Slaan oor na inhoud

Art 071: 2013-09-18 Wanneer begin Siener se oorlog? Hoe lyk die volgende 7 jaar?

2013/12/30

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel sal bes moontlik die laaste een wees wat oor my vreemde droom van 26 Februarie 2012 handel. Ek het op hierdie stadium in diepte gekyk na die droom se verskillende onderstrominge en koppelinge, en wel in artikels 066, 068, 069 en 072. Daar is verder ook ‘n sydelingse verwysing na die droom in artikel 067.

Ek kan maar net hoop dat hierdie artikels interessant kan wees en iets vir die leser sal beteken, want ek kan glo dat dit dalk ook moeilik kan lees omdat groot dele daarvan so geweldig tegnies van aard is. Ek kon dit ongelukkig nie anders doen nie, want ek moet noodwendig ook die nodige bewyse voorlê vir wat ek sê. Ek voel nie op enige wyse geviktimiseerd of selfs net geïntimideerd nie, maar ek moet darem ook voorsiening maak vir kwaadwillige teenstand teen die dinge wat ek sê. Die meer gematigde groep het natuurlik ook hierdie bewyse nodig om beter te kan verstaan én te aanvaar wat ek probeer sê.

Ek wil herhaal dat ek myself nie noodwendig as ‘n profeet beskou nie, maar ek glo in hierdie opsig dat die Gees elke kind van Hom van tyd tot tyd gebruik om Sy boodskappe bekend te maak. Hierdie kan natuurlik wissel van ‘n een-op-een situasie tot en met een waar die boodskap op die hele groep Christusgelowiges gemik is. Ek sien nie regtig kans om ‘n motivering te probeer opstel van HOE Hy dit doen nie, maar is dit in elk geval nodig om so iets te wil doen? Die Bybel laat Homself byvoorbeeld in Op. 2:7 baie kortweg soos volg hieroor uit: ‘… Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê…’ Ek kan maar net hoop en bid dat ek Sy boodskappe rondom die droom korrek kon interpreteer en oordra.

Maar nou ja, die tegniese dele is nou redelik volledig op rekord en die voordeel hiervan is natuurlik dat ons nie sommer weer dáár hoef te gaan nie. In elk geval nie so ernstig as in die vorige artikels nie. Daar is nog ‘n paar dinge wat ek oor hierdie baie vreemde droom moet oordra, maar ons kan dit minstens nou op ‘n meer ontspanne en gemaklike wyse doen.

‘n Kort inhoudsopgawe
Ek het dit goed gedink om ‘n paar gedagtes uit die vorige artikel te gebruik as ‘n basis waarop ek vandag s’n wil anker. Hierdie gedagtes het die vorm aangeneem van ‘n kort opsomming van hoe die volgende sewe jaar moontlik sal lyk.

Ek wil in elk geval op hierdie punt sê dat die droom ‘n unieke en onafhanklike voorkoms vorm, maar dat dit onlosmaaklik verbind is aan twee ewe unieke en onafhanklike voorkomste wat sonder enige menslike beheer van buite daaraan vasgemaak is. Die eerste hiervan was natuurlik die twee tydperke van 42 jaar in my lewe wat die Antichris se twee tydperke van 42 maande op die simboliese vlak aan die droom verbind. Die ander baie belangrike voorkoms wat óók met die droom koppel is die datum van 24 September. Ek het uitgewys dat dit baie gemaklik met die komende Duitse algemene verkiesing van 22 September 2013 koppel.

Die leser sal vind dat ek die volgorde waarin hierdie gebeure kan plaasvind in hul meer korrekte praktiese vorm gerangskik het. Ek kan nie verduidelik waarom ek ‘n ander volgorde in die opeenvolgende artikels oor die droom gebruik het nie. Die droom self kan ek nog verstaan, want dit het só ‘n groot impak op my gehad dat dit absoluut alles waarmee ek besig was verdring het. Wat die artikels daarna betref kan ek egter maar net sê dat ek geskryf het soos dit op my hart kom lê het.

(a) 24 September (2013)
Die datum van 24 September (2013) is die eerste punt van belang in vandag se bespreking, want letterlik alles wat ek glo oor die volgende paar jaar met ons gaan gebeur begin by hierdie datum. Ek glo dit is die basiese vertrekpunt van ‘n reeks gebeure wat uiteindelik tot die bereiking van ons vryheid sal lei! En let wel, ek praat hier van meer as bloot net ons onmiddellike sekulêre vryheid.

Ek het hierdie onderwerp so kort moontlik probeer hou, maar omdat dit so belangrik vir ons toekoms is moet ons noodwendig ‘n wyle daarby stilstaan. Nou, ek het oorspronklik, reeds in Art 066, aanvaar dat dit die beginpunt van die proses sal wees wat uiteindelik tot ons vryheid sal lei. Ek het dit aanvanklik aan die moontlike ondergang van die ANC regering gekoppel, maar het baie gou besef dat dit eerder na die komende Duitse algemene verkiesing van 22 September 2013 verwys. Hierdie aanname is bevestig deur die (Skriftuurlike) lastigheid van die ‘twee dae verskil’ wat ek in my soektog na die datum van Bets se laaste brief raakgeloop het. Ek het uitvoerig oor hierdie twee dae uitgebrei in Art 072.

Wat die Duitse verkiesing betref het ek in die verlede ook aangetoon dat die Neo-Nazi groepering ‘n buitengewone goeie kans staan om hierdie verkiesing te wen. (Ek het hierdie argument baie lank terug al begin opper.) Maar so het ek op 18 Augustus 2013, nadat ek hierdie saak ook in ‘n artikel geopper het, ‘n interessante koerantberig van ‘n baie gewaardeerde vriend ontvang. Ons sien in hierdie berig dat die Duitse Kanselier, Frau Merkel, dit duidelik stel dat haar regering baie sterk gekant is teen die vêrregse politieke element in Duitsland. Let daarop hoe absoluut direk die berig hieronder haar teenkanting aan die Neo-Nazi groepering koppel. Die situasie het só vêr gevorder dat selfs die hoofleier van die land nie meer probeer om dit te verdoesel nie!

http://en.europeonline-magazine.eu/guard-your-democracy-fight-right-wing-extremism-merkel-urges_293487.html
Guard your democracy, fight right-wing extremism, Merkel urges

Berlin (dpa) – Europe must fight right-wing ideas and movements to protect its democracy, German Chancellor Angela Merkel said Saturday as she prepared to visit a Nazi concentration camp next week.
“We must never accept that such lines of thought have a place in our democratic Europe,” she said in her weekly video podcast.
Merkel plans Tuesday to visit the Dachau concentration camp outside Munich. She described herself as moved that a survivor of the camp, Max Mannheimer, the chairman of the committee of former Dachau prisoners, had invited her.
She is travelling there with a “feeling of shame and shock,” she said, “because what happened in the concentration camps is and remains unfathomable.”
“We know that today we live in a democracy, but we also know that this democracy is always at risk,” she warned.
She called it “mortifying,” for example, that Jewish establishments in Germany must stay under police watch “because otherwise we must always worry that they will be desecrated.”
The government and large parts of society take the danger posed by right-wing extremism seriously, Merkel said.
Germany has established clear punishments through its legal system as well as programmes for those who want to leave right-wing movements, she said. All people are also urged to be aware that the rewriting of history and bogus slogans have no room in German society, she said.
“Civil courage is also part of society here, so that such ideas have absolutely no chance of spreading,” she said.

Einde van die berig.

Ek wil in my kommentaar op die berig eerstens vir my korrespondent dankie sê daarvoor. Die tweede ding wat ek wil sê is dat hierdie berig die potensiaal het om Frau Merkel se politieke loopbaan baie skielik ná 22 September 2013 kort te knip! Om te verstaan wat ek hiermee bedoel moet die leser egter ook verstaan hoe die Duitsers se politieke stelsel werk. U sien, die instrument, of prosedure dan, waarmee sy so maklik en summier uit die politiek gestoot kán word lê juis versteek in hul stelsel, en wat meer is, dit is reeds amptelik in die openbaar aangeskakel!

Ons kan nie hier in diepte na die Duitse politieke stelsel kyk nie, ek is in elk geval nie ‘n kenner daarvan nie, maar hierdie saak werk so:

Frau Merkel staan aan die hoof van ‘n politieke groepering wat uit drie partye bestaan. Die Duitsers self praat kortweg van die CDU/CSU, sonder om noodwendig altyd na die derde een te verwys. Die CDU is ‘n ‘federale party’ wat in die nasionale parlement optree, terwyl die CSU ‘n deelstaatparty is (‘sustersparty’). Die derde een is ‘n baie klein party, die FDP, wat die CDU se amptelike koalisie vennoot is. Ons moet verder ook hier in gedagte hou dat die Duitsers se stelsel baie dieselfde as die VSA s’n is, naamlik dat die nasionale opset uit ‘n klomp onafhanklike state bestaan, en dat hulle saam ‘n ‘oorhoofse regering’ aanstel om sekere samebindende staatsfunksies namens hulle te bestuur. ‘n Paar voorbeelde van hierdie funksies is buitelandse beleid, beheer oor die geldstelsel, beheer oor die militêre vermoë van die land, ensovoorts. Elke staat in Amerika het verteenwoordigers in die nasionale parlement (lees as: federale parlement), maar word ook deur sy eie goewerneur en ander verteenwoordigers as ‘n outonome politieke entiteit bestuur. Daar is dan ook sekere gebruike en wette in elke staat waaroor die president en die kongres van die VSA geen jurisdiksie het nie!

Die situasie in Duitsland is dat elke kieser twee stemme kan uitbring, naamlik een op federale vlak en een op deelstaat vlak. (Dit word ook verduidelik dat die kieser een stem vir die party van sy keuse kan uitbring en een vir ‘n kandidaat.) Die aantal moontlike sitplekke in die federale parlement word proporsioneel verdeel tussen die vyf of ses partye wat die meeste federale stemme trek. Die CDU is baie jare lank al die sterkste federale party en hulle het volgens ‘n meningsopname op 17-09-2013 39% van die kiesers se steun geniet. Hulle het ‘n bietjie slae gekry in onlangse peilings want hulle het teruggesak van 43% af, maar die steun wat hul susterparty geniet, die CSU van Bavaria, het egter redelik sterk toegeneem en dit versterk die CDU se posisie blykbaar heelwat.

Die volgende sterkste groep is die SPD en hulle staan tans op 25% steun. Dit beteken dat die CDU die steun van een van die kleiner partye moét verkry om die regeringsproses te kan beheer. Dit is egter glad nie ‘n probleem nie, want hulle doen dit in elk geval saam met die FDP (tans op 5% steun). Die feit van die saak is dat hulle dus op hierdie stadium 39%+5%=44% van die totale aantal kiesers in Duitsland se steun geniet, en Duitsland het tans 61.8miljoen potensiële kiesers volgens http://www.dw.de/how-do-germans-elect-their-parliament/a-17018116 Hulle kort m.a.w. nog so 7% op die federale vlak om (weer)‘n volstrekte meerderheid te kan behaal.

Die CDU se sterkste tradisionele deelstaat-ondersteuner is die CSU van Bavaria. Die leier van hierdie deelstaat party is Horst Seehofer, wat ‘n baie goeie vriend van zu Guttenberg is. Baron zu Guttenberg, wat ‘n baie bekwame en gewilde Minister van Verdediging in Merkel se regering was, se politieke wortels lé juis by die CSU. Die CSU word verder ook gereken as die tweede sterkste deelstaat party in Duitsland. Hulle het genoeg invloed by die CDU gehad in die verlede om zu Guttenberg sonder enige teëspraak as ‘n senior minister in Merkel se kabinet aangestel te kry! Hy het, om die waarheid te sê, aangedring daarop om van Minister van Ekonomie en Tegnologie bevorder te word na Minister van Verdediging, en Merkel het ewe gedweë gehoor gegee daaraan!

Nou, die Duitse media ondersteun Merkel se poging om ‘ekstreme regse politiek’ hok te slaan met alle mag en mening, maar daar is ‘n skuiwergat wat hulle nie in berekening bring nie. En die sleutelfigure in hierdie saak is die partyleier en die lede van die uitvoerende bestuursraad van die CSU van Bavaria! Dit kan aanvaar word dat die CSU baie sterk bande het met die topbestuur van die CDU, en dit is juis die liggaam wat die CDU se hoofleier aanstel. [Die Kanselier word op sy/haar beurt deur die hele Bundestag (Federale Parlement) tydens ‘n geheime stemming aangestel.] Dit is ‘n proses wat outomaties na elke algemene verkiesing sal plaasvind, maar dit is natuurlik ook die ideale geleentheid om ‘n politieke ‘sluipmoord’ uit te kan voer! As Merkel nie ingestem word as leier van die CDU nie staan sy geen kans om weer as Kanselier aangestel te word nie. Die ander sy hiervan is dat haar eie party se lede teen haar kan stem sonder dat dit ooit bekend sal word wie dit was wat haar in die rug gesteek het.

Op hierdie punt is daar een of twee dinge van Frau Merkel wat ons egter óók in die prentjie moet bring. Sy is bekend daarvoor dat sy baie simpatiek en verdraagsaam teenoor die Islam is en dat sy haar beywer vir ‘n beter dispensasie vir die Turkse gasarbeiders in Duitsland. Die grootste interessantheid rondom haar is egter dat sy ‘n Luthers-georiënteerde christen is, maar dat sy aan die hoof staan van ‘n Rooms Katolieke politieke party! Ek dink ons kan dus met reg aanvaar dat die skrif dalk geruime tyd al reeds vir haar aan die muur moet wees, veral as gevolg van haar simpatieke houding teenoor die Islam! Daar is nie ‘n manier hoe haar loopbaan onbepaald kan oorleef met hierdie ‘klad’ op haar naam nie! Sy gaan óf uitgewerk word op grond van ‘n gefabriseerde skandaal, óf sy gaan gewoon uitgestem word so gou moontlik na die verkiesing verby is. Ek dink nogal sy word bloot aangehou as die leier van die CDU/CSU om die verkiesing te help wen, en sodra dit veilig in die sakkie is sal die versteekte Neo-Nazi’s in die organisasie haar uitwerk. Ek kan nie dink dat hulle hulself sal identifiseer as ‘Die Naziparty’ nie, want hulle sal onmiddellik grootskaalse internasionale teenstand kry daarna. Hulle sal hulself dus eerder iets anders noem, en sal waarskynlik binne die CDU agter Merkel wegkruip. Hulle sal vanuit hierdie magsbasis stilweg die veranderinge wat hulle wil hê in Europa se politiek kan aanbring. Frau Merkel se beste kans op politieke oorlewing, indien nie haar enigste nie, lê daarin dat hulle mag besluit om haar as ‘frontpersoon’ vir die CDU/CSU te behou. Of sy daarmee tevrede sal wees is nauurlik ‘n ope vraag.

Die punt wat ek wil maak is dat die Rooms Katolieke Baron zu Guttenberg ‘n ruk gelede gedwing is om uit sy pos te bedank as gevolg van ‘n akademiese skandaal. Hy was egter besonder gewild gewees as Minister van Verdediging en daar het intussen sommer ‘n koor van stemme opgegaan dat hy na die aktiewe nasionale politiek moet terugkeer. En ja, hy hoef ook nie eers as ‘n amptelike kandidaat van ‘n party verkies te word om dit te kan doen nie, want sy goeie vriend Horst Seehofer, die baie gewilde leier van die Rooms Katolieke CSU van Bavaria, het hom reeds op 20 Oktober 2012 in die openbaar ‘n senior regeringspos aangebied!

The Trumpet van 21 Oktober 2012 het soos volg hieroor berig:
‘… Bild am Sonntag spoke of the unofficial announcement of an attempt to invite Guttenberg back into a prominent role in CSU politics as Seehofer’s “most important message”: “But the most important message, Seehofer chose to announce not at the podium but on the edge of the Congress, declaring that after the elections in 2013 he wanted to get the former defense minister, Karl-Theodor zu Guttenberg, back into active politics.” The paper quoted the party boss as saying, “When the election is over, we will see how we can integrate Karl-Theodor zu Guttenberg into a key function again in the CSU” (October 20).
Germany is crying out for a decisive leader to give the nation hope. The people see their hard-won and substantial economic rewards at great risk of loss because of a prospective collapse of the euro dream. Seehofer is reading the scene well. The timing could not be better…

Einde van aanhaling.

Ons sal moet wag om te sien wat gebeur, maar ek dink die kanse is baie goed dat die Neo-Nazi’s ‘n onverwagse ‘beskaafde staatsgreep’ in Duitsland kan uitvoer ná die komende verkiesing daar verby is. En die beste van alles is dat dit heeltemal wettig sal wees ook! Ons moet hierdie saamlees met die feit dat Merkel haar nie sonder rede so sterk teen die Nazi’s van die verlede uitgespreek het nie, en dit sommer ook na die huidige tydsgewrig deurgetrek het nie. Sy sou dit nie gedoen het as daar nie ‘n so bedreiging op grondvlak vir haar bestaan het nie! En die feit dat die openbare media in Duitsland met alle mag en mening aan hierdie veldtog teen die Neo-Nazi’s deelneem bewys dat die probleem groter is as wat Merkel dalk wil erken. Die groot probleem vir haar lê egter juis daarin dat die Nazi-ideologie en die Rooms Katolieke geloof een en dieselfde ding is ! En albei koppel deur die Roomse geloofsbasis aan die Satanskultus van Babilon!

(b) Die Antichris se eerste 42 maande
Ek sal toegee dat ek op baie dun ys beweeg deur te impliseer dat zu Guttenberg die Antichris kan wees. Daar is egter net té veel praktiese feite en ook profesieë wat hier bymekaar kom om nog ernstig daaraan te kan twyfel. Die feit van die saak is dat die Antichris aanvanklik bloot ‘n skitterende staatsman en internasionale diplomaat sal wees, en dat hy eers na sy opwekking uit die dood uitermate boos sal word.

Die Duitse algemene verkiesing op 22 September 2013 sal na my mening dus aandui wie die Antichris is, en ons sal dit waarskynlik eers twee dae later op 24 September vir seker weet (want zu Guttenberg is nie die enigste Rooms Katolieke Neo-Nazi kandidaat vir die pos nie. Die ander mees moontlike persoon is Edmund Stoiber, en hy was nogal zu Guttenberg se politieke mentor gewees!) Maar dit sal ook beteken dat hierdie datum die amptelike beginpunt van die Antichris se eerste tydperk van 42 maande sal wees.

Ek wil nie veel meer hieroor uitwei nie, behalwe om te sê dat die onlangse verkiesing van die nuwe Pous baie nou by hierdie argument aansluit. En ek praat nie eers van die Sint Malachy-profesie oor hom nie, maar wel van wat hy self gesê het. Hy het in sy eerste toespraak gesê dat hy hom sterk gaan beywer om die internasionale diplomatieke poging vir wêreldvrede uit te bou. Die Bybel dui aan dat die Antichris ‘n uitstaande sterk staatsman en diplomaat sal wees, en zu Guttenberg is presies dit! Hy sluit volgens die Bybel ‘n sterk verbond met baie (ander leiers) tydens sy eerste 42 maande, en ons kan aanvaar dat die Pous hom sterk hierin gaan ondersteun. Ek het dan ook in daardie artikel gesê dat die (nuwe) pous ideaal geposisioneer is om die valse profeet te kan wees.

Ek glo ons sal sien hoe hierdie twee persone ‘n gefokusde poging sal aanwend om die wêreld in ‘n vredesverbond in te bind, en om dit in die wêreldryk van Satan te verander sodra die tyd daarvoor gekom het!

Ek dink sommige van die lesers sou op hierdie punt dalk reeds begin uitwerk het dat die Antichris se eerste 42 maande min of meer op 8 Maart 2017 tot ‘n einde behoort te kom. Dit kan moontlik korrek wees, maar ek moet egter waarsku dat ons dit dalk nie so ‘direk’ op ons kalender kan uitwerk nie. Die Antichris se ‘tye’ is deur die profeet Daniël aan ons gegee en hy het ‘n heel ander kalender gebruik as ons. Sy maande was almal ewe lank en ons s’n is nie, en dit moet dus tot ‘n akkumulasie van dae lei waarvoor hy nie voorsiening kon gemaak het nie. Dit sal so wees selfs al tel ons net in terme van sy 42×30 dae, want die presiese datum sal nog steeds verkeerd wees. Die Romeinse Ryk het Daniël se maankalender vervang met ‘n sonkalender, en dan was daar oor die eeue ook nog allerhande politieke streke met die sonkalender aangevang.

Daar is egter ‘n ander, en beslis meer praktiese manier om hierdie tydsverloop korrek te kan bepaal. Dit mag aanvanklik ‘n korterige wagtyd vereis, wat in elk geval nog steeds beter is as wat ons tans het, maar ons sal gou agterkom waar ons staan in terme van tyd en die ‘kalender’. Die leser moet egter hier ook aanvaar dat daar ‘n bepaalde korrelasie is tussen die sake wat ons hiervandaan vêrder sal bespreek, want die een vloei in die ander een in, ensovoorts.

(c) Wanneer begin Siener se oorlog?
Siener se verhaal begin met ‘n algemene blanke verkiesing in Noordwes. Ek sal hieronder uitbrei, maar dit gebeur ook kort voor die einde van die Antichris se eerste tydperk, en ons sal dus waarskynlik nog 42 maande moet wag daarvoor. (Dit sal ons dus ook iewers in Maart 2017 bring.) Die baie groot voordeel wat dit vir ons inhou is dat die regering van die dag (wat die ANC regering sal vervang) hierdie verkiesingsdatum ‘n geruime tyd vooraf sal moet aankondig, want daar is ‘n bepaalde tydgebonde administratiewe proses nodig om die verkiesing te kan laat plaasvind. Die dag as daardie datum aangekondig word sal ons presies weet waar ons in terme van tyd staan!

U sien, die oorlog in Europa breek baie naby aan hierdie datum uit, wat beteken dat ons minstens nog twee verdere riglyne het om die presiese datum te kan bepaal. Die eerste een vereis dat ons die situasie tussen Duitsland versus Engeland en die Islam (en Turkye in die besonder) baie fyn sal moet dophou. Wat die tweede een betref sal ons moet probeer vasstel wanneer en waarheen Engeland hul soldate skuif en ontplooi. Dit sal noodwendig onder dekmantel van die een of ander krisis of probleem geskied, so ons sal maar fyn moet oplet na wat gebeur.

Ek wil dan ook só vêr gaan om te sê dat dit baie sal help as ons ‘n spesiale soort (radio?) verbinding met vriende oorsee kan bewerkstellig om ons op datum te hou met wat daar gebeur. Ons sal ook ‘n manier moet vind om hierdie inligting vrylik in ons eie land te kan versprei, want die elektriese krag gaan landwyd afgesny word om te verhoed dat daar inligting heen en weer met Duitsland uitgeruil kan word. U moet hier in gedagte hou dat as EVKOM die skakelaar afsit sal dit donker wees tot baie hoog op in Afrika!

Ek het in Wat kom na Siener? rondom die destydse duimsuigstorie, dat Siener sou gesê het dat Koeberg gaan ontplof, uitgewys dat dit die enigste manier is om te keer dat inligting oor die situasie in Europa ons kan bereik. Siener het in hierdie verband gesê dat die oorlog in Europa ‘baie vêr gevorder sal wees voordat ons daarvan hoor’. Nou, hierdie woorde het eintlik niks met die gang van tyd as sulks te doen nie, want dit dui eerder op die ongelooflike vinnige pas waarteen die oorlog uitbreek en ontwikkel. Dit dui egter veral op ‘n totale onderbreking in kommunikasie met Europa. Dit sal natuurlik alle interne kommunikasie hier by ons afsny ook. Ek het al baie gesê ek wens ek het genoeg geld gehad om ‘n paar mobiele radiostasies te kan koop om hulle op strategiese plekke te kan ontplooi as die tyd daarvoor gekom het!

Die anderskleurige groepe in Suid-Afrika figureer nêrens rondom die droom nie, maar ons moet nogtans kortliks na hulle kyk ook. Wat die ondergang van die ANC regering betref kan ons sy oorblywende tyd miskien die maklikste op hierdie manier uitwerk: Niemand kan sê presies wanneer dit sal gebeur nie, maar ek kan dink dat die tyd wat vir hul oor is eintlik maar baie kort is. As ons 24 September 2013 as ‘n begindatum gebruik bly daar vir die ANC nog 42 maande oor, minus die tyd wat dit ‘n revolusie sal neem om sy gang te gaan, en ook minus die tyd wat dit die nuwe regering sal neem om twee Volkstate te proklameer en uit die huidige landkaart en grondwet uit te sny. Maar dan moet ons seker ook nog ‘n ekstra maand of twee aftrek vir die nuwe regering om eers sy voete te vind voordat hulle met hul moordaanslag op die blanke Christusgelowiges in hul Volkstate gaan begin!

Wat ookal gebeur dink ek ons moet dit ‘n saak van gebed maak dat die dag van die ANC se ondergang sommer baie gou sal kom! En ja, gaan registreer asseblief as kieser en stem in die volgende reeks verkiesings! Iemand hier naby sê dat die ANC se meerderheid in Pretoria met die vorige verkiesing slegs 8% was. As ons kyk na wat onlangs in Potchefstroom gebeur het kan ons dalk moed skep en saamwerk om die ANC uit te stem. Daar gáán gedans word, maar wie weet, dit kan dalk ook die revolusie veroorsaak wat die kolos so onverwags laat omval!

Maar nietemin, die droom van 26 Februarie 2012 pas by hierdie deel van die artikel in. Die derde deel van die droom, waarin ek en my ou vriendin by Rustenburg weer by mekaar uitkom, stem tydgewys ooreen met die tydstip waarin die oorlog teen ons begin. Die skeiding tussen die vier kleurgroepe, wat ons volk versimboliseer, het op daardie punt reeds plaasgevind en net die ongelowige en wispelturige deel van die volk het eenkant oorgebly. Hierdie groep staan buite die kragpolitiek van die dag en word deur my ou vriendin voorgestel in die droom. Let daarop dat die oorlog in Europa ook op hierdie punt uitbreek. Die vraag hierbo, Wanneer begin Siener se oorlog?, sal net hierna aan die beurt kom, want dit koppel óók aan die dood van die Antichris.

(d) Die Antichris se dood
Ons weet dat hy aan die einde van sy eerste tydperk van 42 maande deur die swaard te sterwe sal kom. Ons kan ook aflei dat hierdie gebeure met ‘n oorlog verband sal hou, want daar word ook in hierdie Skrifgedeelte gepraat van ‘krygsgevangenes neem’.

Die oorlog waarna Siener verwys het is nie heeltemal ‘n ‘wêreldoorlog’ soos ons geneig is om daaraan te wil dink nie. Dit neem die vorm aan van ‘n paar baie groot veldslae waarin verskriklik baie bloed gelaat word, maar dit is baie gou verby ook. Dit is eintlik niks meer as ‘n reuse groot poging tot ‘n staatsgreep op die Europa Regering nie!

Wat egter wel baie belangrik is, is dat ons ‘n presiese oomblik in hierdie oorlog kan identifiseer waarin die Antichris te sterwe kán kom. Die inligting wat ek in hierdie verband wil aanbied kom uit my eerste boek Wat is die Waarheid?, maar ek sal volstaan met ‘n baie kort opsomming van die algemene gebeure. Die leser moet ook verstaan dat die gebeure wat ek hier beskryf verskriklik vinnig afspeel, en dat hierdie tydperk miskien selfs so kort as net twee of drie dae kan wees!

Ons sien dat die Engelse ‘n baie sterk militêre mag in die suidelike deel van Pole handhaaf as die oorlog begin. Ons sien ook dat Engeland en Amerika sterk militêre groeperings het in die omgewing van Genève. Die vyand (VVO) se HK is daar geleë. Die Turk mik skynbaar vir ‘n teiken in die suidoostelike deel van Duitsland, maar hulle word blykbaar betyds bewus daarvan en die Turk vlug na Pole se kant toe. Die Duitsers agtervolg hom en dan gebeur ‘n baie vreemde iets. Die Duitsers en ‘n Amerikaanse militêre groep smelt met mekaar saam en val onverwags op die Engelse in Pole aan. Hierdie gebeure ontlok uit die aard van die saak skerp reaksie van die Engelse hoofmag uit wat by Genève gestasioneer is. Hulle stuur dadelik hulp na Pole toe, maar hierdie militêre taakmag doen meer as om bloot net na Pole te gaan om te help, want hulle loop ook die Duitse parlement plat in die proses. Die visioenêre simboliek beskryf die parlement as ‘n pragtige gebou wat skielik ‘n ‘lelike en plat affêre’ word.

Ek dink dit is net logies om te aanvaar dat die Duitse regering as sulks ook tydens hierdie gebeure omgebring word. Soos dit is lees ons dan ook nêrens verder in die verhaal van enige vorm van Duitse regering nie. Die mense wat hierna in die Duitse leiersrolle vertoon word is almal vegtende generaals! As ek reg is met my aanname dat die volgende Duitse leier die Antichris is, kan dit dus beteken dat hy binne die eerste dae van die komende oorlog te sterwe sal kom. (En vir die mense wat dalk mag wonder of dit die Duitse generaal is wat soos genl. De la Rey in ’n kar doodgeskiet sal word, is die antwoord: Nee, hierdie offisier word eers baie later geskiet.)

(e) Die Antichris se tweede 42 maande
Ek gaan nie veel hieroor sê nie, want ek dink ek het reeds volledig genoeg hierna verwys in die vorige artikel. Sy tweede tydperk raak ons natuurlik net tot op die punt waar sy soldate ophou om die vrou te vervolg wat in Op. 12 met die arendsvlerke vlug. As ek die simboliek rondom my droom korrek interpreteer sal hy die vrou twaalf dae na sy dood begin agtervolg, en dit sal vir ses dae aanhou daarna. Sy soldate sal eers dan om die een of ander rede ophou om haar te agtervolg. En intussen sal die vlugtelinge van oorsee ons land al meer begin binnestroom. Sy tweede tydperk van 42 maande begin natuurlik op die oomblik wat hy uit die dood opgewek word. Ons het egter geen manier op hierdie stadium om die presiese datum hiervan te kan bepaal nie. Dit sal egter iewers binne die eerste twaalf dae na sy dood plaasvind. Ons weet natuurlik ook nie wat met hom sal gebeur in daardie twaalf dae nie.

Ek kan natuurlik nie sê dat dit 100% korrek is nie, maar ons lees miskien iets hiervan in Op. 2:13, ‘…en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is…’ Die implikasie hiervan is dat die setel van die Antichris moontlik na Pergamus sal verskuif. Nou, ons vind in die profesieë dat hierdie setel eintlik na Rome verwys, daar waar die hoer op die dier sit, maar hier het dit verskuif na Pergamus toe. Dit is iets wat nog nooit gebeur het nie, so kan dit wees dat Pergamus die plek gaan wees waar hy uit die dood opgewek sal word? Pergamus is ‘n stad wat min of meer in lyn met Rome aan die oostekant van die Adriatiese see lê.

Die oorlog in Suid-Afrika is eweneens baie kort, en dit stop dan ook kort na die Antichris se dood in Europa. Die oorlog in Europa verskuif hierna deur Rusland en Siberië na Noord-Amerika toe, terwyl ons geen vêrdere las van die vyand sal hê nie.

(f) Die wederkoms?
Hierdie is natuurlik ‘n onderwerp op sy eie, maar dit vorm nog steeds deel van die groter geheel waaroor my roeping gaan. Ek het in elk geval, en dit is op sigselwers eintlik baie interessant, ook reeds die moontlike situasie wat die wederkoms onmiddellik sal voorafgaan in my tweede boek, Wat kom ná Siener? aangeroer. Die sentrale tema in die boek handel om die waarheid te sê juis hieroor.

Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: