Slaan oor na inhoud

Art 073: 2014-04-26 Onderhoud met Radio Orania op 26 Desember 2013 – Die Boervolk staan voor ‘n Kruispad.

2014/04/27

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek het die voorreg gehad om op 26 Desember 2013 as een van drie gaste op Radio Orania se vroue joernaalprogram op te tree. Die bespreking het oor vyf vrae rondom Siener van Rensburg gehandel, en elkeen van ons het ‘n spreekbeurt gekry om hieroor te praat. Die ander twee gaste was mnr. A. Snyman en prof. A.W.G. Raath.

Ons sou elkeen aanvanklik kans kry om 15 tot 20 minute lank oor die vrae te praat, maar dit is uiteindelik verleng na 30 minute elk. Dit is moontlik gemaak deurdat die omroeper van die volgende program syne goedgunstiglik uitgestel het vanweë die ‘belangrikheid van die bespreking’. Die naam wat ek in hierdie verband gehoor het was Abraham. Baie dankie hiervoor, ek dink dit was baie onbaatsugtig van hom!

Ek wil op hierdie punt ook my dank en waardering teenoor Radio Orania uitspreek vir die aanbied van hierdie program, en dan baie bepaald ook teenoor mev. Celesté van Niekerk, wat die werk agter die mikrofoon gedoen het. Dit is ‘n baie klein radiostasie, maar moenie dat hul grootte u mislei nie, want sover ek weet is hierdie aanbieding die eerste en enigste van sy soort ooit*. Dit was ‘n besonder puik gedagte en dit spreek van ‘n diepe besorgdheid oor die heil van ons volk, en ons kan net respek daarvoor hê. Iets wat my veral getref het hiervan is die feit dat hierdie soeke na antwoorde en oplossings juis van die vroue van Orania gekom het! Welgedaan, ek het baie respek! (*Ek het in Junie 2010 twee onderhoude met mev. Karen Zeelie van Radio Pretoria oor Siener gevoer, maar die idee agter dit was iets heel anders as hierdie een gewees.)

Nou, ek gaan my nie regtig hier uitspreek oor wat die ander twee deelnemers gesê het nie, en ek gee bloot net ‘n weergawe van wat ek op die lug gesê het. Ek het dan ook die teks so min as moontlik aangepas om die gees van die onderhoud te probeer bewaar. Ek kon ongelukkig nie alles sê wat ek wou nie, want die tyd het my ingehaal, maar daarop kan ek darem nog uitbrei in die toekoms. Alles hiervan is seker ook nie só belangrik nie, behalwe natuurlik die kruispad waarna ek in die onderhoud verwys het. Ek sal hieronder weer daarna verwys, want dit vorm die absolute fokuspunt van wat ek eintlik in die onderhoud wou gesê het. Dit is eintlik dalk baie goed so, want ek beplan nou om dit die onderwerp van ‘n volgende artikel te maak en ek sal beslis meer reg daaraan kan laat geskied op daardie manier.

Maar so het ek vrede met wat die ander twee here gesê het, en hierdie artikel, saam met sy opvolg wat oor die Kruispad sal handel, sal hopelik dan ook die laaste keer wees dat ek ander mense in die openbaar oor Siener sal aanvat. Ek is lankal al moeg hiervoor, want ek ervaar dit as negatief, maar dan ook baie tydrowend. Die boodskap van hoop en uitkoms wat God Almagtig in Siener se visioene weggebêre het is heeltemal te belangrik vir hierdie soort gekibbel, haarklowery en algemene verbale besoedeling. Ek het my darem ook nog nooit rêrig aan die agteraf aanvalle op my persoon en ook die geskinder oor my gesteur nie, maar ek gaan dit nou nog minder doen! Sulke mense adverteer in elk geval my werk verniet, en hulle skiet hulself uiteindelik op die persoonlike vlak ook in die voet deur so suur op te tree.

Ek het tot dusver gepoog om die suiwerheid van die visioenêre boodskap te bewaar terwyl ek dit uitdra, en een van die maniere waarop ek dit gedoen het was om die baie stories oor Siener so energiek moontlik te ontbloot vir wat dit werklik is. Maar ek het ook al meer tot die besef gekom dat elke mens die verantwoordelikheid moet aanvaar vir sy of haar besluite, en niks wat enigiemand sê kan daaraan verander nie. My betrokkenheid by Siener se visioene die afgelope amper twintig jaar het my dan ook geleer dat mense ongelukkig glo wat hulle die beste op ‘n bepaalde stadium pas, en die suiwerheid en korrektheid daarvan is skynbaar nie altyd so belangrik nie. Die leser moet egter goed verstaan dat hierdie moralistiese siening ongelukkig nie vir die uitkoms van die visioenêre verhaal gaan werk nie! Hierdie is onwankelbare Godspraak wat oor ons toekoms handel, en mense wat dit doelbewus wil aanpas, misvorm of misbruik om enige ander agenda te bevredig gaan baie seer kry!

Die Afrikaanssprekende blanke, en ook ons anderstalige vriende, het op hierdie punt van die geskiedenis by ‘n kruispad gekom, en daar lê drie moontlike paaie voor ons oop. Ek sal in ‘n volgende artikel meer hieroor sê, maar elkeen van ons sal natuurlik self moet besluit met watter een van die drie paaie hy of sy na die toekoms gaan aanstap. (Daar kom nóg so ‘n kruispad met die verkiesing wat by Rustenburg in Noordwes sal plaasvind, maar daaroor sal ek later meer sê. Ek het in elk geval reeds naby die eindpunt van ART 067 daarna verwys waar ek verduidelik het wat die vreemde kyk in my ou vriendin se oë in die droom van 26 Februarie 2012 regtig beteken. En dit maak my nog steeds sidder van angs!)

U sien, in terme van Esegiël 18 behoort die toekoms aan die individu en niemand mag hierdie verantwoordelikheid namens hom of haar probeer dra nie! Ons volk moet dus nou besluit na watter kant toe hulle wil gaan, terwyl die Wit Groep (spesifiek) ‘n laaste kans by Rustenburg sal kry om oor hul toekoms te besluit. Dit beteken, in terme van hierdie bespreking, dat die mense daarbuite NOU sal moet kies watter een van die drie gaste op die program hulle as gesaghebbend wil beskou. Ek kan net hoop dat hierdie besluit op rasionele logika sal berus eerder as wat dit op emosionele besluite (eie ego) gebaseer is, want daar is niks so wispelturig as emosies nie: en in hierdie geval kan dit dalk net die verskil tussen lewe en dood vir baie mense wees!

Wat dit betref wil ek vandag ‘n baie spesiale versoek tot die leser herhaal. Ek het nog nooit by enigiemand aangedring om my onvoorwaardelik te glo nie, en ek gaan dit ook nie nou doen nie. Ek kan ook nie, want ek weet die mens glo in elk geval net wat hy of sy wil glo. Ek het egter wel nog altyd gevra dat mense nie die dinge wat ek sê summier sal uitgooi nie. Knoop dan asseblief dit wat ek vandag hier sê iewers vas waar u dit van tyd tot tyd kan uithaal om met die situasie te vergelyk soos dit rondom ons ontwikkel! En as u vind dat ek die stil stem van die Gees reg gehoor en geïnterpreteer het, met ander woorde dat ek tóg reg was, dan vra ek nou wéér dat u op daardie punt u verwagtinge en optrede daarvolgens sal aanpas. Dit is tog seker billik genoeg om te vra as ons dit binne die parameters van ons algemene geloofsbelydenis in dieselfde Christus begin inpas? U lewe, en die lewens en gesondheid van u familie, mag uiteindelik dalk net daarvan afhang.

Ons het werklik die situasie bereik wat ek in die onderhoud probeer uitlig het, en dit is dat ons volk by ‘n kruispad gekom het. Dit bring ongelukkig mee dat ek nog een keer sal moet uitwys waarom ek veral die ander twee deelnemers verantwoordelik hou hiervoor. En as ek dit sê aanvaar ek dat Radio Orania hul huiswerk deeglik gedoen het voordat hulle ons voorgestel het as die enigste belangrike ontleders van Siener wat ‘oorgebly’ het. Dit beteken vir my dat die volk daarbuite nie maar net stilweg kennis neem van wat ons drie te sê het (of nié te sê het nie), maar dalk selfs hul besluite daarop baseer. En let asseblief daarop dat dit seker nie regtig saak maak hoeveel skrywers oor Siener oorgebly het nie, maar dat hierdie proses dieselfde na die ander kant toe werk óók. As ons die positiewe kant van die proses kan beskryf as ‘die mense wat na ons drie luister’, dan is die negatiewe sy daarvan dat sommige mense Siener verwerp sonder dat hulle eers wil hoor wat ‘ons’ oor hom te sê het. Niemand kan dus onskuldig pleit in hierdie verband nie!

Die leser sal dan ook sien dat hierdie aanname wel deeglik in my argument tydens die onderhoud na vore gekom het. Ek het, om die waarheid te sê, selfs ‘n groot deel van die vrae eenkant toe gestoot om die tyd tot my beskikking te gebruik om my siening hieroor op die tafel te plaas.

Elke individu sal self moet begin besluit wat hy of sy wil glo, en wat nie. Elke mens is per slot van sake verantwoordelik vir homself, en diegene wat nie ‘my’ boodskap van Goddelike uitkoms minstens op ‘n gebalanseerde wyse wil ondersoek nie moet dan mos maar tevrede wees met wat hulle uiteindelik by ander mense kry, dan nie?

Ek sal ook aan die einde van hierdie artikel ‘n ‘drop box’ adres verskaf waar die leser, wat belangstel, ‘n afskrif van die uitsending kan aflaai. Ek moet egter waarsku dat dit ‘n redelike lywige dokument is, dit is in MP3 formaat en is 88.6MB groot (amper 97 minute lank).

Die Onderhoud.
Wat die onderhoud as sulks betref het ek begin deur te sê dat ek na die vrae sal verwys soos ons gaan, want ek moet eers die nodige struktuur skep waarop my antwoorde gebou is. Ek het in hierdie opsig dan ook eers dankie gesê vir hierdie poging om ‘n gesprek oor Siener se visioene aan die gang te kry, want die wyer gesprek is al hoe meer besig om vas te val in allerhande beuselagtighede en persoonlike kwessies wat baie min met die visioene as sulks te doen het. Die gesprek oor Siener is, om die waarheid te sê, selfs besig om irrelevant te raak. Daar is van ons mense wat net mooi niks meer van Siener wil weet nie.

Ons volk het op hierdie stadium voor ‘n geestelike en ‘n fisiese kruispad gekom en ons mense sal sekere besluite baie dringend moet begin neem. Die heel belangrikste hiervan is om betrokke te raak by hierdie saak en hulle sal moet ophou praat en begin doen ook.

Hoe lyk die situasie rondom die gesprek oor Siener op hierdie stadium?
Op hierdie stadium is daar, volgens Radio Orania, nog net drie mense wat op ‘n nasionale grondslag oor Siener skryf, en dit is mnr. Snyman, professor Raath, en myself. En die eerste vraag wat gevra word, word nou belangrik hier.

Vraag 1:
Daar was voorspellings en gerugte dat grootskaalse geweld gaan losbars direk nadat Mandela begrawe is, spesifiek uit die interpretasie en feitlike inligting wat bekom is deur mnr. Adriaan Snyman. Weet u van sulke gebeurlikhede wat plaasgevind het? Indien wel, was dit noemenswaardig genoeg dat ‘n profeet of siener daaroor sou profeteer en indien nie, is die kredietwaardigheid van Siener van Rensburg nie deur die afwesigheid van hierdie geweld in diskrediet gebring nie?

Antwoord:
Die antwoord is: Ja! die kredietwaardigheid van Siener is definitief deur hierdie storie in diskrediet gebring. En dit het nie gebeur nie omdat daar in elk geval nooit op ‘n visioenêre basis enige sprake van so iets was nie. Dit het bloot bestaan uit ‘n gefabriseerde visioen en ‘n baie bloederige spookstorie (wat daaraan vasgeplak is).

Wat die tweede deel van die vraag betref moet ek sê dat hierdie storie die kredietwaardigheid van Siener oneindig baie skade aangedoen het. Maar jy moet nou verstaan hoekom ek so sê. My teikenmark is die gematigde deel van ons volk en hierdie ouens sê nie nou dat mnr. Snyman die leuenaar is nie, maar wel Siener van Rensburg! En dit is presies waar ons probleem lê.

Op hierdie punt moet ek dalk ‘n bietjie wyer begin verduidelik sodat almal beter kan verstaan wat in die agtergrond aan die gang is. Hierdie ding is besig om al wyer uit te kring. Dit sluit dan ook aan by my opmerking dat die visioenêre verhaal besig is om irrelevant te raak.

Ons moet in die eerste plek verstaan dat daar ‘n geweldige emosionele krag in Siener se visioene opgesluit lê. Hierdie krag is nie net beperk tot ons nasionalisme nie, dit sluit ook ons God in, Jesus Christus ons Koning. Nou, dit is presies hier waar die vyande van ons volk hul grootste suksesse teen Siener behaal het, want hierdie ouens het ons vertroue in Godgegewe profesieë ondergrawe. En kyk, mense kan van my twee boeke seker maar sê wat hulle wil, maar die een enkele ding wat ek daarin bewys het is dat hierdie visioene inderdaad van die Heilige Gees gekom het. Siener het dit nie uitgedink nie.

Op hierdie punt het ek my fokus na mnr. Snyman se bydrae tot die probleem verskuif, en daarna na professor Raath.

Mnr. A.S. Snyman:
(NOTA: Ek het op ‘n stadium hier na die situasie rondom die Boeremag saak verwys. Ek gaan dit nie hier herhaal nie, want ek het van hierdie mense persoonlik leer ken en die hele ou storie maak my naar. Ek het ‘n baie dierbare vriend wat ‘losgekom’ het, maar hy moes in elk geval nooit deel van die saak gewees het nie. Maar so is sy pragtige huwelik tot niet, sy kinders word 500km weg van hom af groot, sy militêre loopbaan as regsoffisier is vernietig, hy is werkloos gelaat, en daar is tien jaar sielloos uit sy lewe uitgeskeur en weg…! Ons kan nou niks meer daaraan doen nie, maar ek hoop die mense wat verantwoordelik was hiervoor besef dat die rekening hiervoor op die een of ander stadium op ‘n Hoër Vlak vereffen sal moet word – die lewe werk maar so, né!)

Ek dink dit is belangrik om hier te verstaan dat die uitlokking van die regse groep om te wil rebelleer net ‘n rookskerm was vir iets erger. Mnr. Snyman se taak (soos ek dit verstaan) is om Siener en die visioene by die gematigde groep te diskrediteer. Hierdie groep is die laaste hekkie waaroor die Satanskinders moet kom om die Ryk van die Antichris in ons land op te rig, want ons is die simbool van Christus se heerskappy omdat Hy ons God is. Solank ons nog in die lewe is kan die Satan nie sê dat hy die koning van hierdie wêreld is nie. Daarom moet ons uit die pad kom. Hierdie probleem wat ons vyande gehad het is skitterend uitgebuit op ‘n baie eenvoudige wyse.

Die gematigde groep is baie erg gekant teen wreedaardigheid en bloed en geweld, sinnelose slagtings (van mense) en sulke goeters. Enige storie oor ‘n spul rasende militante swartes wat blankes met kapmesse uitmoor sál hierdie mense totaal en al teen die bors stuit, en ongelukkig ook hul koppe draai teen die ouens wat hierdie (stories) gebring het. En dit is waar die truuk ingekom het.

In die ou dae het die konings die boodskapper en bringer van slegte nuus summier doodgemaak. In hierdie geval is die naam van die boodskapper (egter) baie kunstig verander na Siener van Rensburg toe. So, dit verduidelik minstens vir my waarom mnr. Snyman so verskriklik gehamer het op die wreedaardighede van hierdie Nag Van Die Lang Messe. (NOTA: Ek het hier ‘n bietjie uitgebrei op die feit dat hierdie nag toe nooit gerealiseer het nie. Mandela se familie het verder ook erken dat hy in elk geval reeds in Junie 2013 dood is.)

(NOTA: Die leser moet my asseblief reg verstaan hier. Ek beweer nie hiermee dat mnr. Snyman satanies boos is nie, of selfs dat hy willens en wetens vir die vyand werk nie, maar ek sê wel dat wat hy ookal is, hy ongelukkig baie mooi in hul hande speel met wat hy (en sy meelopers) oor Siener sê. En ja, hierdie poging teen ons spruit inderdaad voort vanuit die ver linkse haat wat die imperialistiese Britse Ryk teenoor ons volk koester. Ek glo dat die Britse geheime diens op die een of ander manier agter hierdie spesifieke aanslag teen ons sit, want ons God is ook hul god se grootste vyand. En wat meer is, ek vermoed die aanslag kom deur ‘n versteekte onderafdeling van ons eie [voormalige] militêre intelligensie. Daar is sekere onderstrominge in die gang van die visioenêre verhaal wat my by hierdie afleiding gebring het, en dit word daadwerklik versterk deur wat ek kan aflei uit sekere huidige gebeure rondom ons.)

Prof. A.W.G. Raath
Maar kom ons los mnr. Snyman nou maar eers ‘n bietjie. Op hierdie punt wil ek oorgaan na professor Raath se bydrae tot die probleem waarna ek aan die begin verwys het, naamlik die een van irrelevansie. Jy sien, ook hy het homself; miskien onwetend, ek weet nie, maar hy het homself ook skuldig gemaak aan die misleiding van ons volk in hierdie opsig (van Siener se visioene).

Kyk, hy is baie bekend vir sy navorsing oor die konsentrasiekampe, en dan natuurlik ook oor Siener van Rensburg se lewe en sy tydsgewrig. Ek het baie respek daarvoor en dit sou byvoorbeeld nie vir my verkeerd voel om na hom te verwys as ‘n reuse figuur op hierdie gebied nie. Maar hy het ongelukkig die fout gemaak om my te probeer diskrediteer deur sonder enige goeie rede na my te verwys as ‘n waarsêer.

My probleem met hierdie soort ding lê nie in die belediging as sulks nie, maar wel in wat dit kan meebring. Dit lê by iets heel anders. Hierdie opmerking van hom reduseer in werklikheid tot ‘n mes in die rug van my volk, want dit was duidelik daarop gemik om my van die volk af te sny, om my werk van die volk af te sny. Maar die opmerking as sulks is op my persoon gerig en nie op my werk aan Siener nie. Maar dit het Siener ingetrek omdat die verband tussen die waarsêery en Siener se visioene en my persoon baie duidelik na vore kom (in die voorwoord van sy jongste boek oor Siener).

(NOTA: En ek voel ek kan wel met absolute reg sê dat sy opmerking teen my persoon gemik is en nie teen my werk nie. U sien, as hy my werk net oorsigtelik nagegaan het, soos wat ‘n mens seker redelikerwys van ‘n professionele akademiese wetenskaplike navorser van sy kaliber sou verwag, sou hy dit op geen manier meer kón sê nie. Hy kan byvoorbeeld nie kla oor die objektiewe wetenskaplikheid daarvan nie, want die werksmetode wat ek gebruik het om by my bevindinge uit te kom word elke dag by elke universiteit in die wêreld gebruik om inligting bymekaar te trek en op ‘n objektiewe wyse te ontleed. Dit staan dan selfs op voetsoolvlak as ‘die wetenskaplike metode bekend’! Wat meer is, alles wat hy hiervoor nodig gehad het is ook mooi netjies reggesit spesiaal vir so ‘n ondersoek. Ek het die aangetekende visioene in my eerste boek gepubliseer, plus my werksmetode, plus natuurlik ook my bevindinge (die boek self), en hy sou dit dus maklik kon deurgekyk het. Waarsêers doen nie soveel moeite nie, hulle suig sommer ‘n storie iewers uit, enige storie, en bied dit voetstoots aan vir die waarheid!
Maar die metode wat ek gevolg het is (en bly) nog steeds die enigste werklike haalbare praktiese manier om die Bybel te ontleed, en dit is baie meer as wat die akademiese filosofie ooit sal kan sê! Die filosofie het sy plek en funksie, maar dit pas glad nie hier nie. Hierdie ‘wetenskap'(?) is op sy heel beste heeltemal spekulatief van aard, en daarom glad nie geskik om ons Koning se baie konkrete beplanning en doelwitte mee te beskryf nie! Hierdie visioene is volledig deel van die Godspraak, met die Bybel as die basis daarvan, en ek dink dit is ‘n blatante en ongevoelige skending van die heiligheid daarvan om dit met die heidense Griekse filosofie te probeer ontleed. Want dit was presies hier waar die teologiese dwalinge ingesmokkel is wat so baie Christusgelowiges oor die eeue laat verdwaal het.)

Nou kyk, hierdie saak werk so: Die groot groep gematigdes in ons volk is my spesifieke teikengehoor, en waarskynlik ook professor Raath s’n. Mnr. Snyman tel glad nie meer by hierdie groep nie. My groot hartseer hiervan is dat ‘n baie groot deel van hulle Siener saam met hom verwerp. Die saak met prof. Raath werk so ‘n bietjie anders, en DIT maak my baie hartseer hóór! Hierdie ding is baie meer verfynd en baie meer subtiel van aard, maar juis daarom is dit baie gevaarliker.

Hy het ‘n groot en gevestigde status as ‘n navorser oor ons geskiedenis, en dit verleen baie stukrag aan wat hy ookal te sê het. En dit is waar, en hy verdien dit, hóór! Maar nou het hy hierdie akademiese gewig gebruik om my vanuit ‘n onaantasbare ivoortoring as ‘n waarsêer te brandmerk. In praktiese terme beteken dit dat die volk nou ook effektief afgesny word van die enigste ander skrywer wat homself op hierdie stadium nog met Siener besig hou. En dit laat die volk met net een enkele moontlikheid, en dit is om die inligting wat hulle oor die toekoms wil hê by professor Raath te gaan soek.

Maar nou is daar ‘n (baie ernstige) probleem. Jy sien, professor Raath mag dalk ‘n absolute kenner van Siener as persoon wees, maar hy weet van die betekenis van hierdie visioene net mooi niks nie. Hy het nog nooit iets daaroor gepubliseer nie (soos in uniek, eie werk) en hy het nog nooit een enkele visioen probeer ontleed en uitlê nie.

Nou, ek het ‘n bepaalde argument in hierdie opsig wat baie bekend is en reeds in my eerste boek (in 2004) opgehaal is, en waarin ek sê: Hoe kan enige mens my bevindinge wil omstoot sonder dat daar eers ‘n grondige ondersoek na my werk gedoen is ook. En dit het hy nie gedoen nie, en ek vra hom nog steeds vandag dieselfde vraag.

En Celesté, regtig, dit gaan nie (vir my) om Frik Pretorius nie, dit gaan om die Boervolk se belange. Dit is wat vir my belangrik is hierso. (En) die punt wat ek wil maak is dat sy jongste boek oor Siener se lewe dalk ‘n baie goeie boek mag wees, maar dit kan nooit meer as net nóg ‘n geskiedenisboek oor Siener van Rensburg wees nie. Die volk soek inligting oor die toekoms en nie soseer oor Siener as historiese figuur nie. Die kennis wat hulle soek vorm die praktiese basis van ons volk se oorlewing in die toekoms, en dit is nét in die visioene te vinde.

Van my kant af gesien is Siener se lewe bloot geskiedenis, en daar is niks verder (vir ons daarin) nie. Ons mense het inligting nodig om die probleme in die (komende) oorlog betyds te kan ontwyk. Die oorlog is nog ‘n entjie vorentoe, maar dit kom, en die enigste moontlikheid om dit te vermy (die probleme en lokvalle binne die oorlog) lê in daardie kennis opgesluit.

Nou, kom ons gaan maar aan; ons gaan maar ‘n bietjie aan en ons kyk na jou tweede vraag. (NOTA: Op hierdie stadium het die horlosie reeds begin wen en is ek gedwing om al hoe vinniger deur my notas te begin werk.)

Vraag 2:
Dit blyk, deur die byna onbegrensde media dekking wat die dood en begrafnis van Mandela verkry het, dat hy, die ikoon van die wêreld, beslis die sogenaamde belangrike swart man is wat te sterwe sou kom en waarna groot geweld in SA sou losbars – dit het nog nie grootskaals plaasgevind nie en nuwe gerugte wat die rondte doen, is dat die naderende verkiesing hierdie lont sal aansteek. Is dit moontlik?

Antwoord:
Ek het my aandag hier grootliks op die ‘lont’ in die vraag gefokus, en het die volgende daaroor gesê:

Nou, dit is baie interessant hierdie. Kyk, mnr. Snyman het erken, en ek het ‘n artikel geskrywe daaroor waarin ek dit uitgewys het, hy het erken dat hierdie Nag Van Die Lang Messe nie (meer) gaan plaasvind nie. En hy het homself om bepaalde redes stadig maar seker begin losmaak van die hele ding. Ek glo hy is byvoorbeeld (nog steeds) ‘n verduideliking skuldig aan die Boeremag en hy is ‘n verduideliking skuldig aan die volk, want die dinge wat hy gesê het, het hulle aangevuur en hulle het dinge gedoen en gesê wat hulle nou vir ‘n baie lang tyd in die tronk laat beland het. Dink hier net aan die huwelike wat vernietig is. Maar nou goed, kom ons gaan aan.

Hierdie (nuwe) ding van moontlike geweld tydens die komende verkiesing klink vir my vreeslik baie na ‘n tipiese slenter om die saak voortydig te probeer beïnvloed, want hy sal uit die aard van die saak weer lewe in (sy) saak wil inblaas. Die storie rondom Mandela se dood het heeltemal platgeval en ek dink hy is besig met voorbrand om in die resies te kan bly om nog meer mense se koppe teen Siener te draai.

Maar kom, as ek mag sal ek vir jou ‘n idee wil gee van wat ék verwag van hierdie komende verkiesing. (NOTA: Op hierdie punt het mev. Van Niekerk my erg begin druk om klaar te maak, want daar was nog net so vier minute oor.) Jy weet, die onlangse mobilisering van die polisie en die weermag dui dalk op iets anders as wat daarvan gesê is. Ek dink ons is nou regtig op Zimbabwe se pad nadat Mugabe sy beheer destyds moes begin vestig. Ek wil vir u sê ek verwag, en dit is nou my persoonlike mening, maar ek verwag dat Zuma dalk ‘n staatsgreep sal moet uitvoer om die gesag te behou, want sy tyd is verby hoor: sy tyd is regtig verby! As hy dit nie doen nie is daar geen manier hoe hy sal oorleef nie. Hy gaan tronk toe, (en) hy gaan vir baie lank tronk toe. Hier is groot moeilikheid in elk geval op pad tussen die swart faksies.

(NOTA: Ek glo dat die wrywing tussen die swart faksies gaan oorkook met die komende verkiesing, en dat dit waarskynlik die revolusie sal veroorsaak waartydens die groot regeringsboom spontaan van bo af sal begin pluiens. In huidige terme gestel begin die inmekaarsak van die regering dus by Zuma, en hy trek die hele leierskorps van die ANC saam met hom ondertoe. Ek het hierdie spesifieke (moontlike) scenario baie volledig in vorige artikels gedek.

Die feit van die saak is dat hier definitief groot moeilikheid aan die kom is tussen die verskillende swart faksies in die land. En dit lewer die baie bekende ‘catch 22’ situasie óók! As Zuma die verkiesing wen sal dit beslis as onaanvaarbaar deur iemand soos Malema beskou word, en dan sal AMCU die borswering namens hom bestorm…om nie eers van die ander faksies te praat nie. En ja, as Zuma verloor, of selfs net dink dat hy gaan verloor, dink ek kan ons definitief ‘n staatsgreep van sy kant af verwag, en dan sal al sy teenstanders nog steeds met alle geweld op hom en sy partyleiding afstorm.

Dit maak nie saak na watter kant toe hierdie uitslag sal gaan nie, ek verwag dat dit tot groot moeilikheid tussen die swart groepe gaan lei! Die lont wat moontlik kan begin brand sal dus eerder die swart groep opblaas, maar ons behoort relatief veilig te wees, mits ons natuurlik nie ons neuse op die verkeerde plekke wil gaan indruk nie. Ek dink die hele blanke groep sal in elk geval outomaties bymekaar kom en gereedstaan om moontlike aanvalle op ons die hoof te bied. Dit is een van daardie soort situasies wat ons sal dwing om ons verskille vir eers te vergeet en saam te staan teen ‘n gemeenskaplike bedreiging.)

Vraag 3:
Mnr. Frik Pretorius sien die gesigte van die Siener heeltemal vanuit ‘n kosmopolitiese oog en dat die geweld globaal sal plaasvind met Engeland en Duitsland as primêre rolspelers. Hoe sien u die interpretasie in die lig van die kennis wat u het met betrekking tot Siener se ongeveer 700 gesigte?

Antwoord:
Ek het dit laat verbygaan omdat ek gevoel het dat ek nie hierdie vraag regtig kon antwoord nie omdat dit dalk eintlik vir die ander twee deelnemers bedoel is.

Vraag 4:
‘n Spesifieke punt waarby mnr. Frik Pretorius en Prof. Andries Raath bymekaar uitkom in hul onderskeie boeke is die kardinale belang van die traktate wat die Boere met die uitbreek van die 1914 Rebellie aan Duitsland oorhandig het in Duits-Wes en wat ‘n opdrag was van Siener van Rensburg omdat hy die belangrikheid daarvan gesien het vir die toekomstige geweld wat in SA gaan losbars. Wat is u interpretasie hiervan en bespreek dit met ons, asseblief.

Antwoord:
Nou, wat vraag 4 betref gaan dit oor die Traktate. En ja, dit is waar hoor. Die Traktate is ‘n (instrument) wat ons Vader (doelbewus) in die proses ingebou het. Hy gaan ons vryheid weer vir ons terug gee deur Duitsland se toetrede in ons plaaslike situasie.

So, kom ons gaan (vinnig) aan. Ek wou graag hier gepraat het oor die herkoms van ons volk, wie ons regtig is. Ek het in my tweede boek aangedui dat ons Juda is, dat ons in werklikheid die Bruid van Christus is. Maar kom ons gaan nou aan en kyk na vraag 5.

Vraag 5:
Wat is die boodskap wat u aan die Boerevolk wil oordra gesien in die lig van die kennis wat u dra van Siener van Rensburg se gesigte?

Antwoord:
Nou, jy weet, ek sê nog heeltyd, en ek is nie alleen in hierdie opsig nie, (dat) Siener se visioene dra ‘n Goddelike boodskap van hoop en uitkoms vir ons volk, en ek streef daarna om hierdie boodskap aan te gee, uit te brei en te verduidelik. Ons sal vry word en vrede ervaar, want ons Koning Jesus Christus is die waarborg daarvoor. (En) Weet jy, ons geslag wat nou leef gaan hierdie dinge sien gebeur. My boodskap aan die volk? Hieroor het ek al baie geskryf en ek vra: Kom onvoorwaardelik tot verootmoediging voor ons Koning! Maak uself onmiddellik los van alle vorme van die sekulêre politieke proses en aanvaar Koning Jesus se gesag oor ons lewens. Hy is ons enigste hoop, want ons vyand is te sterk vir ons. En weet jy, al wat gaan gebeur is dat die mense wat hierdie (regse) Utopia wat hulle wil hê en in eie krag met gewere probeer oprig, hulle gaan dit ook nie maak nie, hulle gaan nie lewendig anderkant uitkom nie. En dit is dit.

Ek kon die onderhoud afsluit deur een laaste sinnetjie in te smokkel. Dit was in reaksie op mev. Van Niekerk se opmerking dat ons vyand inderdaad te groot en sterk vir ons is en dat ons geheel en al op die Vader aangewese is vir hulp en uitkoms. My afskeidswoorde was bedoel as vertroosting vir haar omdat sy duidelik geskok was oor die moontlikheid van allerhande verskuilde agendas rondom Siener se visioene.)

Ons, het ek gesê, is in die sterkste Hande wat daar is: ons is in Jesus Christus se Hande!

Groete,
Frik Pretorius.

***Die ‘dropbox’ adres is: https://dl.dropboxusercontent.com/u/107760433/2013-12-26d%20Vonkelvrou%20Siener%2026Des13.mp3

Die leser kan dit oopmaak deur die ‘cursor’ na hierdie adres te skuif en dan gelyktydig op [Ctrl] en [linkskliek] op die muis te druk. Die betrokke mp3-lêer sal dan oopmaak. U kan dit dan vanaf Drop Box na u rekenaar aflaai deur die ‘cursor’ tot op die klein ‘video skermpie’ te skuif, en links op die muis te kliek, en dan op ‘save as’ te kliek as hierdie spyskaart op u rekenaarskerm verskyn. U kan dit dan in enige lêer van u keuse op u rekenaar stoor. Dit neem ongeveer 20 minute om af te laai.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: