Slaan oor na inhoud

Art 075: 2014-12-04 NUMSA se staatsgreep (?)

2014/12/04

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ai, as ek maar net een-en-’n-halwe uur langer gewag het met gister se Artikel 074 sou ek ook NUMSA se beweerde poging tot ’n staatsgreep daarby kon plaas! Die artikel is geplaas om 11h29, en hierdie nuwe inligting is oor die radio bekend gemaak om 13h00. Maar so het die lewe rondom ons net skielik vreeslik baie interessant geword! ‘n Mens kan nie help om met reikhalsende verlange te wonder wat volgende gaan kom nie!

Die basis hiervan is die onmin wat tussen NUMSA en die ANC/COSATU/SAKP heers, en die nuwe wending wat nou in hierdie sage na vore gekom het staan bekend as: ‘….Secret Regime Change Plot to Destabilise South Africa…’. Die naam dui op baie interessante akrobatiese verbale voetwerk, maar wat is dit in die praktyk tog anders as ernstige beplanning om ‘n staatsgreep uit te voer?

Dit is nog nie moontlik om regtig enige gevolgtrekkings oor hierdie saak te kan maak nie, behalwe een wat absoluut duidelik soos ’n baie, baie seer duim uitstaan: die eenheid en samewerking binne die ANC alliansie het nou finaal sy laaste asem in die openbaar uitgeblaas. Ons kan verwag dat ’n erge katgeveg hieruit gaan voortspruit, wat sal lei tot die ineenstorting van Cosatu, en die eens magtige ANC regering sal noodwendig die finale slagoffer van hierdie geveg wees. Ek wil dan ook graag weer hard en duidelik herhaal wat ek in gister se artikel gesê het, naamlik: RIP die ANC!

Dit is nou bloot nog net ‘n kwessie van tyd voordat die regeringsboom spontaan van bo af begin inmekaarval. Hy het sekerlik vrot genoeg geword dáárvoor!

Nou, soos ons kan verwag het NUMSA se leiers onmiddellik beswaar aangeteken en het hulle die ANC regering en ook die SAKP dadelik van agteraf optrede en swartsmeerdery beskuldig. Hulle gee selfs ’n lys name van sommige van die betrokkenes. Dit kan seker so wees, (hoe sal ons ooit weet?), maar die werklike belangrike deel hiervan kan natuurlik nie meer verander word nie, en dit bly vas en stewig staan. Op die heel minste is hierdie nuwe wending ’n aanduiding van presies hoe vêr die kanker van ‘n dreigende ineenstorting binne die ANC alliansie reeds gevorder het. Hulle sit met ’n baie groot probleem opgeskeep, en dit kan nie verder na buite toegesmeer word nie.

Ek sien dat Guardian & Mail vandag op die internet sê dat daar ’n ondersoek na hierdie kwessie aangevra is, en dit, na my beskeie mening, kan ’n sleutel verskaf wat op sigselwers ook dalk ’n groterige Pandora-boksie binne die afsienbare toekoms kan oopsluit! Dink net aan die moontlikhede wat sal oopgaan as Malema van die een kant af begin byt en NUMSA van die ander kant af………

Iets wat vir my sommer baie interessant is hier, is dat die naam van Moeletsi Mbeki voorkom in NUMSA se lys van ‘verdagtes’. Hierdie broer van die vorige SP, Tabo Mbeki, is ’n vurige teenstander van die ANC en hy het volgens alle aanduidinge baie noue en direkte bande met die DP!

Die ander sy hiervan is natuurlik nét so interessant, want die voortslepende onrustigheid tussen (en ook binne) die onderskeie groepe maak dalk net die pad oop vir Malema om uiteindelik ’n groot deel van NUMSA se lede by die EFF in te bind. Hierdie gebeure kan nét sy magsbasis verbreed, en dink net hoe rammetjie-uitnek hy sal kan word as dit kan gebeur!

Die leser sal dalk onthou dat hy openlik toenadering tot NUMSA gesoek het tot direk voor die vorige verkiesing. Hy het ’n samewerkingsooreenkoms tussen die EFF en NUMSA bepleit om sterker in die verkiesing te kan staan, maar NUMSA se twee hoofleiers het dit summier en baie kortaf afgeskiet. Hul antwoord was dat Malema en sy EFF gewoon nie ‘kommunisties-genoeg’ van aard en inslag was om met NUMSA te kan saamwerk nie. Malema se idee was natuurlik om NUMSA volledig in die EFF te laat opgaan en daardie leiers het dit probeer verhoed!

Maar, was die nuus wat gister gebreek het die volle storie? Die lekkasie van die inligting dat NUMSA planne het om die staatsgesag oor te neem dui op meer as bloot net wat tans daaroor geskrywe staan. Die tyd sal leer presies hoe wyd hierdie saak gaan uitkring, maar ek dink ons kan op hierdie stadium minstens vyf dinge aflei hieruit:

(a) Dat NUMSA se planne rondom ’n oorname van die staatsgesag reeds vóór die verkiesing so ver gevorder was dat hulle dit nie meer kon verander nie. Wat sou so ’n moontlike gewapende poging kon verhoed het, want ons weermag is gewoon nie in staat om enige militêre krisis te kán hanteer nie.

(b) Die hoofleiding van NUMSA wou waarskynlik ook nie daaraan wou verander nie, want die geskiedenis het nou al geleer dat nie een van hierdie Afrika-politici (ooit) bereid is om enige mag of gesag te deel nie. Hulle sal dit miskien nog doen om ’n afspringplek te skep om die ander party uit te kan werk en te vernietig, maar dit is hoe vêr hul idee van demokratiese samewerking strek. Ek kan nie anders as om te wil glo dat Malema se toenadering tot NUMSA juis op hierdie werklikheid gebaseer was, maar dat ons insgelyks presies dieselfde van NUMSA se leiers kan sê.

(c) Die name van die leiers wat genoem word in hierdie saak dui op ’n definitiewe magstryd om die hoogste gesagsposisie in die land. Mense kan hierna kyk soos hulle wil, maar ZUMA en sy ANC se tyd van oorheersing is uiteindelik verby! Die volgende stap moet noodwendig ’n fisieke stryd tussen die verskillende groepe wees en dan….

(d) Die moontlike betrokkenheid van die DA by die woelinge dui egter daarop dat die strydpunt op ’n baie breër fondament berus as bloot net ’n lokale magstryd. Ek glo dat die buiteland baie direk betrokke is hier by ons, en dit plaas die gebeure meteens in ’n heel ander lig. En daardie lig bevestig maar net weereens die waarde van Siener se visioenêre verhaal vir ons volk se toekomstige oorlewing.

(e) Wat is die moontlike staatsregtelike implikasies wat hieruit kan voortspruit? Gaan ons jou werklikwaar dalk ook nog ‘n ‘swart’ Boeremagsaak sien afspeel as gevolg hiervan?

Groete,
Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: