Slaan oor na inhoud

ART 069: 2013-08-10 Ontspan nou maar, die Nag Van Die Lang Messe is amptelik afgestel!

2013/12/30

http://www.sienervanrensburg.co.za
F.H. Pretorius,
Garsfontein.
10 Augustus 2013.

‘n Ou vriend het onlangs ‘n artikel aan my gestuur en my kommentaar daarop gevra. Dit het blykbaar onlangs op Vaandel Uitgewers se webblad verskyn, en die titel daarvan is: Die Dier uit die See.

Ek wil begin deur te sê ek aanvaar dat die heer A.S.Snyman die skrywer van hierdie interessante artikel is, want dit is per slot van sake sy webblad. Enigiets wat daar gesê word sal dus óf van hom kom, óf minstens sy goedkeuring moet wegdra. Maar as ek dan sê dat hierdie ‘n interessante artikel is gaan dit nie soseer oor die duidelike anti-Mandela en anti-swart trant daarvan nie, want ‘n mens het al geleer om niks meer as nét dit te verwag nie.

Maar dit is nie waaroor ek kommentaar wil lewer nie, want ek het onmiddellik iets anders, iets meer belangrik in die artikel raakgesien. Dit was duidelik dat die heeltemal oordrewe ‘rassistiese’ strekking van die artikel eerder daarop gemik was om oppervlakkige ‘geraas’ te skep om iets heel anders te probeer wegsteek. Hierdie ‘iets anders’ raak die sogenaamde Nag Van Die Lang Messe baie direk, en daarom wil ek eers vir ‘n wyle by die geskiedenis hiervan stilstaan, en dan baie bepaald soos dit my bydrae tot die debat geraak het.

Ek is nie ‘n mens wat oor myself loop en spog nie, maar ek is baie tevrede daarmee dat dit juis ek was wat uiteindelik ‘amptelik’ bewys het dat hierdie NVDLM niks meer as ‘n valse storietjie was nie. Kyk, dit is nie net mense soos AWG Raath en wyle tant Nellie van Zyl wat hierdie storie as nonsens verwerp nie. Ek dit saam met hulle ook reeds in 2004 verwerp as ‘n ‘valsheid en ‘n vieslike stuk bedrog’. Die persoon wat hierdie artikel vir my gestuur het is ‘n ou vriend en ek dink nogal hy weet iets van die gif wat hierna van die militante regse kant oor my uitgespoeg is! Maar was dit werklik ‘regses’ of was dit dalk eerder agente wat hulself as regs voordoen om relatief onskuldige mense in allerhande lelike hofsake in te sleep? Ek glo nogal dat laasgenoemde eerder waar was, en nog steeds is!

Ek het egter nie nét in my eerste boek kapsie gemaak teen hierdie storie nie, maar ook in artikels wat ek aanvanklik as Oupa Baard op Boerevryheid.co.za gepubliseer het. Dit is baie gou opgevolg met ander artikels op ander webblaaie, asook my eie webblad, maar dan ook in dosyne briewe en letterlik honderde, indien nie duisende privaat gesprekke oor die jare sedertdien.

Die beginpunt hiervan gaan terug na 2004 toe Snyman die storie oor die NVDLM oorspronklik aan Johanna Brandt toegeskryf het, toe later onverwags aan Siener, en einde ten laaste wéér aan Johannah Brandt. Dit is mos al klaar genoeg rede om ernstig te begin twyfel aan die egtheid van hierdie storie, dan nie? Ek was die eerste persoon, en vir ‘n baie lang tyd die énigste, wat met [onder andere] hierdie wekroep op die internet teen hierdie storie opgetree het. Maar so het ek sy napraters onmiddellik op Boerevryheid.co.za aangevat toe hy dit in 2004-2005 na Siener verskuif het. My herhalende vraag was: Gee vir ons die visioen waarin Siener die NVDLM beskryf het. Hulle kon dit vir baie lank nie doen nie, en het baie kleigetrap hieroor, want die visioen het gewoon nie bestaan nie! Snyman het dit maar eers later as ‘n ‘formele visioen’ aangebied [lees as: gefabriseer!] nadat die druk om bewyse té groot begin word het en hy die storie teruggeskuif het na Johanna Brandt toe.

Daar is veral vier dinge wat hy nie in ag geneem het nie, óf homself in oorskat het:

(1) Siener het regtig nooit oor enige van die dinge gepraat wat Snyman so gemaklik en oordadiglik aan hom toeskryf nie. Dit sluit die jongste drogbeelde in wat hy in die artikel onder bespreking as die ‘nuwe waarheid‘ aan sy lesers aanbied. [my uitdrukking en beklemtoning]

(2) Die skrywer A.W.G Raath het al die aangetekende visioene wat hy en mev. Nellie van Zyl na baie deeglike navorsing kon opspoor gepubliseer, en Snyman se ritse en ritse ‘voorheen onbekende’ visioene vorm beslis nie deel daarvan nie.

(3) Siener se visioene vertoon sekere konstante tegniese voorkomste, en ons vind baie min daarvan in Snyman se eie waarhede daaroor. Die een waarmee hy uiteindelik vorendag gekom het oor die sogenaamde NVDLM is duidelik ‘n gefabriseerde een, en wel om drie baie basiese tegniese redes.

Die simbole in enige visioen verwys eerstens áltyd, en dan sonder énige uitsondering na buite na ander visioene, en/of dit ‘ontvang’ inligting van buite, maar dit gebeur nie hier nie, want die simboliek staan los van die res.

Die tweede rede is dat elke visioen minstens eenmaal in ‘n ander vorm gedupliseer word. Die visioenêre verhaal is op die [profetiese] dele van die Bybel afgestem, en in die Bybel is dit ‘n algemeen geldende beginsel dat Skrif altyd, maar altyd deur ander Skrif ondersteun en bewys word. Hierdie visioen staan vreemd genoeg alleen.

Die derde tegniese rede lê daarin, en dit is vanuit ‘n praktiese oogpunt gesien dalk belangriker as enigiets anders, dat hierdie visioen nêrens op enige wyse in die gang van die verhaal inpas nie. Dit sluit selfs daardie dele van die verhaal in wat Siener persoonlik aan betroubare mense oorgedra en selfs uitdruklik laat boekstaaf het. Ek het op ander plekke uitvoerig hieroor geskryf en my motivering hiervoor op rekord gestel, maar die swartmense rondom ons speel byvoorbeeld geen aantoonbare rol in die verhaal nie. En tog hamer Snyman onophoudelik, en dan nogal baie bloeddorstig en wreedaardig op die  militantheid van die swartes en die moorddadige rol wat hulle volgens hom sal speel! [Ek het die moontlike redes hiervoor ook reeds elders behandel, maar die idee daarmee is duidelik om enersyds aggressie by die regse groep te skep en andersins om weerstand teen die visoene deur vrees en angs by die meer gematigde groep op te wek.]

(4) Die blote feit dat Snyman aanvanklik erg sokker gespeel het met hierdie visioen sê mos reeds dat hier ernstige bybedoelinge betrokke is by die saak. Ek meen, eers het Johannah Brandt dit gesê, toe Siener, en toe die aandrang op bewyse té groot word verskuif hy dit eenvoudig terug na Johannah Brandt en fabriseer hy sommer ‘n ‘stawende visioen’ ook! Watter weergawe van die bron van die visioen moet ons dan glo?

Nou, alles wat ek hierbo sê kan miskien nog deur ‘n simpatieke siel afgemaak word as ‘kwaadwillige stories’ teen Snyman. Dit kan dalk selfs vir hom werk ook, want niemand daarbuite weet werklik genoeg van die visioene om te kán sê wat die verskil is nie. Sy napraters gaan ons in elk geval heeltemal doodskreeu in die proses om te keer dat dit gebeur. Daar is egter ‘n verdere toets wat almal wel sal kan verstaan én tevrede stel, selfs al kan hulle nie eers behoorlik lees of skryf nie!

Ek het uiteindelik gehoor dat Brandt hierdie ‘vyfde visioen’ in ‘n boek gepubliseer het wat in 1921 of dalk 1922 in Johannesburg uitgegee is. Ek sou baie graag wil sien, ás dit werklik bestaan, dat hierdie oorspronklike boek aan die publiek vertoon EN onder behoorlike en betroubare toesig in ‘n laboratorium getoets word om die korrekte ouderdom daarvan te laat verifieer. En let wel, ek praat van die oorspronklike en nie van ‘n fotostaat nie, want dit is nie goed genoeg nie, veral as dit nié ook behoorlik gewaarmerk is nie. As dit gewaarmerk is sal dit in elk geval redelik onlangs moes gewees het, wat natuurlik beteken dat die oorspronklike nog moet bestaan. [En vir watter rede sou dit in elk geval destyds OF onlangs gewaarmerk gewees het? Sekerlik sou die eienaar van die boek nie die hele boek laat waarmerk het nét om Snyman van ‘n afskrif daarvan te kon voorsien nie?] Ek kan in elk geval nie dink dat die eienaar van die boek Snyman nou sonder enige grondige rede so erg in die rug sal steek dat hy nie eers die boek vir ons sal wil wys nie!

So ‘n toets sal nie die boek in enige opsig beskadig nie, en enige fisiese monsters wat vir toetsing benodig word kan byvoorbeeld geneem word uit stukkies papier wat fraiings oor die jare gemaak het, of andersins ‘los’ geskeur het. Daar is tien teen een ook ander nie-destruktiewe metodes om ouderdom te bepaal wat so ‘n laboratorium op die boek kan toepas.

Maar hierdie ondersoek sal op ‘n heeltemal deursigtige wyse in die openbaar gedoen moet word. Ons kan byvoorbeeld die chemiese ‘inhoud’ van die papier toets, want die vervaardigingsprosesse van papier het heeltemal verander van daardie tyd af. Sovêr ek weet was daar op daardie stadium in elk geval nog nie fabrieke wat papier plaaslik in Suid-Afrika vervaardig het nie, en papier sou dus van buite ingevoer gewees het. Die bekende SAPPI papiervervaardigers was die eerste van sy soort in Suid-Afrika en is natuurlik eers in 1936 gestig.

Ons kan ook met ‘n skerp oog kyk na die toestand van die papier, want papier verkleur om verskillende redes, maar dan nog steeds op sekere maniere met verloop van tyd. Ons kan byvoorbeeld aanvaar dat die chemikalieë wat in moderne vervaardigingsprosesse gebruik word sal veroorsaak dat papier anders verouder en vergeel as die papier wat in die vroeë 1920’s gebruik is. Die digtheid van die papier sal ook verskil omdat die meganiese rollers wat gebruik word verander het om aan te pas by die verpulpte produk waaruit die papierblaaie deesdae gerol word. Ek is ‘n leek op hierdie gebied, maar ek kan nogal dink dat die moderne chemikalieë juis bygevoeg word om die bindingsproses by papiervorming aan te help om vinniger in die aanvraag na papier te kan voorsien. Alles is deesdae mos ingestel op maksimum produksie om op koste te bespaar.

Ons kan verder ook ondersoek instel na die lettertipe, lettervorm, en ook die manier waarop die boek gedruk is, want daar sal wel ‘n verskil wees tussen die drukperse van die 1920’s en byvoorbeeld die meer moderne drukkers. Hulle het destyds loodgietsels gebruik om letters vir drukperse te vervaardig.  Hierdie proses vind vandag heeltemal elektronies plaas deur laserstrale en ander afbeeldingstegnieke te gebruik.

Ons kan ook kyk na die materiaal wat gebruik is om die buiteblad van te maak, die manier waarop dit gebind is, en dan veral die soort gom wat gebruik is om boekblok en buiteblad aanmekaar te heg. Ek weet van mense wat spesialiste op hierdie gebied is en hulle sal baie gou kan sê of hierdie beweerde boek van Johannah Brandt eg is of nie.

Ons moes eintlik al lankal hierop begin aandring het, en ek doen dit dan ook nou amptelik: Kom mnr. Snyman, haal hierdie boek uit as dit wel bestaan en wys én bewys asseblief sodat ons almal kan glo! Ek het ‘n blinde vriend wat altyd sê: Sien is glo, maar voel is wragtig! Stel dan die boek beskikbaar sodat ons dit behoorlik in ‘n laboratorium kan ‘bevoel’. Die boek kan tog seker nie só diep gebêre wees dat dit nie binne ‘n dag of twee beskikbaar kan wees nie, of hoe? Of sal ‘n week dalk beter pas? Langer as dit sal om bepaalde redes ongelukkig nie werk nie, want die boek behoort tog onmiddellik beskikbaar te wees, dan nie?

Maar kom ons keer nou eers terug na die artikel as sulks.

Die artikel wat ek ontvang het bestaan eintlik uit twee dele wat teen die einde daarvan deur ‘n baie interessante koersverandering aanmekaar gelas word. Die skrywer gebruik die grootste deel van die werkstuk om gal te braak teen die swart groep in die algemeen. Hy passeer natuurlik ook sy normale verbuigings en versnipperings van Siener se visioene om sy argument te kan pas. En ja, een van die maniere waarop hy dit doen is nogal om uit sy eie boeke aan te haal asof dit ‘n feit soos ‘n koei is!

In die bankwese het hierdie manier van doen vroeër jare, voordat die rekenaar interaksie tussen banke ‘onmiddellik’ gemaak het, bekend gestaan as ‘kite flying’. Dit het behels dat ‘n kliënt ‘n tjek op sy rekening by Bank A inbetaal het wat as ‘borg’ moes dien sodat hy ‘n tjek teen dit kan uitskryf. Die probleem was dat die tjek wat hy by Bank A inbetaal altyd teen sy ander rekening by Bank B uitgeskryf is. Die Indiërs het dit veral gedoen in ‘n poging om voorraad vir hul winkels aan te koop, en dit het altyd op ‘n Donderdag of Vrydag plaasgevind om ‘n sekere tydgaping te skep. Hul hoop was daarop gevestig dat hulle genoeg omset vinnig genoeg oor ‘n naweek sal kan genereer om die skuld betyds by albei banke te kan aflos. Snyman doen dit natuurlik om ‘n sekere ‘verwysende legitimiteit’ vir sy duimsuig stories te skep en te vestig.

Maar nietemin, alles in hierdie stuk oor die ‘Dier uit die See‘ is groot lawaai en rassisties opruiend, want dit is bedoel om goed te val op die vreesvervulde regse oor, maar ek wonder of my vriend agtergekom het dat die gewone oordadige klem op die Nag Van Die Lang Messe omtrent heeltemal verdwyn het in hierdie artikel?

Die laaste deel van die artikel maak my wonder of al hierdie toetse en argumente werklik nog nodig sal wees. Ek sien hier dat die aandag einde ten laaste skielik en onmiddellik verskuif na ‘n gesprek op die webblad wat skynbaar oor Bybelstudie handel. En dan lees ons skielik iets heel anders as die gewone rasseretoriek, want dit wat daar staan weerspreek die eerste deel van die artikel geheel en al. Dit weerspreek, om die waarheid te sê, absoluut alles waarvoor Snyman bekend geraak het en waarop sy poging as skrywer gegrond is. Ons kom in die laaste deel van die artikel skielik by ‘n punt waar die NVDLM heeltemal onverwags vervang word deur iets heeltemal anders, en dit is die bonatuurlike permanente Goddelike verwydering van die swart bedreiging teen ons!

Wat dus hier gebeur, in die eerste plek, is dat hy baie duidelik besig is om voorbrand te maak dat daar NIE meer ‘n NVDLM gaan wees NIE!

Ek glo dit gaan baie mense nogal makliker laat slaap, want dit is niks anders as ‘n ‘amptelike kennisgewing’ dat die NVDLM nou ‘afgestel’ is nie!

Hy verskuif dus so stilweg sy baie bekende posisie van ‘n definitiewe komende massamoord op die blanke groep na die ‘nuwe waarheid’ dat die swartes mekaar gaan uitmoor vóór hulle teen ons kan optree, en hy steek dit weg agter ‘n groot verbale storm teen Mandela en die swart groep. Sy hele rassistiese betoog in die eerste deel loop egter onverwags oor na ‘n spikkel-splinternuwe ‘voorheen onbekende’ visioen wat handel oor ‘n geweer en ‘n swart vinger op die sneller wat op ons wil skiet, MAAR dan kom hierdie wonderlike hand skielik uit die hemel en klap die loop weg!! En dan roei hulle mekaar uit …. en dan was daar in werklikheid nooit ‘n swart gevaar gewees nie, …. presies soos ek al van 2004 af sê! Nou, is dit nie sommer baie interessant nie, hmmmmm?

Maar die geweer waarvan hy praat verwys in werklikheid ook na iets heel anders, en hy verbuig dit eenvoudig soos gewoonlik om sy storie te pas. Die visioen waarin hierdie geweer verskyn sê eintlik dit word ‘vêr uit die Ooste’ (Indië) op die Boervolk gerig, en daar is geen verwysing in die visioene [en/of wat Siener gesê het], na ‘n swart vinger op die sneller en ‘n Hand wat so ‘n geweerloop wegklap nie.

Wat ek ook onmiddellik besef het is dat hierdie ‘mekaar totaal en al uitroei tot daar nie een oorbly nie’ in elk geval prakties nét so onhaalbaar is as wat dit vir die militante swartes sou wees om elke blanke huishouding in ‘n sogenaamde ‘nag van haat’ met kapmesse te kon aanval en uit te wis. So iets is vanuit ‘n praktiese logistieke oogpunt gesien net eenvoudig nie moontlik nie. Hulle kan nog miskien, báie groot miskien, een of twee sulke aanvalle loods op individuele geteikende woonbuurte, maar dit gaan baie gou in ‘n bloedbad vir hulle eindig. Almal verwag dit en daarom kan ‘n mens aanvaar dat groot, groot klompe van sulke aanvallers doodgeskiet sal word tydens so ‘n poging. Ek meen, nie almal van ons is bang vir hulle nie, weet u? Maar hulle weet dit óók, en omdat hulle weet wat daaruit sál voortvloei sal hulle dit nie sommer waag nie! Hulle sal in elk geval eers die verskille tussen hulle uit die weg wil ruim, en dit is net daarin wat ons uitkoms sal lê!

En ja, so terloops, Siener het rêrig nêrens na glaskiste en smeltende ysberge verwys nie, en hy het beslis ook nooit van iets soos ‘n ‘moderne’ Bloedrivier gepraat nie….. Dit is óók weer ‘n nuwe groot lieg hierdie, maar dit is hoe suggestiewe saadjies geplant word. As jy wéér hoor het dit natuurlik, soos in die geval van byvoorbeeld die ysberge ‘n onomstootbare feit geword. En ja, die kapmesse sal seker nou minstens vir ‘n ruk in die kas gebêre word, [want dit is nou effektief uit die storielyn uitgeskryf], maar ek verwag dat hierdie jongste liegstorie van ‘n ‘moderne Bloedrivier’ oor ‘n maand of twee óók as ‘n voldonge en onbetwisbare feit in regse kringe aanvaar sal word!

Is hierdie, in die tweede plek, dus ook voorbrand vir die ’totale’ biologiese aanslag wat ek verwag die Illuminati’s teen die swart groep gaan maak? Want dit is die enigste seker manier waarop ‘n groep, en in hierdie geval ‘n ras, totaal en al uitgeroei kan word totdat daar ‘nie een oorbly nie’!

Dit pas in elk geval in by wat ons weet hul verklaarde oogmerke is met die Derde Wêreld, die sogenaamde ‘modderrasse’, en dit is die totale uitdelging van hierdie volkere en nasies. En dit is juis ook iets waarna ek al in ‘n paar artikels verwys het. Ek het selfs twee of drie artikels geplaas wat aantoon waarom so ‘n biologiese agent vir ‘n virale aanslag waarskynlik aan iets soos varkgriep gekoppel sal word. Dit wat ek oor hierdie verwagte moordaanslag op die swart groep gesê het is gebaseer op die visioenêre ‘vooraf-inligting’ wat tot ons beskikking is, en dit kan daarom nog as ‘spekulasie’ afgemaak word. Ek het dan ook in ‘n onlangse artikel gesê dat hierdie omtrent die enigste aspek van die aanloop tot die visioenêre verhaal is wat vir my ‘nog so ‘n bietjie in die lug hang’. Hierdie is egter nie die eerste ‘teken’ wat ek terug ontvang dat ek dalk reg kan wees in my aannames nie. Wat kan die koppeling tussen Snyman en hierdie mense wees; indien daar wel een is?

Die belangrikste vraag wat uit hierdie artikel voortspruit is egter waarom Snyman hierdie jongste jakkalsdraai met soveel groot vertoon gooi.

Die harde werklikheid wat hom konfronteer is dat Mandela se naderende dood besig is om ‘n al hoe groter wordende verleentheid én ‘n probleem vir die legitimiteit van sy storie te word!

U sien, wat hierdie mense se donker doelwitte vir die opregte Christusgelowige Boervolk betref is Mandela se afsterwe baie voorwaardelik van aard, want daar moét saam met dit ook ‘n baie sterk revolusionêre klimaat teen die blankes teenwoordig wees om Snyman se stories enigsins waar te kán maak ….. en op hierdie stadium is daar net eenvoudig nie so ‘n gefokusde swart gevoel teen ons teenwoordig nie.

Die militante swart fokuspunt téén ons het reeds teen 2007 begin verander en weggeswaai na interne swart faksie verskille en het oor tyd in al hoe ernstiger wordende binnegevegte begin ontwikkel. Die onlangse bloederige gebeure by Marikana is maar net een van die meer prominente voorbeelde hiervan. En dit het ook maar net sigbaar geword omdat iemand ‘n skelm video opname daarvan gemaak het en dit oopgegooi het vir die wêreld om te sien. As dit nie hiervoor was nie sou daar geen haan daaroor gekraai het nie en sou dit hoogstens afgemaak gewees het as kwaadwillige stories om die regering in die verleentheid te stel. Dit maak ‘n mens wonder wat regtig gebeur daar waar ons nie kan sien nie. Hierdie probleme kan egter nie anders as om uiteindelik ‘algemeen’ oor te kook en in ‘n swart op swart revolusie uit te loop nie. En dan gaan Siener se groot boom skielik begin pluiens, en dan verander alles rondom ons …. en dit gaan baie onverwags en vinnig gebeur! Ons sit werklik op ‘n kruitvat, maar dit is nie een wat die blanke as ‘n groep op hierdie stadium direk bedreig nie. Maar die dag as die verkeerde militante swart leier die lont in die hande kan kry gaan daar wel ‘n verwoestende inploffing in die swart gemeenskap plaasvind! En dan sal hulle ondergaan vóórdat hulle ons kan begin bykom.

Die mense wat die NVDLM gefabriseer het weet dit maar al te goed, en daarom hierdie baie deursigtige en desperate poging om hul onderduimsheid betyds [vir hulle] in ‘n ander rigting te kanaliseer.

Hierdie dinge word by die dag duideliker, en as die leser my ou artikels sal gaan lees, wat my skrywes as Oupa Baard op Boerevryheid.co.za insluit, sal u sien dat ek dit selfs in 2004/5 al geweet het, want ek het toe al in spesifieke terme daaroor geskryf. Ek is destyds uitgelag en selfs beledig hieroor, maar vandag neem ander mense die krediet hiervoor onbeskaamd vir hulself! Maar dit is waarom Snyman hierdie nuwe storie in sy jongste artikel gepubliseer het, want hy moet homself op die een of ander manier betyds loswoel van die persepsies wat hy geskep het oor ‘n massamoord op die blankes. Dit is die enigste manier om nie later enige verantwoordelikheid vir sy duimsuig stories hoef te erken en te aanvaar nie, en om darem nog steeds die eindelose ‘hersienings’ van sy eie waarhede aan die regses te kan verkoop om wins uit hulle te maak.

Hierdie jongste jakkalsdraai is na my mening dus bloot bedoel om betyds ‘n handige agterdeur en ontsnaproete vir homself te skep. Ek dink hy het maar net skielik besef dat Mandela se einde gekom het en nou is hy besig met dringende ‘skadebeheer’ vóór dit gebeur.

Maar, soos ek al so baie gesê het, ek kan maar net hoop en bid dat mense uiteindelik dieper sal begin kyk en sal raaksien wat op hierdie dieper vlak gebeur. Wat vir my egter baie hartseer is, is dat ons volk op veral drie maniere deur hierdie kêrel [en die ander ‘skrywers’ wat moontlik saam met hom onder sy naam skryf] mislei word, en dat elkeen hiervan die moontlikheid inhou dat ‘n groot deel van die Boervolk ernstig benadeel word.

(a) Die eerste is dat die regse mense se sakke leeg geskud word deur op hul emosies te sinspeel en hul vrese vir finansiële gewin uit te buit. ‘n Organisasie soos die Suidlanders het vrede met wat hul arme lede uit hierdie gefabriseerde angsgevoelens spandeer op kampeertoerusting, radio’s, kosvoorraade, handwapens [wat hulle nie weet hoe om te hanteer nie], en ander noodmiddele wat hulle waarskynlik nooit gaan gebruik nie. En ja, ek kry baie navrae hieroor, en ek het in die onlangse verlede selfs baie ernstig by ‘n lid van die Suidlanders, ‘n sekere dame van Pretoria, moes pleit om liewers ‘n sielkundige te gaan sien oor haar verskriklike vrees vir die NVDLM, want ek kan haar nie verder help nie. Sy het my vir ‘n stuk of drie maande lank elke dag vir lang gesprekke gebel, partymaal selfs twee keer per dag, om haar gerus te stel, maar tog het sy elke keer met dieselfde angs en dieselfde vrae teruggekom! Arme mens, sy is magteloos, want sy is deur misleiding en emosionele uitbuiting heeltemal uitgelewer aan angs wat geen bestaansreg het nie! Sy wou al haar huis verkoop en Wes-Kaap toe verhuis om van hierdie ‘komende gevaar’ weg te probeer kom!

Hierdie mense stel oppervlakkig gesien net belang in die ledegeld om ‘n handige salaristjek te kan ontvang, maar eintlik gaan dit baie dieper as dit. Wat die gewone lede van die Suidlanders nie [wil] weet nie, is dat ook hul organisasie deur agente van Nasionale Intelligensie gestig is, en tot vandag toe steeds deur hulle beheer word. Dit was al waar van die oorspronklike moederbeweging waaruit die Suidlanders ontstaan het, die AWB, en dit is vandag nog so. Dit is ook waar van al die ander organisasies wat vanuit die AWB ontstaan het, en natuurlik ook van al die splintergroepies wat sedertdien weer daaruit gebore is. Ons regse groepe is in absolute terme deurtrek van Satansagente wat die Christusgelowige groep wil vernietig, soos in ‘uitmoor’. En hierdie is nie ‘n nuwe verskynsel nie, die voormalige OB was in opdrag van Jan Smuts gestig om op die regse groep te spioeneer en hulle deur hul leier te beheer. Die KP is deur dr. Treurnicht gestig in opdrag van die Broederbond om die krag van die HNP by die stembus te verwater, ensovoorts. Wanneer gaan ons mense begin wakker word vir hierdie dieper bedreiging teen ons? Dit is ‘n bedreiging wat van binne kom en daarom kan dit net van binne gestop en uitgekanselleer word …. en net ons kan dít doen!

(b) Die tweede is dat Snyman se weersinwekkende stories die gematigde groep heeltemal teen die visoene laat draai het en dat ‘n baie groot groep van hulle Siener in totaliteit verwerp. My jongste waarneming is egter dat hierdie situasie stadig maar seker besig is om positief te verander soos wat die situasie rondom ons duideliker begin word. Die mense begin weer vrae te vra, want hulle kom die botsings tussen die werklikheid en hierdie spookstories oor Siener se visioene agter. Hierdie is nie dinge wat ek ooit sal [kan] publiseer nie, want die belangrikste deel daarvan vind tydens die privaat gesprek plaas. Maar weereens, wat Siener betref het ek nog nooit iets anders probeer doen as om net ander mense se wel en weë aan die werkinge van die Gees oor te laat nie. Dit is nie my funksie om te wil oortuig nie en ek stry met niemand oor Siener nie, want dit is die Gees se werk om te oortuig en ek voorsien bloot net die feite. Dit wat ek sien en hoor tydens privaat gesprekke spel egter al hoe meer vir my uit dat die Gees al hoe sterker begin optree om diegene wat aan Hom behoort by die waarheid te bring. En weet u, ek vind in die laaste tyd al hoe meer dat die dinge wat ek in my eenvoud en menslike swakheid probeer oordra bloot ‘n reeds bestaande gevoel binne my gaste versterk en onderstreep. Hulle kom hier aan om iets nuut te hoor of om versterk te word, en dan kry hulle bloot bevestiging van oortuigings wat die Gees in elk geval reeds op ander maniere by hulle wakker gemaak het! En dit is ongelooflik mooi om in hul oë te sien hoe hierdie besef tot hul bewustelike denke deurdring!

(c) Ons volk word deur hierdie wilde en ongegronde skinderstories oor Siener en Johannah Brandt gekondisioneer om te glo dat die swartes ons grootste vyand is. Dit is egter ‘n baie gevaarlike leuen hierdie, want ons werklike vyand bestaan uit verraaiers, die Engelse regering en ‘n klomp Indiërs. En hulle, as militêre vyande, is natuurlik iets heel anders as die groep ongedissiplineerde stropers en verkragters wat Snyman as die ‘groot vyand’ aan ons probeer voorhou. Die kragdadige regse groep gaan hulself as gevolg hiervan in hul bruisende politieke patriotisme vasloop teen ‘n vyand wat hulle nie verwag nie …. en hulle gaan, om dit ietwat sagkens te stel, sterf soos vlieë vir al hul moeite en hul politieke bravade en vertoon!

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: