Slaan oor na inhoud

ART 078: 2015-02-09 Hierdie keer sit Zuma se turf behoorlik!

2015/02/10

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Iemand wat ek ken het die baie interessante berig hieronder aan my gestuur en my gevra wat ek daarvan dink.  Die berig handel oor ’n ontluikende mark in die verhandeling van [hoofsaaklik] palladium, maar dit bevat ook ander [ietwat] terloopse inligting wat ek binne ons bepaalde politieke konteks uiters interessant en veelseggend vind.

Hierdie inligting verduidelik aan my wat die werklike redes agter die onlangse staking in die platinum bedryf was.  Maar dit neem ons ook selfs vêrder terug as dit, want dit verduidelik meteens ook die meteoriese opgang wat ene Julius Malema in die swart nasionale politiek gemaak het!  Ek begin nou te verstaan dat Malema waarskynlik deur Rusland geborg word en dat hy gebruik gaan word om Zuma te vervang.

Maar kom ons begin by ’n punt wat in die berig hieronder uitgewys word.

Ons lees hieronder van ‘strukturele tekorte’ in die voorsiening van palladium, wat familie van die platinum groep van metale is.  Hier moet ons in gedagte hou dat palladium en platinum in sekere opsigte ‘familie’ van mekaar is en daarom skynbaar neig om redelik naby aan mekaar voor te kom.  Nou, Suid-Afrika produseer 75% van die wêreld se platinum en ook sowat 40% van palladium.  Rusland produseer 44% van die wêreld se palladium en slegs sowat 12% van die platinum.  Ek is nie seker oor Zimbabwe se bronne nie, maar hulle beskik skynbaar oor minder platinum as die RSA, maar nog steeds oor baie, baie meer as Rusland.

Daar is drie sleutelpunte wat ek onder die leser se aandag wil bring, soos dit my teorie in die hierdie artikel raak.

[a] Die eerste is dat die berig hieronder aantoon dat Rusland en Zimbabwe so stilweg ’n ooreenkoms aangegaan het om saam ’n platinummyn in die Darwendale-gebied van Zimbabwe te bedryf.  Die agtergrond wat ek hier wil aanbied is dat die [strategiese] ekonomiese rede vir hierdie Russiese skuif duidelik in die berig uitgespel word  [Albei die lande kan natuurlik net finansiële voordeel hierin vind]:

The Big Picture

Platinum and palladium are interchangeable as essential components of catalytic converters.

Automakers don’t maintain production of catalytic converters from both sources though. They tend to chase whichever offers the most attractive price:

Die rasionaal hier is eintlik baie eenvoudig en dit is dat Sjina se produksie van motorvoertuie tans op sowat 20miljoen eenhede per jaar staan, en nou is dit ook so dat Sjina besig is om in Rusland se grootste handelsvennoot te ontwikkel.  Die nuwe platinummyn in Zimbabwe sal dus ’n baie handige bydrae tot Rusland se ekonomie kan lewer [en Grace Mugabe sal natuurlik die staatskas kan gebruik om haar dalende inkomste uit haar gesteelde melkproduksie te vervang!]  Rusland ervaar geweldig baie ekonomiese druk as gevolg van die VSA se sanksies teen hulle en hierdie myn, saam met die nuwe hawe en oliepyplyn wat Rusland en Sjina tans saam besig is om te bou, sal genoeg gewaarborgde inkomste lewer om die sanksies te kan oorkom.  [Die ander vraag wat hiermee saamgaan is natuurlik waar Amerika nou die platinum/palladium goedkoop vandaan gaan kry vir die sowat 16miljoen karre wat hulle jaarliks vervaardig!]

[b] Die tweede belangrike punt is die baie vreemde vader-seun verhouding tussen Malema en Robert Mugabe.  En hier is dit belangrik om te verstaan dat Malema ’n Pedi is en Mugabe ’n Sjona, en dat die twee groepe glad nie goed met mekaar oor die weg kom nie!  Ek het iewers gelees dat die Pedi’s in Zimbabwe bitter ongelukkig en opstandig is oor die manier waarop hulle deur Mugabe en sy regering behandel word.  Vanwaar dan hierdie pragtige en vriendelike verhouding tussen hierdie twee manne?

Maar nou ja, ons kan seker van Mugabe sê wat ons wil, maar dit is belangrik vir ons doel hier om ook te verstaan dat hy op hierdie stadium waarskynlik as die mees senior staatshoof in Afrika beskou word.  Sy goeie guns dra daarom geweldig baie gewig in Afrika se praktiese staatspolitiek.   Dit spreek dus vanself dat Mugabe se openlike goedkeuring van Malema baie beslis ’n sekere verhoogde status as leier aan hom verleen, en dat sy pad as moontlike opkomende staatshoof van die RSA dus oop voor hom lê.  En ek dink Rusland sit agter hierdie verwikkelinge, want hulle sal natuurlik glad nie omgee om ook die beheer oor 80% van die wêreld se bekende platinumreserwes te verkry nie!  En wie is daar op hierdie stadium beter as Malema om dit vir hulle op ’n skinkbord te gee?

[c] Die onlangse stakings by ons platinummyne het nogal ’n paar onverwagse interessanthede na vore gebring.  Een hiervan was die rol wat Cyril Ramaphosa gespeel het in die ontstaan van die stakings, wat natuurlik baie nadelig vir die beeld van die ANC was.  Die ander groot interessantheid was dat Malema skynbaar ’n versteekte, maar nogtans ‘n baie groot aandeel in die stigting van AMCU gehad het.  Ons praat natuurlik hier van hardebaard-vakbondlede, en dit klink vreemd dat so ’n onervare jongman so skielik soveel inspraak in hierdie uiters militante vakbond kon kry.  Maar hy het, en ons kan dalk nou beter begin verstaan waar dit vandaan gekom het.  Die feit van die saak is egter dat hy baie groot politieke voordeel uit hierdie staking getrek het!

Wat die staking as sulks betref wil dit vir my lyk of daar hoofsaaklik twee doelwitte daarmee was:

Die eerste was natuurlik polities van aard, en dit was om die ANC uit te daag en koud te sit.  Dit lyk miskien vir ons of AMCU dalk tweede by die onderhandelinge met die Britse eienaars kon gekom het, maar was dit waaroor die staking werklik gegaan het?  Die eise wat hulle gestel het was byvoorbeeld van meet af aan onhaalbaar, en die manier waarop hulle uiteindelik by die onderhandelingstafel gekapituleer het dui daarop dat daar dalk ’n versteekte agenda by die saak betrokke kon gewees het.  Ek dink nou die eintlike doelwit was om die tafel op hierdie manier te dek vir die ANC se finale ondergang.  Dit kan vandag nog gebeur, of dalk oor twee weke, of miskien eers oor ’n maand of twee, maar Zuma en sy ANC se son is uiteindelik besig om te sak en dit word nou baie vinnig donker vir hulle.  Maar dan ook nie net vir hulle nie, vir seker ook vir die Britse myneienaars…want Malema sal die mynwese onmiddellik nasionaliseer as hy die kans kry.  En dit sal Rusland natuurlik baie goed pas, want Malema en Mugabe is nie minder korrup en omkoopbaar as Zuma nie!

Die tweede doelwit was om doelbewus die produksie-agterstande te skep wat as ‘strukturele tekorte’ deur die meegaande berig hieronder beskryf word.  Dit jaag die prys op wat Sjina uiteindelik sal moet betaal, maar dit het ook tot ’n sekere mate van die Britse beheer oor die myne ontslae geraak.  Ek kan nie help om te wonder hoeveel aandele in die verskillende myne deur hierdie staking stilweg deur Rusland opgekoop is nie….

Ek glo die geskiedenis gaan bewys dat die onlangse staking in die platinumbedryf die begin van die ondergang van die ANC-regering was.  Die [regerings] boom wat Siener van Rensburg sien pluiens het, het dit spontaan van bo af gedoen.  En dit beteken vir my dat Zuma gaan val en dat hy dan die hele ANC saam het hom gaan aftrek….in die gat in die grond in.  Daar sal chaos wees, ons praat per slot van sake van ’n revolusie, maar as ons kalm en onbetrokke bly sal dit by ons verbygaan.  En dan, net soos Malema dink hy is nou bo en dat hy ons kan begin bykom, verwag ek dat die versteekte regering in ons land sal toeslaan en die getalle rondom ons drasties sal verminder.  Maar hieroor het ek ook al in vorige artikels geskryf.

Groete,
Frik Pretorius.

———————————————————————————————

Russia’s Quiet Moves to Dominate Key Metals

By Adam English | Tuesday, February 3rd, 2015

Back in September, a strange story broke that never really made it into U.S. headlines.

A major company publicly announced it wanted to purchase up to $2 billion worth of precious metals from the Russian Central Bank, and Bank of America-Merrill Lynch had expressed interest in financing it.

So far, not too bizarre, but here is the thing: Russia’s Norilsk Nickel and a group of investors wanted $2 billion worth of palladium.

The very same Norilsk that produces about 40% of the global supply.

Around the same time, Russia and Zimbabwe announced they would jointly mine platinum in the Darwendale district in Zimbabwe.

The $1.6 billion investment by Russian state corporations would lead to the creation of the country’s largest platinum mine.

Russia already accounts for 12% of global platinum production, second only to South Africa at 75%.

Plus, Zimbabwe just nailed platinum miners with a 15% export tax for unrefined ore to force mining companies to develop a very costly refinery.

On the surface, neither investment makes a whole lot of sense, but there is a strong undercurrent here. One that reflects a developing opportunity for us to pull in some hefty profits.

It’s been standard in every car produced in the U.S. since the 1970s. Now China’s done the same.

And it doesn’t matter if it’s a Honda, Bentley, Ford, Ferrari…

Every car that gets produced anywhere in the world NEEDS it.

It’s not oil, natural gas, gold, or silver…

It’s even scarcer than gold… and getting scarcer by the day. Stockpiles are now at record lows.

Click here now to discover how you can bank 3,300% from this imminent crisis.

Struggling to Meet Demand

So here we have news of Russian companies, at the heart of Putin’s inner circle, moving into a massive mining investment in an adverse climate.

Then we have a mining company moving to buy a whole lot of what it is already pulling out of the ground at the fastest pace in the world.

What we’re seeing is a Russian move to simply maintain market share in key strategic metals right as market and political forces converge to create a structural global deficit.

Norilsk’s proposed $2 billion palladium acquisition is not a market-cornering move. It is meant to guarantee the availability of stock for long-term customers.

In fact, Norilsk’s CEO and co-owner, Vladimir Potanin, is so convinced the market will be in a supply deficit that he would put his own money into palladium if the company ruled there was no conflict of interest, according to the Moscow Times.

Potanin is hardly alone in his assessment. Results published a week ago from a Reuters survey of 32 analysts, traders, and market participants mirrored the sentiment.

The consensus forecast is for palladium prices to average $845 per ounce in 2015, up from $799 per ounce last year.

The 2016 forecast extends those gains up to $900 an ounce.

Reuters quoted Sharps Pixley CEO Ross Norman as saying, “Of the four metals, palladium remains once again our firm favorite. We foresee another positive year for palladium based upon attractive supply/demand fundamentals, despite the backdrop of a relatively weak global economy.”

As for platinum, South Africa — which accounts for three-quarters of global supply — saw a 16% drop in production in 2014.

Costly and deadly protests and miner strikes have forced companies to shutter mines, and the root of the unrest is far from resolved.

The Big Picture

Platinum and palladium are interchangeable as essential components of catalytic converters.

Automakers don’t maintain production of catalytic converters from both sources though. They tend to chase whichever offers the most attractive price:

1990 to 2001: Palladium prices soared 1,263% from $80 to $1,090 an ounce, platinum prices fell 27% from $444 to $326.

2002 to 2009: Platinum prices rose 597% to $2,273 an ounce, palladium prices fell 85% to $164 an ounce.

Since then, palladium has been the favored metal and platinum has slumped.

But as you may have noticed, prices of both metals have consistently trended upwards alongside automotive demand, and in spite of the ebb and flow.

Annualized gains since 1990 come out to 7% for platinum and a hefty 35% for palladium.

That is exactly why Norilsk is moving to secure supplies for customers. It doesn’t want to lose them to competitors. Plus, whatever it buys today it can sell for more down the road.

At the same time, a switch to platinum as a favored metal is virtually guaranteed with the gradual convergence of palladium and platinum prices.

Securing a stake in a project that will become Zimbabwe’s biggest mine is worth dealing with unfavorable conditions right now.

The Big Prize

In 2013, 15 million cars were sold in the U.S.A. Last year, 16.5 million were sold.

But that pales in comparison to China, which surpassed 20 million cars sold in 2013 and is expected to account for 30% of global sales by the end of this decade.

Yet, catalytic converters have only recently become mandatory in China.

According to Rick Rule, chairman and founder of Sprott Global Resource Investments, “The Chinese government has proposed air quality standards over five years that would quintuple the loadings of palladium in gasoline engines in China.”

If palladium can’t take the demand, platinum will fill the void. Yet, neither metal will see the supply growth to maintain current prices.

Demand for catalytic converters is projected to DOUBLE, growing at 11.3% a year from $6.7 billion in 2012 to $14.22 billion by 2019, reports consulting firm Frost & Sullivan.

With that kind of growth, China could easily absorb all of the platinum and palladium Russian companies can get out of the ground, possible expansion of sanctions be damned.

As for us, investing in anything related to Russia is a big risk these days, along with miners operating in Africa exposed to unrest and oppressive tax headwinds. Geopolitical risks should be avoided at all costs for investors with limited funds to spread around.

However, we do have some options. One of the best is situated in U.S.- and investor-friendly Canada.

With 5 million ounces of palladium, another 5 million of platinum, and a total of $16 billion in recoverable deposits, this $57 million company is well-positioned for what is coming.

Check out Nick Hodge’s analysis for more details.

Take Care.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: