Slaan oor na inhoud

ART 076 2015-01-18 Die pot begin oorkook in Europa

2015/01/18

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek wil heel aan die begin vra dat die leser asseblief baie mooi moet verstaan waarom ek hierdie artikels skryf en publiseer, en ook wat ek NIE daarmee probeer bereik nie.  Dit gaan nie vir my daaroor om die een of ander groep te na te wil kom, of selfs net sleg te laat lyk nie.  Ek het as skrywer en ontleder van Siener se visioene byvoorbeeld niks in beginsel téén die Naziisme, of selfs die uiters haatbare vêrlinkse Britse Imperialisme nie, want ek besef dat elkeen hiervan ’n bepaalde rol het om te speel in die vervulling van Koning Jesus se Plan vir die wêreld.  Maar ek moet wel verduidelik waar en hoe hierdie dinge bymekaar inpas om die realiteit te vorm wat op ons wag, en dit probeer ek so objektief moontlik doen.

Maar so spruit vandag se artikel voort uit ‘n e-pos wat ek gisteroggend vanaf The Trumpet.com ontvang het.  Dit lui soos volg:

Is it just me, or does it seem like each week flies by faster than the last? Time is speeding up! World events are happening at a faster pace than anytime since World War ii.

Yesterday, in a surprise announcement, the Swiss National Bank dropped its peg to the euro. Markets reacted violently. The euro lost 41 percent of its value against the [Swiss] frank in less than 30 minutes. It was the biggest single day depreciation of a major currency in history. $100 billion worth of value evaporated from the main Swiss stock exchange.

The move comes as the European Central Bank is poised to announce a massive money printing scheme to purchase the bonds of badly indebted European nations. If it does, it may set off the most dangerous constitutional crisis in Europe yet.

The German Bundesbank and German courts have ruled the money-printing/bond-buying scheme illegal. Yet the European Court of Justice has given the European Central Bank the go-ahead. So who has the final say in Europe? Is it Germany or Brussels? Germany must decide how much sovereignty it is willing to give up.

A showdown is coming over who will control Europe. With trillions of dollars in bonds and stock markets at stake, it looks like it could be a dramatic one. [my beklemtoning]

Een van die kenmerke van Europa se geskiedenis is die feit dat daar al vir minstens drie tot vier duisend jaar lank ’n felle stryd om grondgebied en leierskap woed.  En ’n mens is geneig om hier te wil praat van ’n voor-beskawingstydperk en ’n tydperk van relatiewe beskaafdheid daarna.

Ons is byvoorbeeld geneig om die Grieke, die Romeine en die ou Kelte te wil sien as ’n klomp barbare wat mekaar op allerhande wreedaardige maniere uitgemoor het.  En ek dink die een enkele ding wat hierdie gebeure dalk so aaklig vir ons maak is die wyse waarop hierdie krygsmanne [én krygsvroue!] gesterf het: elkeen van hierdie mense is in ’n direkte mens-tot-mens konfrontasie met ’n swaard of spies doodgesteek, óf met ’n byl of hamer doodgeslaan en doodgekap!

Maar was hierdie barbaarse manier van doen werklik erger as die wapens en maniere wat vandag in ons ‘beskaafde’ tyd in ’n oorlog gebruik word?  Hoe dink die leser wat gebeur as ’n handgranaat of ’n mortierbom tussen ’n klomp mense ontplof?  Miskien is dit dan maar beter om hier te volstaan deur te sê in daardie ou dae sou daar minstens heel lyke na die veldslag oorgebly het om uit te ken en te kon begrawe….

Beskaafdheid het dus eintlik net ’n sekere verfyning gebring in die diplomatieke prosesse om ander mense te beheer, maar dan ook ’n sekere eskalering in die manier waarop hierdie metodes in die praktyk toegepas word.  En uiteindelik, diep onder al die moralistiese frille en fraaiings van moderne beskaafdheid, vind ons nog steeds dieselfde heidense god wat bloed moét kry om te drink om te keer dat hy jou soort se bloed vir homself kom opeis.  Hy het verskillende name in verskillende tale, maar hy is nog steeds die psigopatiese god van bloed en haat en wraak, die god van misleiding, van oorlog en onderdrukking en verdrukking: Koning Jesus het na hom verwys as die god van hierdie wêreld!

’n Mens kan miskien later in ’n opvolg-artikel in meer diepte kyk na die rol van godsdiens in hierdie stryd om die beheer oor Europa.  Dit is ’n fassinerende interessante reis hierdie, en dit het baie vreemde kinkels en ompaaie daarin, maar vir vandag se artikel is dit genoeg om te sê dat die kern van die stryd wat tans in Europa afspeel om twee basiese groeperinge in die Rooms Katolieke kerk draai.

Daar is, wat dit betref, wel ’n ander stryd aan die oplaai óók, en dit is Siener se Derde Wêreldoorlog.  Hierdie stryd speel eers later af tussen Rooms Katolieke neo-Nazi Duitsland en die Britse Vrymesselary.  Maar dit sal eers aan die beurt kom nadat die huidige een binne die Roomse groep afgehandel is, want die stryd wat Siener beskryf het handel oor die beheer van die hele wêreld en nie nét binne Europa nie.  Dit maak prakties sin ook, want Brittanje lê langsaan Europa en was nog nooit in die geskiedenis werklik as deel van die kontinent beskou nie.  Die belangrike punt hier is egter dat die staatsgesag in Europa eers in ’n bepaalde staatkundige entiteit gevestig moet word, om daarna die res van die wêreld in ’n Satansryk onder leiding van die Vatikaan en ’n Duitse heerser te kán inbind.  En ons is op hierdie stadium nog maar net op pad na daardie punt.

Maar nou goed, die stryd waarna ons in hierdie artikel kyk is dus ‘n ekonomiese een wat tans besig is om af te speel tussen verskillende Rooms Katolieke faksies, of dan lande wat deur die Roomse kerk beïnvloed word binne die grense van Wes-Europa. Dit is waaroor die e-pos gaan wat ek ontvang het.  Daar is twee basiese groeperinge betrokke hierby, naamlik die sogenaamde ‘ryk lande’ [die elite] in die noordelike deel van Europa, en die ‘arm lande’ in die suidelike deel.  Die twee teenoorstaande spilpunte in die stryd is Duitsland versus Frankryk.  Rusland vorm tradisioneel die derde faksie in hierdie driehoek, maar hulle is nie enigsins direk betrokke by die huidige stryd tussen Duitsland en Frankryk nie.  Rusland is egter wel indirek betrokke omdat die Amerikaanse aandrang op sanksies téén Rusland die lande van Wes-Europa tot ’n sekere mate in die huidige finansiële krisis in Europa ingedwing het.  Hierdie sanksies kos die Europese lande wat normaalweg met Rusland handel drywe sommer baie geld, en die Eurodollar het onder toenemende druk begin kom as gevolg daarvan.   ’n Deel van die probleem gaan dus uiteindelik ook na [‘Protestantse’] Amerika oorgeplaas word.  ’n Mens weet nie hoeveel sê iemand soos baron zu Guttenberg hierin gehad het nie, maar hy kon volgens alle [voorafgaande] aanduidinge selfs ’n sleutelrol vervul het hierin.

Ek het oor die jare van tyd tot tyd op hierdie artikelblad oor hierdie oplaaiende stryd in Europa geskryf, maar sonder dat ek (óf my bronne) noodwendig geweet het presies hoe die sage gaan ontplooi.  Dit is dan ook verstommend om by wyse van terugskouing raak te sien hoe diep versteek en hoe onderduims die skuiwe van die groepe teen mekaar werklik was.  Ek het in hierdie verband in ’n vorige artikel gewys op die agteraf en onderduimse wyse waarop die Europa Regering regtig tot stand gekom het!  En ek glo nie ons het al die finale stadiums hiervan al begin raaksien óf verstaan nie.

Maar kom ons kyk wat die afgelope tyd in Europa gebeur het, en dan probeer ons aflei waar dit ons op hierdie stadium gebring het.  Ek gaan nie al my bronne, soos gewoonlik, wéér hier publiseer nie, want dit beloop meer as 16 A4 bladsye.  Ek sal egter wel uittreksels daaruit plaas, en vêrder die nodige adresse plaas vir die leser wat dit wil gaan nalees.

Ek wil heel aan die begin hiervan weereens sê dat ek nie noodwendig met alles saamstem wat my hoofbron te sê het nie.  Hulle staan bekend as The Philadelphia Church of God, en tree onder andere op die internet op onder die naam The Trumpet.  My weerstand teen hulle spruit veral voort op die wyse waarop hulle soms Bybelse profesieë verdraai en rek om hul saak te pas.  Hul ontledings van Duitsland se motiewe om die wêreld te wil oorwin is egter wel baie betroubaar.  Hulle koester duidelik ’n ongebreidelde haat teen Duitsland en die Vatikaan, en dit maak sin as ons in ag neem wie en wat The Trumpet werklik verteenwoordig.  Hierdie ‘kerk’ vorm deel van die Brits-Amerikaanse Vrymesselary, en enige persoon wat die herkoms en die geskiedenis van die Tempeliers ken sal verstaan waarom.  Hierdie dinge maak sin as ons só daarna kyk, maar ek verkies om maar net te neem wat ek nodig het, en om dan maar opsy te staan vir die res daarvan.  Ek het nie plek in my lewe vir soveel negatiewe nydigheid nie.

Agtergrond

Ons weet, op grond van inligting wat jare gelede al uitgelek het, dat die Nazi Opperbevel nog voor die einde van WOII besef het dat Duitsland die oorlog gaan verloor.  Hierdie offisiere het toe ’n vergadering met die nywerheidsleiers in Duitsland belê, waarop hulle op ’n meesterplan ooreengekom het om later ’n terugkeer te  maak en die oorlog op ’n ander manier voort te sit….en te wen.  Die nywerheidsleiers het op hierdie vergadering die verantwoordelikheid aanvaar om Duitsland se ekonomie op so ’n wyse te bestuur dat die Nazi Ryk op ’n latere stadium weer opgerig sou kon word.  Hulle het planne beraam om die Derde Wêreldoorlog op ’n agteraf politieke en ekonomiese manier te wen en die Duitse Ryk wat hulle onder Hitler wou vestig te laat herleef.

Waarskuwings van ’n verandering wat kom.

[a] Die eerste saak wat ek hier wil ophaal kom uit The Trumpet van September-Oktober 2002.  Die titel is All that glitters [https://www.thetrumpet.com/article/666.230.46.0/economy/all-that-glitters]

Die skrywer het in hierdie artikel die vraag gevra of die goudprys dalk binne die afsienbare toekoms sou styg, want hy verwys na die feit dat die Duitse sentrale bank goud op groot skaal begin aankoop het toe die Euro in 1999 gelanseer is.  Maar nie net dit nie, dit het later geblyk dat daar ook die een of ander skelmstreek aan die werk was hier wat Duitsland onregmatiglik baie goed bevoordeel het.  Dit het op daardie stadium geblyk dat 11 van die nuwe lede van die EU al hul goudreserwes oorgeplaas het na die Europa Sentrale Bank, wat sy hoofkwartier in Duitsland gehad het.  Ek sal by die volgende uittreksel weer hierna terugverwys, want hier het uiteindelik ’n vreemde soort ‘oorhandiging’ van fisiese goud plaasgevind wat nooit regtig opgelos is nie.  ’n Deel van die elf lande se goud het op ’n onverklaarbare manier in Duitsland se koffers beland.

Maar kom ons beperk ons bloot tot wat die artikel in 2002 op ’n direkte wyse gesê het:

The timing of Germany’s acquisition of huge amounts of gold was intriguing. “[T]he Bundesbank suddenly acquired massive gold reserves, just as the euro was launched in the first quarter of 1999. The gold amassed, both in terms of its physical size and of its value (national valuation basis) is more than enough with which unilaterally to introduce a gold-backed ‘new deutsche mark’—in contrast to the U.S. dollar, which is NOT backed by gold” (Economic Intelligence Review, March 2000). [my beklemtoning]

The point is, whether or not the euro is a success in the long run, Germany sits in the box seat. On the one hand, the euro has substantial gold backing from the receipt of bullion by the European Central Bank, courtesy of the EMU nations’ signing over of their reserves. This gives some strength to the euro’s backing. Yet the collective economies of EMU nations are really not in the best of shape. “It [EMU] was meant to be the cornerstone of the single currency. Instead it is fast becoming a millstone. In the face of global slowdown the eurozone’s stability and growth pact is a misnomer. It is failing to deliver stability and may yet threaten growth” (DAWN Group, Aug. 14). [my beklemtoning]

Financial analyst Christopher Story poses an intriguing possible scenario, in the event of such a crisis developing. He wrote in the Economic Intelligence Review quoted above, “[T]he Germans may have been preparing their greatest coup in history: the sudden, overnight substitution of a ‘new deutsche mark’ backed by gold, for the regrettably ‘failed’ EU collective currency. … [I]n reality, the Bundesbank’s acquisition of colossal gold reserves coincident with the launch of the euro (which policymakers were never supposed to notice), and the convenience of the biggest competitive devaluation in history, betray the probable truth—that this represents the realization of the pan-German plan for a European collective currency elaborated by the Nazis, and was cunningly postulated from the outset.” [my beklemtoning]

[b] Die tweede uittreksel wat ek wil aantoon is in sy geheel belangrik, en het op 17 Augustus 2011 verskyn onder die opskrif:  Germany’s Gold Hoard – Euro or no euro, Germany is the sole nation with sufficient bullion to back a federal currency.

BY RON FRASER AND ANDREW MIILLER https://www.thetrumpet.com/article/8558.7285.0.0/economy/germanys-gold-hoard

It is intriguing to note the historical timing of Germany’s sudden acquisition of its post-unification gold hoard.

The forerunner of today’s European Central Bank, the European Monetary Institute (EMI), once carried almost $27 billion in gold reserves. In 1998, the EMI was replaced by the European Central Bank (ECB). No European Monetary Union financial data was published that year, while Europe’s elites “rebalanced” the financial system. When financial records resumed publication in 1999, $20 billion in gold had “gone missing” from EU coffers.

One would have assumed that these EU reserves should have been automatically transferred to the EMI’s replacement, the ECB. No official explanation was ever given as to why it was not. It is interesting to note, however, that in that same year, the German central bank reported a $20 billion increase in its national gold reserves.

The result? Germany now owned 3,400 tons of gold—enough to back an entire currency if it wanted to! [my beklemtoning]

En dan ook:

Is it possible that German elites could use their massive gold reserves to establish a gold-backed deutsche mark in the event that the euro fails? Here is what the late Christopher Story wrote in that March 2000 edition of the Economic Intelligence Review: “If Berlin were to decide that the progressive collapse of the euro, which is already well advanced, had ceased to be tolerable, it has already amassed the necessary reserves of gold to be able to float a ‘new deutsche mark’ unilaterally—leaving the rest of Europe at Germany’s mercy and prospectively left with no practical choice, under the circumstances, but to accept the new deutsche mark in lieu of the degraded euro .…”

The implications of all this for the United States, the dollar and the world, are huge. Whereas the U.S. dollar ceased to be backed by gold in 1971, the new deutsche mark would be backed by gold. The dollar could be “dislodged” from its global primacy not by the euro, which will continue to be degraded either immediately or over time, but by the new deutsche mark.

Only time will tell how this situation will play out. However, if the Bundesbank does plan to introduce a gold-backed deutsche mark, it could well be that the day Greece defaults—which appears only a matter of time—is the day that Germany replaces America as the world’s most powerful nation, overnight!

Back in the heady European summer of 1990, when Germanic euphoria was high over the unification of East and West Germany, British politician Nicholas Ridley told the Spectator that “European Monetary Union, then being discussed seriously for the first time, was ‘a German racket designed to take over the whole of Europe. … You might just as well give it to Adolf Hitler, frankly .… I’m not sure I wouldn’t rather have the [bomb] shelters and the chance to fight back, than simply being taken over by …economics’” (June 17, 2000).

Well, Mr. Ridley, it took a decade, but the reality is that this time Germany has done it, not by bombs, but by sheer economic panache—and has fooled the whole world!

All that remains now is for German elites to carry out their solution to their deliberately created crisis—their real “final solution”

En so kan ek aangaan en nog ‘n paar sulke uittreksels aantoon wat oor dieselfde saak handel.  Maar kom ons skuif dan eerder aan na die huidige situasie toe, en dit begin by die skuldkrisisse wat die sogenaamde ‘arm lande’ in die suide van Europa getref het.  Daar is baie geskryf hieroor, maar die kern daarvan was dat die probleem te wyte was aan die spandabelrigheid en swak monetêre dissipline van lande soos Italië, Griekeland, Spanje, België [se Franssprekende deel], en les bes ook Frankryk self.  Die ‘ryk lande’ het verseg om hierdie skuldlas te help finansier, wat natuurlik korrek en sinvol is.  Dit het die Sentrale Bank van Europa [die Europa Regering se bank in Brussels] genoop om te sê dat hulle dan maar meer geld sal moet druk om hierdie skuld te kan finansier.  Die uitkoms van hierdie dreigement was dat die Duitse Hooggeregshof gevra is om hierdie praktyk te verbied as onwettig.

Maar toe het dinge baie skielik drasties begin verander, want die Europa Regering het ’n manier gevind om die Duitse poging tot onafhanklikheid stop te sit:

[c] 2012-09-17 Europe’s Historic New Reality! – Few commentators picked it. Yet last week a totally new reality struck home in Europe https://www.thetrumpet.com/article/9877.20855.0.0/economy/europes-historic-new-reality

Up till last week, one power had demonstrated its ability to trump all in Europe—Germany’s Constitutional Court.

Last week, all that changed—powerfully!

One of Europe’s newest institutions, and certainly one of its newest technocrats, proved their power to trump the Karlsruhe-based German Constitutional Court. The European Central Bank (ECB), under its president Mario Draghi, spiked the guns of that once proud institution.

By publicizing his decision to buy the government bonds of ailing eurozone countries in advance of the German court’s ruling on the legality of the European Security Mechanism, Draghi successfully and most triumphantly ensured the ECB’s assumption of the position of Europe’s most powerful institution.

Then, when challenged by Germany’s gainsayers, he promptly faced them down by offering to instruct the German Bundestag in the finer points of his plan: “The head of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi, threw down the gauntlet to German critics of his plan to buy the government bonds of ailing eurozone countries yesterday by suggesting they should invite him to justify his decision in person before M.P.’s in the Berlin parliament” (Independent, September 15)……

….. This is historic. It’s a game changer. It’s a sea change of tremendous proportions when one fully grasps the prophetic significance—and the timing of this action! In fact, it is one of the clearest and earliest indicators of the imminence of the final consummation of that which we have come to comfortably call the European Union into its final state as the seventh resurrection of the Holy Roman Empire.

To understand what is at stake here, one must comprehend that Mario Draghi’s political allegiance is not to Berlin; it is to Rome!

Draghi is a true European imperialist, a Jesuit-educated son of Rome. That ensures his prime allegiance is to the pope! As such, his decisions will bear in mind the continuing evolution of the European Union into its Holy Roman future. Germany is important, vitally important to this cause. He knows that. But Draghi also knows that he has the backing of a quiet diplomatic process of 2,000 years’ standing, based in Rome, that, though it looks like a lamb, when push comes to shove, speaks like a dragon to enforce its will.

………….. Now, consider this. Up to very recently, the institution with the most clout in the EU was patently, and very obviously, the German Constitutional Court. But that changed dramatically last week when the court meekly rolled over like Rover and yielded to the will of that son of Rome, the world’s most powerful central banker, ECB chief Mario Draghi.

As the German news source Suddeutche Zeitung observed (September 12),

The Karlsruhe ruling does not take Europe any further, nor Germany, nor democracy. This judgment avoids, in short, the most important questions. It wants to be a landmark ruling, but fears the fundamentals. It is, as usual with the Federal Constitutional Court when it comes to Europe, a “yes, but” judgment. The “yes” of this judgment this time, though, is as weak as the “but.” The judges seek to put a lid on the German liability of €190 billion, yet they know that this will be very hard to stick to. It will be hard to stick to because the Karlsruhe lid does not fit the European Central Bank.

That is tantamount to admitting that the German Constitutional Court was trumped by Draghi.

This is the new reality in Europe……

Today, German politics are in complete disarray. Angela Merkel survives politically simply because at present there is no strong alternative leader in the spotlight. But as Gerald Flurry declared in the same article quoted above, “I think the Vatican is going to be working behind the scenes. They may have a pope to help them do it who really knows the German system and begins to get the leader in there that can really swing things around, a good strong Catholic .… I think that the Vatican is going to help to bring that man … on the scene, and that’s when you’re going to really see the fireworks.”

Well, the German federal elections are due to take place in November 2013. Is the Vatican already beavering away behind the scenes, cultivating a prospective leader to burst onto the scene in timely fashion?…..

[d] En dit is net op hierdie punt of ’n mens begin wonder hoe lank die huidige Duitse staatshoof nog aan bewind gaan wees, want die ratte van die neo-Nazi beweging het skynbaar baie gou na hierdie gebeure begin draai om die Europa Regering in sy spore te stuit.  En ’n mens wonder ook hoe lank die huidige onwettige Europa Regering nóg in Brussels gaan wees, want wat sal byvoorbeeld van hulle word as die Eurodollar wel heeltemal inmekaar sak?  En let wel, alles rondom die e-pos wat ek gister ontvang het dui daarop dat presies net dit binne die afsienbare toekoms kan gebeur!

Maar so het die neo-Nazis se volgende stap vroeg in [Januarie] 2012 in werking getree toe die Duitse reserwebank begin het om hul goud terug te trek Duitsland toe.  Ek moet hier eers kortliks verduidelik waarom Duitsland se goud op verskillende plekke in die wêreld gestoor word.  Die eerste rede hiervoor was dat hulle die goud beskikbaar wou hê op die punte waar hulle dit maklik kon verhandel en relatief goedkoop na die nuwe eienaars verskuif kon word.  Onthou hier dat goudstawe gekoop kan word soos sakkies sement, en dan saam met die koper huis toe geneem kan word as hy dit so wil doen.  Die tweede rede was om die goud teen Rusland se grypsug te beskerm tydens die koue oorlog.  Die hoofrede was egter dat die geallieerde magte aan die einde van WOII besluit het dat Duitsland se goudvoorraad oor ’n paar lande versprei moet word om te verhoed dat hulle weer ’n oorlog aan die gang kon sit.  Die Duitsers het in April 2013 reeds die meeste van hierdie goud na Duitsland teruggetrek, behalwe die volle voorraad wat nog steeds in die VSA gestoor word.

Switserland was in ’n paar opsigte presies die regte keuse vir die neo-Nazis se nuwe aanslag om die beheer oor Europa te begin oorneem.  Hierdie land is bekend daarvoor dat dit militêr heeltemal neutraal staan in Europa.  Daar woon ook drie groepe mense daar wat saam vier tale praat, naamlik Duits [die grootste groep], Frans en ook Italiaans.  Wie gaan ’n mens dus kollektief blameer vir hierdie skokkende gebeurtenis?   Die vierde taal staan bekend as Romaans en is ’n soort Fanakalo wat oor die jare tussen die drie groepe ontstaan het.  Dit is vêrder ook belangrik om te verstaan dat die besluit om die Switserse Frank van die Eurodollar los te maak slegs ’n oorlog tussen die Switserse Frank en die Eurodollar van Brussels ontketen het: Duitsland staan tegnies heeltemal los hiervan, maar sal volgens alle aanduidinge onmiddellik ’n nuwe geldeenheid kan instel as die Eurodollar dan wel faal.  Iets wat dan ook baie interessant is, is dat die Switserse bank juis hierdie aankondiging gemaak het terwyl Draghi en Merkel met die finale samesprekinge besig was om die arm lande se skuldlas met waardelose papiergeld te dek.  Dit wil so al vir my lyk of iemand ’n spesifieke boodskap aan hierdie twee leiers wou oordra, en dit is dat hul planne nie toegelaat gaan word om uit te werk nie.   Die belangrike interessantheid hiervan is dan ook dat die ondergang van die Eurodollar tegnies ook die einde van die Europa Regering in sy huidige vorm sal beteken, en dat dit waarskynlik ook die einde van die pad vir Frau Merkel se regering sal wees.  En die neo-Nazi groep in Europa sal sekerlik nie tyd mors om dadelik in hierdie vakuum in te stap en albei hierdie regerings oor te neem nie.  Ek dink, om die waarheid te sê, ons kan aanvaar hulle sit en wag juis daarvoor!

Die skuif wat die Switserse Reserwebank gemaak het om hul Frank los te maak van die Eurodollar het almal onkant betrap, want daar bestaan geen werklike rede daarvoor nie.  ’n Instelling soos die invloedryke Forbes (internet) sê dan ook reguit dat hulle glo die saak is polities van aard, want dit het ’n oorlog tussen twee geldstelsels ontketen eerder as wat dit tegnies-monetêr van aard was.  En ja, ons moet sekerlik een ding mooi verstaan, en dit is dat daar nie regtig ooit enige ommekeer en/of rehabilitasie moontlik kan wees nie.  Die slag is gelewer en hoe gaan enigiemand die verliese van miljarde dollars kan herwin, en hoe kan die mense wat skade gelei het vergoed word?  Die skade is klaar gedoen en dit kan net groter word hiervandaan vêrder.  En selfs al kan die skade ingekort of beperk word sal dit nogtans ’n lang tyd neem vir die Eurodollar om te herstel – en dit was nie baie sterk net om mee te begin nie!  Die druk om ekonomiese sekuriteit te herstel kan dus net toeneem op die Europa regering en ek weet nie of hulle meer oor die vermoë beskik om dit te kan doen nie, want Duitsland sit met al die goud en Merkel sal waarskynlik nie toegelaat word om dit na die Europa Regering oor te dra nie.  En die dieper interessantheid hiervan vir my is dat die Duitse weermag enige aanslag sal kan weerstaan om dit met mag en krag te doen….en raai net wie is so in die stilte steeds in beheer van die nuwe Duitse militêre magte?

Ek dink ons staan voor ’n gevaarlike, maar tog ook ’n baie opwindende tydvak in die geskiedenis.

Groete,

Frik Pretorius.

 

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: