Slaan oor na inhoud

Art 067: 2013-04-11 Uitbreidings op my vreemde droom van einde Februarie 2012

2013/12/18

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Inleiding – los punte.
Vandag se artikel spruit voort uit die feit dat die droom my nog steeds pla, want dit wil maar net nie weggaan nie. Maar dit lyk darem of sommige van die redes hiervoor nou vir my begin oopgaan het, net mooi ‘n jaar nadat ek die droom gehad het. Ek wil egter reeds hier waarsku dat sekere dele van hierdie artikel ‘n bietjie tegnies van aard is, en dat nie almal daarvan gaan hou om deur dit te werk nie. Ek wil die leser egter vra om aan te hou lees, want ek moet dit natuurlik so doen omdat dit die bewyse bevat dat wat ek sê waar en eg is. Ek moet darem ook sê dat hierdie bewyse op sigselwers nie net baie interessant is nie, maar dat die betekenisse daarvan ‘n mens nogal stil laat word en sommer baie diep laat nadink!

Die kern van vandag se artikel is dat ek uitgesorteer het wat die vreemde kyk in die droom in my voormalige vriendin se oë beteken.

Maar so het pure frustrasie my gedring om reeds in Augustus 2012 te begin om ‘n tydreeks van my lewe sedert 26 Desember 1969 saam te stel. Dit was kort voor ek die artikel op 19 Augustus gepubliseer het, en ek het dit op Excel gedoen aan die hand van ou almanakke vanaf 1969 tot by einde Augustus 2012. Ek kon sekere hoogtepunte uit my lewe, wat betrekking op die droom het, gemaklik hierby aanhaak en dit het natuurlik soos ‘n magneet gewerk wat algaande al hoe meer detail na vore begin bring het. Dit het ‘n bietjie dinkwerk gekos, want dit was lank gelede, maar dit het uiteindelik goed gewerk. Iets wat baie interessant was hier is dat ek agtergekom het dat daar in werklikheid heeltyd twee tydreekse sáám met mekaar loop, maar meer hieroor later. Sekere dele hiervan was uit die aard van die saak óf ‘n bietjie laat vir die vorige artikel verlede jaar, óf ek wou nie regtig soveel detail deurgee nie, maar nietemin ….

Die ‘uitgebreide tydreeks’ het my uiteindelik in staat gestel om uit te sorteer dat ek en Bets mekaar die laaste keer op Donderdag 26 Februarie 1970 gesien het. Haar ouers het aan die einde van Desember 1969 na ‘n ander ‘n dorp verhuis en sy sou saam met ‘n geleentheid tot daar gaan. Maar hierdie persoon moes om die een of ander rede vroeër vertrek, of kon nie op ‘n ander tyd ry nie, ek weet nie meer nie, en so moes ons óók vroeër groet. En ja, aan almal wat hardop hieroor gewonder het, ek het haar regtig nooit weer gesien nie.

Die baie groot interessantheid wat die tydreeks opgelewer het was dat ek aan die hand van sekere omstandighede en gebeure kon uitwerk dat die droom vroeg op Sondagoggend 26 Februarie 2012 gekom het! Hierdie deel was eintlik baie maklik en betroubaar omdat die feite nog baie vars in my geheue was. Maar dit was datum gewys presies 42 jaar nadat ek haar laas gesien het!

Ek het op die middag van 24 Februarie 2013 wéér aan die tydreeks gaan sit en torring, en het toe onder andere Skrif uit Jes. 61:7 op ‘n absoluut unieke manier vanuit die tydreeks ontvang.

Nou, wat ek gedoen het was om die tydreeks uit te brei en te verfyn om te sien hoe naby die 42 jaar werklik aan ‘presies’ was. En so het ek gevind dat die tydperk tussen 26 Februarie 1970 en 26 Februarie 2012 ‘n totaal van 15,341 dae beslaan het. Dit gee 42.002231 jare as ‘n mens hierdie aantal dae met 365.2425 dae deel, dit is die sogenaamde ‘Gregoriaanse jaarlengte’. Die ‘fout’ in my argument is dus ‘n oorskatting van slegs een .002231ste van ‘n jaar versprei oor die 42 jaar, en ek dink nie dit is té erg nie. Dit werk uit op ongeveer 46.51 minute per jaar! [Dit sou vanuit ‘n astronomiese oogpunt beskou seker meer korrek wees om die moderne wetenskaplike faktor van 365.2422 te gebruik, wat natuurlik ‘n tydperk van 42.002266 jaar lewer. Ek wil by wyse van verdere vergelyking ook uitwys dat die Mayas skynbaar ‘n jaarlengte van 365.2420 gebruik het, wat ‘n tydperk van 42.002289 jaar vir my berekening gee. Die vraag hier, dink ek, is natuurlik of ons vanuit ‘n praktiese oogpunt gesien regtig soveel presiese akkuraatheid nodig het!]

Een van die eerste twee groot deurbrake het gekom toe ek besluit het om te kyk wat die totaal van hierdie klomp dae sal wees en wat dit in Bybelse numerologiese terme beteken. Die ander twee groot deurbrake het onderskeidelik begin by die vreemde geweer en die vreemde kyk in Bets se oë in die droom. En ek kan nie help om te wonder hoe baie kere ‘n mens die vrae miskyk waarvan die antwoorde reg onder die neus lê nie! Ek wonder ook hoeveel ek nog uit hierdie droom sal leer, want daar is nog steeds dingetjies daarin waaroor ek wonder. Ek sal seker maar moet wag om te sien wat nóg na vore kan kom….

Wat my erg frustreer is dat my probleem ‘n soort eindelose sirkel vorm, want ek kry nie die los punte wat my pla mooi in die hande nie, want ek weet nie altyd hoe hulle behóórt te lyk nie, en op hierdie stadium is ek al baie moeg daarvoor om my telkens teen die muur van my eie onbegrip vas te loop. En ai tog, daar is nie ‘n manier waarop ek maar net kan los en wegstap nie ….

Uitleg van die artikel.
Ek wil op hierdie punt eers verduidelik hoe vandag se artikel aanmekaar gesit is, want dit kan aanvanklik dalk as ‘n bietjie lomp, en dan baie beslis as té lank voorkom. Dit gebeur as gevolg van ‘n ou-ou probleem, wat inhou dat ek telkens eers die agtergrond in diepte moet verduidelik omdat Siener nog steeds so vreemd vir baie mense is. Dit word in hierdie geval nóg erger gemaak omdat die artikel bedoel is om so stuk of agt verskillende sake bymekaar te trek om ‘n sinvolle saamgestelde geheel te kan vorm. Die doel hiermee is om die verband tussen die droom en ‘n sekere deel van die visioenêre verhaal uit te wys, en om dit dan op ‘n praktiese wyse oor te dra na die verwagte komende werklikheid rondom ons.

Die artikel poog, met ander woorde, om die praktiese sy van ‘n stuk profesie oor te dra, want ek glo ons het rede om te aanvaar dat die droom volledig op die profetiese vlak lê. Hierdie artikel bevat verdere bewyse dat die Gees baie direk en duidelik deur hierdie droom met die Boervolk praat! Miskien sal die voertuig wat Hy hiervoor gekies het nie orals aanvaarbaar wees nie, maar dit is darem ook nie my probleem nie. Dit gaan in elk geval nie oor my nie, maar oor ons Koning se beplanning en ons volk se toekoms daarin! Wie aanhou dwing om dit mis te wil kyk moet maar tevrede wees met wat hy uiteindelik gaan kry.

Deel Een.
Ons gaan wéér na ‘n paar syfer-dinge kyk wat onderliggend aan die droom voorkom en wat eers op 24-25 Februarie 2013 aan die lig gekom het. Hierdie is belangriker as wat dit dalk lyk, want hierdie syfers speel ‘n baie groot rol daarin om my aanspraak te bewys dat die droom as ‘n stuk profesie deur Vader gegee is. En ja, dit is nie nét die betekenisse van die syfers wat dit doen nie, maar veral die digtheid en die verskeidenheid waarin hulle bymekaar voorkom.

Een enkele syfer sê nie veel nie, behalwe dat die betekenis daarvan die onderwerp onder bespreking ‘n bietjie kan ophelder, maar as dieselfde syfer by herhaling binne dieselfde omgewing begin opduik, veral in opsigtelike reekse en/of groepe van twee of meer, moét ‘n mens natuurlik begin wonder waarom dit so is, en wat dit kan beteken. Ons sal hieronder kyk na drie veertiens wat saam met drie ander syfergroepe voorkom [26, 62 en 63]. Hierdie vier groepe syfers vorm [saam met die ander klompie in die vorige artikel] ‘n geheel van betekenis onderliggend aan die droom wat ons nie meer so maklik kan ignoreer nie.

Ek het byvoorbeeld dieselfde situasie rondom die syfer 42 uitgewys in die vorige artikel oor die droom. Ek het daar verduidelik dat die ooglopende onafhanklike duplisering van syfers op dieselfde basis werk as ‘Skrif ontvang’, waar enige ‘boodskap’ wat ‘n mens op hierdie manier ontvang ‘n betroubare feit word as dit op ‘n onafhanklike wyse vanuit ‘n ander bron bevestig word. Ons het daar dieselfde voorkoms gesien óók ten opsigte van die veelvoudige herhalings van die name van die onderskeie rolspelers. Hierdie soort duplisering van dieselfde ding is nie meer normaal nie, en verdien daarom verdere ondersoek!

Deel Twee.
Dit word gevolg deur ‘n onderwerp wat aanvanklik kan lyk of dit nie heeltemal hier pas nie, en dit handel oor een van die vier visioenêre groeperinge wat ons binne die Boervolk aantref. Ek het al by herhaling uitgewys dat die Vierkleur van Siener se tyd die simbool is wat na hierdie groepe verwys. Ons gaan hier op die sogenaamde wit groep fokus en ek sal net met terloopse verwysings na die ander drie groepe volstaan. Dit is in elk geval altyd so vir my, want my bydrae is juis daarop gemik om hierdie wit groep bymekaar te maak. Die grootste deel van my bydrae, en u sal nie verkeerd wees as u dit ‘n ‘bediening’ in eie reg wil noem nie, is daarop gemik om die volk met kennis te bemagtig sodat hulle intelligente besluite sal kan neem onder die groot druk wat oor ons pad sal kom. Dit gaan ‘n tyd van vinnige en finale besluite wees waar die kies van verkeerde opsies baie lewens kan kos!

Hierdie groep, wat verreweg die grootste deel van ons volk verteenwoordig, vertoon ‘n paar eienskappe wat ons van nader moét beskou. Hul uitstaande kenmerk is hul mooi en vrome godsdienstigheid. Die Boervolk is wyd en syd bekend hiervoor, maar is alles daarvan regtig altyd so Godvrugtig as wat dit lyk? Nou, ek gaan nie al ons sondes hier probeer opstapel nie, want dit is nie my funksie óf my reg om dit te doen nie en slegs ons Koning mag dit doen. Hy het dit egter in sy Woord gelys, en ek sal bloot ‘n klein deeltjie daaruit aanhaal aan die einde van die artikel. U sien, dit is nie my oordeel wat oor die volk sal kom nie, maar ons Koning s’n!

Ek het in die onlangse tyd al meer Skrif begin ontvang wat hierdie dinge uitwys, waar ek gelees het dat die volk ‘drekgode aanbid’, en ek moet sê dat ek self dit eers regtig beter begin uitken en verstaan het toe ek hierdie droom baasgeraak het! En ja, dit het my tot baie diep nadenke gestem, want ek is natuurlik nét so onderhewig hieraan as die volgende lid van die Boervolk, én God se ander kinders, en alles daarvan koppel baie direk met die visoenêre verhaal én hierdie baie vreemde droom! Knoop hierdie iewers vas, want ons sal aan die einde van die artikel wéér daarby kom.

Ek moet hard en duidelik waarsku hier: Vader se finale oordeel, soos dit deur die syfer 9 in hierdie baie vreemde droom openbaar word gaan iets afgryslik wees om te sien gebeur, wat nog van dit te beleef ook!

Deel Drie.
Die derde deel bestaan uit ‘n kort oorsig van daardie dele van die droom wat vir hierdie artikel belangrik is, asook ‘n uitbreiding op die ontleding van die simboliek binne daardie dele. Daar het intussen nuwe insigte na vore gekom wat ek graag met die leser wil deel. Hierdie afdeling begin ook reeds te verwys na sekere aspekte van die manier waarop die droom met die visioenêre verhaal koppel.

Deel Vier.
Die vierde deel handel oor die betekenis van die uiters vreemde gebeure waar ‘n geweer in die droom stilweg in ‘n nuttelose ‘draad kontrepsie’ verander, en dan net so stilweg uit die droom verdwyn. Dit was toe eintlik baie eenvoudig gewees om uit te sorteer, maar darem nog steeds baie belangrik, want dit spel Vader se betrokkenheid by ons in groot helderheid uit!

Deel Vyf.
In die vyfde deel sal ons die stad Rustenburg ‘n bietjie van nader beskou, en die leser sal onder andere óók hier kan sien hoe nou die droom werklik verbind is aan die persoonlike lewens van die drie mense wat daarin optree. Dit is maar alles dingetjies wat, soos byvoorbeeld die syfers, die egtheid van die droom op ‘n onderliggende wyse bewys. En ja, daar is nogal een of twee interessanthede wat hier na vore kom!

Deel Ses.
Die sesde deel beskryf die verband tussen die droom en ‘n sekere deel van die visioenêre verhaal. Hierdie is baie belangrik vir alle betrokkenes om te verstaan! Ek wil nie in duistere sirkels praat nie, en u sal beter verstaan as ons eers daar verby is, maar daar staan iets in die Bybel opgeteken wat heeltemal onwillekeurig in my gedagtes opgekom het toe ek hierdie stuk gesit en skryf het. Dit is ontleen aan II Kor. 2:17 en dit by my opgekom in woorde soos: ‘… vir sommige is dit ‘n reuk tot die lewe, maar vir ander ‘n reuk tot die dood …’

Klink dit arrogant en selfs vermetel vir álmal daarbuite …. of dalk net vir hulle wat aangespreek word deur iets in die dinge wat ek sê? Die besluit hieroor lê natuurlik nie by my nie, en al wat ek kan vra is: Moenie onmiddellik reageer nie, maar kyk eers op ‘n eerlike wyse baie diep in die spieël wat die Gees in hierdie artikel voor u ophou, en besluit dan waar u in hierdie saak wil staan!

Deel Sewe en Deel Agt – die laaste twee punte.
Die laaste twee dele kyk kortliks na Skrif ontvang wat met Bets as simbool vir die Boervolk te doen het, en dan ook na Skrif wat ek op 23 Februarie 2013 per SMS van my telefoon vriendin op Swartruggens ontvang het. Dit het die sentrale boodskap in hierdie artikel reeds bevestig terwyl ek nog maar met die vae beginpunte daarvan besig was!
——————————————————————————————————————

Deel 1a: Inleiding tot die syfers op die tydreeks.
Ek wil begin met twee belangrike en tersaaklike voorkomste wat deur die tydreeks openbaar word. Die eerste is dat ons eintlik van verskillende tydreekse in die meervoud moet praat, en wat met mekaar saamloop oor die spitse van dieselfde datums. Een so ‘n tydperk begin byvoorbeeld op Vrydag 26 Desember 1969, toe ons mekaar ontmoet het, en dit stop op Donderdagaand 26 Februarie 1970 toe ek haar die laaste keer gesien het. Een van die praktiese vreemdhede wat hier na vore gekom het was dat die tydperk van ons skeiding egter óók op Donderdagaand 26 Februarie 1970 begin het. Daar is nóg so ‘n voorbeeld, maar ek sal dit uitlig sodra ons daar kom.

Die spesifieke ‘sneller’ vir al die bevindinge in hierdie artikel word gevind in die wyse waarop die aantal dae in die periode vanaf 26 Februarie 1970 tot 26 Februarie 2012 optel na ‘n bepaalde syfer, en wat die Bybelse betekenis hiervan is. Dit is natuurlik die tweede tydperk hierbo wat begin het op die laaste dag wat ek haar gesien het tot op die dag wat ek die baie vreemde droom gehad het. Die tydperk het 15,341 dae beslaan, en dit reduseer tot die baie belangrike syfer van 14. Nou, oppervlakkig beskou beteken dit nie noodwendig veel nie, maar dit word wel belangrik gemaak deur die feit dat daar in werklikheid drie sulke veertiens onafhanklik van mekaar, maar nogtans dig bymekaar voorkom.

Die tweede saak waarna ons hier sal kyk koppel met ‘n stel van twee 26’s wat baie opsigtelik op die tydreeks voorkom, en dit is die twee datums wat die bo- en ondergrense vorm van die tydperk waarin ons sigbare verhouding geval het. Daar kom laastens ook twee onafhanklike dubbel stelle van die syfers 62 en 63 voor in hierdie spesifieke tydreeks, wat nét so opsigtelik is en wat ons nét so direk raak.

Die punt is dat daar net té veel van hierdie ‘dubbele’ voorkomste sigbaar is in die droom om dit nóg aan die toeval te kan toeskryf. Sommige daarvan kom dan selfs ‘dubbel-dubbeld’ voor! Hierdie voorkoms het egter nie nét met syfers te doen nie, maar kom ook op ander terreine in die droom voor. Ek het iets hiervan in die vorige artikel uitgewys by die drie rolspelers se name, en die leser sal ook meer hiervan in vandag se artikel sien by die stuk wat oor die baie interessante verband tussen die drie rolspelers en die stad Rustenburg handel.

Deel 1b: Die tydreeks – drie onafhanklike veertiens.
Daar is minstens drie onafhanklike voorkomste van die syfer 14 teenwoordig in die tydreeks, wat natuurlik deel vorm van die onderliggende basis van die droom. Twee van hierdie 14’s word nogal gevorm deur twee onafhanklike sewes wat op ‘n natuurlike wyse langsmekaar na vore kom kom om saam ‘n 14 te vorm.

Eerwaarde Bullinger sê in Number in Scripture die volgende van ‘n 14 wat uit twee sewes saamgestel word. FOURTEEN being a multiple of seven, partakes of its significance; and,being double that number, implies a double measure of spiritual perfection

Hy verwys egter slégs na die geval waar 14 opgemaak word deur twee sewes wat bymekaar getel moet word, soos in 2×7. Hy sê niks van die ‘direkte’ soort 14 nie, waar ‘n reeks syfers optel na 14 en klaar, en ons moet dus by ander bronne vir ‘n verklaring hiervoor gaan soek.

Die leser het ook in die vorige artikel oor die droom gesien dat ek na Pastoor Betsie Joubert verwys het. My telefoon vriendin van Swartruggens, mev. Annatjie Venter, het my na haar verwys om ander redes, maar die pastoor lê eintlik drome uit aan die hand van gebed en ook die Bybelse betekenisse van [droom]simbole. [Die vriendin word ook betrek by vandag se artikel, maar ons kom eers heel teen die einde by haar uit.]

Ek was gelukkig genoeg om ‘n boekie van pastoor Joubert in die hande te kry met die titel Interpretasie: Drome en Visioene (1 April 2006), asook ‘n boekie van pastoor Barbara Claassen, Sleutels vir Drome (ABC-Press 2005) . Claassen sê 14 beteken: Dissipel; Dubbele Porsie. Joubert verdeel die betekenisse van 14 in twee groepe, en sy sê dan die volgende daarvan: (a) Verlossing; Redding; en (b) Dubbel; 7+7=14 (dit is) Dubbele Seëninge; (oftewel) Dubbel Porsie. Sy sê hierby dat die ‘dubbel porsie’ met Jes. 61:7 koppel, want die begrip as sulks kom nét in hierdie vers in die hele Bybel voor.

Deel 1c: Eerste 14.
Die tydreeks het aangedui dat daar 15,341 dae tussen 26 Februarie 1970 tot 26 Februarie 2012 was, en dat [1+5+3+4+1] optel na 14, wat inderdaad ‘n baie, baie besonderse betekenis aanneem in terme van hierdie droom. Ons sal eers heelwat later daarby kom, maar die wonder wat op die oorblyfsel van die Boervolk wag, soos deur hierdie droom geopenbaar, is inderdaad alles, en meer, wat pastoor Joubert hierbo van 14 sê. Nou, hierdie is ‘n ‘direkte’ 14, maar dit versteek ook ‘n verdere 2×7=14 wat wel onafhanklik op ‘n ander manier in die droom voorkom. Ons sal net hieronder weer daarna kyk, maar dit het baie bepaald betrekking op die ‘wit groep’, d.i. die sogenaamde ‘res van die volk’.

Maar ons moet natuurlik ook die 14 volgens die reëls vereenvoudig na 1+4=5, waar 5 volgens Bullinger ‘genade’ beteken. Hy gee uiters interessante inligting saam met dit wat die plek en rol van ons volk presies beskryf!

Hy sê van 5: FIVE is four plus one (4+1). We have had hitherto the three persons of the Godhead, and their manifestation in creation. Now we have a further revelation of a People called out from mankind, redeemed and saved, to walk with God from earth to heaven. Hence, Redemption follows creation. In as much as in consequence of the fall of man creation came under the curse and was “made subject to vanity,” therefore man and creation must be redeemed. Thus we have:

1. Father
2. Son
3. Spirit
4. Creation
5. Redemption

These are the five great mysteries, and five is therefore the number of GRACE.

Die twee pastore koppel die 5 aan (saamgestel): Genade; Vyfvoudige Bediening van apostel, profeet, herder, evangelis, en leraar. Pastoor Joubert voeg hier by: Vergifnis; Voorsiening; Geloof; Vertroue; en ook Gehoorsaamheid. In my tweede boek, Wat Kom Ná Siener?, het ek gesê dat ons volk sal optree as Jesus se bestuurders en ook as sy ‘sendelinge’ op die aarde, en dit word bevestig deur die uitleg wat die twee dames hier gee, saam met Bullinger se verwysing na die ‘uitverkorenheid van ‘n groep mense’. Maar anders as wat hy en die ander teoloë dink verwys dit na die Boervolk en nié na die een of ander ‘groter liggaam van gelowiges’ in die wêreld nie. Maar nie net dit nie, volgens ene Oupa Krause van die OB [hulle was sterk Nazi georiënteerd, nógal!] het Siener gesê: ‘….Baie van die swart volke en kleurlinge word ook ons vriende, want ons gee regverdigheid. Die Engelsman is nie meer hier om hulle te verpes. Ons boere word die sendelinge van die wêreld, veral die ooste…‘ [Ek het reeds in 2004 daarna verwys in Wat is die Waarheid? by ‘(1.2.36.) Oupa Krause se weergawe, opgeteken deur E. L Brits.

Al hierdie betekenisse is toepaslik hier, want die droom, gekoppel aan die visioenêre verhaal, openbaar dat die Boervolk inderdaad baie én onverdiende genade gaan ontvang!

Deel 1d: Tweede 14.
Pastoor Betsie Joubert sê in haar boekie dat hierdie ‘dubbel porsie’ met Jes. 61:7 koppel, en dit beteken in werklikheid dat ek hierdie verwysing op 25-02-2013 as Skrif vanuit die droom van 26 Februarie 2012 ontvang het. Dit was net mooi ‘n jaar nadat ek die droom gehad het! Vêrgesog? Lees maar eers verder en besluit dan, want dit koppel baie direk met ‘n uiters belangrike deel van die bykomende insigte wat ek oor die droom ontvang het en dit vorm, om die waarheid te sê die basis daarvan. Ons sal heel laaste wéér by hierdie en ander verwante ‘Skrif ontvang’ uitkom.

Hierdie is natuurlik ook ‘n sprekende voorbeeld van wat ek hierbo beskryf het as: ‘…. om myself telkens teen die muur van my eie onbegrip vas te loop…‘ Hierdie ‘nie-betyds-raaksien’ van sulke ooglopende inligting vorm volledig deel van my frustrasie. Ek moes ‘n jaar lank wag vir die insig om deur te breek, maar uiteindelik was dit darem die moeite werd.

Daar is in elk geval ook ‘n tweede onafhanklike voorkoms van 2×7=14 versteek hier, plus ‘n verdere bevestiging in die getal 23, wat hiermee saamgaan, dat ek op die regte spoor met my afleidinge kan wees. Kom ons kyk eers gou hoe dit na vore kom.

Jesaja is die 23ste boek in die OT, en volgens pastoor Betsie Joubert se boekie verwys die syfer 23 na Dood en ook [Israel se] Woestynervaring. Hierdie 23 moet natuurlik óók verder vereenvoudig word, en dit lewer 2+3=5=Genade, waarin ons bevestiging vind dat die Dood en Woestynervaring, wat so kenmerkend van die Boervolk se ervaringe is, uiteindelik verander sal word in uitermate groot Genade!

En ja, hierdie gee en ontvangs van Jesus se Genade is inderdaad ook presies wat deur my liefdesverklaring aan Bets in die droom aangedui word. Dit dui op Sy totale, summiere en onvoorwaardelike vergifnis vir alles wat sy verkeerd mag gedoen het. Maar, al sal dit eers later kom, verhef dit haar ook meteens tot sy gelyke. Dit is dan ook presies wat die Woord belowe waar dit [in my woorde] sê dat ons ‘…. in ‘n oogwink verander sal word om soos Hy te wees; ons sal Hom sien soos Hy is! ….’

Ek beleef hierdie droom al hoe meer as een van die heel belangrikste stukkies Goddelike profesieë wat die mensdom in ‘n baie lang tyd ontvang het. Dit bevestig meteens wat aan ons belowe is deur die Bybelse profete, naamlik dat ons lewenslot eensklaps deur God Almagtig verander sal word van uiters droewige verdrukking tot jubelende verhewendheid, want die Woord impliseer Hy maak van sy Bruid ‘n Gebiedster bokant alle ander volkere. Die ‘amptelike teologie’ en die wêreld daarbuite sal sekerlik die neus snorkend optrek hiervoor, maar die droom bevestig ook meteens dat die visioenêre verhaal aandui dat die Boervolk daardie Gebiedster sal wees! Dit bevestig dus ook op die sykant dat my twee boeke in die kol was, maar ook hier moet die eer en die krediet nog steeds na dieselfde Bron van al die ander dinge gaan, en Koning Jesus is daardie Een!

Ons moet egter verder óók hier in ag neem dat Jesaja se 61ste hoofstuk in werklikheid optel na 6+1=7. Dit verander dus die saak weereens in ‘n dubbele 7, omdat die Skrif as sulks uit die sewende vers kom [Jes. 61:7]. En ja, ook hierdie 2×7=14 reduseer natuurlik tot ‘n 5, wat Genade beteken.

Dit kan nou miskien gesê word dat ek ‘n basiese fout in my aannames maak omdat die Bybel oorspronklik nie hoofstukke en/of versnommers gehad het nie, maar is dit werklik ‘n probleem? Ek het hierdie Skrif ontvang in die formaat waarin ons almal die Woord vandag ken, en ek dink dit is al wat belangrik is op ‘n tegniese punt. Dieselfde geld natuurlik ook vir die aanvaarbaarheid van die inligting in pastore Claassen en Joubert se boekies. Dit is nie noodwendig aanvaarbaar vir almal nie, en dit is selfs nie eers noodwendig korrek nie, want dele daarvan berus skynbaar op die subjektiewe afleidings van wie ookal die inligting oorspronklik opgestel het. Die belangrike feit van die saak is egter dat dit opgestel was voordat ek die droom gehad het, en dat ek dit dus nie kon fabriseer het nie. Die ander kritiek-belangrike feit wat hiermee saamgaan is dat dit wel inligting oordra wat télkens perfek inpas by die simboliek wat in die droom voorkom.

Deel 1e: Derde 14.
Die betekenis van die droom speel egter óók ‘n rol in hierdie argument, want dit versteek die voorkoms van ‘n baie belangrike verdere 2×7=14. [Ek het hierbo by die ‘direkte’ veertien hierna verwys]

In die artikel oor die droom [2012-08-19] sê ek in die slotgedeelte dat Bets [die Boervolk] se syfer van 6 na 7 verander omdat Jesus ons kom verander om soos Hy te wees. Nou, behalwe vir die logika in my argument het Bullinger ook iets oor 2×7=14 gesê wat my aanname bevestig, en dit is: ‘…and, being double that number, implies a double measure of spiritual perfection…

Die 7 en 6 [God en mens] verander dus na 7 en 7 [God en Bruid], en dit plaas die betekenis van die droom in ‘n baie, baie besonderse lig. Die belangrikheid van hierdie spesifieke 14 word natuurlik geweldig verhoog deur Bullinger se bevinding rondom die syfer [1+4=] 5, want hy sê: ‘…FIVE: Five is four plus one (4+1). We have had hitherto the three persons of the Godhead, and their manifestation in creation. Now we have a further revelation of a People called out from mankind, redeemed and saved, to walk with God….

Ons sal verder aan weer by die toepassing van hierdie spesifieke 14 kom.

Deel 1f: Nog drie stelle syfers van 26, 62 asook ‘n 63
Hierdie afdeling begin by die syfers 26 en 62, en dit spruit voort uit die feit dat die tydreeks aantoon dat die destydse verhouding vir ‘n tydperk van 62 dae tussen 26 Desember 1969 tot en met 26 Februarie 1970 geduur het. Ek dink dit is reeds uitsonderlik dat 26 ook die omgekeerde van 62 is en dat albei optel na 8 toe, maar kom ons krap nóg ‘n bietjie dieper as dit. Nou, ek maak nêrens hier gebruik van die sogenaamde Pythagoraanse en/of Chaldese stelsels van numerologie nie, maar hul reëls stel dit nogtans duidelik dat daar nie veel verskil is tussen die 26 en die 62 nie, want albei bestaan uit ‘n kombinasie van ‘n 2 en ‘n 6. Die verskil is dat by die 26 neem die betekenis van die 2 voorkeur en leiding bo die betekenis van die 6, en word dit die kwalifiserende faktor vir die gekombineerde betekenis van die twee syfers. Die omgekeerde geld natuurlik vir die 62.

Ek wil op hierdie punt egter ook ‘n verdere ietwat vreemdklinkende argument invoer, maar nogtans een wat baie geldig is.

Dit is so dat die tydperk tussen 26 Desember en 26 Februarie 62 dae verteenwoordig. Maar daar is ook ‘n ander tydreeks, of maatstaf as u wil, betrokke hierby en dit is dat die lengte van ons sigbare verhouding tussen hierdie twee datums in werklikheid 63 dae lank was. ‘Sigbare verhouding’ verwys na die tydperk wat ons mekaar elke dag in die oë kon kyk terwyl ons met mekaar gepraat het. Dag een hiervan het op 26 Desember begin, en nie eers op 27 Desember soos ons normaalweg ‘n tydperk aftel nie! Dag laaste hiervan het natuurlik eers die aand van 26 Februarie 1970 gestop die oomblik toe ek gegroet, omgedraai en weggestap het. Die interessantheid hiervan is dat ons albei ‘amptelik’ reeds 62 jaar oud was toe die droom in Februarie 2012 gekom het, maar dat ons albei toe ook reeds in ons 63’e jaar was, want ons albei het later in daardie jaar 63 geword!

Deel 1g: Twee 26’s.
Kom ons kyk eers na die dubbele voorkoms van die syfer 26, soos dit in die twee datums hierbo voorkom. Bullinger [en pastoor Claassen] sê niks van hierdie syfer nie, maar volgens pastoor Joubert beteken 26: Evangelie; Die Woord het onder ons kom woon; en ook, Jesus Christus.

Ek vind dit verstommend akkuraat en absoluut beskrywend van Bets se invloed op my lewe, en ek wil in hierdie verband iets hier aanhaal wat ek in die oorspronklike artikel gesê het: ‘…. Nou, die uitstaande punt wat ek van hierdie Bets kan onthou is dat sy ‘n geweldige groot en vêrreikende impak op my geloofslewe gehad het. Sy was die eerste persoon ooit wat my op ‘n vrywillige basis tot by haar Heer en Meester, Jesus Christus, gebring het. Alle ander pogings tot op daardie punt het nie gewerk nie, want dit was altyd maar onder die een of ander vorm van dwang gewees. Sy, aan die ander kant, het maar net op haar sagte manier gevra: kom asseblief saam met my, en dit was genoeg…

Hierdie is vandag nog kosbaar vir my, en die droom het my onder andere geprikkel om weer, na al die jare, met groot dankbaarheid daaraan te dink! Sy was die eerste mens ooit wat die Evangelie van Jesus Christus op ‘n aanvaarbare wyse in my deurmekaar jongmanslewe ingedra het, en sy het dit oorwegend uit suiwere liefde vir Hom en in gehoorsaamheid áán Hom gedoen … en Hy woon vandag nog waar sy Hom oorspronklik in my lewe ingebring het. Ek weet nie of sy ooit hierdie sal lees nie, maar ek kan nog steeds net in alle nederigheid hiervan sê: Baie dankie vir hierdie uitsonderlike herinnering, dit is inderdaad baie spesiaal en kosbaar!

Maar hoe lyk hierdie syfer 26 van my kant af na haar toe? Ek kan uit die aard van die saak nie sê nie, nét sy kan, maar in die droom is ek ‘n tipe vir Koning Jesus Christus teenoor haar, en dit sê dalk alles!

En ja, 26 lewer natuurlik 2+6=8, wat volgens al drie my bronne ‘Nuwe Begin’ beteken. Pastoor Claassen brei saam met Bullinger uit hierop uit en sê dit beteken ook: Om vet te voer in die gees. Ek sal op hierdie punt, 43 jaar later, maar volstaan deur te sê dat albei die datums inderdaad ‘n nuwe begin vir haar en my ingehou het …. sodat dit uiteindelik iets aangenaam vir ons volk kan inhou óók!

Deel 1h: Twee dubbele 62’s
Die syfer 62 dra geen besonderse betekenis wat ek kon opspoor nie, behalwe dat dit tweemaal dubbeld voorkom en ook dat dit, soos 26, optel na 8 toe. Hierdie syfer is egter baie belangrik as ‘omstandigheidsgetuienis’, want:
[a] Dit verwys na die lengte van ons verhouding in dae soos ‘normaalweg’ gemeet. Ons het mekaar op 26 Desember ontmoet, wat beteken dat middagete die volgende dag die eerste voldag was wat ons mekaar geken het. Dit lewer 62 dae tot op 26 Februarie 1970 toe ons mekaar die laaste keer gesien het.
[b] Ons was albei 62 jaar oud toe ek die droom op 26 Februarie 2012 gehad het en die twee voorkomste van 62 raak ons dus in ‘n gelyke mate. En ja, ons het hierbo reeds in baie detail gesien wat 8 beteken!

Deel 1i: Twee dubbele 63’s
Die syfer 63 speel egter ook ‘n baie belangrike rol in die uiteindelike betekenis van die droom, veral as ons die geheel hier in oënskou neem. En soos die som van die syfer 62 = 8 is, wat uiteindelik genade vir die Boervolk beteken, so beteken die som van 6+3=9 óók iets vir ons. Die 9 staan vir ‘God se finale oordeel’ en dit kom baie duidelik na vore in ons volk se toekoms. Die verskrikking van Vader se oordeel oor die Boervolk, wat deur die syfer 9 aangedui word, slaan in sy finale voorkoms ook toringhoog deur in die betekenis van die droom, soos dit deur Bets beliggaam word. Maar ek sal weer hierna terugkom as ons ondertoe by die naam en plek van Rustenburg kom.

Deel 2a: Die Vierkleur – vier groepe Boere.
Die stuk hieronder fokus eintlik nét op ‘n deel van die Boervolk wat ek in my eerste boek in 2004 as die wit groep gedoop het. Ek het ook in Mei 2006 ‘n kort artikel gepubliseer waarin hierdie groep van nader beskou is, en dit kom ook in talle ander artikels en briewe voor wat ek oor die jare geskryf het. Maar hierdie groep, het ek nou agtergekom, bestaan in werklikheid uit twee dele en die fout wat ek dus gemaak het was om nie die verskil tussen hierdie twee duideliker te omlyn nie. Ek het dit nie op daardie stadium duidelik genoeg raakgesien nie, want die relatiewe belangrikheid van hierdie groep begin nou maar eers sigbaar te word.

Maar so het ek aanvanklik hierdie afdeling van vandag se artikel begin deur ‘n kort stukkie uit die oorspronklike artikel aan te haal, maar die poging om die artikel te koördineer met wat hier wou sê wou nie lekker werk nie. Daar was sekere aspekte aan beide kante wat nie lekker met mekaar wou koördineer nie. Die uiteinde van die saak was dat ek die wit groep wéér moes deurkyk …. en uiteindelik groot dele van die artikel heeltemal moes oordoen. Ek plaas op hierdie stadium net die nodigste daarvan hier, en sal die saak op ‘n later stadium volledig regstel.

Die prikkel vir hierdie grootskeepse uitbreiding van die ou artikel oor die vier groepe het uiteindelik geblyk die kyk te wees wat Bets in haar oë gekry het toe ek die liefdesverklaring in die droom aan haar gemaak het. Daar was iets in daardie kyk wat vir meer as ‘n jaar lank bly pla het totdat ek uiteindelik op 13 Maart 2013 skielik besef het wat dit beteken. Ek weet nie of daar nóg meer van hierdie dieper soort insigte moet kom nie, maar dit was net hier dat ek finaal verstaan het hoe ons volk tans lyk en hoe sy gaan verander in die afsienbare tyd wat kom. Ek het net skielik finaal verstaan dat die wit groep wat by Prieska uitkom die oorblyfsel van die huidige Boervolk is, en dat hulle, soos Bets in my droom, inderdaad die Bruid van Christus is!

Nou, ek het reeds hierbo by die inleiding in baie detail na die ‘ander deel’ van die wit groep verwys, oftewel die res van die volk. ‘n Baie kort beskrywing van hierdie groep is dat dit daardie lede van die Boervolk is wat nie aan die blou, groen of rooi groepe behoort nie, en wat daarom ook nie aan die politieke proses as sulks in Noordwes sal deelneem nie. Hulle sal egter op ‘n gegewe oomblik in die visioenêre verhaal in ‘n groot massa vanaf verskillende gebiede na Prieska vlug omdat hul oë sal oopgaan vir die waarheid dat die vyand hulle óók wil uitdelg. Die oorgrote meerderheid hiervan sal skynbaar vanaf Pretoria verby Wolmaransstad na die weste vlug. Daar is ‘n klein groepie ‘regse’ vrouens wat vanaf Lichtenburg na Wolmaransstad sal vlug, maar hulle gaan deur ‘n smeltkroes van hul eie net voor hierdie gebeure plaasvind. Daar is verder ook ‘n groot groep wat van Johannesburg af sal vlug, maar hulle gaan skynbaar naby Potchefstroom oor die Vaalrivier en vlug dan verder na die westekant deur die Vrystaat. Dit lyk of hulle reguit na Prieska sal gaan, en nie met ‘n draai deur die Noord-Kaap soos die ander Transvalers in Noordwes nie. [Die verhaal sê niks van gebiede soos die verre Noord-Natal, Oos- en Noord-Transvaal, Limpopo, ensovoorts nie, maar ek is heeltemal bereid om ‘n paar moets en moenies, asook ‘n paar kortpaaie aan hierdie mense te verduidelik!]

Maar nietemin, die groot vlugtog vind plaas omdat die blou en groen groepe in Noordwes se poging om die vyand te stuit inmekaar sak, en die vyand dan orals in die Vrystaat en die voormalige Tranvaal as ‘n dodelike bedreiging na vore tree. Die ‘res van die volk’ se oë gaan op hierdie stadium oop vir hierdie waarheid en hulle vlug ylings na die weste vir veiligheid. Dit is nie net waar die veilige toegangsroetes na Prieska geleë is nie, maar veral ook waar die Duitsers in Suid-Afrika sal inkom. Die leser sou dalk in my eerste boek, of dalk in een of twee van my artikels gesien het dat die verloopte liberaliste vanaf Bloemfontein sal kom om ‘n ‘draadheining’ [linie soldate] tussen Bloemhof en ongeveer Zeerust te ontplooi. Die doel daarmee is om vlugtelinge vas te keer en uit te moor. Vêrgesog? Is dit werklik moontlik dat ons eie soort ons wil uitmoor in hul onderdanigheid en politieke gedienstigheid aan die Satan? Ek hoop en bid vir my volk se onthalwe dat ek verkeerd is, maar ek glo nie ek is nie! Weet u dan nie wat genls. Botha en Smuts in hul tyd aan die konserwatiewe deel van ons volk gedoen nie! En het u nog nooit gaan sit en dink wat De Klerk en sy trawante sedert die laat 1980’s aan ons volk gedoen het nie? Hulle sal uiteindelik antwoord moet gee vir elke blanke wat sedert daardie tyd vermoor is!

In elk geval, die probleem is dat die smeltkroes in Noordwes geleë is, en dat die enigste ontsnaproetes na veiligheid vir die oorgrote deel van die Boervolk juis deur hierdie gebied gaan! Die vyand beheer nie net die oostelike grens van Botswana met Suid-Afrika nie, [onthou dat hulle ‘n baie groot militêre basis by Bulawayo het!], maar hulle beset Kimberley en omgewing óók. Soos dit is word die mense wat langs die Vaalrivier na die weste probeer vlug net betyds deur die toetrede van die Duitse militêre bevelvoerder [rooi-bles bul] tussen Kimberley en Wolmaransstad uit die moeilikheid gehelp.

Die boodskap wat Vader in hierdie droom ingebou het is juis tot die adres van daardie groep mense gerig wat deur Noordwes na die weste sal moet vlug.

Deel 2b: Die plek waar die smeltkroes sal plaasvind.
Ons sien in die visioenêre verhaal dat Noordwes deur slim vooraf-beplanning aan die vyand se kant in ‘n moordkamp omskep word waar die ‘res van die volk’ vasgekeer word as hulle na Prieska begin vlug. Ek wil nie die leser se tyd met allerhande berekeninge oor moontlike getalle mors nie, maar ons kan verwag dat ‘n groot massa mense gelyktydig vanuit verskillende rigtings oor die vlaktes van Wes-Transvaal na veiligheid sal probeer vlug. Hulle sal gejag word deur professionele soldate van die rooi groep, en ook vanaf Engeland en Indië! En ja, verreweg die meeste van hierdie vlugtelinge sal ongewapende oumense, vrouens en kinders wees!

Niemand kan op hierdie stadium bereken hoe groot die kern van die reeds bestaande wit groep is nie. Al wat ek met groot oortuiging hiervan kan sê is dat ons relatief gesproke baie, baie min is, maar dat die kern van hierdie groep vir seker reeds bestaan. Ons getalle sal egter toeneem soos die visioenêre oorlog vorder en die vyand die blou en groen groepe begin verslaan en die oorlewendes van politieke idees en oortuigings begin verander. En uiteindelik sal nét ‘n ‘nuwe wit’ groep by Prieska uitkom om die [werklike] Godgegewe Nuwe Suid-Afrika te beërwe! Ons sien dan ook dat almal wat uiteindelik na Prieska op pad is wit klere dra: tót die laaste groep Duitsers wat van Europa kom om ons te help dra wit klere!

Ek kan uit die aard van die saak nie sê wie kwalifiseer en presies wie hulle is nie, net die Gees kan dit doen, maar die kern van die basiese wit groepie bestaan reeds, en die uiteindelike ‘groter wit groep’ sal op hierdie fondasie gebou word. Iets wat die leser in hierdie verband gerus iewers kan vasknoop is dat die wit baan op die ou Vierkleur die enigste een is wat gelyktydig aan die ander drie raak. Dit is dus uitstekend geposisioneer om die ander drie kleure te anker en ook te ‘akkommodeer’. Die wit baan is presies in die middel van die vlag, en dit beteken die wit baan is letterlik die boesem van die Vierkleur! Hierdie is ‘n baie, baie belangrike beginsel vir die boodskap in vandag se bespreking! Die feit van die saak is dat die geestelike oriëntering van die huidige wit groep dit onmoontlik maak vir sy lede om oor te loop na die ander groepe toe, maar dat lede van die ander drie groepe wel by ons kan kom aansluit. Daar is egter sekere God-gestelde vereistes waaraan sulke mense sal moet voldoen om lidmaatskap van die wit groepie te verkry.

Ek praat so maklik van die ander drie groepe, maar dit is eintlik nie heeltemal korrek nie. Dit is nader aan die waarheid om op hierdie stadium eintlik nog van ‘vier’ ander groepe te praat, naamlik die blou, groen en rooi groepe plus die res van die volk. Hulle vorm in werklikheid ‘n groep op hul eie, en tot tyd en wyl hulle deur die smeltkroes skoongebrand is, is hulle ook maar net dooie hout wat deur die situasie uitgekap sal word. En ek sê weer, die boodskap wat Vader in die droom ingebou het is spesifiek vir hulle bedoel. Die minimum vereiste vir hulle om deel van die kern wit groep te kan word, wat dan meteens ook die maksimum verwagting is, is onvoorwaardelike verootmoediging voor Koning Jesus met alles wat dit behels as bindend op die gewete. Dit is soms baie moeilik om daarby te bly, en almal van ons wat deur hierdie proses is weet dit maar al te goed, maar as hulle eers dáár is sal die wit groep hulle met ope arms verwelkom in die boesem van die Boervolk! En nee, daar sal géén verwyte na hul kant toe kán kom nie, want as Jesus vergewe is dit óók sommer meteens nommer 9 saam met nommer 8 wat aan die werk kom!

Nou wáár, gesien teen hierdie agtergrond, pas Bets by die droom in, en hoe het die kyk in haar oë ons by hierdie bespreking gebring? Ons sal eintlik verder aan hierby kom, maar ek noem dit hier omdat dit die kompas is wat ons op koers moet hou. U sien, hierdie is regtig baie persoonlik van aard, en alles in my is gekant teen wat ek nou moet sê, maar die heel belangrikste sleutel wat ek ontvang het om die droom volledig te kon ontsluit vind juis sy oorsprong in hierdie kyk in haar oë…. want ek ken dit en ek weet nou presies wat dit beteken!

Deel 3: ‘n Kort oorsig van die droom.
Hierdie deel fokus eintlik net op daardie dele van die droom wat belangrik is vir die doeleindes van die artikel. Dit sal egter in elk geval goed wees as die leser eers weer die vorige artikel sal deurgaan, spesifiek die droom, die betekenis daarvan en die bewyse wat ek daar aanbied.

Iets wat verskriklik belangrik is, is dat die leser die sentrale boodskap in die droom reg moet verstaan. Ek is nou al meer as ‘n jaar lank besig om hierdie droom uitmekaar te probeer haal, en alles wat ek tot dusvêr kon uitsorteer dui daarop dat Koning Jesus sy geliefde Juda ‘sal kom soek’, dat Hy haar gaan vind en haar summier gaan aanwys en aanvaar as sy Bruid. Maar hier moet ons baie, baie versigtig wees, want dit dui nie noodwendig op die wederkoms nie. Ek het die volle emosionele impak van die droom beleef en het in elk geval op geen stadium nog enigiets in terme van ‘wederkoms’ rondom die droom aangevoel nie. Dit is eerder ‘n geval dat die droom sekere simboliese gebeure voortydig uitlig en bevestig wat eers op ‘n latere stadium in vervulling sal gaan. Hierdie gebeure vind plaas tydens ‘n sekere kritieke stadium in die gang van die visioenêre verhaal, en daar is ook geen ‘wederkoms-gedagte’ hierby betrokke nie. Al wat hier belangrik is, is dat die verskrikking van Vader se oordeel [9] uiteindelik na die sagte krag van ‘n nuwe begin [8] in Koning Jesus se Naam sal oorgaan, maar dat dit op ‘n meer sekulêre wyse sal plaasvind.

Die droom bestaan uit drie opeenvolgende dele, maar ons gaan hier begin in die middel van die tweede deel. In hierdie deel ry ek in ‘n bus en is ek op soek na my ou vriendin Bets, want ek moet ‘n geweer by haar gaan aflaai. Maar op hierdie punt moet ek eers stop om die inligting vanuit die droom op datum te bring.

Iets wat eers heelwat later na my teruggekom het was [minstens ‘n deel van] die gebeure net voor ek myself op die bus bevind het. Dit is baie vaag, maar in die droom was ek, nadat ek op die perron uitgekom het, vir ‘n kort rukkie op ‘n sement sypaadjie, en toe binne ‘n plek soos ‘n winkel waar ek ‘n versoek van een van twee jongmanne ontvang het om ‘n geweer by Bets te gaan aflewer. Dit kan ook wees dat ek die winkel toneel ‘onthou’ omdat ek in werklikheid in die bus ‘daaraan gesit en dink het’, maar dit is alles baie vaag en ek onthou nie juis meer as dit nie. Ek weet ook nog steeds nie hoe, waar en wanneer ek op die bus geklim het nie, maar die volgende ding wat ek onthou was dat die bus in die strate van ‘n plek soos Johannesburg gery het, en dat dit in ‘n algemene ‘westelike rigting’ beweeg het. Ek kan onthou dat ek winkelvensters gesien het soos die bus gery het.

Die bus het naderhand die stadsgebied verlaat en asof half doelloos in die platteland wes van Johannesburg begin rondry. Dit was min of meer op hierdie punt waar ek agtergekom het dat ek stilweg baie sterk na my ou vriendin begin verlang het.

Hierdie geweer is op meer as een manier belangrik vir ons doeleindes hier, want ek het op 24 Februarie 2013 net skielik besef wat dit beteken, en hierdie begrip was ‘n vertrekpunt wat my by ‘n belangrike deel van die uitbreiding in my insig gebring het. Ek kan nie onthou dat ek die geweer ooit in die droom sien nie, en ek ‘weet’ bloot dat dit in ‘n pakkie van outydse bruinpapier toegedraai is. Soos dit is kan ek nie eers onthou of ek ooit die pakkie as sulks óók sien nie, en ek ‘weet’ ook maar net vaagweg dat ek dit by die winkel gekry het en dat dit op die bus saam met my is. Ek sien dit nooit gebeur nie, maar ek ‘weet’ ook in die droom dat die geweer stilweg in ‘n soort ‘draad-kontrepsie’ verander. En ek kom eers agter nadat ek wakker geword het dat hierdie nuttelose draad-kontrepsie stilweg en ongesiens uit die droom weggeraak het, en dat dit op die punt gebeur het toe ek van my skielike dieper wordende verlange na Bets bewus geword het.

Nou, hierdie geweer, en natuurlik die ‘groot verlange’ wat van my besit neem, vorm vir ons bespreking die belangrikste simbool en onderstroming van die tweede deel van die droom. Ons fokuspunt vir die res van die artikel sal by hierdie geweer begin, en dit sal dan via die ‘groot verlange’ so stuk vir stuk oorskakel na die finale deel van die droom …. en ook na ‘n bepaalde grepie uit die visioenêre verhaal.

Die derde en laaste deel van die droom begin waar ek myself skielik buite die bus bevind en waar ek besig is om te voet na Bets te soek. Die plek waar ek haar soek staan bekend as Arnoldistad, wat so 8 km direk oos van Rustenburg geleë is. Dit is ‘n kleinhoewe gemeenskap wat noord van die ou hoofpad na Pretoria lê, met die Hexrivier en die Duitse gemeenskap Kroondal aan die oostekant daarvan. Daar is ‘n klein Chroommyn aan die suidekant van Arnoldistad, oorkant die ou pad na Pretoria. Maar op hierdie punt wil ek net eers baie kortliks teruggaan na die geweer in die droom.

Deel 4: Die geweer word ‘n draad-kontrepsie.
Ek het baie oor hierdie geweer gewonder sedert ek die droom gehad het, maar ek kon dit nie regtig plaas en uitsorteer nie. Maar so het ek vroegaand op 24 Februarie 2013 oor die tydreeks gesit en tob toe ek om een of ander rede aan die vier groepe binne die Boervolk begin dink het. Die volgende natuurlike ding wat elke keer in so geval gebeur is om die visioenêre beeld van daardie groepe oor te dra na die werklikheid rondom ons. En dit is op ‘n punt soos hierdie wat ‘n mens besef dat die vier simboliese kleurgroepe in die visioenêre verhaal reeds bestaan – die volk het, om die waarheid te sê, nog maar altyd uit hierdie groepe bestaan!

Ek wil op hierdie punt ook eers teruggaan na die winkel waar ek die geweer gekry het. Die enigste gevoel wat ek rondom dit oorgehou het was dat ek geweet het dat dit haar eiendom was, en dat sy dit moontlik sal wil gebruik. En omdat sy ‘n ou vriendin was, was dit vir my ‘n doodnormale ding om die geweer vir haar weg te bring.

Nou kyk, ek word van ‘n sekere stadium af ook ‘n tipe vir Jesus in die droom, en ek weet nou hierdie verandering begin in te tree op die punt waar ek so stilweg na Bets begin verlang. Maar dit was net een van twee faktore wat hierdie groot klemverskuiwing in die gang van die droom verhaal aangedui het. Die ander een was dat ek ‘weet’ dat die geweer wat ek moet wegbring ewe stilweg in ‘n nuttelose ‘draad-kontrepsie’ verander. Op daardie stadium het ek nie eers daaraan gedink dat die geweer nou niks meer werd vir haar kan wees nie, want ek het net hierdie een begeerte gehad, en dit is om by haar uit te kom. Die uiteinde hiervan is dat ek haar natuurlik nie meer gaan soek om haar geweer se onthalwe nie, maar wel om by haar te kan wees.

Ek verstaan egter nou dat Vader die droom gebruik het om die boodskap by die Boervolk te kry dat sy nie regtig gewere nodig het om haarself te beskerm nie, maar dat sy die Seun eerstens daarvoor nodig het. Dit is baie, baie belangrik om te verstaan dat ek hier van daardie deel van die ‘res van die volk’ praat wat die komende smeltkroes gaan oorleef! Hierdie mense gaan, om die waarheid te sê, NIE oor enige soort wapentuig beskik NIE en hulle gaan heeltemal ongewapend wees! En as die man Frik, in die tweede plek, in die droom vir Bets sê: ‘weet jy dan nie hoe lief ek jou het nie?’, dan beteken dit op die simboliese vlak dat Jesus vir ‘n sekere deel van die Boervolk sê dat Hy haar gekies het om sy Bruid te wees, en dat Hy haar op sy manier sal beskerm. En ja, ons sál daarby kom, maar sy ‘beskerming’ berus werklik nie op die aanwending van oorlogswapens nie, wel nie nét dit nie, maar eintlik op iets heel anders wat asof vanself deur die gang van die gebeure op ons afgedwing sal word. Maar ons Koning het ook hiervoor reeds voorsiening gemaak…

Deel 5a: Rustenburg.
Die redes waarom Rustenburg so duidelik in die droom na vore kom dek nie net die simboliek in die visioenêre verhaal nie, maar interessant genoeg ook die drie rolspelers se persoonlike geskiedenis. En hier moet u op die praktiese vlak in ag neem dat al drie van ons nie meer kinders is nie, en hierdie verhaal kom duidelik van baie vêrder terug as bloot net ons menslike jare. En wat baie belangrik is hier, is dat Rustenburg nie net hierdie drie persoonlikhede onlosmaaklik aan mekaar bind in hierdie lewe nie, maar dit vorm ook deel van die bewyse dat ons werklik van baie, baie vêr in die ewigheid af saamgekom het om ‘n spesifieke taak te kom verrig. Die ander deel lê in ons name … en ook die rol wat Rustenburg in die ontwikkeling van die Boervolk se staatkundige toekoms speel.

En nee, hierdie ‘uit die ewigheid kom’ is iets heel anders as reïnkarnasie, want dit gaan nie hier oor ‘n keer op keer terugkom van mense siele om hulself te verbeter nie, maar eerder op doelgerigte Goddelike vooruit beplanning om ‘n sekere doelwit op ‘n sekere stadium in die toekoms te kan bereik. En die Goddelike doel hiermee is om die gehoorsame deel van die Boervolk met voorafkennis en insig te bemagtig om uit ‘n groot bedreiging te kan ontsnap. Ek het in elk geval geen besondere oortuigings oor die verskynsel van reïnkarnasie nie en staan heeltemal neutraal teenoor dit.

Ek kan maar net herhaal wat ek hier raakgesien het, en dit is dat die droom bewys dat ons drie saam as ‘n spannetjie van iewers baie, baie vêr en lank terug in die ewigheid af gekom het om die droom moontlik te maak, sodat die Boervolk teen die einde van die huidige bestel kan weet wie en wat sy regtig is! En nee, ek vind geen rede om te dink dat ons drie bokant ander mense verhewe is nie, want ons staan nie alleen in die diens van ons Heer en Meester nie. Hy het te alle tye ‘n klomp sulke spanne aan die werk om Sy saak te bevorder, en hulle staan gewoon bekend as Christusgelowiges wat op alle terreine onbeskaamd en in alle opregtheid van hul Heer en Meester getuig! Soos dit is het Hy in elk geval twee ander dames by hierdie taak betrek ook, naamlik mev. Anna Elizabeth Venter en ook pastoor Anna Elizabeth Joubert. Ons is dus maar net deel van ‘n baie groot span! Ek wil daarom graag net een klein deeltjie van my argument hieroor in die vorige artikel verder toelig.

Ek het baie klem in die vorige artikel gelê op die belangrikheid van die rolspelers se name, en ook op my van ‘Pretorius’, omdat ek in die droomsituasie as’t ware die man tussen ‘twee vroue’ is. Ek moes dit so doen, want dit is alles deel van die onderliggende bewyse dat die betekenis van die droom profeties van aard is, en ook dat dit heeltemal eg is. Maar so het ek ook daar uitgewys dat ons name lank terug, baie-baie geslagte gelede, reeds aan ons ‘beplan en toegeken’ moes gewees het saam met ons toekomstige rolle in hierdie lewe. Dit moet noodwendig so wees, want dit het per slot van sake die basis gevorm waarop die Gees die simboliese betekenisse in die droom gebou het. Dit is gefundeer op ons persoonlike ervaringe saam met mekaar binne twee bepaalde persoonlike verhoudingsituasies, wat in verskillende tydgleuwe afgespeel het, maar wat tog albei binne dieselfde geografiese omgewing plaasgevind het.

Ons is drie individue wat uit drie verskillende familielyne kom. Ek het al so ‘n bietjie oor die Pretorius familie opgelees en agtergekom dat ek deel van die veertiende geslag ná die eerste bekende manspersoon in ons familie is. Sy naam was Wessel Schulte en sy kleinseun, Wessel, het sy van verlatyns na Pretorius. Die rekords wat ons het gaan egter net terug tot by 1596 [minus die leeftyd van die oupa Wessel Schulte wat toe geleef het], want die rekords van die tydperk vóór dit is in ‘n bomaanval op Schuttorf in Bentheim, Duitsland tydens WO II vernietig. Dit is waar die Pretoriusse oorspronklik vandaan gekom het. Dit is egter nie so maklik om te bepaal of daar familiebande tussen my en Ankie en Bets is nie. Om dit te doen sal ‘n mens elke vrou wat langs die pad by my lyn van die Pretoriusnaam ingetrou het moet navors, en dit kan ‘n lang en duur storie word. Hierdie navorsing sal nou wel nie verder kan teruggaan as net veertien geslagte nie, maar dit lê baie wyd na die kante toe omdat ons voorouers telkens so baie kinders gehad het.

Die Hoër Hand moes in elk geval die ontwikkeling van die betrokke drie families baie vêr vooruit beplan en met mekaar gekoördineer het sodat ons drie saam tussen 1948 en 1949 gebore kon word [Ankie moes noodwendig ‘n bietjie ouer as Bets wees, want Juda-Benjamin het destyds vanuit Israel afgeskeur en was daarom die jongste van die twee groepe Israeliete. Sy is 329 de ouer s Bets, terwyl Bets 74 dae ouer as ek is. Hierdie feite speel ook ‘n rol in die ontplooiing van die simboliek, want hoewel die Tien-stamme Ryk lankal reeds verdwyn het toe Jesus gekruisig is, het Juda op daardie stadium nog bestaan. Die Tien-stamme Ryk het sowat 750v.C. verdwyn terwyl Juda eers teen 125nC finaal deur Rome verpletter is. Die feit van die saak is egter dat Jesus die ‘jongste’ van die drie ‘Persone’ in die droom se simboliek is, met Frik tussen die twee dames. Esegiël 23 sê dan ook dat Ohóla die oudste van die twee susters is wat die twee groepe aandui.] Ek het agtergekom dat veertien geslagte nie naastenby genoeg is om dit te doen nie, want alles rondom hierdie naamgee is nie so eenvoudig en ‘regstreeks’ as wat dit klink nie. Dit raak in werklikheid al hoe meer kompleks vir elke seun méér as twee wat in ‘n spesifieke familie ingebore word, want twee kan nog gaan, maar meer as dit ontaard maklik in ‘n riller! Die Hoër Hand moes dus die gebeure binne elkeen van ons se familie lyn van baie, baie vêr terug vooruit beplan, rig en koördineer het om die toekenning van ons spesifieke name binne presies dieselfde tydgleuf moontlik te maak. En dit is wat vir my só besonders is van hierdie situasie, want die absolute presiesheid waarmee hierdie reëlings keer op keer uitgevoer is, is net eenvoudig verstommend.

Kom ek gee vir u ‘n idee hoe kompleks dit werklik kan word. Ek het uitgewys hoe die kwessie van ‘naamgee’ aan ‘n baba nog in ons drie se babadae hanteer is. As die eerste kind ‘n seun was het hy sy vader se vader se name gekry. As die eerste kind ‘n dogter was het sy die moeder se moeder se name ontvang. Die tweede seun in so ‘n gesin het sy moeder se pa se name gekry, soos wat met my gebeur het. [Dit het soms natuurlik ook om die een of ander rede gebeur dat een of meer van die vier oudste kinders nié na ‘n oupa of ouma vernoem is nie.]

Wat hierdie volgorde van naamgee so kompleks maak in my geval, is dat my oupa Frik Botha se pa twee maal getroud was, en dat hy iets soos twee-en-twintig kinders by die twee vrouens gehad het. My oupa was een van die tweede vrou se kinders, en sovêr ek weet was hy nie haar oudste seun gewees nie; sy het ouer seuns as hy ook gehad. Hy is verder ook, sovêr ek weet, na ‘n oom van sy moeder vernoem. Dit het natuurlik gebeur omdat daar ‘n hele span broers en half-broers was wat ouer as hy was, en wie dus al die ‘belangrike’ familiename vóór hom sou opgeneem het.

Maar dit beteken natuurlik ook dat daar geen verband meer tussen sy doopname en sy spesifieke Botha familie lyn kón gewees het toe hy gedoop is nie. Ek kan dus met reg sê dat die Hoër Hand minstens in my geval ingegryp het om die situasie te manipuleer om my name op ‘n relatiewe kunsmatige wyse in my familie lyn in te voer. My name het dus in ‘n sekere sin letterlik ‘uit die lug’ op my geval! [Ek weet nie wat in Bets se geval gebeur het nie, en ek aanvaar dat sy na haar ouma aan moederskant vernoem is. As dit nie so is nie verhef dit natuurlik my betoog tot een van ‘onaanvegbaar’!]

U sien, die baie belangrike punt hier is dat die droom absoluut geen simboliese betekenis sou gehad het as enige van Ankie, Bets of myself ander name ontvang het as presies dit waarmee ons gedoop is nie! En as ek die ander ‘onderliggende bewyse’ waarna ek in die vorige én hierdie artikel verwys óók nog bysit kan ek nie anders as om te sê dat hierdie droom in werklikheid ‘n geweldige groot en grootse stuk Goddelike Profesie is nie!

In elk geval, vir my en Bets as ‘n eenheid was dit ‘n kort verhouding in 1970 wat uiteindelik weerklank gevind het in die belangrikste deel van die droom, en dit is die stukkie oor Jesus en Juda. Vir my en Ankie het dit weer die vorm aangeneem van ‘n huwelik wat vanjaar sy veertigste bestaansjaar vier, en wat my, in alle erkentlikheid en dankbaarheid teenoor Ankie, tot hier en nou gedra het! Ons name is egter kritiek-belangrik hier, want op die droom-simboliese vlak verwys ons name na die Persone wat ons tipeer, naamlik Ankie vir Ohóla [Tien-stamme Ryk], Bets vir Ohóliba [Juda-Benjamin, maar dan ook die Boervolk], terwyl ek ‘n tipe vir Koning Jesus is. En hierdie situasie word in alle opsigte en in absolute terme, prakties sowel as simbolies, deur Rustenburg oorheers, want dit was nog altyd die een enkele konkrete baken wat sentraal in ons onderskeie persoonlike verhoudings gestaan het: Rustenburg is die plek wat ons nou nog onlosmaaklik aan mekaar verbind!

Terloops, volgens die Bybelse Ensiklopedie (1955) beteken die naam Ohóla: ‘haar eie tent’, en het Samaria, oftewel die Tien-stamme Ryk, hierdie naam gekry vanweë hul eiesinnige [afgods-] diens van die goue kalwers. Die naam Ohóliba beteken weer: ‘my tent is in haar’, en dit is aan Jerusalem, oftewel Juda, gegee omdat die Here se tempel daar gestaan het.

Deel 5b: Rustenburg in die drie rolspelers se lewens.
Kom ons begin by my, want ek wil ‘n relatiewe ‘los’ stukkie hier byvoeg wat nie in die vorige artikel verskyn het nie. U weet, toevallighede wat toevallig genoeg kere rondom dieselfde saak voorkom kan naderhand nie meer toeval wees nie, want selfs die toeval moet tog iewers ‘n stopteken raakloop. Hier is nog ‘n voorbeeld van so ‘n stopteken:

Ek glo nie in die horoskoop nie, maar ek aanvaar wel die bestaan van die ‘diereriem’. Dit is eintlik ‘n oeroue astronomiese begrip wat deur die Bybel erken word, maar wat ook aan die basis van die astrologie lê. Die leser weet nou al dat ek ‘n tipe vir Koning Jesus in die droom is, en ek het die nodige bewyse hiervoor in die vorige artikel gegee. Ek wil hier nóg ‘n ‘bewys’ rondom hierdie aanspraak invoer, en ek wil vra dat die leser fyn sal oplet hoe oorvloediglik en absoluut presies die Godheid ook in hierdie geval die nodige bewyse vir my aanspraak reeds baie lank voor my geboorte ingevoer het.

Jesus staan in die Bybel ook bekend as die Leeu van Juda. Hierdie beeldspraak werk egter treffend mooi na die anderkant toe óók, want dit beteken letterlik dat Hy Juda se Leeu is: Hy is die wonderlike en sterk Man wat haar bekoor! En ja, dit kom ook opsigtelik na vore in die droom! Die Leeu in die droom dwaal nie maar net rond nie, Hy gaan soek inderdaad na sy Juda …. en sy nog meer daadwerklik na Hom, want sy vind Hom eerste en nie Hy vir haar nie! Maar nou ja, kan dit moontlik wees dat die Gees ook hierdie simbool ‘relatief opsigtelik’ in die onderbou van my beweringe en waarneminge rondom die droom ingebou het. Wel ….?

Ek is op 6 Augustus 1949 te Boksburg-Noord gebore [Ravenswood kleinhoewes], wat beteken dat ek onder die teken van die leeu gebore is. Ek kan verder ook uitwys dat Boksburg in 1887 opgerig is op ‘n plaas met die naam van Vogelfontein nadat goud daar ontdek is. Hierdie plaas is spesiaal ‘geskep’ om die proklamasie van ‘n dorpsgebied te bespoedig want die druk op Paul Kruger se regering om behuising aan die myners te verskaf was baie groot. Nou, daar was drie plase betrokke by hierdie gebeure en die maklikste wettige manier om die proses van dorpstigting te verhaas was om die gemeenskaplike grens tussen die drie plase ‘terug te rol’ om ‘n vierde plaas [Vogelfontein] kunsmatig tussen hulle te skep waarop Boksburg opgerig kon word. Hierdie drie plase was Driefontein, Klipfontein en …. Leeupoort!

Toeval? Besluit maar vir uself!

In elk geval, as ek reg onthou het ek Rustenburg leer ken toe ek so tussen ses en agt jaar oud was, wat so ongeveer in 1956/58 was. My oupa en ouma Frik Botha het op daardie stadium vanaf Boksburg na Swartklip verhuis, en daarvandaan na Rustenburg. Ons het gereeld daar gekom toe ek ‘n kind was, en ek het ook twee maal vir kort rukkies op Rustenburg skoolgegaan: twee jaar in die ou Oos Skool in 1960-61, en weer in 1964 vir twee kwartale in Bergsig Hoërskool. Ek het ook op 2 Januarie 1967 daar begin werk ná skool, en ek het in latere jare aan-en-af vir ‘n redelike groot deel van my lewe wéér daar gewoon en gewerk. Ek het al my jare lank ‘n groot liefde vir hierdie plek gehad, en as ek kon sal ek sommer vandag weer daarheen verhuis. Ek is baie lief vir die Vrystaat, en ek het intussen ook vasgegroei aan Pretoria, maar Rustenburg sal altyd my tuisdorp bly!

Nou, ek hierbo gesê dat Arnoldistad ‘n gemeenskap van kleinhoewes is. My oorlede skoonvader het daar geboer op ‘n plaas wat hy oor die jare saamgestel het deur ‘n klomp van hierdie kleinhoewes uit te koop en in ‘n plaas te konsolideer. Sy huis was so tussen 2 tot 3 kilometer noordwes van die plek waar ek en Bets mekaar in die droom ontmoet. Ek self het ‘n huis in die 1980’s op een van hierdie kleinhoewes gebou, en dit het so omtrent 500 meter noordwes gestaan van hierdie plek van herontmoeting. Dit vind, om die waarheid te sê, feitlik langs die naaste hoekpaal, die suid-oostelike een, van daardie kleinhoewe plaas. Ek wonder of hierdie afstand meer as veertig tot vyftig meter is. Wat baie belangrik is hier is natuurlik die feit dat hierdie inligting aandui dat Ankie in Rustenburg gebore is, en dat sy daar grootgeword het. Sy was aan Rustenburg Hoërskool verbonde tydens haar hoërskooldae. Ek het haar in ongeveer Maart 1972 in haar ouerhuis op Arnoldistad gaan ontmoet, en ons is uiteindelik aan die einde van 1973 in Rustenburg getroud. Ons het daarna by drie of vier geleenthede ook vir ‘n klompie jare daar gewoon en gewerk. Ons jongste twee kinders, twee seuns, is dan ook daar gebore.

Wat Bets betref weet ek nie hoe lank haar ouers daar gewoon het nie, maar sy is óók in Rustenburg gebore! Ek weet nie presies wat daarna van haar geword het nie, maar ek kan onthou dat sy op ‘n keer gesê het dat sy haar eerste twee hoërskooljare op Rustenburg Hoër deurgebring het. Wat egter baie belangrik is hier, is dat ek haar óók in Rustenburg ontmoet het, en wel by die Rustenburg Kloof vakansieoord op 26 Desember 1969.

Deel 5c: Rustenburg in die droom.
In die droom ry ek aanvanklik op ‘n bus in ‘n plek soos Johannesburg, en dan bevind ek my ‘n ruk later skielik in ‘n situasie waar ek te voet na Bets op Arnoldistad net buite Rustenburg gaan soek. [Mnr. Arnoldi was Paul Kruger se myninspekteur op die delwerye by Magaliesburg, en die van beteken: sterk soos ‘n arend] Ons het hierbo in detail daarna gekyk, maar die uiters belangrike feit hier is dat die herontmoeting met haar juis in die veld direk langs Arnoldistad se ‘hoofingang’ plaasvind. Die plek waar ons mekaar ontmoet lê so agt kilometer direk oos van Rustenburg, en die ‘hoofingang’ lê tussen dit en die naaste hoekpaal van my voormalige kleinhoewe.

Ek kon aanvanklik nie verstaan waarom dit nou juis dáár moes wees nie, en het dit einde ten laaste maar toegeskryf aan die feit dat die plek spesiaal vir my is omdat ek dit baie goed ken en selfs nou nog as my tuisgebied beskou. My vrou en haar susters besit nou nog eiendom daar en ek sal byvoorbeeld juis daar gaan bou as ons nou na Rustenburg moet verhuis. Nou, in die droom lyk dit vreemd genoeg asof Bets eintlik óók daar kan woon, want ek het die indruk gekry dat sy baie gemaklik daar ‘hoort’. Sy het ook in die droom asof vanuit die niet daar verskyn, want ek is net voor die ontmoeting op daardie presiese plek verby en sy was toe nog nie daar nie. Dit was eers toe ek ‘n minuut of twee later omgedraai en terug beweeg het dat ek in haar vasgeloop het. In praktiese terme gesien is so iets net moontlik as sy ‘daar naby’ woon ook, want sy is baie netjies aangetrek en tog ontmoet ons mekaar in die veld, omtrent in die middel van nêrens. [En ja, soos in die droom bevind ek my weereens presies tussen dieselfde twee vrouens ‘vasgekeer’! Ek weet nie hoe vêr ‘n mens hierdie soort ding kan rek nie, maar kan dit wees dat ek ook vir haar, net soos Ankie, asof ‘outomaties’ assosieer met die huis wat ek daar gebou het?]

Dit is egter baie belangrik dat die leser van hierdie punt af nie meer in terme van ‘n fisiese ontmoeting tussen Frik en Bets sal dink nie, maar wel op die simboliese vlak aan ‘n ‘ontmoeting’ tussen Jesus en die Boervolk….

Deel 5d: Rustenburg in die visioenêre verhaal.
Die visioenêre verhaal toon aan dat Rustenburg die hoofstad van die nuwe Boerestaat sal wees. Hierdie stad sal natuurlik onmiddellik gereed wees daarvoor, want die parlementsgebou hiervoor bestaan reeds. Toe die landkaart ná 1994 deur die ANC verander is om die huidige klomp provinsies te vorm is dele van die voormalige Noord-Kaap afgesny en by Noordwes Provinsie gevoeg. Daar was op ‘n stadium daarna sprake gewees dat die regeringsentrum vir Noordwes vanaf Mafeking na Rustenburg kan verskuif, en die munisipaliteit van Rustenburg het op grond van hierdie verwagting ‘n volledige parlementsgebou opgerig. Die verwagting het nooit gerealiseer nie en daardie gebou word vandag gebruik as Rustenburg se Burgersentrum.

Nou, soos Rustenburg gebruik is om in 1948 en 1949 fisies gestalte te gee aan Ankie en Bets, en om hulle twee en Frik later bymekaar te trek sodat die droom van 26 Februarie 2012 uiteindelik kon realiseer, so sal Rustenburg gebruik word om die Boervolk in beginsel bymekaar te trek vir ‘n algemene verkiesing ….. en finaal in vier groepe uitmekaar te laat gaan daarna.

Dit is van hierdie gebeure wat ek hierbo gesê het: ‘…. Die verskrikking van Vader se oordeel oor die Boervolk, wat deur die syfer 9 aangedui word, slaan in sy finale voorkoms ook toringhoog deur in die betekenis van die droom, soos dit deur Bets beliggaam word. Maar ek sal weer hierna terugkom as ons ondertoe by die naam en plek van Rustenburg kom….

Die volgende stap in hierdie proses is die uitbreek van ‘n burgeroorlog tussen die rooi groep, wat deur die Engelse ondersteun sal word, en die bruin groep [blou en groen groepe gekombineerd], wat hoofsaaklik deur die Duitsers ondersteun sal word. Bruin is natuurlik die kleur van regse politiek in die visioenêre verhaal. Die rooi groep verloor die verkiesing en hul leier verskuif daarna na Pretoria om hul oorlogsplanne in werking te gaan stel. Die blou en groen groepe vorm die nuwe regering vir die Boerestaat, en die eerste ding wat hulle doen is om ‘n wapenfabriek op te rig!

Maar dit is ook net hier waar die finale oordeel van God Almagtig oor die dooie deel van die Boervolk in werking sal tree. Hierdie ‘dooie deel’ bestaan eerstens uit die blou, groen en rooi groepe wat op die krag van die vleeslike arm staatmaak, en wat God se Gesag deur hul politieke prosesse probeer omseil. Maar dit bestaan óók uit daardie deel van die volk wat nie so direk by die blou, groen, rooi en wit groepe wil inskakel nie, en dit is die res van die volk wat verkies om op die draad te wil bly sit. Hierdie laaste verduidelik ook hoekom die herontmoeting met Bets nie by Rustenburg as sulks plaasvind nie, maar wel eenkant weg by Arnoldistad.

Die oordeel word volgens my droom op Rustenburg oor hierdie groep uitgespreek en daarna oor die kort termyn voltrek deur die burgeroorlog wat deur die verkiesing van ‘n nuwe regering vir die nuwe hoofstad Rustenburg ontstaan. En ja, die blou, groen en rooi groepe vreet mekaar omtrent heeltemal op in die burgeroorlog wat in beginsel by Rustenburg uitbreek.

Deel 6a: Die kyk in Bets se oë.
Die leser weet op hierdie stadium dat ek myself as ‘n ‘bymekaarmaker’ van die Boervolk sien wat uiteindelik ná die smeltkroes by Prieska bymekaar sal kom. Die leser het nou al oorvloediglik gesien dat dit na die ‘nuwe groter wit groep’ verwys wat uit die oorblyfsels van die volk sal bestaan.

Nou kyk, ek wou op geen stadium oor my privaat dinge gepraat het nie, maar nou ja, u weet ook nou dat ek en Bets ‘n verhouding gehad het lank gelede, Ek troos my egter daaraan dat dit tog in die algemene belang is om dit te weet, want die droom is bedoel om ‘n bepaalde boodskap aan my volk oor te dra en dit is baie duidelik deur die Gees op die gedagte van ‘n herlewing van hierdie ou verhouding gemonteer. Die leser kan dus vergewe word as u sou dink dat Bets hierdie spesiale groep mense verteenwoordig wat by Prieska sal uitkom …. want sy is dit nie! En dit was juis die kyk in haar oë, wat my so erg ontstel het in die droom, wat haar uiteindelik hiervoor gediskwalifiseer het!

Ek het in die vorige artikel van hierdie kyk in haar oë gesê dat ek sukkel om dit te definieer, maar dat die Engelse begrip wistfulness dalk die naaste daaraan kan kom. Hierdie begrip vertaal in Afrikaans na: Droefgeestige verlange; Weemoed; Peinsend; Smagtend.

Ek het in die klein ure van 13 Maart, terwyl ek aan hierdie artikel gewerk het, gesit en wonder oor die ou dinge en die nuwe begrip en insigte wat dit ten opsigte van die drie veertiens [en eintlik is daar vier van hulle, né!], en so aan, gebring het. En toe, terwyl ek so oor die kyk in haar oë sit en tob het ek net skielik verstaan wat dit beteken …. en net soos aan die einde van Maart 1970 was dit ‘n groot skok en ontnugtering, ‘n skielike en baie groot seer om te besef dat ek nie meer welkom by haar was nie. Sy het my in hierdie droom so waaragtig ‘n tweede keer verwerp! Ek moet egter onmiddellik tot haar voordeel sê dat sy op die punt waar ek my liefdesverklaring aan haar maak, simbolies gesien, nog nie gereed is vir die implikasies daarvan nie; want sy beliggaam dan nog die huidige ‘res van die Boervolk’ in al hul geestelike en politieke wispelturigheid en onbetroubare liefde vir haar Man en Maker!

Ek kon in die droom nie verstaan wat ek gesien het nie, en ek dink, in alle eerlikheid gesê, dat dit dalk so was omdat ek menslikerwys eintlik iets heel anders verwag het: ek het per slot van sake maar eers baie later agtergekom dat ek eintlik meer as nét Frik in die droom was. Maar ek het ‘n groot fout gemaak, want wat ek regtig in haar oë en haar fisiese reaksie gesien het was ‘n sekere vertwyfeling, ‘n sekere ongemaklikheid oor wat sy duidelik beskou het as ‘n onvanpaste liefdesbetuiging. Sy het nie geweet hoe om dit te hanteer nie en het toe maar verstil en gevries …. en my heeltemal verslae laat staan!

Maar nou goed, daardie dinge is lankal verby en dit word hier duidelik deur ‘n onwillekeurige droom vervang wat volledig op die simboliese vlak lê. Ons moet dus noodwendig die betekenisse wat na vore kom binne hierdie raamwerk verstaan en verreken. En ja, ek is maar net eerlik as ek sê ek sidder oor wat dit beteken, want dit sê dat my volk reeds só vêr van Jesus weggedryf het dat Hy nie meer welkom by haar is nie! Ek dink Jes. 1:1-9 hieronder sê alles van wat ons kan verwag, en die seer vir my hierin is dat ek as mens niks meer daaraan kan doen as wat ek reeds doen nie …. ek is so magteloos hierin as wat ek destyds teenoor Bets was!

Maar alles is darem nie nét slegte nuus nie. Daar is ‘n ander waarheid wat hieruit sal ontwikkel, maar ons sal eers teen die einde van die artikel daarby kom. Ek kan net hier sê dat Bets, soos enige ander mens, ook ten goede kan verander, en sy kom inderdaad dan ook later tot haar volle reg, tot Jesus se uitverkore gesellin, as al die blou, groen en rooi vlekke uit haar weggeneem is. Dit is egter iets wat net deur vuur uit haar weggebrand kan word, en dit gebeur eers in die laaste derde van die visioenêre verhaal. Dit beteken dat die verskrikking van Vader se syfer 9 in die sagtheid en volle aanvaarding van Sy syfer 8 sal verander …. en dat ons volk rus in Hom sal vind!

Deel 6b: Wat gebeur met die Boervolk ná Rustenburg?
Hierdie vraag is reeds volledig hanteer in ART 021 2008-11-24 Opsomming van die visioenêre verhaal in Suid-Afrika (Die Unie verhaal). Ons gaan nie hier daarna kyk nie, want daar is genoeg verwysing hierna hoër op in hierdie artikel om te verstaan wat gebeur. Ek is in elk geval van plan om dit te hersien om dit dalk ‘n bietjie eenvoudiger voor te stel. Hierdie is baie belangrik, want dit koppel met die boodskap wat Vader vir sy gelowige kinders in hierdie droom weggelê het. Ons sal daarby kom, maar eintlik IS dit die boodskap!

In ek geval, die twee regse groepe wen die verkiesing en die rooi groep wil dit nie aanvaar nie. Nou kyk, daar is bepaalde redes waarom die Engelse weer hier kom inmeng, en dit gaan maar daaroor dat hulle die wêreld wil oorheers om Satan se aardse Ryk op te rig, maar kom ons bly hier maar by die verhaal as sulks. Daar breek ‘n burgeroorlog uit en die konserwatiewe politieke groepe loop baie erg deur tydens die gebeure. Die ‘res van die volk’ se oë gaan op hierdie stadium oop vir die waarheid, dat ons geoormerk is om uitgewis te word, en almal vlug deur Noordwes na veiligheid toe. Die vyand sny egter die ontsnaproetes af en die volk vlug in hierdie hinderlaag vas. Dit is die smeltkroes waarvan Siener gepraat het, want die enigste roete na veiligheid loop tussen die vyand deur, want hulle sit in werklikheid binne in ‘n hinderlaag vir ons en wag om na hulle te kom.

Ons het natuurlik ‘n baie groot probleem hier, want ons sit in dié ongelukkige situasie dat ons volk glad nie vir ‘n oorlog gereed is nie. Ons is veral nie gereed vir ‘n oorlog wat in wese teen vroue en kinders gemik is nie. Die visioenêre verhaal dui aan dat een van die hoofoogmerke van ons vyande juis is om die vroue en kinders stelselmatig uit te wis. U moet dit asseblief baie goed verstaan: ons vyande wil die spesifiek die basiese wit groepie uitwis, want hulle is die Satan se groot gevaar, maar omdat ons selfs op daardie stadium nog gesigloos tussen die blou en groen groepe rondswerf sal hulle sukkel om ons uit te ken. Dit is ook waarom die Engelse en die Indiërs die vrouens en kinders van die blou en groen groepe doelbewus sal teiken. Hulle voer ‘n klomp Indiër soldate in om dit te kom doen. Hierdie klomp verdeel in twee groepe, en een van hulle kom met die trein tot by Zeerust, waarvandaan hulle dan via Lichtenburg in Noordwes in beweeg. Daar is ‘n groot klomp vroue en kinders wat as verdwaasde vlugtelinge daar bymekaar sal kom, en die Indiërs se toetrede lei tot ‘n verdere desperate vlugtog na Wolmaransstad toe. Dit is hierdie ‘regse’ vrouens wat met wit klere daar aankom.

Die regse politieke manne sal betrokke raak by ‘n kinderagtige, maar baie gevaarlike gewapende leierskapstryd. Die ander manne sal onmoontlik nie al die druk kan hanteer nie, want as die blou en groen militêre groepe vou onder die druk wat hulle op hulself plaas word die oormag té groot vir die res van die volk om te kan hanteer. Die vroue en kinders kan tog ook nie ‘n oorlog veg sonder enige opleiding en sonder wapens nie: hulle sal nie eers in die veld kan oorleef nie, wat nog van veg!

Deel 6c: Uitkoms – ‘n Verband tussen die droom en die visioenêre verhaal.
Nou, hoe nou? Hoe los ons hierdie probleme op?

Soos ek dit sien bly daar net een menslike manier oor om te kán oorleef, en die sleutel tot ons oorlewing lê in vermyding, en nie in konfrontasie nie! Ons kan dit nie bekostig om iets anders as net dit te doen nie! Ek is al baie van regs beskimp en gevloek hieroor, maar kom ons kyk hoe dit werk.

En ja, ek glo dit is op presies hierdie punt waar Jesus se vooruitbeplanning rondom ons ‘beskerming’ na vore begin kom. Maar die leser moet asseblief hier ook baie mooi verstaan dat ek nie probeer om my eie beeld te bou of te poets nie! Ek wil dit daarom duidelik en kategories stel dat ek géén belangstelling daarin het om op enige manier ‘n leiersposisie in ons volk te beklee nie! Ek is bloot besig om te doen waartoe ek tussen 1988 en 1994 geroep is, naamlik om Siener aan my volk te verduidelik sodat sy deur vermyding kan oorleef in die oorlogsgeweld wat kom! Ek is bereid om op daardie punt die leiers wat daar sal wees tot aan die einde van die oorlog by te staan met inligting, vir wat dit werd mag wees, maar dit is die somtotaal van hoe ek my volle bydrae sien! Daarna wil ek nog net op die plaas wat ek sal ontvang gaan woon, soos al die ander burgers, waar ek rustig oud kan word!

Ons het op 8 Augustus 2008 vanaf Bloemfontein na Pretoria verhuis, en op daardie stadium was ek reeds besig om aan ‘n algemene opsomming van die ‘Unie verhaal’ te vroetel. Maar so het ek in September daardie jaar skielik en onverklaarbaar baie innerlike druk begin ervaar om hierdie opsomming te voltooi. Die Unie verhaal verwys natuurlik na daardie gedeelte van die visioenêre verhaal wat in Suid-Afrika sal afspeel. Ek het alles waarmee ek besig was gelos om op hierdie ‘opdrag’ te kon fokus, en ek het dit in November 2008 voltooi en as ‘n artikel gepubliseer. Dit het op daardie punt natuurlik ook deel geword van albei my boeke. Ek het reeds begin met die beplanning om hierdie opsomming op te dateer en te vereenvoudig waar dit nodig is en waar dit moontlik is.

Die waarde hiervan is dat ons mense dit as ‘n basiese ‘plan’ sal kan gebruik om die gevaargebiede te identifiseer soos die oorlog in terme van tyd en plek vorder en verander. En ja, dit sluit ook die bewegings van die nie-só-vyandige gevegsgroepe van die Duitsers en die blou en groen groepe in, want hulle gaan nie noodwendig die moeite doen om eers te kyk wie voor hul visiere verby beweeg nie ….. hulle gaan net eenvoudig skiet om hulself te beskerm!

Dit sal ons in elk geval hopelik in staat stel om die gevaarlike gebiede en situasies te vermy deur betyds pad te gee voor die aankomende oorlog uit. ‘n Mens hoef nie om te draai as jy vlug nie, en as jy darem net min of meer weet in watter rigting die vyand sal gaan hoef jy bloot net so ‘n bietjie eenkant toe te staan sodat hulle kan verbygaan!

U kan hierdie opsomming gratis en verniet gaan aftrek by hierdie adres op my artikelblad: 2008-11-24 Opsomming van die visioenêre verhaal in Suid-Afrika (Die Unie verhaal). En vir diegene wat nie direkte toegang tot die internet het nie is ek bereid om dit gratis aan u te e-pos sodat u dit kosteloos verder kan versprei onder mense wat nie toegang tot die internet het nie.

Dit is miskien nie die volmaakte plan nie, maar dit kán werk …. as ons maar net ons oogklappe sal afhaal en dit láát werk!

Deel 7: ‘n Stukkende volk.
Ek het heel bo by die uitleg van die artikel gesê dat ek Skrif ontvang het wat met Bets as simbool vir die Boervolk te doen het. Dit het later daardie aand gekom terwyl ek so oor die dieper betekenis van die kyk in haar oë gesit en dink het, en onafwendbaar natuurlik ook oor die laaste briefie wat ek van haar ontvang het. En ek kon ook nie hierdie persoonlike inligting hier probeer verswyg nie, want hierdie dinge loop outomaties met mekaar saam. Maar so kom daar toe ‘n aanhaling rondom hierdie herinneringe aan haar in my gedagtes op wat oor die dogter van Sion handel wat in pyn en vertwyfeling om hulp uitroep. Ek het dit dadelik gaan soek, en dit wat ek uiteindelik daaruit gekry het, het my asem omtrent heeltemal weggeslaan!

Jer 4:31 Want ek het gehoor ‘n stem soos van een wat inmekaar krimp, ‘n benoudheid soos van een wat die eerste keer baar, die stem van die dogter van Sion; sy hyg na asem, sy brei haar hande uit en sê: Wee my tog, want my siel is magteloos teenoor die moordenaars.

Dit, het ek besef, verwys na die res van die Boervolk wat magteloos voor haar vyande staan. En dit is ook op hierdie punt waar die ‘dieper’ Bets na vore begin kom, die werklike een waarna ek in die droom verlang het en na gaan soek het.

Hierdie aanhaling uit Jer. 4 het soos ‘n magneet gewerk om my gedagtes uit te brei en aan te vul met ander Skrif wat hierdie onderwerp verder uitbou. Die aanhaling uit Jes. 1 hieronder verwys nog na die [hele] Boervolk kort voor Rustenburg se stembusse oopmaak, op die punt waar die blou, groen, rooi en wit groepe oor hul toekoms sal besluit. Maar dit koppel ook baie direk met die kyk wat ek in Bets se oë gesien het, want die politieke groepe en die draadsitters verwerp Jesus op hierdie punt en slaan hul eie koers in eie krag in! Die res van die volk word kort hierna heeltemal onkant betrap deur die spoed en die geweld van die oorlog en moet uiteindelik in groot angs soos redelose diere na veiligheid probeer vlug.

Boervolk! Die oorlog wat kom gaan al jou slimmighede uit jou mooi koppie uithaal! Weet dat die derde hoofstuk van Jesaja en die sewende hoofstuk van Jeremia spesiaal vir jou geskryf is! Weet dit! en kom tot inkeer terwyl daar nog tyd vir sulke dinge oor is!

Die eerste 7 verse van Jes. 1 verduidelik in hierdie verband vir my hoe die Boervolk op daardie punt by die verkiesing in Rustenburg uitgekom het. Die kyk in haar oë sê duidelik sy wil nie regtig meer iets met Jesus te doen hê nie – sy sal Hom verdra, maar dit is ook maar al! Dit gebeur direk voor die punt waar die Boervolk as gevolg van die verkiesing in die verskillende groepe verdeel. Maar die afwysende kyk in haar oë is ook die teken wat ‘n verskriklike aanslag van die rooi groep teen die res van die volk inlui, en die enigste groep wat uiteindelik sal oorleef is die mense waarna ek in ‘n paar plekke hierbo verwys het. Dit is die kern van die wit groep wat aangevul sal word met die oorblyfsel van die res van die volk.

Maar hierdie gewaarwordinge het my óók onwillekeurig teruggevoer na die dag in ongeveer 1988 toe die oorspronklike roeping na my in die kerk in Rustenburg gekom het. Dit het gekom uit ‘n herlewings preek van ds. Mike Smuts [senior] vanuit die sesde hoofstuk van Jesaja, met vers 8 as teksvers. Die toepaslike gedeelte wat egter op hierdie punt by my opgekom het was die laaste drie verse van Jes. 6, en dit het my verskrik gelaat, want die visioenêre verhaal het nou vir my ‘n voltooide sirkel geword!

Isa 6:11 Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy antwoord: Totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot ‘n wildernis,
Isa 6:12 en die HERE die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land.
Isa 6:13 En as nog ‘n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting; maar soos by die terpentynboom en die eikeboom—as hulle omgekap word—’n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees.

Maar ek het ook Jes. 1:1-9 ontvang later daardie aand

Isa 1:2 Hoor, o hemele, en luister, o aarde, want die HERE spreek: Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar húlle het teen My oortree.
Isa 1:3 ‘n Os ken sy besitter en ‘n esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie.
Isa 1:4 Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel! Hulle het die HERE verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai.
Isa 1:5 Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank.
Isa 1:6 Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe! Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie.
Isa 1:7 Julle land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye in jul teenwoordigheid, en dit is ‘n wildernis soos by ‘n omkering deur vreemdes.
Isa 1:8 En die dogter van Sion het oorgebly soos ‘n skermpie in ‘n wingerd, soos ‘n slaapplekkie in ‘n komkommertuin, soos ‘n beleërde stad.
Isa 1:9 As die HERE van die leërskare vir ons nie ‘n klein oorblyfsel oorgelaat het nie—soos Sodom sou ons geword het, ons sou net soos Gomorra gewees het.

Jes. 1:8-9 impliseer ‘n finale waterskeiding in ons volk se bestaan, en dit is die voorkoms van eers ‘n 9 en dan ‘n 8 daarna!: dit dui aan dat ons die einde van ‘n tydperk bereik het, maar dan ook die begin van ‘n totaal nuwe een. Hierdie einde en begin lê volledig op die punt waar ek en Bets in die droom bymekaarkom en ek my liefdesverklaring aan haar maak, want daar lê ‘n diep betekenis weggesteek hier wat nét sy en ek in 1970 van geweet het: Sy het my nie soseer weggewys omdat haar gevoel vir my skielik weg was nie, maar omdat die verhouding gepootjie is deur die praktiese persoonlike situasie waarin sy haarself met my bevind het. En hierdie probleem sal, volgens Jes. 1:8-9 op die simbolies-geestelike vlak in elk geval, verander tot die ideale een vir die verhouding om wéér te blom. Die basis hiervoor word in vers 9 hierbo gevind.

U sien, as ek die verband tussen Bets en die volk hier aan die hand van die droom én my persoonlike ondervindinge saam met haar op ‘n menslike wyse moet verduidelik sal ek dit só doen, en ek kan maar net hoop en bid dat ek niks op ‘n subjektiewe wyse skeeftrek en ‘n fout maak nie, want dit kan mense se sieleheil benadeel:

Ons volk se ongeloof, letterlik ons afwysing van Jesus, is tot ‘n sekere mate die resultaat van die verskriklike druk wat van buite op ons geplaas word. Daar is die ou-ou pogings om ons taal, ons kultuur en ons godsdiens te onderdruk en te vernietig; ons strewe na vryheid word baie, baie jare lank al gefrustreer, ons word tans soos bywoners deur ‘n onwettige en demonies besette regering in ons eie land vertrap; ons word letterlik soos slagskape deur hul swart moordbendes uitgemoor, ons word besteel, ons word behandel soos vuilgoed, ag …. noem dit maar op en dit is daar! Ons mense openbaar oor die algemeen ‘n sekere vastheid van voorneme, ‘n sekere ‘murg in die pype’ wat ongelukkig juis as gevolg van hierdie onmenslike druk op ons uiteindelik oorgaan na eiewillige hardkoppigheid, en dit laat ongelukkig geen ruimte vir Jesus se manier van doen nie!

Dit is egter nog steeds geen verskoning nie, want ons weet ook dat ons Hom moet vertrou om ons uit te red – waarsku die Woord ons dan nie juis teen ‘n verslapping in hierdie geloof nie? Dit het sekerlik lank geneem om op te bou tot op die punt wat ek in Bets se oë in die droom gesien het, maar dit hét gebeur, en net die vlam van ‘n smeltoond kan die vergroeisels wat daardeur ontstaan het nog uithaal. Intussen sal dit al die verskil maak as u uself voor Jesus sal verootmoedig! Gaan pak hierdie dinge uit by Hom en begin by Hom in te tree vir u volk, want as u vir ‘n ander persoon se welsyn begin bid in plaas van u eie, gee u letterlik alles van uself soos wat die Skrif van u vereis! En weet u, dit is die enigste standhoudende weg tot oorlewing wat vir ons oorgebly het!

Hou moed, want u sien, die herlewing van die mooi ou verhouding gebeur óók ‘ongesiens agter die skerms’ waar ek en Bets in die droom bymekaar uitkom, want sy verander daarna om weer die Juda te wees na wie Jesus so sterk in die droom verlang het. En hoe weet ek dit? Het ek dan nie Jes. 61:7 as Skrif vanaf die Gees ontvang toe ek die tydreeks van my en Bets se ou verhouding ontleed het nie? En dit beteken tog dat ek die Skrif spesifiek rondom haar beeld in my gedagtes ontvang het, want al hierdie dinge draai tog om ‘n droom waarin sy die hoofrol gespeel het! En dit beteken op sy beurt dat dit ook op die oorblyfsel van die Boervolk van toepassing is, want in die droom is juis sy die simbool vir my volk én Jesus se geliefde Juda! En hierdie Skrif sê al die vertwyfeling en swaarkry van ons volk sal in vrede, geluk en voorspoed eindig! En já, dit beteken natuurlik óók dat Bets haar Koning met ‘n ander glans in haar oë sal verwelkom as in die droom …. en saam met Hom as Gebiedster sal heers!

Isa 61:7 In plaas van julle skande ontvang julle ‘n dubbele deel; en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land ‘n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet.

En dit is op hierdie punt waar eers Klaagliedere 4:22, en dan Jes. 52 en ook Jes. 62 in werking begin tree, maar dit is ook weer ‘n ander storie vir ‘n ander dag ….

Ek vertrou natuurlik dat die leser ook die ‘ander deel’ van die seëninge hier raakgesien het. Daar word, meer as enigiets anders, sekere staatkundige implikasies vir ons neergelê in die Bybel én Siener se visioene, en dit word bevestig deur die Skrif wat ek uit Jes. 61:7 ontvang het. Siener het gesê ons grense skuif op tot by Soedan, oos en wes oor die volle breedte van die kontinent, en kyk maar weer hierbo vir uself wat Jes. 61:7 hiérvan sê! Dit bevestig die belofte wat Vader by monde van Siener aan ons volk gegee het in baie direkte taal! Dit is asof Hy ons in die oë kyk en openlik en baie reguit met ons hieroor praat! Maar daar is ‘n vraag in sy oë óók:

Hy wil weet by watter een van die groepe in die Boervolk u verkies om te wees?

Deel 8: Bevestigende Skrif.
Ek wil ten slotte noem dat ek reeds aanmoediging en bevestiging ontvang het dat hierdie artikel ‘reg’ is, selfs nog vóór ek regtig daarmee begin het. Ek was op die middag van 23 Februarie nog besig om aan die tydreeks te begin vroetel toe my telefoon vriendin Anna Elizabeth [Annatjie] Venter van Swartruggens vir my ‘n SMS met Skrif gestuur het. Dit is iets wat sy baie selde doen, want sy kontak my gewoonlik per e-pos. Dit was egter vir my ‘n aanduiding dat sy diep getref was deur wat sy gelees het, en omdat sy weet hoe ek oor hierdie dinge voel het sy dit dadelik in groot opgewondenheid ook vir my aangestuur. Hierdie Skrif eggo die Skrif wat ek kort hierna vanuit die tydreeks ontvang het, naamlik Jes. 61:7. Die SMS het bloot gesê: Lees Jes. 60: 20 saam met Jes. 61:1-11.

Isa 60:20 Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.

Isa 61:1 Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;
Isa 61:2 om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE en ‘n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos;
Isa 61:3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking.
Isa 61:4 En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag.
Isa 61:5 Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees.
Isa 61:6 Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.
Isa 61:7 In plaas van julle skande ontvang julle ‘n dubbele deel; en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land ‘n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet.
Isa 61:8 Want Ek, die HERE, het die reg lief; Ek haat die roof met onreg, en Ek sal hulle getrou hul loon gee en ‘n ewige verbond met hulle sluit.
Isa 61:9 En hulle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke; almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien dat hulle ‘n geslag is wat die HERE geseën het.
Isa 61:10 Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.
Isa 61:11 Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos ‘n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here HERE geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: