Slaan oor na inhoud

ART 094: 2016-11-08 Siener, Trump en Obama…

2016/11/08

http://www.sienervanrensburg.co.za
FH Pretorius,
Garsfontein,
Pretoria.
Ek is haastig om by vandag se artikel as sulks te kom, maar ek moet noodwendig eers die (huidige) agtergrond verduidelik waarteen dit verstaan moet word. Die toneeltjie uit Siener se visioenêre verhaal waarna vandag se artikel wil kyk lê nog iewers in die toekoms en wag, maar die agtergrond daarvan is nóú besig om te ontwikkel en vorm daaraan te gee.
Daar is ‘n vêrdere groot interessantheid wat na vore gekom het hier, en ek kan nie wag om ook dit met die leser te deel nie. Ek het net skielik, en eintlik heeltemal onverwags, iets van die visioenêre verhaal verstaan wat my nog al die jare ontwyk, en dit is waarom die Britse magte aan die einde van die oorlog vanaf die suid-oostelike deel van Europa juis na Pole se kant toe vlug. Hulle word deur ‘n blou steen (Duitse militêre mag) agtervolg, maar die storie loop summier dood daar. Of, eintlik moet ek eerder sê die visioenêre inligting wat ons nodig het om die res hiervan te kan volg stop daar. U moet hier verstaan dat die Britse magte in Suid-Afrika op daardie punt van die verhaal reeds totaal en al verslaan is. Hulle het ook nie meer skepe nie, want dié het hulle gebruik om in Suid-Afrika te kom, en aan die einde van die Suid-Afrikaanse verhaal vlug diegene wat kan wegkom in elk geval daarmee van Durban na Indië se kant toe. Hulle kan dus nog net in Europa oor die land na Pole vlug en daarvandaan deur Rusland na Amerika toe.
Maar nou het hier ook iets anders skielik sinvol vir my geraak, en dit is die plek en manier waarop twee afsonderlike dele van Siener se erflating aan ons bymekaar inpas. Ons het nie visioene hiervoor nie, maar Siener het die kaarte agter in sy Bybel gebruik om aan Boy Mussmann te verduidelik hoe ‘n ander deel van die oorlog sal verloop, maar sonder om ook die visioene te gee wat dit ondersteun. Hy het gesê dat die oorlog ‘oor die Noordpool sal aanrol tot bo in Amerika, en daarvandaan af na die suide toe’. Die basiese rede hiervoor het maar eers onlangs aan die lig gekom en eintlik is dit baie eenvoudig. Die Britse magte vlug op daardie finale punt deur Rusland oor Siberië na Amerika (via Alaska) omdat die Obama regering hul bondgenote is in die stryd om hul eie kandidaat in die ‘pos’ van die Antichris te kry. Hierdie kandidaat is ongetwyfeld prins Charles, want Senator La Rouche het aangedui dat hy effektief die mag agter die Obamaregering is!
Maar nou ja, dit skep vir my ‘n probleem in dié sin dat hierdie artikel baie lank kan word as ek in diepte na die volledige prentjie probeer kyk. Ons sal daarom eers so kort moontlik na die agtergrond kyk, en dan sal ek volstaan met ‘n puntsgewyse opsomming van die visioenêre verhaaltjie as sulks. Die feit van die saak is dat daar geslagte lank ‘n reeks bose idees en beginsels in die wêreldpolitiek ingesmokkel is om die Ryk van die Antichris op te rig, en dat die gevolge daarvan wel deeglik neerslag vind in Siener se visioenêre verhaal. Ek wil daarom vandag begin met ‘n aanhaling uit ART 088 van 13 Mei 2016. Dit het daar gegaan oor Trump se moontlike verkiesing as nuwe president van die VSA. Ek het aan die einde van daardie artikel gesê:

Die enigste manier waarop hierdie bose plan volledig kan slaag, veral in die VSA, sal natuurlik wees as die Demokratiese Party se presidentskandidaat by Obama kan oorneem. Hillary Clinton blyk die aangewese persoon te wees om dit te doen, en alles wat ons van haar weet sê: Slegte nuus! en ons kan verwag dat sy dalk nog vêrder as Obama sal gaan om konserwatiewe Amerika te vernietig. Haar oorwinning by die stembus staan egter nog besien te word, want die Republikeinse kandidaat, Donald Trump, se kanse word skynbaar ook by die dag beter om die presidentskap op homself te vestig.
Ek het my tot en met laat vanmiddag glad nie aan die huidige verkiesing-sirkus in Amerika gesteur nie, maar dit het nou ingrypend verander. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek kan iets baie lelik vir Trump sien aankom hier, want gesien in die lig van die uiters vêrlinkse rigting waarin die Amerikaanse Demokratiese Party reeds beweeg het wonder ‘n mens wat alles met hom kan gebeur tot en met die verkiesing. En hierdie moontlikhede wissel van bloot op ‘n manier moreel gediskrediteer te word tot selfs dat hy vermoor kan word. Ek kan met die beste wil in die wêreld nie (meer) sien dat die mense wat die Nuwe Wêreldorde wil oprig sal toelaat dat hy hul planne dwarsboom nie, en die enigste manier om dit te verhoed is om van hom ontslae te raak. Ek kan na dese maklik glo dat hulle selfs kan probeer om hom permanent uit te haal!

Dit word nou al duideliker vir my dat die bose plan waarna daardie artikel verwys heelwat groter kan wees as wat aanvanklik sigbaar geword het. Daar het intussen ‘n hele paar versteekte dingetjies aan die lig gekom wat neig om ‘n baie donker toekomsprentjie vir die wêreld in sy geheel te skilder.
Een van hierdie teorieë is dat Hillary Clinton Amerika se vryheid in Desember 2015 by die Beraad van Parys aan die VVO weggeteken het[*]. Daar word gesê dat tussen 30 tot 50 ander lande dieselfde fout begaan het. Daar word nog heelwat méér hieroor gesê, maar die weergawes hiervan wissel ongelukkig ook ‘n bietjie. Maar die inligting wat wel al duideliker na vore kom is dat sekere versteekte pogings in hierdie rigting wel die VVO instaat stel om die finale Een-Wêreldregering fisies te kan begin implementeer direk nadat die presidentsverkiesing in die VSA afgehandel is. Hierdie is egter eintlik ‘n ietwat relatiewe begrip omdat die verkiesing, wat op 8 November 2016 plaasvind, eers in Januarie 2017 finaal afgehandel sal wees. Dit maak nie saak watter kandidaat die verkiesing wen nie, die mag en gesag word eers in Januarie amptelik aan hom of haar oorhandig. Die magte van die bose het dus nog speling van ongeveer 90-dae om hul planne in die VSA uit te voer. Hulle kan Trump dus nog blok om amptelik die volgende president te word, selfs al wen hy die verkiesing met ‘n baie groot meerderheid.
[*Ek kan nie vir die waarheid hiervan instaan nie, maar dit versterk minstens my argument dat die Antichris se sewe jaar begin het tussen 24 tot 26 September 2015 (ART 079). Ek het ook in ART 080 verwys na die Beraad van Parys waar dit onder andere gegaan het oor die probleem van oorbevolking en hoe die wêreldleiers dit wil hanteer.]
Hierdie moontlikhede is dus nog steeds afhanklik van die meer ‘plaaslike’ gebeure in die VSA, soos dat die Demokratiese Party wel die presidentsverkiesing sal wen. En ja, ons weet nou dat niks hulle sal stuit om te keer dat Trump die verkiesing wen nie, en dit sluit selfs die moontlikheid in van ‘n sluipmoord op hom. Soos dit is was daar ‘n dag of twee gelede so ‘n poging gewees, wat miskien meer van ‘n intiminerende dreigement was as iets anders, maar darem. Hier is dit egter ook kritiek-belangrik om te verstaan dat die skuldige geblyk het ‘n betaalde agent van die Hillary-kamp te wees: hy is spesifiek gehuur om Trump se vergaderings te ontwrig!
Die beste moontlike oplossing vir die Obama-kamp is in elk geval om ‘n groot genoeg krisis te skep wat hom instaat sal stel om ‘n nasionale noodtoestand te kan uitroep. U kan maar lag hieroor as u wil, maar die mees duidelike rookskerm wat hulle met alle erns en oortuiging hiervoor geskep het is die moontlikheid van ‘n dreigende inval vanuit die buitenste ruimte! Dit is ‘n rookskerm wat deur die Illuminati geskep is en die rasionaal agter dit is dat die wêreld ‘n enkele regering sal nodig hê om hierdie gevaar op ‘n gekoördineerde wyse te kan afweer. Miskien sal al die baie YouTube stories oor die afgelope klompie jare oor Nibiru, ET’s, Reptilians, Contactees, Abductees, UFO’s, Area 51, Atlantis en so meer, sin vir u begin maak. Die oorgrote meerderheid hiervan was oor die jare bedoel as propaganda om mense stadigaan aan hierdie dinge gewoond te maak. (Hier is dit belangrik om te weet dat Eisenhower, en nog twee top amptenare, blykbaar regtig in die middel 1950’s ‘n baie amptelike vergadering met sulke buite-aardse wesens gehad het!)
Maar nietemin, ek het iewers in die verlede hieroor geskryf en daarop gewys dat die sogenaamde wegrapingteorie spesifiek en juis vir so ‘n kunsmatige geleentheid geskep is. Ek glo dit is waarom Koning Jesus gesê het dat ons weg moet bly van die plekke waar ‘hulle’ sal sê dat die wederkoms gaan plaasvind en Hy weer gaan verskyn. Mense wat weens basiese onkunde en ongelooflike naïewe goedgelowigheid na sulke plekke sal stroom gaan eerder nét daar in massas doodgeskiet word as wat hulle die wederkoms gaan sien plaasvind! Nibiru is die uitsondering, want dit is ‘n fisiese werklikheid, en ons sal vinnig gewoond moet raak aan die idee dat ons son deel vorm van ‘n binêre stelel wat Nibiru as ‘n ‘tiende planeet’ insluit. Hierdie stelsel is inderdaad op pad, en dit hou sekere onaangename implikasies vir ons in, maar die belangrike punt hier is dat meeste van die massas stories wat op YouTube oor Nibiru kwytgeraak word bloot misleidende sensasie is en niks meer nie.
Maar so ‘n (kunsmatige) probleem sal Obama wel instaat stel om die verkiesing en/of die uitslag daarvan onbepaald te kan uitstel en om sy termyn as president vir ‘n onbepaalde tydperk te kan verleng. U sien, die Amerikaners glo hierdie dinge vas en hulle sal wel aanvaar wat aan hulle opgedis word. Obama sal dus ook al die magte wat hy nodig mag ag aan homself kan toeken om die noodsituasie te kan bestuur. Dit sal hom as absolute heerser in die VSA vestig en dan sal hy kan maak soos hy wil om ‘n Nuwe Wêreldorde in die VSA in te stel. Dit sal ook die beginpunt wees van die instel van ‘n Een-Wêreld Regering in Europa en om dit dan stelselmatig deur oorlog uit te brei na die res van die wêreld. (Putin van Rusland word natuurlik as ‘n rebel teen die NWO beskou, want hy wil niks hiervan weet nie en is selfs bereid om oorlog te maak teen hulle!)
Daar word baie ontkennend en beledigend gepraat hieroor, maar Amerika IS egter nog steeds die magtigste staat wat die wêreld ooit gesien het! Daar is geen ander land wat ekonomies en/of militêr teen hulle sal kan standhou as hulle regtig WIL optree nie! Duitsland is vinnig besig om op te vang, maar hulle is nie op hierdie stadium so direk in die VSA se visiere nie.
Rusland is in elk geval tans die naaste volgende moondheid wat kán terugveg, met sowat 5% van die Amerikaanse/Europese vermoë, maar dit is ook maar net omdat die Russse so ‘n groot voorraad kernmissiele uit die koue oorlog-tydperk oorgehou het. Die wanbalans in mag word na my mening juis onderstreep deur die feit dat Putin hierdie kernmissiele reeds as ‘n eerste en finale verdedigingslyn ontplooi het om sy land teen ‘enige’ buitelandse aggressie te beskerm. Hierdie wapens is nie speelgoedjies nie en geen gebalanseerde staatshoof sal willens en wetens dreig om sy land met sulke wapens te verdedig nie, en dan veral nie in só ‘n eenmalige en finale hoedanigheid nie. Hillary Clinton het een van die VSA se belangrikste militêre geheime heeltemal onnadenkend tydens ‘n openbare toespraak uitgelap. Sy het gesê dat dit Amerika vier minute neem om ‘n kernmissiel te lanseer vandat die opdrag daarvoor gegee is. Ons weet nie of daar ‘n verband tussen hierdie idiotiese glips en Putin se optrede was nie, toeval speel seker soms ‘n rol in gebeure, maar hy het in hierdie tyd skielik en onverwags ‘n klomp kernmissiele in Siberië na ‘n posisie verskuif direk teenaan Alaska. Hierdie missiele is nou maar net 50 myl (80km) vanaf Amerika se naaste militêre basis in Alaska ontplooi, en wat meer is, Putin het daarna openlik gewaarsku dat hulle die VSA deur Alaska sal binnedring sou daar militêre konflik tussen hulle ontstaan. En ja, al wat sal gebeur as Amerika nou meer troepe in Alaska stasioneer is dat soveel meer Amerikaners daar sal omkom! En teen die tyd wat Amerika se vier minute reaksietyd verstreke is sal omtrent die hele Amerika ook reeds platgeskiet wees!
Putin word as ‘n monster voorgestel deur Amerika se propagandamasjien, maar soos dit is, is hy miskien die heel beste staatshoof in die wêreld vandag. Dit sal byvoorbeeld vir my glad nie eers moeilik wees om myself aan Putin se kant te skaar om wêreldvrede en ook ons nasionale vryheid en volks-individualiteit te help beskerm nie: Putin is alles behalwe die Godloënaar en monster wat Amerika aan ons voorhou!
Met hierdie basiese agtergrond kan ons nou na die visioenêre voorskou in Siener se visioene oorgaan.
Tydlyn vir Siener se verhaal:
Ek wil eerstens herhaal wat ek al ‘n paar keer gesê het: Ek mag dalk verkeerd wees hiermee, maar ek glo nog steeds Siener se oorlog sal in die laaste deel van Maart 2019 uitbreek, en die tydperk tussen nou en dit is meer as genoeg vir die Illuminati om die NWO te probeer vestig. Dit is trouens juis waaroor Siener se derde Wêreldoorlog gaan, want dit is niks minder, of meer, as ‘n gesamentlike poging van Engeland en die leierselement van die VSA om Duitsland en die Vatikaan uit te skakel om die NWO te vestig nie! En, anders as wat ek in my eerste boek gedink het, dat hierdie essensieël ‘n geestelike stryd tussen die Lutherse en die Anglikaanse kerke is, kom dit uiteindelik na vore as ‘n stryd tussen die Roomse kerk en die Episkopaalse Anglikaanse kerk om die geestelike heerskappy van die wêreld. Albei is ongelooflik demonies boos, en dit was waar selfs nog vóór albei gestig is, maar u moet Nibiru verstaan om ook te kan verstaan wat die verskil tussen die twee strydpunte is. Hierdie verskil gaan juis terug na ‘n stryd wat oorspronklik van Nibiru af gekom het. Ek kan ongelukkig nie hier in diepte daarop ingaan nie, want dit is só omvangryk dat dit die onderwerp van ‘n boek in eie reg is. Dit is op hierdie punt goed genoeg om net te verstaan dat elkeen van die twee kerke sy eie kandidaat vir die idee van die Antichris het, en dat elkeen sy kandidaat aan die hoof van ‘n NWO wil aanstel.
Op hierdie punt moet ons egter eers ook vir ‘n oomblik by die rolverdeling in Siener se verhaal stilstaan, maar dan ook by die mees basiese (en geverifeerde huidige) agtergrond wat ‘n rol speel hier.
Die lande en groepe wat deelneem is Engeland, Frankryk en België wat te staan kom teen ‘n koalisie van Duitsland, VSA, Italië, Ierland, die konserwatiewe (eintlik vêrregse) Boervolk en ook ‘n staatshoof van ‘Indië se koers’. Hy bring sy land se leërmag na Europa om aan die kant van Duitsland te kom veg. Daar is vêrder ook vier terroristegroepe bedrywig in die verhaal, wat bestaan uit ‘n groep wat vir Siener soos Boesmans gelyk het met ‘n Turk as leier, en dan ook nog drie ander groepe wat onder die aanvoering van drie Indiërs staan. Die ‘Turk’ staan dus bes moontlik in beheer van ‘n groep Mongole, en ons kan vêrder aflei dat die Turk en die drie Indiërs volgens alle aanduidinge, prakties sowel as visioenêr, militante Moslems sal wees. Dit is glad nie so onmoontlik om selfs te wil sê dat hulle deel van ISIS is nie! En ISIS, soos ons nou weet, is deur Hillary Clinton gestig in samewerking met Saudi-Arabië. Min mense weet dit blykbaar, maar albei die Clintons en ook die Bush familie is direk verwant aan die Briste vorstehuis.
Die gang van die verhaal, gesien teen die agtergrond van die immer teenwoordige wrywing tussen verskillende geestelike groepe, bring aan die lig dat die Indiërstaatshoof wat by die Duitsers kom aansluit na alle waarskynlikheid ‘n Hindu sal wees wat homself teenoor die militante Islam kom stel. Dit is die geestelike kamp waarin die Turk en die drie Indiër terroristegroepe hulself bevind. Ons weet ook uit die geskiedenis dat daar erge wrywing tussen die Roomse, Anglikaanse en Lutherse kerke bestaan.
Daar is egter ook ‘n bykomende stukkie agtergrond wat ‘n kritiek-belangrike rol speel in die huidige en komende (visioenêre) gebeure. Dit is in werklikheid die sleutel wat die visioenêre voorskou vir ons volledig ontsluit. Die leser kan in hierdie verband gerus eers terugblaai na my Art 039: 2009-11-27 Wat sou Hendrik die Agste tog hiervan gesê het?
Daardie artikel bevat ’n paar verwysings wat van toepassing geword het in vandag s’n en ek haal graag ’n stukkie daaruit aan:

‘…Ek het ook al verskeie bronne raakgelees dat prins Charles ‘n sterk ondersteuner van allerhande okkultiese bedrywighede is, asook die Boeddhisme. (Daar is selfs ‘n boek deur ene Tim Cohen geskryf met die titel, ‘Antichrist and a Cup of Tea’, waarin die skrywer beweer dat prins Charles die Antichris is!)
Dit blyk verder ook dat hy veral baie simpatiek teenoor die Islam staan. Die kenners van Nostradamus sê juis dat hy gesê het dat die Islam Europa amper heeltemal gaan oorneem voordat Engeland uiteindelik wakker sal word vir die gevaar. Hulle sal die res van die Europese vasteland eers hierna begin help om die Islam te verdryf. Ek weet nie veel van Nostradamus se kwatryne nie, maar dit maak nogal sin as die Islam een van die huidige Britse troonopvolger se voorkeure is.
Die Britse vorstehuis se invloed strek natuurlik baie wyer as wat ons miskien altyd van weet. Die bekende Amerikaanse senator, Lyndon H. La Rouche, sê baie reguit dat pres. Obama vanuit Londen beheer word, en dat die Britse monargie die toutjies trek! Hierdie La Rouche is al ‘n ou man met baie dekades se ondervinding in die Amerikaanse wetgewer agter hom, en hy weet dus baie goed waarvan hy praat…’

Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie sal saamlees met ’n paar baie belangrike ‘nuwe’ feite. Die eerste is dat Obama reeds amptelik erken het dat hy ’n Moslem is, en dat daar dus wel ’n duidelike lyn tussen sy regering en die Britse vorstehuis sigbaar is. Die tweede is dat George W Bush (snr én jnr) se oorloë in Koeweit, Irak en Afghanistan by nabetragting daarop gemik was om die bestaande regerings te vernietig om ’n regeringsvakuum daar te skep. Dit, saam met Bill Clinton se (samewerkende) beleid om eerder af te skaal en Amerika se stabiliserende teenwoordigheid te onttrek, het ’n gaping gelaat vir die Islamietiese terroristegroepe om ’n houvas op daardie lande te verkry. Hillary se betrokkenheid, as Obama se Secretary of State, het gelei tot die stigting van ISIS om die wêreld aan te kan vat met ’n uiters gevaarlike groep terroriste!
Siener se verhaal het aan die lig gebring hoe slu hierdie aanslag werklik is, maar ook hoe gevaarlik naby ons aan hierdie mense se heerskappy gaan kom! Ek dink hierdie verhaal dui inderdaad aan hoe en waar Vader gaan ingryp om ons van ’n afgryslike katastrofe te red!
Die mees moontlike tydlyn van gebeure van hier tot daar lyk soos volg:
(01) Die regeringsboom hier by ons behoort baie binnekort te pluiens. Zuma se diktatorskap staan op sy laaste bene en daardie bene wankel en swig al vinniger en al meer. Die probleem vir die ANC is dat ook hul ondergang by hom sal begin. Hy sal eerste val en dan sal die hele grote ou kolos hom in ‘n gat in die grond in volg. (En dit sluit die swart kryger met die dreigende skaduwee in, wat volgens alle aanduidinge Julius Malema kan wees.)
(02) Die nuwe regering wat in die ANC se plek sal kom sal dadelik besig raak met die toekenning en uitsny van twee Volkstate vir die konserwatiewe groepe in Suid-Afrika. Ons mense verstaan dit nie, of dalk wil hulle dit nie verstaan nie, maar dit is eintlik bedoel as ‘n doodsakker waarin ons gemaklik uitgewis kan word. (Die Britte is nog steeds besig om volksmoord op ons te pleeg, want hulle sit agter die moordveldtog op die Boervolk. En soos dit is kom die Volkstaatgedgte in elk geval oorspronklik van hulle af, want dit vorm deel van die 1902 Vredesooreenkoms van Vereeniging.)
(03) In Europa sal die lede van NAVO bewus word van ‘n dreigende terroriste aanslag op ‘n teiken ‘iewers’ in Wes-Europa. Ons kan in hierdie verband ‘n baie duidelike noord-suid grenslyn onderskei tussen ‘ou-Rusland’ en Wes-Europa. Die komende oorlog speel in alle opsigte in Wes-Europa af, en dit beweeg eers heel aan die einde daarvan oor die Noordpool tot in die VSA.
(04) Die verhaal in Europa begin op ‘n punt waar die lede van NAVO besig is om Europa te patrolleer op soek na so ‘n terroristegroep. Ons sien dit in die feit dat die bewegings van die patrollies op ‘stofgeryde paaie’ plaasvind. Die verkiesing in Noordwes vind min of meer in hierdie tydvak plaas.
(05) Die geallieerde magte, dit is NAVO, se hoofkwartier is volgens alle aanduidinge by die VVO se hoofkwartier in Geneve.
(06) Die Turk kom onverwags na vore en loods skynbaar ‘n (skyn)aanval op Duitsland. Sy doel is dalk eerder om Duitsland se militêre mag uit Duitsland weg te lok na Pole se kant toe. Dit gee natuurlik ook ‘n idee van hoe groot hierdie terroristegroepe werklik sal wees! Dit is te verstane dat die Duitsers alles sal ingooi wat hulle het, dit is hul hele staandemag, want hulle sal die Turk wil verpletter en soos dit is weet hulle nie van die res van die komplot teen hulle nie. Dit is ‘n uiters sekulêre groep mense hierdie en ek kan nie dink dat hulle hul veel aan Goddelike profesieë sal steur nie. Soos dit is hardloop hulle dan ook agter die vlugtende Turk aan na Pole se suid-oostelike deel.
(07) Die Indiërstaatshoof sluit op hierdie stadium by die Duitsers aan en hulle hoor van die komplot teen hulle en dat hulle in ‘n Engelse lokval sal inloop in Pole. Hulle lig die Amerikaanse militêre mag in daardie deel van Europa in hiervan, en dan ontstaan die spesifieke reeks van gebeure waaroor vandag se artikel handel. Ek gaan dit hier bloot verduidelik, sonder die visioenêre verwysings, anders gaan dit ‘n baie lang artikel word.
Die verhaal dui aan dat die Amerikaners en Duitsers iewers naby Pole in die veld bymekaar kom. Ons kan aflei dat die Duitsers op hierdie punt die inligting aan die Amerikaners oordra dat Engeland agter die komplot teen Duitsland sit en dat die Amerikaanse regering inderdaad deel vorm van daardie komplot. Op hierdie punt wil ek ook daarop wys dat daar reeds nou al groot onrustigheid binne die Amerikaanse militêre heers oor wat in Amerika gebeur. Dit is so erg dat hul topgeneraal so onlangs as ‘n week gelede die ongehoorde ding gedoen het om ‘n openbare beroep op die soldate te doen om nie in opstand te kom en te rebelleer as hulle nie van die uitslag van vandag se verkiesing hou nie! Daardie sentiment van onrustigheid is dus nog steeds aan die werk in die visioenêre voorskou, want dit kom daar tot ‘n finale uitbarsting. Dit hou egter sekere implikasies in rondom die uitslag van vandag se verkiesing in Amerika, en een daarvan is dat Trump dalk die verkiesing by die stembus kan wen, maar dat hy nie toegelaat sal word om in die Withuis te kom óók nie. Dit kom baie duidelik na vore in die spesifieke toneeltjie waarna ons nou gaan kyk.
Nou, ons weet aanvanklik nie waarom dit so is nie, want dit is nie regtig wat normaalweg in die praktyk gebeur nie, maar ons sien dat daar ‘n politieke leier by hulle teenwoordig is, en selfs dat hy hulle lei. Vir my is dit ‘n baie duidelike aanduiding dat die Amerikaanse regering van die dag presies weet wat gaan gebeur en dat die politieke leier juis daar is om te keer dat die Turk aangeval word! Die simboliek wat hier gebruik word beskryf die soldate as ‘n span ingespande osse wat deur ‘n touleiertjie gelei word. So ‘n touleiertjie was tradisioneel ‘n klein seuntjie gewees, en nou is dit ook so dat ‘n seuntjie telkens ‘n simbool vir ‘n politieke leier is in die visioenêre opset.
Ons moet uit die gang van die verhaal aflei wat hier gebeur, en dit is dat die Duitsers skynbaar vir die Amerikaners vra om na die Turk om te sien terwyl hulle op hul beurt die Britse militêre mag in Pole sal aanvat. Ons sien dan dat die Amerikaanse politieke leier by hulle dit egter nie wil doen nie, want hy dring daarop aan dat die hele Amerikaaanse mag omdraai en terugkeer na Geneve toe. Die enigste rede hiervoor kan natuurlik net wees dat hy nie wil nie omdat hy aan dieselfde kant is as die Turk, die Engelse en die ander terroristegroepe! En nee! Dit is nie maar net wat ek dink nie, want die gang van die res van die verhaal dui aan dat my afleiding korrek is.
In elk geval, die Amerikaanse beeste ‘draai (dan) in die rondte’, en dan verdeel die Amerikaanse soldate in twee teenoorstaande groepe. Nou, so ‘n ‘stoeiery’ dui telkens op die simboliese vlak na ‘n onderlinge bakleiery. Een van die groepe trek hierna weg na Geneve se kant toe, terwyl die ander een die Turk gaan aanval. Dit word voorgestel as ‘n (Amerikaanse) Mes wat ‘n swart vark oopsny en die nat pensmis aan die brand steek. Dit is hierdie misvuur wat die donker rokerige toestand skep waarin die Derde Wêreldoorlog in Pole begin.
Ons gaan hier stop, want al wat ek eintlik wou sê is dat dit volgens hierdie visioenêre basis lyk of Obama aan bewind gaan bly, maar dat die onderliggende en onderdrukte onrus in die VSA wel later tot volle fisiese uitbarsting gaan kom. Ek kan dalk net op hierdie punt byvoeg dat die Duitsers aanvanklik as ‘n neo-Nazi soort groep begin, maar dat hulle algaande geestelik verander en uiteindelik tot volle bekering kom. Hulle word op daardie punt ‘n werktuig in Vader se Hande en Hy gebruik hulle (en die ander groepe wat saam met hulle is) om die bose Britte en hul meelopers vanaf die suid-ooste van Europa tot in Amerika te agtervolg en daar finaal te vernietig.
Groete,
Frik Pretorius.

Advertisements

From → Uncategorized

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: