Slaan oor na inhoud

ART 085: 2015-12-17 Ai tog, Uhuru word sowaar weer uit die dood opgewek! Dalk met die oog op Maart 2016?

2015/12/18

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Een van my gereelde korrespondente, wat ook op die webblad van AKSKA bedrywig is, het my onlangs gevra om kommentaar te lewer op ‘n bespreking op daardie blad.  Ek het dit gedoen so goed ek kon, maar het later besef dat die probleem wat by hierdie vraag aanhaak baie wyer strek as wat regtig in my antwoord na vore gekom het.  En ek dink hierdie probleem is belangrik genoeg vir ‘almal’ om van kennis te neem.

Nou, my artikelblad bereik sekerlik nie daardie ‘almal’ nie, só voortvarend is ek darem ook nie, maar minstens verbreed dit die uiteindelike gehoor so ‘n bietjie.  Dit kan dalk net help om die impak van ‘n poging tot ‘n nuwe stuk valsheid vanaf die verlinkse flank te versag en dalk ook uit te kanselleer.

Ek wil in hierdie verband reeds op hierdie vroeë punt sê ek hoop dat hierdie artikel veral onder die aandag van die lede van die Suidlanderbeweging sal kom. Hulle (beweging) is per slot van sake die natuurlike teiken van die vraag wat hier na vore gekom het, en die rede hiervoor is dat die agente wat hierdie koue en vergane bord kos, bekend as die NVDLM, weer probeer opwarm juis onder hulle bedrywig is.  Ek ken ‘n paar van hierdie Suidlanders en ek kan met groot oortuiging sê dat hulle pragtige mense is wat ‘n belangrike bydrae tot ons volkslewe lewer.

Maar hulle het een baie groot probleem, en dit is dat hulle toegelaat het dat hul vertroebelinge oor hul veiligheid en staatkundige toekoms alle ander oortuigings begin oorheers het.  Dit het die deur oopgemaak om op sleeptou geneem te kan word deur ‘n klein groepie agitators wat dit ten doel het om die groep Boere in die Suidlanderbeweging uiteindelik te vernietig. Die lede van die Suidlanders het hulself onbedoeld die ‘ondergeskiktes’ van hierdie leiersgroep gemaak, en hulle strompel tans blindweg agter hierdie leiers aan.  En maak geen fout nie, as ek praat van vernietig, dan bedoel ek presies dit, soos in ‘hulle word voorberei om eers finansieël uitgesuig, en dan fisies uitgewis te word’!  Ons lees so baie van kapmesse wat Boere se bloederige ledemate sal verstrooi, en ek dink dit is net billik dat die Suidlanders sal verstaan dat hierdie bloedstollende propaganda spesifiek op hulle gemik word…deur hul eie leierselement en dié se meelopers!

Ons, die ‘res’ van die volk, beleef natuurlik ook soms hierdie vertroebeling oor ons persoonlike veiligheid en oorlewing, maar ons laat nie toe dat opgeleide spesialiste in oorreding hierdie angsgevoelens verander in ‘n allesverterende vlam van vrees en angs nie.  Ek kan nie aan u voorskryf hoe om te wees nie, en ek weier om daaroor te ‘preek’, maar al wat eintlik nodig is om tot ‘n beter persoonlike balans te kom is om hierdie poging te ontbloot vir wat dit werklik is.  En die sekerste manier vir die Suidlanders hiervoor is om te begin DINK en te redeneer oor wat hulle van hul leiers se kant af hoor!  En, natuurlik, om veral van nuuts af aan weer te begin aanvaar dat ons ‘n Vader het wat oor ons waak! Die res daarvan is doodgewone versigtigheid en paraatheid, en daar kom reeds iets hiervan na vore in die antwoord aan my korrespondent.

Ek is om bepaalde redes nie ‘n lid van AKSKA, of enige ander organisasie nie, maar JA! ‘n organisasie soos AKSKA kan dalk net die deurslag gee vir mense om daardie paraatheid te ontwikkel!  Die groot voordeel van so ‘n organsiasie is dat dit nie net sy lede bemagtig met kennis en insig oor wat rondom ons gebeur nie, maar dat dit ook die nodige selfvertroue by hulle kweek en uitbou om daardie probleme in die oë te kyk en dit te oorkom! Maar dan moet dit darem ook ‘n betroubare organisasie wees, en meeste van hulle val nie in dieselfde klas as hierdie AKSKA nie.  ‘n Mens hoef nie noodwendig by hulle aan te sluit nie, maar ek dink nogal hulle is ernstig genoeg oor ons gesamentlike toekoms om so ‘n persoon na ‘n betroubare organisasie te verwys.

Ek wil ‘n voorbeeld hier gee van wat ek probeer sê en wat ek met hierdie opmerkings probeer bereik.

My oupa Frik Botha is in 1896 gebore en hy was ‘n Boer deur en deur gewees. Sy vader was ‘n Kolonierebel wat drie plase naby Vryburg verloor het as gevolg van sy deelname aan die ZAR se kant tydens die Tweede Vryheidsoorlog.  My oupa Botha, soos so baie ander van sy tydgenote, is ná die oorlog deur sy omstandighede gedwing om ‘n gewone arbeider in die Engelse se myne te gaan word.  Hy het nie daar gehoort nie, maar hy het geen ander keuse gehad nie.

Nou, my oupa het ook maar met die Engels gesukkel, dit het baie krom en skeef uitgekom, en dan het hy boonop ook nog hierdie erge walging vir die Engelse in hom omgedra.  Maar hy, van alle mense, het my geleer om Engels vlot te praat, te lees en te skryf!  En hy het dit gedoen, so ver ek terug kan onthou, deur oor en oor, sonder ophou, daarop aan te dring dat ek Engels moet leer praat soos ‘n Engelsman. Die gevolg hiervan was dat ek Engels uiteindelik inderdaad gemaklik en vlot leer gebruik het, want ek was baie lief vir hierdie oupa van my!  Maar, soos dit is het ek uiteindelik veel meer hieruit geleer as om bloot Engels vlot te kan praat en ook instinktief op ‘n dieper vlak te kan verstaan…

Ek het hom eendag, toe ek oud genoeg was om vir myself te kon begin dink, gevra waarom hy so sterk hierop aandring, want ek het as ‘n laerskoolkind net mooi niks van hierdie moeilike taal gehou nie.  Ek sal sy antwoord nooit vergeet nie, en ek dink die voorbeeld wat dit vir my gestel het is tot ‘n groot mate ook van toepassing op die Suidlanders se grootste probleem. Hy het herhaal wat hy so baie kere met trane in sy helder blou oë aan my gesê het: My seun, ek bid God elke dag dat Hy Engeland sal straf vir wat hulle aan ons gedoen het!  Julle weet maar net nie wat hulle alles aan ons gedoen het nie en hoe swaar ons onder hul juk gekry het nie!  Ek wil hê jy moet leer Engels praat soos ‘n Engelsman, sodat jy kan verstaan wat in sy kop en sy hart aangaan, sodat jy sy planne kan verstaan, sodat jy dan ‘n nuwe en beter plan kan maak om hulle te wen en uit ons land te verdryf!

Die punt wat ek met hierdie grepie uit my lewe wil maak is dat my oupa so stilweg ‘n kosbare bykomende les aan my oorgedra het.  Ek het hierdeur geleer dat die oplossing van die probleem wat my konfronteer gewoonlik in die probleem self opgesluit lê, en die enigste manier om dit te bowe te kom is om dit soos ‘n man in die oë te kyk, en om dit dan op ‘n objektiewe wyse uit te sorteer sodat ek dit op ‘n gebalanseerde wyse kan verstaan ook.  En as ‘n mens eers dáár is kan jy begin om ‘n suksesvolle teenvoeter vir die probleem uit te werk.  En dit stel jou natuurlik instaat om uiteindelik die probleem te kan oorkom ook!

Ek dink die dag as die Suidlanders begin om hul probleem op hierdie manier te benader, eerder as om daarvan te wil wegvlug, sal tót die engele in die hemel ‘n jubellied daaroor aanhef. JA! wil ek vir hulle sê, daar is bepaalde probleme en daar is spesifieke gevare, ons kan dit nie ontken nie, maar al wat u moet begin doen is om ook te aanvaar dat daar veral uitkoms vir ons is.  En hierdie uitkoms lê nie in blindelingse wegvlug nie, want ons Vader het ander planne vir ons, en met ons, as wat tans met soveel bloederige smaak deur u leiers aan u opgedis word!  Hou moed, ons sal wel lewend en met al ons ledemate ongeskonde anderkant die huidige bedreiginge uitkom…maar Goddank sonder daardie misleiers!

Miskien weet my oupa, daar waar hy nou is, wat intussen met my gebeur het en dat ek op hierdie stadium besig is om ‘n derde boek in my kop aanmekaar te sit wat ‘n groot deel van hierdie dinge sal verduidelik: waarom dit so is en wat Vader beplan het om ons van hierdie gevare los te maak en dit te laat verdwyn. Ek wil nogal glo dat dit baie vrese sal kan besweer, en dan ook in die besonder dié van die Suidlanders.

Kennis is mag, en in hierdie geval gee daardie kennis ‘n vergesig aan ons van die vrede, veiligheid en vryheid wat vir ons wag, en wat Hy vir ons beskik het.  Dit wat ek tot op hierdie stadium in my geskrifte probeer sê het alleen is reeds genoeg vir selfs die Suidlanders om moed te skep en aan te hou stry.  Om weg te hardloop deur na die een of ander ‘veilige hawe’ te probeer trek gaan niemand help nie!  Dit gaan, inteendeel, die deure wyd oopmaak vir ‘n ongenaakbare en dodelike aanval op ‘n groep weerlose mense wat hulpeloos iewers langs ‘n snelweg of grootpad vasgekeer sit.  Kyk, daar is lankal nie meer iets soos ‘n veilige plek in Suid-Afrika nie, en die enigste plek waar ons nog enige beskerming sal kan vind is binne die boesem van ons volksgenote in die woonbuurte waar ons woon.  Daar is tog iets soos veiligheid in getalle ook, en ons sal dit al hoe meer moet begin ontwikkel en toepas om ons oorlewing te verseker! Ek dink dit het regtig tyd geword om van ons kunsmatige snobisme af te sien en die hand van vriendskap na mekaar te begin uitsteek!  Ek is nie ‘n vyand omdat ek nie ‘n Suidlander is nie, so wil u nie maar ‘n slag gaan sit en eerlik nadink en die hand van opregte vriendskap raaksien in wat ek sê nie?

Ons gaan mekaar nét vind as ons mekaar begin soek ook, en op hierdie stadium loop ons paaie ver uitmekaar uit.  Ons, die Boervolk, is in die jare tussen 1899 tot 1902 deur die Engelse uitmekaar gejaag, en van toe af het hulle elke poging moontlik aangewend om ons uitmekaar te hou ook.  En hulle is ywerig hierin gehelp deur die verraaiers onder ons.  Kan u verstaan dat dit vandag nóg gebeur, en dat die mense wat u as leiers beskou dit vandag nog doen?  Kyk maar hoe maklik u eie leiers ander mense en groepe verdag maak, en ook doelbewus tweespalt veroorsaak deur onnodige twispunte te skep.  U hoef byvoorbeeld maar net my naam te gaan Google om te sien wat alles van my gesê word….en alles daarvan bloot om u weg te hou van my vrae en my argumente af!  Ek weet nie wie regtig verantwoordelik is hiervoor nie, maar dit word baie gerieflik ook deur ander persone teen my en my werk gebruik.

Maar in elk geval, die plan van hoe om hierdie vryheid en veiligheid te bereik is nie myne nie, want die krediet daarvoor moet noodwendig aan ons Vader gaan.  Hy is die argitek daarvan en Hy het ‘n belangrike deel hiervan deur Siener van Rensburg aan ons bekend gemaak. Maar Siener se verhaal beskryf ook maar net ‘n deel hiervan, want die prentjie wat Vader my laat verstaan het is baie groter as net dit.  En ek probeer nie hier sê dat ek ‘n superwese is en daarom alles weet nie, maar wel dat Hy my genoeg laat verstaan het om my te oortuig dat daardie deel van ons mense wat hierdie dinge ‘weet’ wel lewendig anderkant Armageddon sal uitkom.  Ek het dit reeds volledig, net vir ‘ingeval’, met ‘n paar mense gedeel om die inligting te beveilig. En NEE! nie een van hulle is ‘nabye’ vriende nie.  Almal van hulle is relatiewe vreemdelinge wat op die een of ander ‘vreemde’ manier oor my pad gestuur is, maar die maniere waarop dit gebeur het waarborg hul betroubaarheid vir my.

Maar hier moet ek ook ‘n woord van waarskuwing laat val. Pasop, daar is baie lokvalle ingebou in sommige pogings om ons volk met kennis en paraatheid teenoor ons vyande te bemagtig, en hierdie strikke word fyn agter ons nasionalisme weggesteek. Die Suidlanderbeweging is ‘n sprekende voorbeeld hiervan, want die wêreld se snert en bloederige duimsuigstories word aan hulle spesifiek opgedis agter ‘n rookskerm van ‘blanke-Boervolk-nasionalisme’!

Nou, vandag se artikel sal noodgedwonge uit drie afdelings bestaan, want daar is derde stuk wat nie deel gevorm het van laasweek se antwoord aan my vriend by AKSKA nie.  Maar ek gaan dit nie volledig beskryf nie, want dit bestaan reeds as ‘n onderafdeling van ‘n ou artikel wat reeds in 2008 verskyn het.  Hierdie artikel het ook oor sekere vrae vanaf AKSKA gehandel en die volledige titel daarvan was: ART 012 2008-04-18: Die bose doelwitte agter die liegstorie van die Nag van Die Lang Messe.

Die spesifieke koppelvlak tussen daardie ou artikel en vandag s’n handel oor die storie van UHURU en ‘n sokkerbal wat jaarliks deur die swart toordokters in die see ingeskop word.  Ek sal ‘n toepaslike uittreksel daaruit hieronder aanheg om vandag se artikel in ‘n samehangende geheel af te rond, en die leser sal onmiddellik een plus een bymekaar kan kry om die liegstorie te verstaan waarmee ons volksvyande nou weer begin het.

Maar kom ons kyk nou eers kortliks wie en wat hierdie AKSKA is.

Wie en wat is AKSKA?

Die afkorting ‘AKSKA’ staan vir Afrika Kriminele Sosiale Kode Analiste, en dit verwys na die bedrywighede van ‘n groep mense wat sê dat hulle sekere waarskuwende vooraf-tekens rondom dreigende swart kriminele optrede kan uitken. Ek moet hier bysê dat hulle blykbaar ‘n hoë slaagsyfer het en op hul manier al ‘n hele klomp aanvalle op blankes vooraf kon fnuik.  Hierdie vooraf-tekens verwys na die ‘seine en tekens’ wat die kriminele se verkenners en informante by ‘n geteikende huis of plaas opstel om so ‘n plek te identifiseer en te katagoriseer.  Daar is skynbaar ‘n hele ‘alfabet’ van tekens wat hulle gebruik om aan te dui hoeveel mense in so ‘n huis woon, hoe oud en paraat hulle is, of daar honde is, ensovoorts. Die kern van hul vraag kom na vore in ‘n bespreking van ‘… dinge wat Siener NIE gesien het nie…’  Dit is ‘n baie interessante, maar tog ook baie geslaagde manier om die aandag te fokus op wat hy regtig gesê het!  Dit is amper iets soos die gesegde wat lui: Jy kan nie nie aan ‘n olifant dink as daar van ‘n olifant gepraat word nie!

Nou, die gesprek het in die rigting begin beweeg van die storie dat Siener van Rensburg ‘n Suid-Afrikaanse staatsleier vir sewe dae in staatsie sou gesien lê het.  En saam met dit het die sogenaamde Nag Van Die Lang Messe ook weer sy kop uitgesteek. Dit het die eienaar van die webblad, mnr. Lukas Swart, genoop om hardop te wonder wat mense soos AWG Raath en ek van hierdie sewe dae kan sê.  My vriend het sy opmerkings hierby gevoeg, maar hy het my toe ook gekontak oor hierdie vrae.  Ek kan nie alles hier weergee nie, maar ek plaas wel die meer tersaaklike dele daarvan hier. Die betrokke webblad kan gevind word by: http://www.akskagroep.com/showthread.php?393-Wat-het-Siener-van-Rensburg-nie-gesien-nie/page10, maar ek plaas die volledige e-pos soos ek dit ontvang en geantwoord het.

Moenie u steur aan die ‘brutale platvloersheid’ van die styl wat in die eerste brief hieronder voorkom nie, en ook nie aan die swak spelling hier en daar nie.  Die persoon wat hierdie brief geskryf het probeer die indruk skep dat hy/sy ‘n half ongeletterde lummel is, maar ondervinding het my al geleer dat dit selde, indien ooit, regtig so is.  Ek dink hierdie is ‘n baie intelligente persoon wat bloot ‘dom speel’ om stilweg ‘n bepaalde gedagte te kan plant, en die hoë intelligensievlak agter die brief lek wel kort-kort deur. Vergelyk byvoorbeeld die rukkerigheid en die swak spelling in sekere dele van die brief met die meer gladde vloei van komplekse gedagtes wat op ander plekke in die brief voorkom.  En kyk veral ook na die absolute gemak waarmee die skrywer die duimsuigstorie oor die Nag Van Die Lang Messe vanaf Mandela na Malema oorplaas. Dit word meesterlik weggesteek agter die chaos van die ietwat brutale aanslag en styl!  Hierdie is na my mening ‘n baie ervare operateur wat hierdie keer oënskynlik sy gehoor ‘n bietjie onderskat het, want my korrespondent, wat op sigselwers ‘n hoogs intelligente persoon is, het dit dadelik raakgesien. En dit is dalk een van die redes waarom hy my oor hierdie nuwe verwikkeling gekontak het.

‘n Mens kan nou dink dat hierdie skrywer dalk beter kon gedoen het op ‘n ander webblad, maar dit is ook nie regtig waaroor dit hier vir hom/haar gaan nie.  Die doel is duidelik om bloot ‘n gedagte of twee, vir latere verwysing, op ‘n erkende ‘betroubare’ publikasie soos AKSKA s’n te plaas.  (Hoekom dink u laat ek nie ‘vriende’ toe op my webblaaie nie?)

Die normale modus operandi is dat die volgende ‘ou dommie’, wat iets oor Siener op ‘n ander webblad te sê het, na hierdie anonieme skrywer se geplante idee OP AKSKA SE BETROUBARE BLAD sal verwys asof dit  ‘n onomstootbare feit is.  En dan sal die tonge daarna in ‘n georkestreerde samesang begin wikkel om die nuwe wending in hierdie storie aan te blaas en te versprei. En Lukas Swart en sy opregte vriende op AKSKA kan maar walgooi teen dit soos hulle wil, dit gaan geen verskil maak nie, want die regse mense wat verder hieroor gesels gaan dit nie op AKSKA se webblad doen nie!

Die doel met wat ek nou wil sê sal eers teen die einde van die artikel na vore kom, en dan baie bepaald in die aangehegde uittreksel uit ART 012, maar ons moet natuurlik ook versigtig wees om nie die gevaar in hierdie ‘dom’ skrywer se opmerkings te onderskat nie!  Soos dit vir my is, verraai die spesifieke tydsberekening van hierdie brief dalk meer as waarvoor die skrywer voorsiening gemaak het.  Dit is vir my baie interessant dat hierdie brief juis so kort voor Maart 2016 moet verskyn!  Onthou hierdie datum, want u gaan dit later in die artikel weer te siene kry.

My vriend skryf vir my:

Beste Frik,

Jy is maar stil? Ek loop die volgende vannaand op AKSKA raak.

anoniem skryf. [op AKSKA se webblad]

Ek het van julle plasings gelees en ek is n aanhanger van profesiee veral die boek van Openbaring,baie mense skroom weg van Openbaring omrede hulle dit nie verstaan nie en dis ook nie vir almal bedoel om te verstaan nie, maar wat ek wil noem is dat die grootste fout wat almal maak is om Datums en tye te probeer voorspel, dis dieselfde met Snyman, hy het aangeneem dat uhuru sal plaasvind met mandela se dood (dit kon maklik wees omrede hy die swart nasie en talle witmense se god is wat hom amper fisies aanbid)maar dit was nie met mandela se dood nie en dis duidelik want mandela het net 3 dae in staatsie gele waar siener uitdruklik se… 7 DAE! Dit beteken daardie gebeurtenis le nog voor, en ek sal al my geld verwed en plaas op malema, hy het groter aansien en aanhangers as wat die “anc beheerde media” sal erken of bekend maak sodat hulle lede nie moet oorloop eff toe nie, malema se wat hy wil en doen wat hy wil,veral voor die media, die gevolg is dat sy volgelinge glo dat hy “alles gaan uitdeel vir die armes (hulle) en hulle gaan almal deel in die land se rykdom ens. Kom ons kyk ook wie is malema se volgelinge die armlastige,onopgevoede,ongelleterde en half gelleterde mense….m.a.w die mederheid van die swart bevolking. Die grootste gevaar is die half geleerdes want n “dom” mens aanvaar of weier net, n slim mens deur dink en realiseer…..maar n halfgeleerde dink hy is die slimste (daar is regtig ironie hierin). Om tot die punt te kom – malema is nou die massas se god, en as hy sterf aan die hand van n blanke (dis n moontlikheid) kan dit massiewe opstande en geweld veroorsaak (moontlik uhuru) en hy gaan heelmoonttlik 7dae in staatsie le want hys n “ikoon” n “martyr” en n “god” die geheim hierin le in die “7dae staatsie” dit sal bepaal van wie siener gepraat het en bevestig dat uhuru we’ll gaan gebeur uit weer wraak. Ek sien hier is baie aanhangers van prof Raath, maar wat van die dinge wat Raath nie genoem en publiseer het nie….als wat hy gese het in sy boek (siener) vind aanklank by die linkses en regering, waar al die profesiee hulle eintlik moet onstel…dis van so aard geskryf dat niemand hulle moet “bekommer” oor gebeure wat kom nie en so geskryf dat sit is “wat baie graag wil hoor”. Dis maar net my opinie.

Lukas antwoord. [Lukas Swart is die eienaar van die webblad]

Baie van die profesieë in die Bybel wat vir hierdie tyd geskryf is, sal nou duideliker word. ’n Profesie is nie iets wat vrees inboesem nie. Wanneer Raath dit regkry om die vertolkings van Snyman se gesigte so te interpreteer dat dit nie vrees veroorsaak nie, is hy volgens die Bybel se riglyne in die kol.
Wanneer ons van profesieë praat, is dit goed wat in die Bybel bevestig moet word. Die Suidland waarvan die Bybel n paar keer praat, is volgens my Suid-Afrika omdat ons die enigste land in Afrika is wat aan die vereistes voldoen.
Volgens Openbaring 6 as ek reg onthou, sal die vyand, wit en swart hier in die Suid-Land aan peste en roofdiere tot n einde kom. Die Bybel noem tye en Walter Veith se vertolkings van die tye is vir my geloofwaardig.
Praat ons van n staatsman wat in staatsie gelê het en ons noem dit 7 dae, sal ons seker die Bybelse 7 dae moet gebruik? Waarom? Omdat die insig dan van God sal kom en Hy verander nooit. Hy sal nie nou anders wees en praat as wat Hy in die verlede gepraat het nie.
Daarom sal ek graag wil weet of Pretorius en Raath ook die 7 dae raakgelees het.

Ek antwoord. [d.i, my korrespondent wat op AKSKA skryf]

Ek sal ook graag wil hoor waar, wanneer en hoe Siener die sewe dae ding gesê het. Ek is deur so baie vertolkings dat ek nou al deurmekaar is met wie het wat gesê oor wat Siener gesê het. Dit klink eerder vir my of iemand nou weer lewe in die dooie Uhuru wil blaas, ‘n Uhuru wat Siener nooit van gepraat of voorspel het nie. Moet ons nou weer begin verduidelik dat nie eers Johanna Brandt ‘n nag van die lang messe gesien het nie en dat dit alles AS se versinsels is.

En hier is my antwoord aan hom, wat hy daarna op AKSKA geplaas het.
[ek moes dit ‘n klein bietjie verander om in die breër omgewing van die artikel in te pas]

Goed om weer van jou te hoor! En JA! ek dink jy is heeltemal in die kol, ek verstaan hierdie ook as ‘n nuwe poging om uhuru weer aan die lewe te kry. Dit is tog baie duidelik dat die doelwit met hierdie skrywe is om die voortgang van die storie van Mandela na Malema oor te dra. Verstommend, is dit nie!

Malema is inderdaad in die nuus as ‘n swart vuurvreter wat alles wat blank is wil oorneem en verswart, maar hoeveel mense wat hierdie soort propaganda opslurp as enigste waarheid verstaan waaroor dit regtig vir hom gaan? Kyk, hy is ‘n baie gevaarlike adder onder die voet, maar hy maak eintlik hierdie wilde uitsprake in ‘n poging om sy groep by die kiesers te vestig as ‘n alternatief vir die ANC. As ons dan die nuusberigte in die media so onvoorwaardelik wil glo, waarom neem niemand dan ook Malema se pogings ter harte om ‘n koalisie met die DA te wil vorm nie?

Kan jy jouself ‘n meer ‘lop-sided’ koalisie voorstel as juis hierdie een? Maar kan jy ook sien wat regtig hier aangaan as jy ‘n bietjie dieper begin kyk? Kan jy sien hoe desperaat Malema is om vordering te maak? Gaan ons dus uiteindelik ook ‘n soort samewerking sien tussen hom en Snyman rondom ‘n nuwe NVDLM? Dit is al hoe hy kan vorder, want dit is al wat hy EN Snyman kan aanbied!

Die ANC maak al van die vroeë 1980’s af dieselfde geluide, maar baie min daarvan het tot dusver tot wasdom gekom. Dit sal waarskynlik ook nie gebeur nie, en in elk geval nie so lank as Britse MI en die CIA in die RSA betrokke is nie. Hulle het 1994 georkestreer en hulle swaai nog steeds die dirigentstokkie!

En, moenie vir FW vergeet nie, want hy was en hy is nog steeds volledig deel hiervan (saam met Solidariteit). Die FW de Klerk Stigting en Solidariteit is die laaste oorblyfsels van die ‘ou’ Broederbond. ‘n Goeie vriend het my op die aand van Solidariteit se beraad gebel om te sê hy dink dat hulle presies dieselfde funksie verrig as die OB in die 1930’s en 1940’s. Daardie organisasie is deur Jan Smuts onder kmdt. Laas gestig om die regse politieke toneel te kontroleer en te beheer, maar veral ook om Smuts se heroorname van die regering te fasiliteer.  [Solidariteit het Radio Pretoria uitgekoop en oorgeneem om juis De Klerk se terugkeer te fasiliteer…én om die afstigting van ‘n Volkstaat (of twee) aan te blaas!]

Ons het verder saamgestem dat die stigting van die AWB presies dieselfde doelwit gehad het. Daardie beweging het misluk toe ET ontmasker is as ‘n staatsagent. Iets wat egter baie interessant en verblydend vir my is hier, is dat dit uiteindelik ook tot sy bekering gelei het en dat DIT ‘n blanke bloedbad gekeer het toe hy deur die SAKP vermoor is. Hulle wou ‘n regse blanke opstand bewerkstellig, wat van oorsee platgeslaan SAL word, maar die poging het misluk omdat ET intussen die AWB verander het in ‘n werklike Christelike organisasie. Ek het nogal ‘n artikel in hierdie trant gedoen nadat hy vermoor is.

Die 7dae-storie was insgelyks ook nooit meer as een van Snyman se talle duimsuigstories gewees nie, want Siener se aangetekende visioene ken dit glad nie! Die lomp manier waarop die skrywer van hierdie brief die 7-dae probeer aanhaak as ‘bewys’ sê vir my dat Snyman waarskynlik self agter hierdie skrywe sit.

Snyman het in elk geval net oor sowat die helfte van Siener se aangetekende visioene beskik, en hy bly daarby, so hoe kan hy met soveel gesag oor die geheel wil praat? Hy het destyds, met die publikasie van sy eerste klomp nonsens, nie eers geweet van die visioene wat kapt. Kerneels Nieuwenhuizen aangeteken het nie! Hy kan dit egter nie (nou meer) bekostig om erkenning daaraan te gee nie, want dan moet hy ook erkenning aan Raath gee, en dit kan nie vir hom werk in die gemeenskap waarin hy optree nie. Jy sien mos wat die ou hierbo van Raath dink, en jy kan van Snyman sê wat jy wil, hy verstaan daardie mense baie goed en hy praat dus inderdaad hier namens hulle.

Snyman se stories floreer in daardie omgewing, want daardie mense het sy ‘bevestigende inligting’ nodig om hul ontsettende groot angs en vrees vir die swartes mee te regverdig. Hy is in hierdie opsig ‘n kruk wat nie net hul angste bevestig nie, maar dit ook bevredig. Dit is, vanuit ‘n sielkundige hoek gesien, presies soos ‘n vrou wat ‘n man trou wat haar slaan. As jy dieper gaan krap sal jy vind dat haar pa haar ma óók so aangerand het, en dat sy dit dus nodig het om ‘n sekere balans in haar lewe te kan handhaaf. Sy moet dit so doen, want tot tyd en wyl sy anders geleer word is dit haar volledige verwysingsraamwerk, want dit is al wat sy ken en verstaan.

En JA!, ek het nogal eerstehandse kennis van die bestaan van hierdie angs opgedoen, want een van die Suidlanders se agente het my ‘n paar jaar terug letterlik doodgekuier en -gebel om kamstig haar vrese en angste oor NVDLM tot ruste te probeer bring. Ek het saamgespeel, maar het ook gou agtergekom dat sy eintlik inligting kom soek het. Sy wou weet waar kom ek aan my ‘goeie inligting’ maar in die proses kon ek ook optel hoeveel swart vrees daar werklik by die Suidlanders teenwoordig is. Trouens, as jy daardie vrees wegneem verval alle redes vir die bestaan van die beweging. Ek het haar gebel nadat Snyman die NVDLM ‘afgestel’ het, om vir haar te sê: Sien jy, ek het jou mos gesê dit is sommer ‘n storie, en sy het darem die grasie gehad om baie verleë te klink. (Ek het agtergekom sy beweeg in die baie persoonlike geselskap van een of twee blanke vroulike kolonelle in die polisiediens, in Pretoria-Wes waar sy gewoon het.)

Soos dit is, is Raath natuurlik geen ‘kenner’ van die visioene as sulks nie, anders as dat dit deur Siener gegee is nie. Hy is ‘n kenner van Siener se persoon en sy tydvak, dit is baie waar, maar van die visioene weet hy absoluut niks nie! Hy het geweldig baie kritiek teen enige poging tot enige uitleg van die visioene en hy skiet dit links en regs af, maar soos dit is het hy nog nie eers een enkele ou woordjie bygedra tot die algemene opheldering van die visioene nie.

Ek kan maar net herhaal dat daar geen waarheid in hierdie bloedstollende uhuru-storie is nie! Dit is iets wat destyds al na vore gekom het as GEHEIME Illuminati-BEPLANNING teen die Boervolk, so hoe en waar het Snyman in elk geval regtig hieraan gekom?

Maar daar is dalk ook ‘n ‘positiewe aspek’ verbonde aan hierdie nuutste duimsuigstorie oor uhuru. Ek glo dat Snyman self agter hierdie nuwe wending sit, en dit laat my nogal dink dat sy baie stories oor Siener dalk reeds inmekaar gesak het. Hierdie nuwe poging moet dus net eenvoudig vir hom slaag of hy sal moet ‘aftree’ en ek glo nie hy sal toegelaat word om dit te doen nie. Die mense wat hom beheer wil die blanke groep in ‘n voortdurende staat van vrees hou, want dan kan hulle emosies kanaliseer en die groep beheer soos dit hulle pas.

Ek glo nog steeds dat Snyman vir die een of ander intelligensie agentskap werk, en dan baie waarskynlik bepaald die Britse Militêre Intelligensie onderstroming in ons eie (‘voormalige’) Militêre Intelligensie. Die Britse invloed hier bring mee dat hierdie bepaalde groep baie, baie ver links van die middel sal wees en dat hulle baie negatief teenoor ons ingestel sal wees.  Maar hulle is duidelik ook in beheer van die Suidlanderbeweging, want van die Suidlanders het al vir my gesê dat hul leier, mnr. Gustav Müller, van die verhoog af verkondig dat hy deel van MI is.

Ek wil nie nou té wyd met hierdie dinge gaan nie, want ons het eintlik geen manier om die ‘inligting’ oor die stigting van die Suidlanders 100% te kontroleer nie. Ons kan egter wel sekere geweegde afleidings hieroor maak wat waarskynlik baie naby aan die kol sal wees en die artikel wat ek oor Die Kruispad Voor Ons wil doen sal dalk ‘n bietjie meer besonderhede hieroor kan bevat. My gevoel oor hierdie artikel is egter nog nie heeltemal reg nie en dit is so al of ek nog ‘n bietjie ‘vasgehou’ word daaroor. Die tyd is seker nog nie heeltemal reg hiervoor nie, alhoewel ek in myself al hoe haastiger word om dit nou klaar te kry.  Die tyd daarvoor sal natuurlik ryp word tussen die tydstip wat die huidige regering ondergaan en die afkondiging van sy plaasvervanger kom dat ons ‘n verkiesing in Noordwes gaan hou, so daar is darem nog tyd vir die artikel om betyds klaar te kom.

Groete,
Frik Pretorius.

 

AANHANGSEL:

ART 012 2008-04-18: Die bose doelwitte agter die liegstorie van die Nag van Die Lang Messe.

‘n Kort uittreksel hieruit om die artikel hierbo mee af te rond en in sy regte perspektief te plaas. Ek dink ons moet maar liewers die moeite doen om ekstra versigtig te wees in die nuwe jaar met veral die onrustigheid en woede wat onder die studente verwag word.  Dit kan dalk net in die ideale rookskerm ontwikkel om die blanke ook by te kom in veral Maart 2016.

BEGIN VAN DIE UITTREKSEL:

‘…Die drukgroepie bekend as die Suidlanders het vroeg verlede jaar wye paniek gesaai met die storie dat mnr. Mandela dood is en dat ‘uhuru’ enige tyd kan uitbars. Almal weet nou dat die storie platgeval het, maar hoeveel mense het gaan sit en dink oor wat regtig hier gebeur het? Ek kon nie anders as om dit te ontleed nie, want sommer baie, baie mense het angsbevange na my toe gekom met hierdie storie. Dit het my gedwing om dieper te begin kyk en ek glo ek het die eintlike doel agter dit tot ‘n groot mate uitgesorteer en vasgepen. Ek glo daar is ‘n baie sinistere en bose doel met hierdie storie en dit raak ons voortbestaan as Verbondsvolk ten nouste.

Die feit dat die Suidlanders se riemtelegram juis in Februarie verlede jaar uitgegaan het bring ‘n ander baie belangrike saak na vore. Dit wil voorkom asof dit dalk selfs deel kan vorm van ‘n groter poging om die politieke klimaat in die land te destabiliseer. Wat dit betref wil dit lyk asof ‘n sekere herhalende patroon van gebeure na vore begin kom. Dit lyk asof die laaste helfte van Januarie [tot] Februarie en Maart dié maande blyk te wees waarin onrus onder werkers, studente en skoliere die ergste voorkom. Dit hou skynbaar verband met iets wat ons amper ‘n legende kan noem, was dit nie vir die feit dat hierdie onrustigheid so werklik is nie. ‘n Mens neig om so onderlangs te wil glimlag hieroor, maar dit kan dalk baie ernstiger wees as wat ons dink. Hierdie storie wil dit hê dat die toordokters al van koning Shaka se tyd af poog om van die witman ontslae te raak. Hulle, soos enige ander geestelike, kan egter nie maak soos hulle wil nie. Hulle moet die nodige sanksie en ondersteuning van die voorvadergeeste kry om die blanke suksesvol in die see in terug te jaag, want dit is waar hy sigbaar vandaan gekom het. Hulle voer daarom jaarliks ‘n sekere ritueel elke Maart uit om vas te stel of die tyd vir optrede gekom het al dan nie. Dit het behels dat hulle ‘n opgeblaasde beesblaas in die see inskop en dan bepaal wat met die drywende beesblaas gebeur. Die beesblaas is sedertdien vervang met ‘n sokkerbal. As die see hierdie sokkerbal terugspoel strand toe beteken dit dat die tyd vir optrede nog nie gekom het nie. Hulle gaan dan huis toe om die ritueel die volgende Maart te herhaal. Die teken vir optrede sal wees as die seestrome die sokkerbal intrek na die diepsee toe. Dit sal die teken van die geeste se kant af wees dat hulle die witman moet verdelg en in die see injaag. Die onrus wat so gereeld in Januarie tot Maart aangevuur word kan dus voorbereiding wees vir massa-optrede as die bal daardie spesifieke jaar deur die seestrome ingetrek word. Dit wil dus voorkom asof die ‘nag van die lang messe’ tans gesinchroniseer word met die gedrag van die sokkerbal in die seestrome. Ons het tot dusvêr in 2008 nog nie weer ‘n herhaling van die Suidlanders se poging gesien nie, maar sommige van my lesers het iets anders onder my aandag gebring. Dit blyk dat daar wel ‘n georganiseerde poging is om die ‘uhuru-storie’ met e-posse onder mense se aandag te bring. Hoe sal ons weet wie en wat die bron daarvan is?

‘n Mens sidder om te dink wat kan gebeur as die massas moet hoor dat die bal wel in die see ingetrek is, of dit dan waar is of nie. Die geheime organisasies sal nie huiwer om daaroor te lieg as dit hul saak die beste op ‘n gegewe oomblik pas nie.

EINDE VAN DIE UITTREKSEL EN DIE ARTIKEL.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: