Slaan oor na inhoud

ART 090: 2016-06-28 BREXIT en Siener se profesieë.

2016/06/28

www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.

Die referendum in Brittanje en Noord-Ierland oor verdere deelname aan die EU is nou verby en ‘n paar mense wou heel gou weet hoe dit Siener se verhaal raak. Die meer spesifieke vraag was dan ook of Siener na hierdie aangeleentheid verwys het in sy visioene en/of privaatgesprekke.

Die baie kort antwoord in albei hierdie gevalle is: Nee, en weer ‘n keer nee. En ja, dit is inderdaad ‘n dubbele ‘nee’, want ook hier, soos met alles rondom die visioene, is daar heeltyd ook ‘n wiel binne ‘n wiel binne ‘n wiel wat ons moet verstaan.  En ek moet dit noodwendig op hierdie basis verduidelik, anders kan ons die aangeleentheid oorvereenvoudig en op daardie manier koers verloor. Die enigste manier om koers te kán hou met Siener se verhaal is natuurlik om te alle tye die eindpunte van die verhaal in gedagte te hou!

Nou, voor ons by die impak van BREXIT op die visioenêre verhaal kan kom moet ons eers kortliks na BREXIT as sulks kyk. Daar is baie bepaalde dwalinge oor BREXIT in omloop wat die uiteindelike betekenis daarvan heeltemal kan verwring, wat natuurlik ook meebring dat die huidige bespiegelinge hieroor nooit meer as net dit sal wees nie. Daar is ‘n paar redes waarom ek so kan sê en ek dink die beste manier om verder te gaan is om eers die belangrikste feite rondom BREXIT uit te lig. Die kern van die eerste deel van die bespreking hieronder berus op feite wat uit drie Britse aanlynkoerante kom, naamlik Wales Online, Irish Central, die Irish Times asook die Europese The Parliament Magazine.

Deel A:

Die kiesers van die Verenigde Koninkryk het in die pas afgelope referendum aangetoon dat die meerderheid verkies om uit die EU te onttrek.  Hierdie uitslag sluit egter nie noodwendig die hele VK summier in nie, want Noord-Ierland en Skotland het baie bepaald aangedui dat hulle binne die EU wil aanbly.  Noord-Ierland is natuurlik deel van die VK terwyl die suidelike en noordwestelike dele van Ierland ‘n onafhanklike republiek is. Die Republiek van Ierland is in eie reg deel van die EU, maar omdat hulle staatkundig gesproke nie deel van die VK is nie het hulle nie aan die referendum deelgeneem nie. Die Iere het, volgens Irish Times, egter al klaar, en dan ook al jubelende, uitgewerk dat Dublin nou die hoof-ontvanger kan word van die grootste deel van finansiële bystand van die EU omdat hulle nou die enigste Engelssprekende land is wat nog aan die EU onderdanig is!

Die uitslag ten opsigte van Noord-Ierland en Skotland hou egter ook verreikende implikasies in vir die voortbestaan vir die VK as sulks, want die Skotse leiers dring nou weer aan op ‘n referendum rondom Skotse onafhanklikheid.  Die huidige Skotse regering word gevorm deur die Arbeidersparty en hulle wil nie by die EU uitgaan nie, want hulle besef dat hul ekonomie nie sonder die EU se bystand kan voortbestaan nie.

Daar was baie onlangs, so kort gelede as 18 September 2014, ‘n referendum in Skotland rondom afskeiding van die VK wat deur die ‘nee-stem’ met ‘n marge van 55.3% teenoor 44.7% gewen is, maar hierdie keer kan dit dalk ‘n perd van ‘n heel ander kleur wees. Die kanse het skielik radikaal verbeter dat Skotland onafhanklik van Engeland sal wil voortgaan, want dit was juis hul afhanklikheid van Engeland se ekonomie wat hulle tot nou toe binne die VK gehou het. Daardie houvas het egter nou weg geval, want die EU se geldkraantjie gaan beslis toegedraai word!  Maar hierdie afskeiding sal sommer baie gou moet gebeur, want as dit nog iets vir hulle kán beteken rondom voortgesette lidmaatskap van die EU sal dit beslis moet gebeur voordat die Britse parlement oor hierdie BREXIT kan praat en stem in Oktober-November hierdie jaar…ás die EU dit so ten opsigte van Skotland sal aanvaar, natuurlik!

Ons moet hierdie Skotse werklikheid saamlees met die feit dat daar ook al meer stemme vanuit albei dele van Ierland opgaan dat hierdie die ideale tyd en geleentheid is dat die twee Ierlande in ‘n enkele onafhanklike staatkundige eenheid verenig word. Die spreekwoordelike wortel voor die neus in hierdie geval is dat die mense van Noord-Ierland nog steeds bystand vanaf die EU sal kan ontvang as Ierland ‘n eenheid word. Daar is dan ook bespiegelinge in Ierland dat die EU-bydrae nou groter gaan word, wat beteken dat die ekonomiese koek in Ierland groter gaan word en dat ook Noord-Ierland in hierdie groter voorspoed sal kan deel.  Dit is ‘n aansporing wat waarskynlik sal meebring dat ook Noord-Ierland baie binnekort en baie vinnig uit die VK kan onttrek.

Ek kan egter nog ‘n verdere moontlikheid onderskei hier wat Skotland dalk kan help, al sou die EU nie hul beoogde onttreking uit die VK wil aanvaar nie. Dit is so dat daar ‘n baie besonderse historiese eenheidsband tussen Noord-Ierland en Skotland bestaan, want die Skotte het hul oorsprong (en oorspronklike koninkryk) tot ‘n groot mate aan die Noord-Iere te danke. Daar is dus definitiewe bande van bloed wat hulle aanmekaar verbind.  ‘n Mens wonder of dit sal kan gebeur dat die Republiek van Ierland, Noord-Ierland en Skotland saamsmelt in ‘n staatkundige eenheid sonder dat enigeen deur die ander oorheers word.

Maar, enige voorkoms of kombinasie van hierdie moontlikhede sal natuurlik beteken dat die Britse koninkryk ook tot ‘n einde sal kom. Wat van Wallis sal word in so ‘n geval weet ek nie en ‘n mens soos ek, wat ‘n Walliese wortel het, kan maar net hoop en bid vir uitkoms vir hulle.  Dit is goeie mense hierdie, maar hulle is ongelukkig in absolute terme blootgestel aan die Engelse (ekonomie) en hulle, dalk meer as enige ander volk, het oor die eeue afgryslik erg deurgeloop onder die Engelse se demonies-bose imperialisme.  Ek het ‘n bietjie na hul geskiedenis gaan kyk, en omdat hulle dieselfde basiese grondgebied beset is daar werklik vieslik met hulle as volk en met hul taal deur die Engelse gemors. Die ander Keltiese groep wat net so erg deurgeloop het is die mense van Cornwall (oos van Suid-Wallis en oorkant die Bristolkanaal).

Daar is tans ‘n geweldige sterk reaksie vanaf liberale kant in die VK om ‘n tweede referendum te reël in ‘n poging om die uitslag van die afgelope referendum om te keer na ‘n ‘bly’ stem. Die ontledings wat gedoen is direk ná die referendum dui aan dat dit veral die arbeidersklasse in Wallis en die Britse middellande was wat op ‘n emosionele basis gestem het vir ‘uit’. Hulle kom egter nou agter wat dit hulle gaan kos in terme van direkte finansiële bystand vanaf die EU, en hulle gaan beslis erg verarm!

Op hierdie punt ontstaan daar egter twee probleme vir die VK waarna ons ook moet kyk.

Die eerste is dat die mense wat ‘n tweede referendum in die VK probeer reël heeltemal buite koers is. Die spesifieke bepaling wat in Artikel 50 deur die Europa Parlement rondom onttrekking van ‘n lidland neergelê is het die finale sê in die saak, en daar is ‘n ingeboude beheermaatreël hierin wat sê dat die onttrekking van ‘n lidland op ‘n tweebenige wyse moét geskied. Die kieserskorps moet ten eerste hul voorkeur by wyse van ‘n referendum aantoon, en die lidland se parlement moet dit daarna op grond van die uitslag amptelik goedkeur of afkeur.  Ek vermoed dat laasgenoemde gaan gebeur, want die ‘bly’ groep maak baie sterk voorbrand vir so ‘n moontlikheid.  Daar kan egter, ongelukkig vir hulle, nie ‘n tweede referendum wees nie, want die reëls maak nie voorsiening daarvoor nie en juis die ekstra bepaling rondom die parlement wat finaal daaroor moet besluit negeer in elk geval die nodigheid vir ‘n tweede referendum.

Die tweede probleem het eintlik reeds gebeur, en dit is dan ook die spreekwoordelike strooihalm wat die kameel se rug uiteindelik finaal gaan breek. Hierdie probleem lê daarin dat die EU parlement natuurlik die absoluut finale sê in die saak het en dat hulle hierdie bepalings kan toepas soos hulle dit wil doen. En dit het hulle reeds vóór die referendum gedoen!

Sommige van die lidlande van die EU, en by name veral Duitsland, dreig al van die 1980’s af om die VK uit die EU te skop.  Daar is verskillende redes hiervoor, waarvan een die feit is dat Engeland nog al die jare voete sleep om hul staatkundige onfahanklikheid heeltemal prys te gee en hulself volledig ondergeskik aan die gesag van die Europa Parlement te maak.  Nog so ‘n rede is dat Engeland volgens hulle ‘n welsynstaat was wat self ‘n kroniese welsynsgeval geword het.  Hulle beskou Engeland as ‘n finansiële las wat nooit ‘n positiewe bydrae tot die EU sal kan maak nie.

Die feit van die saak is dat die VK heeltemal uitgebak is by die ander lede van die EU, en dat hulle die Britte graag uit wíl hê!  En so het die Europa Parlement reeds op 22 Junie, ‘n dag vóór die referendum, gewaarsku dat die VK geen verdere spesiale behandeling sal ontvang as die kieserskorps sou besluit om te onttrek nie. Die woorde wat Jean-Claude Juncker, huidige president van die Europa Kommissie, hiervoor gebruik het was baie skerp en veral baie finaal gewees, en dit het aan die Engelse géén ruimte gelaat om agterna enigsins aan die uitslag te kán verander nie.

‘…European Commission President Jean-Claude Juncker has warned that Brussels will be in no mood to offer Britain gracious exit terms if it opts to leave the EU on Thursday.

Quashing the view of some senior members of the Vote Leave campaign that there would be no need to automatically trigger the EU’s Article 50 exit mechanism in the event of a Leave victory, Juncker said on Wednesday that a vote to pull out would negate all other options. (my beklemtoning)

“British policy makers and British voters have to know that there will not be any kind of renegotiation,” he said. “Out is out.” …’ (my beklemtoning) [ parliamentmagazine.eu/articles/news/out-out-no-further-negotiations-if-uk-votes-leave-eu-says-juncker]

Dit lyk dus of Engeland maar moet aanvaar dat hulle sedert 23 Junie 2016 nie meer deel van die EU is nie.

Hierdie is baie belangrik vir die verdere ontplooiing van die aanloop tot Siener se visioenêre verhaal, want dit bevredig ook meteens die visioenêre ‘voorvereiste’ dat Engeland alleen en geïsoleerd saam met Frankryk sal staan as die oorlog uitbreek.  Ons kan nie sê presies hoe Frankryk uit die EU uitgewerk gaan word nie, maar dit gaan die Franse beslis in Engeland se arms indryf. Hou hier in gedagte dat Engeland en Frankryk saam met België in die komende oorlog te staan sal kom teen ‘n koalisie van Duitsland, Italië, die Boervolk en ook Ierland.  Frankryk en Duitsland sal uit die aard van die saak nie teen mekaar optree solank albei lid van die EU is nie, so Frankryk se uitwerping sal nog op die een of ander manier plaasvind.  Soos dit is weet ons in elk geval jare lank al dat Duitsland stadig maar seker besig is om Frankryk se invloed in die EU al meer na die kantlyn uit te werk. Ek het selfs lank gelede in vorige artikels hierna verwys en net soos toe sê ek ook nou dat hierdie net ‘n kwessie van tyd en/of geleentheid is voor dit gebeur.

Ek het ook reeds in die tydperk 1995 tot 2004 daarop gewys dat Engeland en Frankryk ‘n eensydige militêre verdrag met mekaar gesluit het binne die EU, en ek het daarop gewys dat dit eerder op ‘n breekspul binne die EU dui as bloot op ‘goeie samewerking tussen twee lidlande’ soos Volksblad destyds daaroor berig het.

Deel B:

En nou kan ons begin kyk na die vraag of BREXIT in Siener se visioene beskryf word, al dan nie, en ook hier is die antwoord: Nee, dit word nie.  Dit kan ook nie, want ons het nog ‘n entjie om te gaan vóórdat ons by die amptelike beginpunt van die verhaal as sulks kan kom. Hierdie gebeure is, met ander woorde, maar nog deel van die aanloop tot die visioenêre verhaal. Dit is op hierdie stadium van die ontwikkeling van die politieke situasie in Suid-Afrika meer as baie moontlik dat die regeringsboom tussen 3 en 31 Augustus 2016 kan pluiens, maar selfs dan sal ons nog so stuk of drie jaar moet wag voordat die visioenêre verhaal sy volledige praktiese beslag sal kry.  Die gebeure wat op ons wag tussen 3 en 31 Augustus is trouens in hierdie verband miskien ‘n soort hoofaanwyser van waar ons onsself tans in die aanloop tot die visioenêre verhaal bevind.

Die visioenêre verhaal begin, in terme van volgorde van gebeure en tydsberekening, met die regeringsboom wat so spontaan van bo af in Suid-Afrika begin pluiens. Dit kan so gou as Augustus 2016 gebeur, en dan verskuif die fokuspunt sowat drie jaar aan na Europa waar ‘n Turkse terroristeleier ‘n gewapende aanval op Duitsland sal probeer loods.  Dit lei tot die ontstaan van Siener se Derde Wêreldoorlog, want die Duitsers kom op hierdie punt agter dat Engeland eintlik agter die Turkse terroris se poging sit.  Die toneel verskuif egter ook onmiddellik na hierdie gebeure terug na Suid-Afrika waar ‘n algemene verkiesing in Noordwes as ‘n onafhanklike Volkstaat sal plaasvind.

Die Turk se optrede lei daartoe dat die oorlog in Europa uitbars baie kort voor die verkiesing in Noordwes by ons plaasvind. Ons praat hier dalk selfs van enkele dae, want die Britse soldate in Pretoria ontplooi onmiddelik nadat die uitslag van die verkiesing bekend gemaak word.  ‘n Afdeling van hierdie mag beweeg dadelik vanaf Pretoria na Kimberley, terwyl ‘n verdere groep Britse valskermsoldate kort hierna baie haastig op Warmbad in Namibië neergelaat word.  Hulle gaan duidelik soontoe om ‘n verwagte Duitse inval vanaf Lüderitzbaai na Noordwes en Gauteng af te sny en te stop.  (Die spoed waarteen die oorlog ontwikkel en afspeel is verbysterend, om die minste daarvan te sê!)

Maar die periode wat belangrik is vir vandag se bespreking val op die tydstip tussen nou en 2019 in Europa, want dit is per slot van sake die tydperk waarin die aanloop tot die oorlog in Europa sal ontwikkel. Ek verwag dat die volgende hiervandaan verder gaan gebeur.

Engeland sal al meer deur die lede van die EU geïsoleer word met die doel om daardie land te straf en uiteindelik te vernietig. Die doel hiermee is om Engeland weer volledig onder die beheer van die Rooms Katolieke kerk en die sewende Heilige Romeinse Ryk in te dwing. Ons kan nie hier en nou daarna kyk nie, maar die basis hiervan word gevind in die haat en stryd tussen die Vatikaan en die Vrymesselary, maar dan ook die voortdurende ‘rebellie’ van die Britse vorstehuis teen die Vatikaan. Dit het begin by Hendrik VIII wat die Rooms Katolieke kerk in die 1530’s verban het en die Anglikaanse kerk in sy plek ingestel het.

Hierdie mense, soos ook die Vatikaan, het hul eie idees oor wie die wêreldheerser van die toekoms moet wees en sal dus uit hul pad gaan om hul eie kandidaat daarvoor voor te stoot en te vestig. Prins Charles het baie jare gelede, ag ons was sommer nog jonk gewees, ‘n baie interessante opmerking in hierdie verband gemaak. Hy het gesê: Ás ek ooit koning van Engeland word sal ek die laaste een wees, want die konsep is uitgedien. Gesien in die lig van wat ons vandag hiervan weet was dit ‘n duidelike uitspraak dat hulle glo dat ‘n komende wêreldheerser vanuit Brittanje sal kom en nie vanuit die Europese vasteland nie.  Vir diegene wat in hierdie soort onderwerp belangstel wil ek sê dat dit oënskynlik na King Arthur verwys, maar dat dit in werklikheid eintlik op die koms van die Antichris gemik is. (Albei kante werk dus in dieselfde basiese rigting hier, maar die absolute ironie van die saak is dat die Engelse se aspirasies in hierdie verband op Suid-Afrika se slagvelde gaan sneuwel, want dit is juis hier waar Engeland einde ten laaste verpletterend en ‘vir altyd’ verslaan gaan word!)

Die werklike probleem het dalk by koningin Anne begin. Sy het in 1702 die vors van Engeland geword en het geheers tot haar dood op 1 Augustus 1714.  Sy het nie ‘n troonopvolger nagelaat nie en omdat die Britse wet bepaal het dat geen Rooms Katolieke persoon op die troon mag sit nie het die Britse parlement haar naaste Protestantse familielid as koning in haar plek aangestel. Hy was George I van die Huis van Hanover en is op 1 Augusus 1714 aangestel as koning van Groot Brittanje. Die Britse vorstehuis het hulself hierna nooit weer deel gemaak van die Rooms Katolieke kerk en sy bedrywighede nie. Die huidige vorstehuis van die VK staan bekend as die Huis van Windsor, maar hulle was tot en met die Eerste Wêreldoorlog nog bekend as die Huis van Saxe-Coburg and Gotha. Hierdie Duitse naam het saam met Victoria se eggenoot, prins Albert, na Engeland gekom.

Nou, in ons tydvak het dit duidelik begin word dat alles nie so ‘protestants-wel’ met prins Charles is nie, want dit het aan die lig gekom dat hy volgens alle aanduidinge ‘n versteekte Moslem kan wees. Daar was dan ook ‘n klag op hoë vlak vanuit Amerika se senaat teen hom uitgespreek dat hy sy invloed gebruik het om sy mede-Moslem Barak Obama in die Amerikaanse Wit Huis in te werk.  Die persoon verantwoordelik hiervoor is Senator Lyndon la Rouche wat langer in die Amrikaanse politiek bedrywig is as wat ek jare het!   Die doel hiermee sou bes moontlik wees om die VSA se (kleiner wordende) Christusgelowige groep te disassosieer en te vernietig, maar ook om Amerika oop te gooi vir invloed en aanvalle vanaf militante Moslem-kant. En vandag word die groepie topleiers van Amerika jou werklikwaar openlik en amptelik deur Moslemraadgewers bedien! Dit is natuurlik ook tot Charles se  beste selfsugtige beswil dat die vriendelike betrekkinge tussen Amerika en Engeland vernietig word, want dan hoef hy niks verder met Amerika te deel nie.

En dit is presies net hier waar die visioenêre vriendskap en samewerking tussen die Britse troonopvolger en die Turkse terroristeleier in die verhaal betekenisvol begin word. Wat meer is, daar is ook nog drie verdere Indiër terroristegroepe betrokke by hierdie sluipaanval op Duitsland, en almal van hulle is in die verhaal onder die beheer van die Britse troonopvolger!

Die visioenêre simboliek beskryf hom as ‘n Engelsman met ‘n swart hoed (simbool vir bose regering) en swart motorbande wat by hom lê (verteenwoordigend van sy beheer oor die VVO ‘regering’ in Europa). Sy beheer oor die bose Indiërs in die verhaal (want daar is ‘goeie’ Indiërs ook) sien ons in hul kleredrag, wat mens aan die priesters/leraars in die Anglikaanse kerk dink. Dit word aangetoon as vrouens (volke) wat swart rokke aan het met wit kant om die nekke (wit boordjies). Hierdie simbool van die vrouens stel die Statebond voor waarvan Engeland natuurlik die leierland is.  Hierdie beeld verwys spesifiek na die Indiërterroriste in die verhaal.  Ons sien later dat die troonopvolger dood op sy rug lê in die suid-ooste van Europa met blink (‘koning’) sterre op sy baadjie. Dit dui op die finale ondergang van die Britse Ryk in Europa.

Hierdie ontwikkelinge sal stilweg in die agtergrond in Europa oor die volgende paar jaar groei tot op die punt waar dit in ‘n oorlog uitbars. Die leser moet nou nog net in gedagte hou dat die oorlog wat kom nie ‘n uitgerekte gebeurtenis sal wees wat in loopgrawe geveg word nie. Dit sal eintlik niks meer wees as ‘n Engelse poging om ‘n staatsgreep met die samewerking van Moslem terroristegroepe op Duitsland en die EU uit te voer nie. Dit is die rede waarom die oorlog so kort en hewig gaan wees, want dit word gevoer tussen groot gevegsgroepe wat oor geweldige slaankrag en spoed van beweging beskik.

Ek weet dit is nog lank om te wag hiervoor, maar hou moed, hierdie dinge sál kom en dit sál gebeur, maar dit sál ook verbygaan en dan is ons volk vir altyd vry!

Groete,
Frik Pretorius.

From → Uncategorized

Kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: