Slaan oor na inhoud

ART 082: 2015-10-09 Ons nuwe regering is tans besig om sy beslag te kry….

2015/10/09

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Dit gebeur al meer dat ek in nuwe artikels na ouer artikels begin terugverwys.  Dit gebeur omdat huidige ontwikkelinge stadig maar seker besig is om op te vang met inligting wat ek reeds in 2004 [amptelik en op skrif] vanuit Siener se visioene begin verduidelik het.  En ek sê dit nie om myself as ’n soort profeet van enige aard voor te stel nie, maar juis om die waarde van hierdie visioene vir ons toekomsvisie en toekomsbeplanning te beklemtoon.

Vandag se artikel is dan ook geen uitsondering hierop nie, want dit gaan hier oor een van ’n hele klomp los punte wat nie net uiteindelik besig is om in vervulling te gaan nie, maar wat terselfdertyd ook besig is om sy bepaalde plek in te neem in ’n groter ‘wêreld-geheel’.  Wat meer is, hierdie is nie net waar van die geestelike, oftewel die profetiese sy daarvan nie, maar ook op die wêreld-staatkundige vlak.  Dit beteken dat daardie profesieë wat uiteindelik hier in Suid-Afrika in vervulling sal gaan noodwendig ook ’n invloed op die gebeure en ook die rolspelers in ander lande sal hê.  En dit gaan hier, in hierdie artikel, spesifiek oor die heroprigting van die vorige regering in Suid-Afrika wat nou al hoe vinniger sy beslag begin te kry.  Hierdie proses het amptelik begin op 5 Mei 2015 met Solidariteit se sogenaamde Krisisberaad.

’n Voorbeeld van wat ek probeer sê is dat die [visioenêre] hulp wat ons by die Duitsers in die komende oorlog sal kry die direkte gevolg sal wees van die Traktate wat tydens die ‘rebellie’ van 1914 tussen die behoudende groep Boere en Duitsland gesluit is. Maar die situasie wat uiteindelik in Suid-Afrika geskep word deur die invloed van die komende ‘nuwe blanke regering’ sal ook ’n verreikende effek op daardie hulp uitoefen.  Die naam van die nuwe [blanke politieke] groepering sal waarskynlik NIE Solidariteit wees nie, maar wel ’n nuwe een om die idee van ’n selfstandige entiteit te kan vorm.  Die persoonlikhede agter dit sal egter maar dieselfde wees as in die voormalige NP en sy nakomeling direk voor 1994. Ek het hierdie vraag al baie gevra, maar wat maak u dink dat daardie mense, die van hulle wat nog leef in elk geval, die politieke toneel hoegenaamd verlaat het.  En ook dat die verskuilde organisasie agter hulle regtig ontbind het soos hulle dit gestel het?  Ai tog, die Broederbond het bloot afgeskei van die Afrikanerbond en het bloot dieper ondergronds gegaan.  Dit is hoe hulle die groep verraaiers wat tot 1994 gelei het beskerm!  Hulle knoei nog steeds rustig en voorspoedig voort onder ’n dekmantel van geslotenheid en absolute ‘geheimheid’!

Maar nou, op hierdie punt, moet ek darem ook eers op iets anders wys wat ’n bepaalde invloed gehad het op wat ek in die verlede oor vandag se onderwerp kon sê.  Alles wat ek te sê gehad het oor die oprigting van ’n nuwe [blanke] regering in die plek van die huidige ANC regering was darem nie regtig nuut nie.  Die praktiese basis daarvan, teenoor die visioenêre basis wat baie bepaald ‘geestelik’ van aard is, is reeds in groot detail in 1998 aan ons verduidelik deur adv. Piet Pretorius in sy boek Volksverraad!  Hierdie was ’n verduideliking én waarskuwing wat gebaseer was op feitelike inligting waaroor hierdie voormalige lid van NI beskik het.  Ek was op daardie stadium nog maar besig om Siener se visioene uit te sorteer en te boek te stel.

Ek het al baie gewonder of die algemene publiek besef hoe belangrik hierdie skrywer se bydrae werklik was ten opsigte van die dinge wat nou in die praktyk begin gebeur…maar dan ook wat dit hom moes gekos het!  Alles daarvan lê natuurlik ook volledig op die profetiese vlak!  Hy het in daardie boek die nodige bewyse voorgelê dat die De Klerk regime, dit is die ou versteekte Broederbond, eendag vorentoe weer die regering sal terugneem sodra die ANC regering tot niet gemaak is.  En ek stel dit so omdat so ’n groot deel van hierdie proses so duidelik kunsmatig is, en dat dit al hoe erger deur agent provocateurs van buite die ANC gemeenskap aangevuur en beheer word.  Die ANC regering se tyd is vinnig besig om verby te gaan, en ek kry die indruk dat niemand dit beter weet as hulle self nie!  Die groter wordende gebrek aan beheer en selfbeheersing, en ook die koorsagtige haas waarmee hulle deesdae die ekonomie stroop is van die duidelikste aanwysers wat ons hiervoor het.

In elk geval, die leser wat Volksverraad deurgegaan het sal nou beter kan begin verstaan waaroor die jongste poging van Solidariteit werklik gaan om ‘…blanke selfbeskikking te bewerkstellig…’  En die leser wat dan ook nog verstaan wat Siener se visioene hieroor sê, dit wil sê wat die werklike en dieper geestelike redes agter dit is, sal presies verstaan hoe gevaarlik die onmiddellike toekoms voor ons nog sal word.  Die ergste hiervan is dat hierdie gevaar nie noodwendig van die swart gemeenskap se kant af sal kom nie, maar van ons eie soort…wat nogal soos ons ook Afrikaans praat.  Siener se Derde Wêreldoorlog sluit ook ’n burgeroorlog binne ons volk in en hierdie gebeure is nie meer baie vêr nie.  Ek sal later verduidelik, maar ek verwag nou, ná die nuwe inligting rondom 24 September 2015 en die Antichris, dat dit in laat Februarie of vroeg Maart 2019 kan uitbreek.

Ek kan nie ernstig genoeg vra om baie, baie versigtig te begin trap nie!  Ek het tydens ’n onderhoud met Radio Orania op 26 Desember 2013 gesê dat ons volk voor ’n kruispad te staan gekom het, en dat elkeen van ons sal moet begin besluit met watter een van die drie paaie voor hom hy vorentoe wil gaan.  Ek het in ’n artikel daarna onderneem om uit te brei hierop, maar die tyd daarvoor was tot nou toe nog nie reg nie.  Ek kan egter hierbinne voel dat die tyd daarvoor dalk nou gekom het en ek dink dit kan dalk die onderwerp van ‘n volgende artikel wees.

Maar kom ons hou die fokus op vandag se onderwerp, en dit is dat ons kan sien hoe die nuwe regering sy beslag op Saterdag 10 Oktober 2015 sal begin kry.  Vergeet maar nou eers van die anderskleurige getalle-oorheersing en die verskrikking van die verskillende aanslae teen ons.  Dit word as basis vir Solidariteit se poging aangebied, maar uiteindelik speel dit geen rol in die [staatkundige] toekoms wat deur die visioenêre verhaal voorsien word nie!  Ek dink ons kan ten opsigte van die brutale moordaanslae teen ons in elk geval ook met reg vra waarom De Klerk nie só ’n moontlikheid in ag geneem het voordat hy ons vir die wolwe gegooi het nie.

Waarom, met ander woorde dan, gebruik Solidariteit juis hierdie situasie in sy poging om homself as die volgende moontlike deurgang na sinvolle staatsgesag te vestig?  Dit is waar dat dit juis die situasie is waarin ons onsself tans bevind, maar kyk ons dalk hier na ‘n voorbeeld van selfvervullende profesie wat reeds vóór 1994 gemaak is?  Hoe sal ons ooit weet, want alles wat in daardie tyd beplan is, is agter die skerms gedoen en ons het maar net die wrange vrugte daarvan moes pluk.  Hulle adverteer Saterdag se beraad as ’n vyfjaarplan om ons belange te beskerm tot en met 2020, en net mooi alles hiervan het ‘n politieke grondslag.  Maar Solidariteit se leiers het beslis hul vingers stewig genoeg op die land se pols om selfs nog beter as ek te weet dat die ANC nie nog vyf jaar gaan hou nie!

Maar nou goed, ek het reeds by verskeie geleenthede na die oprigting van ‘n post ANC [blanke] regering verwys, maar tot op datum is die gedagte baie vinnig as spekulasie afgekraak.  Hierdie gedagte het egter skielik relevant begin word en die eerste formele aanduiding [bewys?] hiervan het op 5 Mei 2015 gekom toe Solidariteit hul befaamde ‘Krisisberaad’ gehou het.  Die tweede formele stap in hierdie rigting is Solidariteit se ‘Toekomsberaad’  wat DV op Saterdag 10 Oktober 2015 hier in Pretoria gehou sal word. Nou, toegegee, dit gaan op hierdie stadium skynbaar daaroor om bloot van die ANC weg te breek, en selfs van hulle ontslae te raak, maar hierdie idee verander uiteindelik in ‘n bose poging om die Christusgelowige Boer uit te wis.  Ek dink ons het alle rede om te glo dat daar wel ‘n faksie binne hierdie groep is wat reeds nou al besig is om hierdie uitkoms in die algemene beplanning in te werk.  Ons eie mense is ons grootste vyande!

My twee sent waarde wat ek vandag hier wil byvoeg is dat die ‘arme’ ANC eintlik nog nooit enige redelike kans op sukses gehad het nie.  Dit is so dat die water waarin hulle so jubelend seëvierend in 1994 beland het heeltemal te diep en donker vir hulle was. Ek is nie besig om op hulle neer te sien nie, maar hulle het net eenvoudig nie wat nodig is om ’n moderne staat aan die gang te kán hou nie. Ek glo hulle is doelbewus as kanonvoer in ’n internasionale strik ingelok wat ontwerp is om hulle uiteindelik te vernietig, en vandag het ons net skielik by daardie punt uitgekom!  Maar so moes ook ons magteloos toekyk hoe ons as ‘n vrye volk op ’n skinkbord aan die Boosheid oorhandig word sonder dat ons ’n vinger kon verroer om die gemors te keer. Ek persoonlik twyfel nie dat mnr. De Klerk gedwing was om ons vryheid weg te teken nie.  Maar ek dink hy het wel die verkeerde pad met ons hieroor geloop, want hy het nie oop kaarte met die volk gespeel nie.  Ons sou geveg het as dit nodig was, en ons sou sekerlik vandag nog daarmee besig gewees het, en selfs baie armer gewees het, maar ons sou ons selfrespek behou het soos wat wyle mnr. Jaap Marais in sy ope brief aan mnr. De Klerk gevra het.

Ek glo, saam met baie ander mense wat hierdie saak verstaan, dat hy van buite deur veral Amerika en Engeland [onder drang van Israel?] afgedreig is.  Ek gaan nie die man se karakter hier uitmekaar skeur nie, ek glo nie dit is regtig nodig nie, maar so het hy verkies om ons te bedrieg hiermee om sodoende ‘n mes op ’n agteraf wyse in ons volk se rug in te druk.  Maar ek is nie meer kwaad vir hom hieroor nie, en dit was juis Siener wat vir my die regte ‘Christelike’ pad in hierdie verband aangedui het.  Hy het alle rede in hierdie wêreld gehad om genl. Smuts te haat, maar hy het nogtans op ’n keer ’n jongman ernstig betig omdat hy tydens ’n groepsgesprek baie erg teen Smuts uitgevaar het.  Sy woorde was: Nee man, jy praat nie so van ’n medemens nie, en buitendien, hy doen ook maar net God se Wil!  Ek het hierdie les nederig ter harte geneem, en ek het selfs vir De Klerk en sy medewerkers vir genade gebid, maar ek weet dat hulle nog steeds een-een alleen by Koning Jesus verby sal moet kom vir wat hulle dalk verkeerd gedoen het.  Gedane sake het geen keer nie, en menslikerwyse gesien sal die geskiedenis dus in elk geval die finale oordeel oor hulle vel.

Maar hierdie ‘weet’ skep ook ’n stel probleme van sy eie, en die skep van ’n nuwe blanke Afrikaanssprekende politieke groepering vorm die basis daarvan!  Wyle mnr. Jaap Marais was reg in meer as net een of twee opsigte gewees, en hierdie ‘opsigte’ het prakties gestalte begin kry toe dr. Verwoerd vermoor is.  Nou ja, danksy mnr. Marais se skitterende speurwerk weet ons nou wie agter dit gesit het, en daardie leidrade bring ons vandag by die punt waar die tydperk van die Antichris op 25-26 September 2015 ’n aanvang begin neem het.  En dit is dieselfde organsisasies en regerings wat tans op die punt staan om die ANC weer uit te haal en die vorige regering terug te sit.  Die kern hiervan is nog steeds die Britse Imperialisme wat grondgebied wil inpalm vir hul bepaalde keuse van die Antichris om oor te heers, en die beste roete wat hulle kan volg loop juis deur ‘n nuwe [verraaiers-] blanke regering in Suid-Afrika!

Ons het op 8 Augustus 2008 vanaf Bloemfontein na Pretoria verhuis, en dit het meegebring dat ons uiteindelik Radio Pretoria sou kon opvang.  Ons het nogal uitgesien daarna, en dit was aangenaam tot omtrent so drie of vier jaar gelede.  Iets het op daardie stadium so stilweg begin verander en ek kon maar eers later uitsorteer dat dit begin het toe Solidariteit hierdie radiostasie finansieël begin oorneem het.  Dit het stadig begin en het stukkie vir stukkie oor ’n tydperk van ’n paar jaar gebeur, maar hierdie radiostasie is in die onlangse verlede uiteindelik totaal en al deur Solidariteit ingesluk.  Hulle het in hierdie proses ook iets soos sewe ander radiostasies oorgeneem en die hele klomp gekonsolideer onder die naam Pretoria FM.

Ek het verstaan dat hierdie groter radiostasie meer as twee miljoen Afrikaners net in Suid-Afrika bereik, en dit is te verstane dat Pretoria FM dadelik ’n groot impak op ons volk sal hê as gevolg van die haatveldtog teen ons en ons taal.  Alles wat ek raaksien hier sê dat hulle eintlik nie anders kan as om suksevol te wees met die grondlegging en oprigting van ’n nuwe regering nie. En een van die sake wat hulle tydig en ontydig, en op elke moontlike manier mee smous is die konsep van selfbeskikking [in ‘n Volkstaat].  Ek het op ‘n stadium vir my vrou gesê: Ek wonder waarmee hierdie mense regtig besig is.  Hulle propageer ‘n Volkstaat asof dit reeds ‘n voldonge feit is, selfs sonder om die huidige regering daarin te ken en/of te erken.  Dit is so asof hulle dit reeds bekom het, en die ironie van die saak is dat ek ‘weet’ dat die doel met ‘n Volkstaat sal wees om ‘n doodslokval vir die konserwatiewe Boere te skep!

Ek wil dit op hierdie punt baie duidelik stel dat ek nie noodwendig enigiets teen Solidariteit as sulks het nie.  Ek is bereid om te aanvaar dat hulle inderdaad ’n uitstekende vakbond kan wees, en ek glo voorts ook dat enige poging om ons voortbestaan te verseker verwelkom en ondersteun moet word. Ek dink enigiets anders as dit sal inderdaad op verraad neerkom, maar dan moet so ’n organisasie darem self ook bokant enige en alle verdenkinge wees, en Solidariteit is dit ongelukkig nie in hierdie spesifieke situasie op die morele vlak nie!

Die probleem wat ek in hierdie verband voorsien is dat Solidariteit in hierdie geval bloot as ’n handige en goed-geplaasde vakbond-instrument gebruik sal word om ’n klomp ondersteuners om die verkeerde redes by ’n partypolitieke organisasie in te trek. Dit is iets waaroor baie mense later baie spyt gaan wees, want dit gaan uiteindelik sowat twee derdes van ons volk hul lewens kos!  Ek is ’n mens met baie foute, en sommige daarvan sal waarskynlik onaanvaarbaar vir baie mense wees, maar moet in hierdie opsig tog nie die fout wil maak om die boodskapper te wil verwar met die boodskap as sulks nie, of nóg erger, met die Gewer van die boodskap nie.  Hoor asseblief wat ek sê en moenie die baba saam met die badwater wil uitgooi nie!  Solidariteit en die FW de Klerk Stigting is volgens alle aanduidinge intieme bedmaats, en ek sien glad nie kans om daarby betrokke te raak nie.  Ek het geen respek vir die mate van geheimhouding waarmee gepoog word om hierdie verhouding te probeer wegsteek nie, want dit dui vir my op ’n sekere doelbewuste en ‘n nog steeds agteraf geslepenheid wat my orals rooi liggies laat sien!

Dit was presies in hierdie agteraf soort atmosfeer waarin ons ons vryheid en soewereine seggenskap oor ons land moes afstaan aan kommunistiese oorheersing.  Wie kan vergeet hoe ons sogenaamde leiers ons doelbewus verneuk het deur met leuens op leuens voort te bou op massas politieke bedrog en wanvoorstellings.  Kyk, ek sê wat ek sê op grond van die inligting in die visioene, maar dan ook wat ek kon uitsorteer van wat agter die skerms aangaan in die wêreldpolitiek.  En hierdie hele ding ruik vir my na nóg ’n stuk verraad wat wéér oor ons pad gaan kom.  En ons mense gaan weer en weer daarvoor val en uiteindelik ’n afgryslike duur prys betaal vir hul hardhorendheid!  Iets wat my sonder ophou ry is die kyk wat my voormalige jeugvriendin in haar oë gekry het in my vreemde droom van 26 Februarie 2012 [Artikel 065]. Ek het later uitgesorteer dat hierdie toneeltjie in die droom afspeel op ‘n punt direk voor ons volk deur die smeltkroes sal gaan.  Daardie kyk in haar oë het vir my gesê ons volk wil Koning Jesus graag in hul lewens hê…maar op hul voorwaardes en nie Syne nie.  En dit is natuurlik ’n fatale fout!

Die leser het in hierdie verband in my twee boeke en my vorige artikels gesien dat die konserwatiewe element van ons volk twee Volkstate by hierdie nuwe komende regering gaan kry.  En alles wat ek weet sê dat Solidariteit juis besig is om vir hierdie nuwe regering voorbrand te maak. Die doel hiermee, volgens die visioenêre verhaal, sal wees om die konserwatiewe groep hierna militêr uit te lok, te onderwerp en dan heeltemal uit te wis.  Ons almal dink dalk hier in terme van die DA wat by die ANC gaan oorneem, maar ek glo al meer ons moet weer ’n keer hieroor dink!  Die DA sal as ’n faktor platval sodra die Afrikaanssprekende blanke daar begin padgee, want dit is baie waarskynlik moedelose Afrikaners wat daardie liberalistiese waslappie getallegewys en ook finansieël aan die gang hou.  Hierdie party is om bepaalde redes natuurlik ’n baie groter vyand vir ons as selfs die ANC!  Die DA se onlangse blaps om mev. Dianne Kohler Barnard te demoveer kan hulle dalk nog baie duur te staan kom.  Ek sien sy het gesê sy oorweeg haar toekoms, en ek wonder wat sal gebeur as sy besluit om oor te loop na Solidariteit toe?  Ek dink dit kan dalk ’n baie groot uittog van Afrikaners uit daardie party veroorsaak, en ek dink nogal Solidariteit gaan hierdie gaping ernstig uitbuit in die onmiddellike toekoms.

Wat die komende poging om die Christusgelowige Boervolk te vernietig betref wil ek die leser laastens terugneem na generaals Louis Botha en Jan Smuts se tydperk.  Hulle het presies dieselfde ‘royalist’ simptome vertoon as wat weer vandag teen ons ingespan word.  Die tyd was egter nog nie reg vir daardie twee Britse handperdjies om hul bose meesters se werk volledig te kon voltooi nie.  Hierdie keer lyk dit dalk met ’n eerste oogopslag dalk selfs meer in ons vyande se guns, want die Antichris se tydperk het per slot van sake enkele dae gelede begin. Wat hierdie mense egter nie verstaan nie is dat ons Vader sy eie planne vir hierdie wêreld het, en dat Hy dit deur Siener aan ons bekend gemaak het!  Ek glo ons gaan dit sien gebeur en glo my, ek kan nie meer wag om hierdie sogenaamde ‘elite’ se ondergang te sien plaasvind nie!

Groete,
Frik Pretorius.

 

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: