Slaan oor na inhoud

Art 064: 2012-05-10 Nog ‘n vraag op AKSKA – Gaan ons eiendom gekonfiskeer word?

2013/12/18

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die vorige artikel, onder dieselfde datum hierbo, het ontstaan op grond van ‘n versoek van my ou vriend Tom, en dit het gehandel oor die Rebellie van 1914. Dié vriend het egter ‘n paar verdere vrae in ‘n opvolg e-pos gehad, en dit is op dieselfde dag hanteer. Hy het dit daarna [namens my] op AKSKA se webblad gepubliseer. Ek het sedertdien heelwat reaksie gekry op ‘n sekere deel daarvan, en het besluit om dit ook hier te plaas vir die kennisname van die ander lesers wat nie noodwendig daar [sal] gaan lees nie. Ek het hier en daar geringe korreksies aangebring om dit meer leesbaar te maak, maar sonder om enigsins aan die betekenis as sulks te verander ook. Die kommentaar van my jong vriend Dawie, wat ‘n voormalige lid van AKSKA is, het my ook gedring om ‘n kort uitbreiding hierby te voeg. Ek sal op die regte plek hieronder weer daarna verwys.

Die oorspronklike artikel kan besigtig word by: http://www.akskagroep.com/akska/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1770&viewmode=flat&order=ASC&start=20

Nou, dit is juis hierdie ‘sekere deel’ van die vorige artikel wat my maak besluit het om my antwoord aan Tom ook as ‘n selfstandige artikel op hierdie blad te publiseer. Die leser sal ‘n verwysing hieronder raaklees wat oor ‘n baie vreemde droom handel wat ek teen die einde van Februarie 2012 gehad het. Ek kan nie regtig op hierdie stadium oor die droom praat nie, want daar is sekere voorkomste daarin waaroor ek eers groter helderheid én bevestiging móét verkry. Daar is meer as genoeg bewyse in en rondom die droom om selfs op hierdie punt te kan glo dat dit eg is, maar ek wil liewers eers alles hiervan bymekaar kry om aan die leser voor te lê vir kennisname – daar mag absoluut geen twyfel oor die betekenis van die droom én die egtheid daarvan bestaan nie! Daar is ‘n bietjie meer inligting oor die droom hieronder, maar op hierdie stadium wil ek volstaan deur bloot te sê dat dit sommer baie spesiaal is! Die wonder hiervan vir my, soos met die openbaarmaking van Siener se versteekte visioenêre verhaal, is dat dit Koning Jesus behaag het om ook hierdie stuk profesie in Afrikaans aan die wêreld openbaar te maak!

Ek het Tom se oorspronklike e-pos vir praktiese doeleindes in stukke verdeel om elkeen afsonderlik te kon hanteer. Hy skryf en vra soos volg:

Frik, ‘n vraag van my kant handel oor of Siener ons raad of Geestelike aanduiding gegee het, oor wanneer ons eiendom of grond gevat word. Soos nou die geval met Jackson in Zim. wat sy plaas vir hulle gee, seën en sy hulp aanbied om die nuwe eienaar by te staan. Wat my aangaan het ons die Saul/Dawid ding deurgetrap en aanvaar ek ons moet, soos Rom.13 sê, nie rebelleer teen die regering nie.

Dit is ook Bybels dat wanneer iets van jou geëis word dat jy dit en meer moet gee. Ek het op AKSKA gesê dat hierdie voorbeeld wat Jesus vir ons gee gaan oor kledingstukke en moeite doen, soos om twee myl te stap i.p.v. een myl. Dit gaan nie oor jou lewensmiddele nie en ek sien dit nie in dieselfde konteks nie. Ek het ook redeneer dat Siener se raad was dat ons moet veg, al veg ons met die rug teen die muur. Hierdie veg beteken nie vir my ons moet rebelleer nie, maar beskerm wat ons sin is. Of beteken dit net ons moet veg vir ons lewens? Met die Suidlander plan van onttrek het ons gesê nee, bly by die huis en verdedig, anders gee jy jou eiendom weg.

Nou kom die media met hierdie sagmaak aanval en oortuig ons dat dit verkeerd is en dat ons net moet gee en seën. Die wêreld is in vervoering daaroor, almal, wêreld wyd, praat daarvan en n internasionale uitgewer het selfs vir Jackson gekontak om die storie te publiseer. Met ander woorde, die wêreld keur dit goed en ons weet die wêreld haat Jesus. Die twee staan direk teenoor mekaar. Dit is vir my nog n rooi vlag.

Ek het ook op AKSKA gewys op Jesus se woorde, dat Sy skape sy stem ken. Vals herders sal kom, maar die skape sal nie na hulle stem luister nie en weg vlug van hulle, want hulle ken nie die stem nie. En dit is hoe ek in hierdie situasie voel. Ek kan nie regtig teen Jesus se opdrag in Mat 5 40,41 stry nie, maar ek hoor nie Sy stem nie en voel om weg te vlug van hierdie stem.

Wat kan jy my van Siener se standpunt hieroor vertel, as hy enigsins een gehad het in sy tyd.

Tweedens, hoe vertolk jy die Bybel in hierdie opsig?
Groete, Tom

My antwoord:

Hallo Tom,

Ek het dit goed gedink om jou e-pos in stukke te verdeel en stuk vir stuk te antwoord.

Punt 1:
… ‘n vraag van my kant handel oor of Siener ons raad of Geestelike aanduiding gegee het, oor wanneer ons eiendom of grond gevat word…

My Antwoord:
Siener het nooit gesê dat ons grond en eiendom weggevat gaan word nie – in elk geval nie deur die huidige regering en sy trawante nie. Wat hierdie moontlikheid betref wil ek jou fokus net vir ‘n oomblik na ‘n belangrike verwante saak verskuif. Ek het in ‘Wat is die Waarheid?’ gesê daar is net twee ‘onaangetekende’ visioene wat ek op tegniese gronde as waar en eg kan aanvaar. Een hiervan was die wit tente wat in strepe oor die land opgeslaan word. Die ander een is die swart kryger wat opstaan en dan val sy skaduwee so dreigend oor die land. Maar dan, net voor hy kan aanval verdwyn hy agter ‘n misnewel.

Hierdie laaste visioen van die swart kryger, saam met die feit dat die swartes geen aantoonbare rol in die verhaal speel nie, vorm die basis van my verwagting dat die swartes op die een of ander manier in die miljoene uitgemoor gaan word deur die een of ander geheime organisasie. Hierdie dinge moet noodwendig vóór die verwagte algemene verkiesing in Noordwes gebeur, want dit verskaf die enigste haalbare praktiese rede waarom daar in die visioene absoluut geen swart teenkanting merkbaar is téén die verkiesing nie!

Ons het tot op datum ook nie regtig geweet, of selfs kon dink wanneer hierdie dinge gaan gebeur nie. Daar was al baie spekulasie hieroor, en ek weet nou al dat ek óók van spekulasie beskuldig gaan word, maar dit mag dalk net wees dat ons nou dalk meer sekerheid hieroor kán hê.

Ek wil daarom die onlangse droom waarvan ek jou vertel het óók op hierdie punt by hierdie openbare gesprek intrek. Ek sal ongelukkig my motivering en bewyse eers later kan uitbring, want daar is sekere feite van die verlede wat ek eers moet verifieer voordat ek enige bewyse kan begin plaas. Die probleem is dat daar net een persoon is wat my hiermee kan help, en ek het daardie mens net mooi 42 jaar gelede laas gesien! Dit is ongelooflik hoe die gang van die tyd ‘n mens se spore kan doodvee. [Intussen duur my soektog onverpoosd voort!]

Maar nietemin, ek wil op hierdie stadium bloot sê dat ek ‘n baie vreemde, en selfs ‘n skokkende droom gehad het aan die einde van Februarie 2012. Hierdie droom is op 8 April 2012 aangevul deur ‘n ander [onafhanklike] droom wat ‘n Nederlandse penvriendin aan my gestuur het met die versoek om dit vir haar uit te lê. As ek alles bymekaar tel wat uit hierdie twee drome na vore gekom het, kom ons by ‘n Goddelike waarskuwing uit dat die Antichris se 42 maande van terreur moontlik in September hierdie jaar kan begin. Dit is natuurlik die tyd, tye en ‘n halwe tyd, oftewel drie-en-‘n-half jaar, waarna die Bybel verwys. En, soos ek uitvoerig in my twee boeke aangetoon het, in 2004 en toe weer in 2008, is die Boervolk die Antichris se hoof teiken. Ek is die Here baie, baie dankbaar dat die twee drome op ‘n onafhanklike wyse minstens bevestig dat ek reg was met my bevindinge in my twee boeke rondom die visioenêre verhaal! Die wonder hiervan is dat die opsomming van die verhaal, wat ek in albei boeke asook op my artikelblad gepubliseer het, minstens die basiese inligting bevat vir ons volk om die gevaarsones te kan identifiseer en daar weg te bly. As die volk maar met wil begin luister in plaas van om my bevindinge so summier te wil verwerp!

Die uitbreiding waarna ek aan die begin van die artikel verwys het koppel aan die syfer 42, en lyk soos volg: Die tydperk van 42 [maande] waarna ek in my oorspronklike artikel op AKSKA verwys het, kan slegs na die eerste helfte van die Antichris se toegelate sewe jaar verwys. Die 42 [maande] van die Antichris korrespondeer hier met die voorkoms van 42 [jaar] wat ek die persoon in my droom laas gesien het. En dit is maar net een van minstens twee maniere, en moontlik selfs vier, waarop hierdie syfer aan die droom koppel. In elk geval, Dawie se kort boodskap het my op ‘n paar dinge gewys wat definitief by hierdie deel van die artikel hoort. Ek kan myself heeltemal vereenselwig hiermee en plaas daarom volledigheidshalwe sy boodskap soos ek dit gisteraand ontvang het.

… Die totale tyd van die Antichris is 7 jaar, dit word ingelyf met die sluiting van die 7 jaar van vrede in Israel waaraan die VSA en vennote tans so hard werk. Dit is duidelik dat die Israeli’s tot ‘n diplomatieke oplossing gedwing gaan word eerder as ‘n militêre een en September klink in die kol. Met ander woorde, die tweede helfte van sewe jaar kan nie in September begin nie, omdat die 7 jaar vrede nie drie-en-half jaar gelede reeds gesluit is nie. Die eerste helfte van die sewe jaar kan [dus] in September begin. Soos ek verstaan is die tyd, tye en halwe tyd wat die vrou in die woestyn weggesteek word dieselfde tyd as wat Siener se wit tente in rye na verwys, eers die tweede helfte van die verdrukking. Mense gaan die eerste helfte, oftewel die 42 maande kans hê om hierheen te vlug om dan in die tweede helfte van die sewe jaar verdrukking, of die tweede 42 maande in die woestyn [Suid Afrika] weggesteek te word…

Ek wil volledigheidshalwe daarop wys dat die oorlog nog steeds in Europa aan die gang is nadat die vyand hier by ons verjaag is. Die oorlog spoel, om die waarheid te sê, op daardie stadium vanaf Pole in Wes-Europa via Rusland, Siberië en Kanada oor tot in die VSA. Ons weet nie of dit Meksiko sal insluit nie, maar dit kan bes moontlik so gebeur. Daar is niks in die visioene as sulks hieroor nie, en al wat ons hiervan weet is wat Siener aan Boy Mussmann verduidelik het. Ons het egter ook ‘n visioen wat oud-President George Washington gesien het oor ‘n great and final battle in die VSA, en dit verwys waarskynlik na dieselfde aangeleentheid.

Maar om terug te kom na jou vraag; nee Tom, ek twyfel of die huidige regering ons eiendomme regtig gaan wegvat. En selfs al doen hulle dit sal dit slegs vir ‘n relatiewe kort tydjie wees. Dit is presies dieselfde as met die dreigende naamsveranderinge. Dit maak nou regtig nie saak hoeveel weerstand ons probeer bied nie, hulle gáán die name van strate en dorpe verander en ons gáán dit later maar net weer terug verander na wat dit was! Vergewe my dat ek dit so bars en reguit stel, maar as dit so is, wat is die probleem dan, ou vriend?

Daar is egter iets anders wat ons in gedagte kan hou. Die gang van die visioenêre verhaal dui aan dat die nuwe VF+ regering wat in Noordwes aan bewind sal kom wel alle eiendomme gaan nasionaliseer. Dit sal waarskynlik gedoen word om te keer dat die nasionale bates gestroop word en uitgevoer word na Gauteng [ensovoorts], maar ook om te keer dat die buitelandse liberale sakemanne inspraak kan verkry in landsake deur groot eiendomme in Noordwes aan te koop en op te pot. Maar dit is nie al nie, want die nuwe president wat ons by Prieska gaan aanstel nasionaliseer óók alle bates en laste in die nuwe Nuwe Suid-Afrika wat kom. Maar hierdie laaste een gee baie binnepret, want elkeen van ons wat tot daar deurkom ontvang ‘n reuse groot plaas as vergoeding vir al die verliese wat ons volk in die verlede moes ly.

Punt 2:
…Soos nou die geval met Jackson in Zim. wat sy plaas vir hulle gee, seën en sy hulp aanbied om die nuwe eienaar by te staan…

My Antwoord:
Ek weet nie genoeg om regtig kommentaar te kan lewer nie. Maar ek dink nie dit is billik om deur hierdie ou se optrede te kan aanvaar dat ons maar net moet uitdeel nie. Die berig wat ek hieroor gelees het, het in elk geval die klem op ‘n heel ander plek laat val as wat die georganiseerde kerk nou besig is om te doen. Volgens daardie [internet] nuusberig het Jackson dit dalk eerder gedoen om God as ‘n wapen teen die grondgrypers te gebruik. Hy spog dan ook eintlik met die gestryery wat dit in Zanu-PF se geledere veroorsaak het. Kyk, vaste geloofsekerheid is ‘n wonderlike voorreg en ervaring, maar hierdie is darem ook weer iets heel anders. Dit is dalk geestelik geweldig gevorderd, maar ek is as gelowige nie beïndruk daardeur nie

Punt 3:
…Wat my aangaan het ons die Saul/Dawid ding deurgetrap en aanvaar ek ons moet, soos Rom.13 sê, nie rebelleer teen die regering nie…

My Antwoord:
Waar laat Rom 3:2 ons in die tyd waarin ons leef, Tom? Wat moet ons daarmee maak, want die Bybel sê ons mag nie rebelleer nie, en die regering sê ons mag onsself nie verdedig as ons vermoor word nie! So wat nou, of dan liewers op ‘n ander manier gevra: rebelleer ons as ons onsself verdedig?

Weet jy, al wat ons regtig kán doen is om onsself in groepe te organiseer wat mekaar oppas. Hier by ons in Garsfontein gaan die buurtwag van krag tot krag, en ek verneem dat dieselfde besig is om in ander plekke te gebeur. Dit is goed so, want op hierdie stadium lê ons veiligheid in vermyding, eerder as in konfrontasie. Ek is lank terug, in ongeveer 2005, sleg op Boerevryheid.co.za uitgekryt as ‘n ‘bang myt’ omdat ek hierdie vermyding-strategie daar voorgestel het, maar dit is op hierdie punt nog steeds ál strategie wat kán werk. Ek het ‘n baie groot probleem met hierdie ‘tawwe regse tipes’, want hulle konfronteer die ‘peoples’ en maak hulle klein lyk, en dan draai daardie ‘peoples’ net daar om en gaan rand ‘n ander witman se vrou en kinders aan uit weerwraak. Hoeveel van ons mense is al hierdeur vermoor, wonder ek? Kom ons span dan liewers saam en vra ons Koning om hierdie monster rondom ons sommer hierdie naweek al te vernietig! Maar intussen moet ons mekaar beskerm!

Punt 4:
…Dit is ook Bybels dat wanneer iets van jou geëis word dat jy dit en meer moet gee. Ek het op AKSKA gesê dat hierdie voorbeeld wat Jesus vir ons gee gaan oor kledingstukke en moeite doen, soos om twee myl te stap ipv een myl. Dit gaan nie oor jou lewens middele nie en ek sien dit nie in dieselfde konteks nie. Ek het ook redeneer dat Siener se raad was dat ons moet veg, al veg ons met die rug teen die muur. Hierdie veg beteken nie vir my ons moet rebelleer nie, maar beskerm wat ons sin is. Of beteken dit net ons moet veg vir ons lewens? Met die Suidlander plan van onttrek het ons gesê nee, bly by die huis en verdedig, anders gee jy jou eiendom weg…

My Antwoord:
Ja, jy is reg! Daar is ‘n verskil tussen rebellie en selfverdediging. Dit wat Siener gesê het, het in elk geval betrekking op ‘n amptelike oorlogsituasie, en nie op ‘n potensiële [swart] moordaanslag nie. Wat die Suidlanders se storie betref moet ek jou egter korrigeer, want mense wat vlug, ás ons aangeval gaan word, gaan nie hul eiendom verloor as hulle vlug nie, maar wel hul lewens! Dit is propaganda wat daarop gemik is om die Boervolk weg te lok van hul natuurlike plekke van veiligheid. Hulle wil ons in die oopte van die snelweë hê waar ons in hinderlaag op hinderlaag kan injaag en uitgewis word. Hoekom is dit dat ons mense nie meer vir hulself kan dink nie?

Punt 5:
…Nou kom die media met hierdie sagmaak aanval en oortuig ons dat dit verkeerd is en dat ons net moet gee en seën. Die wêreld is in vervoering daaroor, almal, wêreld wyd, praat daarvan en n internasionale uitgewer het selfs vir Jackson gekontak om die storie te publiseer. Met ander woorde, die wêreld keur dit goed en ons weet die wêreld haat Jesus. Die twee staan direk teenoor mekaar. Dit is vir my nog n rooi vlag.

Ek het ook op AKSKA gewys op Jesus se woorde, dat Sy skape sy stem ken. Vals herders sal kom, maar die skape sal nie na hulle stem luister nie en weg vlug van hulle, want hulle ken nie die stem nie. En dit is hoe ek in hierdie situasie voel. Ek kan nie regtig teen Jesus se opdrag in Mat 5 40,41 stry nie, maar ek hoor nie Sy stem nie en voel om weg te vlug van hierdie stem…

My Antwoord:
Ek stem! en ek antwoord meer volledig hieronder.

Punt 6:
…Wat kan jy my van Siener se standpunt hieroor vertel, as hy enigsins een gehad het in sy tyd…

My Antwoord:
Nee, hy het niks hiervan gesê nie, want dit was nie deel van sy tydsgewrig nie. Hy het in elk geval oor dinge geprofeteer [en gepraat] wat nog moet kom, en hierdie aaklige dinge is geruime tyd reeds met ons.

Punt 7:
…Tweedens, hoe vertolk jy die Bybel in hierdie opsig?…’

My Antwoord:
Wat jy hierbo sê van die vals stemme is baie waar. My siening is dan ook dat ek mooi oplet na wat mense doen, eerder as om te fokus op wat hulle sê.

Tom, ja, ek weet egter nie of ek jou regtig voldoende kan antwoord op hierdie vraag nie. Kyk, daar word baie uitsprake gemaak oor wat die Bybel sê, oor wat Jesus werklik bedoel het, ensovoorts, maar hoeveel hiervan is blote teorie en hoeveel is werklikheid? Erger nog, hoeveel daarvan is blote propaganda om jou hart week te maak om met ‘n oop hand vir die Satan se werktuie te sorg – want dan hoef die liberaliste dit nie uit hul eie sak te doen nie!

Ek dink aan die einde van die dag gaan jou reaksie op hierdie soort prikkel grootliks afhang van hoe oop en gevoelig jy is vir die stem van die Heilige Gees in jou lewe. En nee, Hy praat nie altyd in ‘n duidelike stem nie; ek dink Hy praat meeste van die tyd bloot deur jou instinkte, wat natuurlik alles met jou opvoeding en lewensondervinding te doen het. ‘n Jong kind het nie die nodige ondervinding om blitsbesluite te kan neem nie, maar sy of haar opvoeding, wat karakter skep, kan wel daardie gaping suksesvol vul.

Nou, toegegee, ek het nog nooit bewustelik aan hierdie soort probleem gedink nie, want ek het geen rede gehad om dit te doen nie. Jy het in hierdie geval gaan sit en ‘n antwoord geformuleer, en dit sluit in elk geval aan by wat ek glo. En ek glo die meeste mense wat hier lees voel dieselfde. Vir my was dit relatief maklik om tot ‘n vinnige besluit te kon kom en Jackson se storie te verwerp omdat ek ‘n ander berig gelees het as jy. Soos meeste mense kan ek met hom saamgaan tot op ‘n punt, maar hy moes darem nie so selfvoldaan begin raak het oor ‘sy’ oorwinning nie!

Groete,
Frik Pretorius

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: