Slaan oor na inhoud

Art 065: 2012-08-19 My vreemde droom van einde Februarie 2012.

2013/12/18

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ons gratis plaaslike koerant kom elke week op ‘n Dinsdag in my posbus. En so sien ek in Rekord Oos se uitgawe van 3 Augustus 2012 ‘n artikel wat handel oor ‘n heropvoering van die musiekblyspel Ester, wat in 2011 in Pretoria se Staatsteater opgevoer is. Die blyspel handel natuurlik oor die huwelik tussen Koning Xerxes en Ester, wat in die boek Ester aangeteken is. Ons Bybel ken hierdie koning as Ahasvéros. Ons het die uitvoering in 2011 bygewoon en sal baie graag weer wil gaan as dit enigsins vir ons moontlik is!

Maar so sien ek dat die dame wat die rol van Ester in 2011 vertolk het in die artikel aan die woord gestel word met ‘n baie interessante stukkie persoonlike nuus. Ek gaan haar aanhaal soos sy dit gesê het, want dit vorm die perfekte inleiding vir die saak wat ek in vandag se artikel met my lesers wil deel.

Die twee hoofkarakters wat verlede jaar die rolle van Xerxes en Ester gespeel het, Lindie en Joe, het toe sowaar tydens die opvoering op mekaar verlief geraak en het intussen in die huwelik getree! Baie geluk aan hierdie twee, en mag hul verbintenis tot in die verre toekoms deur ons Vader geseën wees! En ek sê dit nie maar net omdat dit half van ‘n mens verwag word nie, maar omdat haar woorde in absoluut alle opsigte van toepassing is op die betekenis van die onderwerp in vandag se artikel.

Mev. Lindie Niemand, wat die rol van Ester in 2011 vertolk het, en dit wéér gaan doen in die heropvoering, sê in die artikel:

…Ek is baie opgewonde oor vanjaar se Ester. Haar storie is tydloos en vol hoop, iets wat ons elke dag nodig het,’ het ‘n stralende Niemand gesê…

Sy het gesê dat dié musiekblyspel na aan haar hart lê omdat sy en Joe Niemand tydens verlede jaar se Ester verlief geraak het op mekaar en onlangs getrou het.

‘…Die Here het ‘n snaakse sin van humor en is natuurlik ‘n meester as dit kom by match making. Dit is so van pas dat ons nou Koning Xerxes en Ester se liefde vir mekaar werklik kan uitleef.  .Ester het my geleer dat God enigiemand, enige tyd, in enige omstandighede kan gebruik om Sy volmaakte plan te volbring‘ (my beklemtoning)

Die leser sal hieronder sien hoe waar hierdie laaste sinnetjie van Lindie Niemand óók geword het in terme van ‘n baie vreemde droom wat ek aan die einde van Februarie 2012 gehad het. Die droom is gebaseer op ‘n grepie uit my verlede, en dit is verstommend hoe die betekenis van die droom na ons volk se toekoms verwys.

U moet egter hier óók verstaan dat die skryf van vandag se artikel ‘n baie groot persoonlike probleem vir my geskep het om te oorbrug. Ek het dit aanvanklik bly uitstel, maar daar was egter ‘n soort afsnydatum betrokke by die saak wat my aangepor het om maar te begin skryf. Daar is goeie rede om te vermoed dat hierdie datum iets met 24 September te doen sal hê.

Ek moet ook hier erken dat ek ongelukkig met ‘n effense beklemming in my hart van hierdie ‘afsnydatum’ praat. Ek het verlede jaar in ‘n artikel na ‘n soortgelyke ‘moontlike datum’ verwys wat toe nie gerealiseer het nie. Ek het daar gesê dat ek lank terug Skrif ontvang het wat daarop dui dat die datum van 31 Augustus 2011 dalk die beginpunt van ons vryheid kon wees. Gelukkig het ek darem óók gesê dat niks hiervan in klip uitgekap is nie, en dat ons liewers nie té opgewonde moet raak hieroor nie omdat ek dit verkeerd kon verstaan het. Daar het toe ook niks gebeur nie, en ek moet vandag hier tot my skande bely dat ek dit vóór die tyd reeds geweet het. Ek het dit egter nie vermeld nie, want al my ‘lus’, al my inspirasie om te skryf het onverklaarbaar reeds opgedroog nog vóór die Skrif gekom het wat 31 Augustus 2011 as’t ware ‘uitgestel’ het. Die betrokke Skrifgedeelte kom uit 2 Pet. 3:9(a) en lees: Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie….

Ek het onmiddellik verstaan wat dit beteken maar het nie daarop reageer nie. As dit ‘n toets was het ek dit hierdie keer skandelik gedruip en ek vra na alle kante toe om verskoning vir my oorsig. Ek kan maar net hoop en bid dat ek hierdie keer meer reg is met my afleidinge dat 24 September die beginpunt kan wees van die proses wat uiteindelik die vryheid vir ons gaan bring. Daar is in hierdie verband inderdaad genoeg stof tot nadenke in vandag se artikel.

Maar nietemin, ek is ‘n baie privaat soort mens, en dan eintlik nog ‘n heeltemal eenkant soort een óók, en dit wat ek in hierdie artikel aan die orde moet stel dwing my om dele uit my persoonlike lewe oop te gooi. En ek kan nie weier nie, want die opdrag kom van my Koning af en ek móét gehoorsaam wees daaraan. Al troos wat ek hieroor het is dat ek óók verstaan dat die omstandighede waarop die droom gebaseer is baie lank voor my geboorte deur Koning Jesus beplan, aangelê en uitgevoer is. Ek sal die bewyse hiervoor aanbied soos ons vorder.

Die praktiese deel hiervan, die basis waarop die droom gevestig is, het Hy laat afspeel tussen Kerstyd 1969 en einde Maart 1970. Ek het in daardie tydgleuf ‘n jong dame ontmoet, en dit het uiteindelik tot ‘n baie kort, maar nogtans ‘n mooi en skoon verhouding gelei.

Die leser wat gereeld op hierdie artikelblad rondblaai sal onthou dat ek op 26 April 2010 ‘n artikel geplaas het wat onder andere oor ‘n interessante droom van my gehandel het(ART 048) . Dit het gehandel oor ‘n kort interaksie en gesprek tussen my en ‘n ou skoolmaat, Otillia Ferreira. In daardie droom is ek ‘n tipe vir Koning Jesus, terwyl sy ‘n simbool vir die Boervolk is. In die droom begelei ek haar tussen ‘n klomp bome uit en dan wys ek haar die grootste en mooiste boom wat ek nog ooit gesien het. In die droom was hierdie boom ‘n paar honderd meter hoog. Dit is ‘n simbool vir die regering wat ons gaan kry as die komende oorlog verby is, en Koning Jesus self is natuurlik daardie regering. Die bome waartussen ons geloop het verwys na die regerings wat ons gaan help om die vryheid te herwin.

Die adellike naam Ferreira koppel histories met ‘n ystersmeltery, en dit spreek van die smeltkroes [oorlog] waardeur ons volk sal moet gaan voor ons die vryheid kan verkry. Die troos vir ons hierin is dat die naam Otillia óók ‘n sinvolle en baie toepaslike betekenis dra, want dit beteken: prosperity in battle. Die egtheid van die droom is onafhanklik van buite bevestig deur die onverwagse toetrede van ‘n sekere mnr. Ferreira. Hy het boeke bestel, maar daar was ‘n fout met sy adres en ek moes hom die oggend na die droom hieroor kontak. Die tweede Ferreira was dus ‘n bevestiging van die eerste een, en ook ‘n bevestiging dat die droom van buite aan my ingegee is.

Die droom waaroor vandag se artikel handel gaan egter meteens baie dieper op die persoonlike vlak as die een waarin Otillia Ferreira opgetree het. En ja, dit het regtig probleme geskep, want kyk, om van ‘n droom oor ‘n ou skoolmaat te praat is één ding, maar om so openlik van iemand te moet praat vir wie ek baie jare gelede ‘n sagte plekkie gehad het is ook weer iets anders. Een van die meer klaarblyklike redes hiervoor, behalwe dat dit baie privaat is, is dat ek intussen met iemand anders getroud is. En een van die heel grootste foute wat enige man seker maar kán maak is om sy vrou aan ‘n ou liefde te wil gaan voorstel! [en omgekeerd natuurlik.] Dit is sekerlik nie die ding om te doen nie, maar ek het absoluut geen keuse in hierdie saak gehad nie.

Bets

Ek wil op hierdie punt iets noem wat ek nooit gedink het óóit vir ander mense belangrik sou word nie, en dit is dat ek op geen stadium in my lewe ‘n streep vriendinne gehad het nie. Ek het nie eers op skool enigiets so ernstig as ‘n ‘vaste kys’ gehad nie. Soos dit is was daar net twee dames in my lewe met wie ek ‘n ernstige verhouding gehad het. Die eerste een was die dametjie waarna ek hierbo verwys het en haar naam was Bets gewees. Die ander een het so twee jaar ná haar gekom, haar naam was Ankie en ons is vandag nog bymekaar.

Nou, die uitstaande punt wat ek van hierdie Bets kan onthou is dat sy ‘n geweldige groot en vêrreikende impak op my geloofslewe gehad het. Sy was die eerste persoon ooit wat my op ‘n vrywillige basis tot by haar Heer en Meester, Jesus Christus, gebring het. Alle ander pogings tot op daardie punt het nie gewerk nie, want dit was altyd maar onder die een of ander vorm van dwang gewees. Sy, aan die ander kant, het maar net op haar sagte manier gevra: Kom asseblief saam met my, en dit was genoeg!

Ek het die bestaan van my vreemde droom van einde Februarie 2012 reeds in die artikel voor hierdie een aangekondig [Die Rebellie van 1914 … op 03-06-2012]. Dit het nog vóór hierdie datum ook op AKSKA se webblad verskyn, en ook op minstens op nog een ander plek wat ek van weet. Dit was van hierdie Bets wat ek gesê het dat ek haar ‘…net mooi 42 jaar laas gesien het…‘ maar dat ek besig was om na haar te soek. Maar ek was nie heeltemal eerlik hiermee nie. Ek wás besig om haar te soek, ja, maar darem nie regtig om ‘sekere inligting te verifieer‘ nie. Ek het alles oor haar wat ek nodig gehad het reeds sedert 1970 geweet, en dit was eintlik maar net haar doopnaam gewees. Dit is egter my beleid om elke persoon na wie ek op ‘n identifiseerbare wyse in ‘n artikel verwys éérs te kontak en dit wat ek wil sê met hulle uit te klaar. Ek moes haar dus opspoor om die artikel vir haar kennisname aan haar te kon voorlê voordat ek dit kan publiseer.

Maar ek was ook nie báie begerig om oor myself op hierdie vlak te skryf nie en hierdie was uiteindelik ook maar ‘n manier om die skryf van die artikel uit te stel. Ek meen, waar gaan ek haar tog na soveel jare weer in die hande kry? Die verwysings na die droom en die datum van September is uiteindelik doelbewus op ander plekke ‘geplant’ om hierdie inligting te laat ’rondlê’ vir algemene kennisname. Brokkies nuus soos hierdie het ‘n manier om in mense se agterkoppe te gaan vassit, en dit is presies wat ek wou hê. Dit kon dalk selfs meegebring het dat ek dalk nie die artikel sou hoef te skryf nie …. en ja, ek kan seker nie eerliker hieroor wees as dit nie, kan ek?

Die moontlike afsnydatum van 24 September het hierdie soekproses uiteindelik gestop, want die druk om die artikel betyds klaar te skryf het net té dringend begin word. Die skande wat ek gemaak het rondom 31 Augustus 2011 was deel hiervan, en so het ek uiteindelik maar gaan sit en begin skryf. Dit is egter nog steeds baie jammer dat ek haar nie kon opspoor nie, want nou sal ek nooit weet of sy hierdie artikel onder oë gekry het nie. Ek moet egter nog steeds haar volle identiteit beskerm, want sy het per slot van sake alle reg op haar persoonlike privaatheid.

Die leser mag dalk op hierdie punt wonder wat so belangrik kan wees aan ‘n ou vriendin van 42 jaar gelede? U mag dalk vra of die kool werklik die sous werd is, want dit was eintlik maar ‘n báie kort verhouding, en al was dit hoé sinvol vir my in 1970 was dit uiteindelik maar bloot beperk tot ons twee én is dit vandag in elk geval tog lánkal al verby. Ons sal later by die detail hiervan kom, maar dit is juis die punt:

Sy speel die hoofrol in my vreemde droom van einde Februarie 2012!

Ek het haar oor die Kersnaweek van 1969 leer ken, en ons het dadelik goeie vriende geword. Sy was ‘n student wat vakansiewerk in haar tuisdorp kom doen het, en so is sy aan die einde van Februarie 1970 weer terug om haar studies te hervat. Dit spreek eintlik vanself dat geen verhouding op daardie ouderdom, en veral onder die bepaalde omstandighede wat geheers het, kón oorleef nie. Ons was nog baie jonk, albei ‘n paar maande weg van mondigwording af, ek het nie my eie vervoer gehad nie en sy was honderde kilometers weg in ‘n stad tussen ‘n klomp studentemaats. En soos dit maar met hierdie soort ding gaan het die laaste kort briefie aan die einde van Maart 1970 gekom …..

Nou ja, die tyd het toe maar aangestap en so is ek ‘n paar maande later, in September 1970 na Rustenburg verplaas, waar ek my vrou Ankie vroeg in 1972 ontmoet het. Hierdie verhouding het oor tyd ontwikkel, en so is ons twee jaar later, kort voor Kersfees 1973 getroud. En ja, ons was ‘n jaar lank verloof en sal einde Desember 2012 net mooi 39 jaar getroud wees. Dit gee dus veertig jaar wat ons nou al ‘amptelik’ bymekaar is. Dit is ‘n lang tyd, en dan sekerlik lank genoeg om ook gister en eergister stilweg agter die newels van die tyd te laat wegraak.

Of werk dit soms dalk anders ook?

Inleiding tot die droom

Ek wil op hierdie punt eers ‘n paar belangrike tegniese aspekte van die droom uitwys, want sonder dit sal die betekenis van die droom nie behoorlik na vore kan kom nie.

Drome vertoon oor die algemeen sekere voorkomste wat nie altyd bewustelik raakgesien word nie. Die belangrikste hiervan is dat ‘taal’ in ‘n droom altyd op die vloei van emosionele gewaarwordinge binne die dromer berus. ‘n Droom verskil byvoorbeeld van ‘n rolprent of ‘n video in dié sin dat die persoon wat na ‘n rolprent kyk te alle tye moet aflei wat gebeur op grond van wat hy dink besig is om te gebeur. Die dromer, aan die anderkant, wéét te alle tye op alle vlakke wat gebeur, wat die akteurs doen, of gaan doen, en op grond daarvan kan hy presies verstaan wat met hom gebeur. Hierdie aanvoeling vorm in werklikheid sy volledige droom-verwysingsraamwerk. Dit is hoekom nagmerries so angswekkend is, want die arme dromer suig die beker van vrees en angs in alle opsigte heeltemal en volledig uit!

Die droom wat ek gehad het was baie kort, maar ook baie gestruktureerd gewees. Dit het bestaan uit drie duidelik onderskeibare dele wat los van mekaar staan, maar wat oorhoofs tóg ‘n aaneenlopende geheel vorm. Ek beweeg baie gladweg in die droom van Deel Een na Deel Twee na Deel Drie. Daar is een of twee ‘oorslaan-gapings’ in die gebeure, [time jumps in Engels], maar daar is nogtans niks rukkerig of kunsmatig in die droom nie, en alles geskied op ‘n heel natuurlike en vloeiende wyse.

Die rolvertolking bestaan uit drie persone, met my in ‘n sentrale posisie tussen die ander twee. Die ander rolspelers is twee dames wat individueel saam met my in die eerste en in die derde dele van die droom optree. Die derde persoon is ‘n sekuriteitswag, maar my interaksie met hom is baie klein en heeltemal vlietend van aard. Ek tree heeltemal alleen op in die middelste deel van die droom.

Daar is ook ander mense in die droom maar net een van hulle praat op ‘n stadium met my. Hierdie mense is egter nooit meer as nét randfigure nie. Die een wat met my praat is ‘n sekuriteitswag wat voor ‘n deur staan, en hy antwoord my bloot met ‘n kortaf ‘nee’ op ‘n vraag wat ek tot hom rig. Almal van hierdie mense is blankes. Dit is egter so in elke ander droom wat ek al in my lewe gehad het óók. Sovêr ek kan onthou het ek nog nooit in my lewe van anderskleuriges gedroom nie.

Die droom speel af binne baie eng persoonlike parameters. Ek bedoel hiermee dat die grense waarbinne die droom afspeel streng gevorm word deur my persoonlike omstandighede en my privaat emosionele lewe. Daar is werklik niks ‘algemeen’ of ‘publiek’ hieraan nie, en dit bring natuurlik mee dat enige afleidings van wat die droom mag beteken tot ‘n baie klein aantal beperk word. Ons sal later by die bewyslas kom, maar dit verminder ook meteens die gewig daarvan rondom die egtheid van die droom.

Die droom is ‘n allegorie wat ‘n belangrike boodskap vir die Christusgelowige deel van die Boervolk inhou. Die betekenis hiervan sal deur ons na alle ander Christusgelowiges uitvloei. Ek weet nie regtig hoe belangrik dit kan wees nie, maar daar is eintlik maar min direkte simboliek in die droom wat ek onmiddellik kan herken. Die effek hiervan is dat die droom bekende beelde gee, maar daar is ook beelde wat heeltemal onbekend voorkom. Daar is byvoorbeeld ‘n suggestie van ‘n geweer in die droom, maar dit verander dan in ‘n soort ‘draad kontrepsie’, soos ek dit in die droom identifiseer het. Ek kry egter nooit die geweer, óf hierdie ‘kontrepsie’ te siene in die droom nie, want laasgenoemde verdwyn stilweg en ongesiens uit die droom. Ek het geen idee wat dit kan beteken nie, behalwe dat dit dalk in die droom as ‘n soort verskoning kon dien vir dit wat ek besig was om te doen op daardie punt. Die vriendin uit my verlede was die spilpunt waarom die bestaan van hierdie ‘geweer’ gedraai het, want die geweer behoort in die droom aan haar. Die betekenis van die droom moet, oppervlakkig gesien, dus afgelei word van die gang van die ‘storielyn’ in die droom.

Deel Een van die droom

In die eerste deel van die droom tree my vrou Ankie saam met my op. Ons is in ‘n soort Mall maar dit lyk heelwat anders as die normale in die droom. Daar is nie regtig vloere met trappe en hysbakke soos ons dit normaalweg sien nie, maar wel losstaande wit geboue wat in ‘n groep bymekaar staan.

‘n Mens kry die idee dat die kompleks op terrasse teen ‘n rantjie gebou is, want sommige geboue is hoër as die ander. Die geboue is aan mekaar verbind met loopweë, soos wat die verskillende vlakke in ‘n moderne rugbystadion met mekaar verbind is. Hierdie loopweë verbind die geboue aan mekaar, maar sluit bymekaar aan en vertak presies soos snelweë wat oor ‘n stad loop. Elke gebou se loopweg lei telkens na ‘n deur waar jy by die betrokke gebou kan ingaan. Elke loopweg het wit skutmure wat omtrent halflyf tot borshoogte hoog is.

Ons beweeg tussen ander mense met so ‘n loopweg op na ‘n hoër gebou toe. Ek weet nie wat ons in die vorige gebou gedoen het nie, maar ek het nogal die idee dat ons met ‘n baie lang gang afbeweeg het daar, byna soos tussen winkelrakke. Dit is baie vaag, maar ek kan onthou dat ons by ‘n deur uitgekom het, maar ek is ook redelik seker dat ons by ‘n ander punt van daardie gebou uitgekom het as waar ons ingegaan het.

Ons loop opwaarts met die loopweg, en die volgende naaste gebou aan ons se ingang is skuins na regs voor ons. Daar is ook ‘n gebou skuins na links, wat hoër lê, en dan ook ‘n derde gebou heeltemal skuins links na agter. Die gebou skuins links na voor is die hoogste van die drie en dit staan bo op die rant. Ons was juis op pad na hierdie gebou se deur toe.

Ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar op ‘n sekere punt op pad na die gebou skuins links voor draai ek so half-links na my vrou se kant toe, maar toe is sy skielik nie meer langs my nie. Ons het iewers op die loopweg uitmekaar beweeg en toe ek met haar wil praat was sy net weg. Ek het dadelik gedink dat sy dalk by een van die deure voor ons ingegaan het sonder dat ek dit gesien het, maar ek het nie geweet watter een nie.

Dit veroorsaak ‘n skielike paniek by my en ek begin dadelik te soek na haar. Die beweegruimte om dit te kan doen is egter baie beperk. Ek weet nie by watter deur sy in is nie en ek ‘weet’ ek kan nie self sommer by enige deur ingaan nie. Dit is een van daardie situasies waar die persoon wat jy soek al hoe verder sal weggaan as jy die verkeerde opsie kies om hom te probeer vind, want daar is nie omdraaikans om weer van voor af te begin soek nie. Die ander persoon sal in elk geval aanhou beweeg en sal dus tweemaal verder weg wees as jy weer op die verdwynpunt terug is.

By die deur naaste aan my, skuins regs na vorentoe, staan ‘n man wat soos ‘n sekuriteitswag aangetrek is. Hy staan aan die onderkant van ‘n stel baie steil trappies wat redelik hoog is en tot by die deur skuins regs voor ons opgaan. Ek gaan na hom toe en vra of hy nie dalk gesien het na watter kant toe my vrou geloop het nie. Hy antwoord my met ‘n redelike onbelangstellende ‘nee’, en ek kyk toe maar op die loopweg rond of ek haar nie dáár kan sien nie. Ek het eers tot naby die deur skuins links voor my gegaan voordat ek uiteindelik teruggedraai het en by die sekuriteitswag verby met die trappies opgegaan en by die deur skuins regs na voor ingegaan het. Onmiddellik binne die deur was ‘n gang, en in die gang het nog ‘n paar sekuriteitswagte rondgestaan. Een van hulle was ‘n vrou wat as ‘n bietjie oorgewig voorgekom het.

Deel Twee van die droom

Hierdie deel van die droom begin waar ek by die sekuriteitswag verbygaan en myself dan in ‘n gang bevind. In hierdie deel van die droom is ek die enigste persoon wat prominent optree. Ek loop met die gang langs en kom op iets soos ‘n ondergrondse spoorwegstasie se perron aan, want dit lyk asof daar treine kan loop.

Maar dan kom ek skielik agter dat ek alleen, dit wil sê sonder iemand langs my, in ‘n bus ry. Dit is asof daar ‘n gaping in die gebeure is, [‘time jump‘] want ek kan nie onthou dat ek op die bus geklim het nie, en ek sit maar net in hom terwyl hy ry. Ek sit aan die linkerkant van die bus, teenaan die venster, en dit is asof die sonlig buite nie juis meer baie skerp is nie. Dit sê vir my dat dit al laterig in die middag moet wees. Die bus ry in ‘n straat en aanvanklik is daar vir ‘n baie kort rukkie geboue langs die straat, maar dan raak dit weg asof ons buite die stadsgebied ry. Daar is ‘n paar ander mense op die bus, maar hulle is baie vaag en ‘vêr’. Ek weet nog steeds nie waar my vrou Ankie is nie, maar dit is asof ek op hierdie punt nie meer daaraan dink nie.

Die bus het eintlik geen bepaalde bestemming nie, want ek ry daarop vanaf ‘n plek soos Johannesburg in so min of meer ‘n algemene westelike rigting in ‘n soektog na die derde persoon in die droom. Dit is vreemd genoeg die Bets wat ek soveel jare terug geken het. In hierdie deel van die droom is ek op pad om na haar te gaan soek, want ek moet ‘n geweer aan haar besorg. Dit is egter geen gewone geweer nie, want dit verander ongesiens in iets soos ‘n ‘draadgeweer-kontrepsie’ wat ek iewers by ‘n plek gekry het waar sulke goed herstel en gediens word. Ek weet ek ry op die bus om na haar te gaan soek, maar ek weet ook dat ek geen idee het van waar sy is nie. Maar toe kom ek iets baie vreemd agter, en dit is dat hierdie strewe, om die pakkie te wil aflewer, skielik stilweg in ‘n baie sterk en diep verlange na haar verander.

Ek weet nie presies waar en hoe ek van die bus afgeklim het nie, daar is weer so ‘n tyd-gaping in die droom, maar ek loop naderhand verby die kleinhoewe waar ek en my gesin in die 1980’s buite Rustenburg gewoon het. Die kleinhoewe was op Arnoldistad, langs die Hexrivier [langs Kroondal] wat seker so ‘n stuk of agt kilometer oos van Rustenburg geleë is. Die mense na wie ek op pad is in die droom was ons naaste bure gewees. Hulle woon egter nie meer daar in die droom nie, maar daar staan wel so vier of vyf huise waar die ou opstal was. Daar staan ‘n klompie mense tussen die huise rond, en ek vra ‘n vrou tussen hulle of sy nie dalk weet waar ek Bets in die hande kan kry nie. Sy antwoord my nie regtig nie, en ek moet maar van haar lyftaal aflei dat sy nie weet nie, en ook nie juis belangstel nie.

Ek draai toe om en begin maar weer terug te stap na Rustenburg se kant toe. Op hierdie stadium het die geweer-kontrepsie reeds heeltemal uit die droom weggeraak. Ek kom dit nie eers agter in die droom nie, en het dit eers agterna uitgesorteer nadat ek wakker geword het. Dit het eintlik vroeg tydens die rit op die bus reeds uit die droom verdwyn, en dan ook omtrent dieselfde tyd toe ek bewus geword het van hierdie onverklaarbare diep verlange na my vorige vriendin.

Deel Drie van die droom

Ek was nog besig om te loop toe ek na omtrent so 150 treë vassteek. Dit was toe al besig om sterk skemer te raak. Ek raak toe bewus van iemand wat na regs van my staan en vir my kyk. En toe, net skielik, staan Bets na 42-jr wéér daar vlak voor my. Dit was ‘n baie groot skok om haar so onverwags na so ‘n lang tydperk weer te sien.

Ek kan hierdie droom-reaksie van my op die skielike weersiens nie behoorlik beskryf nie, maar ek was erg verwonderd gewees. In elk geval, sy is in die droom nou ook ouer en die gesig het ook al verander, net soos myne ook maar. Ek sien sy staan aan die kant van ‘n lekker breë voetpad, amper binne die lang gras langs die paadjie. [Die pad waarin ons staan was tot in die laat 1950’s die smal ou teerpad tussen Rustenburg en Pretoria gewees, kompleet met sy verweerde ou staalbrug en al oor die rivier.] Daar is soetdoringbome rondom ons, soos wat jy in Rustenburg se omgewing kry, en dit skep sulke oop kolle in die veld met lang gras binne dit. Sy het iets soos ‘n olyfgroenerige tabberd aan, of dalk selfs ‘n korterige jas, en sy staan met haar hande netjies oormekaar gevou voor haar. Toe sy sien dat ek haar raakgesien het sê sy op ‘n tong-in-die-kies manier vir my: Moet ek dan die hele dag hier staan en wag?

Ek het dadelik tot amper teenaan haar beweeg en het half afgebuk na haar. En toe het ek my hande om hare gevou en hierdie ongelooflike en absoluut verstommende woorde aan haar gesê: Bets! Bets! Bets! Weet jy dan nie hoe lief ek jou het nie!

Sy het doodstil geword toe ek dit sê en het net na haar hande bly afkyk asof sy dit wou hoor, maar darem ook nie mooi geweet het wat sy daarmee moet maak nie. Ek sukkel baie erg om dit behoorlik te definieer, maar dit was kompleet asof daar ‘n sekere mengsel van blye afwagting, maar dan ook ‘n sekere vertwyfeling in haar lyftaal waarneembaar was. Die Engelse taal praat hiervan as wistfulness, wat in die woordeboek onder andere vertaal word as droefgeestige verlange; weemoed; peinsend; smagtend.

Toe het ek wakker geword en ek kan onthou dat ek sommer baie geskok en verwonderd was oor hierdie uiters vreemde droom.

Nabetragting

Ek het hierbo daarop gewys dat die emosionele onderstrominge in enige droom van kardinale belang is om die droom te kan verstaan. En hier, in hierdie droom, het dit beteken dat ek ‘n soort herlewing ervaar het van wat vir my werklikheid was so lank gelede toe ek en Bets nog twintig jaar oud was. Maar dit kan tog nie wees nie, want die gang van tyd het sekerlik al daardie bande laat vervaag en tot niet laat gaan. Iets wat maar eers later by my opgekom het was dat die klem wat op my soektog na Bets in die droom geval het ‘n baie, baie belangrik voorkoms weggesteek het: dit was nie nét ek wat na háár gaan soek het nie; sý het nóg harder na my kom soek …. want sy het mý in werklikheid eerste gevind, en sy kom spoor my letterlik in die middel van nêrens in die veld op! Hoekom is dit juis so?, want sulke dinge gebeur selfs vandag nog nie. Wat moes ek van al hierdie dinge maak?

Die droom het natuurlik sy kwota persoonlike vrae en probleme opgelewer ook. Ek is skielik gekonfronteer met die vraag van hoe ek sulke uiters onvanpaste dinge vir ‘n ander vrou kan sê, selfs al is dit in ‘n droom waaroor ek geen beheer het nie? Hoekom na al die lange jare juis my ou vriendin Bets? En wat van my verhouding van veertig jaar lank met Ankie? Kyk, ek weet die voorkoms van drome lê buite ons beheer, want ‘n mens kan tog nie ‘n droom vanaf jou onderbewussyn bestel soos ‘n take-away by KFC nie. Maar ‘n mens kan nie help om ‘n bietjie skuldig, en selfs skrikkerig te voel oor sulke vreemde soort liefdesverklarings aan ‘n relatief vreemde vrou nie. Ons het mekaar per slot van sake maar net twee maande lank geken 42 jaar gelede ….

Twee Buitestaanders

Ek wil op hierdie punt eers so ‘n bietjie wegbreek om sekere van die gebeure ná ek die droom gehad het in hul regte plekke en perspektief te kry.

Ek het ‘n telefoon vriendin wat ek al van 2007 af ken. Ek het tot so kort as 5 Augustus 2012 geen idee gehad hoe sy lyk nie, maar ons het al so baie gesels dat sy soos ‘n jonger suster vir my is. Maar so bel sy my in die laaste dae van Februarie 2012, en so praat ons oor die droogte wat ek in my skryfwerk ervaar. En so stel die telefoon vriendin heeltemal spontaan voor dat ek ‘n sekere pastoor wat sy ken moet bel en my skrywersdroogte probleem met haar bespreek. Dié pastoor kan mos vir my voorbidding doen sien, want sy doen sulke dinge en sy is baie suksesvol daarmee, sien! En toe vertel die vriendin my van ‘n droom wat haar oorlede man kort voor sy onlangse dood gehad het. Die vriendin het die droom na hierdie pastoor verwys, omdat dié veral bekend is daarvoor dat sy drome met groot akkuraatheid kan uitlê.

Ek het niks gesê nie, maar ek het darem ‘n bietjie skuldig gevoel toe ek die droom kort hierna stilletjies aan die begin van Maart na die pastoor aangestuur het, en gevra het dat sy dit vir my sal uitlê. Nou, ek aanvaar dat sy baie besig moet wees, maar uiteindelik het ek haar drie of vier keer gebel, en het ek selfs twee of drie e-posse gestuur, om navraag te doen voordat sy by my kon uitkom. Die uitleg wat ek verwag het, het nog nie regtig gerealiseer nie, want sy het uiteindelik vir my geskryf dat ons [profetiese] verwysingsraamwerke te veel verskil vir haar om myne te kan verstaan en daarom my droom uit te kan lê. Ek is nie seker of ek hééltemal verstaan nie, maar so het ek dit toe maar daarby gelaat. Ek wil nie lastig word nie en ek was bang dat dit op daardie stadium dalk al besig was om te gebeur.

Die hoe, wat en waarom rondom hierdie twee dames is egter nie regtig belangrik hier nie. Wat wel belangrik is, is dat albei hierdie twee buitestaanders deur my deel gemaak is van die bestaan van die droom, want my interaksie met hulle rondom die droom het hulle effektief op ‘n onafhanklike manier van buite aan die droom vasgehaak.

Bewyse

En nou kan ons terugkeer na my aanspraak dat die Heilige Gees die Bron van hierdie droom is.

Ek het al ‘n keer of wat op hierdie artikelblad gesê dat ek geen wiskundige is nie. O, ek kan een en een bymekaar tel en die meeste van die tyd by twee uitkom, maar dit is omtrent hoe ver dit gaan. Maar ek weet darem so ‘n bietjie van die praktiese sy van ewekansige waarskynlikheid af, en ek kon dit byvoorbeeld met groot vrug gebruik in die artikel van 2010-04-26b [Art. 048] wat onder andere oor my ou skoolvriendin Otillia Ferreira gegaan het. Ek moet noodwendig hierdie metode vir vandag se artikel gebruik óók.

Enige saak waaraan ‘n mens kan dink voldoen altyd aan een van twee voorwaardes: dit kan óf waar wees, óf vals. Die belangrike vraag waarna ek hier wil kyk is dus wat die ewekansige moontlikheid is dat my aanspraak, dat die Gees die droom geskep en ingegee het, hoegenaamd as korrek aanvaar kán word. Die antwoord van hierdie sommetjie sal outomaties bepaal of ek reg of verkeerd is.

Nou, in die praktyk gaan hierdie tipe berekening gewoonlik gepaard met die invoer van massas data om ‘n breë statistiese basis te kry om ‘n sinvolle praktiese antwoord vir die probleem te verkry. Dit skep egter ‘n probleem hier as gevolg van die oorheersende sterk rol wat emosie áltyd in enige droom speel, want ons kan nie emosionele ‘feite’ kwantifiseer om as die nodige poel van statistieke te kan dien nie. My ‘statistieke’ moet egter noodwendig ‘konkreet’ wees om aan die vereistes van die berekening te kán voldoen. Onthou, ek moet ‘n klomp ongelowige Thomasse daarbuite oortuig dat ek reg is, en daarvoor het ‘n mens meetbare en onomstootbare feite nodig.

Die belangrike tersaaklike feite in my berekening moet in hierdie opsig noodwendig om die mense draai wat binne die kantlyne van die allegorie in my droom optree. En die mees uitstaande kenmerk wat na vore kom hier is die aantal mense, hul name én die betekenisse daarvan, en ook elkeen se betrokkenheid by die droom, sy dit direk of bloot aangehaak. Die aantal mense is eintlik ál meetbare data wat ek vir hierdie probleemstelling het, want ‘n mens kan nie die betekenisse van name en ‘betrokkenheid’ so direk kwantifiseer nie. ‘n Mens kan dit wel indirek doen, maar dan eers nadat die probleem opgelos is. Die betekenisse van die name, veral my eerste naam, het uiteindelik dan ook gedien as die sleutel wat die betekenis van die droom vir my ontsluit het.

Die eerste belangrike saak wat hier na vore kom is dat die kantlyne wat die droom begrens almal baie nou en direk aan my persoon gekoppel is. Dit sluit slegs drie persone in, naamlik die twee dames met wie ek persoonlike verhoudinge gehad het, en dan ook die sekuriteitswag aan wie ek op ‘n terloopse wyse in die verbygaan ‘n vraag vra. Hy lewer geen werklike bydrae nie en die direkte rol wat hy speel in die droom is eintlik só onbeduidend klein dat dit veilig uit ons berekening weggelaat kan word.

Dit kan oppervlakkig gesien seker óók gesê word van die verskil tussen my vrou Ankie en my voormalige vriendin Bets se rolle in die droom, waar Ankie eintlik ‘n baie kleiner rol as Bets speel. Dit sou egter ‘n baie groot fout wees om so te wil redeneer, want sonder Ankie se bydrae sal die droom heeltemal niksseggend word as ‘n profetiese bevestiging van iets wat nog moet kom. Dit was wat ek hierbo bedoel het toe ek gesê het dat betrokkenheid eers sinvol gemeet kan word as die som klaar uitgewerk is.

Maar nou goed, die eerste dame wat in die eerste deel van die droom optree is my vrou Ankie, en haar doopname is Anna Elizabeth. Die ander dame is die Bets met wie ek ‘n kort verhouding gehad het voor ek my vrou leer ken het. Sy het net een doopnaam, naamlik Elizabeth. Ek sal op ‘n latere stadium hieronder weer na my vrou se eerste naam, Anna, terugkom, maar op hierdie punt beteken dit dat die twee dames, wat onafhanklik van mekaar in deel een en deel drie teenoor my optree, se gemeenskaplike naam Elizabeth die perfekte spieëlbeeld van mekaar vorm. Dit bring mee dat hulle in terme van hul verhoudinge met Frederick Hendrick Pretorius heen-en-weer na mekaar verwys, en daarom soos ‘n oneindige sirkel in die rondte draai met hom presies in die middel daarvan! Onthou hier ook dat dit nie net van toepassing is op ons persoonlike verhoudinge nie, maar dat dit ook sigbaar is in die feit dat ek alleen optree in die middelste deel van die droom en die twee dames dus in elk geval effektief ‘weerskante’ van my geposisioneer is! Die betekenis van die droom impliseer verder ook dat hierdie twee dames ‘n sirkel om my vorm waaruit ek in werklikheid nooit sal kan ontsnap nie. Die breër Bybelse profesie oor hierdie saak, die volledige heroprigting van Israel, sal in vervulling gaan maar die drie Persone waarom dit draai sal selfs in daardie nuwe verhouding vir altyd bly voortleef.

Nou, wat is die ewekansige moontlikheid dat twee dames met dieselfde naam, en wat in die werklike lewe én die droom nooit van mekaar geweet het nie, ‘toevallig’ heeltemal onafhanklik van mekaar saam met dieselfde man binne die besonder eng parameters van die droom kán optree? Daar is geen ander name betrokke in die droom nie en die een Elizabeth bevestig die ander een oorkruisgewyse soos in ‘n oneindige sirkel. Wat meer is, die gemene deler tussen die twee Elizabethe is dieselfde manspersoon wat op opeenvolgende stadiums van sy lewe in ‘n relatiewe ernstige verhouding met elkeen was. En hier, in hierdie baie vreemde droom, is hy in werklikheid op pad terug vanaf sy huwelik met sy tweede liefde na die eerste een toe, ensovoorts, ensovoorts! En dit trek die engheid van die parameters so styf aan mekaar vas soos die twee stroke van ‘n ritssluiter as jy daai zippie toetrek!

Dit beteken egter ook dat die konteks van die droom, wat binne hierdie parameters bestaan, in ‘n absolute geslote eenheid op homself terugvou en toegaan wat selfs die berekening van ewekansigheid oorbodig maak. Die naamlose deurwag se bydrae, wat bloot uit ‘n ietwat norse ‘nee’ bestaan, is so gering dat dit op sigselwers onberekenbaar is. Die drie mense vorm dus 100% van die betekenisvolle rolverdeling en daarom is die ewekansige moontlikheid dat hierdie droom toevallig kan wees absoluut zero! Ek het hierdie droom beleef, dit is myne en al die emosie daarin spreek direk tot my, en ek wil dit duidelik stel dat ek op geen stadium nóg daaraan getwyfel het dat dit nié van die Gees afkomstig was nie.

Nog is het einde niet!

Die argument hierbo rondom die twee Elizabethe is sterk genoeg om as bewys te kan dien dat ek reg is, maar dit kan dalk nog steeds ‘n bietjie dun vir die ongelowige Thomasse wees om te aanvaar. Hierdie berekening stel my tevrede, maar ek is self nogtans baie lugtig vir hierdie droom. Ek leef vir die koms van ons vryheid, en ek is só bang dat ek die droom daarom dalk verkeerd wil interpreteer. Kom ons krap daarom nog ‘n bietjie dieper.

Die telefoon vriendin wat my na die pastoor verwys het is ‘n buitestaander wat nie van die droom geweet het nie, maar wat wel indirek van buite by die droom ingetrek is. Sy het my nou wel om ander redes na die pastoor verwys, maar daar was interaksie tussen my en haar en die gevolge hiervan het haar uiteindelik deel gemaak van die bestaan van die droom. Haar redes is ook nie werklik belangrik vir ons argument hier nie, maar haar doopname is wel. Sy is mev. Anna Elizabeth Venter van Swartruggens, en haar selnommer is 083 320 6395 vir mense wat dalk navraag wil doen.

Maar dit is nie al nie, ingeval daar steeds nóg verdere ongeloof teenwoordig is. Die pastoor na wie ek die droom verwys het is in alle opsigte heeltemal ‘n buitestaander wat ek van geen kant af geken het nie, en sy is pastoor Anna Elizabeth Joubert van die Agapé gemeente op Potgietersrust!

Die Bybel sê dat iemand slegs skuldig bevind kan word op grond van die getuienis van twee of meer mense, en dit geld te alle tye vir ‘Skrif ontvang’ óók. Ek het hierdie verskynsel van bevestiging van ‘Skrif Ontvang’, asook die bevestiging van die inligting in drome al ‘n hele paar keer raakgeloop, maar darem nog nooit met die soort digtheid van verspreiding wat ons in hierdie droom vind nie. Binne die droom kom die name Anna een keer en Elizabeth twee keer voor sáám met my twee name én my van. Na buite kom die name Anna Elizabeth elk óók twee keer voor, en weereens baie direk saam met my name. Dit lewer 5 x Frederick Hendrick Pretorius; 3 x Elizabeth; en 4 x Anna. Dit is absoluut ‘stunning‘ soos die jongmense sê, want dit is ‘n absolute voltreffer omdat daar geen ander name is wat die opbrengs van die permutasie kan afwater nie. En nou sal die moontlikheid dat ek reg is ‘n dawerende ‘Ja’ móét wees!

Die ewekansige moontlikheid dat hierdie spesifieke groepie name op ‘n toevallige basis so absoluut oorheers binne die uiters eng parameters wat die droom begrens bestaan nie eers nie, wat nog van om enigsins noembaar te wees! Maar, ook wat hierdie laaste bewys betref is het einde nog niet, want daar is nóg sulke bewyse aan die kom in ‘n volgende afdeling. Wat die droom ookal mag beteken, dit is nie toeval wat hier aan die werk is nie, dit is die Here ons Koning se dinge hierdie! En ek dink ons moet ernstig begin luister na wat Hy hiermee vir ons wil sê!

Wat beteken die droom?

Baie kortliks gestel was die droom in die eerste plek bevestiging aan my dat die inhoud van my twee boeke korrek was. Ek sal in ‘n volgende afdeling weer terugkom na hierdie opmerking toe. Maar voor ons kan oorgaan na die sentrale boodskap in die droom moet ek eers ‘n bietjie agtergrond en toeligting daaroor gee. Ek wil graag met die betekenisse van die name in die droom begin.

Ons name is belangrik vir identifikasie doeleindes, maar dan ook, onder andere, vir die toekenning van geestelike en karaktereienskappe. Elke mens is dus letterlik wat sy naam van hom of haar sê. In hierdie geval het die betekenis van die name van die betrokkenes my ook gelei om daarby uit te kom dat ek ‘n tipe vir Koning Jesus in die droom is, en die twee dames vir onderskeidelik die Bybelse Tien-stamme ryk en Juda. Dit koppel baie direk met die feit dat ek op ‘n heel nuwe en unieke manier in my tweede boek, Wat kom ná Siener?, aangetoon én bewys het dat die Boervolk van Suid-Afrika die moderne Juda van die Bybel is.

Die naam Elizabeth is die Griekse vertaling van die Hebreeuse naam Elisheva, en dit dra ‘n paar betekenisse, naamlik God se belofte; God se eed; [die] ontsagwekkende [een], en dan die een waarvoor ek die meeste respek het, die dapper en vreeslose stelling: Ek is ‘n dogter van God! Die naam Anna kom van die Hebreeuse Hannah, en dit beteken Genade.

Ons lees in die Bybelverhaal dat die vrou wat die Tien-stamme ryk versimboliseer ‘n skeibrief van haar Man ontvang het en letterlik soos ‘n sleg ding weggejaag is om haar eie heil te gaan uitwerk. Maar tog sien ons aan die einde van die Bybelverhaal dat sy vergifnis ontvang het, want sy word toegelaat om weer ‘n eenheid saam met Juda en Benjamin te vorm. Sy het dus ‘n ruime mate van [verswygde] Genade ontvang saam met haar skeibrief, want sy sou andersins nie kon oorleef het om weer deel van Israel te kan word nie. In die droom is my vrou Ankie ‘n simbool vir die Tien-stamme ryk, en die genade wat daardie groep ontvang het word weerspieël in haar eerste naam, Anna. Die twee dames deel die naam Elizabeth, waar beide die Tien-stamme ryk én Juda inderdaad dogters van God was!

My name is egter ‘n absolute ‘eye opener‘ in hierdie geval! [Ek spel my name hier soos hulle oorspronklik op my geboortesertifikaat aangetoon was]. Frederick beteken ‘Peaceful Ruler‘ in Engels, terwyl Hendrick weer na ‘Ruler of the Castle‘ verwys. Pretorius kom vanuit die ou Romeinse adel, wat van Keltiese oorsprong vanuit Klein-Asië was, en beteken, letterlik vertaal: Hy wat op die mure wagstaan terwyl die stad slaap. Let daarop dat letterlik alles rondom my name en my van op die simboliese vlak na ‘n Koninklike verwys! Dit word onderstreep deur die feit dat in die Germaanse tradisie die agtervoegsel -ick in my twee name ook nog aandui dat die draer van die name na die seun van ‘n koning verwys. En ja, Peaceful Ruler vertaal natuurlik in Afrikaans na Vredevors toe, en in die Bybel is dit een van die profetiese troetelname vir Koning Jesus Christus!

Ons lees in Esegiël 23 van twee susters, Ohóla en Ohóliba wat die volk Israel versimboliseer het. Die oudste was Ohóla, wat na die Tien-stamme ryk verwys, terwyl haar jonger suster Ohóliba na Juda verwys. Hierdie hoofstuk uit die Bybel het ten dele die basis gevorm van een van die lyne van argument in my tweede boek, Wat kom ná Siener? Die Bybel leer dat Yahweh Israel deur Moses gewaarsku het van die komende verstrooiing van Israel. Maar Hy het darem ook ‘n belofte deur Moses gegee dat Hy die verstrooide gemeente van Israel eendag weer sou oprig en hervestig in een enkele gemeente. Maar so het Israel in twee groepe verdeel en het die Tien-stamme ryk in die niet verdwyn. En toe Ohóliba óók nog blyk om boos en sleg te wees het Hy letterlik selfmoord aan die Kruis gepleeg sodat sy ‘n weduwee kon word. Hy het dit gedoen om later as ‘n ‘nuwe Man’ weer met haar te kon trou, sodat Hy haar in ere kon herstel as sy eggenote nadat sy van haar sonde gereinig is. In die Bybel [Eseg. 23] moet sy deur ‘n smeltkroes gaan om hierdie staat van reinheid te kan bereik. Hy het egter meer as net haar heil in gedagte gehad, want Hy wil Juda/Boervolk ook gebruik as ‘n soort aanhaakplek om ook die ander deel van Israel, die Tien-stamme ryk, in ere te herstel, sodat Israel uiteindelik weer in al 12 die stamme herstel kan word. Dit is nie toevallig dat ons volk volgens Siener se profesieë óók deur ‘n smeltkroes sal moet gaan om gereinig te word voor ons vry word nie.

Yahshua moes as Jesus leef en doodgaan want die reëls van die spel het vereis dat Hy slegs as ‘n nuwe man met die weduwee Juda kon trou. En dit is waar eers ek en my vrou Ankie, en daarna ek en Bets in die droom inpas. In die eerste deel is Ankie en ek simbole vir Ohóla en Yashua, terwyl Bets en ek daarna simbole is vir die Boervolk en Koning Jesus Christus. Ohóla [Ankie] verdwyn in die droom en word deur Ohóliba, [Juda] in die persoon van Bets vervang. In die tweede, middelste, deel van die droom is ek letterlik Jesus wat op pad terug is om sy geliefde Bruid [Boervolk] te kom soek. En in die finale deel van die droom maak ek juis die vreemde liefdesverklaring aan Bets op grond van ons vroeëre kortstondige verhouding. Die simboliese doel hiermee is duidelik om wéér ‘n liefdesverhouding tussen die twee karakters oop te maak. En ja, om die simboliek in hierdie profesie op ‘n verstaanbare en ‘legitieme’ wyse reg te kry moes ek en sy nie net vantevore in ‘n verhouding gestaan het nie, maar moes ek ook ‘doodgegaan’ het. Dit het Bets destyds, sonder dat ons dit besef het, simbolies gedoen deur my aan die einde van Maart 1970 uit haar lewe te stoot asof ek nie meer bestaan het nie.

Simbolies gesien beteken dit dus dat ek in Februarie 2012 uit die dood terugkom en my liefde in die droom aan Bets verklaar sodat ons weer ‘n nuwe verhouding aan die gang kan kry. Die simboliek hierin is daarop gemik om die volledige herstel van Israel te bewerkstellig, want in Bybelse terme begin die heroprigting van Israel by Juda, en in my tweede boek het ek in 2008 unieke en oorvloedige bewyse gegee dat die Boervolk inderdaad die ‘moderne Juda’ is. Die uitverkorenes uit die ander elf stamme, die sogenaamde Israel nasies, sal hierheen vlug om aan die juk van die Antichris te ontkom en te oorleef. Maar so sal Israel weer volledig herstel word.

Ek wil op hierdie punt ‘n verdere bewys voorlê van die egtheid van die droom as ‘n profetiese instrument in die Gees se Hande. Hierdie bewys lê óók in die name, wat op sigselwers iets is waaroor ek regtig geen beheer kon gehad het nie, want ons name is aan ons toegeken nog voor enigeen van ons drie gebore is. Daar was nog nie sonar in daardie dae nie en ‘n ouerpaar moes maar wag tot die baba gebore is om die geslag te kon bepaal. Hulle het dus te alle tye twee stelle name gereed gehad om die baba dadelik ‘n naam te kon gee. Die eerste seun het tradisioneel sy vader se vader se name gekry.  Die eerste dogter het haar moeder se moeder se name gekry.  Die tweede seun het sy moeder se vader se name gekry, ensovoorts. Die gee van name, en die werklike beginpunt van die ‘menslike’ deel van die verhaal in die droom gaan dus onafwendbaar ‘n hele paar geslagte in die geskiedenis terug. Ek kan dink dat dit nogal baie geslagte moes geneem het om hierdie bepaalde kombinasie van name en verhoudings [saam met die droom] tussen 1948 en 2012 te kon laat realiseer.

Ek het agterna tot die slotsom gekom dat die vertwyfelde kyk in Bets se oë na my liefdesverklaring aan haar in die droom moontlik iets spesiaal kán beteken. Ek dink, alles in ag genome, dat selfs die ‘goeie deel’ van die Boervolk nié ons Koning baie graag in die oë sal wil kyk nie! Dit is seker te verstane, want ons sal eers volle sekerheid hê dat die smeltkroes wat kom ons heeltemal skoongebrand het as Hy ons skoon verklaar het. Tot dan toe sal ons maar redelik benoud wees om Hom in die oë te moet kyk!

Penvriedin oorsee

Ek het ‘n Nederlandse penvriendin wat in Engeland woon. Sy is in haar vroeë twintigs en het onlangs begin met ‘n PhD. Sy is dus iemand na wie ‘n mens met respek kan luister, so jonk as wat sy dan ook mag wees. Ek het haar al goed leer ken en ek het net die hoogste respek vir haar. (Sy het my later gevra om haar naam te onttrek)

Maar so het sy op 8 April 2012 ‘n brief gestuur met die jongste van ‘n reeks ‘vreemde’ drome wat sy gehad het. Ek moet hier noem dat die simboliek in haar drome baie sterk ooreenkom met die simboliek in Siener se visioene. Sy het oorspronklik kontak met my gemaak om my boeke aan te koop nadat sy ‘n droom gehad het waarin ‘n ou man met ‘n baard met haar gepraat het. Sy het later kon uitsorteer dat dit in Afrikaans was.

Nederlands is nie regtig só onverstaanbaar nie, maar daar is tog uitdrukkings daarin wat vir ons vreemd klink. Onthou maar hier dat die woord ‘er’ in Nederlands beteken ‘daar’ in Afrikaans, terwyl die woordjie ‘vaak’ in ons begrip as ‘dikwels’, ‘gewoonlik’ en selfs as ‘soms’ verstaan kan word. Daar is nóg so ‘n vreemde uitdrukking in die tweede brief hieronder wat lees: ‘van slag’. Dit beteken iets soos ‘verward te wees’; ‘van balans af te wees, soos in om ontsteld te wees.

Die gesegde het te doen met die outydse staanhorlosies wat met ‘n pendulum gewerk het. As daar iets gebeur wat die ritme van die swaaiende pendulum versteur gaan die horlosie ‘van slag af’. Een van die uitkomste hiervan is dat die horlosie tyd verloor of wen, en dat die klokke dan op die verkeerde tyd lui.

Sy skryf op 11 Augustus 2011 onder andere die volgende aan my:

Hoi Frik,

…. De eerste droom die ik had was ongeveer een jaar ofzo geleden, misschien iets langer. Het was maar heel kort, maar ik was er genoeg van geschrokken om het me nu nog steeds duidelijk te herinneren. Tijdens die droom was het namelijk net alsof mijn hele lichaam een elektrische schok kreeg en ik werd er behoorlijk bang van wakker. Het enige wat ik zag was een oude man met een grijze baard, die tegen mij zei dat ik ‘uitgekozen’ was. Het vreemde was dat hij dit in het Afrikaans zei, dus ik denk dat dit een afrikaan/boer moet zijn geweest. Ik kan de preciese woorden van hem niet herinneren, maar ik kon hem heel goed verstaan, ookal was het niet Nederlands. Ik wou heel veel vragen stellen aan deze man, maar kon niets zeggen doordat er zoveel energie door mijn lichaam stroomde, dat ik hierdoor wakker werd.

Ik had hiervoor nog nooit echt Afrikaans gehoord of over Zuid-Afrika nagedacht, dus ik weet niet waarom ik dit plotseling droomde… Ik weet niet of deze man Siener was of iemand anders. Ik heb er toen een tijd lang niet over nagedacht, maar ben later toch gaan zoeken naar informatie over Zuid-Afrika en toen uiteindelijk heb ik een tijdje terug over de visioenen van Siener gehoord.

Groeten en moi! (‘moi’ is wat wij op het platteland in Groningen, waar ik vandaan kom, zeggen als groet)….

En toe, op 8 April 2012 stuur sy die volgende ietwat uitasem brief aan my [ná ‘n hele paar drome wat sy oor ‘n langerige tydperk aan my gestuur het vir ‘ontleding’]:

Goeiemorgen Frik,

Sorry dat ik jou stoor, maar ik ben nogal van slag en weet niet wat ik moet doen. Ik heb een hele heldere droom gehad, waar ik echt heel erg van ben geschrokken. Ik weet zeker dat dit niet zomaar een droom was, dit was echt! Ik weet dat jij mij niet echt kan helpen hiermee, maar dit helpt mij om het van me af te schrijven, en jij bent de enige die hierdie dingen begrijpt en ik word hier zo bang van.

Dit was vanmorgen nadat ik een tijdje wakker was geweest en weer in slaap ben gevallen, het was om 8.40 uur ‘s ochtends en dus op zondag 08.04.12.

Ik lig gewoon in bed terwijl ik nog wakker ben en weer in slaap probeer te komen, maar dan realiseer ik me dat ik niet langer in mijn eigen bed lig, maar dit lijkt op een kamer bij mijn opa en oma thuis, waar ik vroeger wel vaak gelogeerd heb. Er staan daar drie bedden, ik lig in het middelste bed er ik zie dat er kleren onder het bed links van mij liggen. Deze kleren vullen zich met lucht alsof dit tot leven komt en dan verschijnt er een meisje van 10 jaar. Dit is een blond meisje met blauwe ogen. Haar haar is tot net boven haar schouders geknipt. Ze loopt om het bed heen en komt naar mij toe. Ik kijk naar haar en zeg: ‘Kom maar bij mij liggen, lieffie’. Zij klimt dan op het bed en komt bij mij liggen. Ik neem haar in mijn armen en zij ligt met haar gezichtje op mijn borst en ik houdt haar in mijn armen en zo liggen we daar samen heel rustig. Ik zeg zachtjes tegen haar: ‘Jij bent mijn lieve meisje, hè? en zij zegt zachtjes, ‘Ja’. Dan zeg ik zachtjes: ‘hoe lang nog, liefje?’ en zij antwoordt zachtjes: ‘ergens in September’. Dan raak ik in paniek, ik schrik zo daarvan, want ik had niet verwacht dat zij mij antwoord zou geven op die vraag. Ik grijp haar vast en zeg: ‘WAT?? Wat zeg jij, mijn kind? Wat gebeurt er in September? ZEG HET MIJ!! Zeg mij wat er gebeurt!!

Maar ik maak haar helemaal van slag en zij zegt niets, dan wordt ik wakker in een ander bed ergens, ik weet niet waar, dan wordt ik nog een keer wakker, nu in mijn eigen bed, maar weer ben ik niet echt wakker, uiteindelijk word ik wel echt wakker in mijn bed, ik kijk direct op de klok, dit is 08.40 uur en dan schrijf ik direct de droom op. Dit kostte mij 3 keer om echt wakker te worden! Dus ik moet wel heel erg diep weggeweest zijn!

Ik ben echt zo van slag van deze droom, want ik weet zeker dat dit meisje mijn eigen dochter was, zij was mijn kind, dat weet ik gewoon, ik heb dat gevoeld toen ik haar zo in mijn armen had en zij heeft mij dit zelf bevestigd, en ik voel me zo bitter slecht dat ik haar van slag heb gemaakt en zo stom gereageerd heb op wat zij zei!! Ik kan mezelf wel voor de kop slaan en snap niet hoe ik dat kon doen, echt zo stom van me! Maar ik schrok zo van wat zij mij zei, we lagen daar zo rustig en dit was zo mooi, maar toen zij dat zei raakte ik in paniek en ik was bang… Zo frustrerend dat ik dat niet ongedaan kan maken, want ik voel me werkelijk als een waardeloos mens, dat ik haar zo van slag heb gemaakt..

Groeten ….

Ek het heel vroeg nadat ek haar leer ken het aan haar gesê dat ek haar drome slegs aan die hand van Siener se simboliek kan benader, en dat dit waarskynlik nie die regte manier sal wees nie. Dit het egter uiteindelik geblyk die beste manier te wees om haar drome sinvol te kan verstaan. Maar so kon ek aflei dat die dogtertjie in haar droom van 8 April 2012 na die Boervolk verwys, waar Nederland [en dan baie bepaald Friesland/Groningen] een van ons Europese ‘stammoeders’ was.

Ek gaan in die laaste paar dele wat hieronder volg ‘n verdere verwysing na September gee. Dit kom egter hierdie keer vanuit twee ander onafhanklike bronne.

Haggai 2:19-23

Ek wil op hierdie punt nog ‘n paar verdere ‘los’ sake byvoeg wat baie belangrik is om die verdere impak van die droom se betekenis te kan verstaan. Dié los dingetjies draai om twee stukkies Skrif wat ek onafhanklik van mekaar van twee dames ontvang het.

My vrou het Skrif aan my uit Haggai 2:20-23 in Bloemfontein gegee op die aand van 19 Julie 2006. Dit het op daardie stadium nie regtig iets vir my gesê nie en ek het dit toe maar net aangeteken en uiteindelik daarvan vergeet. Dit was maar eers ses jaar later, baie vroeg die oggend van Sondag 22 Julie 2012, wat ek rede gekry het om wéér daarna te gaan kyk.

Hag 2:20 Vir die tweede maal het die woord van die HERE tot Haggai gekom op die vier en twintigste van die maand en gesê:
Hag 2:21 Spreek met Serubbábel, die goewerneur van Juda, en sê: Ek sal die hemel en die aarde laat bewe.
Hag 2:22 En Ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg; en Ek sal die strydwaens en die wat daarop ry, omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander.
Hag 2:23 In dié dag, spreek die HERE van die leërskare, sal Ek jou neem, Serubbábel, seun van Seáltiël, my kneg, spreek die HERE, en jou maak tot ‘n seëlring, want jou het Ek verkies, spreek die HERE van die leërskare.

Op hierdie punt moet ek dalk net eers weer kortliks verduidelik hoe die beginsel en voorkoms van ‘Skrif ontvang’ werk. Ek lees byvoorbeeld dalk iewers in die Bybel, of selfs sommer in ‘n gewone storieboek, en terwyl ek lees dink ek om die een of ander rede ook sterk aan iemand wat ek ken. Miskien kontak ek die persoon dadelik, of dalk sê ek hom of haar maar eers later daarvan, maar die oomblik as ek sê: ‘…ek het dit of dat gelees en toe so baie aan jou gedink…’ gee ek letterlik die spesifieke stukkie wat ek gelees het as ‘Skrif’ aan daardie persoon. Daar is gewoonlik die een of ander persoonlike boodskap vir die persoon daarin. Soms openbaar die strekking van die woorde ‘n waarskuwing om iets nie te doen nie; soms is dit ‘n bemoediging; soms is dit bevestiging van iets, ensovoorts.

Nou, dit is natuurlik baie belangrik om nie summier enige subjektiewe betekenis aan sulke ‘Skrif’ te wil toeken nie, want ons moet nog steeds met ons voete stewig op die grond bly staan! Die enigste sinvolle manier om enige sodanige boodskap korrek te kan identifiseer is om die ‘Skrif ontvang’ in sy volle konteks te probeer verstaan. As dit byvoorbeeld ‘n enkele versie uit die Bybel is moet ‘n mens die moeite doen om die betekenis van die versie binne die hele Skrifgedeelte rondom dit te verstaan. En gewoonlik moet ‘n mens al die verwysings rondom die versie ook opvolg om regtig ‘n breër en gebalanseerde indruk te verkry.

Soms, en dit gebeur baie, ontvang iemand slegs ‘n hoofstuk uit ‘n Bybelboek as ‘Skrif’. In so ‘n geval word die boodskap dikwels oor ‘n aantal verse versprei. Dit gebeur egter óók soms dat daar meer as een boodskap in so ‘n gedeelte weggesteek is. Dit het met my telefoon vriendin gebeur op 21 Julie 2012, want sy het ‘n hele klomp persoonlike boodskappe gekry vanuit Haggai 2. Ek kan net sê, en dit is wel waar van hierdie vriendin, dat ‘n mens sekerlik baie naby aan jou Skepper moet leef om só baie só gelyk uit sy Hand te kan ontvang! Die belangrike punt wat ek egter hier wil maak is dat Haggai 2 begin met hierdie woorde: Op die een en twintigste dag van die sewende maand het die woord van die HERE deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê: ….

Let op die datum hier. Dit is dieselfde as die dag waarop Annatjie Venter die Skrif ontvang het, en dit is iets besonders, want dit is darem baie direk. Dit was egter ook die dag bo aan die brief waarin sy Hag. 2:20-23 aan my gegee het! Ek gaan nie die res hiervan hier noem nie, want dit was vir haar bedoel, maar daar was egter wel ‘n deel hiervan wat my persoonlik raak. Sy het vir my gesê dat ek baie sterk in haar gemoed gekom het toe sy by Haggai 2:20-23 gekom het!

Nou, hoekom noem ek hierdie twee sake so spesiaal? Daar is vyf baie interessante punte wat na vore kom hier. Die eerste punt van belang is dat ek dieselfde stuk Skrif vanuit twee onafhanklike bronne ontvang het. Ek het die telefoon vriendin eers in die laaste deel van 2007 leer ken, so sy het geen manier gehad om te weet dat Ankie hierdie spesifieke stuk Skrif in 2006 vir my gegee het nie. Ek het dan ook nog nooit met haar hieroor gesels nie, want dit is eintlik baie privaat en ek praat net eenvoudig nie na buite oor privaat sake nie.

Die tweede is dat my vrou en hierdie telefoon vriendin dieselfde name het. Dit het ‘n groot invloed op die ewekansige waarskynlikheid dat ons nie hier na ‘n toevallige gebeurtenis kyk nie. Daar is net drie mense betrokke hierby, naamlik ek, my vrou en die vriendin. Die aantal mense en die name bly dus 100% konstant en omdat daar nie ander mense betrokke is by die saak nie is daar ook niks wat die waarde en kwaliteit van die permutasie kán afwater nie. [Dit is presies dieselfde as die verskynsel in my droom, waar ek in die middel van ‘n oneindige sirkel tussen twee vrouens met dieselfde naam ‘vasgekeer’ word. En dan bevind ek my nogal wéér in presies dieselfde posisie met die twee buitestaanders rondom die droom óók.]

Die derde een is dat die twee datums waarop ek die Skrif ontvang het net mooi ses jaar uitmekaar lê. Die Skrif ontvang kom uit die Bybel en daarom dink ek dit is net billik om die volledige moontlike betekenis van die syfer 6 óók in die Bybel te gaan soek. Eerw. Bullinger se Number in Scripture definieer die syfer ses as volg:

Six, therefore, is the number of labour also, of man’s labour as apart and distinct from God’s rest. True, it marks the completion of Creation as God’s work, and therefore the number is significant of secular completeness.

Die vierde belangrike punt is dat Haggai 2:19-23 baie beslis met ‘n oorlogsituasie koppel. Dit beteken dat ek noodwendig my verwagtinge rondom die aanloop tot Siener se visioenêre verhaal moet aanpas om tred te hou met die nuwe moontlikhede wat die ‘Skrif ontvang’ uit Haggai 2:20-23 onder my aandag gebring het.

Die vyfde punt kan dalk kritiek-belangrik wees vir die finale ontplooiing van die gebeure wat tot ons vryheid gaan lei. Die profeet Haggai word tweemaal deur God Almagtig aangespreek in Haggai 2. Die eerste keer, soos ek hierbo aangetoon het, ontvang hy Woord op 21 Julie. Die tweede geleentheid vind volgens Haggai 2:20 plaas op die vier en twintigste van die maand, en verse 18 ot 19 kwalifiseer dit as die 24ste van die negende maand. Terloops, die Skrif in Haggai 2:19b het ek óók ontvang tydens ‘n diens in die Hatfield Christian Church tydens ‘n diens wat op 15 Oktober 2009 deur pastoor Duane White van Texas gelei is. Hierdie gebeure vorm deel van die artikel wat oor my droom van Otillia Ferreira handel (ART 048).

Ek is op rekord dat ek ‘n sekere volgorde van gebeure afgelei het wat ons kan verwag voordat die verhaal wat die Heilige Gees in Siener se visioene versteek het sal begin. Ek verwag in die eerste plek dat die swartmense op ‘n stadium in ‘n burgeroorlog aanmekaar gaan spring, en dat die ANC regering tot ‘n val gaan kom as gevolg daarvan. Ek verwag verder ook dat die een of ander vêrlinkse geheime groep ‘n aanslag op die swart massas gaan loods met ‘n biologiese agent om hul getalle drasties te verminder. Ons gaan dalk selfs ‘n poging beleef dat die swart groep heeltemal as ‘n ras uitgedelg gaan word. Dit is die enigste haalbare rede waarom hulle geen aantoonbare rol in die visioenêre verhaal speel nie. Die Boervolk gaan dan twee Volkstate ontvang en nie net een soos die kwasi-regses met hul baie [volks-] kommissies en ‘baie stories’ tans op aandring nie. Een sal in die Noord-Vrystaat wees en die ander een in die huidige Noordwes. Dit op sigselwers is reeds genoeg om ‘n swart revolusie te veroorsaak, maar daar is geen teken van so iets in die visioenêre verhaal nie.

Die visioenêre verhaal as sulks begin met ‘n verkiesing in Noordwes wat die konserwatiewe groep net-net sal wen. Die huidige name van die onderskeie partye is die VF+ [VF en die KP] teenoor die DA, en die verhaal dui aan dat die politieke partye wat daarin genoem word in hierdie kombinasie sal optree. Ek glo hierdie drie partye sal in die komende verkiesing in Noordwes teen mekaar te staan kom. Die liberaliste [lees as: gekaapte DA] weier om die uitslag te aanvaar en hulle poog dan om die mag deur ‘n staatsgreep te gryp. Daar is ‘n groot klomp Engelse soldate in ons land op daardie stadium en hulle is duidelik hier om die liberaliste te help om die regeringsmag in Noordwes en Noord-Vrystaat met geweld oor te neem. Die poging om ‘n staatsgreep teen die nuwe regering van Noordwes uit te voer misluk, en dan val die Engelse en liberaliste openlik aan op die konserwatiewe groep. Dit lei tot ‘n oorlogsituasie waarvan ek in albei my boeke gesê het dat die magte van die Antichris ons sal kom aanval! Dit sal vir alle praktiese doeleindes ‘n herhaling van die Tweede Vryheidsoorlog wees waarin die Britte sal poog om ons as ‘n volk heeltemal uit te wis. En ja, die liberaliste gaan tans nog deur as Boere, maar hulle is lankal nie meer deel van ons volk nie, so die konserwatiewe deel is dus eintlik die hele Boervolk! Die vraag is natuurlik net wié kwalifiseer hiervoor volgens wié se definisie van konserwatisme! Kan ons dit nie maar vir die Gees los om daaroor te besluit nie?

Die droom wat ek aan die einde van Februarie 2012 gehad het, saam met die tweemalige Skrif vanuit Haggai 2:19-23 het my gedwing om my siening rondom die boom wat pluiens wéér te balanseer teen die waarskuwings in die vreemde droom wat ek gehad het. Ons moet noodwendig ook my vriendin se droom oor ‘ergens in September‘ hierby voeg, want dit het duidelik betrekking op dieselfde aangeleentheid.

Ek wil net graag eers vra dat ons kalm en rustig sal bly, al gebeur wat ookal. Niks van wat ek hieronder sê is noodwendig in klip uitgekap nie en die situasie kan dan ook baie vinnig verander. Maar ek glo darem die basiese onderbou van wat ek hier sê is wel aanvaarbaar en minstens naby aan korrek. Onthou u nog wat in die laat 1980’s in boeke soos Dokument X en Volksverraad gesê is oor die moontlike ‘terugneem’ van die regering deur die Broederbond? Gaan ons dit nou sien gebeur? Is die Gees besig om ons selfs van ‘n moontlike datum hiervoor te voorsien? Ons sal maar moet wag om te sien wat regtig gebeur, maar as dit dan so is sal ons minstens gereed wees daarvoor.

Ek dink nog steeds dat die ANC-regering tot ‘n val gaan kom as gevolg van ‘n gewapende interne twis. Dit sal uit die aard van die saak daartoe lei dat alle vorme van reg en orde óók sal verval. Die vraag is nie vir my óf dit gaan gebeur nie, maar wánneer. Ek weet nie en niemand kan met absolute sekerheid sê nie, maar wat ek wel nou ook glo is dat iets vreemd en ‘groot’ in ons land kan gebeur op of naby ‘n 24 September.

Die val van die ANC-regering sál gewelddadig wees, so daar sal ook geen moontlikheid van ‘n ordelike oorgang na ‘n volgende regering kán wees nie. Die enigste manier waarop dit suksesvol sal kan plaasvind sal in die vorm van ‘n gedwonge magsoorname moét wees. So ‘n groep sal hul gesag onmiddellik en baie sterk moet kan afdwing en die enigste organisasie wat op hierdie stadium hiervoor kwalifiseer is die ‘ou’ weermag – of dalk ‘n buitelandse militêre mag wat ‘skielik’ hier na vore kan kom. Ons praat nie hier van ‘n behoefte aan honderde duisende soldate nie, want die konsentrasie van [swart] militêre teenmagte sal maar baie skraps wees. Die wat daar is, soos die veelgeroemde MK, is in elk geval nie veel werd nie en is in werklikheid nie eers ‘n derderangse vyand nie. Die huidige weermag en die SAPD druip verder ook enige toets om as ‘n gerekende militêre mag gedefinieer te kan word. Ek is ‘n belangstellende leek op hierdie gebied, maar ek dink al wat regtig nodig is om die regeringsgesag oor te neem is ‘n professionele militêre mag wat uit drie tot vier gemotoriseerde brigades bestaan. En weet u, ek wonder of hulle nie dalk reeds hier is nie en iewers in Suider-Afrika wegkruip nie. Hoe sal ons weet, want dit gaan beslis nie geadverteer word nie, maar is dit nie dalk hoekom mnr. Julius Malema onlangs so erg teen die Botswana regering te kere gegaan het nie? Kruip hulle dalk dáár weg? Of dalk selfs in Zimbabwe? Ons weet nie en sal maar moet wag om te sien wat gebeur.

Ek persoonlik glo dat die SAKP tans besig is om allerhande onderstrominge in die swart politiek in te voer en op te warm om onrus aan te jaag. Ek glo hulle wil chaos skep en die regeringsmag gryp in die warboel wat daaruit ontstaan. Die huidige probleme op die myne by Marikana in Noordwes bestaan uit ‘n magstryd tussen twee opponerende mynvakbonde en dit is nie bolangs gesien teen die Zuma-regering gemik nie. Maar wat gaan onderlangs aan waar ons nie so geredelik kán sien nie? Die SAKP as sulks is nie baie sterk nie en militêr gesproke is hulle eintlik ook niks werd nie en is hulle ook nóg swakker as MK. Dit kan egter wel gevaarlik word as ‘n organisasie soos COSATU só erg deur die SAKP geprikkel word dat hy homself van binne begin opvreet, want dit kan die hele land laat afbrand. En dit, na my beskeie mening, is presies wat besig is om al hoe vinniger in die swart groep se ‘nasionale politiek’ te gebeur.

Die biologiese aanslag sal nog steeds kan plaasvind, want ‘n burgeroorlog sal nie die hele swart ras uitwis soos wat die Eugenics [Illuminati] dit wil hê nie. ‘n Linkse gewapende blanke magsoorname sal die poging egter ongetwyfeld nog meer effektief maak as andersins. Dit is hierdie groep, die Eugenics, se verklaarde doelwit om die sogenaamde ‘modderrasse’ [Derde-Wêreld bevolkings] uit te wis en die wêreldbevolking te verminder tot ‘n maksimum van 500 miljoen mense. Die sogenaamde Elite, oftewel lede van die Illuminati en ondergeskikte geheime organisasies sal dan oor hierdie kleiner wêreldbevolking heers. Hulle sal letterlik as slawe-eienaars heers, want dit het na vore gekom dat hulle die mensdom wil beheer deur die toediening en beheer van verdowingsmiddels ….

Die Syfer 42

Die laaste stuk agtergrond wat ek wil invoer bestaan uit die voorkoms van die syfer 42 rondom die droom. Ek wou dit nie vóór die droom plaas nie omdat dit die oorheersende belang en plek van die droom sou afwater. Dit versterk in elk geval die moontlikheid dat 24 September ‘n baie spesiale dag in ons geskiedenis kan wees. Die inligting hieronder klink aanvanklik dalk ‘n bietjie deurmekaar, maar dit koppel wel op verskillende maniere aan die droom van einde Februarie 2012.

Die eerste koppelvlak wat ek wil aandui het niks met die droom as sulks te doen nie, want dit lê eerder langs die droom as binne dit. Hierdie verband ontstaan vanuit die verhouding tussen my en Bets in 1970, maar anders as wat ‘n mens dalk sou verwag is dit egter nie beperk tot nét 1970 nie, maar loop dit reguit deur na vandag toe. Daar is in werklikheid twee van hierdie voorkomste waarin die syfer 42 ‘n rol speel.

Die leser sou hierbo gesien het dat ek redelik klem gelê het op vier verskillende datums soos dit my persoonlik raak. Ek het spesifiek gesê dat Bets aan die einde van Februarie 1970 van my weg is om haar studies te gaan voortsit, en dat die laaste briefie van haar my aan die einde van Maart 1970 bereik het. Let nou op wat volgende gebeur! Ek het aan die einde van Februarie 2012 ‘n baie vreemde, en dan eintlik ‘n baie ontstellende droom van haar gehad. Kyk, ek gaan nie al my hartsgeheime hier uitpak nie, maar hierdie droom het my nogal besig gehou vir ‘n ruk. En toe ek my oë uitvee, toe die Gees my uiteindelik toegelaat het om die droom te verstaan, was dit reeds die einde van Maart 2012 gewees. My wens om haar te soek om die droom aan haar voor te lê het juis uit hierdie ‘weet’ voortgespruit. Ek glo daarin om erkenning en krediet te gee waar dit toekom, en hierdie was geen uitsondering nie. Ek het dieselfde met ander mense, soos Otillia Ferreira, gedoen, en soos dit gebeur het moes ek nogal heeltemal uit die bloute uit eerste met haar man Wynand hieroor praat. Nou, hy was baie gaaf oor die hele saak, maar het u enige idee hoe moeilik dit is om sulke dinge met ‘n wildvreemde man oor sy vrou te praat, en hoe groot my ongemak en verleentheid daaroor was? Ek hoop nie dit gebeur ooit weer met my nie!

Streng gesproke moes ek eintlik reeds in 1970 na Bets gaan soek het in ‘n poging om die verhouding te beredder. Dit was egter nie moontlik nie, en ek moes destyds maar tevrede wees daarmee dat die vriendskap verby was. Maar, kan u sien dat die vier datums hierbo twee groepe vorm wat elk presies 42 jaar uitmekaar lê met slegs ‘n baie kort onderbreking van een maand tussen in? Ek wil nie té tegnies raak nie, maar een maand [Maart] teenoor 42 jaar gee ‘n verhouding van 1:504. Dit is statisties gesien inderdaad ‘n baie kort tydjie!

Die tweede voorkoms van hierdie aard koppel weer met die betekenis van die droom en die spesifieke rolle wat ek en Bets in die droom speel. Dit kom na vore daarin dat ek in die droom die rol van Koning Jesus Christus vertolk, terwyl Bets, oppervlakkig gesien die rol van Juda vertolk. Die strekking van die droom dui aan dat die wederkoms reeds plaasgevind het en dat Hy sterk besig is om na sy Bruid te soek. Maar die Bruid se rol word vertolk deur ‘n Boeremeisie en nie ‘n Jodin nie. Dit is ‘n bevestiging van Bowe dat my argument in my tweede boek, Wat Kom ná Siener? heeltemal korrek was: die Boervolk is die moderne Juda in ons tyd! Die sleutel hiertoe lê in die feite dat ek ‘n simbool vir Jesus is, maar ek is ook ‘n Boer; en Bets, wat ‘n spesiale jeugvriendin was, is op haar beurt ‘n Boeremeisie. As Jesus en Juda dan regtig Jode was sou ek nie van Bets en myself gedroom het nie, sou ek? In elk geval nie tensy ons albei eintlik … Hebreërs is nie! Juda en Jesus behoort dus volgens hierdie droom inderdaad aan dieselfde volk as Bets en Frik. Ons moet hierby verstaan dat die Gees hierdie droom ingegee het en dat die keuse van die mense wat die rolle daarin vertolk óók sy keuse was. En Sy keuse vir Christus se geliefde Bruid in hierdie baie vreemde droom was …. Bets, ‘n Boeremeisie!

Nou, ek assosieer hierdie droom baie direk met die werking van die Heilige Gees, en daarom het ek dadelik na die Bybel gedraai vir opheldering. En toe kry ek die skok van my lewe. Ek het in eerw. E.W. Bullinger se Number in Scripture gaan kyk of die syfer 42 daarin voorkom, en ek dink ek moet hom liewer self aan die woord stel hier. Hy dui drie belangrike betekenisse aan van die syfer 42 in sy boek.

Die eerste feit waarna Bullinger verwys is dat 42 die getal is wat met die Antichris koppel, want sy tyd van oorheersing sal 2 x 42-maande duur. Dit lewer 84 maande, oftewel sewe jaar. Die Bybel leer in hierdie opsig dat sy loopbaan ná die eerste 42 maande, d.i. drie en ‘n halwe jaar, onderbreek word as hy doodgemaak word. Die Satan kry dan die geleentheid om die Antichris uit die dood op te wek, en die man wat daar opstaan word heeltemal deur die Satan beheer. Die laaste 42 maande van die Antichris se toegelate tyd word gekenmerk deur sy brutale en wrede oorheersing van die wêreld. Die enigste plek waar hy geen sê sal hê nie is hier in Suid-Afrika, waar Koning Jesus se ‘menslike’ hoofkwartier is. Kom ons kyk hoe dit werk.

Ek het dit aanvanklik in die vorige artikel van 10 Mei 2012 genoem, maar dit is kritiek-belangrik om te verstaan dat die gelowiges wat van oorsee hierheen wil vlug ‘n venstertydperk van grasie het wat vir slegs ‘n bietjie minder as 42 maande oop sal wees. Die oorlog wat hier gaan afspeel sal hewig, maar baie kort van duur wees het Siener gesê. Die Antichris se militêre magte vanuit Engeland en Indië, saam met ons eie groep verraaiers, kom die Boervolk aanval en gaan probeer om ons uit te wis. Hulle word egter baie gou deur die Duitsers, die Engelse rebelle en die Boeremagte verslaan en vanaf Durban na Indië se kant toe verdryf. Die venstertydperk van grasie vir buitelanders om na die RSA te vlug breek aan sodra dit gebeur. Hierdie venstertydperk sal egter nét 42 maande minus die lengte van die oorlog hier duur. Dit stop sodra die Antichris uit die dood opgewek word, en dan sal niemand weer toegelaat word om hierheen te kan vlug nie. Die gelowiges wat dan nóg in die buiteland is sal verskriklik vervolg en uitgemoor word. As u familie en vriende het wat oorsee woon moet u asseblief toesien dat hulle hierdie waarskuwing hoor. U kan ‘n verskil in baie mense se lewens bring, selfs mense wat hier woon wat nie toegang tot hierdie argumente het nie. Ek waardeer dit verskriklik dat so baie mense my webblad besoek en my artikels deurgaan. [Op hierdie stadium waar ek hierdie artikel sit en skryf, kórt na die gebeure op die myn by Marikana, pak die besoekers my webblad behoorlik toe!] Hierdie syfer groei, maar dit groei ongelukkig nie vinnig genoeg na my sin nie. En luister asseblief, daar is absoluut geen wins vir my in hierdie artikelblad nie, terwyl al die kostes verbonde hieraan wel volledig uit my sak kom. Die inligting op hierdie bladsye is verniet, so trek dit af en versprei dit verniet aan mense wat nie toegang tot die internet het nie! U hoef my nie nou te glo nie, maar ek pleit dat u minstens kennis sal neem van wat ek sê. Daar mag dalk net ‘n tyd kom wat u baie bly gaan wees dat u dit gedoen het!

Die vraag is nou hoe die eerste deel van die Antichris se tydperk van sewe jaar ons in terme van die versteekte visioenêre verhaal sal raak. Die opsomming in my eerste boek van die oorlogsverhaal wat in die RSA afspeel beskryf in werklikheid die detail van sy aanslag teen die Boervolk. Niks is ooit in klip uitgekap nie, maar ek sal glad nie verbaas wees as die eerste deel van sy aanslag teen ons op 24 September sal begin nie. Dit sal nie dadelik met ‘n militêre aanslag teen ons begin nie, maar wel die staatsregtelike prosedures om twee Volkstate toe te ken en ‘n verkiesing in Noordwes te reël.

Dit kan natuurlik eers ‘n moontlikheid word as die huidige [swart] politieke klimaat teen ons nie meer bestaan nie. Maar as die ANC-regering eers uit die pad is sal alle staatsregtelike prosedures kortgeknip kan word deur bloot presidensiële edikte uit te vaardig, en klaar. Hou hier in gedagte dat daar waarskynlik ‘n noodtoestand afgekondig sal word deur wie ookal die regeringsmag oorneem nadat die ANC-kolos inmekaar gestort het. Die staatshoof ontvang buitengewone wye magte in so ‘n situasie, want die grondwet word opgeskort, en die voormalige NP en NNP lede wat tans in die ANC kabinet sit sal allerhande edikte sonder slag of stoot kan deurvoer. Die toekenning van die twee Volkstate en die verkiesing in Noordwes sal baie gou volg, en dan sal die tafel gedek wees vir die Antichris se fisiese aanslag teen ons.

Die oorgrote meerderheid van ons mense verag hierdie kabinetslede, nogal mense met Afrikaanse vanne, as ‘sonder enige morele waardes’, maar het u enige idee hoe sterk hulle regtig moet wees om soveel minagting en druk oor so ‘n lang tydperk te kon verwerk? Ek wil niks met hulle te doen hê nie, maar ek het wel respek vir hulle – en pasop né!, hulle gáán waardige teenstaanders wees.

Maar kom ons kyk verder na wat Bullinger nóg van die syfer 42 gesê het. Die tweede beskrywing wat Bullinger gee, is dat die gematria van die getal 42 bestaan uit [die faktore] 6 x 7, en dit verwys gelyktydig na Jesus se Godheid [7] en ook sy Mensheid [6]. Is dit nodig dat ek sy belangrikheid vir ons oorlewing uitspel? Hy is ons God en Koning, maar omdat Hy uit ‘n vrou gebore is, is Hy ook ons [oudste] Broer [omdat Hy die eerste van ons was wat uit die dood opgestaan het.]

Dit verwys derdens ook na die verband tussen Jesus [7] en die Satan [6]. En nou weet ons dat daar ‘n geweldige oorlog tussen hierdie twee Wesens gaan plaasvind met die wederkoms, en dan weer vir ‘n laaste keer ‘n duisend jaar later.

En ja, daar is ‘n laaste saak wat ons óók hier in ag moet neem. Koning Jesus se syfer is 7 en Bets, wat die Boervolk voorstel se syfer is 6, want terwyl Jesus volledig God is, is sy nog steeds net ‘n mens. Ses is die getal van die mens sonder God in sy lewensbestaan, maar ek is dankbaar om te kan sê dat my volk haar gesig al hoe meer terug na God begin draai. My vreemde droom bewys dit nogal op ‘n manier, want in die droom is dit Bets as die volk wat my as Koning Jesus spontaan van haar kant af in die veld kom vind, in die middel van nêrens. Ek glo die Gees sal daardie deel van die volk wat Hy wil hê in hierdie opsig ‘aanskakel’ as die regte tyd daarvoor gekom het. Maar so sal Jesus se persoonlike teenwoordigheid haar 6 uiteindelik óók in ‘n 7 verander…!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: