Slaan oor na inhoud

ART 068: 2013-05-21 My droom van 26 Februarie 2012…en 24 September 2013

2013/12/18

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek weet nie wat nóg oor die droom van 26 Februarie 2012 na vore kan kom nie, maar hierdie artikel sal hopelik een van die laastes wees wat daaroor handel. Dit is eintlik verstommend hoeveel inligting uit so ‘n kort ou droompie na vore kon kom, want ek twyfel of die droom langer as twee tot drie minute geduur het!

Vandag se artikel handel oor twee uitstaande sake wat nie regtig deel van die droom as sulks vorm nie, maar wat eerder vanuit die simboliek rondom die droom na vore gekom het. Dit maak hierdie sake egter nie minder belangrik nie, want dit vorm wel deeglik deel van die groter geheel waarin die droom inpas. Die belangrikheid van hierdie ‘verwante sake’ wat aan die droom koppel word inteendeel juis deur die betekenis van die droom beklemtoon. En dan moet ons natuurlik nog by die onderliggende betekenisse van die verwante sake kom óók….

Die eerste uitstaande saak is dat daar ‘n datum van 24 September op ‘n drievoudige wyse aan die droom gekoppel word deur die situasie wat rondom dit ontwikkel het. Hierdie datum het na vore gekom deur insette wat gelewer is deur vier mense wat op die een of ander manier betrokke was by die voorkoms van die droom. In hierdie geval was dit ek, wat die droom gehad het, my vrou wat in die droom optree, ‘n vriendin wat ons nog nooit in lewende lywe gesien het nie, maar wat niks met die droom as sulks te doen gehad het nie, en dan ook ‘n wildvreemde Amerikaanse pastoor in ‘n kerk waarvan ons nie eers gereelde besoekers is nie, wat nog van lidmate. Soos dit is was ek in my hele lewe nog net drie maal in daardie kerk. Wat meer is, die gebeure in die kerk het meer as twee jaar vóór ek die droom gehad het plaasgevind. Die Amerikaner se bydrae het egter uiteindelik gedien as absoluut onafhanklike bevestiging van die bydraes vanaf my vrou en ons vriendin.

Die tweede saak is dat daar ook twee tydperke van 42 jaar elk aan twee van die drie rolspelers in die droom gekoppel is. Hierdie was natuurlik myself en die ou vriendin wat ek 42 jaar voor die datum van die droom laas gesien het. Nou, vir enigiemand anders as ons twee sou die bestaan van die 2×42 jaar tydperke van geen besonderse betekenis gewees het nie. Soos dit is het ek self eers regtig aandag daaraan begin skenk nadat ek uitgesorteer het wat die syfer 42 werklik in Bybelse terme beteken.

Die dieper simboliese betekenis van hierdie twee tydperke koppel uiteindelik baie direk met die esoteriese betekenis wat die spesifieke datum vir ons kán inhou. Dit het intussen vir my duidelik geword dat ons goeie rede het om te kan aanvaar dat hierdie datum na 24 September 2013 verwys.

Ek wil nie graag afwyk nie, maar ek moet op hierdie punt eers kortliks verwys na die artikel wat ná hierdie een sal verskyn. Die onderwerp van die [voorgenome] laaste artikel oor die droom is nie minder belangrik as vandag s’n nie, maar dit is eintlik gemik op ‘n latere tydperk wat eers ‘n redelike lang tyd ná 24 September sal plaasvind. Die artikel wat kom het as basis die twee tydperke van 42 jaar, maar dit fokus eerder op die kort periode tussen die twee tydperke. Ek moet egter noodwendig die ietwat vreemde roete daarheen beskryf, want die ‘bewyse’ vir wat ek sê lê juis in daardie roete opgesluit.

Wat hierdie twee tydperke in die algemeen betref het ek in die vorige drie artikels oor die droom op ‘n ietwat vae manier gesê dat ek my ou vriendin se laaste brief ‘aan die einde van Maart 1970’ ontvang het, en dat ek na haar begin soek het ‘aan die einde van Maart 2012’. Ons sal eers in die volgende artikel in detail hierna kan kyk, maar ek het intussen uitgesorteer dat dit nader aan die middel van Maart 1970 was as aan die einde daarvan.

Die verskil is vanuit ‘n praktiese oogpunt beskou dalk nie so belangrik nie, want dit verander niks aan die onmiddellike betekenis van die droom nie. Hierdie saak wou my egter óók nie met rus laat nie, en so is ek uiteindelik na ‘n groot klomp kopkrap langs ‘n nuwe en ietwat ongewone pad gelei om by ‘n baie belangrike versteekte betekenis uit te kom. Ek is baie ernstig as ek sê dat dit direk aan die persoon van die Antichris koppel, en dat dit inligting oordra wat vorentoe kritiek-belangrik gaan word vir die oorlewing [of dood] van miljoene mense. Hierdie persoon gaan na [Bybelse] verwagting ‘n slagting ontketen waarin baie miljoene Christenmense gaan sterf, en hierdie diep versteekte betekenis kan dalk help dat minstens ‘n klomp van hulle aan sy kloue kan ontsnap …. deur betyds na Suid-Afrika te vlug! Vandag se artikel verwys óók na hierdie twee syfers, maar dan met ‘n bietjie van ‘n ander beklemtoning.

Ek kan dink sommige mense sal dalk nou wil sê: Sjoe, maar dit IS ‘n arrogante vent hierdie, maar die leser sal maar vir homself moet besluit wat hy of sy hiervan wil maak. Dit is so dat mense van my kan, en ook sál verskil, dit is hul goeie reg en ek sal hierdie reg verdedig so al wat ek kan, maar ek kan per slot van sake tog niks anders sê as net dit waartoe ek gelei word nie.

Die een wat kom is ‘n moeilike artikel om te skryf, en dan juis omdat dit so tegnies van aard is, maar ek kan egter die leser belowe dat dit ‘n baie interessante een gaan wees, veral vir diegene wat daarvan hou om sulke versteekte sake uit te snuffel. Die pad wat ek gelei is om te loop om by my antwoord uit te kom was op sigselwers reeds baie interessant gewees. Dit was in elk geval glad nie wat ek verwag het nie.

Maar kom ons bepaal ons aandag nou by die datum van 24 September en die komende loopbaan van die Antichris, wat deur die 2×42 jaar tydperke rondom die droom aangedui word.

Ek sal in hierdie artikel bewys lewer dat die datum van 24 September, wat op ‘n ‘dubbele wyse’ lángs die droom na vore gekom het, in die eerste plek minstens die beginpunt sal wees van die internasionale staatsregtelike proses wat tot ons uiteindelike vryheid sal lei. Ek het in detail in Artikels 067 en 068 hierna verwys, maar ek haal volledigheidshalwe weer die volgende uit Artikel 068 aan:

‘….Ek dink wat egter baie belangrik is om in hierdie opsig te verstaan, en dit het inderdaad betrekking op jou vraag, is om die datum van 24 September in sy korrekte perspektief te sien. Ek het in my vorige artikel gesê dat hierdie datum van besondere belang vir ons behoort te wees, en ek wil graag hierdie keer die korrekte perspektief betyds, vóór die dag van die datum kom, weereens ‘n bietjie van nader probeer verduidelik. Die vorige artikel het oor my baie vreemde droom van einde Februarie hierdie jaar gehandel. Ek het in daardie artikel selfs hardop gewonder of dit nie dalk op die val van die ANC regering kan dui nie. Daar het sedertdien snydende kritiek van sekere mense gekom hieroor, maar ongelukkig was dit heeltemal misplaas omdat die mense minstens daardie deel van die artikel duidelik bevooroordeeld gelees het.

Die kritiek was werklik heeltemal van die kol af, want hulle was uiters selektief en het nie alles in ag geneem wat ek daar gesê het nie; hulle het maar net nét gebruik wat hulle gepas het. Soos dit is het ek in die artikel, rondom die datum van 24 September, die klem daarop laat val dat iets waarskynlik op hierdie datum gaan gebeur wat die staatsregtelike prosedure aan die gang sal sit wat uiteindelik tot ons vryheid sal lei. Daar sal, en ek sê dit nou wéér ‘n keer baie duidelik, waarskynlik nie kanonne wees wat mense uitmekaar sal skiet en vliegtuie wat bomme op betogende mynstakers sal gooi nie en daar sal dus nie noodwendig bloed en derms teen sonsondergang op die strate rondlê nie. Maar iets belangriks gaan beslis gebeur en dit gaan vêrreikende gevolge vir ons inhou op staatkundige gebied. As dit so gebeur dat die geweldsopsie in die komende dae seëvier sal dit natuurlik ‘n absolute bonus vir my wees – en miskien sal die beste deel daarvan wees dat die kritici daarna eerder die gras sal gaan sny as om alewig hare te wil kloof en te wil kibbel oor nonsens! ….’

Wat die Antichris betref wil ek nie so vêr gaan om te sê dat die datum van 24 September 2013 ‘n voorvereiste vir sy verskyning is nie, maar dit is op hierdie stadium sekerlik die mees logiese én praktiese tydstip daarvoor! En let asseblief daarop dat ek nie sê dat hy formeel aangestel sal word nie, maar bloot dat hy op ‘n duidelike en ondubbelsinnige wyse na vore sal tree. Diegene van ons wat verstaan sal egter ‘weet’ dat hy uiteindelik gekom het.

Die belangrike punt wat ek hier wil maak is dat hy nie aan die wêreld voorgestel gaan word as: ‘…Dames en Here; ons nuwe wêreld heerser, Sy Edele Meneer die Antichris…‘ nie. Ons sal dit egter op grond van die spesifieke gebeure wéét, en dit is juis hieroor wat die datum-deel van vandag se artikel gaan. En ja, hy sal inderdaad as ‘Sy Edele’ en as ‘Sy Eksellensie’ aangespreek word, maar dit sal later in die artikel duidelik word waarom ek so sê.

Maar nou goed, tot dusvêr het ons dan nou hierdie twee sake in vandag se artikel, maar daar is darem ook ‘n verdere stuk agtergrond verbonde hieraan wat ek op hierdie punt óók op rekord wil plaas.

Twee sake: Die Traktate van 1914.
Die eerste deel hiervan is dat die leser moet verstaan dat die proses wat uiteindelik na ons vryheid sal lei waarskynlik ‘amptelik’ op 24 September 2013 sal begin. Dit sal openlik op die internasionale diplomatieke vlak plaasvind, en die Traktate van 1914 tussen die Boervolk en Duitsland sal die basis daarvan vorm. Die implikasie hiervan is dus dat die Boervolk ‘n volwaardige vennoot van Duitsland sal word, of dit dan in die openbaar sal geskied al dan nie. Dit sal egter gou gevolg word deur ‘n internasionale oorlog wat tot in ons land sal uitstrek, dit is ongelukkig so, maar dit sal uiteindelik tot ons vryheid lei. Siener het nogal gesê dat hy by ons sal wees terwyl ons daardie finale opmars maak. Hy het gesê hy sal iewers in die lug bokant ons wees, maar hy sal daar wees!

Twee sake: ‘n Reeks verbandhoudende artikels.
Die tweede deel van hierdie agtergrond behels iets heel anders. Ek het op iets in my eie werk afgekom wat ek nooit kon gedink het moontlik, of selfs net belangrik sal wees nie. Hierdie saak is inderdaad baie belangrik, want dit beskryf die groter [agtergrond] prentjie waarbinne vandag se artikel inpas.

My eerste boek, Wat is die Waarheid?, het die lig gesien op 31 Mei 2004. Dit is gevolg deur ‘n paar artikels, waarvan die eerste een in Mei 2006 verskyn het. Die tweede boek, Wat kom ná Siener? het in Maart 2008 verskyn, en toe het daar nóg ‘n klompie artikels op my webblad verskyn. Daar het tot op hierdie stadium, wat vandag se artikel insluit, reeds 68 sulke artikels verskyn.

Ek is in Januarie tot Februarie hierdie jaar weens omstandighede buite my beheer gedwing om die artikels van voor af op ‘n nuwe webblad te publiseer. Dit het my egter die geleentheid gegee om die artikels wéér deur te gaan, want ek wou in elk geval lankal al kyk vir die toepaslikheid van ou argumente, maar dan ook spelfoute wat moontlik kon deurgeglip het. Ek was verstom om te sien hoeveel sulke foute werklik deurglip, ten spyte van die feit dat dit telkens voor publikasie minstens twee keer deur twee mense nagegaan word. Ek was egter nog méér verstom om agter te kom dat ‘n klompie van hierdie ou artikels ‘n soort aaneenlopende en verbandhoudende reeks vorm wat op ‘n heel natuurlike wyse bymekaar kom in die droom, en uiteindelik ook in die reeks artikels wat dááruit voortgespruit het.

Ek kan nie help om te wonder of hierdie gebeure óók van Bowe gekom het om my aandag op hierdie belangrike voorkoms te vestig nie. Dit was in elk geval nie doelbewus nie, want die inligting in die boeke en die artikels tussen Mei 2004 en Julie 2011 [Artikel 063] kom eers bymekaar in die volle betekenis van die droom wat ek die oggend van 26 Februarie 2012 gehad het! En, wat meer is, die insigte wat ek in vandag se artikel met die leser wil deel het maar eers in April 2013 vir my begin oopgaan toe ek die datum van 24 September begin opvolg het! Soos dit is, is die amptelike internasionale nuusberig hieroor ook eers op 8 Februarie 2013 bekend gemaak, so ek kon nie die boeke en die ou artikels kunsmatig en/of doelbewus oor die jare bymekaar laat aanpas nie. Ek het daardie werk geproduseer op grond van die insig waaroor ek toé beskik het, en ek is vandag tevrede dat ek nie verkeerd was nie! Omtrent die enigste ding wat vir my nog ‘n bietjie in die lug hang is die moontlike [massa] moordaanslag op die swart groep wat ek verwag. Ek weet nie op hoe groot skaal dit gaan plaasvind nie, maar dit sal minstens groot genoeg wees om tot gevolg te hê dat die swartmense se stemgetal geen verdere wesenlike invloed op ons nasionale politiek sal hê nie. Ek wil weer sê, en ek wil dit beklemtoon, dat die swartmense in Suider-Afrika absoluut GEEN aantoonbare rol in die visoenêre verhaal speel nie. As dit so is, waar is hulle dan, want hulle kan nie ‘sommer maar net weg’ wees nie!

Ek wil daarom die oorblywende deel van die artikel begin met ‘n baie kort oorsig van hierdie ou artikels, want ons het dit nodig om die werklike diepte van die droom én vandag se artikel te kan peil. Ons kan hierdie artikels in sekere verbandhoudende groepies plaas:

Die boom wat pluiens en Malema.
Ek het, in die eerste plek, op ‘n paar plekke geskryf oor die aanloop tot Siener se visioenêre verhaal, waarin ek probeer aandui het hoe die huidige groteske kolos van ‘n ANC regering homself tot ‘n val gaan bring …. dalk met hulp van die geheime organisasies ja, maar darem!

Ek het heelwat spasie afgestaan aan die oplaaiende stryd binne die ANC-alliansie, en het veral oor Julius Malema geskryf. Hou hierdie knaap maar fyn dop, want hy is nie die soort geskape wese wat die manier waarop hy behandel word lank sal kan verduur nie. Dit het dalk ‘n rukkie vir die gedagte geneem om uiteindelik volledig deur te dring, maar hy is vas oortuig daarvan dat hy die land se volgende SP is en niemand gaan hierdie gedagte weer uit sy bopunt uitkry nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om daardie posisie syne te maak, want dit is hoe hy nou geprogrammeer is! En omdat hy is soos hy is, sál dit met baie geweld gepaardgaan teen wie ookal in sy pad probeer staan.

Hy het dan ook reeds in die eerste jaar ná sy skorsing uit die ANC daarin geslaag om minstens die National Union of Mineworkers te skeur, en om die deel wat weggebreek het te omskep in ‘n uiters militante nuwe mynwerkersvakbond. Ons weet almal wat by Marikana gebeur het, en die één ding wat daar bewys is, is dat die regering só bang vir Malema en hierdie nuwe groep is dat hulle ‘n klomp daarvan summier laat doodskiet het. Die mense aan die ontvangkant sê dit was doelbewuste moord, maar kom ons los dit maar vir die regbank om dáároor te besluit.

Ek sal in elk geval nie verbaas wees as dit binnekort wéér gebeur nie, miskien net op ‘n ander plek, want die regering het nou die roete uitgestippel waarmee hulle enige anti-staat optrede wil hanteer, en hulle sal nie deur die opstandiges toegelaat word om van rigting te verander nie. Die geweldsopsie is in elk geval die enigste een wat hierdie ‘staatsmanne en vroue’ verstaan en sal toepas.

Soos dit is het ons inderdaad ook nou begin agterkom dat hierdie wegbreek-aksie van die swart mynwerkers slegs die punt van ‘n ysberg was, want dit strek baie wyer uit as nét die mynbou sektor. Ons weet nie regtig hoeveel iemand soos die leier van die SAKP agteraf hiermee te doen gehad het nie, maar Malema het dit reggekry om die ganse swart gemeenskap te polariseer en ‘n broeiende en baie militante protesgroep op die been te bring. Ek dink nog steeds dat die kanse vir ‘n baie bloederige swart teen swart revolusie nie net baie goed is nie, maar dat dit selfs baie vinnig verbeter!

Die boom wat pluiens en die ou regering.
Maar ek sien darem in die tweede plek ook dat die F.W. de Klerk Stigting al hoe duideliker besig is om homself weer in die openbare politieke toneel [terug] in te wurm. Ek het oor die afgelope jare baie kere vir mense tydens gesprekke oor Siener se visioene gevra: Wat maak jou dink dat De Klerk uit die politiek is? want ek glo hy is in die agtergrond nog steeds betrokke, en dalk selfs nog steeds in beheer ook….! En nee, daar is geen bepaalde ‘geheime binne-inligting’ wat my dit laat sê nie, behalwe miskien ‘n dieper ‘onderbewustelike insig’ in Siener se visioenêre verhaal as wat dalk normaalweg na vore kom. Maar dit is darem ook klein dingetjies soos meegaande koerantberig wat hierdie persepsie lewend hou by my. [En soos gewoonlik is daar baie meer betrokke hierby as bloot net die sigbare! Maar lees maar aan ná hierdie koerantberig….]

http://www.bdlive.co.za/business/2013/04/26/fw-de-klerk-foundation-criticises-sas-failed-affirmative-action-policies
FW de Klerk Foundation criticises SA’s ‘failed’ affirmative action policies
IT IS very difficult to see how the present “discrimination” against coloured employees — who were also victims of apartheid — can possibly be described as being fair, the FW de Klerk Foundation said on Thursday.
The foundation’s executive director, Dave Steward, said the manner in which affirmative action policies were being applied had not worked, benefiting only a small percentage of black people. He said the “fact” that South Africa was more unequal today than it was in 1994, was proof of how affirmative action had failed.
Mr Steward was speaking during a media briefing on trade union Solidarity’s affirmative action case against the Department of Correctional Services. The case is being heard by the Cape Town Labour Court.
Solidarity is challenging the department’s employment equity plan, in what could be a landmark case that may well change employment equity policies. Solidarity’s members are mostly, but not exclusively white.

Ek het baie respek vir die poging wat Solidariteit tans in die hof aanwend teen die
Departement van Korrektiewe Dienste vir die beskerming van Afrikaans. Die baie belangrike vraag wat egter hier by my opgekom het was: Wat soek die F.W. de Klerk Stigting, van alle organisasies, saam met ‘n konserwatiewe vakbond by hierdie aangeleentheid? Ek het die antwoord nogal as skokkend ervaar, want ek het nou vir die eerste keer agtergekom dat die twee organisasies ou kennisse is wat eintlik baie nou saamwerk.

Ons sien in hierdie verband dat die woordvoerder vir die De Klerk Stigting bepaalde insette gelewer het by Solidariteit se persverklaring oor die hofsaak. Maar as ek kyk na die ontspanne gemak waarmee mnr. Steward hier opgetree het, kry ek die indruk dat die samewerking moontlik baie wyer uitstrek as bloot hierdie spesifieke hofsaak ten bate van Afrikaans. Ek het juis hieroor verder gaan krap en het agtergekom dat hierdie samewerking inderdaad baie dieper gaan as wat die gewone konserwatiewe man op straat dalk mag besef. En ja, wat my veral geskok het was die baie sterk moontlikheid dat die konserwatiewe mense op grondvlak dalk nie WIL verstaan wat dit beteken nie!

En ek noem nie hierdie dinge omdat ek op enige manier polities ‘regs’ is nie. Die enigste rede waarom ek dit doen is omdat sommige van ons gematigde en behoudende mense dalk nog betyds reggehelp kan word om die valstrik te vermy waarin hulle deur hierdie soort liberalistiese politieke dubbelspraak gelok word. U weet tog, my soektog na die Wit Groep sal nooit stop totdat ons nuwe president ons eendag by Prieska as ‘n vry volk verklaar nie!

Ek vind dit regtig skokkend, want dit beteken dat die konserwatiewe blanke [werker] weereens aan sy neus rondgelei word deur ‘n oënskynlike ‘konserwatiewe’ vakbondleier in samewerking met ‘n voormalige SP wat sy land sommer so-so weg geteken het in 1994.

Ons het amper dieselfde ding gesien toe mnr. Arrie Paulus destyds die MWU verlaat het om by die groter politieke opset betrokke te raak. Hy het homself [ook] oor die jare as ‘n kwaai vegter vir die konserwatiewe saak gevestig, en het uiteindelik die setel van Carletonville in die algemene verkiesing van 1987 vir die KP by die NP afgeneem. Die ironie van die saak is dat die ‘regse KP’ in 1982 in opdrag van die Broederbond deur dr. Andries Treurnicht gestig is om as teenvoeter vir die HNP te dien.

Die HNP het in die laat 1970’s en die begin van die 1980’s só sterk teen die groeiende liberalisme in die NP gegroei dat dit die NP baie groot laat skrik het tydens die verkiesings van die tyd. Ek het iewers gelees dat die NP meer as een derde van sy tradisionele ondersteuners in daardie tydperk aan die HNP afgestaan het. Die effek hiervan by die stembus is natuurlik baie groter as wat hier voorkom. Daar is ander partye wat ook aan die politieke proses deelneem, en ‘n verswakking soos hierdie is ‘n direkte versterking vir die opposisie. Dit verswak outomaties ook die regerende party se hefboomkrag by die kieserskorps. Die KP is toe gestig om die konserwatiewe stem te verdeel en die HNP op hierdie slinkse manier te verswak. Wil u vir my sê dat mnr. Paulus dit nié geweet het nie? Veral omdat die toentertydse president van die MWU, mnr. Cor de Jager van Rustenburg self ‘n baie groot en sterk ondersteuner van die HNP was?

Dit was in elk geval ook maar dieselfde as met die stigting van die Ossewa Brandwag in die jare voor die Tweede Wêreldoorlog gewees. Die OB was ‘n organisasie met openlike sterk Nazi-oortuigings, maar dit was toe al die tyd in werklikheid in opdrag van genl. Jan Smuts gestig om beheer oor die nasionalistiese [‘regse’] groep in die Unie van Suid-Afrika te verkry. Ons het later selfs ‘n herhaling hiervan gesien met die stigting van die AWB in 1973. Die AWB het openlik bepaalde neo-Nazi oortuigings en selfs simbole vertoon, maar dit het uiteindelik aan die lig gekom dat dit deur Nasionale Intelligensie in opdrag van die Broederbond gestig is …. om beheer oor die vêrregse groep te verkry. En jou werklikwaar, die nasionalistiese Boervolk is op hierdie punt sowaar reeds wéér besig om oop-oë in presies dieselfde valstrik in te stap! Hoeveel Goddelike geduld en genade verwag hierdie volk dan regtig voordat sy haar van haar sekulêre wispelturigheid begin bekeer?

Lesers wat meer oor die geleidelike oorgang van die voormalige vêrregse Mynwerkersunie na die verskuilde liberalisme van Solidariteit wil lees kan gaan kyk by: http://sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/Arts/Departemente1/geskiedenis/docs/from_mwu_to_solidarity.pdf

Die boom wat pluiens en seisoenale varkgriep.
Die belangrike vraag vir my oor hierdie onderwerp bly maar die een van: Wat kan ons vir die komende griepseisoen verwag as die [swart] bevolking in Suider-Afrika reeds in 2008 100% weerstandig was teen die medisyne wat teen hierdie ‘virus’ gebruik word? ‘n Mens wil eintlik vir die betrokkenes se onthalwe hoop dat ek verkeerd is, maar die griepseisoen in Suid-Afrika het reeds ‘n aanvang geneem ….met al die moontlikhede en die onsekerhede wat vir die res van die seisoen daarmee kan saamgaan.

En ek sê ‘virus’ in aanhalingstekens omdat die antibiotiese middels wat teen dit gebruik word geen virus op enige manier kán doodmaak nie. Waarom verkoop hulle dan hoegenaamd ‘n antibiotika aan die publiek hiervoor? Dit kan moontlik nog die simptome van die griep verlig, maar aan die siekte self kan dit niks doen nie. Die mediese wetenskap se ontwykende stilswye hieroor impliseer dat ons óf ‘n klomp dom dokters het, óf dat hulle doelbewus mislei en stilgemaak word. En dit is eintlik baie maklik om reg te kry, want al wat die farmaseutiese maatskappye hoef te doen is om ‘n klompie ‘gevallestudies’ aanmekaar te slaan en te publiseer, wat die dokters dan gebruik om ‘n siekte te kan identifiseer en ‘n medisyne teen dit voor te skryf! Geen mediese dokter gaan my glo nie, maar hy of sy gaan wel so ‘n gevallestudie glo, al is dit hoe erg ‘gekook’ met die doel om die geneesheer te mislei. Hulle sal dit uiteindelik agterkom, maar dan kan dit dalk te laat wees om die fout nog reg te maak. Met ‘n 100% weerstandigheid teen die medisyne wat die Wêreld Gesondheidsorganisasie voorskryf is dit in elk geval duidelik reeds te laat, want dit is die medisyne wat die staat vir die armer groep in die land gaan gebruik: dit is wat die staat klaar aangekoop en opgepot het!

Die baie bontpratery oor varkgriep, soos ook in die geval van HIV en voëlgriep, impliseer dat siektes soos veral hierdie drie inderdaad vir ‘n bepaalde sinistere doel in ‘n laboratorium vervaardig is! Hierdie drie pessiektes, net om te begin, het geen ‘mediese geskiedenis’ nie. In die geval van varkgriep weet ons ook maar net dat sekere ‘onderdele’ daarvan skynbaar uit verskillende historiese tydperke dateer. So is daar byvoorbeeld ‘ontdek’ dat iets soos twee of drie onderafdelings daarvan laas gesien is met die Groot Griep van 1918. Hoe sou hierdie dele tog vanself weer aan die lewe geraak het om in ons tyd ‘n mindere, maar nogtans absoluut dodelike onderdeel van vandag se varkgriep te kon word?

Die siekte affekteer almal, dit is so, maar wat kan ons verwag as hierdie ‘vervaardigde pes’ intussen heeltemal aangepas is om ook ander dinge teen die swart genetiese stelsel te doen as om nét loopneuse te veroorsaak?

En terloops, ek het in die vorige artikels gesê ek kry die indruk dat voëlgriep miskien alle mense kan siek maak, maar dat dit eintlik nét Sjinese [en Japanese] doodmaak. Hier by ons word nogal van tyd tot tyd groot getalle volstruise in die Klein Karoo uitgeroei omdat die owerhede voëlgriep op die een of ander volstruisplaas ontdek het. Ek vind dit vreemd dat daar in al die jare sedert voëlgriep ‘ontdek’ is nog nie een enkele sterfte aan voëlgriep in daardie algemene omgewing aangemeld is nie. Word hierdie skoonmaak aksies dalk gedoen om op ‘n ‘wettige’ manier van sekere gevestigde volstruisboere ontslae te raak? In Sjina is dit natuurlik ‘n heel ander saak, want daar is omtrent twee maande gelede iets soos 16 mense op een plek dood aan hierdie griep! En hulle het nie eers volstruise nie, maar hoogstens ‘n paar ou hoendertjies vir die eiers en die pot se onthalwe….

‘n Prominente Britse staatsman sal sterf voor die oorlog uitbreek…
Siener het gesê dat ‘n prominente Britse staatsman te sterwe sal kom net voor die Derde Wêreldoorlog uitbreek. Die baie relevante vraag hier is natuurlik wat die begrip ‘prominent’ presies beteken. Wanneer is een staatsman minder of meer prominent as die ander vóór of ná hom? En wie besluit daaroor?

Margaret Thatcher?
Ek het in hierdie verband op die volgende kommentaar in die New York Times oor Margaret Thatcher se loopbaan en haar impak op die Britse en die wêreldpolitiek afgekom. Die betrokke joernalis se naam is David Cannadine, en hy is ‘n professor in geskiedenis aan die baie bekende en hoog aangeskrewe Princeton Universiteit. Dit wil dus voorkom asof hy nogal goed genoeg geposisioneer kan wees om as ‘n kundige op hierdie gebied aanvaar te kan word. Die opskrif van die artikel lees: How Should We Rank Margaret Thatcher?, en hy gaan dan voort om, onder andere, die volgende van haar te sê:

…On Wednesday, Margaret Thatcher’s funeral, at St Paul’s Cathedral in London, will put her in the company of only three other Britons in more than 200 years: Lord Nelson, the Duke of Wellington and Sir Winston Churchill.
To Mrs. Thatcher’s admirers, this is entirely appropriate: she made Britain great again; she was the longest-serving prime minister of the 20th century; and she was the first and only woman to hold that post…

http://www.nytimes.com/2013/04/14/opinion/sunday/how-should-we-rank-margaret-thatcher.html?pagewanted=all&_r=0

Ek dink ons kan met groot sekerheid aanvaar dat sy inderdaad kwalifiseer om ‘n ‘prominente Britse staatsman’ genoem te kan word! Dit is darem nie sommer enigeen beskore om in dieselfde asem genoem te word as die drie ander mense na wie in die berig verwys word nie! Dit sê ook dat sy minstens meer prominent was as enige van die adelike heersers van Engeland die afgelope 200 jaar: sy was selfs meer prominent as Victoria, wat een van die bloeddorstigste mense was wat ooit in Engeland regeer het!

Elizabeth II se verwagte abdikasie.
Nou, hier is nóg ‘n interessante koppeling met die visioenêre verhaal besig om oop te gaan! Siener het gesê dat die Britse monarg vroeg in die oorlog te sterwe sal kom en dat dit groot konflik tussen sy twee seuns sal verwek oor wie die kroon moet dra. Ek het tot op hierdie stadium aanvaar dat dit na Charles en Andrew verwys, maar dit is nou glad nie meer so seker nie. Siener het na die monarg verwys as ‘hy’, en dit was inderdaad waar van sy tyd gewees, want daardie persoon het inderdaad ook twee seuns gehad. Dit is in ons tyd wéér van toepassing, maar hierdie keer in dubbele formaat. Dit gebeur omdat die kroonprins Charles, wat die oudste van twee seuns is, natuurlik self twee seuns van sy eie het.

Die moontlike komende gebeure rondom die Britse vorstehuis, soos ek dit nou verstaan, kan soos volg lyk:

Die koningin gaan blykbaar binne die volgende week of twee abdikeer, en dit is belangrik om te weet dat sy dit ten gunste van haar oudste seun Charles gaan doen. Sy sukkel tans erg met haar gesondheid en die kanse is natuurlik ook goed dat sy te sterwe kan kom nog voor sy amptelik uittree. Hierdie moontlikhede kan egter nie enige invloed hê op die datum van 24 September wat ons op so ‘n interessante wyse via die droom ontvang het nie, want dit is eers oor vier maande. Dit kan in elk geval ook nie enige konflik tussen haar seuns veroorsaak nie, want Charles is vir alle praktiese doeleindes reeds as haar opvolger aangewys. So, tensy iets onvoorsiens voorval wat haar abdikasie uitstel tot ná 24 September 2013, én wat ook Charles se opvolgingsreg in die gedrang bring, kan die probleme waarna Siener verwys het nog net tussen die [amper] Koning Charles se twee seuns ontstaan. Dit impliseer egter dat Charles óók onverwags te sterwe sal kom binne die afsienbare toekoms, want die probleem tussen die twee prinse oor wie die kroon moet dra is reeds baie vroeg in die verhaal duidelik sigbaar.

Die oudste van die twee word uiteindelik self in die tweede deel van die verhaal geskiet. Die ander een sal in beheer wees van die gebeure hier in Suid-Afrika. Ek kan nie sê of hy óók doodgeskiet sal word nie, maar hy word baie beslis erg verneder op militêre gebied. As hy wel geskiet word sal dit waarskynklik by Vereeniging gebeur. Ons het in elk geval so min inligting van wat na Vereeniging gebeur dat ons nie regtig kan sê wat verder van hom word nie.

Die Vatikaan se invloed in Europa.
Christene in ons land is dalk geneig om in godsdienstige terme aan Europa te wil dink as ‘n oorwegend Protestantse omgewing. Dit is egter ‘n fout, want Europa se kerkgeskiedenis vanaf ongeveer 300nC koppel in alle opsigte eerder met die Rooms Katolieke kerk. Hierdie uiters bose godsdiensinstelling koppel op verskillende en verskeie maniere met die wyse waarop die versteekte verhaal in Siener se visioene op hierdie stadium besig is om te ontplooi.

Ek het dan ook in een of twee van die ouer artikels uitgewys hoe die Vatikaan besig is om die ‘afvalliges’ in Europa terug op hok te kry. Op hierdie stadium sien ons byvoorbeeld dat die Anglikaanse staatskerk in Engeland die Roomse wind kwaai van voor kry, en daar stap blykbaar sommer hele gemeentes mét hul voorgangers en al terug na die Roomse kerk toe. Die Britse Eerste Minister het ook ‘n ruk gelede voorbrand begin maak om wetgewing ten opsigte van die troonopvolging in Brittanje te verander. Die wet in daardie land sê dat geen Rooms Katoliek as monarg aangestel mag word nie, maar hy wil dit verander sodat dit wel moontlik kan word. Die Britse vorstehuis is blykbaar ook nie juis gekant teen die gedagte nie. [‘n Mens wonder nogal hoe dit die ou-ou konflik tussen die Rooms Katolieke en die Protestante in Ierland sal raak. Ek stel belang hierin, want een van my grootjies aan moederskant was nogal ‘n Ier met die naam Jacob Butler gewees.]

Ek het ook uitgewys dat die laaste twee pouse [voor die een wat onlangs aangestel is] uit hul pad gegaan het om die Islam te tart. Die doel daarmee is ooglopend om voorbrand te maak vir ‘n finale Kruisvaart teen hulle. En dit is nie maar net wat ék dink nie, want hierdie inligting kom vanaf baie betroubare kommentators in Europa en Amerika. Die visioenêre oorlog begin juis as gevolg van ‘n gepoogde Islamitiese terroriste aanval op ‘n teiken in Duitsland. Daar is vier baie groot groepe van hierdie terroriste wat Duitsland aktief bedreig.

Dan is daar natuurlik ook die feit dat die Vatikaan hom baie sterk beywer vir die aanstelling van konserwatiewe Rooms Katolieke regerings in Europa. Die Roomse kerk het selfs in onlangse jare met ‘n veldtog in die VSA begin om ook ‘n meer konserwatiewe regeringstelsel dáár te vestig. Hulle vorm natuurlik ook al baie jare lank ‘n besonder sterk politieke drukgroep in die Franssprekende gebiede van Kanada.

Ek sal later meer hieroor sê, maar iets wat sommer baie interessant is, is die spesifieke koppeling tussen die Vatikaan en Duitsland. Hierdie is nie ‘n nuwe verhouding nie, want hierdie verband gaan terug tot minstens ongeveer 700nC, en selfs nog vroeër tot by die eerste koning wat in Europa opgetree het. Daar is bewyse uit die geskiedenis dat die Vatikaan en die Naziisme inderdaad dieselfde ding is, maar net met twee verskillende baadjies aan; polities en geestelik.

Kom ek gee u ‘n kort praktiese voorbeeld hiervan. Die Nazi SS het ‘n absolute skrikbewind in Duitsland gevoer voor én tydens die Tweede Wêreldoorlog, want hulle was die politieke polisie wat toegesien het dat die Duitsers uiters getroue onderdane geword het … en dit gebly het. Maar so het hulle ‘n baie suksesvolle veldtog gevoer om afvalliges te identifiseer en uit die weg te ruim, en hulle het dit reggekry deur die publiek teen homself te gebruik. Die mense is op allerhande maniere afgedreig en gedwing om as informante vir die SS op te tree om moontlike afvalliges te kon ondervang.

Maar hierdie metodes en tegnieke is nie deur die Duitse Nazi’s in die 1930’s uitgedink nie, want dit was reeds in die tyd van die Roomse Inkwisisies [tussen rofweg 1220 tot 1250] in Europa vervolmaak! Dit sluit selfs die berugte ‘geel ster’ in wat geïdentifiseerde Jode in Nazi Duitsland op hul klere moes dra. In die 1200’s was dit die ‘bekeerde’ Kathaarse gelowiges [Cathar in Engels] wat geel kruise op hul klere moes vertoon, en wat ook, soos die Jode, kaalgestroop en lewenslank tot bedelaars gereduseer is! Die Kathare, wat gnostiese Christene was, wat nie hul ‘afvalligheid’ van die Roomse kerk wou bely nie is eenvoudig op brandstapels doodgebrand! Daardie ‘kerk’ het ook nie gehuiwer om elke man, vrou en kind in die een of ander geteikende stad voor die voet met swaarde dood te kap om seker te maak dat ‘wederstrewige’ gnostiese Christen gemeenskappe wat in die stad mag skuil uit te wis nie! Die leser kan meer hieroor gaan lees in ‘n absoluut fassinerende boek met die titel, ‘Talisman: Sacred Cities, Secret Faith’ van Graham Hancock en Robert Bauval.

Hierdie twee skrywers impliseer iets in hul boek wat vir my nogal verduidelik waar die geweldige wrywing tussen die Vatikaan en die Vrymesselary vandaan kom. Hierdie antagonisme het tradisioneel na vore gekom in die oorloë tussen Groot Brittanje [Vrymesselary] en Duitsland [Vatikaan]. Die Tempeliers was ‘n baie invloedryke Roomse Ridderorde wat aan die Roomse Kruisvaarte teen die Islam deelgeneem het. Hulle het egter in die vroeë 1300’s in onguns verval en die teorie was nog altyd dat die destydse koning van Frankryk dit so bewimpel het om hul skatte in die hande te kry, en ook om hul internasionale ekonomiese en politieke invloed te breek en dit oor te neem.

Maar hierdie twee skrywers wys in hul boek uit dat die Rooms katolieke Tempeliers, wat beskikbaar was om hierdie Kathaarse gnostiese Christene te vervolg, dit vreemd genoeg nooit gedoen het nie. Die skrywers wys uit dat dit impliseer dat die Tempeliers persoonlike kontak met die Kathaarse Christene gehad het en genoeg simpatie vir hulle [en dus hul godsdiens] moes ontwikkel het om hulle nie aktief te wóú vervolg nie. Die einde van hierdie storie was dat die Pous en die koning van Frankryk die Tempeliers óók as ‘afvalliges’ begin vervolg het, en dat dié uiteindelik na Skotland moes vlug. Die Tempeliers wat ontvlug het, want baie van hulle is met ‘n skelmstreek gevang en op brandstapels doodgebrand, het egter nie net hul skatte saamgeneem nie, maar ook hierdie gnostiese Christelike godsdiens. En ja, daar is ‘n baie groot verskil tussen hierdie gnostisisme met wat ons bely as die ‘Christelike leer’.

Dit is jammer dat ons nie dieper in hierdie fassinerende geskiedenis kan ingaan nie, maar dit beteken dat die gnostisisme weereens die soveelste aanslag van Rome sedert ongeveer 300 n.C. oorleef het, en uiteindelik in die Vrymesselary bly voortleef het. Dit sal seker moeilik gaan om te bewys, maar die Britse Vrymesselary sou ongetwyfeld hierdie geestelike invloed van hul kant af hier in ons land ingebring het. Hou hier in gedagte dat dit nie net politieke en ander ‘sekulêre’ meningsvormers was wat aan die Vrymesselary behoort het nie, maar ook predikante en ouderlinge.

Ek wil hierdie deel afsluit deur te sê dat die Pous uit die aard van sy werksaamhede uitstekend geposisioneer is om ‘n profetiese funksie te verrig, eerder as om ‘n internasionale staatsman te kán wees. Dit is iets wat dalk so ‘n bietjie buite sy funksie val, want hy is per slot van sake eerder ‘n geestelike as ‘n politieke leier.

Soos ek dit verstaan sal hy homself al meer openlik vir die voordeel van ‘n bepaalde politieke ideologie begin beywer as om sy ‘kerk’ se direkte belange te probeer bevorder. Die nuwe Pous het homself dan ook reeds in sy eerste openbare toespraak tot hierdie strewe verbind. Die verskriklike ironie hiervan is dat daardie spesifieke politieke ideologie eintlik sy ‘kerk’ se belydenis in sy diepste wese is óók, en dit was in werklikheid nog nooit anders nie. Ek weet nie wie regtig eerste was nie, die ‘kerk’ of die politieke belydenis nie, want dit dien presies dieselfde antieke god, maar die twee sal in die toekoms al hoe meer openlik saamwerk. Hierdie is een van die redes waarom ek al in my eerste boek gesê het dat daar ‘n groot verskil is tussen die Jesus in die Bybel en die Jesus van die ‘amptelike teologie’. Hierdie teologie was nog nooit iets anders as ‘Rooms’ gewees nie, en ek walg al meer daaraan!

Die nuwe Pous.
Die leser mag dalk bewus wees daarvan dat daar sommer ‘n baie groot interessantheid aan hierdie pous se loopbaan gekoppel word. So word daar in ‘n profesie, wat vanuit Ierland uit die 1300’s dateer, na hom verwys as die laaste pous wat ooit sal optree. Die profesie sê dat Rome [en dus die ‘kerk’ ook] vernietig sal word tydens sy loopbaan.

Hierdie man het kort na sy aanstelling onderneem om die beleid van sy ‘geliefde voorganger en vriend’ voort te sit. Hy het egter ook onderneem, en hierdie is baie, baie belangrik vir ons doeleindes hier, dat hy die internasionale diplomatieke proses sal probeer uitbou om vrede in die wêreld te bevorder. Die belangrike punt wat hiermee saamgaan is dat ‘n mens slegs so ‘n internasionale poging kan onderneem as jy ook deur ‘n bepaalde erkende staatkundige gesag ondersteun word. Die Pous van Rome word inderdaad internasionaal as ‘n staatshoof in eie reg erken, maar ek dink nie dit was die internasionale staatsgesag waaraan hy hier gedink het nie. ‘n Diplomaat is iemand wat sy regering vooruitgaan deur te praat, wat beteken om voorsegging te doen, wat natuurlik ook beteken om te profeteer….

Die werklike belangrike feit wat ek hier na vore wil bring is dat die Pous van Rome die ideale persoon is om as die valse profeet te kwalifiseer wat saam met die Antichris sal optree.

Die Antichris.
Ons kan seker baie van hom sê, want die Bybel gee nogal heelwat inligting oor hom aan ons deur. Ek dink egter dit is belangrik vir ons doeleindes hier om te verstaan dat hy aanvanklik ‘n skitterende diplomaat sal wees wat sy internasionaal erkende staatsgesag sal aanwend om, soos die Bybel sê ‘n sterk verbond met baie op te rig. Ons kan egter aflei dat die tien konings wat saam met hom optree, en wat elkeen gesag ontvang vir een uur lank, hierna teen hom sal draai en die kerk wat hom ondersteun sal vernietig. Hierdie tien konings verwys natuurlik na die lidlande van die Europa Unie, oftewel die heropgerigte [Sewende] Heilige Romeinse Ryk.

Nou, ook hierdie Ryk sal nie dadelik tot stand kom nie, maar die proses wat daartoe sal lei sal waarskynlik óók op 24 September 2013 formeel aan die gang kom. Die mense wat hierdie Ryk wil oprig is al honderde jare besig hiermee, en selfs Frau Merckel is nou nog op internasionale staatsvlak hiermee besig, maar hulle sal nie nóg langer wag hiermee as die Neo-Nazi’s aan bewind kom in Duitsland en Europa nie! Die rede hiervoor is dat dit juis die Nazi’s is wat hierdie Ryk wil oprig. Duitsland het onder Baron Karl-Theodor zu Guttenberg, as Minister van Ekonomiese sake, finansieël en ekonomies in beheer van Europa gekom, en Frau Merckel het ander maatreëls deurgevoer wat die hele Europa totaal en al onderdanig aan Duitsland gemaak het, Frankryk en selfs Groot Brittanje ingesluit! Sy is nou wel nie ‘n Nazi nie, maar sy is wel ‘n getroue Duitser wat haar land se uitbreiding op die hart dra.

24 September 2013.
Die datum van 24 September vind sy oorsprong by Skrif uit Haggai 2:20-23, wat ek by drie verskillende geleenthede ontvang het. Twee hiervan was Skrif uit spesifiek hierdie gedeelte wat ek onafhanklik en op verskillende tye van twee dames ontvang het.

My vrou het op die aand van 19 Julie 2006 in Bloemfontein vir my Hag. 2:20-23 as Skrif gegee. Ek het dit maar gebêre, want ek het nie geweet wat dit kan beteken en wat om daarvan te maak nie. Maar ek het ook Hag 2:19(c) tydens ‘n spesiale diens op 15 Oktober 2009 in die Hatfield Christian Church hier in Pretoria ontvang. Die gebeurtenis in hierdie vers koppel egter nog steeds direk met die datum van 24 September, want vers 19 spruit voort uit vers 18, waar ons lees:

Hag 2:18 Merk tog op, van hierdie dag af terug, van die vier en twintigste dag van die negende maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die HERE gelê het; merk op:
Hag 2:19 Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal Ek seën.

Nou, dit het ingepas by my werk aan Siener én die diens as sulks, maar dit het op daardie stadium vêrder nie veel vir my beteken nie.

En so het ek ses jaar [en twee dae] nadat my vrou die betrokke Skrif op 19 Julie vir my in Bloemfontein gegee het dieselfde stuk Skrif uit Hag. 2:20-23 ook vanaf my telefoon vriendin van Swartruggens ontvang onder die datum van 21 Julie 2012. Dit was nadat die droom gekom het, maar die spesifieke omstandighede waaronder ek hierdie brief ontvang het, het ook met die droom gekoppel.

Die datum in Hag. 2:20 is dus op ‘n tweevoudige, maar telkens onafhanklike wyse deur die twee dames onder my aandag gebring, en dit is op ‘n derde onafhanklike wyse tydens ‘n kerkdiens deur ‘n leraar aan my bevestig. Dit het egter eers in die tweede helfte van April 2013 werklik betekenis vir my begin kry!

Wat gebeur op 24 September 2013?
Hierdie datum begin na regte reeds op 22 September 2013 wanneer Duitsland na die stembus sal gaan om ‘n nuwe Federale Regering te kies. Ek weet nie hoe die Duitsers die stemme wat uitgebring word sal tel nie, maar ons sal waarskynlik eers op 24 September weet hoe hul nuwe regering lyk – die aankondiging behoort minstens dan deur te kom! Ek dink egter ons kan óók verwag dat die staatkundige proses wat ons vryheid sal aanbring reeds op hierdie dag sal begin.

Daar is bepaalde redes waarom ek so kán glo.

Die visioenêre verhaal dui aan dat daar ‘n vêrregse regering in Duitsland aan bewind sal wees as die Derde Wêreldoorlog uitbreek. Hierdie regering sal deur die Duitse volk by die stembus aangewys word. Nou, die Duitse volk word in die visioene versimboliseer deur tant Nonnie, Genl. De la Rey se vrou. Maar so sien ons reeds heel aan die begin van die verhaal dat die Duitse vrou, wat die volk versimboliseer, ‘n mantel aan het wat aan die een kant blou en aan die ander kant wit is. ‘n Mens sien deesdae nie meer baie sulke mantels nie, maar dit was bloot die vroulike vorm van ‘n man se baadjie, en die kleur daarvan dui dus ook die politieke ideologie aan wat die draer daarvan onderskryf.

In hierdie geval is daar ewe veel wit as blou, wat ‘n kleur lewer wat in die visioene beskryf word as ‘wit-skimmel’ [perde] in Duitsland en ‘vaal’ [donkies en mofskape] hier in Suid-Afrika. Die kleur vaal word slégs vir die vêrregse groen groep in Suid-Afrika gebruik, dit is die huidige Konserwatiewe Party. Ek dink dit is baie duidelik, mits my interpretasie van die visioene in my eerste boek natuurlik korrek was, dat die Duitse volk hulself in ‘n ekstreme vêrregse mantel gaan toewikkel nog vóór die visioenêre verhaal begin! Ons sal op 24 September hierdie jaar weet of dit so is of nie.

Iets wat sommer baie interessant kan word hier, is dat die Traktate van 1914 natuurlik ook eers op 14 September 1940 amptelik deur die Duitse regering erken en aanvaar is …. en dit was die Nazi regering van Adolf Hitler gewees! En die kanse is natuurlik juis hierom uitstekend dat ‘n [volgende] Nazi regering baie beslis werk daarvan sal maak dat daardie ooreenkoms ten volle uitgevoer sal word. Ek dink dit alleen is reeds genoeg rede om te glo, of dan minstens om te hoop, dat die huidige ANC regering nie veel verder as 24 September 2013 sal kom nie … as hulle hoegenaamd tot daar sal vorder. Ek is vas oortuig daarvan dat hul ondergang inderdaad baie naby is, want daar sal op ‘n manier tydgewys voorsiening gemaak moet word vir die prosesse wat tot die uitsny van die twee komende Volkstate moet lei. Die ANC regime sal dit nooit toelaat nie, so die [bose] liberalistiese element in ons geledere sal wel die een of ander plan maak om hulle op die regte tydstip tot ‘n val te bring….én te elimineer. Die implikasie van wat ek sê is natuurlik dat ons liberalistiese vyande óók heeltemal op datum is met die situasie wat tans besig is om in Duitsland te ontwikkel…..

Die belangrike punt wat ek egter hier wil maak is dat daar in elk geval nog altyd, en minstens van Paul Kruger se tyd af, ‘n baie goeie werkende verhouding tussen ons ‘regse’ politieke partye en sekere invloedryke politieke elemente in Duitsland was, en nog steeds is. Ek dink nie dit is so vêrgesog om te glo dat dit onder andere ook ‘n paar van die huidige regeringsleiers sal insluit nie. Ek dink, om die waarheid te sê, dat die aanvoorwerk vir hulp om minstens ‘n Volkstaat te verkry óók reeds met die huidige en verwagte toekomstige Duitse regeringsleiers gedoen is. U sien, dit is nie nét ek wat verwag dat die komende Duitse regering baie vriendelik teenoor ons ingestel sal wees nie. Ek dink die konserwatiewe politici in ons land was baie lank voor my al bewus gewees hiervan, en ek glo hulle het hul werk hieroor baie deeglik gedoen. Die politieke swaai in Duitsland ná die Tweede Wêreldoorlog vanaf verdwaasd na gematigd, toe na regs, en nou na vêrregs het stadig maar seker plaasgevind, en dit was eintlik maar net ‘n kwessie van tyd gewees vir hierdie groepering om weer in ‘n posisie van mag te kom.

Maar hoe dit ookal sy, die visioenêre [‘teoretiese’] waarneming hierbo word wel deeglik in die praktyk gesteun. Dit blyk dat alle waarneminge en verwagtinge daarop dui dat die Neo-Nazi groep die volgende Duitse regering sal wees! Die enigste mense wat hiervan verskil is uit die aard van die saak die opposisiepartye in Duitsland self. Daar word op die heel minste verwag dat die moontlike meerderheidsparty een [of albei] van twee manne sal vra om hierdie regering te lei. Die mees moontlike kandidaat vir die pos van Kanselier sal waarskynlik Baron zu Guttenberg wees, terwyl sy mentor Edmund Stoiber waarskynlik as President van Duitsland aangestel sal word. Stoiber is ‘n voormalige Eerste Minister van die Duitse Deelstaat Bavaria en hy was met ‘n vorige verkiesing net-net deur Frau Merckel uitgeskakel as Kanselier van Duitsland.

Die eerste keuse vir Kanselier blyk egter verseker Baron zu Guttenberg te wees, want hy is sommer baie gewild in Duitsland, ten spyte van die ‘doktorsgraad skandaal’ wat hom uit die aktiewe politiek laat bedank het. Dit is blykbaar gedoen deur ‘n liberale groep akademici wat daarop uit is om die meer gevaarlike gegradueerde regse politici in Duitsland te diskrediteer en op hierdie manier te elimineer. As dit hul oogmerk was met zu Guttenberg het hul poging egter klaaglik misluk. Ek lees óók van hom:

…The current Baron Karl-Theodor zu Guttenberg’s official title was granted to his forebears during the 18th century. His correct title is Reichsfreiherr, the English translation being, ‘Baron of the Holy Roman Empire.’ A fascinating title when you consider what is happening in Europe…

Die leser kan gerus die volledige artikel hier gaan lees, want dit is inderdaad baie belangrike inligting hierdie! http://standeyo.com/NEWS/10_Prophecy/100129.Holy.Roman.Empire.back.html

Terloops, die baron se volle name, waarvan elkeen basies ook ‘n hogere adellike titel saam met dit dra, is: Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg. Daar is miskien een of twee adellikes in Europa wat titelgewys beter gekwalifiseer is as hierdie man om die Keiser van die Sewende Heilige Romeinse Ryk te word, maar niemand van hulle is polities beter geposisioneer as juis hy nie! Hy is die enigste natuurlike politieke keuse vir hierdie posisie!

Hoekom juis 22 September 2013?
Die Duitse verkiesing vind, alles in ag genome, op ‘n baie, baie interessante datum plaas, en ek het dit goed gedink om eers ‘n wyle hierby stil te staan.

Die leser moet op hierdie punt verstaan dat alle politieke prosesse, wêreldwyd in elke land, altyd in die agtergrond deur die een of ander geheime organisasie bestuur en beheer word. Ek dink almal van ons verstaan dat die NP destyds in die parlementêre opset deur die NP Koukus beheer is. Dit was ‘n vergadering wat basies uit al die NP ampsdraers bestaan het. Maar ons weet ook dat hierdie openbare liggaam minstens op ‘n deurslaggewende wyse deur die geheime Broederbond beïnvloed [en van binne] bestuur is om bepaalde wense van die Broederbond op die wetboek te kry. Hierdie organisasie het uit die aard van die saak uit sommige van die NP ampsdraers bestaan, maar hul getalle en breintrust is wyd aangevul en uitgebrei deur ander mense vanuit die breër samelewing daarby in te trek. Hierdie mense is in die geheim vanuit alle lae in die blanke Afrikaanssprekende gemeenskap gewerf, en is op so ‘n wyse uitgesoek dat daar ook ‘n stille politieke invloed deur hulle na die volk kon terugvloei. Hulle was in hierdie opsig letterlik as meningsvormers na beide kante toe aangewend, en invloedryke mense soos veral predikante en onderwysers was baie hoog op die werwingslyste gewees.

Hier by ons was hierdie versteekte invloed nog altyd, van Jan van Riebeeck se tyd af, die Vrymesselary gewees. Die spesifieke ‘etiket’ in Van Riebeeck se tyd was die Nederlandse een gewees, maar dit is later deur die Britse een aangevul tydens die eerste Britse besetting van die Kaap. Die destydse blanke groep is daarna basies in twee groepe verdeel deur hul lidmaatskap aan een van hierdie twee. Hierdie situasie het eers begin verander toe die Vrymesselaars aan die Kaap die Broederbond onder sekere mooiklinkende voorwendsels gestig het. Dit was oënskynlik bedoel om die Boere in die voormalige Boererepublieke te help, maar dit het gou geblyk dat die eintlike idee was om eers stille simpatieke invloed, en daarna stille beheer oor die gesamentlike Boervolk te kon bewerkstellig.

Omtrent al die helde figure in ons volk se geskiedenis was Vrymesselaars gewees wat oorwegend aan óf die Nederlandse ‘afdeling’ daarvan behoort het, óf die Britse een. Dit kan wees dat sommige van hulle deel van die Franse of Duitse groepe was, maar hulle sou ook maar as ‘n onderstroming by een van die twee hoofgroepe ingeskakel het. Die verskil, soos ek dit verstaan, was dat die Nederlandse uitgangspunte heeltemal nasionalisties van aard was, terwyl die Britse een weer heeltemal Brits Royalisties georiënteer was. In die Nederlandse een het God Almagtig, en Volk en Vaderland sentraal gestaan, terwyl die belange van die Britse Ryk én hul koning die aandag en energie opgeneem het in die ander een. Die diep versteekte god is miskien die probleem hier, want ek glo nie ons weet regtig wie hy is nie.

Maar ‘n deel van hierdie Britse groep was ook baie boos gewees, want die Illuminati, wat daarmee spog dat hulle die Vrymesselary gerysmier en oorgeneem het, het uit die aard van die saak ook hul eie spesifieke antieke god hierby ingebring. Dinge raak óók ‘n bietjie moeiliker om uit te sorteer hier want dit word dieper weggesteek, maar dit blyk dat die Illuminati hul naam ontleen het aan die Griekse mitologiese figuur van Lucifer [die verligte een, of ook: die een wat lig gee]. Maar hy staan in die algemene omgangstaal ook bekend as die Satan, wat beteken dat hy maar net die Griekse weergawe is van die Babiloniese Marduk [en die Kanaänitiese Baäl, ensovoorts]. Dit kan dus ook wees dat daar ‘n bepaalde konneksie vanaf die Illuminati met die Vatikaan hierin versteek lê, want daar bestaan al van lankal af ‘n vermoede dat die Illuminati sy kanse op wêreldheerskappy na weerskante toe gedek het deur ook tentakels tot binne die Vatikaan neer te lê.

Ons moet dus hier baie goed verstaan dat letterlik alles wat nog altyd op politieke en geestelike vlak gebeur het, in hierdie geval Europa, nog steeds baie diep in die sogenaamde ‘okkulte’ ingebed lê. Dit sluit dan ook die keuse van hierdie spesifieke datum vir die Duitse verkiesing later hierdie jaar in. Daar word sekere redes vir hierdie keuse gegee, en hulle is almal baie prakties en aanvaarbaar, maar hierdie datum is waarskynlik baie lank gelede reeds gekies vir die spesifieke doelwit wat deur die Satanskultus van Babilon met hierdie verkiesing beoog word.

Nou, wat probeer ek hiermee sê?

Met hierdie [baie] basiese agtergrond in plek kan ons nou oorgaan na die meer geestelike sy van die saak onder bespreking. Al hierdie geheime organisasies bely die een of ander ideologie, en hierdie ideologieë loop lynreg terug, via die antieke godsdienste, na die verering van die een of ander ‘god’ toe. Daar word ‘n hele klomp van hulle in die mitologie onderskei, maar die werklike belangrike gode van die antieke tye bestaan maar uit dieselfde algemene panteon van 12 gode. Hierdie gode is eers deur die Sumeriërs, daarna die Egiptenare, en nog later hoofgroepe soos die Assiriërs, die Babiloniërs en die Indiërs erken en vereer. Die 12 het ‘n soort ‘kabinet’ gevorm wat die wêreld regeer het en die ‘parlement’ of ‘vergadering’ wat hulle ondersteun het, het blykbaar uit ‘n groep van vyftig mindere gode bestaan. Dit was dus telkens dieselfde groep gode wat maar net onder ander name van gebied tot gebied bekend was [Lucifer was ook Baäl, was ook Marduk, ensovoorts.]

Die punt is net dat hierdie gode vandag nog steeds op die een of ander versteekte manier vereer word, en die geheime organisasies veral werk nog steeds volstoom om hierdie gode se saak te bevorder!

Die gode was redelik streeksgebonde, want elkeen het maar sy ‘eie ou plekkie onder die son’ gehad, maar dit het hulle ook in beheer geplaas van die mense wat daar gewoon het. Dit is egter belangrik om te verstaan dat hierdie gode volgens oorlewering ook met mekaar meegeding het om heerskappy te voer, of selfs om net sekere gebiede onder hul algemene beheer te kry. Hulle het dan ook die mense onder hul beheer gebruik om hierdie strewes deur middel van streeksoorloë uit te voer. Maar elkeen van hierdie gode was uiteindelik ook onderdanig aan een van die panteon van 12 hoofgode gewees, wat beteken dat die situasie te alle tye baie vloeibaar was, maar dat hierdie 12 op ‘n wêreldwye basis ook baie, baie magtig was.

Ons lees byvoorbeeld in die Bybelboek Daniël van die magtige ‘Vors van Persië’ wat die [gewone] Engel teëgehou het wat Daniël wou kom help. Hy moes teruggaan en die Aartsengel gaan haal om die ‘vors’ besig genoeg te hou sodat hy kon verbyglip. Aartsengele is volgens oorlewering die mees senior en magtigste Engele wat daar is, want hulle staan direk voor Vader, so die ‘Vors van Persië’ moes volgens die gebeure self iets soos ‘n Koninklike Wese gewees het – iemand wat dus in rang selfs baie naby aan Jesus moes gewees het! En as ons kyk na die gebied waaroor hy geheers het, asook die situasie waarin Daniël homself bevind het, moes hierdie vors se mitologiese naam waarskynlik Marduk gewees het. Persië was sy ‘algemene gebied’ gewees, en soos dit gebeur het was Juda dan ook in bannelingskap weggevoer na Babilon toe.

Een van hierdie twaalf was egter ook die ‘hoofgod’ gewees, en hy was skynbaar as ‘n soort opper-president beskou wat die uitvoerende gesag in daardie vergadering gehad het. Ons lees natuurlik, interessant genoeg, op ‘n paar plekke in ons Bybel óók van hierdie ‘vergadering van die gode’, maar met Vader as die ‘Voorsitter’. Die Bybelse karakter Job se probleme het byvoorbeeld juis by so ‘n vergadering begin waartydens Vader [die Voorsitter] ‘n weddenskap met Satan rondom die diepgang van Job se geloof aangegaan het.

Maar so het een van hierdie hoofgode op ‘n sekere stadium in die geskiedenis ‘n onverwagse ‘gelukkie’ aangegryp om aan die kop van die tafel te kon gaan sit. Dit het skynbaar in die tydgleuf van ongeveer 2100vC plaasgevind, en sy naam was inderdaad Marduk, die god van Babilon gewees. Dit was die stad waaroor hy aanvanklik as koning geheers het, maar hy het gou daarin geslaag om Babilon die hoofstad te maak van een van die magtigste, maar ook wreedste en bloederigste koninkryke van die antieke geskiedenis. Die absolute verskrikking hiervan is dat dit al meer na vore kom dat hierdie koninkryk onderlangs nóg bestaan, en dat dit besig is om ‘n grootse terugkeer te beplan.

In elk geval, hierdie Marduk het planne gehad om die grootste en magtigste koning te word van alle tye …. en om dit vir altyd te bly. Dit het onder andere beteken dat hy op ‘n manier selfs bokant God Almagtig verhef sou moes word. Die leser moet nou ook verstaan dat die astronomie vir alle praktiese doeleindes ál die rituele omvat het wat die mense van daardie tyd gebruik het om te ‘aanbid’. Ons praat in ons tyd van aanbidding, maar hulle sou die begrip waarskynlik nie kon verstaan nie, want vir hulle het dit eerder die vorm aangeneem van diensbaarheid. Hulle het ‘n diens aan hul god gelewer, hulle het fisies vir hom gewerk, en het nie maar net lippediens gebring en ‘n bietjie geld gegee soos wat in ons tydsgewrig gebeur nie.

Die enigste manier waarop Babilon hierdie astrante stuk bedrog kon deurvoer was dus om die astronomie te korrupteer en met iets anders te vervang, iets wat selfs die hele wêreld op groot skaal kon mislei en in ‘n rigting van hul keuse kon stuur. Dit het hulle gedoen deur sekere astronomiese begrippe en betekenisse te ‘vergeestelik’ en dit in die sogenaamde astrologie te verander. Marduk se Ryk was die supermoondheid van sy tyd, en hy het oor die nodige mag en gesag beskik om hierdie astrologiese bedrog op die res van die destydse wêreld af te dwing. [Die Bybel verwys onder andere in Op. 2:24 hierna as ‘die leer van die dieptes van die Satan’.] Maar dit is waar ‘die sterre voorspel’ sy ontstaan gevind het, naamlik om Marduk, die god van Babilon, se beeld te poets en hom kunsmatig te verhef tot ‘hoër’ as die Lewende God self.

U sien, Marduk van Babilon is die regte en korrekte mitologiese naam vir die persoon wat ons ken as die Satan.

En miskien sal die leser nou ook beter verstaan waarom juis Babilon [Babel] die absolute fokuspunt van die laaste oorlog in die Openbaringe boek in die Bybel is. Dit is trouens die enigste plek in die Nuwe Testament waar ons van hierdie oorlog en hierdie stad lees, en as u meer wil weet hiervan sal u die profete van die Ou Testament nader moet trek: alles wat u moet weet om die Bybelverhaal regtig te kan verstaan is dáár opgeteken. Verstaan u dalk ook nou waarom ek reeds in my eerste boek so ernstig te velde getrek het teen ons kerke wat die Ou Testament, en veral die profete daarin, vir ons toegemaak het met hul bedenklike humanistiese wysbegeerte? Die vraag wat elke leser nou maar vir homself sal moet antwoord is: Waarom doen ons kerke en ander geloofsinstansies dit nog steeds?

Hierdie Marduk was die fokuspunt van sy kultus in Babilon, maar dan uiteindelik ook van die staatskerk wat Konstantyn saam met ‘n paar ‘biskoppe’ in Rome gestig het. Dit het later geblyk dat hierdie biskoppe die Mardukkultus van Babilon op hierdie slinkse manier in Rome kom vestig het. Hierdie Marduk, of dan die Satan, is dus ook die eintlike dryfkrag agter die Rooms Katolieke kerk, en alles wat daardie kerk [nog steeds] doen is daarop gerig om ‘n wêreldryk vir hom op te rig.

Die keuse van 22 September 2013 as datum vir die volgende Duitse algemene verkiesing dien as sein aan die ingewydes dat die tyd daarvoor uiteindelik gekom het.

Een van die ‘astrologiese aanpassings’ wat belangrik is vir ons doel hier, was dat die datum van 22 September, of dan liewers die astronomiese gebeure wat jaarliks op hierdie datum plaasvind, op so ‘n manier aan die mensdom verduidelik is dat dit ‘n sekere dieper ‘Marduk-betekenis’ in die agtergrond kon laat deurkom. Die Amerikaanse politieke wetenskap sou hiervan gesê het dat Marduk se verkiesingsbestuurders ‘n sekere ‘spin’ daarop geplaas het om hom by die stembus te kan bevoordeel.

Maar om terug te kom tot die dieper simboliese betekenis van 22 September, moet ons verstaan dat dit juis gekies is om ‘n sekere okkultiese betekenis te beklemtoon. Die sterrekundige agtergrond hier is dat die son op hierdie datum in 2013 op sy pad na die suide oor die ewenaar sal beweeg, en dat dag en nag dan ewe lank sal wees. Dit staan in die astronomiese wetenskap bekend as die ‘noordelike halfrond se herfs-ewening’ en daar is niks vreemd hieraan vir ons gewone mense nie, want dit is ‘n bekende wetenskaplike feit.

Ek het egter ‘n bietjie in die okkultiese wêreld gaan grawe, en het op ‘n [redelik] algemeen geldende beskrywing van die dieper betekenis agter hierdie datum afgekom. Maar voor ons daarby kan kom moet ons eers die begrip ‘Kersfees’ van nader beskou, want die dieper betekenis van 22 September verwys baie direk na hierdie dag. Sonder dit sal die dieper esoteriese betekenis van 22 September 2013 heeltemal verlore gaan.

En al wat ek maar hiervan kan sê is: Ag, as ons mense maar net dieper wou kyk as die liggies wat so mooi op die groen kersboom flikker op 25 Desember elke jaar! Hulle gaan aan-en-af, aan-en-af, en ons Christene lei ‘n lewe van eindelose val-en-opstaan, val-en-opstaan … val-en-bly-lê, as gevolg daarvan! En hulle wil nie eers weet wat dit alles beteken nie!

Wat beteken 25 Desember?
Ons moet eerstens verstaan dat die son as ‘n reël op sy vêrste punt [vir die mense in die noordelike halfrond] in die suide gaan draai tussen die datums van 22/23 tot 25 Desember elke jaar. Dit is dan somer vir ons hier in die suide, maar in die noordelike halfrond is dit in die middel van hul winter met sy sneeu en ys. Dit lyk vir ons of die son vir ‘n tydperk van drie dae stilstaan voordat dit uiteindelik begin terugbeweeg na die noorde om weer warmte daar te bring en die nuwe groeiseisoen in Meimaand te laat herleef. Die Babiloniërs het ook hierdie sterrekundige beeld op so ‘n wyse vergeestelik om te kon sê [as deel van ‘n baie lang storie] dat dit na Marduk verwys wat op 25 Desember uit die dood terugkom om ‘lewe’ aan sy volgelinge te kom gee.

Hierdie verhaaltjie begin by ‘n karakter wat ook in ons Bybel voorkom, naamlik Nimrod. Die Bybel sê van hom dat hy ‘n groot en magtige jagter voor die Here was, en ook dat hy ‘n klomp stede in die land Babilon gaan bou het. Die geskiedenis gee darem meer detail en toon aan dat hy ‘n Neger slawekoning in diens van Marduk, die god van Babilon was. Hy het egter ‘n baie vreemde en bisarre huwelikslewe gehad, want hy was met sy eie moeder getroud gewees. Haar naam was Semiramis; en sy was die eerste bekende hoëpriesteres van die Mardukkultus in Babilon gewees. Sy het óók onder die mense bekend gestaan as die hemelkoningin, en die Bybel verwys dan ook na haar as die hemelkoningin in Jeremia 7:18 en ook Jeremia 44:19.

Nou, die legendes sê dat Nimrod dood is in ‘n ongeluk, of dalk selfs vermoor is, en dat Semiramis daarna van hom gesê het dat hy as Baäl [/Marduk] in die hemele gaan woon het. Sy het later swanger geword, maar het dit toegeskryf aan ‘n bonatuurlike bevrugting wat deur Nimrod as die god Baäl [die Son/Marduk] uitgevoer is. Ek dink dit is baie belangrik om hier te verstaan dat sy as hoëpriesteres in werklikheid ook die god Marduk se ‘privaat tempelprostituut’ was. Ons kan dus in simboliese terme na haar seun by hom verwys as ‘n halfgod-halfmens wese. Dit is in elk geval die oorsprong van vandag se sogenaamde adellike en koninklike bloedlyne.

Maar so het sy die seuntjie wat gebore is Tammus genoem, want, het sy gesê: hy is ‘n reïnkarnasie van Nimrod [Baäl/die Son/Marduk]. Semiramis het as hoëpriesteres van hierdie kultus opdrag gegee dat die geboorte van Tammus elke jaar op 25 Desember gevier moet word omdat hy in werklikheid ‘n reïnkarnasie van die Baälgod Nimrod was …. wat simbolies elke jaar na drie dae saam met die son terugkom om later in die jaar in die vorm van die lente lewe aan die wêreld deur sy seun Tammus te kom gee. Hierdie beskrywing het meegebring dat Tammus ook in die mitologie met die lente geassosieer word, want dit kom natuurlik ook elke jaar ‘terug’.

Die verskuilde idee agter dit is natuurlik dat Nimrod/Baäl/Marduk vir altyd oor die wêreld sal heers deur die seun Tammus [Antichris in ons begrip]. Dit word weerspieël deur die feit dat die lente [Tammus] elke jaar getrou terugkom om lewe en groei te kom gee nadat die saadkorrels doodgegaan het in die grond. En ja, dit is inderdaad so dat die lente oor die natuur heers, want die lente bring telkens nuwe groei na vore. Die Mardukkultus het hierdie waarheid maar net op só ‘n manier vergeestelik dat dit simbolies ook op die antieke mens en sy gode van toepassing geword het. Dit is ‘n eindelose sirkel wat nooit einde sal kry nie, en so sal Marduk volgend die kultus simbolies vir altyd oor die wêreld heers deur die persoon van sy halfgod-halfmens seun Tammus! En hy is so omdat sy vader volgens hierdie legendes ‘n god was en sy moeder ‘n gewone mens!

Die Roomse kerk het hierdie begrip so ‘n bietjie aangepas vir gebruik in Europa, en wel om as geboortedag vir Jesus te kan dien. Dit was natuurlik ‘n bonus vir hulle om sommer ook die Semiramis-idee onder die dekmantel van moeder Maria-idee in die weste te kon insmokkel.

Die gnostiese Christene van destyds is deur die beter georganiseerde Roomse kerk gedwing om hierdie drogredenasies as waarheid te aanvaar, en dié wat teëgestribbel het is net eenvoudig in die naam van [die Roomse] Jesus lewendig verbrand. Onthou hier dat die Roomse kerk die volle staatsgesag agter hulle gehad het, want dit was ook die amptelike staatskerk van Rome gewees! Ons kan nie hier na die gnostiese Christene óók kyk nie, maar hul geloofsbelydenis het heeltemal van ons s’n verskil. Die punt is egter dat hulle in elk geval in alle opsigte ook lynreg met die Roomse kerk gebots het, en die inkwisisies is juis daarom spesiaal ingestel om hulle uit te snuffel en uit te delg. Die Roomse kerk het nog nooit teenstand kon duld nie, want dit het elke keer hul valsheid uitgewys, en die gnostisisme het die Roomse kerk juis as die vals kerk gebrandmerk omdat hulle baie goed geweet het van die versteekte konneksie tussen die kerk en die Satansritueel van Babilon.

Hierdie grootskaalse vervolging het reeds in sowat 300nC begin en dit het by ‘n paar geleenthede in die geskiedenis geweldig hoog opgevlam, naamlik in 700nC [teen die Bogomils], toe weer in 1200 tot ongeveer 1250 [teen die Kathare], en toe weer in 1300 tot ongeveer 1330 [?] teen die Tempeliers. Die Roomse kerk kon die gnostisisme egter nooit volledig uitroei nie, en dit bestaan vandag nog as onder andere [blykbaar] ‘n versteekte onderdeel van die Vrymesselary. Ek kan nie sê hoe die ontstaan en die opkoms van die Protestantisme regtig hieraan koppel nie, maar ons is minstens nog openlik aan die gang. Ons het ons probleme met Rome gehad, soos byvoorbeeld die Tagtigjarige oorlog tussen Nederland en Spanje en die Dertigjarige oorlog in Sentraal-Europa, maar dan ook die Roomse moordaanslae teen die Hugenote en die Waldense. Hierdie laaste groep is in 1655 heeltemal uitgewis toe die Pous die Alpe laat fynkam het vir hulle.

Ek en my vrou moes al baie beledigings en afjakke sluk hieroor, maar as ons mense maar net wil besef dat ‘Kersfees’ in werklikheid die simboliese geboorte van die Antichris vier kan hulle hierdie Satansfees dalk uit hul lewens gooi en geestelik begin herlewe!

Soos dit is het ons in elk geval geen Bybelse opdrag om Jesus se geboorte te vier nie! Hoe kan ons dan nog ons lieflike Jesus, die Koning van alle konings, se geboorte wil vier aan die hand van ‘n uit-en-uit Satansritueel? As dit die onderliggende kwaliteit van mense se geloofsbelydenis weerspieël is dit geen wonder dat Hy van sommige van sy ‘volgelinge’ in Lukas 13:23-27 gesê het: ‘…Ek ken julle nie….Gaan weg van My…’

Dit is miskien net my mening hierdie, maar ek dink hierdie willekeurige vermenging van sataniese gebruike en rituele met Christene se geloofsbelydenis in Jesus sal ‘n belangrike rede vorm vir baie van hulle se uiteindelike verwerping, want omdat dit willekeurig en doelgerig gedoen word is dit iets heel anders as ‘normale sonde’. Daar is ‘n grys area in die mens se bestaan waarin sonde plaasvind, en dit is juis in hierdie area waar Jesus se genade werksaam is, maar ek kan nie dink dat doelbewuste satansaanbidding ooit deel van hierdie grys area en ‘normale sonde’ kán wees nie.

In elk geval: ‘….The autumn equinox is a time of death, [because] as just as in nature at this time of year the seed must die before it can grow, so must the subconscious and the egos die to make way for the birth of the Christ within, celebrated at the winter solstice….
http://belsebuub.com/articles/the-spiritual-meaning-of-the-autumn-equinox

Dit klink baie mooi, en so aan, maar ons moet net hier in gedagte hou dat die ‘Christ within’ waarvan hulle hier praat ‘n New Age begrip is en dat dit in werklikheid na die duiwel verwys. Daar is sekere charismatiese Christengroepe wat óók hierdie begrip gebruik, maar die webblad waar ek die verwysing gekry het skakel baie beslis nie by hulle in nie.

Die datum wat hulle vir die verkiesing in Roomse Duitsland gekies het bevestig dus op hierdie verskuilde manier dat hulle inderdaad weet en verstaan dat dit ‘n definitiewe esoteriese aanwyser is dat die Antichris op pad is. Hulle kon egter om klaarblyklike redes nie die Antichris se eintlike geboortedag op 25 Desember gebruik vir die verkiesing nie, en hulle het toe maar op die volgende mees logiese en aanvaarbare datum daarvoor besluit. Hulle wys hiermee duidelik dat hulle vas glo dat hul heer en meester, Marduk, die god van Babilon, die Koning van die wêreld behoort te wees, en dat sy seun Tammus dit vir hom sal [kom] oorwin en bevestig.

Maar kom ons wag maar rustig en kyk wat 24 September 2013 uiteindelik in sy volheid vir ons sal bring, want Koning Jesus het natuurlik die finale sê in enigiets wat hierdie datum mag oplewer. Ons, wat ‘ingewydes’ in eie reg in Sy diens is weet tog dat Hy, en Hy alleen, die reeds aangestelde Koning van hierdie wêreld is! Die ongelowiges hoef dit seker nie te aanvaar nie, maar ons lees dan ook baie bepaald hiervan in Daniël 7:14.

Soos dit is toon die visioenêre verhaal aan dat Duitsland, wat tans as die vlieg in die salf gesien kan word, ‘n geestelike verandering en verdieping sal ondergaan tydens die oorlog wat kom. Dit sal in vier opeenvolgende fases plaasvind, en die eerste een hiervan sal tot volle wasdom begin kom met die verkiesing op 22 September 2013. Die kleur wat hierdie Neo-Nazi regering aandui, soos ek hierbo uitgewys het, is wit-skimmel.

Die verhaal toon egter aan dat die vêrregse regse regering waarmee Duitsland begin baie vroeg in die oorlog deur die Britte vernietig sal word. Die Engelse magte trek deur Berlyn na Pole se kant toe in die simbool van ‘n vierkantige geel wiel wat die Duitse Parlementshuis in ‘een plat affêre’ verander. Ons weet nie wat van die Duitse leier word nie, maar as hy ook die Antichris is sal hy wel oorleef. Ek ‘voel’ dat dit hier in elk geval nog te vroeg vir hom is om van die toneel te kan verdwyn. Gaan hy dalk uitwyk Pérgamus toe, daar waar Op. 2:13 sê die troon van die Satan sal wees?

Die regeringsfunksie word dan oorgeneem deur ‘n man wat ‘n donkerblou pak klere met ‘n wit boordjie aan het. Dit is die kleredrag van ‘n generaal, maar die kleur van sy klere dui aan dat daar meer van die bekende Duitse nasionalisme in sy regering begin deurskemer. Die wit boordjie dui ook daarop dat hy geestelik meer positief as sy onmiddellike voorganger sal wees, en soos dit is vra hy blykbaar baie gou vir vrede by die VVO. Alles wat ek kon uitsorteer dui daarop dat Genl. De la Rey die visioenêre tipe vir hierdie man was. Hy word egter sélf deur Britse bomwerpers in sy kar doodgeskiet, net soos De la Rey, terwyl hy op pad is na ‘n vredesberaad by die VVO se HK. Die simbool waarmee hy geassosieer word is donkerblou skimmelperde. Die kleur van die tent op sy kar is blou met wit rose op, wat dus dieselfde as donkerblou skimmel is.

Duitsland se kleur verander op hierdie punt weer, en hierdie keer is dit ‘n suiwer blou. Die wit rose het nou van die tent af verdwyn, en dit verander dus nou in ‘n blou een. Dit is natuurlik die kleur wat na Duitsland se ware nasionalisme verwys.

Maar hierdie kleur verander kort hierna wéér ‘n keer as ‘n klompie Boeresoldate in Duitsland aankom om hulle tydens ‘n blootgestelde oomblik by te staan. Die geestelike invloed wat van hul leier uitgaan bring egter mee dat die Duitsers wit klere aantrek, nét soos die oorblyfsel van die Boervolk hier by ons op daardie stadium van die verhaal. Ons sien in hierdie verband dat die Duitse reserwemag, wat na Lüderitzbaai vertrek om ons te kom help, verander het in tienjarige kinders met blou oë, en dat hulle nou in wit aangetrek is. Die oorblywende ‘goeie’ Britse soldate in Europa verander self ook van geel na wit springbokke [ook van geel na wit mielies toe]. Wit is natuurlik God Almagtig se kleur in die visioene.

Maar nou ja, soos ek gesê het, Koning Jesus het natuurlik die finale sê in enigiets wat hierdie datum mag oplewer….

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: