Slaan oor na inhoud

ART 079: 2015-05-24 Antichris se loopbaan – nuwe inligting.

2015/05/24

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Vandag se artikel is bedoel as ‘n baie spesiale geskenk wat ek wil aanbied.  Die basis van hierdie artikel het by ‘n bepaalde punt in die verlede begin en ook geëindig, en ek wil graag op hierdie manier hulde bring daaraan.  Hierdie basis bestaan uit twee tydperke van 42 jaar in my lewe wat ‘n stil, maar nogtans baie sterk, en dan ook amper ‘n oorheersende rol in my lewe en roeping gespeel het, en nog steeds doen.  U sien, Siener se visioenêre verhaal gaan oor baie meer as net die Boervolk se komende vryheid, want dit dien ook as ‘n inleiding van ‘n reeks gebeure wat sal lei tot ‘n komende groter vryheid vir die hele wêreld!

Hierdie twee tydperke loop dan ook so duidelik soos twee treinspore deur my lewe, maar die sigbare werklikheid daarvan het eers na 42 jaar deur my vreemde droom van 26 Februarie 2012 na vore gekom.  En ek wil graag vandag hulde bring aan die twee dames wat saam met my in die droom opgetree het, want hulle moet uit die aard van die saak báie spesiaal vir die Gees wees om uitgekies te word vir die rolle wat hulle vertolk het.  Een van hulle, my eggenote van meer as 41 jaar, verteenwoordig die Israelnasies wat hierheen sal kom om die Antichris te ontvlug, maar ook sodat Israel weer herstel kan word.  Die ander een is ‘n baie ou vriendin wat die Boervolk as die Bruid van Christus in die droom voorstel.  Sover ek weet is daar nie nog vrouens in die hele wêreld wat op hierdie manier deur die Gees uitgesonder is nie!

Nou, ek het niks te doen gehad met die keuse van hierdie twee dames nie,  ek was nie die bron van die droom nie, maar dit het wel sedertdien ontwikkel in ‘n reuse stuk Godgegewe profesie.  Die leser kan maar gaan kyk wat byvoorbeeld alles ‘ewe skielik’ die afgelope maand op die internet oor die moontlike koms van die Antichris in 2015 gesê word.   Vir my lesers sal ‘n groot deel hiervan egter ou nuus wees, want ek het al in Augustus 2012 op hierdie artikelblad oor die nabyheid van die koms van die Antichris begin praat.  Dit het, om die waarheid te sê, dan ook die absolute fokuspunt geword in daardie klompie artikels!

Maar ek moet op hierdie punt ook kortliks verwys na die baie stories op die internet oor die planeet Nibiru.  En eintlik moet ons blykbaar eerder praat van die  Nemesis mini-sonnestelsel waarvan Nibiru een van drie planete is wat om Nemesis draai.  Ek sal later in meer detail hiermee handel, maar Nibiru is ‘n werklikheid, en die kern van die stories en stertjies rondom dit is heeltemal waar.  Ek het om bepaalde (ander) redes vroeg in Januarie 2004 vir Vader se hulp gevra, maar het toe sommer ook vir openbaring gevra, want dit het baie swaar met ons gegaan op daardie stadium.  My werk aan Siener het die basis van die probleem gevorm en ek het probeer uitsorteer waarom dit so was.  Maar so is Nibiru toe op ‘n baie besonderse wyse as openbaring aan my gegee.  Daardie openbaring het dan ook my ou wêreldjie heeltemal omgekeer!

Die stelsel is baie naby aan ons, daar het al twee amptelike infrarooi foto’s daarvan uitgelek, en dit gaan ‘n absoluut beslissende rol speel in ons langtermyn toekoms.  Niemand weet presies wanneer hy hier gaan wees nie, behalwe waarskynlik die Illuminati.  Hulle hou hierdie inligting om bepaalde selfsugtige redes weg van ons, maar dit is bekend dat die stelsel teen ‘n spoed van ongeveer 300 meter per sekonde beweeg.  Die wetenskaplikes praat vaagweg van ‘…hy is nog baie vêr anderkant Pluto…’ maar dit sê nie veel nie.  Ek weet nie hoe vêr dit is nie, maar ons kan in elk geval uitwerk dat daardie stelsel ‘n afstand van sowat 9,460,800,000 km aflê in ‘n jaar se tyd.  Pluto is blykbaar op sy vêrste sowat 7,500,000,000 km van die aarde af, en ek glo Nibiru is nog meer as ses tot sewe jaar weg.  Ons sal egter nie vandag hierna kan kyk nie.

Maar om terug te keer na vandag se onderwerp wil ek die volgende sê:  Die korreksie wat ek wil maak is dat ek in Art 071 twee jaar uit was met die spesifieke jaar waarop die Antichris moontlik na vore kan kom.   Dit was omdat die groter prentjie op daardie stadium nog nie baie duidelik was nie.  (Ons sal dan waarskynlik ook die moontlike scenario van tyd tot tyd moet aanpas soos meer inligting begin inkom en die prentjie duideliker word.)  Ek was egter wel reg met die twee tydperke van 42 jaar, wat my gebring het by sy twee toegelate tydperke van 42 maande, wat saam 7 jaar lank is.  Ek het ook die datum van ‘…die 24ste van die negende maand…’ reg verstaan wat ek by drie geleenthede, jare uitmekaar, by drie mense as Skrif uit Hag 2:20 ontvang het. (Hierdie datum kan ook later ‘n rol speel by die verkryging van die vryheid as die vyand finaal by Armageddon verslaan word. Ek neem hier aan dat Serubbabel ‘n tipe vir Koning Jesus sal wees.)

Die nuwe inligting wat sedert Desember 2014 na vore begin kom het is baie meer betroubaar as wat ek in 2012 en 2013 gehad het, en dit laat ons toe om met baie meer sekerheid oor spesifieke beginpunte te kan begin praat.  Ek het nie dadelik daarop reageer nie, want ek wou eers kyk waarheen dit ontwikkel, want ek wou ook maar eers seker maak van die inligting.  Die interessantheid hiervan was egter dat die vonk vir vandag se artikel gekom het as gevolg van Solidariteit se onlangse Krisisberaad op 5 Mei 2015!  Hier het net skielik ‘n hele rits interessante samelopende dinge gelyk na vore begin kom wat die groot prentjie baie meer duidelik maak!  Wie het byvoorbeeld ooit kon dink dat daar ‘n baie direkte profetiese verband kan wees tussen Siener se professieë, die Bybelverhaal, die antieke geskiedenis  en ‘n onverwagse verskynsel soos…Nibiru?  Dit was vir ‘n lang tyd onbekend, maar het nou ‘n werklikheid geword.

In elk geval, die voordeel hiervan is dat ons ook meteens ‘n baie meer getroue verwagte tydskaal vir ons onmiddellike toekoms kan begin ontwikkel.  Ons kan op geen manier vooruit beplan en voorberei sonder so ‘n tydskaal nie, want omdat daar so baie ‘blinde’ emosie aan die komende gebeure gekoppel is het ons iets meer konkreet nodig as net bespiegelinge. Blote emosie brand baie gou uit en dit verswak ‘n mens heeltemal op die geestelike vlak.  (En ek is bevrees die hooggeroemde geleerde filosofiese beredeneringe hieroor gaan ook in hierdie geval weereens platval!)

Ek sal later meer hieroor sê, maar soos dit is sal vandag se artikel na minstens een of twee verdere artikels oorloop.  Die droom van 26 Februarie 2012 het aanleiding gegee tot ‘n kort reeks van vyf artikels waarin ek in groot detail beskryf het wat ek verwag gaan gebeur.  Ek dink dit is die basiese gebeure wat ons kan verwag na aanleiding van die simboliek wat in, en rondom, die droom oorgedra word.  En niks daarvan gaan op hierdie stadium verander nie, behalwe dat alles met twee jaar aanskuif.  Ek sal hieronder aantoon waarom ek dink die moontlike begindatum hiervoor sal verander na 24 September 2015.

Al wat eintlik nog kortkom is dalk ‘n kort artikel oor Nibiru, en dan ook die kruispad waarna ek voorheen verwys het, want die tyd daarvoor het nou gekom.  Die inligting oor ‘n datum vir die moontlike koms van die Antichris, saam met Solidariteit se krisisberaad van 5 Mei 2015, het ons by ‘n punt gebring waar ‘n nuwe (blanke) regering ‘n werklikheid begin word en ons dus die kruispad kan sien nader kom.  Ek dink dit sal goed wees om weer ‘n keer na ‘n moontlike tydskaal van verwagte gebeure te kyk, want ons mense sal betyds moet weet wat ná die kruispad op ons wag.

Vandag se artikel vorm dus deel van ‘n reeks wat begin het met met ART 065, wat op 19 Augustus 2012 gepubliseer is.  Daardie artikel het oor my vreemde droom van 26 Februarie 2012 gehandel, maar dit het ook twee ander baie belangrike onderwerpe na vore gebring.  Dit was die datum van 24 September en ook die koms van die Antichris.  Hierdie drie onderwerpe is uiteindelik uitgebrei en van nader beskou in artikels 067, 068, 070 en 071 (met ‘n verwante saak in ART 057, dit is die moontlikheid dat die huidige regering dalk in ‘n Augustus tot ‘n val sal kom.  Ek was verkeerd met daardie datum, maar ek voel egter nog steeds baie sterk daarvoor dat die regeringsboom in (‘n) Augustusmaand sal omval.  En teen die spoed waarmee die wiele van die ANC-regering se karretjie tans begin afval kan dit dalk selfs nog vroeër gebeur. Kom ons bid ernstig dáárvoor…!)

Maar so was dit nooit die bedoeling gewees om ‘n reeks artikels oor hierdie onderwerpe te skryf nie.  Ek wou, om die waarheid te sê, aanvanklik glad nie oor my snaakse droom skryf nie, maar is uiteindelik ‘van Bowe’ gedruk om dit wel te doen.  Ek het dan ook in die maande en jare ná die droom al meer begin agterkom dat daar ‘n bepaalde verband tussen hierdie drie onderwerpe en Siener van Rensburg se visioenêre verhaal is, en dat die praktiese betekenis van hierdie openbaring so geweldig groot is dat alles daarvan dringend openbaar gemaak moes word.  Die probleem wat deur soveel dringendheid geskep word is natuurlik dat ‘n mens soms oorhaastig raak en dan foute maak.  Maar ek is darem ook tevrede dat ek die basiese sake reg verstaan het en dat dit wel duidelik na vore gekom het.  En ja, die grootste deel van die reeks artikels hierbo het ontwikkel vanweë die bewyslas wat die droom op my geplaas het.  Die doel daarmee was om aan te toon dat hierdie dinge nie uit my verbeelding kom nie, en ek dink dat ek wel daarin geslaag het.

Nuwe Inligting

Die VVO het ‘n paar jaar gelede begin om ‘n protokol saam te stel wat daarop gemik is om armoede op die aarde uit te wis.  Die amptelike titel van hierdie werkstuk kan gesien word by: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.  Hierdie is een van twee of drie plekke waar die inligting gesien kan word, en dit heet: Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals.

Maar die eintlike een wat ek hier wil aantoon kan gesien word by: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49509, en die titel daarvan is: Road to Dignity by 2030: UN chief launches blueprint towards sustainable development

Die hoë energievlak teenwoordig in die tweede paragrafie van hierdie dokument het onmiddellik my aandag getrek:

“…Next year, 2015, will herald an unprecedented opportunity to take far-reaching, long-overdue global action to secure our future well-being,” Mr. Ban said as he called on Member States to be “innovative, inclusive, agile, determined and coordinated” in negotiating the agenda that will succeed the landmark Millennium Development Goals (MDGs), the UN-backed effort to reduce extreme poverty and hunger, promote education, especially for girls, fight disease and protect the environment, all by 2015.

[We] have an historic opportunity and duty to act, boldly, vigorously and expeditiously, to turn reality into a life of dignity for all, leaving no one behind….[beklemtoning deur die VVO gedoen]

Die bloudruk vir hierdie plan beslaan ‘n hele paar punte, en die gees waarin dit opgestel is spreek van die robuustheid en doelgerigtheid waarna ek verwys.  Die vraag ontstaan dan ook onmiddellik wie die persoon gaan wees wat hierdie projek sal bestuur, want dit sal ‘n besonder energieke en sterk soort mens moet wees, maar dan ook een wat ‘n besonder sterk diplomaat sal moet wees.  Hy (of sy) sal vir al die politieke leiers in die wêreld aanvaarbaar moet wees as ‘n soort leiersfiguur oor hulle.  Hoe gaan hulle dit anders doen? En ek stel dit so omdat die persoon met buitengewone magte beklee sal moét word wat geen ander leier van enige land oor beskik nie.  Een van die belangrikste instumente wat byvoorbeeld aan hom gegee sal moet word is om fondse te genereer om hierdie VVO doelwitte te kan bereik.  En die enigste manier hiervoor sal wees om geld by die ryk lande weg te neem om op die arm lande te spandeer!

Ons moet natuurlik nie die heel belangrikste feit van almal hier miskyk nie, en dit is dat hierdie poging van die VVO absoluut niks met die verligting van armoede as sulks te doen het nie!  Daar is groot eenstemmigheid oor hierdie bloudruk, want die werklike doel met die projek is om ‘n aanvaarbare front te skep om die Een-Wêreldregering finaal in te stel en aan die gang te kry.  Dit is juis hierom dat die keuse van ‘n ‘projekbestuurder’ so belangrik is.  Hierdie is erge misleiding en ons mag dit nie misverstaan of miskyk nie!

Maar as ons (spesifiek in hierdie geval) van die wêreldwye wegdoen met armoede praat, praat ons meteens ook van die invloed van die Roomse kerk.  Die rede vir hierdie opmerking lê in die huidige Pous se bepaalde sosialistiese sieninge oor die ekonomie, en die manier waarop hy glo rykdom versprei behoort te word.  Hy het al groot besprekinge uitgelok hiermee.  Hy is egter ook bekend vir sy aandrang daarop dat armoede vyand nommer een is.  Dit word dan ook duidelik weerspieël in die amptelike naam wat hy vir homself gekies het, naamlik Francis.  Die naam kom van St Francis van Assisi, wat in die jare 1200 al sy tyd en moeite aan die versorging van die armstes van die armes bestee het.  Hy is juis tot ‘n ‘heilige’ verhef as gevolg van sy werk op hierdie vlak.

Maar ons moet ook hier in gedagte hou dat hierdie Pous die onderwerp van ‘n profesie is wat in 1139 uitgespreek is.  St Malachy van Ierland het in daardie jaar geprofeteer dat die Pous Francis van ons tyd die laaste Pous sal wees, want Rome en die Roomse kerk sal in sy tyd vernietig word.  (Hierdie argument sal later weer na vore kom, want ek begin agter te kom dat hierdie gebeure moontlik op ‘n baie versteekte wyse in Siener se visioenêre verhaal beskryf word. Dit is dalk eerder Rome en nie Genéve, of selfs Londen wat deur die Duitsers ingeneem word nie!) [http://www.irishcentral.com/roots/history/st-malachy-predicted-pope-benedicts-successor-will-be-last-pope-190715001-237789421.html]

Ons moet hierdie profesie saamlees met die feit dat die Pous, alles in ag genome, die mees waarskynlike kandidaat is om die Bybel se Valse Profeet te kan wees.  Hy kan nie die Antichris wees nie, want hy is ‘n geestelike leier en nie ‘n (politieke) diplomaat nie, soos wat die Antichris noodwendig volgens die Bybel sal moet wees.

En nou kan ons na die belangrike deel van hierdie artikel begin kyk.

Die Pous is uit hoofde van sy amp betrokke by ‘n deurlopende projek om familielewe in die Roomse Katolieke kerk te bevorder.  Hy is dan ook genooi om die World Meeting of Families – Philadelphia 2015 te open.  En dit is net hier waar die saak baie interessant begin word.

Die Pous is ook genooi om die VVO se vergadering te open wat die bloudruk vir volhoubare ontwikkeling amptelik as ‘n werksprojek sal aanvaar.  Hierdie vergadering by die VVO se hoofkwartier in New York is geskeduleer vir 25 en 26 September 2015.  Die baie interessante onderstroming hier is dat hierdie dokument ook as ‘n grondwet vir ‘n Een-Wêreldregering aanvaar word.  Dit is, met ander woorde, ook die ‘amptelike beginpunt’ van die Een-Wêreldregering en dit sal van alle lidlande verwag word om dit so te erken en te aanvaar.  Ek glo nie ek is verkeerd as ek sê dat die persoon wat aangestel sal word om hierdie projek te bestuur ook die Antichris sal wees nie.  En ek dink dit is op hierdie punt belangrik om ook te verstaan dat die Antichris aanvanklik ‘n normale politieke diplomaat en leier sal wees totdat hy doodgemaak word 42 maande nadat hy aangestel is.  Hy word eers uiters boos as hy daarna uit die dood opgewek word!  Hy weet op hierdie stadium dalk nie eers wat op hom wag nie!  Maar hy sal wel ‘n ‘uitmuntende staatsman’ moet wees om aanvanklik te kan kwalifiseer vir die eerste deel van sy vasgestelde tyd van 42 maande.

Maar die Pous sal in daardie dae in 2015 ook ‘n besonderse besoek bring aan ‘n gesamentlike sitting van die VSA se Senaat en die Huis van Verteenwoordigers.  Dit sal die eerste keer ooit wees dat ‘n Pous in die Amerikaanse Wetgewer sal optree en ‘n toespraak sal hou, en die belangrikheid daarvan word weerspieël in die feit dat dit ‘n spesiale gesamentlike sitting sal wees.  Hy is spesiaal hiervoor genooi deur die Speaker, mnr. John Boehner (Rep) en die amptelike rede hiervoor word soos volg verwoord:

http://www.speaker.gov/press-release/pope-francis-address-joint-meeting-congress

WASHINGTON, DC – House Speaker John Boehner (R-OH) today made the following announcement:

“It is my great privilege to announce that His Holiness Pope Francis will visit the United States Capitol on Thursday, September 24, 2015.  On that day, he will become the first leader of the Holy See to address a joint meeting of Congress.  It will be a historic visit, and we are truly grateful that Pope Francis has accepted our invitation.

“In a time of global upheaval, the Holy Father’s message of compassion and human dignity has moved people of all faiths and backgrounds.  His teachings, prayers, and very example bring us back to the blessings of simple things and our obligations to one another.  We look forward to warmly welcoming Pope Francis to our Capitol and hearing his address on behalf of the American people.” 

Die datum waarop hy hierdie gesamentlike sitting sal toespreek het my soos ‘n klap teen die kop getref en my instinktiewe vrae hieroor was:
(a) Waaroor anders kan hy praat as net die belangrikheid van ‘n gesonde gesinslewe, en natuurlik ook die bekamping van armoede?
(b) Wat is die kanse dat hy in hierdie laaste verband ook die naam van die Antichris op daardie dag bekend sal maak? want dit sal die ideale geleentheid daarvoor wees.
Hy open die VVO se sitting oor die bloudruk die volgende dag, en dan kan die aangewese persoon dadelik instap en begin.  En ek glo nog steeds daar is net een kandidaat wat na alle kante toe aanvaarbaar vir hierdie pos sal wees, behalwe miskien vir Rusland, en dit is Baron zu Guttenberg.  Hy beskik oor al die kwalifikasies en ondervinding, en as absolute toegewyde Rooms Katoliek dra hy ook die Pous se goedkeuring weg.  En dan word hy ook nog deur die  Center for Strategic and International Studies beskou as ‘n “distinguished statesman”.  Dit is eintlik net blessings vir hierdie persoon waar jy ookal wil kyk, so kom ons wag maar om te sien wat tussen 24 en 26 September 2015 in Amerika gebeur! (Daar is alwéér ‘n speling van twee dae teenwoordig hier, wat ‘n baie lastige voorkoms is wat ‘n paar keer na vore gekom het rondom hierdie saak sedert die datum van 12 Maart 1970.  Dit is ‘lastig’ omdat ek die plek en die rol daarvan nie kan verduidelik nie.)

Groete,
Frik Pretorius.

 

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: