Slaan oor na inhoud

ART 084: 2015-12-17 Geloftefees by die Pioniersmuseum in Pretoria-Oos – en wat ‘n liberalistiese verwringing was dit nie!

2015/12/17

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Ek en my vrou het Woensdagoggend die Geloftefees by die Pioniersmuseum in Silverton, in die ooste van Pretoria gaan bywoon.  Dit wat ek daar raakgeloop het, het my egter só erg geskok dat ek vas besluit het om nooit weer ‘n Geloftefees by te woon waar ‘n predikant optree nie.  Die slotsom waartoe ek gekom het is dat die ‘liberale kerk’ jou werklikwaar daarin geslaag het om die belangrikste dag in die Boervolk se bestaan te kaap en vir hul eie misleidende doeleindes te misbruik.  Hierdie is die dag waarop ons Vader ‘n klein en nietige volkie-in-wording raakgesien en van uitdelging gered het, en as sulks is dit ook die amptelike geboortedag van die Boervolk.  Dit is dan ook die dag waarop die finale skeiding tussen die Afrikanervolk en die Boervolk ontstaan het.

Nou, ons vermy al jare lank die meer ‘regse’ feeste om nie deel te wees van hul politieke preke en toesprake en hul leë, niksseggende ‘militêre parades’ en vlaghysings nie, maar gister se liberale gemors was ook meer as genoeg van die ander sy van die saak, dankie!  Ek is baie dankbaar om te kan sê dat die stukkie van Vader se Plan wat aan my geopenbaar is ook hierdie vieslike soort kansel-liberalisme van die aarde af gaan uitdelg!

En miskien sal die werklike belangrike punt wat ek hier wil maak as uiters voor op die wa en egosentries aan baie mense voorkom, maar dit moet nogtans op die een of ander tydstip openbaar gemaak word.

Ek is al lank besig om ‘n nuwe boek in my kop aanmekaar te sit, maar ek het tot en met gisteroggend nog nooit regtig die motivering kon opwek om te gaan sit en dit te begin skryf ook nie. Maar so het ek, terwyl ek aandagtig na die predikant se stories gesit en luister het, diep onder die besef gekom dat die tyd nou gekom het vir daardie boek om ook op papier gesit te word.  Ek weet wat ek moet sê, maar nog nie mooi hoe nie, maar ek sal nou kan gaan sit en ernstig daaraan begin werk.  Soos met die vorige twee boeke en ook hierdie artikels, brand die gedagte my binnemens dat my volk, en ook ons medegelowiges moet weet hoe vals en leeg ‘geestelike boodskappe’ soos die een van gister regtig is.  Maar hulle moet ook weet hoe gevaarlik dit is, want soos met die regses se eiemagtige kragdadigheid gaan hierdie liberale leuens en bedrog óók miljoene goeie mense hul lewens kos.  Die doderyk is inderdaad soos ‘n gapende afgrond waarin mensesiele in die komende gebeure soos ‘n waterval gaan afstort!

Maar hierdie mense moet ook weet dat daar ‘n ontsnaproete is uit hierdie doolhof waarin ons verkeer, maar ook dat slegs diegene wat bereid is om te luister na wat die Gees hieroor wil sê lewendig anderkant gaan uitkom.  Want dit is die kern van die ‘redding en uitkoms’ waarna die Bybelverhaal verwys, dat net sekere mense wat op die regte tyd op die regte plek is die Koninkryk wat van die Hemele af kom lewend sal kan binnegaan.  Daar is nie ‘n teoretiese plek soos ‘die Hemel’ iewers tussen die sterre nie, en die praktiese waarheid rondom dit is dat ‘die hemel’ juis hierheen kom saam met Koning Jesus.  Die kerk lieg openlik vir u in hierdie verband, en die teologie weet dit baie goed!  En ‘n duisend jaar later sal Vader ook hierheen kom, saam met die Nuwe Jerusalem en sal hy persoonlik oor Sy Koninkryk kom heers. En dan sal die lewendes onder ons nog steeds hier wees, en sal ons nog steeds doen wat ons nou doen, maar nie meer in ‘n republiek nie, maar wel in ‘n Goddelike Koninkryk hier op aarde.

Maar nou ja, die kansel-liberalisme wat ek gisteroggend raakgeloop het, het my tot in my siel geskok.  So moes ons by implikasie hoor dat die gees waarin ons hierdie fees moet benader nie een van ‘nasionalistiese dankbaarheid’ moet wees nie.  Die rede hiervoor lê in die predikant se afsluitingswoorde, en ons sal daarby kom, maar ons volk kan volgens hom op geen manier aanspraak maak op enige ‘spesiale status’ nie.  Ons is maar soos ander mense en het nie die reg om hierdie fees vanuit ‘n Afrikaner oogpunt as ‘n eg Afrikaner-erfposie te beskou nie.

Maar so het hy uit drie plekke uit die Bybel aangehaal om sy punt te ondersteun.  Die  eerste een het oor Yawheh se Verbond met Noag gehandel.  Hy het gesê die mens het niks gehad om aan te bied behalwe sy sonde nie, en dit was só erg dat God die mens daarvoor uitgedelg het.  Maar Yahweh het Noag en nog ‘n paar mense uit genade gered, en het hom toe ook as deel van ‘n Verbond belowe dat dit nie weer sal gebeur nie.  Was Noag en die ander paar mense saam met hom se sonde dan net bolangs op die vel dat dit bloot afgewas kon word?  Of was die paar mense wat wel gered is dan heeltemal sonder sonde sodat hulle gered MOES word?  (Nou kyk, ek weet hoekom dit gedoen word, maar nie altyd so mooi hoe die predikante by hierdie storie uitkom nie, want as ons lees wat regtig daar staan sien ons dat die mens nie vanweë sy ‘sonde’ uitgedelg is nie, maar wel omdat die engele neergedaal het en van hulle kant omgang gehad het met die dogters van die konings van die aarde! Die mens word dus volgens die priesters uitgedelg oor iets waarvoor hulle nie verantwoordelik was nie!  Gaan kyk gerus weer daarna, maar lees hierdie keer asseblief wat regtig daar opgeteken staan! En begin vir u eie onthalwe te DINK asseblief!)

Die tweede punt het gegaan oor God se Verbond met Abraham rondom ‘n nageslag.  Hierdie arme swerwer het niks gehad om aan te bied nie, en hy was boonop nog kinderloos ook.  Al wat hy kon doen in sy gebrokenheid was om te vra dat hy asseblief tog net ‘n nasaat mag hê.  Die inligting wat die Bybel rondom hierdie saak gee vertel iets heel anders as wat die predikant hier probeer oordra, maar nietemin, kom ons gaan aan.  Die onmiddellike vraag wat onstaan is: Hoe onbelangrik kan so ‘n stokou man en swerwer wees wat so ‘n versoek rig tot ‘n Almagtige God wat sonde genadeloos straf…en dan word dit bewaarheid? Was dit dalk eerder omdat God hierdie man sy (menslike) vriend noem, en hom en sy ewe stokou vrou gebruik om as die menslike beginpunt van Israel te wees?  En was dit dalk eerder omdat Israel God se volk was wat Hy letterlik uit Abraham en Sara geteel en saamgestel het om Sy plan vir sy Koninkryk eendag tot uitvoering te kan bring?  Maar as dit so was, waarom verdraai die predikant dan hierdie Bybelse waarhede dan op so ‘n blatante manier?  Wie het regtig die versteekte agenda hier?

Die derde een het uit die boek Romeine gekom, en wat volgens die predikant die vorige twee ou Verbonde vervang het met die Nuwe Testament van Verlossing.  Die eerste twee Verbonde, wat Israel onder andere as ‘n selfstandige volk gevestig het, word met ander woorde hierdeur summier deur die predikant by die venster uitgegooi!  Die implikasie wat hier deurgekom het is dat dit hier slegs om Christus se oorwinning sal gaan en dat ras en nasionaliteit op hierdie punt heeltemal onbelangrik geword het.  Ek kan ‘n ver pad saam met hierdie argument loop, maar dit was ook net hier waar die man se storie regtig begin platval het.

Ons moes hierna by implikasie, en soms selfs redelik direk, hoor dat die Geloftefees minder belangrik (vir ons) is as wat ons as volk dink en graag wil hê.  Nou, die predikant het nie alternatiewe gegee nie, wat my nogal laat dink hy was suiwer daar om ons Afrikanerskap af te breek, want volgens hom het Andries Pretorius byvoorbeeld nooit op ‘n wa geklim en gesê dat hy ‘n Afrikaner is nie.  Hy het eerder te kenne gegee dat hy ‘n afhanklike kind van God is.  Albei hierdie dinge is baie waar, maar dit word ook baie doelbewus valslik in die verkeerde konteks aangebied.  En volgens hom het Gerrit Maritz ook nooit van sy verhogie af gesê dat hy ‘n blanke is nie, maar hy het wel te kenne gegee dat hy ‘n gelowige is.  Albei hierdie dinge is ook baie waar, maar ook dit word doelbewus gedraai om die geskiedenis te laat buikspreek. Ons kan volgens hom ook nie die Afrikaner/Boervolk verhef tot ‘n groep mense wat trots op die Gelofte kan wees omdat God op so ‘n unieke wyse met ons gehandel het nie.  En toe stoot hy die gedagte deur dat ons nie die Gelofte mag wil gebruik as ‘n buffer teen ‘n sameswering om ons van buite uit te wis nie.  Hy sê in hierdie verband dat dit onnodig is omdat daar nie regtig so iets soos ‘n bedreiging van buite teen ons bestaan nie; dit is net eenvoudig nie so nie.  Ek kon vanuit die konteks van die geheel aanvoel dat hy dalk hier op ‘n bedekte wyse van die sogenaamde swart gevaar praat, maar sonder om ook openlik erkenning te gee aan die talle moorde en ander kriminele dade wat so vrylik elke dag deur swartes teen die blanke gepleeg word nie.  Maar so sluit hy uiteindelik af deur vanuit sy teksvers uit Romeine te sê dat ons redding en ons verlossing vanuit Sion sal kom, waar Sion na God verwys.  En ek neem aan dat hy hier na ‘n onbekende groep mense verwys wat om die een of ander rede ‘genade’ sal ontvang.  U sien, hy gee nêrens alternatiewe, of selfs net spesifieke hoop vir ons volk vir die toekoms nie, en hy breek ons volk en ons geloofs-hoop net eenvoudig af!

En so, terwyl ek na hierdie man se aanval op my volk en ons geestelike erfporsie sit en luister, het ‘n paar vrae by my begin opkom.  Die belangrikste hiervan was of hy besef hoe hy homself om elke hoek en draai weerspreek. Kyk, ek kan op minstens twee punte met hom saamstem, en nie net omdat dit waar is nie, maar juis omdat hierdie twee punte ook sy storie as liberalisties en uiters gevaarlik ontbloot.  En dit is werklik gevaarlik vir die lui en misleide mense wat hy met hom wil saamvoer; en hulle is inderdaad lui omdat hulle iemand anders toelaat om vir hulle te dink en om sodoende maar net willoos saamgesleep te word.

Die eerste punt waarmee ek saamstem is dat die werklike betekenis van die Gelofte (en die gebeure by Bloedrivier) daarin lê om om die eer en die krediet vir die oorwinning aan God Almagtig te gee.  Die tweede punt is natuurlik dat Koning Jesus die redding en verlossing vir ons sal bring.  Maar die ewe belangrike vraag wat hiermee saamgaan is natuurlik: Redding vir WIE en verlossing van WAT?

Om hierdie vraag te kan antwoord moet ons noodwendig na die heersende situasie in Desember 1838 EN nou aan die einde van 2015 kyk.  Die feit van die saak is dat ons voorvadere by Bloedrivier die enigste groep (volk) in die geskiedenis van die mensdom was wat ook hul nasate by hul belofte aan God Almagtig ingesluit het.  En JA! dit was inderdaad by Bloedrivier slegs ‘n belofte van die Voortrekkers se kant af, want God Almagtig het dit aanvaar en erken, en het dit eers van Sy kant af in ‘n Gelofte verander toe Hy die oorwinning gegee het.  Die baie belangrike punt hier is egter om óók, in terme van gister se prekie, te verstaan waaroor hierdie belofte van die Trekkers gegaan het.

Die Voortrekkers het op daardie punt in die geskiedenis voor ‘n situasie te staan gekom waarin hul fisiese voortbestaan in absolute finale terme bedreig is.  Maar, dit was nie al nie, want daar was ook iets groter as selfs dit besig om in Suider-Afrika te ontwikkel.  As die Voortrekkers by Bloedrivier sou verloor het sou die vlam van die Christendom in Afrika ook onherroeplik uitgewis gewees het.  Die Afrikaners en ander mense in die Kaap was miskien ‘Christene’ in naam gewees, want hulle het per slot van sake nog die ‘kerk’ by hulle gehad, maar hulle was dit beslis nie in daad nie.  Hulle het selfs so ver gegaan om die Trekkers van die kansel, en ook in die koerasnte van die dag, plegtig in die naam van Jesus as rebelle te veroordeel omdat hulle nie voor die Engelse regering van die dag wou buig nie.

Maar wat was die ware feite?  Die Voortrekkers het slegs om twee redes van die Kaap weggetrek.  Die eerste, en belangrikste, was om godsdiensvryheid te verkry, want die voorskriftelike liberalisme van daardie tyd het hul geloofsleer heeltemal verdring en het dit probeer vernietig.  Die Engelse het boonop ook nog die enigste Christelike kerk in Afrika, die Nederlandse Hervormde kerk, genasionaliseer en die naam verander na die Nederduits Gereformeerde kerk. Die kerk is genasionaliseer en die naam is verander om die staat se politieke ideologie as ‘suiwer kerkleer’ op die mense in die Kaap af te dwing.  Daardie kerk is dus oneervol in skande ontvang en gebore en nie een enkele predikant het hom ooit hierteen uitgespreek nie.  Hulle moes dus heel in hul noppies gewees het met die gemak en gerief wat ‘n skielike, maar ook gereelde staatsalaris vir hulle gebring het. Die tweede oorsaak van die groot Trek was om onder die juk van Engeland uit te kom en staatkundige vryheid te bereik.

Maar, te oordeel aan gisteroggend, en dan ook die lewensondervinding wat 66 jaar vir my gebring het, het die kerk van destyds nog glad nie verander nie en het die kerk van vandag duidelik die Gelofte van Bloedrivier vir hul eie liberalistiese doelwitte gekaap. Want nog ‘n aspek van die Groot Trek EN die Gelofte van Bloedrivier was dat daar nie eers een enkele predikant van enige kerkverband óók op die Trek was nie.  Die ouderlinge wat alles gereël het, het uit die groep Voortrekkers gekom, maar dit was juis die manne en vroue van hierdie groep wat die vlam van geloof in Jesus brandend gehou het!  En wat die Gelofte as sulks betref moet ons ook duidelik verstaan dat dit sewe dae namekaar tydens ‘boekevat’ na ete deur ‘n paar ouderlinge saam met die burgers afgelê is.  Daar was geen predikant naby nie, en tog het die kerk daarin geslaag om die Gelofte in ‘n ekstra preekdag te verander waarop net ‘n predikant die verrigtinge mag lei.

En Andries Pretorius en Gerrit Maritz?  Wat dan van die feit dat albei van hulle op hierdie kritieke tydstip spesifiek as blanke manne namens ‘n klompie blanke mense in die bresse getree het?  En die taal waarin hulle hierdie Belofte afgelê het is juis die een wat net minder as ‘n honderd jaar later amptelik as Afrikaans bekend geword het. En kom ons kyk weer baie mooi na die spesifieke formulering van die Belofte wat WOORDELIKS, net soos dit opgestel is, deur God Almagtig erken en aanvaar is, en toe daarna in ‘n Verbond verander is.  Andries Pretorius was die blanke volksman wat by die Trekkers aangedring het om hierdie Belofte af te lê, en deur dit te doen biddend te vra vir Redding en Verlossing van hul groep.  Hierdie belofte sê baie spesifiek dat die Trekkers onderneem om dit aan hul nasate oor te dra en tot in die verste geslagte daarby te betrek. Daar staan absoluut niks hierin van anderskleuriges, of selfs net van mense van ander blanke volke wat hierby aangehaak kan word nie!  Dit gaan hier slegs om die fisiese oorlewing van ‘n groepie blanke Christusgelowige mense wat hierna ontwikkel het in die Afrikaanssprekende Boervolk wat kort hierna twee Boererepublieke in die Vrystaat en Transvaal opgerig het.

Nee wat, die kritici en ander volkshaters kan maar hiervan sê net wat hulle wil, maar die Gelofte van Bloedrivier is ‘n ooreenkoms van God Almagtig se kant af met die Afrikaanssprekende blanke Boervolk van Suid-Afrika alleenlik, en 16 Desember 1838 was baie bepaald die geboortedag van hierdie volk! Ons kan dit so aanvaar, en dan ook as absoluut en onherroeplik korrek, juis omdat die ‘huis’ wat die Trekkers belowe het om tot Sy eer op te rig in Bybelse terme baie bepaald en spesifiek na ‘n volk verwys. In hierdie geval verwys dit dus na ons, wat hul nasate is, en wat natuurlik die Boervolk van vandag is.

En dit maak ook nie regtig saak wat predikante soos hierdie een deur Paulus hiervan sal probeer sê nie, want hierdie volk is ook die nasate van Abraham wat vanuit daardie Goddelike Verbond met hom ontstaan het, en ons sal ook die eerste groep uit daardie Verbond wees wat in die komende paar jaar weer sigbaar vir die wêreld sal word.  Die liberalisme weet jare lank al presies wie ons is, naamlik die moderne Juda, en dit is waarom hulle alles in die stryd werp om ons uit te wis.  Die Engelse adel, wat oorspronklik van Normandiese en Romeinse afkoms was, en later ‘n reuse inspuiting van die Europese adel gekry het, probeer al sedert die 1700’s om ons as ‘n groep uit te wis, maar Vader se reddende Hand het ons nog heeltyd tussen al die slaggate voor ons deur gestuur. En so sal dit wees totdat Hy uiteindelik ons vyande sal vernietig in die komende oorlog waarvan Siener van Rensburg gepraat het.  En dan sal die vrede en veiligheid kom wat net Hy kan gee!

Maar dit is nie al wat ek wil sê nie, want daar is ook nog die rede waarom juis ons volk hierdie groot genade by Bloedrivier ontvang het.  Ons is die moderne Juda, en die Gelofte wat Vader by Bloedrivier met ons gesluit het bevestig dit, en die redding en verlossing waarna die predikant verwys het toe hy sy tirade afgesluit het, sal juis deur ons volk na die res van die wêreld deurvloei.  En JA! die bedreiging(s) teen ons volk is ‘n feit wat hierdie predikant, ongelukkig vir hom, nie so maklik en summier eenkant toe kan stoot soos hy gisteroggend probeer doen het nie.  Dit kom nie net van die swartes se kant af nie, maar ook vanaf ander blankes, maar ons sal inderdaad ook daaruit gered en daarvan verlos word – en dan nogal, soos hy tereg gesê het, ‘…vanuit Sion sal dit kom…!’

Groete,

Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: