‘n pos wat die eienaar van die webblad, mnr. Lukas Swart, daar geplaas het na aanleiding van die gesprek op AKSKA . Hy bedank my vriend omdat dié ‘n antwoord geplaas het wat van my af gekom het nadat hy my privaat gekontak het.

Dankie, Tom. Dit was interessant en as Frik nie hier lees nie, moet jy vir hom ook dankie sê want ek dink dat hy jou vraag vir jou baie volledig geantwoord het.
Ek het die opmerking gesien dat siener teen die rebellie plan geword het na sy seun gevang was. Maar as ek na Frik se verduideliking luister, was siener van die begin teen die gedagte van ’n rebellie. Wat hy skynbaar wel gesteun het, was die feit dat die traktate by die Duitsers moes uitkom
Maar al die rebelle het seker nie dieselfde sentiment gedra nie. Daar was seker die wat gedink het dat dit ’n geleentheid is om die Britse juk af te gooi?

Nou, ek is in hierdie gesprek ingetrek op grond van ‘n versoek van vriend Tom, maar darem ook as gevolg van ‘n opmerking wat mnr. Swart in sy antwoord hierbo maak. Hy sê: ‘Maar al die rebelle het seker nie dieselfde sentiment gedra nie. Daar was seker die wat gedink het dat dit ’n geleentheid is om die Britse juk af te gooi ?

My Antwoord:
Ja, daar sou vir seker sulke mense gewees het, maar dit is nie waaroor die sogenaamde rebellie op die amptelike vlak plaasgevind het nie. Die amptelike doel was om by die Duitse magte te gaan aansluit en hulle te help teen Botha en Smuts se beplande anneksasie van Duitswes vir die Britse kroon. Botha kon dít nie polities bekostig nie, want hy sou beslis die volgende algemene verkiesing verloor het as broer teen broer te staan moes kom vir die belange van die Britse regering! Die wonde van die Boereoorlog was op daardie stadium nog té rou daarvoor. Ek het dan ook die verkiesingsuitslae vir die voormalige Unie tot en met 1923 nagegaan, en het gevind dat Botha en Smuts telkens met slegs twee of drie setels aan bewind gebly het. Enige bloedverspilling ten gunste van die Britse kroon sou hierdie uiters fyn balans tussen Nat en Sap omgegooi het, en die Nattes sou die politieke beheer kon oorneem.

Dit is een van die twee redes waarom ek elders in my boeke en artikels sê dat Botha en Smuts se propagandamasjien die Boere se poging kunsmatig verander het in ‘n ‘rebellie’. Dit het Botha toegelaat om die [Unie] Weermag op te roep om te keer dat die Boere in Duitswes kon aankom. En dit het hom natuurlik ook toegelaat om die rebelle te laat doodskiet sonder dat enige vingers na hom kon wys. Ons liberale geskiedkundiges het egter hierdie gedagte van ‘n rebellie oorgeneem en siedaar! ons sit met ‘n valse stuk geskiedenis wat skrik vir niks nie. [En hierdie valsheid het ‘n teenpool gehad óók, want dit het onafwendbaar gelei tot ‘n veridealisering van ons nasionalisme wat geen bestaansreg het nie.]

Ek was die eerste skrywer ooit wat op hierdie bepaalde manier na die sogenaamde Rebellie van 1914 gekyk het …. en ek het net ‘n dawerende stilte as antwoord gekry. En dit is nie ek wat so slim was nie, want ek het ook maar net geskryf wat ek deur die Gees gelei is om te sê.

Die ander rede waarom ek sê dat dit nie ‘n rebellie kón wees nie slaan ‘n bietjie dieper in op geestelike vlak. God Almagtig sê in Romeine 13:2 dat ons nie mag rebelleer teen die owerhede wat Hy oor ons aangestel het nie. Kom ons vergeet vir ‘n oomblik al die argumente wat daar rondom Paulus heers, soos dat Hy sy eie revolusionêre evangelie geskep het om te keer dat Rome die Jode aanspreeklik hou vir hul opstandigheid. Die meer praktiese feit van die saak is dat God [veral!] nie vir my kan sê dat ek nie mag rebelleer nie, maar dan skep en gebruik Hy doelbewus ‘n rebellie om sy doelwitte te bereik! Dit maak van Hom ‘n absolute moralis, en ek is maar net baie eerlik as ek sê daar is geen manier waarop ek so ‘n wispelturige en onbetroubare God kan aanbid nie. Sien jý kans daarvoor?

Maar in elk geval, ek gee hiermee die volgende aanhaling uit my boek ‘Wat is die Waarheid?’

(1.2.16.) ‘Oom Niklaas het gedurende die 3-jarige oorlog voorspel, ons gaan daardie oorlog verloor. Daarna het hy voorspel dat daar ‘n oorlog sal kom tussen Duitsland en Engeland, en dan moet ‘n gedeelte van ons na Duits-Wes gaan om traktate te maak en dis hulle wat NOU verwesenlik word. Net soos oom Niklaas in 1902 die Vredestraktaat beskryf het voor hy gemaak is, so het hy ook die 1914 traktaat beskryf en hy het gesê al wat aan die huidige grenslyn tussen Duits-Wes en die Unie sal verander word, is die middel van Groot Rivier sal die grenslyn wees, in plaas van soos op die oomblik die oewer. Dit is in 1914 so beskryf in ons almal se teenwoordigheid. In 1914 toe genl. Botha en Smuts te kenne gee dat hul Duits-wes wil annekseer vir Engeland, toe belê genl. De Wet ‘n offisiersvergadering op Rooiwal, Koppies, O.V.S. Daar besluit die offisiere dat as genl. Botha Duits-Wes gaan aanval, dan gaan hys hul die Republikeinse vlae en veg vir ‘n Republiek. Toe sien oom Niklaas daar ‘n appel rol en toe die appel gaan lê is dit ‘n pasgebore meisiekind.

(1.2.17.) Oom Niklaas sê onafhanklikheid kon ons soos ‘n appel in die skoot val, want die Here is Almagtig. Maar die Here wil Sy deel hê, en dis ‘n gelowige volk. Hy sê namate die Afrikanervolk vorder na onafhanklikheid sien hy die meisiekind opgroei. Sodra sy mondig is, is ONS onafhanklik. Maar hy sê die Ierse Meisiekind is net voor ons en ouer as ons s’n. Daarom word Ierland net voor ons onafhanklik. Hy sê die feit dat genl. De Wet daardie vergadering belê het maak hom vader van die onafhanklikheid. Die man wat vanaf 1914 met daardie traktate gevlug het en vir 9 jaar lank in Europa in die tronk gesit het, is genl. Manie Maritz. Die oorspronklike is nog in sy besit. Daar was 500 pond op sy kop. Op 14 September 1940 het die Duitsers die traktate en die proklamasie van 1914 oor die radio gelees en dit aan die Afrikanervolk verklaar en gesê dat hul die traktate sal erken en verwesenlik met die uiterste kragte van die Duitse volk.’
Einde van Deel 1.

Deel 2:
Tom het hierna ‘n vraag aangestuur wat een van die lede, ene ‘Staan Vas’, daar geplaas het.

Hoekom in u verwysingsraamwerk was dit belangrik vir die sg. rebelle om saam met die Duitsers te baklei teen jou eie? Dit sal mos vanselfsprekend ook n bloedbad beteken teen jou eie broer/volk. ‘n Besluit was mos deur die Parlement geneem 92 stemme teen 12 dat daar aan die kant van Brittanje die stryd gevoer gaan word. Botha het op 12 Oktober 1914 krygswet afgekondig. Was hierdie protes van die sg. rebelle nie verkeerd […deur hulle…] gehanteer nie, deur die wapen op te tel eerder as om deelname te weier nie?

My Antwoord:
Hallo ‘Staan Vas’.
Ek het gemerk dat die gesprek baie spesifiek rondom die idee van ‘n rebellie draai. Ek gee daarom my gedagtes hieroor so volledig moontlik, want dit sal dalk help om die onnodige herhaling van vrae te keer.

Kom ons kyk na die eerste deel van u vraag.
‘Hoekom in u verwysingsraamwerk was dit belangrik vir die sg. rebelle om saam met die Duitsers te baklei teen jou eie? Dit sal mos vanselfsprekend ook n bloedbad beteken teen jou eie broer/volk.’

Die sogenaamde ‘rebelle’ van 1914 het reg gedoen om na Duitswes te gaan. Dit het gelei tot die totstandkoming van die ooreenkomste met Duitsland wat uiteindelik die vryheid vir ons gaan bring. Siener het geweet dat dit die werklike rede was waarom hulle Duitswes toe moes gaan, want hy het geweet dat Jesus hulle juis hiervoor na Duitswes gestuur het! Dit is dan ook waarom hy, onmiddellik nadat die traktate deur beide groepe geteken is, gesê het dat hul taak volbring is, en dat hulle moet oppak en huis toe gaan.

Die Duitsers is ‘spesiaal’ vir ons, omdat Jesus hulle gekies het om die vryheid aan ons te besorg in die oorlog wat kom. Die konflik tussen Duitsland [Germane] en Engeland kom al meer as een duisend vyf honderd jaar ver, en dit maak vir my baie sin dat Jesus hierdie konfliksituasie sal uitbuit tot ons voordeel. En ja, sonder om uit te brei daarop wil ek dit stel dat ons baie spesiaal vir Jesus is – die Gelofte van Bloedrivier onderstreep dit in absolute terme.

Ek wil ook hier herhaal dat ek niks met politiek te doen wil hê nie, maar ek moet ongelukkig die ‘Liberalis versus Nasionalis’ probleem hier ophaal.

Ek kan nie oor die diepgang van enige persoon se geloofslewe oordeel nie, want dit is nie my funksie nie. Maar ek kan wel kyk na wat hy doen, en volgens die verwagte gevolge van sy optrede besluit wat ek aan hom het in terme van vriend of vyand. Die liberalisme is ongetwyfeld een van ons volk se grootste vyande, en as ons in ag neem hoeveel nasionalistiese lewens hulle ons volk al gekos het sê ek reguit dat ek dit heeltemal sal uitdelg as ek maar net kon. Maar nou is dit nie ek wat hulle hoef uit te delg nie, want volgens die gang van die visioenêre verhaal, wat die liberalisties gesinde Boer uitwys as ons grootste vyande, word hulle vernietigend verslaan deur die Duitsers wat ons kom help teen hulle. Hierdie hulp is 100% gebaseer op die ooreenkomste wat die ‘rebelle’ met Duitsland gesluit het in 1914!

Wat die ‘bloedbad tussen broers’ betref wil ek graag verwys na die brief wat ek aan Tom gestuur het en wat hy gister of eergister op AKSKA geplaas het. Daar het ek gesê: ‘… Die amptelike doel was om by die Duitse magte te gaan aansluit en hulle te help teen Botha en Smuts se beplande anneksasie van Duitswes vir die Britse kroon. Botha kon dít nie polities bekostig dat broer teen broer te staan moes kom vir die belange van die Britse regering nie, want hy sou beslis die volgende algemene verkiesing daardeur verloor het! Die wonde van die Boereoorlog was op daardie stadium nog té rou daarvoor. Ek het dan ook die verkiesingsuitslae vir die voormalige Unie tot en met 1923 nagegaan, en het gevind dat Botha en Smuts telkens met slegs twee of drie setels aan bewind gebly het. Enige bloedverspilling ten gunste van die Britse kroon sou hierdie uiters fyn balans tussen Nat en Sap omgegooi het, en die Nattes sou die politieke beheer kon oorneem!…’

Dit beteken maar net dat Botha nie gehuiwer het om die bloedbad rondom broer versus broer te skep om sy eie selfsugtige [persoonlike] belange te bevorder nie! Dit werk in die praktyk dus eintlik andersom as wat u hier sê of vra!

Kom ons kyk ook kortliks na die motivering wat die ‘rebelle’ aangedryf het. Kyk of u dalk met my kan saamstem dat hierdie mense, hierdie sogenaamde ‘rebelle’, inderdaad beginselvas was en baie beslis die hoë morele posisie bokant Louis Botha en sy volgelinge beklee het. Daar is hele paar beginsels ter sprake hier wat ons deeglik in ag moet neem as dit kom by ‘n gebalanseerde beoordeling van die saak.

Die eerste kom na vore tydens die offisiersvergadering te Koppies, waar die vergadering besluit het om na Duitswes te gaan en die Duitsers te help teen genl. Botha se verklaarde plan om Suidwes vir die Britse kroon te gaan verower. Genl. De Wet se begronding van waarom dit nie mag gebeur nie was sekerlik deur die [toe] pas afgelope Vryheidsoorlog beïnvloed gewees. Die Britte het daardie oorlog op ‘n uiters slu en koelbloedige wyse aangevuur om wederregtelik besit te kom neem van ons land en sy bronne. [En ek glo nog steeds ons het nie daardie oorlog verloor nie: genls. Botha en Smuts was die voorlopers wat die Boere bedrieg het om dit te glo, en om die oorwinning aan Engeland te gee by die Vrede van Vereeniging!]

De Wet het in elk geval [van Botha se plan gesê] dat sy Bybel hom beveel dat hy nie sy buurman se grenspale mag verlê nie. Dit sluit tog outomaties die verpligting in om te help keer dat iemand anders dit aan sy buurman kom doen. Botha se plan was dus heeltemal on-Bybels vir genl. De Wet, en dit is dan ook algemeen geldend vir alle tye, en hy het gevoel dit was hul plig om die relatief onskuldige Duitsers te gaan help [waar hulp in sulke tye van nood op sigselwers óók ‘n Bybelse voorskrif is.]

Ek wil dit weereens baie duidelik stel dat daar op geen stadium op amptelike vlak enige poging was om die regering omvêr te werp nie. Die idee was van die begin af gewees om na Duitswes te gaan en hulle te help teen Botha [en Smuts] se imperialisme. Dit was die opdrag wat vanaf genl. De Wet uitgegaan het na die offisiere in die Vrystaat en die Transvaal.

Dit is so dat genl. De la Rey bereid was om die Botha regering met geweld omvêr te werp, maar hy kon nie genoeg steun vir die idee bymekaar kry nie. Hy het byvoorbeeld ‘n vergadering te Treurfontein [vandag se Coligny] belê om steun te werf vir ‘n gewapende opstand. Siener het hom ten sterkste afgeraai om dit te doen, maar hy wou nie hoor nie. Die ontvangs wat hy gekry het was ‘n groot skok vir hom gewees en het hom heeltemal ontnugter; die Boere het sy voorstel dat hulle teen Botha moet rebelleer geheel en al, en met minagting verwerp.

Die tweede beginsel is een van sedisie op die internasionale vlak. Ek haal in hierdie verband hieronder aan uit A.W.G. Raath se boek, ‘Siener van Rensburg en die Rebellie‘, om aan te toon presies hoe korrup die Britse regering en Botha was*. Ons kan duidelik sien hoe die Britse Minister van Kolonies ons grondwet minag om Botha om te praat om die reëls van die Unie grondwet so ‘n bietjie te ‘buig’. Ek steur my nie regtig aan wat mense sê nie, maar ek kyk wel baie fyn na wat hulle doen, en wat die gevolge is wat daaruit [kan] voortspruit. Woorde kan nog terug getrek word, en selfs geïgnoreer word, maar as die kind eers in die tjalie lê kan niks verder aan die saak gedoen word nie! Genl. Louis Botha se optrede hierna wys dat hy maar al té gewillig was om die Britse regering diensbaar te wees, al het dit ten koste van die Unie grondwet én die pas gestigte NP gegaan. Hulle was ‘n klein minderheid, maar hul sieninge was tog seker ook belangrik gewees? Soos dit was het juis hulle die morele hoë grond beset in hierdie saak!

Die derde beginsel wat verkrag is, is die idee dat die grondwet die hoogste gesag in die land is. Al die grondwette wat ons in Suid-Afrika gehad het sedert Jan van Riebeeck hier kom land het, het nog altyd nét voorsiening gemaak vir ‘n weermag, d.i. ‘n militêre mag wat slegs ons grondgebied mag beskerm en glad nie vir enige offensiewe oorgrens optrede aangewend mag word nie.

Ons militêre magte het in die verlede wel oor die landsgrense gegaan, maar die kabinet moes sulke besluite eers spesiaal goedkeur voordat dit gedoen kon word. Ek was byvoorbeeld in 1967 ‘n lid van 1 Valskerm Bn. en ons was die eerste militêre eenheid wat in die buiteland opgetree het ná die Koreaanse Oorlog. Ons was tweemaal buite die landsgrense gewees, en albei kere moes die kabinet dit as ‘n ‘nood-besluit’ goedkeur. Die eerste keer was in Oktober/November 1967 toe ons by Rundu op die grens met Angola ontplooi is om as ‘n stopper groep te dien vir die Portugese. Die tweede keer was in Desember 1967 toe ons by Windhoek ontplooi is om ‘n verwagte aanval van VVO valskermtroepe die hoof te bied. Ons het nogal later as die ander troepe uitgeklaar daardie jaar omdat ons eers sowat twee of drie dae voor Kersfees terug was in Bloemfontein. [Ek noem hierdie dinge bloot omdat ek altyd feite gee in enige saak waaroor ek praat of skryf. As die lesers dan nie wil aanvaar wat ek sê nie is dit mos maar hul saak! Dit verhoed egter ook dat ek in enige gekibbel ingetrek kan word. En nee, ek is nie regtig kleinserig oor die ongeregverdigde kritiek wat ek soms ontvang nie, maar ‘n haarklowery oor nonsens is die één ding wat ek nie meer sal duld nie, want dit mors my kosbare tyd. Ek was lank stil, amper ‘n jaar lank, maar ek is tans baie, baie besig met ‘n baie belangrike en interessante profesie wat ek einde Februarie 2012 deur middel van ‘n baie besonderse droom ontvang het!]

Daar is ook ‘n vierde beginsel vertrap in hierdie saak, en dit is een van basiese politieke eerlikheid en persoonlike eerbaarheid – van die staatshoof nogal! Botha en Smuts is uiteindelik gedwing om die parlement te probeer oorreed om toestemming te gee om die weermag na Duitswes te stuur. Hulle het die wind van voor gekry en het uiteindelik selfs só ver gegaan om die landkaart te vervals om die parlement te bedrieg. Die Duitsers het militêre buiteposte gehad by Nakob en Engelbrechtsdrift, wat binne Duitswes geleë was, en die landkaart is vervals om hierdie twee militêre poste binne ons grondgebied te plaas. Hulle het jou werklikwaar die grens met Suidwes op die kaart ‘verskuif’ om aan te toon dat die Duitsers ‘n militêre teenwoordigheid op ons grondgebied kom oprig het. Botha het probeer om dit as ‘n soort oorlogsverklaring teen ons voor te hou!

In die tweede deel van u vraag sê u:
‘n Besluit was mos deur die Parlement geneem 92 stemme teen 12 dat daar aan die kant van Brittanje die stryd gevoer gaan word.

Die verwysing dat die parlement met 92 stemme teen 12 besluit het om Suidwes te annekseer, gesien in die lig van die geheel, is heeltemal verkeerd-om én irrelevant. Dit bevestig eerder, om die waarheid te sê, dat [God se] reg en geregtigheid deur 92 van 104 mense in diensbaarheid aan Britse imperialisme vertrap is. Die dobbelaars sou in soortgelyke omstandighede van ‘loaded dice’ gepraat het!

U vra in die derde plek ook of die kwessie nie dalk verkeerd deur die rebelle hanteer is nie:
‘…. Botha het op 12 Oktober 1914 krygswet afgekondig. Was hierdie protes van die sg. rebelle nie verkeerd […deur hulle…] gehanteer nie, deur die wapen op te tel eerder as om deelname te weier nie?

Ek wil u graag in twee dele antwoord. Wat die eerste deel hiervan betref, waar u sê: ‘deur die wapen op te neem….’, het ek reeds ‘n stuk aan Tom gestuur vir plasing op AKSKA se forum. Ek wil dit hier herhaal, want dit kan nie genoeg gesê word nie: Daar was op die amptelike vlak nooit enige sprake van ‘n rebellie nie, en die hele gedoente rondom ‘n rebellie berus op wanvoorstellings wat deur Botha en Smuts se propaganda in werking gestel is. Hy het dit gedoen om die parlement se ‘toestemming’ te kry om die weermag te gebruik om te keer dat die ‘rebelle’ Duitswes sou bereik.

Boy Mussmann het dit gestel dat die manne die Republiekvlag wou gaan hys as Botha se besluit om Duitswes aan te val goedgekeur word. Hierdie opmerking beteken egter vir my net mooi niks nie, want dit is was maar net sy mening toe hy ‘n jongman van so om en by 20 jaar oud was. Hy was ‘n teologiese student toe die ‘rebellie’ uitgebreek het, en was glad nie betrokke by die besluitnemingsproses as sulks nie!

Wat die tweede deel van u vraag betref, ‘…eerder as om deelname te weier…’ moet ek u daarop wys dat die NP opposisie wél deelgeneem het aan die beskaafde demokratiese prosesse om Botha se onsmaaklike imperialisme hok te slaan. U wys dan sélf daarop dat daar in die parlement gestem is oor die saak en dat Botha oorwin het met 92 stemme teenoor 12. Maar ook dit is eintlik heeltemal betekenisloos, want Botha se partylede sou uit die aard van die saak nie teen hom gestem het nie. U sien, ons veelgeroemde demokratiese parlementêre stelsel was nog nooit iets anders as ‘n korrupte klug gewees nie! Dit sal eers beter begin gaan as die bose geheime organisasies wat ons lewens vanuit die donker beheer ook van die toneel verdwyn het.

Die ander sy hiervan is natuurlik die verdere belangrike vraag van: ‘deelname áán wat, en téén wat?‘ Die 12 stemme; wat sekerlik ‘n beduidende groep mense verteenwoordig het, het protes aangeteken deur in die parlement teen Botha se imperialistiese planne te stem. Daar het vir hulle net twee moontlike opsies oorgebly ná die stemming, en dit was om te rebelleer, óf om die Duitsers te gaan help. Hulle het laasgenoemde opsie gekies om binne die grense te bly wat die Bybel stel, en toe het Botha en Smuts hul bose logika nog ‘n stappie verder gevoer deur hul propagandamasjien aan te skakel om die Nasionaliste as rebelle te brandmerk. Ek glo nie Botha en Smuts het ook die moontlikheid misgekyk dat hulle dan sommer ook die opposisie wat die NP gebied het fisies kon verminder nie. Op Memel in die Oos-Vrystaat staan byvoorbeeld ‘n klein gedenknaald voor die NG Kerk ter ere van die ‘rebelle’ vanuit daardie omgewing wat deur Botha en Smuts se volgelinge doodgeskiet is. Die dorpie en die distrik huisves vandag miskién 120 tot 150 blankes, en die bevolking daar sou beduidend minder gewees het in 1914. Maar selfs so staan daar 14 of 15 manne se name op die monumentjie uitgekap. Dit is ‘n groot persentasie manne van een distrik om vir selfsugtige politieke redes deur ‘n royalistiese staatshoof doodgeskiet te word! Ek dink dit stink nou nog!

En dit bring natuurlik nóg ‘n beginsel na vore, want dit sê maar net vir my dat Botha en Smuts selfs nie eers vir georganiseerde massamoord op hul eie volksgenote terug gedeins het nie! En wat was dit anders as ‘n bloedbad van broer teen broer gewees?

Iets wat u in hierdie verband beslis óók nie uit die oog moet verloor nie, is dat Botha se aanslag op die Duitsers in Duitswes erge morele en geestelike gevolge vir die destydse kieserskorps én hul nageslag ingehou het. Dit sou ons hele volk tot vandag toe steeds in ‘bose kettings geboei’ gehou het! Botha was die staatshoof, en enige besluit van hom het outomaties almal in die land by daardie saak ingebind. Die verskil hier is dat daar lewens geneem is en massas mensbloed gestort is tydens die proses om Duitswes vir die Britse kroon te gaan annekseer. En al ‘vergoeding’ wat Botha moontlik daaruit kon kry was dat die Britse Minister van Kolonies sy ego so ‘n bietjie sou opgepomp het! Dit maak my naar meneer!

Die sogenaamde ‘rebelletog’ na Duitswes was egter ‘n baie praktiese en konkrete vorm van protes téén Botha se besluit. Dit moes inderdaad ‘n bitter moeilike oefening vir hulle gewees het, maar dit het ook daardie mense, hul direkte nasate, maar dan ook alle ander Christusgelowige lede van ons volk losgemaak van enige bose bindinge wat Botha se optrede oor hulle kón gebring het. [En ja, dit werk vir seker so! Moses het dan selfs vir God Almagtig gebind met die skeibriewe wat hy aan die mense gegee het!] Hier moet u natuurlik ook verstaan dat daar ‘n baie groot verskil is tussen natuurlike konserwatisme en ‘politieke regsheid’; want die twee is glad nie dieselfde ding nie.

U moet asseblief nie uit bostaande wil aflei dat ek die ‘regse saak’ goedpraat nie. Ek is in alle opsigte teen ‘n rebellie gekant, maar ek het darem ook absoluut geen tyd vir enige vorm van politiek nie. Al hierdie hordes verskillende ‘Volksraad Komitees dít’ en ‘Volksraad Kommissies dát’ wat so vinnig in die laaste klompie jare ontstaan het irriteer my tot in die grond in! En dit is nie maar net omdat Jesus sê dat ek nie mag rebelleer nie, dit is ook omdat ek baie goed weet dat dit nie vir ons nodig sal wees om dit te doen nie! U hoef nie met my saam te stem oor my bevindinge van die verhaal wat Jesus in Siener se visioene versteek het nie. U moet egter minstens kennis neem dat ek bewys het dat die visioenêre verhaal aandui dat God die stryd vir ons sal stry, presies net soos die Bybel dit belowe het. Hierdie laaste word baie doelbewus deur die vyande van my volk verdraai om tog maar net hul volgelinge van Frik Pretorius se bevindinge af weg te hou! Hulle sal maar op die harde manier leer dat dit nie Frik Pretorius se boeke en artikels is wat mense gaan uitred nie, maar wel God Almagtig! En miskien is dit presies waar die probleem vir hulle lê!

Maar dan moet u darem óók kennis neem dat die manier waarop Jesus betrokke gaan raak in alle opsigte steun op die ooreenkomste wat die ‘rebelle’ van 1914 met die Duitsers gesluit het. Jesus Christus was die motiverende Krag agter die totstandkoming van hierdie ooreenkomste. Mense kan my ignoreer, hulle kan my woorde doelbewus verdraai, mense kan my beledig en vervloek as hulle wil, maar hulle speel met vuur as hulle dit met Jesus Christus en sy Gees van Profesie begin doen ook!

Aanhaling uit Siener van Rensburg en die Rebellie [A.W.G. Raath] vanaf p117:
[*] ‘… Toe die oorlog op 4 Augustus 1914 uitbreek het Genl. Louis Botha die Britse minister van kolonies laat weet dat: ‘… the Government fully recognizing the obligations of the Union, in the event of hostilities, wishes to ensure you of its preparedness to take all such measures as may be necessary for the defense of the Union. Should His Majesty’s Government require the Imperial Troops, now stationed in South Africa and who are connected with the garrison artillery, in any other part of the world, Ministers would gladly employ the Defence Force of the Union, for the performance of the duties entrusted to the Imperial Troops in South Africa.

My opmerkings:
Daar is nie regtig fout met die aanbod wat Botha hier maak nie. Hy sê bloot dat die Britse soldate in Suid-Afrika elders in die wêreld aangewend kan word, want hy en sy kabinet sal die SA Weermag aanwend om die Unie se grondgebied in hul plek te beskerm. Dit is van kritieke belang om hier te verstaan dat Suid-Afrika nog nooit iets anders as ‘n weermag gehad het nie – een wat daarop ingestel is om ons grondgebied te beskerm. Die Engelse parlement het baie goed geweet hiervan, want hulle het pas vier jaar voor hierdie gebeure ‘n spesiale wet aanvaar waarin die Unie van Suid-Afrika se nuwe grondwet goedgekeur is.

Maar hoe dit ookal sy, die Britse regering het op hierdie punt ‘n lekker vet kans gevat en die beginsels in die saak so ‘n bietjie erg verdraai. Raath skryf verder: ‘Hierdie aanbod is met dank deur die [Britse] Minister van Kolonies aanvaar. Op 7 Augustus sou hy die Unieregering in ‘n moeilike posisie plaas toe hy die volgende boodskap aan Botha stuur: ‘If your Ministers at the same time desire and feel themselves able to seize such part of German South-West Africa as will give them command of Swakopmund, Lüderitzbucht, and the wirelesss stations there or in the interior, we should feel this a great and urgent Imperial service …’

Raath som dan op deur te sê: ‘… Hierdie versoek was in ‘n sekere sin die bepalende faktor vir die uitbreek van die Rebellie, want dit het meegebring dat Botha sy magte oor die grens met Suidwes-Afrika moes stuur. Alhoewel sy Engelssprekende volgelinge, soos die Unioniste, gretig was om teen die Duitsers op te trek, was Botha se Afrikaner volgelinge ‘meestal lou en het nie veel omgegee na watter kant die skaal geswaai het nie. …’ ‘

Die feit van die saak is dat Botha voor die versoeking geswig het om ‘naam te maak’ en hy het die weermag aangewend om Brittanje se doelwitte te bereik … maar eers nadat hy ‘n massa Boerebloed onnodig laat vloei het.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: